EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:272M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 272, 18 ta' Ottubru 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
18 ta' Ottubru 2005


 

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2005

L015

34

32005D0029

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE dwar skwadri ta' ġbir ta' l-embrijuni fl-Istati Uniti ta' l-Amerika (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 32)  ( 4 )

1

2005

L031

61

32005D0091

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2005 li tistabbilixxi l-perijodu li warajh it-tilqim kontra l-idrofobija/rabja huwa kkunsidrat bħala validu (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 190)  ( 4 )

3

2005

L031

62

32005D0092

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2005 li titratta l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali, id-disposizzjonijiet ta' ċertifikazzjoni u transizzjonali marbuta ma' l-introduzzjoni u l-perijodu tal-ħżin għal-konsenji ta' ċerti prodotti ta' oriġini fiż-żoni ħielsa, mħażen ħielsa u postijiet ta'-operaturi li jfornu mezzi tat-trasport tal-baħar li jaqsmu l-fruntieri fil-Komunità (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 191)  ( 4 )

4

2005

L031

64

32005D0093

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2005 fir-rigward ta' dispożizzjonijiet transitorji li jikkonċernaw l-introduzjoni u l-perijodu ta' ħażna għall-konsenja ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali fl-imħażen tad-dwana fil-Komunità (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 192)  ( 4 )

6

2005

L033

30

32005D0102

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjonijiet 2001/881/KE u 2002/459/KE dwar il-lista ta' postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 126)  ( 4 )

8

2005

L033

71

32005D0104

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2002/300/KE li tistabbilixxi l-lista ta' żoni approvati fir-rigward tal-Bonamia ostreae u/jew il-Marteilia refringens (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 217)  ( 4 )

43

2005

L033

74

32005D0105

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2005 li tawtorizza lill-Iżvezja tuża s-sistema stabbilita mit-Titolu I tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 li tieħu post l-istħarriġ statistiku dwar il-bhejjem bovini (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 194)  ( 4 )

46

2005

L034

21

32005D0107

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2005 li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2002/308/KE li tistabbilixxi listi ta' żoni approvati u farms approvati rigward waħda jew iżjed mill-mard tal-ħut settiċemija virali emorraġika (VHS) u nekrosi ematopojetika infettiva (IHN) (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 188)  ( 4 )

47

2005

L034

43

32005H0108

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Frar 2005 dwar investigazzjoni iktar fil-fond dwar il-livelli ta' l-idrokarboni poliċikliċi aromatiċi f'ċertu ikel (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 256)  ( 4 )

69

2005

L036

8

32005D0114

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2005 dwar l-issoktar fis-sena 2005 ta' provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq żrieragħ u materjal ta' propagazzjoni tal-Gramineae, Medicago sativa L. u Beta, skond id-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE u 2002/54/KE li ngħataw bidu fl-2004

72

2005

L036

9

32005D0115

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2005 dwar l-issoktar fis-sena 2005 ta' provi u testijiet komparattivi fuq materjal ta' propagazzjoni u tħawwil ta' pjanti tal-frott ta' ċerti speċi skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE li ngħataw bidu fl-2004

73

2005

L036

10

32005D0116

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Frar 2005 dwar l-issoktar fis-sena 2005 ta' provi u testijiet komparattivi fuq materjal ta' propagazzjoni ta' Hosta Tratt. skond id-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE li ngħataw bidu fl-2004

74

2005

L036

11

32005D0117

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Frar 2005 dwar it-tkomplija fis-sena 2005 ta' provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq materjal ta' propagazzjoni u ta' tħawwil tal-Prunus domestica skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE mibdija fl-2003

75

2005

L037

14

32005D0118

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti ta' l-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, tal-Kumitat tar-Reġjuni u ta' l-Ombudsman tas-26 ta' Jannar 2005 li twaqqaf l-Iskola Ewropea ta' l-Amministrazzjoni

76

2005

L039

53

32005D0123

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Frar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2004/292/KE dwar l-applikazzjoni tas-sistema TRACES u li temenda d-Deċiżjoni 92/486/KEE (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 279)  ( 4 )

