Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:270M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 270, 29 ta' Settembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
29 ta' Settembru 2006


 

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2006

L005

15

32006D0006

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2005 li tadotta regolamenti li jiffissaw il-modalitajiet ta' l-għoti ta' għajnuna finanzjarja li tikkumpensa l-pensjoni ta’ konjuġi sopravissut li għandha/u marda serja jew fit-tul jew li għandha/u diżabbiltà.

1

2006

L008

44

32006D0012

 

 

 

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2005 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea skond punt 3 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-7 ta' Novembru 2002 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea li jissupplimenta l-Ftehim Interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 dwar id-dixxiplina tal-baġit u titjib fil-proċedura tal-baġit

3

2006

L010

16

32005L0094

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE ta' l-20 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll ta’ l-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE

5

2006

L012

1

32006R0073

 

 

 

Regolament tal-Kunsill Nru 73/2006 tat-13 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) 92/2002 li jimponi dazju anti-dumpin definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju anti-dumping provviżorju impost fuq importazzjonijiet ta’ urea li toriġina fil-Belarus, il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Estonja, il-Libja, il-Litwanja, ir-Rumanija u l-Ukrajna

55

2006

L017

1

32006R0101

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 101/2006 ta' l-20 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1975/2004 u Nru 1976/2004 li jestendu d-dazji definittivi anti-dumping u t-taxxi kumpensatorji fuq l-importazzjonijiet ta' film tal-polyethylene terephthalate (PET) li joriġina mill-Indja, għall-importazzjonijiet ta' film tal-polyethylene terephthalate (PET) ikkunsinnati mill-Brażil u mill-Iżrael, kemm jekk dawn ikunu ddikjarati bħala li joriġinaw mill-Brażil jew mill-Iżrael u kemm jekk le

57

2006

L019

34

32006E0029

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/29/PESK tat-23 ta' Jannar 2006 li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 96/184/PESK dwar l-esportazzjoni ta' l-armi lejn l-ex Jugoslavja

60

2006

L019

36

32006E0030

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/30/PESK tat-23 ta' Jannar 2006 li ġġedded u tissuplimenta l-miżuri restrittivi imposti kontra l-Kosta ta' l-Ivorju

62

2006

L019

38

32006E0031

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/31/PESK tat-23 ta' Jannar 2006 li ġġedded il-miżuri restrittivi imposti kontra l-Liberja

64

2006

L021

1

32006R0115

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 115/2006 tat-23 ta' Jannar 2006 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi, għall-perjodu mit-18 ta' Jannar 2005 sas-17 ta’ Jannar 2011, l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar is-sajd fl-ibħra tas-Seychelles

65

2006

L022

1

32006R0121

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 121/2006 tat-23 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1858/2005 li jimponi dazju definittiv anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ wajer ta’ l-azzar u kejbils li joriġinaw, inter alia, mill-Indja

67

2006

L022

5

32006R0123

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 123/2006 tat-23 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2002 li jimponi dazju definittiv ta’ kontrobilanċ fuq l-importazzjonijiet ta’ aċidu sulfaniliku li joriġinaw mill-Indja u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1339/2002 li jimponi dazju definittiv antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ aċidu sulfaniliku li joriġinaw, inter alia, mill-Indja

69

2006

L022

34

32006D0035

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2006 dwar il-prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li hemm fis-Sħubija ta' Adeżjoni mat-Turkija

74

2006

L022

51

32006D0036

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2006 li taħtar tmien membri tal-Qorti ta' l-Awdituri

91

2006

L023

78

32006D0039

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2006 dwar l-approvazzjoni ta' għajnuna nazzjonali eċċezzjonali mir-Repubblika ta' Ċipru lill-bdiewa Ċiprijotti għall-iskop tal-ħlas lura ta' parti mid-dejn agrikolu li nħalaq ferm qabel l-adeżjoni ta' Ċipru għall-UE

92

2006

L025

31

32006D0042

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Jannar 2006 li tawtorizza lil-Latvja biex testendi l-applikazzjoni ta’ miżura li tidderoga minn Artikolu 21 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-fatturat (It-test Latvjan biss huwa awtentiku)

94

2006

L026

24

32006E0050

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/50/PESK tat-30 ta' Jannar 2006 li testendi u temenda l-Posizzjoni Komuni 2004/133/PESK dwar miżuri restrittivi kontra estremisti f'dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (FYROM)

95

2006

L026

28

32006E0051

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/51/PESK tat-30 ta' Jannar 2006 li ġġedded miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

