EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 8 ta' Lulju 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni temporanja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea
Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

ĠU L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 286/45


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Lulju 2008

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni temporanja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

(2008/800/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 310 flimkien ma' l-Artikolu 300(2), it-tieni sentenza ta' l-ewwel sotto-paragrafu tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' Ottubru 2006 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, mar-Repubblika tal-Kroazja sabiex tikkonkludi Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea.

(2)

Dawn in-negozjati tlestew b'suċċess u fid-dawl tal-konklużjoni possibbli tiegħu f'data aktar tard, il-Protokoll għandu jiġi ffirmat f'isem il-Komunità.

(3)

Il-Protokoll għandu jkun applikat fuq bażi provviżorja b'effett mill-1 ta' Awwissu 2007,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-President tal-Kunsill hu b'dan awtorizzat li jaħtar il-persuna/i li jkollha/jkollhom is-saħħa li tiffirma/jiffirmaw, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, il-Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea, suġġett li jkun konkluż fi stadju ulterjuri.

Artikolu 2

Sakemm jidħol fis-seħħ, il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mill-1 ta' Awwissu 2007.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Brussell, 8 ta' Lulju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

C. LAGARDE


PROTOKOLL

mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Istati Membri”, irrappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, u

L-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KOMUNITÀ EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Komunitajiet” irrappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Ewropea,

minn naħa l-waħda, u

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

min-naħa l-oħra,

Wara li kkunsidraw l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Istati Membri l-ġodda”) ma' l-Unjoni Ewropea u b'hekk fil-Komunità fl-1 ta' Jannar 2007,

Billi:

(1)

Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, (minn hawn 'il quddiem “il-FSA”) ġie ffirmat fil-Lussemburgu fid-29 ta' Ottubru 2001 u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2005;

(2)

It-Trattat dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ it-“Trattat ta' Adeżjoni”) ġie ffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta' April 2005;

(3)

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007;

(4)

Skond l-Artikolu 6(2) ta' l-Att ta' Adeżjoni mehmuż mat-Trattat ta' Adeżjoni, l-adeżjoni ta' l-Istati Membri l-ġodda fil-FSA għandha tkun maqbula permezz tal-konklużjoni ta' protokoll mal-FSA;

(5)

Saru konsultazzjonijiet skond l-Artikolu 36(3) tal-FSA sabiex jiżguraw li f'dan il-Ftehim jitiqesu l-interessi reċiproċi tal-Komunità u tal-Kroazja;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

SEZZJONI I

IL-PARTIJIET KONTRAENTI

Artikolu 1

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija għandhom ikunu Partijiet fil-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, iffirmat fil-Lussemburgu fil-29 ta' Ottubru 2001 u għandhom rispettivament, bl-istess mod bħall-Istati Membri l-oħra tal-Komunità, jadottaw u jieħdu nota tat-testi tal-Ftehim, kif ukoll tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti u Dikjarazzjonijiet Unilaterali mehmuża ma' l-Att Finali ffirmat fl-istess data.

AĠĠUSTAMENTI FIT-TEST TAL-FSA INKLUŻI L-ANNESSI U L-PROTOKOLLI TIEGĦU

TAQSIMA II

PRODOTTI AGRIKOLI

Artikolu 2

Prodotti Agrikoli sensu stricto

1.   L-Anness IV(a) u l-Anness IV(c) tal-FSA għandhom ikunu sostitwiti bit-test ta' l-Anness I ta' dan il-Protokoll.

2.   L-Anness IV(b) u l-Anness IV(d) tal-FSA għandhom ikunu sostitwiti bit-test ta' l-Anness II ta' dan il-Protokoll.

3.   L-Anness IV(e) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness III ta' dan il-Protokoll.

4.   L-Anness IV(f) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness IV ta' dan il-Protokoll.

5.   L-Anness IV(g) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness V ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 3

Prodotti tas-sajd

1.   L-Anness V(a) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness VI ta' dan il-Protokoll.

2.   L-Anness V(b) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness VII ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Prodotti agrikoli proċessati

L-Anness I u l-Anness II tal-Protokoll 3 tal-FSA għandhom ikunu sostitwiti bit-testi korrispondenti ta' l-Anness VIII ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 5

Il-Ftehim dwar l-Inbid

L-Anness I (il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja dwar il-konċessjonijiet kummerċjali preferenzjali reċiproċi għal ċerti nbejjed, li għalih issir referenza fl-Artikolu 27(4) tal-FSA) tal-Protokoll Addizzjonali li jaġġusta l-aspetti kummerċjali tal-FSA fid-dawl ta' l-eżitu tan-negozjati bejn il-partijiet dwar konċessjonijiet kummerċjali preferenzjali reċiproċi għal ċerti nbejjed, ir-rikonoxximent, il-protezzjoni u l-kontroll reċiproċi ta' l-ismijiet ta' l-inbejjed u r-rikonoxximent, il-protezzjoni u l-kontroll reċiproċi tad-denominazzjonijiet ta' l-ispirti u x-xorb aromatizzat, għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness IX ta' dan il-Protokoll.

TAQSIMA III

REGOLI TA' L-ORIĠINI

Artikolu 6

Il-Protokoll 4 tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness X ta' dan il-Protokoll.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

TAQSIMA IV

Artikolu 7

WTO

Ir-Repubblika tal-Kroazja timpenja ruħha li ma tressaq l-ebda pretensjoni, talba jew referenza u lanqas tibdel jew tirtira xi konċessjoni skond il-GATT 1994, l-Artikoli XXIV.6 u XXVIII dwar it-tkabbir tal-Komunità ta' l-2007.

Artikolu 8

Provi ta' l-oriġini u kooperazzjoni amministrattiva

1.   Il-provi ta' oriġini maħruġa kif suppost mir-Repubblika tal-Kroazja jew minn Stat Membru ġdid skond ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom għandhom ikunu aċċettati fil-pajjiżi rispettivi, sakemm:

(a)

il-ksib ta' l-oriġini jagħti trattament b'tariffi preferenzjali abbażi tal-miżuri dwar tariffi preferenzjali fil-FSA;

(b)

il-prova ta' l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni;

(ċ)

il-prova ta' l-oriġini tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

Meta prodotti ġew dikjarati għall-importazzjoni fir-Repubblika tal-Kroazja jew fi Stat Membru ġdid, qabel id-data ta' adeżjoni, skond ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u dak l-Istat Membru ġdid f'kull żmien, il-prova ta' oriġini maħruġa retrospettivament skond dawn il-ftehimiet jew arranġamenti tista' wkoll tkun aċċettata sakemm tkun ippreżentata lill-awtoritajiet doganali f'perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' adeżjoni.

2.   Ir-Repubblika tal-Kroazja u l-Istati Membri l-ġodda huma awtorizzati li jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ingħata l-istatus ta' “esportaturi approvati” fil-qafas ta' ftehimiet preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom, sakemm:

(a)

tali dispożizzjoni tkun stipulata wkoll fil-ftehim konkluż qabel id-data ta' l-adeżjoni bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u l-Komunità; kif ukoll

(b)

l-esportaturi approvati japplikaw ir-regoli ta' l-oriġini fis-seħħ f'dak il-ftehim.

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jinbidlu, sa mhux aktar tard minn sena wara d-data ta' l-adeżjoni, b'awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa skond il-kundizzjonijiet tal-FSA.

3.   It-talbiet għall-verifika sussegwenti tal-prova ta' oriġini maħruġin skond ftehimiet preferenzjali jew arranġamenti awtonomi li saret referenza għalihom fil-paragrafi 1 u 2 hawn fuq għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti tar-Repubblika tal-Kroazja jew ta' l-Istati Membri għal perjodu ta' tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta' oriġini kkonċernata u jistgħu jkunu ppreżentati minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta' tliet snin wara l-aċċettazzjoni tal-prova ta' oriġini sottomessa lil dawk l-awtoritajiet b'appoġġ għad-dikjarazzjoni ta' importazzjoni.

Artikolu 9

Merkanzija fi tranżitu

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-FSA jistgħu japplikaw għal prodotti esportati mir-Repubblika tal-Kroazja lejn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda jew minn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda lejn ir-Repubblika tal-Kroazja, li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 4 tal-FSA u li fid-data ta' l-adeżjoni huma fi triqithom jew maħżuna temporanjament, f'maħżen fid-dwana jew f'żona ħielsa fir-Repubblika tal-Kroazja jew f'dak l-Istat Membru ġdid.

2.   F'każijiet bħal dawn jista' jingħata trattament preferenzjali, soġġett għas-sottomissjoni lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jimporta, fi żmien erba' xhur mid-data ta' adeżjoni, ta' prova ta' oriġini maħruġa retrospettivament mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jesporta.

Artikolu 10

Kwoti fl-2007

Għas-sena 2007, il-volumi tal-kwoti l-ġodda tat-tariffi u ż-żidiet fil-volumi tal-kwoti tat-tariffi eżistenti għandhom ikunu kalkulati bħala pro rata tal-volumi bażiċi, billi titqies il-parti tal-perjodu li għadda qabel l-1 ta' Awwissu 2007.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

TAQSIMA V

Artikolu 11

Dan il-Protokoll u l-annessi tiegħu għandhom ikunu parti integrali mill-FSA.

Artikolu 12

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi approvat mill-Komunità, permezz tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri, u mir-Repubblika tal-Kroazja skond il-proċeduri tagħhom stess.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettiq tal-proċeduri korrispondenti msemmija fil-paragrafu 1. L-istrumenti ta' approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

1.   Dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta' l-ewwel xahar wara d-data tad-depożitu ta' l-aħħar strument ta' approvazzjoni.

2.   Jekk sa l-1 ta' Awwissu 2007 ma jkunux ġew iddepożitati l-istrumenti kollha ta' approvazzjoni, dan il-Protokoll għandu japplika b'mod temporanju b'effett mill-1 ta' Awwissu 2007.

Artikolu 14

Dan il-Protokoll għandu jkun abbozzat f'żewġ kopji fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Irlandiża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Żvediża u Kroata, u kull wieħed minn dawn it-testi huwa ugwalment awtentiku.

Artikolu 15

It-test* tal-FSA, inklużi l-Annessi u l-Protokolli li huma parti integrali minnu, kif ukoll it-test ta' l-Att Finali flimkien mad-dikjarazzjonijiet annessi miegħu huma abbozzati bil-Bulgaru u r-Rumen u ż-żewġ testi huma t-tnejn awtentiċi bl-istess mod bħat-testi oriġinali. Il-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu japprova dawn it-testi (1).

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Il-verżjonijiet lingwistiċi bil-Bulgaru u bir-Rumen tal-Ftehim għandhom jiġu ppubblikati fl-edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali f'data aktar tard.

ANNESS I

ANNESS IV(a) U IV(c)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (Bla dazju għal kwantitajiet mingħajr limitu) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(a)(i) u 27(3)(b)(i))

Kodiċi tat-tariffi Kroat (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Kif definit skond it-Tariffa Doganali Kroata – ippubblikata f'NN 134/2006, kif emendata.

ANNESS II

ANNESS IV(b) U IV(d)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (Bla dazju fil-kwota mill-1 ta' Awwissu 2007) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(a)(ii) u 27(3)(c)(i))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa (tunnellati)

Żieda annwali (tunnellati)

0103 91

0103 92

Annimali bovini ħajjin, minbarra annimali ta' razza pura għat-trobbija

625

25

0104

Ngħaġ u mogħoż ħajjin

1 500

0201

Laħam ta' l-annimali tal-fart, friski jew kesħin

200

0204

Laħam ta' ngħaġ u/jew mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

1 325

5

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tat-tjur ta' l-intestatura 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat

870

30

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; kappuljat fin u kappuljat oħxon mill-laħam jew fdalijiet tajba għall-ikel

545

15

0401

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati u lanqas ma fihom żieda ta' zokkor u materja oħra ta' ħlewwa

17 250

150

0402

Ħalib u krema, ikkonċentrati li fihom żieda ta' zokkor jew materja oħra ta' ħlewwa

17 750

700

0405 10

Butir

330

10

0406

Ġobon u baqta

2 500

100

0406 eskl. 0406 90 78

Ġobon u baqta, għajr għall-Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Għasel naturali

20

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ

12

0602 90 10

Rimja tal-faqqiegħ

9 400

0701 90 10

Patata, friska jew imkessħa, għall-manifattura tal-lamtu

1 000

0702 00 00

Tadam, frisk jew imkessaħ

9 375

375

0703 20 00

Tewm, frisk jew imkessaħ

1 250

50

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar

1 050

0805 10

Larinġ, frisk jew imnixxef

31 250

1 250

0805 20

Mandolin (inklużi tanġerini u satsumi); klementini, wilking u ibridi oħra taċ-citru, friski jew imnixxfa

3 000

120

0806 10

Għeneb, frisk

10 000

400

0808 10  (*)

Tuffieħ, frisk

5 800

 

0809 10 00

Berquq, frisk

1 250

50

0810 10 00

Frawli, frisk

250

10

1002 00 00

Sikrana

1 000

100

1101 00

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin

250

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali

100

1206 00

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le

125

5

1507

Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk irfinut kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

1 230

10

1509

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

450

20

1514 19

1514 99

Żejt tal-lift, kolza jew mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda, mhux modifikati kimikament, għajr għaż-żejt mhux raffinat

100

1602 41

1602 42

1602 49

Laħam preservat jew preparat ieħor, il-ġewwiena u d-demm ta' l-annimali bovini

375

15

1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrożi kimikament pur, f'forma solida

7 125

285

2002

Tadam imħejji jew ippreservat għajr milli fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku

6 150

240

2004 90

Ħaxix ieħor jew taħlitiet ta' ħaxix, mhux preparati jew preservati fil-ħall jew l-aċidu aċetiku iżda mod ieħor, iffriżati

125

5

2005 91 00

2005 99

Ħaxix ieħor jew taħlitiet ta' ħaxix, mhux preparati jew preservati fil-ħall jew l-aċidu aċetiku iżda mod ieħor, mhux iffriżati

200

2007 99

Ġammijiet, ġelatini tal-frott, marmellati, purée tal-frott jew tal-ġewż u pejsts tal-frott jew tal-ġewż, miksuba permezz tat-tisjir, kemm jekk fihom iz-zokkor miżjud jew sustanzi ħelwin oħra u kemm jekk le; għajr għal preparati omoġenizzati jew tal-frott taċ-ċitru

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Meraq tal-larinġ, mhux iffriżat, b'valur Brix ta' mhux aktar minn 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Meraq tat-tuffieħ, meraq ta' kull frotta jew veġetali oħra singola, taħlitiet ta' meraq

 

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Meraq ta' kull frotta jew veġetali oħra singola, b'valur Brix ta' mhux aktar minn 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Preparati ta' l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra: ġulepp taz-zokkor mogħti t-togħma jew il-kulur

550

2302 30

Nuħħala, smid jew residwi oħrajn sew jekk fil-forma granulari sew jekk le, ġejjien mill-għarbiel, mit-tħin jew xogħol ieħor fuq il-qamħ

6 200

2309 90

Preparati tat-tip użati fl-għalf ta' l-annimali, għajr l-ikel tal-klieb jew tal-qtates għall-bejgħ bl-imnut

1 350


(*)  Il-kwota għandha tkun allokata fil-perjodu bejn il-21 ta' Frar u l-14 ta' Settembru.

