EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:267M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 267, 12 ta' Ottubru 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
12 ta' Ottubru 2005


 

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2004

L183

86

32004D0497

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2004 li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 303/96/KEFA li taċċetta garanzija offruta in konnessjoni ma’ l-importazzjoni lejn il-Komunità ta’ ċerti pjanċi elettriċi li jintużaw għall-qamħ u li joriġinaw mir-Russja

1

2004

L183

88

32004D0498

 

 

 

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Mejju 2004 li taċċetta l-garanziji offruti in konnessjoni mal-proċeduri anti-dumping relattivi għall-importazzjoni tal-karbur tas-silikon li oriġina fost l-oħrajn fl-Ukraina.

3

2004

L207

13

32004D0509

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Ġunju 2004 li temenda l-koeffiċjenti korrettivi implimentati mill-1 ta' Awwissu, l-1 ta' Settembru, l-1 ta' Ottubru, l-1 ta' Novembru u l-1 ta' Diċembru 2003 għall-pagi tal-funzjonarji tal-Komunitajiet Ewropej kkonċernati fil-pajjiżi terzi

5

2004

L228

18

32004D0522

 

 

 

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' April 2004 li temenda direttiva 2001/32/KE li tirrikonoxxi ż-żoni esposti għal riskju partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità (innotifikata taħt in-numru tad-dokument C(2004) 1582)  ( 7 )

7

2004

L230

56

32004D0011

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta' Ġunju, 2004 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet ta' l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-Bank Ċentrali Ewropew, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li hi ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej u li temenda l-Kundizzjonijiet ta' l-Impjieg għall-Istaff tal-Bank Ċentrali Ewropew

10

2004

L230

61

32004D0012

 

 

 

Id-deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ġunju, 2004 li taddotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Kunsill Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew

15

2004

L235

11

32004D0535

 

 

 

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Mejju 2004 dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali tal-passiġġieri ta' l-ajru miżmuma fil-Passenger Name Reċord u trasferiti lill-United States' Bureau of Ċustoms and Border Proteċtion (innotifikata fid-dokument bin-numru K(2004) 1914)  ( 7 )

18

2004

L237

21

32004D0539

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Lulju 2004 tistabbilixxi miżura transitorja għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 fuq ir-rekwiżiti dwar saħħet l-annimali applikabbli għall-ispostament mhux kummerċjali ta' annimali domestiċi (innotifikata fid-dokument bin-numru K(2004) 2365)  ( 7 )

30

2004

L240

14

32004D0543

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2004 li tistabbilixxi għas-sena 2004 tqassim definittiv bejn l-Istati membri tar-riżorsi tal-Fondi komunitarji tat-tabakk maħsuba għall-finanzjament ta' l-azzjonijet ikkunsidrati f'Artikli 13 u 14 tar-Regolament (KE) Nru 2182/2002 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2411)

32

2004

L241

66

32004D0545

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2004 dwar l-armonizzazzjoni ta' spektrum tar-radju fil-medda ta' 79 GHz għall-użu ta' tagħmir awtomotiv tar-Radar ta' Medda Qasira fil-Komunità (innotifikata fid-dokument bin-numru K(2004) 2591)  ( 7 )

34

2004

L241

68

32004O0013

 

 

 

Linja ta' Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' l-1 ta' Lulju, 2004 dwar il-proviżjon ta' servizzi ta' l-immaniġġjar tar-riżerva fl-euro mill-Ewrosistema għal banek ċentrali barra l-Unjoni Ewropea, għal pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u għal organizzazzjonijiet internazzjonali

36

2004

L248

1

32004D0554

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Lulju 2004 li temenda l-Anness E mad-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE u l-Anness I mad-Deċiżjoni 79/542/KEE rigward l-aġġornament taċ-ċertifikati tas-saħħa mudell relatati ma' annimali bovini u kaprini (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 1926)  ( 7 )

