EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:164M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 164, 16 ta' Ġunju 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
16 ta' Ġunju 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2005

L112

20

32005E0355

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/355/PESK tat-2 ta' Mejju 2005 dwar il-missjoni ta’ l-Unjoni Ewropea biex tipprovdi parir u assistenza għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika demokratika tal-Kongo (DRC)

1

2005

L114

13

32005D0358

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ April 2005 li tagħżel is-sede ta’ l-Agenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea

5

2005

L118

47

32005D0364

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/364/PESK tat-12 ta' April 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Rumanija dwar proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju ta' informazzjoni klassifikata

6

2005

L118

52

32005D0365

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/365/PESK tal-14 ta’ April 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

11

2005

L119

11

32005D0368

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' April 2005 li taħtar tliet membri Latvjani għall-Kumitat tar-Reġjuni

15

2005

L124

1

32005D0370

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall- ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali

17

2005

L124

21

32005D0371

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2005 dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Albanija dwar ir-riammissjoni ta’ nies li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

20

2005

L124

41

32005D0372

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Marzu 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Soċjalista Demokratika tas-Sri Lanka dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

21

2005

L125

8

32005D0377

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' Mejju 2005 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward ta' l-awdituri esterni tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u tal-Bank tal-Greċja

23

2005

L127

27

32005D0386

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/386/PESK ta’ l-14 ta' Marzu 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-New Zealand dwar il-parteċipazzjoni tan-New Zealand fl-operazzjoni militari ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ l-immaniġġar tal-kriżi fil-Bosnja u Ħerzegovina (Operazzjoni ALTHEA)

25

2005

L127

32

32005D0387

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI tal-10 ta' Mejju 2005 dwar l-iskambju ta’ informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kontroll fuq sustanzi psikoattivi ġodda

30

2005

L128

1

32005R0768

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 tas-26 ta' April 2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika għall-Politika Komuni tas-Sajd

36

2005

L130

16

42005D0391

 

 

 

Deċiżjoni meħuda bi qbil komuni, fil-livell tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern, mill-gvernijiet ta' l-istati Membri li għandhom l-euro bħala munita tagħhom ta' l-20 ta' Mejju 2005 li taħtar Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

50

2005

L132

1

32005R0785

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 785/2005 tat-23 ta' Mejju 2005 li jagħlaq ir-reviżjoni interim parzjali tal-miżuri kontra d-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' silikon li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

51

2005

L132

17

32005D0395

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/395/PESK ta' l-10 ta' Mejju 2005 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/80/PESK dwar l-istabbiliment tal-Persunal Militari ta' l-Unjoni Ewropea

56

2005

L135

19

32005D0399

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2005 li taħtar membru Spanjol għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

64

2005

L135

20

32005D0400

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2005 tal-ħatra ta' membru Estonjan tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

65

2005

L136

1

32005D0367

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' April 2005 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw fl-interessi tal-Komunità Ewropea l-Konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Dokumenti ta’ Identità tal-Baħrin (Konvenzjoni Nru 185)

66

2005

L137

26

22005D0404

 

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Kroazja tas-26 ta' April 2005 li permezz tagħha jadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu inklużi r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni

87

2005

L138

17

22005X0601(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Soċjalista Demokratika tas-Sri Lanka dwar l-ammissjoni mill-ġdid ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

92

2005

L138

17

22005X0601(02)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra

92

2005

L139

25

32005E0411

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/411/PESK tat-30 ta' Mejju 2005 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sudan u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2004/31/PESK

93

2005

L141

1

32005R0850

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/2005 tat-30 ta' Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) 2500/2001 li jawtorizza l-implimentazzjoni ta’ l-assistenza tal-Komunità skond l-Artikolu 54(2)(ċ) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

97

2005

L141

3

32005R0851

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 851/2005 tat-2 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dan ir-rekwiżit fir-rigward tal-mekkaniżmu ta’ reċiproċità

99

2005

L144

1

32005R0860

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 860/2005 tat-30 ta' Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 27/2005, fir-rigward ta' l-opportunitajiet ta' sajd fl-ibħra tal-Groenlandja, tal-Gżejjer Faroe u ta' l-Islanda u s-sajd għall-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2270/2004, fir-rigward ta' l-opportunitajiet ta' sajd għall-kelb il-baħar tal-fond u r-roundnose grenadier

102

2005

L144

42

32005D0423

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' Mejju 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka

110

2005

L144

52

32005D0426

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/426/PESK tas-6 ta' Ġunju 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri ta’ sostenn għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

111

2005

L144

54

32005E0427

 

 

 

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/427/PESK tas-6 ta' Ġunju 2005 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmuu li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2005/220/PESK

113

2005

L144

59

32005D0428

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/428/PESK tas-6 ta' Ġunju 2005 li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar l-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi speċifiċi fir-rigward ta’ xi persuni u entitajiet fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li tħassar id-Deċiżjoni 2005/221/PESK

