EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:159M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 159, 13 ta' Ġunju 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
13 ta' Ġunju 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2005

L002

4

32005D0004

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fl-għamla ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina (PLO) f'isem l-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża, dwar miżuri ta' liberalizzazzjoni reċiproċi u l-bdil tal-Protokolli 1 u 2 mal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Temporanju KE-Awtorità Palestinjana

1

2005

L006

1

32005R0023

 

 

 

Regolament (KE, Euratom) Nru 23/2005 tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2004 li jadatta, mill-1 ta’ Lulju 2004, ir-rata tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u aġenti oħra tal-Komunitajiet Ewropej, u, mill-1 ta’ Jannar 2005, ir-rata ta’ l-imgħax użata għat-trasferimenti bejn l-iskema Komunitarja u l-iskemi nazzjonali tal-pensjonijiet

9

2005

L008

1

32005R0031

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 31/2005 ta' l-20 ta' Diċembru 2004 li jemenda, mill-1 ta’ Lulju 2004, ir-remunerazzjoni u l-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li jaffetwaw din ir-remunerazzjoni u l-pensjonijiet

10

2005

L010

22

22005X0113(01)

 

 

 

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada dwar il-kummerċ fl-inbejjed u x-xorb alkoħoliku

16

2005

L011

27

3200500017

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2004 li taħtar lis-Sur Renato Soru, membru Taljan, u lis-Sur Enzo Ghigo, membru supplenti Taljan tal-Kumitat tar-Reġjuni

17

2005

L011

28

32005D0018

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li taħtar membru supplenti Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

18

2005

L011

29

32005D0019

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li taħtar membru Awstrijaku tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

19

2005

L011

30

32005D0020

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li taħtar membru Franċiż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

20

2005

L011

31

32005D0021

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li taħtar membru Grieg tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

21

2005

L014

18

32004L0117

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2004/117/KE tat-22 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE f'dak li għandu x'jaqsam ma' eżaminazzjonijiet imwettqa taħt sorveljanza uffiċjali u l-ekwivalenza taż-żerriegħa prodotta f'pajjiżi terzi

22

2005

L015

6

32005D0023

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2004 li taħtar membru Taljan tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

38

2005

L015

7

32005D0024

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2004 li taħtar membru Taljan tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

39

2005

L015

8

32005D0025

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2004 li taħtar membru Żvediż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

40

2005

L015

9

32005D0026

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni għat-tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali stabbilita bil-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (“il-Konvenzjoni ta' Antigwa”)

41

2005

L016

56

32005D0030

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta' Settembru 2004 li taħtar membru tar-Renju Unit tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

58

2005

L016

57

32005D0031

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Settembru 2004 li taħtar membru Olandiż u membru supplenti Olandiż tal-Kumitat tar-Reġjuni

59

2005

L016

58

32005D0032

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Settembru 2004 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

60

2005

L020

41

32005D0044

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/44/PESK ta' l-20 ta’ Diċembru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera fuq il-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fl-operazzjoni militari ta' l-UE għall-immaniġġar ta' kriżi fil-Bosnja u Ħerzegovina (Operazzjoni ALTHEA)

61

2005

L021

9

32005D0047

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2000/24/KE biex jittieħed kont tat-tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea u l-politika Ewropea dwar Pajjiżi Ġirien

66

2005

L021

11

32005D0048

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta’ l-Investiment kontra telf taħt self għal ċerti tipi ta’ proġetti fir-Russja, l-Ukraina, il-Moldova u l-Belarus

68

2005

L021

13

32005D0049

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2005 dwar ir-regoli operattivi tal-kumitat previst fl-Artikolu 3(3) ta’ l-Anness I mal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja

70

2005

L024

48

32004D0783R(01)

 

 

 

Korriġendum għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/783/KE tal-15 ta’ Novembru 2004 li taħtar erba’ membri Taljani u tliet membri supplenti Taljani tal-Kumitat tar-Reġjuni ( ĠU L 346, 23.11.2004, p. 9 )

72

2005

L027

59

32005D0068

 

 

 

Deċiżjoni ta’ l-Kunsill ta’ l-24 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2004/197/PESK li tistabbilixxi mekkaniżmu li jamministra l-finanzjament ta’ l-ispejjeż komuni ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea li għandhom implikazzjonijiet militari jew ta’ difiża (Athena)

