EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:153M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 153, 07 ta' Ġunju 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
7 ta' Ġunju 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2004

L319

15

32004D0701

 

 

 

Deċizjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Ottubru 2004 li temenda r-Regoli ta' Procedura tal-Kunsill

1

2004

L323

11

32004R1853

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1853/2004 tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar miżuri restrittivi addizzjonali fir-rigward tal-Burma/Mjanmar u li temenda r-Regolament (KE) Nru 798/2004

3

2004

L323

17

32004E0730

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/730/PESK tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar miżuri restrittivi addizzjonali kontra l-Burma/Mjanmar u li temenda l-Posizzjoni Komuni 2004/423/PESK

9

2004

L324

15

32004D0731

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bożnja u Ħerzegovina dwar proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju ta' informazzjoni klassifikata

15

2004

L324

20

32004D0001(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat politiku u ta' sigurtà BIH/1/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar l-aċċettar tal-kontribuzzjonijiet ta' stati terzi għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

20

2004

L324

22

32004D0002(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurta' BiĦ/2/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar il-ħatra ta’ Kmandant ta’ l-Operazzjoni ta’ l-UE għall-Operazzjoni Militari ta’ l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

22

2004

L325

41

32004D0734

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2004 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni

23

2004

L325

51

32004D0735

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta' Mejju 2004 li taħtar membri ġodda tal-Kumitat Ekonomiku u Sociali

33

2004

L325

58

32004D0736

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2004 li tawtorizza lir-Renju Unit biex jintroduċi miżura speċjali li tidderoga mill-Artikolu 11 tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi tat-turnover

40

2004

L325

60

32004D0737

 

 

 

2004/737/KE:
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2004 li tawtorizza lill-Italja li tapplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 2(1) tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati mat-taxxi tat-turnover

42

2004

L325

64

32004D0003(02)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat ta' politika u ta' sigurtà BiH/3/2004 tad-29 ta' Settembru 2004 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u l-Ħerżegovina

44

2004

L326

45

32004D0740

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Ottubru 2004 dwar linji gwida għall-Politiki dwar l-impjieg ta' l-Istati Membri

47

2004

L326

47

32004H0741

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ottubru 2004 dwar l-implimentazzjoni tal-politika ta' l-impjiegi ta' l-Istati Membri

49

2004

L328

97

32004D0742

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2004 li taħtar membru Franċiż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

66

2004

L328

98

32004D0743

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2004 li taħtar membru Belġjan tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (2004/743/KE, Euratom)

67

2004

L328

98

32004D0744

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2004 li taħtar membru supplenti Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

68

2004

L328

101

32004D0746

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Ottubru 2004 dwar it-twettiq tal-kundizzjonijiet mniżżla taht l-Artikolu 3 tal-Protokoll Addizzjonali li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija min-naħa l-oħra, fir-rigward ta’ l-estensjoni tal-perjodu previst fl-Artikolu 9(4) tal-Protokoll 2 għall-Ftehim Ewropew

69

2004

L329

20

32004E0748

 

 

 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 2004/748/PESK tat-2 ta' Novembru 2004 dwar l-ilqugħ temporanju mill-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' ċerti Palestinjani

71

2004

L332

1

32004R1927

 

 

 

Regolament (KE) Nru 1927/2004 tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ Kap Verde dwar sajd ’il-barra mill-kosta ta’ Kap Verde għall-perijodu mill-1 ta’ Lulju 2004 sat-30 ta’ Ġunju 2005

72

2004

L332

5

32004R1928

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1928/2004 tal-25 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2287/2003 li jiffissa għall-2004 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ibħra tal-Komunità u, għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ibħra fejn huma meħtieġa limitazzjonijiet fuq il-qabda

76

2004

L332

14

32004D0749

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 Ottubru 2004 li tiddeskrivi fil-qosor l-approċċ ġenerali għar-riallokazzjoni tar-riżorsi skond ir-Regolament (KE) Nru 1267/1999 li jistabbilixxi Strument għall-Politika Strutturali ta' Qabel l-Adeżjoni

83

2004

L333

7

32004D0752

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Novembru 2004 li tistabbilixxi t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta' l-Unjoni Ewropea