ANNESS III

ANNESS IV(e)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (50 % tad-dazji MFN għal kwantitajiet mingħajr limitu) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(c)(ii))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

0104

Ngħaġ u mogħoż ħajjin

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżżiet, dundjani u farawni

 

Li jiżnu aktar minn 185 g:

0105 12 00

– –

Dundjani

 

Oħrajn:

0105 94 00

– –

Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Tiġieġ light line

0105 94 00 40

– – –

Tiġieġ light line separati

0209 00

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr laħam dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux mirdud jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

0404

Xorrox, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta' ħlewwa miżjuda; prodotti li jikkonsistu f'kostitwenti naturali tal-ħalib sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda jew le, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

0407 00

Bajd ta' l-għasafar bil-qoxra, frisk, ippreżervat jew imsajjar:

 

Tat-tjur:

0407 00 30

– –

Oħrajn:

0407 00 30 40

– – –

Bajd tad-dundjan

0601

Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq ħlief għeruq ta' l-intestatura 1212

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ

0603

Fjuri u blanzuni tal-fjuri maqtugħa ta' tip xieraq għall-bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mnixxfa, ibbliċjati, mimlijiet jew ippreparati b'xi mod ieħor

0708

Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra fil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b'gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f'dak l-istat

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar

0713

Ħxejjex leguminużi imnixxfin, imqaxxrin, kemm mingħajr qoxra ta' ġewwa wkoll u maqsumin jew le

0901

Kafé, kemm jekk inkaljat kemm jekk dekaffeinat; qxur u fosdqiet tal-kafè; sostituti tal-kafè li fihom il-kafè f'kull proporzjon:

 

Kafé, mhux inkaljat:

0901 21 00

– –

Mhux dekaffeinat

0901 22 00

– –

Dekaffeinat

1003 00

Xgħir:

1003 00 90

Oħrajn:

1003 00 90 10

– –

Għas-sajran

1004 00 00

Ħafur

1005

Qamħirrum:

1005 90 00

Oħrajn

1104

Qmugħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imfesdqa, irrumblati, imqattgħin f'biċċiet irqaq, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross ta' l-intestatura 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna

1105

Dqiq, pasta, trab, flejks, granuli u pritkuni tal-patata

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f'forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja biex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 30

Glukożju u xiropp tal-glukożju, li ma jkunx fih fruttożju jew, fl-istat niexef, ikun fih anqas minn 20 % skond il-piż fruttożju

1702 40

Glukożju u ġulepp tal-glukożju, li fih, fil-forma niexfa, għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % skond il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit:

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2005 40 00

Piżelli (Pisum sativum)

 

Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Ful, bla fosdqa

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta' ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

2008 50

Berquq

2008 70

Ħawħ, inkluż in-nuċiprisk

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-most ta' l-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentat u mingħajr spirtu miżjud, sew jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa sew jekk le:

 

Meraq ta' l-ananas:

2009 41

– –

B'valur Brix ta' mhux aktar minn 20:

2009 41 10

– – –

Ta' valur li huwa ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

Meraq ta' għeneb (inkluż meraq ta' għeneb qabel jeħmer):

2009 69

– –

Oħrajn

2206 00

Xarbiet iffermentati oħra (per eżempju, sajder, perry, mead); taħlitiet ta' xorb iffermentat u taħlitiet ta' xorb iffermentat xorb mhux alkoħoliku, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

2302

Nuħħala, ponot u residwi oħra, sew jekk fl-għamla ta' pritkuni derivati mill-għarbiel, it-tħin jew ipproċessar ieħor ta' ċereali jew pjanti leguminużi u sew jekk le:

2302 30

Tal-qamħ

2306

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta' pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni xaħmijiet jew iż-żjut tal-ħaxix, minbarra dawk ta' l-intestatura 2304 jew 2305 :

2306 90

Oħrajn

2309

Preparati tat-tip użati fl-għalf ta' l-annimali:

2309 90

Oħrajn

ANNESS IV

ANNESS IV(f)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (50 % tad-dazji MFN fil-kwota mill-1 ta' Awwissu 2007) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(c)(iii))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali

(tunnellati)

Żieda fis-sena

(tunnellati)

0102 90

Annimali bovin ħajjin, minbarra annimali ta' razza pura tat-trobbija

250

10

0202

Laħam ta' bhejjem ta' l-ifrat, iffriżat

3 750

150

0203

Laħam tal-ħnieżer, frisk, imkessaħ jew iffriżat

9 125

365

0701

Patata, friska jew imkessħa

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Basal, shallots, kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin

12 790

500

0704 90 10

Kaboċċa bajda u ħamra, friska jew imkessħa

160

0706 10 00

Karrotti u ġdur, friski jew imkessħin

140

0706 90 30

0706 90 90

Għerq tal-mustarda (Cochlearia armoracia), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta' krafes (għajr karfus bl-għeruq u karfusa Ġermaniża), ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin

110

0807 11 00

0807 19 00

Bettieħ (inkluż id-dulliegħ), frisk

7 035

275

0808 10

Tuffieħ, frisk

6 900

300

1101 00

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin

1 025

45

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali

9 750

390

1107

Xgħir, kemm jekk inkaljat kemm jekk le

19 750

750

1517 10 90

Marġerina; ħlief marġerina likwida, għajr dik li fiha, bil-piż, iktar minn 10 % iżda inqas minn 15 % ta' xaħmijiet tal-ħalib

150

1601 00

Zliezet u prodotti simili, tal-laħam, tal-ġewwieni ta' l-annimali jew tad-demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti

2 250

90

1602 10 sa

1602 39 ,

1602 50  sa

1602 90

Laħam preservat jew preparat ieħor, il-ġewwieni u d-demm, għajr ta' l-annimali bovini

650

30

2009 50

2009 90

Meraq tat-tadam; taħlitiet ta' meraq

100

2401

Tabakk mhux maħdum; skart tat-tabakk

250

10

ANNESS V

ANNESS IV(g)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli

Id-dazji doganali għall-kommoditajiet elenkati f'dan l-anness għandhom ikunu applikati kif indikat mill-1 ta' Awwissu 2007 (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(g))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali (tunnellati)

Dazju applikabbli fil-kwota

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Annimali bovin ħajjin ta' speċi domestiċi ta' piż li ma jaqbiżx 300 kg u barrin għall-qatla ta' piż li ma jaqbiżx 300 kg, għajr annimali ta' razza pura tat-trobbija

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Annimali bovini ħajjin, minbarra annimali ta' razza pura għat-trobbija

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Tjur ħaj ta' l-ispeċi Gallus domesticus ta' piż aktar minn 185 g iżda mhux aktar minn 2 000  g

90

10 %

0203

Laħam tal-ħnieżer, frisk, imkessaħ jew iffriżat

3 570

25 %

0401

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati u lanqas ma fihom żieda ta' zokkor u materja oħra ta' ħlewwa

12 600

EUR 4,2 /100 kg

0707 00

Ħjar jew ħjar żgħir għall-immarinar (gherkins), friski jew imkessħin

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ

400

10 %

0709 60 10

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Piżelli (Pisum sativum), ful (Vigna spp., Phaseolus spp.) u taħlitiet ta' ħaxix mhux imsajra jew imsajra fil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati

1 500

7 %

1001 90 99

Spelt, qamħ komuni u meslin, għajr għaż-żrigħ

20 800

15 %

1005 90 00

Qamħirrum, għajr żrieragħ

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le, għajr għaż-żrigħ

2 160

6 %

1517 10 90

Marġerina; ħlief marġerina likwida, għajr dik li fiha, bil-piż, iktar minn 10 % iżda inqas minn 15 % ta' xaħmijiet tal-ħalib

1 200

20 %

1601 00

Zliezet u prodotti simili, tal-laħam, tal-ġewwieni ta' l-annimali jew tad-demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti

1 900

10 %

1602 10 00 sa 1602 39

Laħam ieħor ippreparat jew ippreservat, ġewwieni tal-laħam jew demm:

preparati omoġenizzati;

tal-fwied ta' kull annimal;

tat-tjur ta' l-intestatura Nru 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Laħam preservat jew preparat ieħor, il-ġewwiena u d-demm ta' l-annimali bovini

180

10 %

1702 40

Glukożju u ġulepp tal-glukożju, li fih, fil-forma niexfa, għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % skond il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit

1 000

5 %

1703 90 00

Għasel iswed miksub mill-estrazzjoni jew ir-raffinar taz-zokkor, għajr il-ġulepp tal-kannamieli

14 500

14 %

2001

Ħxejjex, frott, lewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b'aċidu qares

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Berquq, ċirasa u ħawħ, inkluż in-nuċiprisk, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk fihom zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew spirtu miżjud inkella le

22

6 %

ANNESS VI

ANNESS V(a)

Prodotti msemmija fl-Artikolu 28 (1)

Importazzjoni fil-Komunità Ewropea tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Kroazja għandhom ikunu suġġetti għall-konċessjonijiet ta’ hawn taħt.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikata; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 30 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpjun: ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 210 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Denċi (Dentex dentex u Pagellus spp.): ħaj; frisk jew imkessaħ iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 35 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spnott (Dicentrarchus labrax): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 650 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

1604

Ħut imħejji jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar imħejjija mill-bajd tal-ħut

KT: 1,585 t b’0 %

Fuq il-KT: tariffa mnaqqsa, ara hawn taħt

Fuq il-kwoti tat-tariffi, ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prodotti kollha ta’ l-intestatura 1604 għajr is-sardin u l-inċova ippreparat jew ippriżervat huwa ta’ 50 % ta’ l-MFN. Għas-sardin u l-inċova ippreparat jew ippriżervat il fuq mill-kwota tat-tariffa d-dazju jkun dak MFN sħiħ.

ANNESS VII

ANNESS V(b)

Prodotti msemmija fl-Artikolu 28(2)

Importazzjoni fil-Kroazja tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità Ewropea għandhom ikunu suġġetti għall-konċessjonijiet ippreżentati hawn taħt.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 25 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpjun: ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 30 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Denċi (Dentex dentex u Pagellus spp.): ħaj; frisk jew imkessaħ iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 35 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spnott (Dicentrarchus labrax): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 60 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

1604

Ħut imħejji jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar imħejjija mill-bajd tal-ħut

KT: 315 t b’0 %

Fuq il-KT: tariffa mnaqqsa, ara hawn taħt

Fuq il-kwoti tat-tariffi, ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prodotti kollha ta’ l-intestatura 1604 għajr is-sardin u l-inċova ippreparat jew priżervat huwa ta’ 50 % ta’ l-MFN. Għas-sardin u l-inċova ippreparat jew priżervat ‘il fuq mill-kwota tat-tariffa d-dazju jkun dak MFN sħiħ.

ANNESS VIII

ANNESS I.