40

2004

L248

12

32004D0555

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Lulju 2004 dwar l-eliġġibbiltà tan-nefqa li se jġarrbu ċerti Stati Membri fl-2004 għall-ġbir u l-immaniġġjar ta' informazzjoni meħtieġa sabiex titmexxa l-Politika Komuni tas-Sajd (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2730)

51

2004

L248

14

32004D0014

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-9 ta' Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2003/15 tat-28 ta' Novembru 2003 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2004 (BĊE/2004/14) ( 7 )

53

2004

L249

18

32004D0557

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2004 li tippreskrivi deroga għall-kondizzjonijiet transizzjonali stabbiliti mill-Artikolu 6 tar- Regolament (KE) Nru 998/2003 għat-transitu ta' annimali domestiċi mit-territorju ta' l-Iżvezja bejn il-Gżira ta' Bornholm u l-partijiet l-oħra tat-territorju tad-Danimarka. (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2435)  ( 7 )

54

2004

L249

20

32004D0558

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Lulju 2004 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE li tirrigwarda garanziji addizzjonali għan-negozju intra-Komunitarju ta' annimali bovini relatati mar-rinotrakeite bovina infettiva u l-approvazzjoni tal-programmi ta' qerda ppreżentati minn ċerti Stati Membri (innotifikata fid-doċument bin-numru C(2002) 2104)  ( 7 )

56

2004

L249

26

32004D0559

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2004 li tagħti lista ta' dawk l-erjas fir-Repubblika Ċeka li skond l-Għan 2 tal-Fondi Strutturali huma eliġibbli għall-perijodu 2004 - 2006 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2134)  ( 7 )

62

2004

L250

13

32004D0560

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2004 li tagħti lista ta’ dawk l-erjas f’Ċipru li skond l-Ghan 2 tal-Fondi Strutturali huma eliġibbli għall-perijodu 2004 - 2006 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2123)  ( 7 )

64

2004

L251

9

32004D0563

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2004 li jemenda r-regolament intern tagħha ( 7 )

72

2004

L251

14

32004D0564

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Lulju 2004 dwar laboratorji Komunitarji ta' referenza għall-epidemjoloġija taż-żoonosi u għas-salmonella u laboratorji nazzjonali ta' referenza għas-salmonella (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2781)  ( 7 )

77

2004

L266

15

32004D0596

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2004 li tagħti lista ta' dawk l-erjas fir-Repubblika Slovakka li skond l-Għan 2 tal-Fondi Strutturali huma eliġibbli għall-perijodu 2004 - 2006 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2137)  ( 7 )

81

2004

L272

12

32004D0604

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2004 fuq l-awtorizzazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ Turko-Ċiprijotta skond l-Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 866/2004 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2583)

84

2004

L273

21

32004D0606

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Awwissu 2004 li temenda għat-tieni darba d-Deċiżjoni 2004/122/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni in konnessjoni ma' l-influwenza avjana f'bosta pajjiżi Asjatiċi (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3294)  ( 7 )

85

2004

L275

15

32004D0612

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 96/252/KE li taċċetta garanziji offruti b'konnessjoni mal-proċedura kontra d-dumping li tikkonċerna l-importazzjoni ta' ċerti tubi u pajpijiet, tat-twaħħil tal-ħadid jew ta' l-azzar, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, il-Kroazja u t-Tajlandja, u li tirtira l-aċċetazzjoni tal-garanziji offruti minn ċerti esportaturi fit-Tajlandja

87

2004

L275

17

32004D0613

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta'Awwissu 2004 marbut mal-kreazzjoni ta' grupp konsultattiv tal-katina alimentari u tas-saħħa ta' l-annimali u veġetali

89

2004

L275

20

32004D0614

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Awwisu 2004 dwar il-miżuri ta' ħarsien li għandhom x'jaqsmu ma' l-influwenza tat-tajr patoġeniku fir-Repubblika ta' l-Afrika t' Isfel (innotifikata fid-doċument bin-numru C(2004) 3293)  ( 7 )