79

2005

L039

55

32005D0124

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-10 ta' Frar 2005 li tawtorizza ċerti Stati Membri sabiex jużaw informazzjoni minn għejun oħra apparti stħarriġ statistiku għall-istħarriġ ta' l-2005 dwar l-istruttura ta' azjendi agrikoli (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 284)

81

2005

L042

29

32005D0125

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Frar 2005 dwar l-issoktar fis-sena 2005 ta' provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq materjal ta' propagazzjoni ta' Prunus domestica skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE li ngħataw bidu fl-2002

83

2005

L042

30

32005D0126

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Frar 2005 dwar it-tkomplija fis-sena 2005 ta' provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq il-materjal ta' propagazzjoni ta' pjanti ornamentali ta' ċerti speċi skond id-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE mibdija fl-2003

84

2005

L043

27

32005D0128

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Frar 2005 tagħti lill-Italja deroga parzjali dwar it-tressiq tad-data dwar il-prodotti tas-sajd li jittellgħu l-art fl-Istati Membri (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 322)

85

2005

L045

13

32005D0130

 

 

 

Deciżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Diċembru 2004 l-istipular tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità lejn l-ispejjeż operattivi għall-eradikazzjoni tal-marda ta' l-ilsien u d-dwiefer fir-Renju Unit fl-2001 (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 5460)

86

2005

L046

44

32005D0132

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2005 li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/137/KE li taċċetta garanziji offruti marbuta ma' importazzjonijiet fil-Komunità ta' ċerti pajpijiet u tubi mingħajr ġonot tal-ħadid jew azzar pur li joriġinaw mill-Kroazja u l-Ukrajna

88

2005

L048

43

32005D0141

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kumitat ta' Koperazzjoni Doganali ta' l-ACP-KE tat-8 ta' Frar 2005 li tidderoga mill-kunċett ta' “prodotti li joriġinaw” biex tieħu in kunsiderazzjoni s-sitwazzjoni speċjali tal-Cape Verde dwar il-produzzjoni ta' qomos ta' l-irġiel (titolu HS 62.05)

90

2005

L052

49

32005D0161

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Frar 2005 dwar għajnuna finanzjarja tal-Komunità għas-sena 2005, lil ċerti laboratorji ta' referenza tal-Komunità fil-qasam tar-residwi tas-saħħa veterinarja pubblika (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 392)

92

2005

L052

51

32005H0162

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2005 dwar ir-rwol ta' diretturi mhux-esekuttivi jew superviżorji ta' kumpaniji kkwotati fil-borża u dwar il-kumitati tal-bord (superviżorju) ( 4 )

94

2005

L055

92

32005D0167

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Frar 2005 dwar il-kontribut finanzjarju tal-Komunità lejn il-pubblikazzjoni fuq CD-ROM tar-rapport tad-diskussjonijiet fil-Konferenza Dinjija ta' l-OIE dwar is-saħħa ta' l-annimali li saret fi Frar 2004

107

2005

L059

27

32005H0175

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Marzu 2005 li tikkonċerna programm kordinat għall-kontroll uffiċjali ta' oġġetti ta' l-ikel għall-2005 ( 4 )

108

2005

L059

40

32005D0176

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Marzu 2005 li twaqqaf l-għamla kkodifikata u l-kodiċi għan-notifika tal-mard ta' l-annimali skond id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2004) 993)  ( 4 )

121

2005

L061

28

32005D0177

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2005 dwar it-transitu ta' annimali bovini ħajjin fir-Renju Unit (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 509)  ( 4 )

123

2005

L061

31

32005H0178

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjon ta' l-1 ta' Marzu 2005 li tikkonċerna programm ta' monitoraġġ Komunitarju kkoordinat għas-sena 2005 sabiex tiġi aċċertata l-konformità mal-livelli massimi ta' residwi ta' pestiċidi ġewwa u fuq iċ-ċereali u ċerti prodotti oħra li joriġinaw mill-pjanti u li tikkonċerna programmi nazzjonali ta' monitoraġġ għall-2006 ( 4 )

126

2005

L061

37

32005D0179

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjonijiet 93/52/KEE u 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li s-Slovenja hija ħielsa mill-bruċellożi (B. melitensis) u mill-lewkożi bovina enżootika u li s-Slovakkja hija ħielsa mit-tuberkulożi bovina u l-bruċellożi bovina (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 483)  ( 4 )