Dazji applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta’ oġġetti li joriġinaw mill-Kroazja

(Prodotti msemmija fl-Artikolu 25 tal-FSA)

Fir-rigward ta’ importazzjonijiet lejn il-Komunità tal-prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fil-Kroazja elenkati hawn isfel, id-dazji huma stabbiliti bħala 0 %.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0403

Xorrox tal-butir, baqta tal-ħalib u krema, jogurt, kephir u ħalib u krema li jkunu iffermentaw jew qrasu, kemm jekk ikkonċentrat jew le jew li jkun fihom zokkor miżjud jew tip ta’ dolċifikant ieħor jew b’togħmiet differenti jew li jkun fih frott jew kawkaw, ġewż jew kawkaw:

0403 10

Jogurt:

 

– –

Imħawwar jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

 

– – –

Fi trab, granuli jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 10 51

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 1,5  %

0403 10 53

– – – –

Aktar minn 1,5  % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 10 59

– – – –

Li hu aktar minn 27 %

 

– – –

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 10 91

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 10 93

– – – –

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 10 99

– – – –

Li hu aktar minn 6 %

0403 90

Oħrajn:

 

– –

Imħawwar jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjuda

 

– – –

Fi trab, granuli jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 90 71

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 1,5  %

0403 90 73

– – – –

Aktar minn 1,5  % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 90 79

– – – –

Li hu aktar minn 27 %

 

– – –

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 90 91

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 90 93

– – – –

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 90 99

– – – –

Li hu aktar minn 6 %

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; pejsts tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20

Pejstijiet tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20 10

– –

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 39 % jew aktar imma anqas minn 60 %

0405 20 30

– –

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 60 % jew aktar imma anqas minn 75 %

0511

Prodotti ta’ l-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

 

Oħrajn:

0511 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Sponoż naturali li ġejjin mill-annimali:

0511 99 39

– – – –

Oħrajn

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 40 00

Qamħirrum ħelu

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0711 90

Ħaxix ieħor; taħlitiet ta’ ħxejjex:

 

– –

Ħaxix:

0711 90 30

– – –

Qamħirrum ħelu

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

 

Sugu veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 12 00

– –

Ta’ għud is-sus

1302 13 00

– –

Tal-ħops

1302 20

Sustanzi pektiċi, pektinati u pektati:

1302 20 10

– –

Niexef

1302 20 90

– –

Oħrajn

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmija derivati minnhom (inkluż il-lanolin);

1505 00 10

Xaħam tas-suf, grezz

1516

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjorment:

1516 20

Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20 10

– –

Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ ‘xema’ ta’ l-opal’

1517

Marġerina; taħlitiet li jittieklu jew preparati ta’ xaħam jew zjut ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex ta’ dan il-kapitolu, għajr minn xaħmijiet jew zjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet tagħhom ta’ l-intestatura 1516 :

1517 10

Marġerina, minbarra l-marġerina likwida:

1517 10 10

– –

Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

1517 90

Oħrajn:

1517 90 10

– –

Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

 

– –

Oħrajn:

1517 90 93

– – –

Taħlitiet jew preparati li jistgħu jittieklu użati bħala preparati lesti biex jinqalgħu ġo forma

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta’ xaħam jew żejt ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħam u żejt differenti ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

1518 00 10

Lynoxin

 

Oħrajn:

1518 00 91

– –

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516

 

– –

Oħrajn:

1518 00 95

– – –

Taħlitiet jew preparati li mhumiex tabjin għall-ikel ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom

1518 00 99

– – –

Oħrajn

1521

Xemgħat veġetali (imbarra t-trigliċeridi), xema’ tan-naħal, xemgħat u spermaċeti oħra ta’ l-insetti, irfinuti jew ikkuluriti jew le:

1521 90

Oħrajn:

 

– –

Xema’ tan-naħal u xemgħat oħra ta’ l-insetti, kemm jekk irfinuti jew ikkuluriti u kemm jekk le:

1521 90 99

– – –

Oħrajn

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex:

1522 00 10

Degras

1704

Prodotti tal-ħelu taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw:

1803

Il-pejst tal-kawkaw/kokotina, sew jekk bix-xaħam u sew jekk le

1804 00 00

Butir tal-kawkaw, xaħam u żejt

1805 00 00

Trab tal-kawkaw, mingħajr zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda

1806

Ċikkulata u preparati oħra ta’ l-ikel li fihom il-kawkaw

1901

Estratt tax-xgħir; preparati ta’ ikel tad-dqiq, ħafur, pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li jkunx fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 40 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; preparati ta’ l-ikel tal-prodotti ta’ l-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 5 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

1902

Għaġin, sew jekk msajjar jew le jew mimli (b’laħam jew sustanzi oħra) jew preparati mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, tarja, lażanja, njokki, ravjul, kannelloni; kuskus, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

 

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor:

1902 11 00

– –

Li fih il-bajd

1902 19

– –

Oħrajn

1902 20

Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat mod ieħor u kemm jekk le:

 

– –

Oħrajn:

1902 20 91

– – –

Msajjar

1902 20 99

– – –

Oħrajn

1902 30

Għaġin ieħor

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioca u sostituti tagħha ippreparati mill-lamtu fil-forma ta’ flejks, granuli, perli, mgħarbla, jew f’forom simili

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta’ ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta’ granuli jew fil-forma ta’ flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le; Ostji tat-tqarbin, siġilli vojta tajbin għall-użu farmaċewtiku, ostji għas-siġillar, karta tar-ross u prodotti simili

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b’aċtu qares:

2001 90

Oħrajn:

2001 90 30

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2001 90 40

– –

Jam, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta’ lamtu

2001 90 60

– –

Qlub tal-palm

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

2004 10

Patata:

 

– –

Oħrajn:

2004 10 91

– – –

Fil-forma ta’ dqiq, pasta jew flejks

2004 90

Ħaxix ieħor u taħlitiet ta’ ħaxix:

2004 90 10

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

2005 20

Patata:

2005 20 10

– – –

Fil-forma ta’ dqiq, pasta jew flejks

2005 80 00

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta’ ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

 

Ġewż, karawett u żrieragħ oħrajn, imħalltin flimkien jew le:

2008 11

– –

Ġewż mitħun:

2008 11 10

– – –

Butir tal-karawett

 

Oħrajn, inklużi taħlitiet minbarra dawk ta’ l-intestatura 2008 19 :

2008 91 00

– –

Qlub tal-palm

2008 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

 

– – – –

Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 99 85

– – – – –

Qamħirrum, minbarra qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta’ lamtu

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ kafè, te jew mate (te tal-Ġiżwiti), u preparati b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, te jew mate; ċikwejra inkaljata u sustanzi oħra inkaljati tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom:

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikrorganiżmi oħra ta’ ċellula waħda, mejta (imma mhux vaċċini ta’ l-intestatura 3002 ); trab tal-ħami ppreparat:

2102 10

Ħmejjer attivi

2102 20

Ħmejjer inattivi; mikro-organismi b’ċellola waħda oħrajn, mejta:

 

– –

Ħmejjer inattivi:

2102 20 11

– – –

F’għamla ta’ pilloli, kubi jew forom simili, jew ippakkjati għall-konsum f’pakketti b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg.

2102 20 19

– – –

Oħrajn

2102 30 00

Trabijiet tal-ħami ppreparati

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 10 00

Zalza tas-soja

2103 20 00

Ketchup tat-tadam u zlazi oħra tat-tadam

2103 30

Dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 30 90

– –

Mustarda ppreparata

2103 90

Oħrajn:

2103 90 90

– –

Oħrajn

2104

Sopop u brodi u preparati għalihom; preparati komposti ta’ ikel, omoġenizzati

2105 00

Ġelati u silġ ieħor li jittiekel, fih jew ma fihx kawkaw

2106

Preparati ta’ l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra:

2106 10

Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta’ proteini b’konsistenza:

2106 90

Oħrajn

2106 90 20

– –

Preparati alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’ tip użat għall-manifattura tax-xarbiet

 

– –

Oħrajn:

2106 90 92

– – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

2106 90 98

– – –

Oħrajn

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li fihom zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex ta’ l-intestatura 2009

2203 00

Birra magħmula mix-xgħir imxarrab u lest għall-birra

2205

Vermut u inbejjed oħra magħmula minn għeneb frisk imħawra b’sustanzi aromatiċi jew tal-pjanti

2207

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika, bil-volum ta’ 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta’ kull qawwa

2208

Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta’ qawwa alkoħolika, bil-volum, ta’ anqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb alkoħoliku ieħor:

2208 40

Rum u spirti oħra miksub permezz tad-distillazzjoni ta’ prodotti miz-zokkor tal-kannamieli ffermentati

2208 90

Oħrajn

 

– –

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika bil-volum ta’ anqas minn 80 % tal-volum, f’kontenituri li jesgħu:

2208 90 91

– – –

2 litri jew anqas

2208 90 99

– – –

Aktar minn 2 litri

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigaretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta’ tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk

2905

Alkoħol aċikliku u d-derivattivi aloġeniċi, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom:

 

Alkoħol ieħor poliedriku:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-gluċitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Gliċerina

3301

Żjut essenzjali (bla terpeni jew le), inklużi konkreti u assoluti; reżinojdi, oleoreżini estratti; konċentrati ta’ żjut essenzjali f’xaħmijiet, fi żjut fissi, fix-xema’ jew simili, miksuba permezz ta’ enfleurage jew maċerazzjoni; il-prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni taż-żjut essenzjali, distillati ta’ ilma u soluzzjonijiet ta’ilma ta’ żjut essenzjali:

3301 90

Oħrajn:

 

– –

Oleorażi estratti:

3301 90 21

– – –

Ta’ għud is-sus u tal-ħops

3302

Taħlit ta’sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’ waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’tip użati għall-manifattura ta’ xarbiet:

3302 10

Ta’ tip użat fl-industriji ta’ l-ikel u x-xorb:

 

– –

Ta’ tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

 

– – –

Preparati li fihom l-aġenti kollha li jagħtu t-togħma li jikkaratterizzaw xarba:

3302 10 10

– – – –

B’saħħa alkoħolika attwali bil-volum aktar minn 0,5  %

 

– – – –

Oħrajn:

3302 10 21

– – – – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

3302 10 29

– – – – –

Oħrajn

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta’ kaseina:

3501 10

Kaseina:

3501 10 50

– –

Għall-użi industrijali ħlief għall-manifattura ta’ ikel jew għalf

3501 10 90

– –

Oħrajn

3501 90

Oħrajn:

3501 90 90

– –

Oħrajn

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti oħra modifikati:

3505 10

Destrini u lamti oħra modifikati:

3505 10 10

– –

Destrini

 

– –

Lamti oħrajn modifikati:

3505 10 90

– – –

Oħrajn

3505 20

Kolol

3809

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) biex iħaffu iż-żbigħ jew l-iffissar ta’ sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (per eżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta’ tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li ma humiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

3809 10

B’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi

3823

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar; alkoħol xaħmi industrijali:

 

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar;

3823 11 00

– –

Aċtu steariku

3823 12 00

– –

Aċtu olejku

3823 13 00

– –

Aċti xaħmin ta’ tall oil

3823 19

– –

Oħrajn

3823 70 00

Alkoħoliċi xaħmin industrijali

3824

Materjali li jgħaqqdu ppreparati għal forom jew ċentri ta’ funderija; prodotti u preparati kimiċi ta’ l-industriji kimiċi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom (inklużi dawk li jikkonsistu f’taħlitiet ta’ prodotti naturali), li mhumiex speċifikati jew inklużi band’ oħra:

3824 60

Sorbitol ħlief dak tas-subintestatura 2905 44

ANNESS II

Lista 1: Prodotti li joriġinaw mill-Komunità u li għalihom il-Kroazja ser telimina d-dazji

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0501 00 00

Xagħar uman, mhux maħdum, kemm jekk maħsul u mnaddaf u kemm jekk le; skart ta' xagħar uman

0502

Lanżit u xagħar tal-qżieqeż, il-ħnieżer imsewwija jew il-ħnieżer tar-refgħa; ix-xagħar tal-baġer u xagħar ieħor li bih jagħmlu l-ixkupilji; l-iskart ta' lanżit jew xagħar ta' din ix-xorta

0505

Ġlud u partijiet oħra ta' l-għasafar, bir-rix jew pil tagħhom, rix u bċejjeċ ta' rix (kemm jekk bit-trufijiet mirqumin u kemm jekk le) u pil, mhux maħdumin aktar milli imnaddfin, diżinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart tar-rix jew partijiet tar-rix

0506

Għadam u ċ-ċentru tal-qrun, mhux maħdumin, bix-xaħam imneħħi, sempliċiment ippreparati (iżda mhux maqtugħin f'għamla), trattati bl-aċtu jew deġelatinizzati; trab u skart ta' dawn il-prodotti

0507

Ivorju, qoxra tal-fekruna, (għadma tal-) baliena u d-daqna tal-baliena, qran, qran imsaġġra, qawqab, dwiefer, dwiefer ta' l-annimali u mnaqar, li mhumiex maħduma jew li huma sempliċement imħejjija imma ma humiex maqtugħa f'xi forma; trab u skart ta' dawn il-prodotti

0508 00 00

Korall u materjal simili, li mhux maħdum jew sempliċement imħejji imma ma huwiex maħdum aktar minn hekk; qxur tal-molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħduma jew sempliċement imħejjija imma mhux maqtugħa f'xi forma, trab u skart li joħroġ minnhom

0510 00 00

Ambra griża, kastorew, żibett u misk; kantaridi; bili, niexfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn ta' l-annimali użati għat-tħejjija ta' prodotti mediċinali, friski, imkessħa, iffriżati jew ippreservati proviżorjament mod ieħor

0511

Prodotti ta' l-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band'oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

 

Oħrajn:

0511 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Sponoż naturali li ġejjin mill-annimali:

0511 99 31

– – – –

Grezzi

0511 99 39

– – – –

Oħrajn

0511 99 85

– – –

Oħrajn:

ex 0511 99 85

– – – –

Krin u skart tal-krin, maħdum bħala saff bi jew mingħajr materjal ta' rfid jew le

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 40 00

Qamħirrum ħelu

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b'gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f'dak l-istat:

0711 90

Ħaxix ieħor; taħlitiet ta' ħxejjex:

 

– –

Ħaxix:

0711 90 30

– – –

Qamħirrum ħelu

0903 00 00

Mate

1212

Ħarrub, alki tal-baħar u alka oħrajn, pitravi zokkrin u kannamieli, friski, imkessħa, iffriżati jew imnixxfin, kemm jekk mitħuna u kemm jekk le; għadam u qlub tal-frott u prodotti oħrajn ta' ħxejjex (inklużi għeruq mhux inkaljati taċ-ċikwejra tal-varjetà Cichorium intybus sativum) tat-tip użati primarjament għall-konsum uman, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra:

1212 20 00

Alka tal-baħar u alka oħrajn

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

 

Sugu veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 12 00

– –

Ta' għud is-sus

1302 13 00

– –

Tal-ħops

1302 19

– –

Oħrajn

1302 20

Sustanzi pektiċi, pektinati u pektati

 

Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le, idderivati minn prodotti tal-ħxejjex:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le, idderivati mill-ħarrub, miż-żerriegħa tal-ħarrub jew miż-żerriegħa taz-zokkor:

1302 32 10

– – –

Tal-ħarrub jew taż-żerriegħa tal-ħarrub

1401

Materjali tal-ħxejjex tat-tip użat primarjament għat-trizza (pereżempju, bambù, rattan, qasab, ġummar, żafżaf, raffja, tiben taċ-ċereali mnaddaf, ibbliċjat jew miżbugħ, u qoxra tas-siġra tal-lajm):