99

2006

L029

37

32006D0053

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2006 li temenda d-Deċiżjoni 90/424/KEE dwar in-nefqa fil-qasam veterinarju

100

2006

L032

80

32006D0062

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2006 li tippermetti lill-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif ukoll lir-Russja, sabiex jibbenefikaw mill-Programm ta’ Għajnuna Teknika u ta’ Skambju ta’ Informazzjoni (TAIEX)

102

2006

L035

19

32006D0055

 

 

 

Deċizjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006 dwar il-Prinċipji, Prijoritajiet u Kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija Ewropea mal-Bosnja u Ħerzegovina u li jħassar id-Deċizjoni 2004/515/KE

104

2006

L035

57

32006D0057

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006 dwar il-Prinċipji, Prijoritajiet u Kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija Ewropea ma’ dik li qabel kienet ir-Repubblika Yugoslava tal-Maċedonja u li tħassar id-Deċiżjoni 2004/518/KE

117

2006

L036

40

32006D0075

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta' skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni ta' l-Euro kontra l-falsifikazzjoni (il-programm “Pericles”)

133

2006

L036

42

32006D0076

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006 li testendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/75/KE li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta' skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni ta' l-Euro kontra l-falsifikazzjoni (il-programm “Pericles”)

135

2006

L040

15

22006D0082

 

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill ta’ l-assoċjazzjoni UE-Bulgarija tad-9 ta' Marzu 2005 dwar il-parteċipazzjoni tal-Bulgarija fis-sistema Komunitarja għall-iskambju rapidu ta' informazzjoni dwar il-perikli maħluqa mill-użu ta' prodotti għall-konsumatur (is-sistema RAPEX) taħt id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti

136

2006

L040

17

32006D0083

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006 dwar l-iffirmar f’isem il-Komunità Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehim f'għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar it-tiġdid tal-protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kumpens finanzjarju pprovduti fil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-gvern tar-Repubblika ta’ Sao Tome u Prinċipe dwar is-sajd fl-ibħra ta’ Sao Tome u Prinċipe, għall-perjodu bejn l-1 ta’ Ġunju 2005 u l-31 ta’ Mejju 2006

138

2006

L041

1

32006D0067

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar il-miżuri reċiproċi ta’ liberalizzazzjoni u li jemenda l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KE-Ġordan kif ukoll jibdel l-Annessi I, II, III u IV u l-Protokolli 1 u 2 ta' dak il-Ftehim

142

2006

L042

1

32006R0247

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 tat-30 ta' Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar il-bogħod ta' l-Unjoni

182

2006

L044

31

32006E0095

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/95/PESK ta' l-14 ta' Frar 2006 li jġedded il-miżuri restrittivi kontra t-tmexxija tar-reġjun Transnistrjan tar-Repubblika ta' Moldova

201

2006

L044

32

32006D0096

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/96/PESK ta' l-14 ta' Frar 2006 li timplementa l-Pożizzjoni Komuni 2004/179/PESK dwar miżuri restrittivi kontra t-tmexxija tar-reġjun Transnistrjan tar-Repubblika ta' Moldova

202

2006

L047

3

32006R0268

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 268/2006 ta' l-14 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1212/2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ċerti fonduti li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

204

2006

L047

7

32006R0269

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 269/2006 ta' l-14 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 533/2004 dwar it-twaqqif ta' Sħubiji Ewropej fil-qafas tal-proċess ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni

208

2006

L047

1

32006R0267

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 267/2005 tat-30 ta' Jannar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim f' għamla ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja bis-saħħa ta' l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea li jissuplimenta l-Anness I għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u t-Tariffa Doganali Komuni

209

2006

L047

52

32006D0106

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim f'għamla ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja bis-saħħa ta' l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea

211

2006

L047

58

32006H0108

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta' Frar 2006 dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

216

2006

L048

19

22006D0111

 

 

 

Deċiżjoni Nru 6/2005 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tat-22 ta' Novembru 2005 dwar l-applikazzjoni ta' l-482 miljun EUR li jifdal mis-somma kondizzjonali ta' EUR biljun taħt id-disa’ EDF għall-koperazzjoni mal-pajjiżi ACP

217

2006

L048

21

22006D0112

 

 

 

Deċiżjoni Nru 7/2005 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tat-22 ta' Novembru 2005 dwar l-użu tat-tieni allokazzjoni ta' EUR 250 miljun mill-elf miljun EUR kondizzjonali taħt id-disa' EDF biex jintużaw għat-tieni pagament għall-Faċilità għall-Ilma ta' l-ACP-UE