73

2005

L027

61

32005E0069

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/69/ĠAI ta' l-24 ta' Jannar 2005 dwar l-iskambju ta’ ċerta data ma’ l-Interpol

75

2005

L029

1

32005R0172

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 172/2005 tat-18 ta' Jannar 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim taħt forma ta’ Skambju ta’ Ittri dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jiffissa l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribut finanzjarju previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Federali Islamika tal-Komoros dwar is-sajd fl-ibħra tal-Komoros għall-perjodu mit-28 ta’ Frar 2004 sal-31 ta’ Diċembru 2004

77

2005

L029

20

32005D0076

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Novembru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunitá Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim taħt forma ta' Skambju ta' Ittri dwar il-proroga tal-Protokoll li jiffissa l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribut finanzjarju previsti fil-Ftehim bejn il-Komunitá Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Federali Islamika tal-Komoros dwar is-sajd fl-ibħra tal-Komoros għall-perjodu mit-28 ta' Frar 2004 sal-31 ta' Diċembru 2004

79

2005

L029

48

32005D0081

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/81/PESK tal-31 ta’ Jannar 2005 li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni/Kummissarju tal-Pulizija tal-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnia-Ħerzegovina

83

2005

L029

49

32005E0082

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/82/PESK tal-31 ta' Jannar 2005 li tħassar il-Pożizzjonijiet Komuni 2002/401/PESK dwar in-Niġerja, 2002/495/PESK dwar l-Angola, 2002/830/PESK dwar ir-Rwanda u 2003/319/PESK dwar il-ftehim ta’ Waqfien mill-Ġlied ta’ Lusaka u l-proċess ta’ paċi fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

84

2005

L030

10

32005D0084

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta' Jannar 2005 li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika mal-“Konvenzjoni Konġunta dwar is-Sigurtà tal-Maniġġar ta’ Karburant Użat u dwar is-Sigurtà tal-Maniġġar ta’ Skart Radjuattiv”

85

2005

L031

30

32005D0089

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Settembru 2004 dwar il-firma u l-applikazzjoni proviżorja ta’ Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa l-waħda u r-Repubblika Għarbija ta’ l-Eġittu min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

87

2005

L031

69

32005E0095

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/95/PESK tat-2 ta’ Frar 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Afganistan

101

2005

L031

70

32005E0096

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/96/PESK tat-2 ta’ Frar 2005 li temenda u testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Lagi Kbar ta’ l-Afrika

102

2005

L031

71

32005E0097

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/97/PESK tat-2 ta’ Frar 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

103

2005

L031

72

32005E0098

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/98/PESK tat-2 ta’ Frar 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea f’dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

104

2005

L031

73

32005E0099

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/99/PESK tat-2 ta' Frar 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani

105

2005

L031

74

32005E0100

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/100/PESK tat-2 ta’ Frar 2005 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar

106

2005

L033

1

32005R0202

 

 

 

Regolament (KE/Euratom) Nru. 202/2005 tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2005 li jemenda r-Regolament Nru. 422/67/KEE, Nru. 5/67/Euratom li jistabbilixxi l-emolumenti tal-President u l-Membri tal-Kummissjoni, tal-President ta’ l-Imħallfin, ta’ l-Avukati Ġenerali u tar-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-President, il-Membri u r-Reġistratur tal-Qorti tal-Prim Istanza

107

2005

L034

46

32005D0109

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/109/PESK ta’ l-24 ta’ Jannar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar il-parteċipazzjoni tar-Renju tal-Marokk fl-operazzjoni militari ta’ l-Unjoni Ewropea għall-immaniġġjar ta’ kriżi fil-Bosnja u Ħerzegovina (Operazzjoni ALTHEA)

109

2005

L036

3

32005D0110

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Jannar 2005 li taħtar membru Daniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

114

2005

L036

4

32005D0111

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Jannar 2005 li taħtar membru wieħed Ungeriż u tliet membri supplenti Ungeriżi tal-Kumitat tar-Reġjuni

115

2005

L036

6

32005D0112

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Jannar 2005 li taħtar membru supplenti Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

117

2005

L039

46

32005D0120

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Jannar 2005 li taħtar membru supplenti Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

