EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:142M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 142, 30 ta' Mejju 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-261X

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
30 ta' Mejju 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2004

L181

24

32004E0493

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/493/PESK tas-17 ta' Mejju 2004 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2002/400/PESK dwar l-ilqugħ temporanju minn Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' ċerti Palestinjani

1

2004

L182

1

32004R0989

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 989/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 151/2003 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ċerti pjanċi elettriċi grain-oriented li joriġinaw mir-Russja

2

2004

L182

5

32004R0990

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 990/2004 tas-17 ta' Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 151/2003 li jimponi dazju ta' anti-dumping definittiv fuq l-importazzjoni ta' ċerti pjanċi msejħa manjetiċi b'vini orjentati li joriġinaw fir-Russja

6

2004

L182

18

32004R0991

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 991/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1100/2000 li jimponi dazji anti-dumping definittivi fuq importazzjonijiet ta' silicon carbide li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, mill-Federazzjoni Russa u mill-Ukrajna u li jestendi l-impenn aċċettat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/202/KE

19

2004

L182

23

32004D0992

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 992/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3068/92 li jimponi dazju ta' anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' klorur tal-potassju li joriġina fil-Belarus, fir-Russja jew fl-Ukrajna

24

2004

L182

28

32004R0993

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 993/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 658/2002 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ammonium nitrate li joriġinaw mir-Russja u (KE) Nru 132/2001 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju provviżorju impost fuq importazzjonijiet ta' ammonium nitrate li joriġinaw mill-Polonja u l-Ukrajna, u li jtemm il-proċedura anti-dumping fir-rigward ta' importazzjonijiet li joriġinaw mil-Litwanja

29

2004

L182

46

32004E0495

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/495/PESK tas-17 ta' Mejju 2004 dwar l-appoġġ għall-attivitajiet ta' l-IAEA taħt il-Programm ta' Sigurtà Nukleari tagħha u fil-kwadru ta' l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' Armi ta' Qerda tal-Massa

35

2004

L183

1

32004R0997

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 997/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2730/2000/KEFA dwar importazzjonijiet ta' kokk tal-faħam f'biċċiet ta' dijametru ta' aktar minn 80 mm li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jtemm ir-reviżjoni interim tal-miżuri ta' anti-dumping imposti permezz tagħha

40

2004

L183

4

32004R0998

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 998/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 950/2001 li jimponi dazju ta' anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ċertu fojl ta' l-aluminju li joriġina fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u r-Russja

43

2004

L183

7

32004R0999

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 999/2004 tas-17 ta' Mejju 2004 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1531/2002 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' riċevituri tat-televiżjoni bil-kulur li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, fir-Repubblika tal-Korea, fil-Malasja u fit-Tajlandja u li jtemm il-proċeduri rigward importazzjonijiet ta' riċevituri tat-televiżjoni bil-kulur li joriġinaw f'Singapor

46

2004

L183

83

32004D0496

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2004 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data PNR minn Trasportaturi ta' l-Ajru lill-Uffiċċju tad-Dwana u tal-Protezzjoni tal-Fruntieri fid-Dipartiment tal-Homeland Security ta' l-Istati Uniti

49

2004

L187

7

32004D0499

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 2004 li taħtar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri

52

2004

L196

12

32004E0500

 

 

 

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/500/PESK tas-17 ta' Mejju 2004 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi li jikkumbattu t-terroriżmu u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2004/309/PESK

53

2004

L211

22

32004D0511

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' Ġunju 2004 li tikkonċerna r-rappreżentanza tal-poplu ta' Ċipru fil-Parlament Ewropew fil-każ ta' ftehim dwar il-problema ta' Ċipru

58

2004

L213

5

32004D0512

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS)

60

2004

L213

8

32004D0513

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Kwadru ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll tat-Tabakk

63

2004

L219

8

32004L0084

 

 

 

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/84/KE ta' l-10 ta' Ġunju 2004 li temenda d-Direttiva 2001/113/KE dwar ġamm, ġèli u marmellati tal-frott u puré ħelu tal-qastan intiżi għall-konsum mill-bniedem

67

2004

L219

11

32004D0514

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 98/161/KE li tawtorizza r-Renju ta' l-Olanda sabiex japplika miżura li tidderoga mill-Artikoli 2 u 28a(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq it-turnover