1404

Prodotti tal-ħxejex li mhumiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmija derivati minnhom (inkluż il-lanolin)

1506 00 00

Xaħmijiet u żjut oħra ta' l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament

1515

Xaħmijiet u żjut oħra tal-ħxejjex (inkluż iż-żejt jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament:

1515 90

Oħrajn:

1515 90 11

– –

Żejt taż-żerriegħa tas-siġra tat-tung; żjut tal-jojoba u l-oitiċika; xema' tar-riħan u xema' tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom:

ex 1515 90 11

– – –

Żejt tal-ġoġoba u l-frazzjonijiet tiegħu

1516

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjorment:

1516 20

Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20 10

– –

Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ “xema' ta' l-opal”

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f'vakwu jew f'gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta' xaħam jew żejt ta' l-annimali jew tal-ħxejjex jew ta' frazzjonijiet ta' xaħam u żejt differenti ta' dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

1518 00 10

Linossina

 

Oħrajn:

1518 00 91

– –

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f'vakwu jew f'gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516

 

– –

Oħrajn:

1518 00 95

– – –

Taħlitiet jew preparati li mhumiex tabjin għall-ikel ta' xaħmijiet u żjut ta' annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom

1518 00 99

– – –

Oħrajn

1520 00 00

Gliċerina, grezza; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerina

1521

Xemgħat veġetali (imbarra t-trigliċeridi), xema' tan-naħal, xemgħat u spermaċeti oħra ta' l-insetti, irfinuti jew ikkuluriti jew le

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi xaħmija jew xema' ta' l-annimali jew tal-ħxejjex:

1522 00 10

Degras

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f'forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja biex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 50 00

Fruttożju kimikament pur

1702 90

Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor ieħor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom, fl-istat xott, 50 % tal-piż fruttożju:

1702 90 10

– –

Maltożju kimikament pur

1704

Prodotti tal-ħlewwiet taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma jkunx fihom kawkaw:

1704 10

Ċjuwing-gamm, kemm jekk miksi biz-zokkor u kemm le

1803

Il-pejst tal-kawkaw/kokotina, sew jekk bix-xaħam u sew jekk le

1804 00 00

Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw

1805 00 00

Trab tal-kawkaw, mingħajr zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda

1901

Estratt tax-xgħir; preparati ta' ikel tad-dqiq, ħafur, pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li jkunx fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 40 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; preparati ta' l-ikel tal-prodotti ta' l-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 5 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra:

1901 10 00

Preparati għall-użu mit-trabi, imqegħdin għall-bejgħ bl-imnut

1901 20 00

Taħlitiet u għaġina għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnara ta' l-intestatura 1905

1901 90

Oħrajn

1902

Għaġin, sew jekk msajjar jew le jew mimli (b'laħam jew sustanzi oħra) jew preparati mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, tarja, lażanja, njokki, ravjul, kannelloni; kuskus, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

 

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor:

1902 11 00

– –

Li fih il-bajd

1902 19

– –

Oħrajn

1902 20

Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat mod ieħor u kemm jekk le:

 

– –

Oħrajn:

1902 20 91

– – –

Msajjar

1902 20 99

– – –

Oħrajn

1902 30

Għaġin ieħor

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioca u sostituti tagħha ippreparati mill-lamtu fil-forma ta' flejks, granuli, perli, mgħarbla, jew f'forom simili

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta' ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta' granuli jew fil-forma ta' flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b'aċtu qares:

2001 90

Oħrajn:

2001 90 30

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2001 90 40

– –

Jam, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta' lamtu

2001 90 60

– –

Qlub tal-palm

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2004 10

Patata:

 

– –

Oħrajn:

2004 10 91

– – –

Fil-forma ta' dqiq, pasta jew flejks

2004 90

Ħaxix ieħor u taħlitiet ta' ħaxix:

2004 90 10

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2005 20

Patata:

2005 20 10

– –

Fil-forma ta' dqiq, pasta jew flejks

2005 80 00

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta' ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

 

Ġewż, karawett u żrieragħ oħrajn, imħalltin flimkien jew le:

2008 11

– –

Ġewż mitħun:

2008 11 10

– – –

Butir tal-karawett

 

Oħrajn, inklużi taħlitiet minbarra dawk ta' l-intestatura 2008 19 :

2008 91 00

– –

Qlub tal-palm

2008 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

 

– – – –

Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 99 85

– – – – –

Qamħirrum, minbarra qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta' lamtu

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta' kafè, te jew mate (te tal-Ġiżwiti), u preparati b'bażi ta' dawn il-prodotti jew b'bażi ta' kafè, te jew mate; ċikwejra inkaljata u sustanzi oħra inkaljati tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom:

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikrorganiżmi oħra ta' ċellula waħda, mejta (imma mhux vaċċini ta' l-intestatura 3002 ); baking powder imħejji

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata

2104

Sopop u brodi u preparati għalihom; preparati komposti ta' ikel, omoġenizzati

2106

Preparati ta' l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band'oħra:

2106 10

Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta' proteini b'konsistenza:

2106 90

Oħrajn:

2106 90 20

– –

Preparati alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta' tip użat għall-manifattura tax-xarbiet

 

– –

Oħrajn:

2106 90 92

– – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

2106 90 98

– – –

Oħrajn

2201

Ilma, inkluż ilma minerali naturali jew artifiċjali u ilma effervexxenti, li ma fihx zokkor jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa jew togħma miżjuda; silġ u borra:

2201 90 00

Oħrajn

2203 00

Birra magħmula mix-xgħir imxarrab u lest għall-birra

2207

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b'saħħa alkoħolika, bil-volum ta' 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta' kull qawwa

2208

Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta' qawwa alkoħolika, bil-volum, ta' anqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb alkoħoliku ieħor:

2208 20

Spirti miksuba permezz tad-distillazzjoni ta' l-inbid ta' l-għeneb jew tal-fdal ta' l-għeneb

2208 30

Wiski

2208 40

Rum u spirti oħra miksub permezz tad-distillazzjoni ta' prodotti miz-zokkor tal-kannamieli ffermentati

2208 50

Ġinn u Ġnibru

2208 60

Vodka

2208 70

Likuri u kurdjali

2208 90

Oħrajn:

 

– –

Għarak, f'kontenituri li jesgħu:

2208 90 11

– – –

2 litri jew anqas

2208 90 19

– – –

Aktar minn 2 litri

 

– –

Spirtu ta' l-għanbaqar, lanġas jew ċirasa (esklużi l-likuri) f'kontenituri li jesgħu:

2208 90 33

– – –

2 litri jew anqas:

ex 2208 90 33

– – – –

Spirtu tal-lanġas jew ċirasa għajr il-brandi ta' l-għanbaqar (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Aktar minn 2 litri:

ex 2208 90 38

– – – –

Spirtu tal-lanġas jew ċirasa għajr il-brandi ta' l-għanbaqar (Slivovitz)

 

– –

Spirti oħra u xorb ieħor li fih l-alkoħol, f'kontenituri li jesgħu:

 

– – –

2 litri jew anqas:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Oħrajn:

 

– – – – –

Spirti (esklużi l-likuri):

 

– – – – – –

Distillati mill-frott:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Oħrajn

 

– – – – – –

Oħrajn:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Oħrajn

2208 90 69

– – – – –

Xorb ieħor li fih l-alkoħol

 

– – –

Aktar minn 2 litri:

 

– – – –

Spirti (esklużi l-likuri):

2208 90 71

– – – – –

Distillati mill-frott:

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Oħrajn

2208 90 78

– – – –

Xorb ieħor li fih l-alkoħol

 

– –

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b'saħħa alkoħolika bil-volum ta' anqas minn 80 % tal-volum, f'kontenituri li jesgħu:

2208 90 91

– – –

2 litri jew anqas

2208 90 99

– – –

Aktar minn 2 litri

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigarretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk:

2402 10 00

Sigarri, cherootscigarillos, li fihom it-tabakk

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta' tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk:

 

Oħrajn:

2403 91 00

– –

Tabakk ‘omoġenizzat’ jew “rikostitwit”

2403 99

– –

Oħrajn

2905

Alkoħol aċikliku u d-derivattivi aloġeniċi, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom:

 

Alkoħol ieħor poliedriku:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-gluċitol (sorbitol):

2905 45 00

– –

Gliċerina

3301

Żjut essenzjali (bla terpeni jew le), inklużi konkreti u assoluti; reżinojdi, oleoreżini estratti; konċentrati ta' żjut essenzjali f'xaħmijiet, fi żjut fissi, fix-xema' jew simili, miksuba permezz ta' enfleurage jew maċerazzjoni; il-prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni taż-żjut essenzjali, distillati ta' ilma u soluzzjonijiet ta'ilma ta' żjut essenzjali:

3301 90

Oħrajn:

 

– –

Oleorażi estratti:

3301 90 21

– – –

Ta' għud is-sus u tal-ħops

3301 90 30

– – –

Oħrajn

3302

Taħlit ta'sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b'bażi ta'waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta'tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta'tip użati għall-manifattura ta' xarbiet:

3302 10

Ta' tip użat fl-industriji ta' l-ikel u x-xorb:

 

– –

Ta' tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

 

– – –

Preparati li fihom l-aġenti kollha li jagħtu t-togħma li jikkaratterizzaw xarba:

3302 10 10

– – – –

B'saħħa alkoħolika attwali bil-volum aktar minn 0,5  %

 

– – – –

Oħrajn:

3302 10 21

– – – – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

3302 10 29

– – – – –

Oħrajn

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta' kaseina:

3501 10

Kaseina

3501 90

Oħrajn:

3501 90 90

– –

Oħrajn

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti oħra modifikati:

3505 10

Destrini u lamti oħra modifikati:

3505 10 10

– –

Destrini

 

– –

Lamti oħrajn modifikati:

3505 10 90

– – –

Oħrajn

3505 20

Kolol

3809

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) biex iħaffu iż-żbigħ jew l-iffissar ta' sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (per eżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta' tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li ma humiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

3809 10

B'bażi ta' sustanzi amilaċeużi

3823

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar; alkoħol xaħmi industrijali:

 

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar;

3823 11 00

– –

Aċtu steariku

3823 12 00

– –

Aċtu olejku

3823 13 00

– –

Aċti xaħmin ta' tall oil

3823 19

– –

Oħrajn

3823 70 00

Alkoħoliċi xaħmin industrijali

3824

Materjali li jgħaqqdu ppreparati għal forom jew ċentri ta' funderija; prodotti u preparati kimiċi ta' l-industriji kimiċi jew li għandhom x'jaqsmu magħhom (inklużi dawk li jikkonsistu f'taħlitiet ta' prodotti naturali), li mhumiex speċifikati jew inklużi band' oħra:

3824 60

Sorbitol ħlief dak tas-subintestatura 2905 44

Lista 2: Kwoti u dazji applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Kroazja ta' oġġetti li joriġinaw mill-Komunità

Nota: Il-prodotti elenkati f'din it-Tabella għandhom jibbenefikaw minn tariffa ta' 0 % fil-kwoti tat-tariffi stabbiliti hawn taħt. Id-dazju applikabbli għal kwantitajiet li jaqbżu dawn il-volumi huwa ta' 50 % tar-rata tad-dazju MFN.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa tunnellati

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Xorrox tal-butir, ħalib u krema imbaqqta, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati, li fihom sustanza ta' ħlewwa miżjuda jew li jkun fihom frott, lewż jew kawkaw miżjuda

2 390 tunnellata

0405 20 10

0405 20 30

Pejstijiet tal-prodotti tal-ħalib b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' 39 % jew aktar imma anqas minn 75 %

68 tunnellata

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Marġerina u taħlitiet li jittieklu jew preparati ta' xaħam jew zjut ta' l-annimali jew tal-ħxejjex jew ta' frazzjonijiet, li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta' xaħmijiet tal-ħalib; taħlitiet jew tħejjijiet tajbin għall-ikel tat-tip użat bħala tħejjijiet għall-isformatura

700 tunnellata

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Ilma minerali u ilma effervexxenti

16 907 tunnellata

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut u inbejjed oħra magħmula minn għeneb frisk imħawra b'sustanzi aromatiċi jew tal-pjanti

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Brandi ta' l-għanqbaqar (Slivovitz) ta' qawwa alkoħolika, bil-volum, ta' anqas minn 80 % vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Sigarretti li fihom it-tabakk; sigarri, cheroots, cigarillos u sigaretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

35 tunnellata

2403 10 10

2403 10 90

Tabakk tat-tipjip, kemm jekk fih xi sostituti tat-tabakk f'xi proporzjon u kemm jekk le

42 tunnellata

Lista 3: Kwoti u dazji applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Kroazja ta' oġġetti li joriġinaw mill-Komunità

Nota: Il-prodotti elenkati f'din it-Tabella għandhom jibbenefikaw minn tariffa ta' 0 % fil-kwoti tat-tariffi stabbiliti hawn taħt. Id-dazju applikabbli għal kwantitajiet li jaqbżu dawn il-volumi huwa ta' 40 % tar-rata tad-dazju MFN.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali (tunnellati)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Zokkor ħelu (inkluż ċikkulata bajda), għajr chewing gum, li ma jkunx fihom kawkaw

1 250

1806

Ċikkulata u preparati oħra ta' l-ikel li fihom il-kawkaw

2 410

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le; Ostji tat-tqarbin, siġilli vojta tajbin għall-użu farmaċewtiku, ostji għas-siġillar, karta tar-ross u prodotti simili

4 390

2105 00

Ġelati u silġ ieħor li jittiekel, fih jew ma fihx kawkaw

1 430

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li fihom zokkor jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex ta' l-intestatura 2009

18 100

Lista 4: Kwoti u dazji applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Kroazja ta' oġġetti li joriġinaw mill-Komunità

Nota: Il-prodotti elenkati f'din it-Tabella għandhom jibbenefikaw minn tariffa ta' 0 % fil-kwoti tat-tariffi annwali stabbiliti hawn taħt. Għal kwantitajiet li jaqbżu l-kwota, japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II, il-lista 1 tal-Protokoll 3.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa (tunnellati)

2103 90 30

2103 90 90

Xarbiet morra aromatiċi ta' saħħa alkoħolika, bil-volum, ta' 44,2 sa 49,2  % vol li fihom minn 1,5 sa 6 %, bil-piż, ġenzjana, ħwawar u ingredjenti varji u minn 4 sa 10 % zokkor, f'kontenituri li jesgħu nofs litru jew anqas; zlazi oħra u preparati għalihom u kondimenti mħallta u ħwawar imħallta, eslkużi z-zalza tas-soja, il-ketchup tat-tadam u zlazi tat-tadam oħrajn u ċatni tal-mangu likwidu

300

ANNESS IX

ANNESS I

FTEHIM

BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U R-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA DWAR KONĊESSJONIJIET KUMMERĊJALI PREFERENZJALI REĊIPROĊI GĦAL ĊERTI NBEJJED

1.