219

2006

L048

22

32006D0113

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ Frar 2006 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim fl-għamla ta' Skambju ta' Ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jemenda l-Protokoll li jistipula l-possibiltajiet ta' sajd u l-kontroparti finanzjarja pprovduti fil-Ftehim ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd marittimu bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta’ Awissu 2001 sal-31 ta’ Lulju 2006

220

2006

L048

26

32006D0114

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Frar 2006 li testendi l-perjodu ta' applikazzjoni tal-miżuri fid-Deċiżjoni 2002/148/KE li tikkonkludi l-konsultazzjonijiet maż-Żimbabwe taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Sħubija ACP-KE

224

2006

L049

7

32006E0118

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/118/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali u li temenda l-Azzjoni Konġunta 2005/588/PESK

226

2006

L049

8

32006E0119

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/119/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani

227

2006

L049

11

32006E0120

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/120/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Moldova

230

2006

L049

14

32006E0121

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/121/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar

233

2006

L049

17

32006E0122

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/122/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Lagi Kbar ta' l-Afrika

236

2006

L049

20

32006E0123

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2006/123/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi u temenda l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ex-Jugoslava tal-Maċedonja

239

2006

L049

21

32006E0124

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/124/PESK ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Afganistan

240

2006

L051

12

32006D0125

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/18/KE ta' l-14 ta' Frar 2006 li temenda d-Direttiva 77/388/KE fir-rigward tar-rati mnaqqsa tat-taxxa fuq il-valur miżjud

243

2006

L051

17

32006D0126

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Frar 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 98/161/KE, 2004/228/KE u 2004/295/KE fir-rigward ta’ l-estensjonijiet tal-miżuri li jipprevjenu l-evażjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud fis-settur ta’ l-iskart (il-verżjonijiet bl-Olandiż, bl-Ispanjol u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

245

2006

L054

23

32006D0136

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Frar 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar emendi lill-Ftehim dwar il-Kummerċ fl-Inbid anness mal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra

247

2006

L054

28

32006D0137

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Frar 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar emendi lill-Ftehim dwar il-Kummerċ f’Xorb Spirituż u Xorb Aromatizzat anness mal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra

252

2006

L054

32

32006D0138

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Frar 2006 li testendi l-perjodu ta' l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 82/530/KEE li tawtorizza lir-Renju Unit li jippermetti lill-awtoritajiet ta' l-Isle of Man japplikaw sistema ta' liċenzji speċjali ta' l-importazzjoni għal-laħam tan-nagħaġ, taċ-ċanga u tal-vitella

256

2006

L055

20

32006D0144

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Frar 2006 dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (Perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013)

258

2006

L055

30

32006D0145

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Frar 2006il-prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mal-Kroazja u li tħassar id-Deċiżjoni 2004/648/KE

268

2006

L057

13

32006D0166

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 2005 li tikkonkludi l-Protokoll Addizjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika ta’ l-Afrika t’Isfel min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka fl-Unjoni Ewropea

282

2006

L057

15

32006D0167(01)

 

 

 

Deciżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja, dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli li jeżamina talba għall-asil li tkun saret fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew fin-Norveġja ( 57 )

284

2006

L059

7

32006R0352

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 352/2006 tas-27 ta' Frar 2006 li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1461/93 dwar l-aċċess għal kuntratti pubbliċi għal min jitfa' offerta għal xogħol bl-appalt mill-Istati Uniti ta' l-Amerika

285

2006

L061

21

32006D0172

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/172/PESK tas-27 ta' Frar 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2004/852/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Kosta ta’ l-Avorju

286

2006

L065

1

32006R0388

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' istokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja

288

2006

L065

5

32006R0389

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 389/2006 tas-27 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi strument ta’ sostenn finanzjarju għall-inkoraġġiment ta’ l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta

292

2006

L065

30

32006D0180

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2006 dwar il-pożizzjoni tal-Komunità fi ħdan il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ċili dwar l-emendament ta' l-Anness I mal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-konsolidazzjoni tal-preferenzi tariffarji mogħtija liċ-Ċili mill-iskema Komunitarja ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (GSP)

296

2006

L065

51

32006E0184

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/184/PESK tas-27 ta' Frar 2006 b'appoġġ għall-Konvenzjoni ta’ l-Armi Bioloġiċi u Tossiċi, fil-qafas ta' l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' l-Armi ta' Qerda tal-Massa