118

2005

L153

29

32005D0441

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2005 li tavża lill-Greċja, skondl-Artikolu 104(9) tat-Trattat KE, biex tieħu miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit meqjusa meħtieġa biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv

121

2005

L153

32

32005D0442

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2005 li tadatta l-allowances previsti fid-Deċiżjoni 2003/479/KE dwar ir-regoli applikabbli għal esperti nazzjonali u persunal militari sekondati lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill

124

2005

L153

37

32005D0444

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/444/PESK tat-13 ta' Ġunju 2005 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2004/161/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontraż-Żimbabwe

125

2005

L155

1

32005D0430

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni tat-18 ta' April 2005 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min naħa waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija, min naħa l-oħra, biex jikkunsidra l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, u tar-Repubblika tas-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea

131

2005

L155

26

32005D0431

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni tal-25 ta' April 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min naħa waħda, u r-Rumanija, min naħa l-oħra, biex jikkunsidra l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, u tar-Repubblika tas-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea

156

2005

L156

1

32005R0919

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 919/2005 tat-13 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 827/2004 fir-rigward tal-projbizzjoni ta' l-importazzjoni tat-tonn t' għajnu kbira ta' l-atlantiku impurtat mill-Kambodja, mill-Ginea Ekwatorjali u mis-Sierra Leone, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 826/2004 li jiprojbixxi l-importazzjoni tat-tonn tax-xewka kaħla mill-Ginea Ekwatorjali u mis-Sierra Leone u r-Regolament (KE) Nru 828/2004 li jiprojbixxi l-importazzjoni tal-pixxispad mis-Sierra Leone

182

2005

L156

3

32005R0920

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005 tat-13 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi r-reġim lingwistiku tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika u li jintroduċi miżuri derogatorji temporanji għal dawk ir-Regolamenti

184

2005

L156

19

42005D0446

 

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2005 li tistabbilixxi terminu perentorju għall-impenn tal-fondi tad-Disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF)

186

2005

L156

21

32005D0447

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/447/PESK ta' l-14 ta' Marzu 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Arġentina, dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika ta' l-Arġentina fl-operazzjoni militari ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ mmaniġġar ta’ kriżijiet fil-Bosnja u Ħerzegovina (Operazzjoni Althea)

188

2005

L158

26

32005D0451

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/451/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 2005 li tiffissa d-data ta' applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

193

2005

L160

1

32005R0945

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 945/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 658/2002 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjoni tan-nitrat ta’ l-ammonju li joriġina mir-Russja u r-Regolament (KE) Nru 132/2001 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjoni tan-nitrat ta’ l-ammonju li joriġina, inter alia, mill-Ukraina, wara r-reviżjoni interim parzjali skond l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 384/96

195

2005

L164

1

32005R0953

 

 

 

Regolament (KE) Nru 953/2005 tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi, għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2004 sat-30 ta’ Ġunju 2007, il-possibilitajiet ta’ sajd u l-kontribut finanzjarju previst mill-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta ta’ l-Avorju dwar is-sajd ’il barra mill-Kosta ta’ l-Avorju

204

2005

L164

46

22005D0460

 

 

 

Deċiżjoni Nru 4/2005 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tat-13 ta' April 2005 dwar l-użu tar-riżerva tad-dotazzjoni għall-iżvilupp fit-tul tad-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp

206

2005

L164

48

32005D0461

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2005 li taħtar membru supplenti Taljan tal-Kumitat tar-Reġjuni

208

2005

L164

49

32005D0462

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2005 li taħtar membru supplenti Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

209

2005

L165

10

22004D0001(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk tad-19 ta' April 2004 li tadotta regolamenti neċessarji għall-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni

210

2005

L165

14

22005X0625(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-protokoll addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija, minn naħa l-oħra biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakja

214

2005

L167

16

32005D0473

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2005 li taħtar membru supplenti Awstrijak tal-Kumitat tar-Reġjuni

215

2005

L172

83

32005D0481

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/481/PESK tat-13 ta' Ġunju 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina dwar proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju ta' informazzjoni klassifikata

216

2005

L173

12

22005D0482

 

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill ta’ l-Assoċjazzjoni UE-Rumanija tal-25 ta' Mejju 2005 dwar il-parteċipazzjoni tar-Rumanija fis-sistema Komunitarja għall-iskambju rapidu ta' informazzjoni dwar il-perikli maħluqa mill-użu ta' prodotti għall-konsumatur (is-sistema RAPEX) taħt id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti

220

2005

L173

14

32005D0483

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà BiH/6/2005 ta' l-14 ta' Ġunju 2005 dwar il-ħatra ta' Kmandant tal-Forza ta' l-UE għall-Operazzjoni Militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

222

2005

L182

28

32005D0495

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/495/PESK tat-13 ta' Ġunju 2005 dwar il-konklużjoni ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni ta’ l-Ukraina fl-operazzjonijiet ta’ maniġġar ta’ kriżijiet ta’ l-Unjoni Ewropea