L-importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodotti li ġejjin u li joriġinaw fir-Repubblika tal-Kroazja għandhom ikunu suġġetti għall-konċessjonijiet stabbiliti hawn taħt sa mill-1 ta' Awwissu 2007:

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Dazju applikabbli

Kwantità annwali (hl)

Żieda annwali (hl)

Dispożizzjonijiet speċifiċi

ex 2204 10

ex 2204 21

Inbid frizzanti ta' kwalità

Inbid minn għeneb frisk

eżenzjoni

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Inbid minn għeneb frisk

eżenzjoni

29 000

0

(2)

(1)

Suġġetta għall-użu ta' mill-anqas 80 % tal-kwantità eliġibbli fis-sena preċedenti, iż-żieda annwali hija applikata sakemm it-total tal-kwota li tapplika għall-pożizzjonijiet ex 2204 10 u ex 2204 21 u l-kwota li tapplika għall-pożizzjoni ex 2204 29 jilħaq massimu ta' 98 000 hl.

(2)

Jistgħu jsiru konsultazzjonijiet fuq it-talba ta' waħda mill-Partijiet Kontraenti sabiex jiġu adattati l-kwoti billi jiġu trasferiti kwantitajiet mill-kwota li tapplika għall-pożizzjoni ex 2204 29 għall-kwota li tapplika għall-pożizzjonijiet ex 2204 10 u ex 2204 21 .

2.

Il-Komunità għandha tagħti dazji-zero preferenzjali fil-kwoti tat-tariffi kif imsemmija taħt l-1 punt, bla ħsara għall-kondizzjoni li l-ebda sussidju ta' l-esportazzjoni m'għandu jitħallas għall-esportazzjonijiet ta' dawn il-kwantitajiet mir-Repubblika tal-Kroazja.

3.

L-importazzjonijiet fir-Repubblika tal-Kroazja tal-prodotti li ġejjin u li joriġinaw fil-Komunità għandhom ikunu suġġetti għall-konċessjonijiet stabbiliti hawn taħt sa mill-1 ta' Awwissu 2007:

Kodiċi tat-tariffi doganali Kroati

Deskrizzjoni

Dazju applikabbli

Kwantità annwali (hl)

Żieda annwali (hl)

Dispożizzjonijiet speċifiċi

ex 2204 10

ex 2204 21

Inbid frizzanti ta' kwalità

Inbid minn għeneb frisk

eżenzjoni

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Inbid minn għeneb frisk

eżenzjoni

8 000

0

 

ex 2204

Inbid minn għeneb frisk, inklużi nbejjed imsaħħin għeneb magħsur qabel jeħmer ħlief għal dak ta' l-intestatura 2009

50 % ta' l-MFN

900

0

 

(1)

Suġġetta għall-użu ta' mill-anqas 80 % tal-kwantità eliġibbli fis-sena preċedenti, iż-żieda annwali hija applikata sakemm it-total tal-kwota jilħaq massimu ta' 18 000 hl.

4.

Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tagħti dazji-zero preferenzali fil-kwoti tat-tariffa kif msemmija taħt it-3 punt, bla ħsara għall-kondizzjoni li l-ebda sussidju ta' l-esportazzjoni m'għandu jitħallas għall-esportazzjonijiet ta' dawn il-kwantitajiet mill-Komunità.

5.

Dan il-Ftehim għandu jkopri inbid:

(a)

li kien magħmul minn għeneb frisk magħmul kompletament u mħassad fit-territorju tal-Parti Kontraenti msemmija, u

b)

(i)

li joriġina fl-UE, li kien prodott skond ir-regoli li jirregolaw il-prattiċi oenoloġiċi u l-proċessi riferuti fit-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999;

(ii)

li joriġina fir-Repubblika tal-Kroazja, li kienu magħmula skond ir-regoli li jirregolaw il-metodi u l-proċessi enoloġiċi b'mod konformi mal-liġi Kroata. Dawn ir-regoli enoloġiċi riferuti għandhom ikunu b'mod konformi mal-leġislazzjoni tal-Komunità.

6.

L-importazzjonijiet ta' l-inbid taħt il-konċessjonijiet provduti f'dan il-Ftehim għandhom ikunu bla ħsara għall-presentazzjoni taċ-ċertifikat maħruġ minn korp uffiċjali magħruf lil xulxin li jidher fil-listi magħmula flimkien, b'riżultat li l-inbid msemmi jikkonforma ma' punt 5(b).

7.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jeżaminaw sa mhux iktar tard mill-ewwel kwart ta' l-2005 l-opportunitajiet għall-għotja ta' kull konċessjoni oħa fil-waqt li jikkunsidraw l-iżvilupp tal-kummerċ ta' l-inbid bejn il-Partijiet Kontraenti.

8.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jassiguraw li l-benefiċji mogħtija reċiprokament ma jkunux imqajma kwistjoni dwarhom b'miżuri oħra.

9.

Konsultazzjonijiet għandhom isiru fuq it-talba ta' wieħed mill-Parti Kontraenti fuq kull problema relatata mal-mod kif dan il-Ftehim jaħdem.

10.

Dan il-Ftehim għandu japplika, fuq naħa waħda, fit-territorji li fihom it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea hu applikat u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan it-Trattat u, fuq in-naħa l-oħra fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja.

ANNESS X

PROTOKOLL 4

Dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’‘prodotti li joriġinaw’ u metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim bejn il-Komunità u l-Kroazja

WERREJ

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ ‘PRODOTTI LI JORIĠINAW’

Artikolu 2

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 3

Kumulazzjoni fil-Komunità

Artikolu 4

Akkumulazzjoni fil-Kroazja

Artikolu 5

Prodotti miksuba għal kollox

Artikolu 6

Prodotti maħduma jew ipproċessati biżżejjed

Artikolu 7

Ħidma jew ipproċessar li mhumiex biżżejjed

Artikolu 8

Unità ta’ kwalifika

Artikolu 9

Aċċessorji, spare parts u għodda

Artikolu 10

Settijiet

Artikolu 11

Elementi newtrali

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI

Artikolu 12

Prinċipju ta’ territorjalita

Artikolu 13

Trasport dirett

Artikolu 14

Wirjiet

TITOLU IV

TEĦID LURA JEW EŻENZJONI

Artikolu 15

Projbizzjoni minn teħid lura ta’, jew eżenzjoni minn, dazji doganali

TITOLU V

PROVA TA’ ORIĠINI

Artikolu 16

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 17

Proċedura għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1

Artikolu 18

Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 maħruġa retrospettivament

Artikolu 19

Ħruġ ta’ ċertifikat duplikat ta’ moviment EUR.1

Artikolu 20

Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ movement EUR.1 fuq il-bażi ta’ prova ta’ l-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Artikolu 21

Firda fil-kontabbiltà

Artikolu 22

Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta’ dikjarazzjoni ta’ fattura

Artikolu 23

Esportatur approvat

Artikolu 24

Validità tal-prova ta’ oriġini

Artikolu 25

Sottomissjoni ta’ prova ta’ oriġini

Artikolu 26

Importazzjoni bin-nifs

Artikolu 27

Eżenzjonijiet minn prova ta’ oriġini

Artikolu 28

Dokumenti ta’ prova

Artikolu 29

Preservazzjoni ta’ prova ta’ oriġini u dokumenti ta’ sostenn

Artikolu 30

Diskrepanzi u żbalji formali

Artikolu 31

Ammonti espressi f’euro

TITOLU VI

ARRANĠAMENTI GĦALL-KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 32

Assistenza reċiproka

Artikolu 33

Verifika ta’ provi ta’ oriġini

Artikolu 34

Soluzzjoni tat-tilwim

Artikolu 35

Penalijiet

Artikolu 36

Żoni ħielsa

TITOLU VII

CEUTA U MELILLA

Artikolu 37

Applikazzjoni tal-Protokoll

Artikolu 38

Kundizzjonijiet speċjali

TITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 39

Emendi għall-Protokoll

Lista ta’ Annessi

Anness I:

Noti ta’ Introduzzjoni għal-lista fl-Anness II

Anness II:

List ta’ ħidma jew ipproċessar li huwa meħtieġ li jsir fuq materjali li m’għandhomx l-oriġini sabiex il-prodott manifatturat ikun jista’ jikseb l-istatus ta’ prodott li joriġina

Anness III:

Eżempji ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 u applikazzjoni għal ċertifikat ta’ moviment EUR.1

Anness IV:

It-test tad-dikjarazzjoni tal-fattura

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Protokoll:

(a)

‘manifattura’ tfisser kull xorta ta’ xogħol jew proċessar inklużi l-assemblaġġ jew ħidmiet speċifiċi;

(b)

‘materjal’ tfisser kull ingredjent, materjal mhux maħdum, komponent jew parti, eċċ., użat fil-fabbrikazzjoni tal-prodott;

(ċ)

‘prodott’ tfisser il-prodott li jkun fabbrikat, anke jekk ikun maħsub għal użu aktar tard f’xi operazzjoni ta’ fabbrikazzjoni oħra;

(d)

‘merkanzija’ tfisser kemm materjali u prodotti;

(e)

‘valur doganali’ tfisser il-valur kif determinat skond il-Ftehim ta’ l-1994 dwar l-implementazzjoni ta’ l-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (il-Ftehim tad-WTO dwar il-valutazzjoni doganali);

(f)

‘prezz ex-works’ tfisser il-prezz imħallas għall-prodott ex-works lill-manifattur fil-Komunità jew fil-Kroazja li l-aħħar ħidma jew proċessar saru fl-intrapriża tiegħu, sakemm il-prezz jinkludi l-valur tal-materjali kollha użati, b’ kull taxxa interna li tiġi, jew li tista’ tiġi, imħallsa lura meta l-prodott li jinkiseb jiġi esportat mnaqqsa minnu;

(g)

‘valur ta’ materjali’ tfisser il-valur doganali meta jiġu importati l-materjali li ma joriġinawx li huma użati, jew, jekk dan mhuwiex magħruf u ma jistax jiġi vverifikat, l-prezz verifikabbli mħallas għall-materjali fil-Komunità jew fil-Kroazja;

(h)

‘il-valur tal-materjali li joriġinaw’ tfisser il-valur doganali ta’ tali materjali kif definit fis-subparagrafu (g) applikat mutatis mutandis;

(i)

‘valur miżjud’ hija l-prezz ex-works bl-esklużjoni bil-valur doganali ta’ kull wieħed mill-materjali inkorporati li joriġina fil-pajjiżi l-oħra msemmija fl-Artikoli 3 u 4 mnaqqas minnu jew, meta l-valur doganali mhuwiex magħruf jew ma jistax jiġi vverifikat, l-ewwel prezz verifikabbli mħallas għall-materjali fil-Komunità jew fil-Kroazja;

(j)

‘kapitoli’ u ‘intestaturi’ tfisser il-kapitoli u l-intestaturi (kodiċi ta’ erba’ figuri) użati fin-nomenklatura li tifforma d-Deskrizzjoni Armonizzata ta’ l-Oġġetti u s-Sistema tal-Kodifika, li f’dan il-Protokoll hija msejħa ‘is-Sistema Armonizzata’ jew ‘SA’;

(k)

‘klassifikat’ tfisser il-klassifikazzjoni ta’ prodott jew materjal taħt xi intestatura partikolari;

(l)

‘kunsinna’ tfisser il-prodotti li jkunu ġew mibgħuta jew simultanjament mingħand esportatur wieħed lejn kunsinnatarju wieħed jew koperti b’dokument tat-trasport wieħed li jkopri l-ispedizzjoni tagħhom mingħand l-esportatur lejn il-kunsinnatarju jew, fin-nuqqas ta’ dokument bħal dan, b’fattura waħda;

(m)

‘territorji’ tinkludi l-ibħra territorjali.

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ ‘PRODOTTI LI JORIĠINAW’

Artikolu 2

Rekwiżiti ġenerali

1.   Għall-fini ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, l-prodotti li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma fil-Komunità, skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 5;

(b)

prodotti miksuba fil-Komunità li jkun fihom materjali li ma jkunux ġew miksuba kollha kemm huma fil-Komunità, sakemm tali materjali jkunu ġew maħduma jew ipproċessati biżżejjed fil-Komunità skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6;

2.   Għall-fini ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-prodotti li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati bħala li joriġinaw fil-Kroazja:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma fil-Kroazja skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 5;

(b)

prodotti miksuba fil-Kroazja li jkun fihom materjali li ma jkunux inkisbu kollha kemm huma hemmhekk, sakemm tali materjali jkunu ġew maħduma jew ipproċessati biżżejjed fil-Kroazja skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6;

Artikolu 3

Akkumulazzjoni Bilaterali fil-Komunità

Materjali li joriġinaw fil-Kroazja għandhom jiġu kkunsidrati bħala materjali li joriġinaw fil-Komunità meta ġew inkorporati fi prodott miksub hemmhekk. M’għandux ikun meħtieġ li dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew proċessar biżżejjed, sakemm ikunu għaddew minn xogħol jew proċessar li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(1).