118

2005

L039

47

32005D0121

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Jannar 2005 li taħtar membru wieħed Portugiż u żewġ membri supplenti Portugiżi tal-Kumitat tar-Reġjuni

119

2005

L046

1

32005R0257

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 257/2005 ta' l-4 ta' Frar 2005 li jiffissa l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2004 għar-rimunerazzjonijiet ta’ l-uffiċjali, ta' l-aġenti kontrattwali u ta' l-aġenti temporanji tal-Komunitajiet Ewropej li jagħtu s-servizz tagħhom f'pajjiżi terzi, kif ukoll ta' ċerti uffiċjali li jżommu l-post tas-servizz tagħhom fl-għaxar Stati Membri l-ġodda għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il xahar wara l-adeżjoni

120

2005

L046

49

32005D0134

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/134/PESK ta' l-20 ta’ Diċembru 2004 dwar il-konklużjoni ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-operazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-immaniġġjar ta' kriżi

126

2005

L048

28

32005D0139

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2005 li testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tal-miżuri previsti mid-Deċiżjoni 2002/148/KE li jikkonkludu l-konsultazzjonijiet mar-Repubblika taż-Żimbabwe taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Sħubija ACP-KE

134

2005

L048

45

32005E0142

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/142/PESK tas-17 ta’ Frar 2005 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2004/789/PESK dwar l-estensjoni tal-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea f’dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (EUPOL PROXIMA)

136

2005

L048

46

32005E0143

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/143/PESK tas-17 ta’ Frar 2005 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2002/210/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea

137

2005

L049

30

32005E0146

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/146/PESK tal-21 ta’ Frar 2005 li testendi l-Pożizzjoni Komuni 2004/161/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

138

2005

L049

31

32005E0147

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/147/PESK tal-21 ta' Frar 2005 li ttawwal u temenda l-Pożizzjoni Komuni 2004/179/PESK li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra t-tmexxija tar-reġjun Transnistrjan tar-Repubblika tal-Moldava

139

2005

L049

34

32005D0148

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/148/PESK tal-21 ta' Frar 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri ġodda għas-sostenn tad-dħul fis-seħħ effettiv tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali ta’ dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

142

2005

L049

37

32005E0149

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/149/PESK tal-21 ta’ Frar 2005 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2004/423/PESK li ġġedded miżuri restrittivi kontra Burma/Mjanmar

145

2005

L050

1

32005R0293

 

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru. 293/2005 tas-17 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 866/2004 dwar reġim taħt l-Artikolu 2 tal-Prokoll Nru 10 għall-Att ta’ l-Adeżjoni fir-rigward ta’ l-agrikoltura u l-faċilitajiet għal persuni li jkunu qed jaqsmu l-linja

149

2005

L050

7

32005D0150

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2005 dwar il-kondizzjonijiet u l-modalitajiet li jiggvernaw il-preżentazzjoni u l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal ħatra bħala mħallef tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea

151

2005

L050

9

32005D0151

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2005 li taħtar il-membri tal-Kumitat previst fl-Artikolu 3(3) ta’ l-Anness I mal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja

153

2005

L052

37

32005D0157

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Frar 2005 li jaħtar żewġ membri Ġermaniżi u żewġ membri supplenti Ġermaniżi tal-Kumitat tar-Reġjuni

154

2005

L052

39

32005D0158

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2005 li taħtar membru supplenti Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

156

2005

L052

40

32005D0159

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2005 li jaħtar sitt membri Belġjani u tmien membri supplenti Belġjani tal-Kumitat tar-Reġjuni

157

2005

L055

55

32005D0165

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2005 li taħtar żewġ membri Belġjani u membru supplenti Belġjan tal-Kumitat tar-Reġjuni

159

2005

L056

12

32005L0015

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/15/KE tat-28 ta' Frar 2005 li temenda l-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

161

2005

L056

14

32005D0169

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta' Frar 2005 li temenda d-Deċiżjoni tas-27 ta' Marzu 2000 li tawtorizza lid-Direttur ta' l-Europol jidħol f' negozjati dwar ftehim ma' Stati terzi u korpi mhux relatati ma' l-UE