311

2006

L070

52

22006D0192

 

 

 

Deċiżjoni Nru 5/2004 tal-Kumitat ta' l-Ambaxxaturi ta' l-ACP-KE tas-17 ta' Diċembru 2004 dwar ir-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta' l-Intrapriża

316

2006

L071

53

32006D0201

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/201/PESK tas-27 ta' Frar 2006 dwar l-estensjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern ta' l-Indoneżja dwar il-kompiti, l-istatus, il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea f'Aceh (l-Indoneżja) (Missjoni ta' Monitoraġġ f'Aceh - AMM) u tal-persunal tagħha

327

2006

L071

57

32006E0202

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/202/PESK tas-27 ta' Frar 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/643/PESK dwar il-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea f'Aceh (Indoneżja) (Missjoni ta' Monitoraġġ f'Aceh — AMM)

331

2006

L072

15

32006E0204

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/204/PESK ta' l-10 ta' Marzu 2006 li ġġedded il-miżuri b'appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (ICTY)

332

2006

L072

16

32006D0205

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/205/PESK ta' l-10 ta' Marzu 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri oħra ta' appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

333

2006

L079

1

32006R0426

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 426/2006 tad-9 ta' Marzu 2006 li jemenda l-Anness I mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u ta' l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

335

2006

L079

25

32006D0212

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Marzu 2006 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward ta' l-awdituri esterni ta' l-Österreichische Nationalbank

336

2006

L081

9

32006H0220

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Marzu 2006 dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (Is-Sitt EDF) għas-sena finanzjarja 2004

338

2006

L081

10

32006H0221

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Marzu 2006 dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (Is-Seba' EDF) għas-sena finanzjarja 2004

339

2006

L081

11

32006H0222

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Marzu 2006 li tikkonċerna l-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp (It-Tmien EDF) għas-sena finanzjarja 2004

340

2006

L081

12

32006H0223

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Marzu 2006 li tikkonċerna l-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp (Id-Disa' EDF) għas-sena finanzjarja 2004

341

2006

L081

45

32006D0228

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/228/ĠAI tad-9 ta' Marzu 2006 li tistabbilixxi d-data ta' applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

342

2006

L081

46

32006D0229

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/229/ĠAI tad-9 ta' Marzu 2006 li tiffissa d-data ta' applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

343

2006

L082

14

32006D0230

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn il-Komunitá Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar l-ipproċessar ta’ data ta' l-API/PNR

344

2006

L082

20

32006E0231

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/231/PESK ta' l-20 ta' Marzu 2006 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2005/936/PESK

350

2006

L086

19

22006X0324(01)

 

 

 

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar l-ipproċessar ta' Informazzjoni Antiċipata dwar il-Passiġġieri u r-rekord ta' Data ta' l-Ismijiet tal-Passiġġieri

355

2006

L087

75

22006X0324(02)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2005/798/KE dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar affarijiet relatati mal-kummerċ fl-inbid

356

2006

L087

75

22006X0324(03)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/232/KE dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-kummerċ fl-inbid

356

2006

L088

1

32006R0486

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 486/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar it-Trattament Bla Dazju taċ-Ċirkuwiti Integrati Multichip (MCPs) bl-emendar ta' l-Anness I għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffi u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

357

2006

L088

65

32006E0242

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/242/PESK ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-Konferenza ta' Reviżjoni ta' l-2006 tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Bioloġiċi u Tossiċi (BTWC)

359

2006

L088

68

32006E0243

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/243/PESK ta l-20 ta' Marzu 2006 dwar sostenn għall-attivitajiet tal-Kummissjoni Preparatorja ta' l-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Komprensiva tal-Provi Nukleari (CTBTO) fil-qasam tat-taħriġ u ta' l-iżvilupp ta' kapaċitajiet għall-verifika u fil-qafas ta' l-implementazzjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' Armi ta' Distruzzjoni Massiva

362

2006

L088

73

32006E0244

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-parteċipazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp ta' l-Enerġija tal-Peniżola Koreana (KEDO)

367

2006

L089

45

22006X0328(01)

 

 

 

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment ħieles ta' persuni, fir-rigward tal-parteċipazzjoni, bħala partijiet kontraenti, tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka, skond l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea

368

2006

L093

26

32006R0511

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 511/2006 tas-27 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1531/2002 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' riċevituri tat-televiżjoni bil-kulur li joriġinaw, inter alia, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