Artikolu 4

Akkumulazzjoni Bilaterali fil-Kroazja

Materjali li joriġinaw fil-Komunità għandhom jiġu kkunsidrati bħala materjali li joriġinaw fil-Kroazja meta jkunu inkorporati fi prodott miksub hemmhekk. M’għandux ikun meħtieġ li dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew proċessar biżżejjed, sakemm ikunu għaddew minn xogħol jew proċessar li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(1).

Artikolu 5

Prodotti miksuba għal kollox

1.   Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala miksuba kollha kemm huma fil-Komunità jew fil-Kroazja:

(a)

prodotti minerali estratti mill-ħamrija jew minn qiegħ il-baħar tagħhom;

(b)

prodotti tal-ħxejjex maħsuda hemmekk;

(ċ)

annimali ħajjin imwielda u mrobbija hemmhekk;

(d)

prodotti li ġejjin minn annimali ħajjin imrobbija hemmhekk;

(e)

prodotti akkwistati mill-kaċċa jew mis-sajd imwettqa hemmhekk;

(f)

prodotti tas-sajd fuq il-baħar u prodotti oħra miksuba mill-baħar, barra mill-ibħra territorjali tal-Komunità jew il-Kroazja, mill-vapuri tagħhom;

(g)

prodotti magħmula abbord id-dgħajjes-fabbrika tagħhom esklussivament mill-prodotti msemmija f’(f);

(h)

oġġetti użati miġbura hemmhekk tajbin biss għall-irkupru ta’ materji prima, inklużi tajers użati adattati biss biex jitfellilhom mill-ġdid il-wiċċ ta’ barra jew għal użu bħala skart;

(i)

skart u ruttam li jirriżulta minn operazzjonijiet ta’ manifattura li jseħħu hemmhekk;

(j)

prodotti estratti minn qiegħ il-baħar jew is-saff ta’ taħt il-ħama ‘l barra mill-ibħra territorjali tagħhom sakemm ikollhom id-drittijiet esklussivi li jaħdmu dak il-qiegħ jew dak is-saff ta’ taħt il-ħama;

(k)

prodotti magħmula esklussivament hemmhekk minn prodotti speċifikati f’(a) sa (j).

2.   Il-kliem ‘il-bastimenti tagħhom’ u ‘id-dgħajjes-fabbrika tagħhom’ fil-paragrafu 1(f) u (g) għandhom japplikaw biss għal bastimenti u dgħajjes-fabbriki:

(a)

li huma rreġistrati jew iskritti fi Stat Membru tal-Komunità jew fil-Kroazja;

(b)

li jbaħħru bil-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità jew tal-Kroazja;

(ċ)

li huma l-proprjetà sal-limitu ta’ mill-anqas 50 % minn ċittadini ta’ l-Istat Membru tal-Komunità jew tal-Kroazja, jew minn kumpannija li jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha f’wieħed minn dawk l-Istati, li d-diriġenti tagħha, iċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi jew tal-Bord tas-Superviżjoni tagħha u l-maġġoranza tal-membri ta’ tali bordijiet ikunu ċittadini ta’ Stati Membru tal-Komunità jew tal-Kroazja, u li minnhom, barra minn dan, fil-każ ta’ soċjetajiet kummerċjali jew kumpanniji b’responsabbiltà limitata, mill-anqas nofs il-kapital ikun proprjetà ta’ dawk l-Istati jew ta’ korpi pubbliċi jew ta’ ċittadini ta’ l-Istati msemmija;

(d)

li l-kaptan u l-uffiċjali tagħhom ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-Komunità jew tal-Kroazja,

kif ukoll

(e)

li mill-anqas 75 fil-mija ta’ l-ekwipaġġ tagħhom ikunu persuni ta’ nazzjonalità ta’ l-Istati Membri tal-Komunità jew tal-Kroazja.

Artikolu 6

Prodotti maħduma jew ipproċessati biżżejjed

1.   Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 2, prodotti li m’humiex miksuba kollha kemm huma huma kkunsidrati li huma maħduma jew ipproċessati biżżejjed meta l-kondizzjonijiet elenkati fil-lista fl-Anness II jiġu sodisfatti.

Il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq jindikaw, għall-prodotti kollha koperti bil-Ftehim, il-ħidma jew l-ipproċessar li għandhom jitwettqu fuq materjali li ma joriġinawx u li huma użati fil-manifattura u japplikaw biss fir-rigward ta’ materjali bħal dawn. Minn dan isegwi li jekk prodott li kiseb status ta’ prodott li joriġina billi ssodisfa l-kondizzjonijiet msemmija fil-lista jintuża fil-manifattura ta’ prodott ieħor, il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-prodott li jiġi inkorporat fih ma japplikawx għalih, u l-materjali li ma joriġinawx li setgħu intużaw fil-manifattura tiegħu m’għandhomx jittieħdu in kunsiderazzjoni.

2.   Minkejja dak li hemm fil-paragrafu 1, materjali li ma joriġinawx li, skond il-kondizzjonijiet stipulati fil-lista, ma għandhomx jintużaw fil-manifattura ta’ prodott, jistgħu jintużaw xorta waħda sakemm:

(a)

il-valur totali tagħhom ma jkunx jeċċedi l-10 fil-mija tal-prezz ex-works tal-prodott;

(b)

l-ebda wieħed mill-perċentwali mogħtija fil-lista għall-valur massimu ta’ materjali li ma joriġinawx ma jinqabeż bl-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu.

Dan il-paragrafu m’għandux japplika għall-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7.

Artikolu 7

Ħidma jew ipproċessar li mhumiex biżżejjed

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, l-operazzjonijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala ħidma jew ipproċessar li mhumiex biżżejjed biex jingħatalhom l-istatus ta’ prodotti li joriġinaw, kemm jekk ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 6 jiġu sodisfatti u kemm jekk le:

(a)

operazzjonijiet ta’ konservazzjoni li jiżguraw li l-prodotti jibqgħu f’kondizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħażna;

(b)

ħatt u mmuntar ta’ pakki;

(ċ)

ħasil, tindif; tneħħija ta’ trab, ossidu, żejt, żebgħa, jew kisi ieħor;

(d)

mogħdija jew ippressar ta’ tessuti;

(e)

operazzjonijiet sempliċi ta’ żebgħa jew illustrar;

(f)

ħruġ mill-fosdqa, ibbliċjar parzjali jew totali, illustrar u gglejżjar ta’ ċereali u ross;

(g)

operazzjonijiet sabiex jingħata l-kulur liz-zokkor jew sabiex jiġu ffurmati ċangaturi taz-zokkor;

(h)

tqaxxir u tneħħija ta’ l-għadam tal-frott, lewż u ħaxix;

(i)

tisnin, immular u qtugħ sempliċi;

(j)

tgħarbil, skrinjar, issortjar, klassifikazzjoni, tqabbil; (inkluż il-kompożizzjoni ta’ settijiet ta’ oġġetti); (k)

(k)

operazzjonijiet sempliċi ta’ tqegħid fi fliexken, laned, flasks, kaxxetti, kaxex, immuntar fuq kartelli jew kartun u kull operazzjoni sempliċi ta’ ppakkjar;

(l)

twaħħil jew stampar ta’ marki, tikketti, logos u sinjal simili ta’ distinzjoni fuq il-prodotti jew l-ippakkjar tagħhom;

(m)

taħlit sempliċi tal-prodotti, kemm jekk ikunu ta’ l-istess tip u kemm jekk le;

(n)

armar sempliċi ta’ partijiet ta’ oġġetti sabiex isir oġġett sħiħ jew żarmar ta’ prodott biex isir biċċiet;

(o)

tagħqid ta’ tnejn jew aktar mill-operazzjonijiet speċifikati f’(a) sa (n);

(p)

il-qatla ta’ l-annimali.

2.   L-operazzjonijiet kollha li jitwettqu fuq prodott speċifikat fil-Komunità jew fil-Kroazja għandhom jitqiesu flimkien meta jkun qed jiġi ddeterminat jekk ix-xogħol jew l-ipproċessar li għadda minnu l-prodott għandux jitqies bħal insuffiċjenti skond it-tifsira tal-paragrafu 1.

Artikolu 8

Unità ta’ kwalifika

1.   L-unità ta’ kwalifikazzjoni għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll għandu jkun il-prodott partikolari li huwa kkunsidrat bħala l-unità bażika fid-determinazzjoni tal-klassifikazzjoni bl-użu tan-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata.

Minn dan joħroġ li:

(a)

meta prodott magħmul minn grupp jew numru ta’ oġġetti jkun ikklassifikat skond it-termini tas-Sistema Armonizzata taħt intestatura waħda, dan jifforma unità ta’ kwalifikazzjoni kollu kemm hu;

(b)

meta konsenja tkun magħmula minn numru ta’ prodotti identiċi kklassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott għandu jitqies b’mod individwali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

2.   Meta, skond ir-Regola Ġenerali 5 tas-Sistema Armonizzata, l-ippakkjar ikun inkluż mal-prodott għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni, għandu jkun inkluż għall-finijiet tad-determinazzjoni ta’ l-oriġini.

Artikolu 9

Aċċessorji, spare parts u għodda

Aċċessorji, spare parts u għodod mibgħuta ma’ xi tagħmir, magna, apparat jew vettura, li huma parti mit-tagħmir normali u inklużi fil-prezz, jew li ma jkunux fatturati separatament, għandhom jitqiesu bħala parti integra tat-tagħmir, magna, apparat jew vettura in kwistjoni.

Artikolu 10

Settijiet

Settijiet, kif imfissra fir-Regola Ġenerali 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw meta l-komponenti kollha jkunu joriġinaw. Minkejja dan, meta sett ikun magħmul minn prodotti oriġinarji u prodotti mhux oriġinarji, is-sett bħala entità sħiħa għandu jitqies bħala oriġinarju, sakemm il-valur tal-prodotti mhux oriġinarji ma jaqbiżx 15 % tal-prezz ex-fabbrika tas-sett.

Artikolu 11

Elementi newtrali

Sabiex ikun iddeterminat jekk prodott ikunx joriġina, ma huwiex meħtieġ li jkun determinat l-oriġini ta’ dawn li ġejjin, li jistgħu jintużaw fil-manifattura tiegħu:

(a)

enerġija u fjuwil;

(b)

impjant u tagħmir:

(ċ)

makkinarju u għodda;

(d)

oġġetti li ma’ jidħlux, u mhux maħsuba li jidħlu, fil-kompożizzjoni tal-prodott.

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI

Artikolu 12

Prinċipju ta’ territorjalita

1.   Ħlief kif ipprovdut fl-Artikoli 3 u 4 u l-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, il-kundizzjonijiet sabiex jinkiseb status ta’ oriġini li jinsabu fit-Titolu II għandhom ikunu sodisfatti mingħajr interruzzjoni fil-Komunità jew fil-Kroazja.

2.   Ħlief kif ipprovdut fl-Artikoli 3 u 4, meta oġġetti li joriġinaw li huma esportati mill-Komunità jew mill-Kroazja lejn pajjiż ieħor jirritornaw, għandhom jitqiesu bħala li ma joriġinawx, sakemm ma jkunx jista’ jintwera, għas-sodisfazzjon ta’ l-awtoritajiet tad-dwana, li:

(a)

l-oġġetti li jirritornaw huma l-istess bħal dawk esportati;

kif ukoll

(b)

ma saritilhom l-ebda operazzjoni aktar minn dak meħtieġ sabiex ikunu ppriservati waqt li jkunu f’dak il-pajjiż jew waqt l-esportazzjoni.

3.   L-akkwist ta’ status ta’ oriġini skond il-kondizzjonijiet stipulati fis-Taqsima II ma għandux ikun effettwat minn xogħol jew ipproċessar li jsir barra mill-Komunità jew mill-Kroazja fuq materjali esportati mill-Komunità jew mill-Kroazja u, sussegwentement, importat hemm mill-ġdid, sakemm:

(a)

il-materjali msemmija jkunu miksuba kompletament fil-Komunità jew fil-Kroazja jew ikun sarilhom xogħol jew ipproċessar lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7 qabel ma jkunu esportati;

kif ukoll

(b)

ikun jista’ jintwera, għas-sodisfazzjon ta’ l-awtoritajiet tad-dwana, li:

(i)

l-oġġetti impurtati mill-ġdid ikunu nkisbu billi sar xogħol jew ipproċesar fuq il-materjali esportati;

kif ukoll

(ii)

il-valur miżjud totali miksub barra mill-Komunità jew mill-Kroazja bl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu ma jkunx aktar minn 10 fil-mija tal-prezz ex-works tal-prodott finali li għalih qed jintalab l-istatus ta’ prodott li joriġina.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, il-kondizzjonijiet għall-akkwist ta’ status ta’ oriġini stipulati fis-Taqsima II ma għandhomx japplikaw għal xogħol jew ipproċessar li jsir barra mill-Komunità jew mill-Kroazja. Iżda, fejn, fil-lista fl-Anness II, tiġi applikata regola li tistabbilixxi valur massimu għall-materjali kollha li ma joriġinawx li huma inkorporati fid-determinazzjoni ta’ l-istatus ta’ prodott li joriġina tal-prodott finali, il-valur totali tal-materjali li ma joriġinawx inkorporati fit-territorju tal-parti kkonċernata, meħuda flimkien mal-valur miżjud miksub barra mill-Komunità jew mill-Kroazja bl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, m’għandux ikun aktar mill-perċentwali msemmija.

5.   Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 4, ‘total tal-valur miżjud’għandha tfisser l-ispejjeż kollha li jinqalgħu barra mill-Komunità jew il-Kroazja, inkluż il-valur tal-materjali nkorporati hemm.