84

2004

L333

12

32004D0753

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill, meħuda b'akkordju komuni mal-President tal-Kummissjoni nominat, tal-5 ta' Novembru 2004 li tadotta l-lista ta' persuni oħra li l-Kunsill mistenni jaħtar bħala Membri tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li tħassar u tissostitwixxi d-Deċiżjoni 2004/642/KE, Euratom

89

2004

L335

5

32004D0756

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim li jġedded il-Ftehim għal koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika

91

2004

L335

8

32004F0757

 

 

 

Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi

94

2004

L336

36

32004D0758

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Novembru 2004 li tawtorizza l-Awstrija li tapplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 21 tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati mat-taxxi tat-turnover

98

2004

L336

40

32004D0759

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Novembru 2004 li taħtar membru tal-Qorti ta' l-Awdituri

100

2004

L337

72

32004D0763

 

 

 

Deċiżjoni 2003/763/PESK tal-Kunsill Ewropew tal-5 ta' Novembru 2004 li temenda l-Istrateġija Komuni 2000/458/PESK dwar ir-reġjun tal-Mediterran sabiex jiġi estiż il-perijodu ta' l-applikazzjoni tagħha

101

2004

L339

16

32004D0767

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/767/PESK tal-15 ta' Novembru 2004 li timplimenta l-Posizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri ta' sostenn għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

102

2004

L341

23

32004D768

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2004 li taħtar membru supplenti Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

104

2004

L341

24

32004D0769

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2004 li taħtar membru Ġermaniż u membru supplenti Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

105

2004

L341

25

32004D0770

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2004 li taħtar membru supplenti Daniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

106

2004

L341

26

32004D0771

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Ottubru 2004 li taħtar membru Estonjan u membru supplenti Estonjan tal-Kumitat tar-Reġjuni

107

2004

L342

1

32004R1975

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1975/2004 tal-15 ta' Novembru 2004 li jestendi d-dazju definittiv kontra d-dumping, li kien ġie impost bir-Regolament tal-Kunsill(KE) Nru 1676/2001 fuq l-importazzjonijiet ta' film tal-polyethylene terephthalate (PET) li joriġina, inter alia, mill-Indja, għall-importazzjonijiet ta' film tal-polyethylene terephthalate (PET) ikkunsinnati mill-Brażil u mill-Iżrael, kemm jekk dawn ikunu ddikjarati li joriġinaw mill-Brażil jew mill-Iżrael u kemm jekk le

108

2004

L342

8

32004R1976

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1976/2004 tal-15 ta' Novembru 2004 li jestendi t-taxxa kompensatorja definittiva, li kienet ġiet imposta bir-Regolament (KE) Nru 2597/1999 fuq l-importazzjonijiet ta' film tal-polyethylene terephthalate (PET) li joriġina mill-Indja, għall-importazzjonijiet ta' film tal-polyethylene terephthalate (PET) ikkunsinnati mill-Brażil u mill-Iżrael, kemm jekk dawn ikunu ddikjarati bħala li joriġinaw mill-Brażil jew mill-Iżrael u kemm jekk le

115

2004

L344

31

32004D0779

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2004 li taħtar żewġ membri Ċeki u tliet membri supplenti Ċeki tal-Kumitat tar-Reġjuni

122

2004

L344

33

32004D0780

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2004 li taħtar il-President u l- Membri tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

124

2004

L346

9

32004D0783

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2004 li taħtar 4 membri Taljani u tliet membri supplenti Taljani tal-Kumitat tar-Reġjuni

126

2004

L348

40

32004E0789

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/789/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 dwar l-estensjoni tal-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea f'dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (EUPOL PROXIMA)

128

2004

L348

45

32004D0790(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/790/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 li testendi u temenda d-Deċiżjoni 2003/276/PESK li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2002/589/PESK bil-ħsieb ta' kontribut ta’ l-Unjoni Ewropea għad-distruzzjoni ta' munizzjon għal armi żgħar u armamenti ħfief fl-Albanija

133

2004

L348

46

32004D0791

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/791/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 li testendi u temenda d-Deċiżjoni 2002/842/PESK li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2002/589/PESK bil-ħsieb ta' kontribut ta' l-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-tixrid destabbilizzanti ta' armi żgħar u armamenti ħfief fl-Ewropa tax-Xlokk