369

2006

L096

9

22006X0405(01)

 

 

 

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Albanija dwar ir-riammissjoni ta’ nies li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

371

2006

L096

9

22006X0405(02)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka li jestendi għad-Danimarka d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-asil iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz u tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 dwar l-istabbiliment ta' “Eurodac” għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin

371

2006

L096

14

32006D0008(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà BiH/8/2006 tal-15 ta' Marzu 2006 li temenda d-Deċiżjoni BiH/1/2004 dwar l-aċċettazzjoni ta' kontribuzzjonijiet ta' Stati terzi għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnia u Ħerzegovina u d-Deċiżjoni BiH/3/2004 dwar it-twaqqif tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

372

2006

L101

5

32006E0276

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/276/PESK ta' l-10 ta' April 2006 dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2004/661/PESK

374

2006

L103

1

32006R0584

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 584/2006 ta' l-10 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1480/2003 li jimponi dazju kompensatorju definittiv u l-ġbir definittiv tad-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjoni ta' ċerti mikroċirkwiti elettroniċi magħrufa bħala DRAM (Dynamic Random Access Memories – Memorji Dinamiċi b'Aċċess Każwali) li joriġinaw fir-Repubblika tal-Korea

380

2006

L104

36

42006D0278

 

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri tas-6 ta' April 2006 li taħtar avukat ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej

406

2006

L104

37

42006D0279

 

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri tas-6 ta' April 2006 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzjatal-Komunitajiet Ewropej

407

2006

L104

38

42006D0280

 

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri tas-6 ta' April 2006 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Prim' Istanza tal-Komunitajiet Ewropej

408

2006

L104

39

42006D0281

 

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri tas-6 ta' April 2006 li taħtar imħallfin u avukati ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej

409

2006

L111

12

32006E0300

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/300/PESK tal-21 ta' April 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2004/847/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea f'Kinshasa (DRC) fir-rigward ta' l-Unità tal-Pulizija Integrata (EUPOL “Kinshasa”)

410

2006

L112

12

22006X0426(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-asil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew fin-Norveġja

413

2006

L112

18

32006E0303

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/303/PESK tal-25 ta' April 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/355/PESK dwar il-missjoni ta' l-Unjoni Ewropea sabiex tipprovdi konsulenza u assistenza għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (DRC)

414

2006

L112

19

32006E0304

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/304/PESK ta' l-10 ta' April 2006 dwar it-twaqqif ta' Grupp ta' Ppjanar ta' l-UE (EUPT Kosovo) fir-rigward ta' operazzjoni, eventwalment possibbli, ta' l-UE ta' l-immaniġġar ta' kriżi fil-qasam ta' l-istat ta' dritt u possibbilment f'oqsma oħra fil-Kosovo

415

2006

L115

35

32006D0307

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' April 2006 li taħtar membru supplenti Awstrijak fil-Kumitat tar-Reġjuni

420

2006

L115

36

32006D0308

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' April 2006 li taħtar membru supplenti Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

421

2006

L115

37

32006D0309

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' April 2006 li taħtar tliet membri Slovakki u tliet membri supplenti Slovakki fil-Kumitat tar-Reġjuni

422

2006

L115

49

32006D0313

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-10 ta' April 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Unjoni Ewropea dwar kooperazzjoni u assistenza

423

2006

L116

1

32006R0655

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 655/2006 tas-27 ta' April 2006 li jestendi d-dazji anti-dumping definittivi imposti bir-Regolament (KE) Nru 964/2003 dwar l-importazzjonjiet ta’ fittings ta’ tubi jew papjijiet, tal-ħadid jew l-azzar, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, għall-importazzjonijiet ta’ fittings ta’ tubi jew pajpijiet, tal-ħadid jew l-azzar, ikkunsinnati mill-Filippini, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Filippini kemm jekk le

431

2006

L116

73

32006D0317

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/317/PESK ta' l-10 ta' April 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja dwar proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju ta' informazzjoni klassifikata

437

2006

L116

77

32006E0318

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/318/PESK tas-27 ta' April 2006 li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Burma/il-Mjanmar

441

2006

L116

98

32006E0319

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/319/PESK tas-27 ta' April 2006 dwar l-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea li tappoġġa l-Missjoni ta' l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (MONUC) matul il-proċess ta' l-elezzjoni

462

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandħa n-Nru L 270 M.

 

(57)   (Test b'rilevanza għaz-ŻEE)

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top