6.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 m’għandhomx japplikaw għal prodotti li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Anness II jew li jistgħu jitqiesu li huma maħduma jew ipproċessati biżżejjed fil-każ biss li tiġi applikata t-tolleranza ġenerali stabbilita fl-Artikolu 6(2).

7.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 m’għandhomx japplikaw għall-prodotti tal-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata.

8.   Kull xogħol jew ipproċessar tat-tip kopert mid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u li jsiru barra mill-Komunità jew mill-Kroazja għandu jsir taħt l-arranġament dwar l-ipproċessar estern, jew arranġamenti simili.

Artikolu 13

Trasport dirett

1.   It-trattament preferenzjali previst taħt dan il-Ftehim japplika biss għall-prodotti li jissodisfaw il-kondizzjonijiet taħt dan il-Protokoll, li huma trasportati direttament bejn il-Komunità u l-Kroazja. Madankollu, prodotti li jiffurmaw konsenja waħda jistgħu jkunu trasportati minn territorji oħrajn u, jekk ikun il-każ, ikunu trasbordati jew maħżuna temporanjament f’tali territorji, sakemm jibqgħu taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet tad-dwana fil-pajjiż fejn isiru t-tranżitu jew il-ħażna u ma jsirux operazzjonijiet fuqhom għajr ħatt, tagħbija jew kwalunkwe operazzjoni maħsuba sabiex tippriservhom f’kundizzjoni tajba.

Prodotti li joriġinaw jistgħu jiġu ttrasportati permezz ta’ pajp li jgħaddi minn territorju li mhuwiex dak tal-Komunità jew tal-Kroazja.

2.   Għandha tiġi pprovduta evidenza lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ġew sodisfatti permezz tal-produzzjoni ta’:

(a)

dokument uniku tat-trasport li jkopri l-passaġġ mill-pajjiż ta’ l-esportazzjoni u li jgħaddi mill-pajjiż tat-tranżitu; jew

(b)

ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż tat-tranżitu;

(i)

li jagħti deskrizzjoni eżatta tal-prodotti;

(ii)

li jistqarr id-dati tal-ħatt u tat-tgħabija mill-ġdid tal-prodotti u, meta applikabbli, l-ismijiet tal-vapuri jew tal-mezzi l-oħrajn tat-trasport użati;

kif ukoll

(iii)

li jiċċertifika l-kundizzjonijiet li taħthom il-prodotti baqgħu fil-pajjiż tat-tranżitu; jew

(ċ)

fin-nuqqas ta’ dawn, kull dokument ieħor ta’ prova.

Artikolu 14

Wirjiet

1.   Prodotti oriġinati, mibgħuta għall-esebizzjoni f’pajjiż ieħor u mibjugħa wara l-esebizzjoni għall-importazzjoni fil-Komunità jew fil-Kroazja, se jibbenefikaw fuq importazzjoni mill-provvedimenti tal-Ftehim iżda jrid jiġi muri għas-sodisfazzjon ta’ l-awtoritajiet tad-dwana illi:

(a)

dawn il-prodotti mill-Komunità jew mill-Kroazja ġew ikkunsinnati fil-pajjiż fejn tinżamm il-wirja u ġew eżibiti hemmhekk minn esportatur;

(b)

dak l-esportatur biegħ il-prodotti, jew iddispona minnhom b’xi mod ieħor, lil persuna fil-Komunità jew fil-Kroazja;

(ċ)

il-prodotti jkunu ġew ikkunsinnati matul il-wirja jew immedjetament warajha fl-Istat fejn kienu intbagħtu għall-wirja;

kif ukoll

(d)

il-prodotti ma ġewx, minn meta kienu kkunsinnati għall-wirja, użati għal xi skop apparti bħala dimostrazzjoni fil-wirja.

2.   Għandha tiġi maħruġa jew magħmula prova ta’ oriġini skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu V u mogħtija lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż ta’ l-importazzjoni bil-manjiera n-normali. L-isem u l-indirizz tal-wirja għandhom jiġu indikati fiha. Fejn ikun meħtieġ, tista’ tinħtieġ evidenza dokumentarja addizzjonali tal-kundizzjonijiet li taħthom ġew eżibiti l-prodotti.

3.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kull wirja kummerċjali, industrijali, agrikola jew tas-snajja, fiera jew wirja pubblika simili li ma tkunx organizzata għal għanijiet privati fi ħwienet jew postijiet tan-negozju bl-għan tal-bejgħ ta’ prodotti barranin, u li matulha l-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll tad-dwana.

TITOLU IV

TEĦID LURA JEW EŻENZJONI

Artikolu 15

Projbizzjoni minn teħid lura ta’, jew eżenzjoni minn, dazji doganali

1.   Materjali li ma joriġinawx użati fil-manifattura ta’ prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Kroazja li għalihom tinħareġ jew tingħata prova ta’ oriġini skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu V ma jkunux eliġibbli, fil-Komunità jew fil-Kroazja għall-ħlas lura ta’, jew eżenzjoni minn, dazji doganali ta’ kwalunkwe tip.

2.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 għandha tapplika għal kull arranġament għall-ħlas lura, tnaqqis jew pagament li ma jsirx, parzjalment jew totalment, tad-dazji jew drittijiet doganali b’effett ekwivalenti, applikabbli fil-Komunità jew fil-Kroazja għal materjali użati fil-manifattura, meta tali ħlas lura, tnaqqis jew pagament li ma jsirx, japplika, espressament jew effettivament, meta l-prodotti li jkunu nkisbu mill-materjali msemmija jiġa esportati u mhux meta jinżammu għall-użu fid-dar hemmhekk.

3.   L-esportatur ta’ prodotti koperti bi prova ta’ oriġini għandu jkun lest li jippreżenta f’kull waqt, fuq talba mill-awtoritajiet doganali, id-dokumenti xierqa kollha li jagħtu prova li ma nkisbet l-ebda rifużjoni f’dak li għandu x’jaqsam ma’ materjali li ma joriġinawx użati fil-manifattura tal-prodotti kkonċernati u li d-dazji jew id-drittijiet doganali kollha b’effett ekwivalenti applikabbli għal tali materjali fil-fatt tħallsu.

4.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 3 għandhom japplikaw ukoll f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-ippakkjar skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 8(2), aċċessorji, spare parts u għodda skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 9 u prodotti f’sett skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 10 meta tali oġġetti ma jkunux joriġinaw.

5.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 4 għandhom japplikaw biss f’dak li għandu x’jaqsam ma’ materjali li huma tat-tip li japplika għalihom il-Ftehim. Barra minn hekk, m’għandhomx jipprekludu l-applikazzjoni ta’ sistema ta’ ħlas lura fuq l-esportazzjoni għal prodotti agrikoli, applikabbli fil-mument ta’ l-esportazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim.

TITOLU V

PROVA TA’ ORIĠINI

Artikolu 16

Rekwiżiti ġenerali

1.   Prodotti li joriġinaw fil-Komunità għandhom, fil-mument ta’ l-importazzjoni tagħhom fil-Kroazja u prodotti li joriġinaw fil-Kroazja għandhom, fil-mument ta’ l-importazzjoni tagħhom fil-Komunità jgawdu mill-Ftehim mal-preżentazzjoni ta’ jew:

(a)

ċertifikat ta’ moviment EUR.1, li kampjun tiegħu jidher fl-Anness III; jew

(b)

fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 21(1), dikjarazzjoni, iktar ‘il quddiem imsejħa ‘id-dikjarazzjoni ta’ fattura’, mogħtija mill-esportatur fuq fattura, nota ta’ kunsinna jew kull dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati it-test tad-dikjarazzjoni ta’ fattura jidher fl-Anness IV.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-prodotti li joriġinaw skond it-tifsira ta’ dan il-Protokoll, għandhom, fil-każijiet kollha msemmija fl-Artikolu 27, igawdu mill-Ftehim mingħajr ma jkun neċessarju li jiġi ppreżentat kwalunkwe wieħed mid-dokumenti msemmija aktar ‘il fuq.

Artikolu 17

Proċedura għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1

1.   Għandu jinħareġ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur wara li ssir applikazzjoni bil-miktub mill-esportatur jew, taħt ir-responsabbiltà ta’ l-esportatur, mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

2.   Għal dan il-għan, l-esportatur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandhom jimlew kemm iċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 kif ukoll il-formola ta’ l-applikazzjoni, li hemm kampjuni tagħhom fl-Anness 3. Dawn il-formoli għandhom jimtlew f’wieħed mill-ilsna li tfassal fihom il-Ftehim u skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-pajjiż esportatur. Jekk miktuba bl-idejn, għandhom jimtlew bil-linka b’karattri stampati. Id-deskrizzjoni tal-prodotti għandha tingħata fil-kaxxa rriservata għal dan il-għan minghajr ma jitħallew xi linji vojta. Meta l-kaxxa ma timtelax kompletament, għandha tinġibed linja orizzontali taħt l-aħhar linja tad-deskrizzjoni, bl-ispazju vojt maqtugħ.

3.   L-esportatur li japplika għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jkun ippreparat sabiex jissottometti, f’kull ħin, fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur fejn jinħareġ iċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1, id-dokumenti kollha xierqa li jippruvaw li l-istat bħala prodotti li joriġinaw tal-prodotti kkonċernati kif ukoll it-twettiq tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

4.   Ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jinħareġ mill-awtoritajiet tad-dwana ta’ Stat Membru tal-Komunità jew tal-Kroazja jekk il-prodotti konċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Kroazja u li jilħqu r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

5.   L-awtoritajiet tad-dwana li joħorġu ċ-ċertifikati EUR.1 għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jivverifikaw l-istatus ta’ prodotti li joriġinaw tal-prodotti u li r-rekwiżiti l-oħrajn ta’ dan il-Protokoll ġew sodisfatti. Għal dan il-għan, huma għandu jkollhom id-dritt li jitolbu kull xhieda u li jwettqu kull spezzjoni tal-kontijiet ta’ l-esportatur jew kull stħarriġ ieħor meqjus xieraq. Huma għandhom jiżguraw ukoll li l-formoli msemmija fil-paragrafu 2 jimtlew kif suppost. B’mod partikolari, huma għandhom jivverifikaw jekk l-ispazju riservat għad-deskrizzjoni tal-prodotti jkunx tlesta f’tali manjiera li teskludi kull possibiltà ta’ żidiet frawdolenti.

6.   Id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandha tiġi indikata fil-Kaxxa 11 taċ-ċertifikat.

7.   L-awtoritajiet tad-dwana għandhom joħorġu u għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ l-esportatur ċertifikat EUR.1 malli l-esportazzjoni nfisha tkun twettqet jew tkun ġiet żgurata.

Artikolu 18

Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 maħruġa retrospettivament

1.   Minkejja l-Artikolu 17(7), ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jista’ jinħareġ eċċezzjonalment wara l-esportazzjoni tal-prodotti li jkopri jekk:

(a)

ma kienx ġie maħruġ fil-waqt ta’ l-esportazzjoni minħabba żbalji jew ommissjonijiet involontarji jew ċirkostanzi speċjali;

jew

(b)

jintwera għas-sodisfazzjoni ta’ l-awtoritajiet tad-dwana li kien ġie maħruġ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 iżda li ma kienx ġie aċċettat ma’ l-importazzjoni minħabba raġunijiet tekniċi.

2.   Għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, l-esportatur għandu jindika fl-applikazzjoni tiegħu il-post u d-data ta’ esportazzjoni tal-prodotti koperti miċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 u għandu jiddikjara r-raġunijiet għat-talba tiegħu.

3.   L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu joħorġu ċertifikat ta’ moviment EUR.1 retrospettivament biss wara li jivverifikaw li t-tagħrif provdut fl-applikazzjoni ta’ l-esportatur jaqbel ma’ dak fil-fajl li jikkorrispondi.

4.   Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 maħruġa b’mod retrospettiv għandhom jiġu ċċertifikati bil-frażi li ġejja bl-Ingliż:

‘ISSUED RETROSPECTIVELY’

5.   Iċ-ċertifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 għandha tiddaħħal fil-kaxxa ‘Rimarki’ taċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1.

Artikolu 19

Ħruġ ta’ ċertifikat duplikat ta’ moviment EUR.1

1.   Fil-każ ta’ serq, telf jew qerda ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1, l-esportatur jista’ japplika lill-awtoritajiet tad-dwana li jkunu ħarġuh għal kopja magħmula fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ esportazzjoni fil-pussess tagħhom.

2.   Il-kopja maħruġa b’dan il-mod għandha tiġi ċċertifikata bil-kelma li ġejja bl-Ingliż:

‘DUPLICATE’

3.   Iċ-ċertifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiddaħħal fil-kaxxa ‘Rimarki’ taċ-ċertifikat duplikat ta’ moviment EUR.1.

4.   Id-duplikat, li għandu jkollu d-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat oriġinali ta’ moviment EUR.1, għandu japplika minn dik id-data.

Artikolu 20

Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ moviment EUR.1 fuq il-bażi ta’ prova ta’ l-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Meta prodotii li joriġinaw jitpoġġew taħt il-kontroll ta’ uffiċju tad-dwana fil-Komunità jew fil-Kroazja, għandu jkun possibbli li l-prova ta’ oriġini oriġinali tiġi sostitwita b’ċertifikat wieħed jew aktar ta’ moviment EUR.1 bl-għan li dawn il-prodotti kollha jew uħud minnhom jintbgħatu x’imkien ieħor fil-Komunità jew fil-Kroazja. Iċ-ċertifikat(i) ta’ moviment sostitut(i) EUR.1 għandu(hom) jinħareġ(ġu) mill-uffiċċju tad-dwana li l-prodotti tpoġġew taħt il-kontroll tiegħu.