70

2004

L221

17

32004D0516

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/20/KE li tawtorizza r-Renju ta' l-Olanda sabiex japplika miżura li tidderoga mill-Artikolu 21 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq it-turnover

72

2004

L222

1

32004R1140

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1140/2004 tal-21 ta' Ġunju 2004 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti tas-sajd li joriġinaw f'Ċeuta u Melilla

73

2004

L227

35

32004D0521

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2003/893/KE dwar il-kummerċ f'ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukrajna

76

2004

L228

21

32004E0523

 

 

 

Il-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/523/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 dwar il-Missjoni ta' l-Istat tad-Dritt ta' l-Unjoni Ewropea fil-Ġeorġja; EUJUST THEMIS

78

2004

L230

55

32004D0524

 

 

 

Il-Konferenza tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri id-Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea tat-23 ta' Ġunju 2004 li taħtar imħallef tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej

82

2004

L232

40

32004D0527

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2004 fuq it-talba tal-Burkina Faso sabiex taderixxi mal-Protokoll fuq iz-Zokkor mill-ACP

83

2004

L233

3

32004R1223

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1223/2004 tat-28 ta' Ġunju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1228/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Kunsill rigward id-data ta' l-applikazzjoni ta' ċerti disposizzjonijiet għas-Slovenja

85

2004

L233

3

32004D0528

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/528/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 li timplimenta l-Posizzjoni Komuni 2004/293/PESK li ġġedded miżuri li jagħtu sostenn lill-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal Dik Li Qabel Kienet il-Jugoslavja (ICTY)

87

2004

L234

13

32004E0530

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/530/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għar-Reġjun Afrikan tal-Great Lakes u li temenda l-Azzjoni Konġunta 2003/869/PESK

92

2004

L234

15

32004E0531

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/531/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea f'dik Li qabel kienet il-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

94

2004

L234

16

32004E0532

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/532/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 li testendi u temenda l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofs in-Nhar

95

2004

L234

17

32004E0533

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/533/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Afganistan u li temenda l-Azzjoni Konġunta 2003/871/PESK

96

2004

L234

18

32004E0534

 

 

 

Azzjoni Kunġunta tal-Kunsill 2004/534/PESK tat-28 ta' Ġunju 2004 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani u li temenda l-Azzjoni Konġunta 2003/873/PESK

97

2004

L236

1

32004R1242

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1242/2004 tat-28 Ġunju 2004 li jagħti derogi lill-Istati Membri l-ġodda minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru. 2371/2002 dwar livelli ta' referenza ta' flotot tas-sajd

98

2004

L236

10

32004L0085

 

 

 

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/85/KE tat-28 ta' Ġunju 2004 li temenda d-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta ċerti dispożizzjonijiet fl-Estonja

100

2004

L236

15

32004D0536

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill, li jiltaqa' fil-komposizzjoni ta' kapijiet ta' stat jew gvern tad-29 ta' Ġunju 2004 li jinnomina l-persuna li bi ħsiebu jaħtar bħala President tal-Kummissjoni

102

2004

L236

16

32004D0537

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2004 li taħtar is-Segretarju Ġenerali, Rappreżentant Għoli għall-politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, tal-Kunsill ta' l-Unjoni Europea

103

2004

L236

17

32004D0538

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2004 li taħtar id-Deputat Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

104

2004

L237

1

32004R1245

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1245/2004 tat-28 ta' Ġunju 2004 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jimmodifika r-Raba' Protokoll li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet dwar is-sajd kif previst fil-Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra

105

2004

L239

35

32004D0540

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat politiku u ta' sigurtà THEMIS/1/2004 tat-30 ta' Ġunju 2004 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Missjoni ta' l-Istat tad-Dritt ta' l-UE fil-Ġeorġja, fil-kuntest tal-PESD, EUJUST THEMIS

112

2004

L240

6

32004D0541

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2004 dwar it-tlett rappreżentanti tal-partijiet interessati u s-sostituti tagħhom fil-Bord Amministrattiv ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u ta' l-Informazzjoni