92

2004

L278

64

32004D0616

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Lulju 2004 li tistabbilixxi l-lista ta' ċentri ta' ġbir ta' sperma approvati għall-importazzjoni ta' sperma ekwina minn pajjiżi terzi (innotifikata fid-dokument bin-nimru C(2004) 2511)  ( 7 )

95

2004

L279

44

32004D0621

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/994/KE dwar ċerti miżuri protettivi fuq prodotti li ġejjin mill-annimali u li huma importati miċ-Ċina (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3256)  ( 7 )

106

2004

L280

34

32004D0624

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Awwissu 2004 li temenda d-Deċiżjoni 1999/815/KE dwar miżuri li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta' ġugarelli u affarijiet għat-tfal li huma maħsubin biex jiddaħħlu f'ħalq tfal taħt it-tliet snin u li jkunu magħmula minn PVĊ artab li jkun fih ċerti phtalates (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3071)  ( 7 )

109

2004

L280

36

32004D0625

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2003/526/KE fir-rigward tat-tmiem tal-miżuri ta' kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer applikati f'Saarland, il-Ġermanja u t-tkabbir taż-żona fis-Slovakkja fejn japplikaw il-miżuri ta' kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3241)  ( 7 )

111

2004

L283

16

32004D0626

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2004 li temenda d-Deċiżjoni 98/320/KE dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju ta' teħid ta' kampjuni ta' żrieragħ u ta' ttestjar ta' żrieragħ skond id-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE u 69/208/KEE (innotifiikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2942)  ( 7 )

112

2004

L283

17

32004D0627

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-31 ta' Awwissu 2004 li tippermetti lill-Istati Membri li jestendu l-awtorizzazzjonijiet proviżorji mogħtija għas-sustanzi attivi ġodda etoxazole u ċarvone (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3136)  ( 7 )

113

2004

L284

4

32004D0628

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Settembru 2004 fuq il-lista ta' stabbilimenti fi New Ċaledonia li minnha l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni ta' laħam frisk fil-Komunità (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3296)  ( 7 )

115

2004

L284

6

32004D0629

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Settembru 2004 li tħassar id-Deċiżjoni 2002/794/KE dwar ċerti miżuri protettivi fuq il-laħam tat-tjur, il-prodotti tal-laħam tat-tjur u l-preparazzjonijiet tal-laħam tat-tjur maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jiġu impurtati mill-Brażil (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3297)  ( 7 )

117

2004

L291

14

32004D0637

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Settembru 2004 li tapprova t-tieni fażi tal-pjan ta' azzjoni teknika 2004 għat-titjib ta' l-istatistiċi agrikoli (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3374)

118

2004

L292

21

32004D0639

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-6 ta' Settembru 2004 li tniżżel il-kondizzjonijiet ta' importazzjoni tas-semen ta' annimali domestiċi ta' l-ispeċi ta' l-ifrat (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3364)  ( 7 )

121

2004

L293

30

32004D0641

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/627/KE li tistabbilixxi l-Grupp Ewropew ta' Regolaturi għal Netwerks u Servizzi ta' Komunikazzjoni Elettronika ( 7 )

131

2004

L298

25

32004D0653

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-kummissjoni tas-16 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/376/KE dwar id-dispaċċ ta' prodotti li jittieklu li ġejjin minn laħam u għadam imfarrak ta' origini mammifera u prodotti relatati mill-Portugall (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3463)  ( 7 )

134

2004

L300

48

32004D0657

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2004 li tawtoriżża t-tqegħid fis-suq ta’ xgħir ħelu mill-linja tal-qamħirrum modifikat ġenetikament Bt11 bħala ikel ġdid jew ingredjent ġdid ta’ l-ikel taħt ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 1865)