163

2005

L058

19

32005L0019

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/19/KE tas-17 ta' Frar 2005 li temenda d-Direttiva 90/434/KEE dwar is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti

164

2005

L058

28

32005D0172

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2005 li taħtar membru Olandiż tal-Kumitat tar-Reġjuni

173

2005

L062

37

32005E0190

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/190/PESK tas-7 ta’ Marzu 2005 dwar il-Missjoni Integrata ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ l-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

174

2005

L063

1

32005R0390

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 390/2005 tas-7 ta’ Marzu 2005 li jtemm r-reviżjoni interim parzjali ta’ miżuri ta' anti-dumping applikabbli fuq importazzjonijiet ta' film tat-teraftalat tal-polietilene (PET) li ġej, inter alia, mill-Indja

179

2005

L065

25

32005D0196

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Frar 2005 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukrajna dwar l-estensjoni u l-emendar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukrajna dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

182

2005

L065

34

32005D0199

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/199/PESK tal-31 ta’ Jannar 2005 li tikkonċerna l-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Albanija dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika ta’ l-Albanija fl-operazzjoni militari ta’ l-Unjoni Ewropea għall-immaniġġjar ta’ kriżi fil-Bosnja u Ħerzegovina (Operazzjoni ALTHEA)

187

2005

L066

15

22005D0201

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 5/2004 tal-Kunsill Konġunt UE-Messiku tal-15 ta’ Diċembru 2004 li tadotta, skond l-Artikolu 17(3) tad-Deċiżjoni Nru 2/2000, Anness għad-Deċiżjoni msemmija dwar assistenza amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali

192

2005

L066

22

32005D0202

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Jannar 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika u ta’ Kordinazzjoni u Koperazzjoni Politika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Messikani Uniti, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

199

2005

L066

27

32005R0203

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill Konġunt Unjoni Ewropea-Messiku tal-21 ta' Frar 2005 li tintroduċi corrigendum fid-Deċiżjoni Nru 3/2004 tal-Kunsill Konġunt UE-Messiku

204

2005

L066

28

22005X0312(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Kordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni ma’ l-Unjoni Ewropea ta’ l-Istati Membri l-ġodda

205

2005

L066

28

22005X0312(02)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill Kunġunt UE-Messiku dwar rettifika għad-Deċiżjoni 3/2004 tal-Kunsill Konġunt UE-Messiku tad-29 ta’ Lulju 2004

205

2005

L068

32

32005D0206

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2005 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ protokoll addizzjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta’ l-Afrika t’Isfel, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Cipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

208

2005

L068

40

32005H0207

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Marzu 2005 dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

216

2005

L068

41

22005D0208

 

 

 

Deċiżjoni Nru. 1/2004 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Bulgarija tat-28 ta’ Settembru 2004 li temenda l-Artikoli 2 u 3 tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' estensjoni tal-perijodu stabbilit fl-Artikolu 9(4) tal-Protokoll 2 tal-Ftehim Ewropew

217

2005

L068

44

32005D0211

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/211/ĠAI ta’ l-24 ta’ Frar 2005 dwar l-introduzzjoni ta’ xi funzjonijiet ġodda fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, inklużi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

218

2005

L068

49

32005F0212

 

 

 

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI ta' l-24 ta’ Frar 2005 dwar il-Konfiska ta' Rikavati, Mezzi Strumentali u Proprjetà Konnessi mal-Kriminalità

223

2005

L069

37

32005D0215

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Frar 2005 li taħtar għaxar membri Franċiżi u sitt membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni

226

2005

L069

59

32005E0220

 

 

 

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/220/PESK ta’ l-14 ta’ Marzu 2005 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2004/500/PESK

228

2005

L069

64

32005D0221

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/221/PESK ta’ l-14 ta' Marzu 2005 li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru. 2580/2001 dwar l-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi speċifiċi fir-rigward ta’ xi persuni u entitajiet fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li tħassar id-Deċiżjoni 2004/306/KE

233

2005

L071

74

32005E0227

 

 

 

Pożizzjoni komuni tal-kunsill 2005/227/PESK tas-16 ta' Marzu 2005 dwar it-tiġdid ta’ miżuri għas-sostenn ta’ l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Penali Internazzjonali ta’ l-ex Jugoslavja (TPIY)