134

2004

L348

47

32004D0792

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/792/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 li testendi u temenda d-Deċiżjoni 1999/730/PESK li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 1999/34/PESK bil-ħsieb ta' kontribut ta’ l-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-tixrid destabbilizzanti ta’ armi żgħar u armamenti ħfief fil-Kambodja

135

2004

L349

1

32004R2007

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea

136

2004

L349

55

32004E0794

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/794/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 li ttawwal l-Azzjoni Konġunta 2002/921/PESK li testendi l-mandat tal-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewopea (EUMM)

147

2004

L349

56

32004D0795

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/795/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 li testendi l-mandat tal-Kap ta' Missjoni tal- Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea (EUMM)

148

2004

L349

57

32004E0796

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/796/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 għall-appoġġ tal-protezzjoni fiżika ta’ sit nukleari fil-Federazzjoni Russa

149

2004

L349

63

32004E0797

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/797/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 dwar appoġġ għal attivitajiet ta' l-OPCW fil-qafas ta' l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' Armi ta' Qerda tal-Massa

155

2004

L352

1

32004R2028

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2028/2004 tas-16 ta' Novembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 94/728/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet

162

2004

L353

21

32004D0803(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/803/PESK tal-25 ta' Novembru 2004 dwar il-varar ta’ l-operazzjoni militari ta’ l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

169

2004

L354

1

32004R2041

 

 

 

Regolament tal-Kunsill Nru 2041/2004 (KE) tal-15 ta' Novembru 2004 dwar l-importazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar li joriġinaw mill-Federazzjoni Russa

171

2004

L354

81

32004D0810

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/810/PESK tal-5 ta' Lulju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna dwar il-parteċipazzjoni ta' l-Ukrajna fil-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPOL Proxima) f'Dik li Qabel Kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

182

2004

L354

85

32004D0811

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/811/PESK tal- 5 ta’ Lulju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-parteċipazzjoni tar-Renju tan-Norveġja fil-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPOL Proxima) f'Dik li Qabel Kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

186

2004

L354

89

32004D0812

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/812/PESK tad-19 ta' Lulju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tat-Turkija fil-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPOL Proxima) f'Dik li Qabel Kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

190

2004

L355

1

32004R2051

 

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 2051/2004 tal-25 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 337/75 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali

194

2004

L355

4

32004R2052

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2053/2004 tat-22 ta' Novembru 2004 li jestendi d-dazju definittiv kontra d-dumping impost bir-Regolament (KE) Nru 964/2003 fuq l-importazzjonijiet ta' tagħmir ta' tubi jew ta' pajpijiet, tal-ħadid jew l-azzar, li jkunu ġejjin mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, għall-importazzjonijiet ta' tagħmir ta' tubi jew pajpijiet, tal-ħadid jew tal-azzar, li jkunu ġew kunsinnjati mill-Indoneżja, kemm jekk ikunu ddikjarati li ġejjin mill-Indoneżja u kemm jekk le

197

2004

L355

9

32004R2053

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2052/2004 tat-22 ta' Novembru 2004 li jestendi d-dazju anti-dumping definittiv impost bir-Regolament (KE) Nru 964/2003 fuq l-importazzjonijiet ta' tagħmir ta' tubi jew pajpijiet, tal-ħadid jew l-azzar, ġejjin mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, għall-importazzjonijiet ta' tagħmir ta' tubi jew pajpijiet, tal-ħadid jew l-azzar, li jkunu ġew ikkunsinnati mis-Sri Lanka, kemm jekk ikunu dikjarati li ġejjin mis-Sri Lanka kif ukoll jekk le

202

2004

L357

1

32004R2059

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2059/2004 ta' l-4 ta' Ottubru 2004 li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 1469/2002/KEFA dwar l-amministrazzjoni ta' ċerti restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar mill-Kazakastan

207

2004

L357

3

32004R2060

 

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 2060/2004 tat-22 ta' Novembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 2702/1999 dwar miżuri biex tingħata informazzjoni dwar, u biex jiġu promossi, prodotti agrikoli f'pajjiżi terzi u r-Regolament (KE) Nru. 2826/2000 dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għal prodotti agrikoli fis-suq intern

209

2004

L357

22

32004D0814

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Ottubru 2004 li tikkonċerna l-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kazakastan li temenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika tal-Faħam u l-Azzar u l-Gvern tar-Repubblika tal-Kazakastan dwar il-kummerċ f'ċerti prodotti ta' l-azzar (2004/814/KE)