138

2004

L301

55

32004D0660

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulji 2004 fuq il-pożizzjoni tal-Komunità dwar l-emenda ta' l-Appendiċi għall-Anness 6 mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli

142

2004

L302

6

32004D0663

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/464/KE dwar il-proċedura għall-affermazzjoni tal-konformità tal-prodotti tal-bini skond l-Artikolu 20 (2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE fir-rigward ta' prodotti ta' l-inġinerija ta' l-ilma żejjed (innotifikata fid-dokument bin-numru K(2004) 3488)  ( 7 )

154

2004

L303

30

32004D0665

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2004 li tikkonċerna studju bażiku dwar il-prevalenza tas-Salmonella fi gruppi ta' Gallus gallus li jbidu (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3512)  ( 7 )

158

2004

L303

35

32004D0666

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2004 biex jiddaħħal tilqim biex issaħħaħ il-miżuri biex ikunu kkontrollati infezzjonijiet li jkollhom influwenza ta' l-għasafar b'patoġeniċità baxxa fl-Italja, u dwar miżuri speċifiċi ta' kontroll ta' moviment, u li tirrevoka id-Deċiżjoni 2002/975/KE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3581)  ( 7 )

163

2004

L305

65

32004D0667

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/145/KE dwar l-għajnuna finanzjarja għal laboratorju wieħed ta' referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa veterinarja pubblika (riskji bijoloġiċi) fir-Renju Unit għas-sena 2004. (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3547)

173

2004

L307

7

32004D0673

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2004 dwar talba mir-Repubblika ta' Malta għall-applikazzjoni ta' rata mnaqqsa tal-VAT fuq il-provvista ta' l-elettriku (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004)3240)

175

2004

L307

8

32004D0674

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Settembru 2004 dwar kontribut finanzjarju mill-Komunità għall-ispejjeż tat-tilqim kontra l-marda ta' l-ilsien u d-dwiefer fl-Olanda fl-2001 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3435)  ( 7 )

176

2004

L309

26

32004D0675

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-29 ta' Settembru 2004 li jwaqqaf bażi loġistika għas-sistema Traċes (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3584)  ( 7 )

178

2004

L310

72

32004D0678

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar-29 ta' Settembru 2004 li tawtorizza Stati Membri biex jippermettu temporanjament it-tqegħid fis-suq ta' żrieragħ ta' l-ispeċi Ċedrus libani, Pinus brutia u nebbiet li jkun ġej minn dawn iż-żrieragħ li ma jissodisfawx il-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3138)  ( 7 )

180

2004

L310

75

32004D0679

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Ottubru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2004/630/KE li tapprova l-programmi għall-implimentazzjoni ta' l-istħarriġ ta' l-Istati Membri għall-influwenza ta' l-għasafar fit-tiġieġ u l-għasafar selvaġġi matul l-2004, u li tniżżel regoli ta' rappurtaġġ u ta' eleġibbiltà għall-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għall-ispejjeż ta' implimentazzjoni ta' dawk il-programmi (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3607)  ( 7 )

183

2004

L312

19

32004D0685

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 27 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2004/432/KE dwar l-approvazzjoni ta' pjanijiet ta' monitoraġġ tar-residwu mressqa minn pajjiżi terzi skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3522)  ( 7 )

185

2004

L313

21

32004D0691

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2004 li tagħraf fil-prinċipju it-tkomplija ta' l-inkartamenti mibgħuta għal stħarriġ dettaljat minħabba d-dħul possibbli tal-proquinazid, IKI-220 (floniċamid) u l-gamma-ċyhalothrin fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3384)  ( 7 )

190

2004

L314

14

32004D0691

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ottubru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/840/KE li tadotta l-lista ta' faċilitajiet approvati f'pajjiżi terzi għall-irradjazzjoni ta' l-ikel (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3679)  ( 7 )