236

2005

L072

18

32005D0228

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2005 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżjorja ta' ftehim f'forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ tal-prodotti tat-tessuti

237

2005

L072

23

32005D0229

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' sigurtà EUPM/1/2005 ta' l-4 ta' Marzu 2005 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja u Ħerzegovina

242

2005

L072

25

32005D0230

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Proxima/3/2005 ta' l-4 ta’ Marzu 2005 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPOL Proxima) f’dik li qabel kienet ir-Repubblika tal-Jugoslavja (FYROM)

244

2005

L072

27

32005D0231

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza lill-Iżvezja biex tapplika rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni fuq l-elettriku użat minn djar u kumpanniji fis-settur tas-servizzi li jinsabu f’ċerti żoni fit-Tramuntana ta' l-Iżvezja skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

246

2005

L072

29

32005D0232

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' sigurtà EUJUST LEX/1/2005 tat-8 ta' Marzu 2005 dwar il-ħatra tal-Kap ta’ Missjoni tal-Missjoni Integrata ta' l-UE ta' l-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

248

2005

L075

35

32005D0244

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2005 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-aċċess għas-suq

249

2005

L076

1

32005D0213

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Jannar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi, għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2004 sat-30 ta’ Ġunju 2007, il-possibbilitajiet ta’ sajd u l-kontribut finanzjarju previst mill-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta ta’ l-Avorju dwar is-sajd ’il barra mill-Kosta ta’ l-Avorju

254

2005

L076

16

32005F0214

 

 

 

Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2005/214/ĠAI ta’ l-24 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali finanzjarji

256

2005

L077

11

32005H0253

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Marzu 2005 li tikkonċerna l-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp (Id-Disa' EDF) għas-sena finanzjarja 2005

273

2005

L077

12

32005H0254

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Marzu 2005 li tikkonċerna l-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp (It-Tmien EDF) għas-sena finanzjarja 2003

274

2005

L077

13

32005H0255

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Marzu 2005 dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (Is-Seba' EDF) għas-sena finanzjarja 2003

275

2005

L077

14

32005H0256

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Marzu 2005 dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (Is-Sitt EDF) għas-sena finanzjarja 2003

276

2005

L078

43

32005L0024

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/24/KE ta' l-14 ta’ Marzu 2005 li temenda d-Direttiva 87/328/KEE fir-rigward taċ-ċentri ta' ħażna tas-semen u l-użu ta’ ovuli u embrijoni mill-bhejjem ta’ l-ifrat tar-refgħa ta’ razza pura ( 97 )

277

2005

L078

45

32005D0257

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2000/256/KE li tawtorizza lir-Renju ta' l-Olanda biex japplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 11 tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar it-taxxa fuq il-fatturat

279

2005

L078

47

32005D0258

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza lid-Danimarka biex tapplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 14(1)(d) tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrelataw mat-taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

281

2005

L081

50

22005D0260

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/265/PESK tat-23 ta’ Marzu 2005 li taħtar Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Moldova

282

2005

L082

1

32005R0493

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 493/2005 tas-16 ta’ Marzu 2005 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffi u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

285

2005

L082

6

32005D0266

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali fir-rigward ta' l-awdituri esterni tal-Banco de Portugal

287

2005

L083

48

32005D0267

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Marzu 2005 li tistabbilixxi Network sigur bbażat fuq il-web dwar l-Informazzjoni u l-Kordinazzjoni għas-Servizzi ta’ Amministrazzjoni tal-Migrazzjoni ta’ l-Istati Membri

288

2005

L084

21

22005X0402(01)

 

 

 

Informazzjoni fir-rigward tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika taċ-Ċili

292

2005

L090

1

32005L0025

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/25/KE ta’ l-14 ta’ Marzu 2005 li temenda l-Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE li tikkonċerna prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom mikro-organiżmi ( 106 )

293

2005

L090

35

32005D0272

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Marzu 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja dwar il-kummerċ tal-prodotti tat-tessuti

327

2005

L094

1

32005R0555

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 555/2005 tas-17 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd għat-tonn u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Madagaskar dwar is-sajd barra x-xtut tal-Madagaskar għall-perijodu ta' bejn l-1 ta' Jannar 2004 u l-31 ta' Diċembru 2006