215

2004

L357

30

32004D0815

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2004 li temenda d-dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea dwar l-eżerċizzju ta' kompetenza u drittijiet tal-vot preżentata lill-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran

223

2004

L357

32

32004D0816

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2004 li taħtar membru Latjvan tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

225

2004

L357

34

32004D0818

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2004 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

226

2004

L357

35

32004D0819

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2004 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

227

2004

L357

38

32004D0004(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat politiku u ta' sigurtà BiH/4/2004 tad-19 ta' Novembru 2004 dwar il-ħatra tal-Kap ta' l-Element ta' Kmand ta' l-UE f'Napli għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

228

2004

L357

39

32004D0005(02)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat politiku u ta' sigurtà BiH/5/2004 tat-3 ta' Novembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni BiH/1/2004 dwar l-aċċettazzjoni ta' kontribuzzjonijiet ta' Stati terzi għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina u d-Deċiżjoni BiH/3/2004 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

229

2004

L359

11

32004R2074

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2074/2004 tad-29 ta' Novembru 2004 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq importazzjonijiet ta’ ċerti mekkaniżmi tal-binders biċ-ċrieki li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

231

2004

L359

54

32004D0829

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Novembru 2004 li taħtar membru supplenti Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

243

2004

L359

65

32004D0833

 

 

 

Deċiżjoni 2004/833/PESK tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2004 li timplementa l-Azzjoni Konġunta 2002/589/PESK bil-ħsieb ta' kontribut ta' l-Unjoni Ewropea għall-ECOWAS fil-qafas tal-Moratorju fuq l-armamenti ħfief u ta' kalibru żgħir

244

2004

L360

32

32004D0837

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/837/PESK tas-6 ta' Diċembru 2004 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Azzjoni Konġunta 2002/210/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea

247

2004

L362

28

32004D0843

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/843/PESK tas-26 ta' Lulju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju ta' informazzjoni klassifikata

248

2004

L367

1

32004R2116

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2116/2004 tat-2 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u l-għarfien u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri, li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000, fir-rigward ta' Trattati mas-Santa Sede

253

2004

L367

29

32004D0846(01)

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà PROXIMA/2/2004 tat-30 ta’ Novembru 2004 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Missjoni tal-Pulizija ta' l-UE f'dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, EUPOL PROXIMA

255

2004

L367

30

32004E0847

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2004/847/PESK tad-9 ta' Diċembru 2004 dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea f’Kinshasa (DRC) fir-rigward ta’ l-Unità Integrata tal-Pulizija (EUPOL “KINSHASA”)

256

2004

L367

35

32004E0848

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/848/PESK tat-13 ta' Diċembru 2004 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2004/661/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus

261

2004

L368

50

32004E0852

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/852/PESK tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar miżuri restrittivi kontra l-Kosta ta’ l-Avorju

264

2004

L369

5

32004R2133

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2133/2004 tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar ir-rekwiżit għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri li jittimbraw sistematikament id-dokumenti ta' l-ivvjaġġar ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi meta jaqsmu l-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri u li jemenda d-diposizzjonijiet tal-Konvenzjoni li timplimenta l-ftehim ta' Schengen u l-manwali komuni għal dan l-għan

268

2004

L369

63

32004D0856

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2000/746/KE li tawtorizza lir-Repubblika Franċiża biex tapplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 11 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward it-taxxa fuq it-turnover

274

2004

L370

70

32004D0859

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fl-għamla ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja fuq il-Protokoll 2 għall-Ftehim Bilaterali dwar il-Kummerċ Ħieles bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja ( 81 )

276

2004

L371

46

32004D0865

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Diċembru 2004 li taħtar żewġ membri mil-Lussemburgu u erba' membri supplenti mil-Lussemburgu tal-Kumitat tar-Reġjuni

284

2004

L371

48

32004D0867

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/463/KE li tadotta programm ta’ azzjoni għal koperazzjoni amministrattiva fl-oqsma tal-fruntieri esterni, il-viżi, l-asil u l-immigrazzjoni (il-programm ARGO)

285

2004

L373

1

32004R2182

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2182/2004 tas-6 ta' Diċembru 2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti ta' l-euro

287

2004

L373

7

32004R2183

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2183/2004 tas-6 ta' Diċembru 2004 li jestendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti ta' l-euro