192

2004

L315

47

32004D0693

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ottubru 2004 li temenda deċiżjoni 2004/233/KE li tirrigwarda l-lista tal-laboratorji awtorizzati li jiċċekkjaw l-effettività tat-tilqim kontra r-rabja (rabies) f'ċerti karnivori domestiċi (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3686)  ( 7 )

194

2004

L316

87

32004D0695

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Ottubru 2004 dwar listi ta' programmi għall-qerda u l-monitoraġġ ta' mard ta' l-annimali u verifiki maħsuba għall-prevenzjoni taż-żoonosi li jikkwalifikaw għal kontribut finanzjarju mill-Komunità fl-2005 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4010)

199

2004

L316

91

32004D0696

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Ottubru 2004 dwar il-lista ta' programmi għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta' ċerti TSEs li jikkwalifikaw għall-kontribut finanzjarju mill-Komunità fl-2005 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4011)

203

2004

L316

96

32004D0697

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l14 ta'Ottubru 2004 dwar ċerti miżuri ta' protezzjon kontra d-deni tal-katarru tan-ngħaġ jew bluetongue fi Spanja (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004)4055)  ( 7 )

208

2004

L318

21

32004D0700

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Ottubru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2004/280/KE li tistipola miżuri transizzjonali għall-bejgħ ta' ċerti prodotti li ġejjin mill-annimali miksuba fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, l-Latvja, l-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Polonja, s-Slovenja u s-Slovakkja innotifikata fid-dolument bin-numru C(2004) 3729  ( 7 )

210

2004

L320

21

32004O0018

 

 

 

Linja ta' Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Settembru 2004 dwar l-akkwist tal-karti tal-flus euro (BĊE/2004/18)

212

2004

L321

38

32004H0704

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ottubru 2004 dwar il-monitoraġġ ta' l-ammont tad-diossini u PĊBs li jixbħu d-diossina fl-għalf ta' l-annimali (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2002) 3461)  ( 7 )

225

2004

L321

45

32004H0705

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-11 ta' Ottubru 2004 dwar il-monitoraġġ ta' l-ammont tad-diossini u PĊBs li jixbhu d-diossina fil-prodotti ta' l-ikel (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3462)  ( 7 )

232

2004

L321

53

32004D0706

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-15 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi l-Forum Ewropew dwar it-Tmexxija Korporattiva ( 7 )

240

2004

L329

14

32004D0747

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-26 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi disposizzjonijiet ta' applikazzjoni tad-Direttiva 93/25/KEE tal-Kunsill fir-rigward ta' l-istħarriġ statistiku fuq il-bhejjem u l-produzzjoni tas-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4092)  ( 7 )

242

2004

L332

16

32004D0751

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ottubru 2004 li tapprova f'isem il-Komunità Ewropea emendi għall-Anness V tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u n-New Zealand dwar miżuri sanitarji applikabbli għan-negozju fl-annimali ħajjin u l-prodotti ta' l-annimali (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4022)  ( 7 )

248

2004

L337

59

32004D0760

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi disposizzjonijiet ta' applikazzjoni tad-Direttiva 93/23/KEE tal-Kunsill fir-rigward ta' l-istħarriġ statistiku fuq il-bhejjem u l-produzzjoni tas-settur tal-majjali (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4090)  ( 7 )

291

2004

L337

64

32004D0761

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-26 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ta' applikazzjoni tad-Direttiva 93/24/KEE tal-Kunsill fir-rigward ta' l-istħarriġ statistiku fuq il-bhejjem u l-produzzjoni tas-settur tal-bovini (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4091)  ( 7 )

296

2004

L337

70

32004D0762

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Novembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2003/828/KE dwar iċ-ċaqlieq ta'l-annimali minn u ġewwa żona ristretta f'Spanja u l-Portugall, fir-rigward tat-tifqigħa tal-bluetongue f' Spanja. (innotifikata fid-dolument bin-numru C(2004) 4398)  ( 7 )

302

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 267 M.

 

(7)   Test b'relevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top