132

2005

L062

22

32005H0187

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Marzu 2005 dwar il-programm kordinat ta' spezzjoni fil-qasam tan-nutrizzjoni ta' l-annimali għas-sena 2005 skond id-Direttiva tal-Kunsill 95/53/KE ( 4 )

136

2005

L062

34

32005D0189

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2005 li temenda l-Appendiċi ta' l-Anness XIV ta' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003 dwar ċerti stabbilimenti fis-settur tal-laħam fis-Slovakkja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 512)  ( 4 )

144

2005

L063

23

32005D0193

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2004/475/KE li tadotta miżura tranżitorja favur ċerti stabbilimenti fl-oqsma tal-laħam u l-ħalib fis-Slovenja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 518)  ( 4 )

147

2005

L063

25

32005D0194

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2005 li temenda għar-raba' darba d-Deċiżjoni 2004/122/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur f'bosta pajjiżi Asjatiċi (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 521)  ( 4 )

149

2005

L063

27

32005D0195

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Marzu 2005 li tikkonċerna in-non-konformità parzjali ta' l-istandard EN 71-1:1998 “Is-Sigurtà tal-Ġugarelli — Parti 1: propjetajiet mekkaniċi u fiżiċi” mal-ħtiġijiet essenzjali għas-sigurtà tad-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 542)  ( 4 )

151

2005

L063

29

32005D0371

 

 

 

Id-Deċiżjoni ta' l-Awtorità tas-Sorveljanza ta' l-EFTA Nru 371/04/COL tal-15 ta' Diċembru 2004 li temenda għad-disgħa u erbgħin darba r-regoli Proċedurali u Sostantivi fil-qasam ta' l-għajnuna statali billi Tħassar kapitolu 26 mil-linji ta' gwida għall-għajnuna statali dwar qafas multisettorjali għall-għajnuna reġjonali fi proġetti kbar ta' investiment

153

2005

L065

30

32005D0197

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Marzu 2005 li tapprova l-pjan ta' azzjoni teknika ta' l-2005 sabiex tittejjeb l-istatistika ta' l-agrikoltura (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 531)

155

2005

L068

42

32005D0209

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2004/288/KE dwar it-titwil ta' l-aċċess temporanju mogħti lill-Awstralja u New Zealand skond dik id-Deċiżjoni għar-riżervi Komunitarji ta' l-antiġeni għall-virus tal-marda ta' l-ilsien u d-dwiefer (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 561)  ( 4 )

158

2005

L068

43

32005D0210

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2005 li temenda għat-tieni darba d-Deċiżjoni 2004/614/KE dwar il-perjodu ta' l-applikazzjoni tal-miżuri ta' protezzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' l-influwenza tat-tjur fl-Afrika t'Isfel (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 559)  ( 4 )

159

2005

L069

41

32005D0217

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Marzu 2005 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali u l-ħtiġijiet taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni ta' embrijuni bovini fil-Komunità (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 543)  ( 4 )

160

2005

L069

50

32005D0218

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2005 li tistabbilixxi kondizzjonijiet speċjali għall-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd mill-Għarabja Sawdita (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 563)  ( 4 )

169

2005

L069

55

32005D0219

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 97/296/KE li tfassal il-lista ta' pajjiżi terzi li minnhom hija awtorizzata l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward ta' l-Għarabja Sawdita (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 564)  ( 4 )

174

2005

L071

67

32005D0223

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Frar 2005 li temenda d-deċiżjoni 94/140/KE li toħloq kumitat konsultattiv għall-koordinament f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra l-frodi

178

2005

L071

69

32005D0224

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2003/136/KE rigward it-terminazzjoni tal-pjan għat-tilqim ta' emerġenza tal-ħnieżer slavaġ kontra d-deni tal-ħnieżer klassiku fil-Lussemburgu (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 589)  ( 4 )

180

2005

L071

70

32005D0225

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2003/526/KE fir-rigward ta' miżuri ta' kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu u s-Slovakkja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 600)  ( 4 )

181

2005

L071

72

32005D0226

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2005/59/KE fir-rigward ta' żoni fejn il-pjanijiet għall-qerda tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-ħnieżer slavaġ u t-tilqim ta' emerġenza tal-ħnieżer slavaġ kontra d-deni klassiku tal-ħnieżer għandhom jiġu implimentati fis-Slovakkja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 601)  ( 4 )