293

2004

L373

37

32004L0113

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi

294

2004

L374

1

32004R2200

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/2004 tat-13 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru. 3030/93 u (KE) Nru. 3285/94 fir-rigward tar-regoli komuni għall-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

301

2004

L374

72

32004D0084

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2004 li taħtar membru supplenti Awstrijak tal-Kumitat tar-Reġjuni

329

2004

L375

12

32004L0114

 

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta' ammissjoni ta' cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas jew servizz volontarju

330

2004

L379

108

32004D0900

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/900/PESK tat-22 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-Posizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri b’sostenn ta’ l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

337

2004

L381

52

32004D0904

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2004 li tistabbilixxi l-fond ewropew għar-refuġjati Għall-perijodu 2005-2010

340

2004

L381

84

32004E0909

 

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2004/909/PESK tas-26 ta' Novembru 2004 dwar l-istabbiliment ta' tim espert bil-ħsieb tal-possibbiltà ta' missjoni integrata tal-pulizija, l-istat tad-dritt u l-amministrazzjoni ċivili għall-Iraq ta' l-Unjoni Ewropea

351

2004

L384

1

32004R2222

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2222/2004 tad-19 ta' Novembru 2004 dwar l-amministrazzjoni ta' importazzjonijiet ta' ċerti prodotti ta' l-azzar mill-Ukraina ( 94 )

354

2004

L385

1

32004R2252

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta' sigurtà u għall-bijometriċi f'passaporti u dokumenti ta' l-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri

375

2004

L385

28

32004D0911

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta’Ġunju 2004 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni ta’ dħul mit-tfaddil taħt forma ta’ ħlas ta’ imgħaxijiet u l-Memorandum ta’ Ftehim li jakkumpanjah.

381

2004

L389

1

32004R2257

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2257/2004 ta' l-20 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru. 3906/1989, (KE) Nru. 1267/1999, (KE) Nru. 1268/1999 u (KE) Nru. 2666/2000, sabiex jittieħed kont ta' l-istatus ta' kandidatura tal-Kroazja

403

2004

L389

41

32004D0924

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/924/PESK tat-22 ta' Novembru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġeorġja dwar l-istatus u l-attivitajiet tal-Missjoni ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-Istat tad-Dritt fil-Ġeorġja, EUJUST THEMIS

407

2004

L395

1

32004R2265

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2265/2004 ta' l-20 ta' Diċembru 2004 dwar il-kummerċ ta' ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kazakastan

413

2004

L395

20

32004R2266

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2266/2004 ta' l-20 ta' Diċembru 2004 dwar il-kummerċ ta' ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità u l-Ukrajna

431

2004

L395

38

32004R2267

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2267/2004 ta' l-20 ta' Diċembru 2004 dwar il-kummerċ ta' ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Russa

449

2004

L395

68

32004D0925

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/197/PESK tat-23 ta' Frar 2004 li tistabbilixxi mekkaniżmu għall-amministrazzjoni tal-finanzjament ta' l-ispejjeż komuni ta' l-operazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea li għandhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża (ATHENA)

467

2004

L395

70

32004D0926

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 dwar id-dħul b' effett ta' partijiet ta' l-acquis ta' Schengen mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

469

2004

L396

1

32004R2269

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2269/2004 ta' l-20 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru. 2340/2002 u 2347/2002 f'dak li għandu x' jaqsam ma' l-opportunitajiet ta' sajd għal speċi tal-baħar fond għall-Istat Membri li aderew fl-2004

480

2004

L396

28

32004R2273

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2273/2004 tat-22 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru. 2728/94 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għal azzjonijiet esterni

483

2004

L396

45

32004D0927

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2004 li tipprovdi sabiex ċerti oqsma koperti mit-Titolu IV tal-Parti Tlieta tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea li għandhom jiġu rregolati mill-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 ta' dak it-Trattat

485

2004

L396

61

32004D0931

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Eupol Kinshasa/1/2004 tad-9 ta' Diċembru 2004 dwar il-ħatra tal-Kap ta' Missjoni tal-Missjoni tal-Pulizija ta' l-UE f'Kinshasa (DRC), EUPOL KINSHASA

487

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 153 M.

 

(3)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 153 M.

 

(81)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

 

(94)   Test b'rilevanza għall-EEA.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top