113

2004

L244

1

32004R1294

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1294/2004 tat-12 ta' Lulju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1600/99 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' wajer ta' l-i stainless steel b'dijametru ta' 1 mm jew aktar li joriġina fl-Indja

114

2004

L244

5

32004R1295

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1295/2004 tat-12 ta' Lulju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1599/1999 li jimponi dazju kompensatorju definittiv fuq il-wajers ta' l-i stainless steel ta' dijametru ta' 1 mm jew iktar u li joriġina fl-Indja

118

2004

L244

47

32004D0548

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2004 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunità dwar ftehim li jikkonċerna r-relazzjonijiet monetarji mal-Prinċipalità ta' Andorra

123

2004

L244

50

32004D0549

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2004 li taħtar membru ġdid tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

126

2004

L245

17

32004E0551

 

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/551/PESK tat-12 ta' Lulju 2004 dwar l-istabbiliment ta' l-Aġenzija tad-Difiża Ewropea

127

2004

L246

1

32004R1321

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1321/2004 tat-12 ta' Lulju 2004 dwar l-istabbiliment ta' strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita

139

2004

L246

10

32004R1322

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1322/2004 tas-16 ta' Lulju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2320/97 li jimponi dazji ta' anti-dumping definittivi fuq l-importazzjoni ta' ċerti pajpijiet u tubi bla qtugħ (“seamless”) tal-ħadid jew ta' l-azzar li mhuwiex liga (non-alloy”) li joriġinaw, inter alia, mir-Russja u mir-Rumanija

148

2004

L246

30

32004E0552

 

 

 

l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tat-12 ta' Lulju 2004 dwar aspetti ta' l-operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffetwaw s-sigurtà ta' l-Unjoni Ewropea

152

2004

L246

32

32004E0553

 

 

 

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/553/PESK tad-19 ta' Lulju 2004 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2003/495/PESK dwar l-Iraq

154

2004

L251

18

32004E0565

 

 

 

l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/565/PESK tas-26 ta' Lulju 2004 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea f'dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u li temenda l-Azzjoni Konġunta 2003/870/PESK

156

2004

L251

19

32004D0566

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/566/ĠAI tas-26 ta' Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2000/820/ĠAI li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)

157

2004

L251

20

32004D0567

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/567/ĠAI tas-26 ta' Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2000/820/ĠAI li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)

158

2004

L252

7

32004E0569

 

 

 

l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/569/PESK tat-12 ta' Lulju 2004 dwar il-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea fil-Boznja u Ħerzegovina u li tħassar l-Azzjoni Konġunta 2002/211/PESK

159

2004

L252

110

32004E0570

 

 

 

l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/570/PESK tat-12 ta' Lulju 2004 dwar l-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bożnja u Ħerzegovina

162

2004

L255

31

32004D0583

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2004 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Russa li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-kummerċ f'ċertu prodotti ta' l-azzar

167

2004

L256

17

32004D0585

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2004 li tistabbilixxi Kunsilli Konsultattivi Reġjonali taħt il-Politika Komuni tas-Sajd

176

2004

L256

23

32004X0803

 

 

 

Informazzjoni li tikkonċerna d-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1992/2003, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 781/2004 u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 782/2004

182

2004

L257

6

32004D0586

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2004 li tfassal l-approċċ ġenerali għar-riallokazzjoni ta' riżorsi skond ir-Regolament (KE) Nru 1268/1999 dwar appoġġ Komunitarju għal miżuri ta' qabel l-adeżjoni għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fil-pajjiżi applikanti ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, fil-perijodu ta' qabel l-adeżjoni

183

2004

L257

7

32004D0587

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2004 fuq id-data ta' l-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/48/KE fuq it-tassazzjoni ta' dħul minn tifdil f'forma ta' ħlas ta' interessi

184

2004

L258

1

32004L1415

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1415/2004 tad-19 ta' Lulju 2004 li jistabbilixxi l-isforz annwali massimu tas-sajd għal ċertu żoni tas-sajd u sajd

185

2004

L258

117

32004X0805(01)

 

 

 

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunitá Ewropea u r-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar- Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar ir-riammissjoni ta' persuni jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

190

2004

L260

8

32004D0589

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 Lulju 2004 dwar in-notifika lir-Repubblika tal-Korea ta' l-irtirar tal-Komunità Ewropea mill-Ftehim dwar l-akkwisti fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea

191

2004

L267

39

32004D0597

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2004 li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Pjanti, kif riveduta u approvata mill-Riżoluzzjoni 12/97 tad-Disgħa u għoxrin Sessjoni tal-Konferenza FAO f'Novembru 1997

192

2004

L275

1

32004R1496

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1496/2004 tat-18 ta' Awissu 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 964/2003 li jimponi dazju definittiv ta' anti-dumping fuq l-importazzjoni ta' fittings tat-tubi u l-pajpijet li joriġinaw, inter alia, mit-Tajlandja

207

2004

L279

47

32004E0622

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/622/PESK tas-26 ta' Awissu 2004 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2004/179/PESK li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra t-tmexxija tar-reġjun Transnistrjan tar-Repubblika Moldava

212

2004

L294

30

32004D0632

 

 

 

Deċiżjoni nru 1/2004 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tas-6 ta' Mejju 2004 dwar l-użu tar-riżerva tad-dotazzjoni għall-iżvilupp fit-tul kif ukoll tar-riżorsi mill-Faċilità ta' Investiment tad-disa' Fond Ewropew ta' l-Iżvilupp għall-istabbiliment ta' Faċilità għall-Ilma ACP-UE

215

2004

L291

17

32004E0638

 

 

 

l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/638/PESK tat-13 ta' Settembru 2004 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2004/523/PESK dwar il-Missjoni ta' l-Istat tad-Dritt ta' l-Unjoni Ewropea fil-Ġeorġja, EUJUST THEMIS

217

2004

L293

15

32004D0640

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 3/2004 tal-Kunsill Konġunt KE-Messiku tad-29 ta' Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 2/2000 tat-23 ta' Marzu 2000

218

2004

L294

30

32004D0642

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill meħuda b'akkordju komuni mal-President tal-Kummissjoni nominat tat-13 ta' Settumbru 2004 li tadotta l-lista ta' persuni oħra li l-Kunsill mistenni jaħtar bħala Membri tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

233

2004

L295

1

32004R1627

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/2004 tat-13 ta' Settembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tessili minn pajjiżi terzi

235

2004

L295

4

32004R1628

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1628/2004 tat-13 ta' Settembru 2004 li jimponi taxxa kompensatorja definittiva u li jiġbor definittivament it-taxxa provviżorja imposta fuq l-importazzjoni ta' ċerti sistemi ta' elettrodi tal-grafita li joriġinaw fl-Indja

238

2004

L295

10

32004R1629

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1629/2004 tat-13 ta' Settembru 2004 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti sistemi ta' elettrodi tal-grafita li joriġinaw fl-Indja

244

2004

L296

16

32004D0644

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2004 li tadotta regoli ta' implimentazzjoni dwar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data

249

2004

L297

17

32004D0646

 

 

 

Id-Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-14 ta' Lulju 2004 li tipprovdi għan-nomina ta' imħallfin fit-Tribunal tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej

256

2004

L297

18

32004D0647

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 2/2004 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tat-30 ta' Ġunju 2004 dwar ir-reviżjoni tat-termini u l-kondizzjonijiet tal-finanzjament għal varjazzjonijiet ta' żmien qasir fil-qligħ mill-esportazzjonijiet (Anness II tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE ffirmat f'Kotonu)

257

2004

L297

19

32004D0648

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2004 dwar il-prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li hemm fis-Sħubija Ewropea mal-Kroazja

258

2004

L298

20

32004D0649

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Mejju 2004 li taħtar żewġ membri tar-Renju Unit u ħames membri supplenti tar-Renju Unit tal-Kumitat tar-Reġjuni

268

2004

L298

22

32004D0650

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2004 li temenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet ta' pulizija sanitarja applikabbli għall-moviment mhux kummerċjali ta' annimali ta' kumpanija sabiex titqies l-adeżjoni ta' Malta ( 80 )

270

2004

L298

24

32004D0652

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2004 li taħtar membru ġdid tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

271

2004

L299

19

32004D0654

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Mejju 2004 dwar l-avveniment tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2007

272

2004

L300

42

32004D0655

 

 

 

Id-Deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri tat–22 ta' settembru 2004 li taħtar imħallef għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej

273

2004

L300

43

32004D0656

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2004 dwar l-iffirmar ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' l-Armenja, min-naħa l-oħra, biex jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

274

2004

L300

52

32004D0658

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/658/PESK tat-13 ta' Settembru 2004 dwar id-disposizzjonijiet finanzjarji applikabbli għall-budget ġenerali ta' l-Aġenzija tad-Difiża Ewropea

279

2004

L301

1

32004R1676

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1676/2004 ta' l-24 ta' Settembru 2004 li jadotta miżuri awtonomi u transitorji dwar l-importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw mill-Bulgarija u dwar l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli pproċessati lejn il-Bulgarija

307

2004

L301

54

32004D0659

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Mejju 2004 dwar l-avveniment tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2008

342

2004

L301

67

32004E0661

 

 

 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 2004/661/PESK ta' l-24 ta'Septembru 2004 dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus

343

2004

L303

28

32004D0664

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Settembru 2004 li tadatta d-Deċiżjoni 2004/246/KE minħabba l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja

346

2004

L305

1

32004R1690

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1690 /2004 ta' l-24 ta' Settembru 2004 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru. 1452/2001, (KE) Nru. 1453/2001 u (KE) Nru. 1454/2001 fir-rigward il-kondizzjonijiet biex jiġu esportati mill-ġdid u mibgħuta mill-ġdid il-prodotti koperti mill-arranġamenti speċifiċi tal-provvista

348

3004

L307

4

32004D0670

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2004 li taħtar membru wieħed Awstrijak u membru wieħed supplenti Awstrijak tal-Kumitat tar-Reġjuni

350

2004

L307

5

32004D0671

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2004 li taħtar membru supplenti Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

351

2004

L307

6

32004D0672

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2004 li taħtar membru Finlandiż u membru supplenti Finlandiż tal-Kumitat tar-Reġjuni

352

2004

L310

9

32004D0676

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Settembru 2004 dwar ir-Regolamenti tal-Persunal ta' l-Aġenzija tad-Difiża Ewropea

353

2004

L311

1

32004R1736

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nr 1736/2004 ta' l-4 ta' Ottubru 2004 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta' ħbula tal-fibra sintetika li joriġinaw fl-Indja

408

2004

L312

12

32004D0683

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2004 dwar Pożizzjoni tal-Komunità fuq Deċiżjoni tal-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-KE — dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fuq ir-Regoli tal-Proċedura tiegħu

417

2004

L312

18

32004D0684

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2004 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

423

2004

L314

8

32004D0689

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixi Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali u li tħassar id-Deċiżjoni 2000/436/KE

424

2004

L315

1

32004R1762

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1762/2004 ta' l-24 Settembru 2004 dwar l-amministrazzjoni ta' sistema ta' verifika doppja mingħajr limiti kwantitattivi fir-rigward ta' l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar mir-Repubblika tal-Moldova lejn il-Komunità Ewropea

427

2004

L315

14

32004R1763

 

 

 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1763/2004 tal-11 ta' Ottubru 2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

440

2004

L315

32

32004D0692

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Settembru 2004 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova li jistabbilixxi sistema ta' verifika doppja mingħajr limiti kwantitattivi fir-rigward ta' l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar mir-Repubblika tal-Moldova lejn il-Komunità Ewropea

450

2004

L315

52

32004E0694

 

 

 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 2004/694/PESK tal-11 ta' Ottubru 2004 dwar iżjed miżuri b'sostenn għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (TKIJ)

465

2004

L317

1

32004R1785

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1785/2004 tal-5 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta' Jannar 2004 ħar-rimunerazzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej li jkunu jaħdmu f'pajjiżi terzi

467

2004

L317

7

32004R1786

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1786/2004 ta' l-14 ta' Ottubru 2004 li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3274/93 li jipprevjeni l-provvista ta' ċerti merkanziji u servizzi lill-Libja

473

2004

L317

40

32004E0698

 

 

 

Posizzjoni komuni tal-Kunsill 2004/698/PESK ta' il-14 ta' Ottubru 2004 dwar it-tneħħija ta' miżuri restrittivi kontra l-Libja

474

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandh n-Nru L 142 M.

 

(80)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top