328

2005

L094

38

32005D0296

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/296/PESK/ĠAI ta’ l-24 ta’ Jannar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

346

2005

L095

1

32005R0560

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 560/2005 tat-12 ta’ April 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni fil-Kosta ta’ l-Avorju

347

2005

L097

1

32005R0564

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 564/2005 tat-8 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 1601/2001 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u jiġbor b’mod definittiv id-dazju anti-dumping provviżorju impost fuq l-importazzjoni ta' ċerti ħbula tal-ħadid jew ta’ l-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Ċeka, ir-Russja, it-Tajlandja u t-Turkija

367

2005

L097

37

22005X0415(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li temenda l-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni żvizzera tat-22 ta' Lulju 1972 rigward id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli pproċessati

370

2005

L097

57

32005E0304

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/304/PESK tat-12 ta’ April 2005 dwar il-prevenzjoni, l-immaniġġar u r-riżoluzzjoni ta’ konflitti fl-Afrika u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2004/85/PESK

371

2005

L100

1

32005R0603

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 603/2005 tat-12 ta’ April 2005 li jemenda l-listi tal-proċeduri ta’ insolvenza, tal-proċeduri ta’ stralċ u ta’ l-istralċjarji li jidhru fl-Annessi A, B u Ċ għar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar il-proċeduri ta’ insolvenza

377

2005

L100

54

32005D0316

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/316/PESK tat-18 ta’ April 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK li tirrigwarda miżuri ġodda għas-sostenn ta’ l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (ICTY)

385

2005

L106

32

32005E0329

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/329/PESK tal-25 ta’ April 2005 rigward il-Konferenza ta’ Reviżjoni ta’ l-2005 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni ta’ Armi Nukleari

388

2005

L106

36

32005E0330

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/330/PESK tas-26 ta’ April 2005 li temenda l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar

392

2005

L108

66

32005D0337

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ April 2005 li taħtar tliet membri Taljani u membru wieħed Taljan supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni

393

2005

L108

88

32005E0340

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/340/PESK tal-25 ta’ April 2005 li testendi l-miżuri restrittivi kontra l-Burma/Mjanmar u li timmodifika l-Pożizzjoni Kommuni 2004/423/PESK

394

2005

L110

1

32005R0673

 

 

 

Regolament tal-Kunsill Nru 673/2005 tal-25 ta’ April 2005 li jistabbilixxi d-dazji doganali ta’ importazzjoni addizzjonali ta’ ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti ta’ l-Amerika

413

2005

L110

42

32005D0348

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2005 li tistabbilixxi, skond l-Artikolu 104(8) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, jekk ġietx meħuda azzjoni effettiva mir-Repubblika ta' l-Ungerija bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill skond l-Artikolu 104(7) ta' dak it-Trattat

418

2005

L110

80

22005X0430(01)

 

 

 

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Gvern tar-Repupplika tal-Poplu taċ-Ċina u l-Kommunità Ewropea dwar il-koperazzjoni u l-assistenza amministrativa reċiproka f'materji doganali

420

2005

L068

30

32005D0205

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom fuq naħa, u r-Repubblika tal-Kroazja fuq in-naħa l-oħra, sabiex tiġi kkunsidrata l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea.

206

2005

L077

9

32005D0252

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta’ Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta’ l-Armenja, min-naħa l-oħra, sabiex jitteħed kont ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

271

2005

L095

44

22005D0297

 

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tat-8 ta’ Marzu 2005 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE

355

2005

L095

48

22005D0298

 

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2005 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tat-8 ta' Marzu 2005 dwar ir-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat tal-Kummerċ Ministerjali Konġunt AKP-KE

359

2005

L095

51

22005D0299

 

 

 

Deċiżjoni Nru 3/2005 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tat-8 ta' Marzu 2005 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat ta' l-Ambaxxaturi AKP-KE

362

2005

L095

54

22005D0300

 

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2005 tal-Kumitat ta’ l-Ambaxxaturi AKP-KE tat-8 ta' Marzu 2005 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat dwar il-Koperazzjoni bejn id-Dwani AKP-KE

365

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandħa n-Nru L 159 M.

 

(97)   Test b’relevanza għaż-ŻEE.

 

(106)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top