183

2005

L072

35

32005D0234

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 2005 li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE dwar l-importazzjoni ta' laħam frisk mill-Arġentina (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 602)  ( 4 )

185

2005

L072

43

32005D0235

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Marzu 2005 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2002/626/KE li tapprova l-pjan sottomess minn Franza għall-qerda tad-deni tal-ħnieżer klassiku minn fost il-ħnieżer slavaġ f'Moselle u Meurthe-et-Moselle (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 595)  ( 4 )

193

2005

L072

44

32005D0236

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2003/135/KE fir-rigward tat-terminazzjoni tal-pjanijiet għall-qerda tad-deni klassiku tal-ħnieżer fi ħnieżer slavaġ u t-tilqim ta' emerġenza tal-ħnieżer slavaġ kontra d-deni klassiku tal-ħnieżer f'ċerti nħawi ta' l-Istat Federali tar-Rhineland-Palatinate (il-Ġermanja) (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 596)  ( 4 )

194

2005

L072

47

32005D0237

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Marzu 2005 dwar għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-operat ta' ċerti laboratorji ta' referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa ta' l-annimali u ta' l-annimali ħajjin fl-2005 (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 606)

197

2005

L074

66

32005D0241

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 2005 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għal programm għall-kontroll ta' organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti u prodotti għall-pjanti fid-dipartimenti Franċiżi barra mill-pajjiż għall-2004 (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 603)

200

2005

L074

71

32005D0242

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2005 dwar kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għall-Ġermanja u l-Finlandja għall-programmi tagħhom sabiex isaħħu infrastrutturi ta' spezzjoni għall-iċċekkjar tas-saħħa tal-pjanti fuq pjanti u prodotti tal-pjanti li ġejjin minn pajjiżi terzi (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 674)

205

2005

L075

40

32005D0245

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Marzu 2005 li tikkonċerna kontribuzzjoni finanzjarja speċifika mill-Komunità relatata mal-programm ta' sorveljanza ta' Campylobacter fil-brojlers ippreżentat mill-Iżvezja għas-sena 2005 (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 759)

208

2005

L075

65

32005D0250

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 31/2005 tal-Kumitat Konġunt stabbilit skond il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika ta' l-14 ta' Frar 2005 dwar ir-reġistrazzjoni ta' Korp għal Valutazzjoni tal-Konformità skond l-Anness Settorjali dwar it-Tagħmir tat-Telekomunikazzjoni

212

2005

L081

48

32005D0264

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2004/832/KE fir-rigward tal-pjan ta' qerda u tilqim ta' emerġenza għall-ħnieżer slavaġ kontra d-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Vosges tat-Tramuntana fi Franza (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 917)  ( 4 )

214

2005

L086

13

32005D0271

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2005 li temenda l-Appendiċi B ta' l-Anness XII ta' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003 fir-rigward ta' ċertu stabbilimenti fis-setturi tal-ħut, tal-laħam u tal-ħalib fil-Polonja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 967)  ( 4 )

216

2005

L088

10

32005D0288

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 97/80/KE dwar id-dispożizzjonijiet ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 96/16/KE dwar l-istħarriġ statistiku li għandu jsir fil-qasam tal-ħalib u prodotti magħmulin mill-ħalib (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 754)  ( 4 )

222

2005

L088

21

32005D0289

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2005 li twaqqaf il-proċediment kontra d-dumping dwar l-importazzjoni ta' ħajt magħmul minn filamenti tal-polyester ta' saħħa kbira li joriġina mill-Belarus, ir-Repubblika tal-Korea u t-Tajwan

233

2005

L093

34

32005D0290

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2005 dwar ċertifikati ssimplifikati għall-importazzjoni fis-semen ta' l-annimali ta' l-ifrat u laħam frisk tal-majjal mill-Kanada u li temenda d-Deċiżjoni 2004/639/KE (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1002)  ( 4 )

250

2005

L093

40

32005D0291

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kumitat tas-7 ta' Marzu 2005 stabbilit taħt il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar Għarfien Reċiproku marbut ma' l-elenkar tal-Korp ta' Evalwazzjoni tal-Konformità li jaqa' taħt il-Kapitolu Settorjali dwar is-Sistemi ta' tagħmir u ħarsien maħsuba għall-użu f'atmosfera potenzjalment splussiva