223

2005

L184

1

32005R1111

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1111/2005 ta' l-24 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1365/75 dwar il-ħolqien ta’ Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol

230

2005

L184

5

32005R1112

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1112/2005 ta' l-24 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2062/94 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

234

2005

L184

55

22005D0502

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 2/2005 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Rumanija ta' l-20 ta' Ġunju 2005 li temenda, permezz ta' l-istabbiliment ta' Kumitat Konsultattiv Konġunt bejn il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Rumen ta' Kollegament għall-Koperazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni, id-Deċiżjoni Nru 1/95 li tadotta r-regoli ta' proċedura tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni

239

2005

L185

35

32005D0511

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/511/ĠAI tat-12 ta' Lulju 2005 dwar il-protezzjoni ta' l-euro kontra l-falsifikazzjoni, permezz tan-nomina ta' l-Europol bħala l-Uffiċċju Ċentrali għall-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni ta' l-euro

241

2005

L187

20

32005D0512

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali fir-rigward ta’ l-awditur estern tad-De Nederlandsche Bank

243

2005

L188

35

32005D0554

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 dwar l-aġġustament ta’ l-allowance imħallsa lil membri u membri supplenti tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

245

2005

L188

43

32005E0556

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/556/PESK tat-18 ta' Lulju 2005 li taħtar Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għas-Sudan

246

2005

L189

15

32005R1175

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1175/2005 tat-18 ta' Lulju 2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u jiġbor definittivament dazju provviżorju impost fuq l-importazzjoni tal-karbonju tal-barju li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

249

2005

L189

69

32005E0561

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/561/PESK tat-18 ta' Lulju 2005 dwar kontribut ulterjuri ta' l-Unjoni Ewropea għall-proċess tar-riżoluzzjoni tal-kunflitt fil-Ġeorġja/l-Ossetia tan-Nofsinhar

258

2005

L192

35

22005D0522

 

 

 

Abbozz ta' Deċiżjoni Nru 4/2004 tal-Kunsill konġunt UE/Messiku tat-8 ta' Mejju 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2/2001 tal-Kunsill Konġunt

260

2005

L192

63

32005D0523

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2005 li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti, kif riveduta f’Ġinevra fid-19 ta’ Marzu 1991

288

2005

L192

88

22005X0722(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni Nru 4/2004 tal-Kunsill konġunt ta' l-UE-Messiku, dwar modifiki għad-Deċiżjoni 2/2001 tal-Kunsill konġunt

303

2005

L192

88

22005X0722(02)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim dwar l-Istabilizzazzjoni u l-Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, minn naħa l-oħra, dwar Ftehim Kwadru bejn il-Komunità Ewropea u dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fil-programmi Komunitarji

303

2005

L193

31

32005D0571

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2001/264/KE li tadotta r-regolamenti tal-Kunsill rigward is-sigurta'

304

2005

L193

44

32005E0574

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/574/PESK tat-18 ta' Lulju 2005 dwar sostenn għall-attivitajiet ta' l-IAEA fl-oqsma tas-sigurtà u l-verifika nukleari u fil-qafas ta' l-implementazzjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' l-Armi ta' Distruzzjoni Massiva

310

2005

L195

15

32005L0047

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/47/KE tat-18 ta' Lulju 2005 dwar il-Ftehim bejn il-Komunità ta' Ferroviji Ewropej (CER) u l-Federazzjoni Ewropea għall-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) dwar ċerti aspetti tal-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' ħaddiema mobbli assenjati għal servizzi trans-konfini interoperabbli fis-settur tal-ferroviji

317

2005

L197

30

22005X0728(01)

 

 

 

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni u l-Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka, in segwitu għall-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea

324

2005

L199

1

32005R1212

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1212/2005 tal-25 ta' Lulju 2005 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tal-ħadid fondut li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

325

2005

L199

92

32005E0582

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/582/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li temenda u testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar

352

2005

L199

94

32005E0583

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/583/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

354

2005

L199

95

32005E0584

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/584/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Moldova

355

2005

L199

96

32005E0585

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/585/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Afganistan

356

2005

L199

97

32005E0586

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/586/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li testendi u temenda l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar ta' l-Afrika

357

2005

L199

100

32005E0588

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/588/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali

359

2005

L199

103

32005E0589

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/589/PESK tat-28 ta' Lulju 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea f’dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

362

2005

L200

91

22005X0730(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-protokoll addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, minn naħa l-oħra biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakja

363

2005

L200

98

32005D0592

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/592/PESK tad-29 ta' Lulju 2005 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2004/161/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

364

2005

L202

39

32005D0593

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/593/PESK tat-18 ta' Lulju 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika taċ-Ċilì fl-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-immaniġġar tal-kriżi fil-Bosnja u Ħerzegovina (Operazzjoni ALTHEA)

371

2005

L203

22

32005D0594

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Lulju 2005 dwar il-ħatra ta' erba' membri tal-Bord Amministrattiv għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA)

376

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandħa n-Nru L 164 M.

 

(3)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandħa n-Nru L 164 M.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top