256

2005

L094

37

32005X0295

 

 

 

Stqarrija mill-Kummissjoni dwar l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali

258

2005

L095

62

32005D0302

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 97/467/KE dwar l-inklużjoni ta' stabbiliment wieħed fil-Kroazja fil-listi proviżorji ta' stabbilimenti f' pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimportaw laħam ta' l-għasafar li ma jtirux (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 985)  ( 4 )

259

2005

L097

38

32005D0303

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 2005 dwar in-nuqqas ta' inklużjoni ta' aċtu kresiliku, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin u polyoxin f'Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta' l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li għandhom fihom dawn is-sustanzi (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 975)  ( 4 )

261

2005

L098

47

32005H0309

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Lulju 2004 dwar it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ta' Direttivi li jolqtu s-suq intern ( 4 )

264

2005

L099

13

32005D0310

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' April 2005 li tipprevedi għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċertu żerriegħa ta' l-ispeċi Glycine max li ma tissodisfax il-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1137)  ( 4 )

270

2005

L099

15

32005D0311

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' April 2005 dwar li jiġi estiż l-għarfien limitat ta' “RINAVE — Registro Internacional Naval, SA(innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1156)  ( 4 )

272

2005

L099

16

32005D0312

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kumitat Konġunt stabbilita skond il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada tal-21 ta' Marzu 2005 biex titwettaq ir-reġistrazzjoni ta' Korp għal Valutazzjoni tal-Konformità skond l-Anness Settorjali għall-Okkupazzjoni Rekreattiva

273

2005

L101

14

32005D0317

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' April 2005 dwar miżuri ta' emerġenza fir-rigward ta' l-organiżmu ġenetikament immodifikat “Bt10”, li mhuwiex awtorizzat fil-prodotti tal-qamħirrum (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1257)  ( 4 )

274

2005

L104

39

32005D0323

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' April 2005 dwar il-ħtiġijiet għas-sigurtà li għandhom jitwettqu mill-istandards Ewropej għal oġġetti li jżommu f'wiċċ l-ilma għall-użu fil-ħin liberu fuq jew fl-ilma in segwitu għad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1209)  ( 4 )

277

2005

L104

42

32005D0324

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 200 tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar il-metodi ta' l-operat u l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Teknika dwar l-Ipproċessar tad-Data tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti ( 4 )

280

2005

L107

26

32005D0335

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' April 2005 li temenda d-Deċiżjoni Nru 2001/657/EC li testendi d-deroga biex tinkludi fletti tal-bakkaljaw tal-melħ u bakkaljaw sħiħ tal-melħ (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1256)

284

2005

L108

87

32005D0339

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' April 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2003/526/KE fir-rigward tal-miżuri għall-kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer fi Franza (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1249)  ( 4 )

286

2005

L110

78

32005D0352

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 2/2005 tat-30 ta' Marzu 2005 tal-Kumitat stabbilit skond il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-KE u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-emenda għall-Kapitolu 3 ta' l-Anness 1

287

2005

L114

14

32005D0359

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2005 li tipprovdi deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE bir-rigward ta'żkuk tal-ballut (Quercus L.) bil-qoxra magħhom, li joriġinaw mill-Istati Uniti (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1298)

289

2005

L118

37

32005D0362

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2005 li tapprova l-pjan għall-qerda tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer slavaġ f'Sardinja, l-Italja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1255)  ( 4 )

295

2005

L118

39

32005D0363

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2005 dwar miżuri ta' protezzjoni ta' saħħet l-annimali kontra d-deni Afrikan tal-ħnieżer f'Sardinja, l-Italja (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1321)  ( 4 )

297

2005

L128

71

32005D0388

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2005 li tikkonċerna l-miżuri meħtieġa fir-rigward ta' xkiel għall-kummerċ maħluq minn prassi kummerċjali mwettqa mill-Brażil li tolqot il-kummerċ ta' tajers bil-kanali maqtugħin mill-ġdid (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2005) 1302)

305

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandh n-Nru L 272 M.

 

(4)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top