Artikolu 21

Firda fil-kontabbiltà

1.   Fil-każijiet fejn jinqalgħu spejjeż konsiderevoli jew diffikultajiet materjali fiż-żamma ta’ ħażniet separati ta’ materjali li joriġinaw u materjali li ma joriġinawx, li huma identiċi u jistgħu jieħdu post xulxin, l-awtoritajiet tad-dwana jistgħu, fuq talba bil-miktub ta’ dawk ikkonċernati, jawtorizzaw li jintuża l-metodu magħruf bħala ‘firda fil-kontabblità’ għall- ġestjoni ta’ dawn it-tipi ta’ ħażniet.

2.   Il-metodu għandu jkun jiżgura li, għal perjodu ta’ referenza speċifiku, in-numru ta’ prodotti miksuba li jistgħu jitqiesu bħala ‘prodotti li joriġinaw’ ikunu l-istess bħal dak in-numru li kien jinkiseb kieku kien hemm segregazzjoni fiżika tal-ħażniet.

3.   L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jagħtu awtorizzazzjoni bħal din taħt il-kundizzjonijiet li jqisu xierqa.

4.   Dan il-metodu huwa rreġistrat u applikat fuq il-bażi tal-prinċipji ġenerali tal-kontabbiltà applikabbli fil-pajjiż fejn il-prodott ġie mmanifatturat.

5.   Il-benefiċjarju ta’ din il-faċilità jista’ joħroġ provi ta’ oriġini jew japplika għalihom, skond il-każ, għall-kwantità ta’ prodotti li jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw. Fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet tad-dwana, il-benefiċjarju għandu jipprovdi stqarrija dwar kif ġew iġġestiti l-kwantitajiet.

6.   L-awtoritajiet doganali għandhom jissorveljaw l-użu li sar mill-awtorizzazzjoni u jistgħu jirtirawha f’kull waqt meta l-benefiċjarju jagħmel użu li mhuwiex xieraq mill-awtorizzazzjoni fi kwalunkwe mod possibbli jew jonqos milli jilħaq kwalunkwe kondizzjoni oħra stipulata f’dan il-Protokoll.

Artikolu 22

Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta’ dikjarazzjoni ta’ fattura

1.   Tista’ ssir dikjarazzjoni ta’ fattura kif imsemmija fl-Artikolu 16(1)(b):

(a)

minn esportatur approvat skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 23,

jew

(b)

minn kull esportatur għal kull konsenja li tikkonsisti f’pakkett jew pakketti li jikkontjenu prodotti li joriġinaw li l-valur totali tagħhom ma jkunx aktar minn EUR 6 000.

2.   Dikjarazzjoni ta’ fattura tista’ tiġi magħmula jekk il-prodotti kkonċernati jistgħu jiġu kkunsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Kroazja u jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

3.   L-esportatur li jagħmel id-dikjarazzjoni ta’ fattura għandu jkun ppreparat li jissottometti f’kull ħin, fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż ta’ esportazzjoni, id-dokumenti xierqa li jippruvaw l-istatus ta’ prodotti li joriġinaw tal-prodotti kkonċernati kif ukoll it-twettiq tal-kondizzjonijiet l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

4.   Għandha tiġi magħmula dikjarazzjoni ta’ fattura mill-esportatur permezz ta’ l-ittajpjar, l-ittimbrar jew l-istampar fuq il-fattura, in-nota tal-kunsinna jew xi dokument kummerċjali ieħor, tad-dikjarazzjoni, li t-test tagħha jidher fl-Anness IV, f’waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi stabbiliti f’dak l-Anness u skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-pajjiż ta’ esportazzjoni. Jekk id-dikjarazzjoni tkun miktuba bl-idejn, hija għandha tinkiteb bil-linka f’karattri stampati.

5.   Id-dikjarazzjonijiet ta’ fattura għandu jkollhom il-firma oriġinali ta’ l-esportatur miktuba bl-idejn. Madankollu, esportatur approvat skond l-Artikolu 23 m’għandux jiġi meħtieġ li jiffirma dikjarazzjonijiet bħal dawn sakemm jagħti lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur impenn bil-miktub li jaċċetta responsabbiltà sħiħa għal kull dikjarazzjoni ta’ fattura li tidentifikah bħallikieku tali dikjarazzjoni kienet ġiet iffirmata bil-kitba bl-idejn minnu stess.

6.   Tista’ tinħareġ dikjarazzjoni ta’ fattura mill-esportatur meta l-prodotti li tkopri jiġu esportati jew wara l-esportazzjoni sakemm tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li hija tkopri.

Artikolu 23

Esportatur approvat

1.   L-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż li jesporta jistgħu jawtorizzaw kull esportatur, minn issa ‘l quddiem imsejjaħ l-‘esportatur approvat’, li jagħmel kunsinni spissi ta’ prodotti taħt dan il-Ftehim biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-fatturi irrispettivament mill-valur tal-prodotti kkonċernati. Esportatur li jkun irid din it-tip ta’ awtorizzazzjoni għandu joffri, għas-sodisfazzjoni ta’ l-awtoritajiet tad-dwana, il-garanżiji kollha meħtieġa sabiex dawn jivverifikaw l-istatus ta’ prodotti li joriġinaw tal-prodotti kif ukoll jivverifikaw it-twettiq tar-rekwiżiti l-oħrajn ta’ dan il-Protokoll.

2.   L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jagħtu l-istatus ta’ esportatur approvat taħt il-kundizzjonijiet kollha li jqisu xieraq.

3.   L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jagħtu lill-esportatur approvat numru ta’ awtorizzazzjoni tad-dwana li għandu jidher fuq id-dikjarazzjoni tal-fattura.

4.   L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jissorveljaw l-użu ta’ l-awtorizzazzjoni mill-esportatur approvat.

5.   L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni f’kull ħin. Għandhom jagħmlu dan meta l-esportatur approvat ma jkunx għadu joffri l-garanziji msemmija fil-paragrafu 1, ma jkunx għadu jissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 jew meta jkun b’xi mod ieħor jagħmel użu ħażin mill-awtorizzazzjoni.

Artikolu 24

Validità tal-prova ta’ oriġini

1.   Prova ta’ oriġini għandha tkun valida għal erba’ xhur mid-data tal-ħruġ fil-pajjiż ta’ esportazzjoni u, matul il-perjodu msemmi, għandha tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż ta’ importazzjoni.

2.   Il-provi ta’ oriġini li huma ppreżentati lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur wara d-data finali għall-preżentazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu aċċettati għall-iskop li jiġi applikat trattament preferenzali, fejn in-nuqqas ta’ sottomissjoni ta’ dawn id-dokumenti sad-data finali stabbilita jkun dovut għal ċirkostanzi eċċezzjonali.

3.   F’każijiet oħra ta’ preżentazzjoni tard, l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur jistgħu jaċċettaw il-provi ta’ oriġini fejn il-prodotti jkunu ġew sottomessi qabel id-data finali msemmija.

Artikolu 25

Sottomissjoni ta’ prova ta’ oriġini

Għandhom jiġu ppreżentati provi ta’ oriġini lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur skond il-proċeduri applikabbli f’dak il-pajjiż. L-awtoritajiet imsemmija jistgħu jitolbu traduzzjoni ta’ prova ta’ oriġini u jistgħu jeħtieġu wkoll li d-dikjarazzjoni ta’ importazzjoni tkun akkumpanjata b’dikjarazzjoni mill-importatur li l-prodotti jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Artikolu 26

Importazzjoni bin-nifs

Meta, fuq talba ta’ l-importatur u skond il-kondizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur, prodotti żarmati jew mhux armati skond it-tifsira tar-Regola Ġenerali 2(a) tas-Sistema Armonizzata li jaqgħu taħt is-Taqsimajiet XVI u XVII, jew l-intestaturi 7308 u 9406 tas-Sistema Armonizzata, ikunu importati ftit-ftit, għandha tkun sottomessa prova ta’ oriġini waħda lill-awtoritajiet tad-dwana meta tkun importata l-ewwel konsenja.

Artikolu 27

Eżenzjonijiet minn prova ta’ oriġini

1.   Il-prodotti mibgħuta bħala pakketti żgħar minn persuni privati lil persuni privati jew li jagħmlu parti mill-bagalji personali ta’ vjaġġaturi għandhom jiġu ammessi bħala prodotti li joriġinaw mingħajr ma tkun meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ prova ta’ l-oriġini, sakemm tali prodotti ma jkunux importati permezz tal-kummerċ u jkunu ġew iddikjarati li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan il-Protokoll u meta ma jkun hemm l-ebda dubju dwar il-veraċità ta’ tali dikjarazzjoni. Fil-każ ta’ prodotti li jintbagħtu bil-posta, din id-dikjarazzjoni tista’ ssir fuq id-dikjarazzjoni tad-dwana CN22/CN23 jew fuq karta annessa ma’ dak id-dokument.

2.   Importazzjonijiet li huma fuq bażi okkażjonali u li jikkonsistu biss minn prodotti għall-użu personali ta’ min jirċevihom jew tal-vjaġġaturi jew il-familji tagħhom m’għandhomx jitqiesu bħala importazzjonijiet permezz tal-kummerċ jekk ikun ċar min-natura u l-kwantita tal-prodotti li m’hemm l-ebda għan kummerċjali.

3.   Barra minn hekk, il-valur totali ta’ dawn il-prodotti m’għandux jeċċedi EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew Eur 1 200 fil-każ ta’ prodotti li jagħmlu parti mill-bagalji personali ta’ vjaġġaturi.

Artikolu 28

Dokumenti ta’ prova

Id-dokumenti msemmija fl-Artikoli 17(3) u 22(3) użati bil-għan li jippruvaw li l-prodotti koperti biċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni ta’ fattura jistgħu jiġu kkunsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Kroazja u li jilħqu r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll jistgħu jikkonsistu inter alia f’dan li ġej:

(a)

evidenza diretta ta’ l-ipproċessar imwettaq mill-esportatur jew mill-fornitur sabiex jikseb l-oġġetti kkonċernati, li jinsabu, pereżempju, fil-kontijiet tiegħu jew fiż-żamma tal-kotba interni tiegħu;

(b)

dokumenti li jippruvaw l-istatus ta’ oriġini tal-materjali użati, maħruġa jew magħmula fil-Komunità jew fil-Kroazja fejn dawn id-dokumenti jintużaw skond il-liġi domestika;

(ċ)

dokumenti li jippruvaw ix-xogħol jew l-ipproċessar tal-materjali fil-Komunità jew fil-Kroazja, maħruġa jew magħmula fil-Komunità jew fil-Kroazja fejn dawn id-dokumenti jintużaw skond il-liġi domestika;

(d)

ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew dikjarazzjonijiet tal-fattura li jixhdu l-istat ta’ l-oriġini ta’ materjali wżati, maħruġa jew magħmula fil-Komunità jew fil-Kroazja skond dan il-Protokoll.

(e)

evidenza xierqa dwar il-ħidma jew l-ipproċessar li twettaq barra mill-Komunità jew mill-Kroazja skond l-Artikolu 12, li tagħti prova li r-rekwiżiti ta’ dak l-Artikolu ġew sodisfati.

Artikolu 29

Preservazzjoni ta’ prova ta’ oriġini u dokumenti ta’ sostenn

1.   L-esportatur li japplika għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jżomm għal mill-inqas tliet snin id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 17(3).

2.   L-esportatur li jagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura għandu jżomm għal mill-inqas tliet snin kopja ta’ din id-dikjarazzjoni ta’ fattura kif ukoll id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 22(3).

3.   L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur li joħroġ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandhom iżommu għal mill-inqas tliet snin il-formula ta’ applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(2).

4.   L-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur għandhom iżommu għal mill-inqas tliet snin iċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 u d-dikjarazzjonijiet ta’ fattura sottomessi lilhom.

Artikolu 30

Diskrepanzi u żbalji formali

1.   L-iskoperta ta’ diskrepanzi żgħar bejn id-dikjarazzjonijiet magħmula fil-prova ta’ l-oriġini u dawk magħmula fid-dokumenti sottomessi lill-uffiċċju tad-dwana bl-għan tat-twettiq tal-formalitajiet għall-importazzjoni tal-prodotti m’għandhiex ipso facto tirrendi l-prova ta’ l-oriġini nulla u battala jekk ikun stabbilit kif xieraq li dan id-dokument jikkorrispondi għall-prodotti sottomessi.

2.   Żbalji formali ovvji bħal ma huma żbalji tat-tajpjar fuq prova ta’ oriġini m’għandhomx iwasslu sabiex dan id-dokument jiġi miċħud jekk dawn l-iżbalji mhumiex tali li joħolqu dubji rigward il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet li saru f’dan id-dokument.

Artikolu 31

Ammonti espressi f’euro

1.   Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 22(1)(b) u l-Artikolu 27(3), f’każijiet fejn toħroġ fattura għall-prodotti f’xi munita li mhix Euro, l-ammonti fil-munita nazzjonali ta’ l-Istati Membri tal-Komunità jew tal-Kroazja li huma ekwivalenti għall-ammonti murija bħala Euro għandhom ikunu ffissati, darba fis-sena, minn kull wieħed mill-pajjiżi kkonċernati.

2.   Kunsinna għandha tibbenefika mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 22(1)(b) jew l-Artikolu 27(3) b’referenza għall-munita li fiha titfassal il-fattura, skond l-ammont stabbilit mill-pajjiż ikkonċernat.

3.   L-ammonti li għandhom jintużaw f’kull munita nazzjonali partikolari għandhom ikunu ekwivalenti f’dik il-munita għall-ammonti espressi f’euro hekk kif kienu fl-ewwel ġurnata ta’ xogħol tax-xahar ta’ Ottubru. L-ammonti għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej sal-15 ta’ Ottubru u għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara. Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tinnotifika lill-pajjiżi kollha kkonċernati bl-ammonti rilevanti.

4.   Pajjiż jista’ jnaqqas jew iżid l-ammont li jirriżulta mill-kambju għall-munita nazzjonali tiegħu ta’ ammont espress f’euro, biex jagħti ċifra għad-dritt. L-ammont mogħti għad-dritt ma jistax ikun differenti b’aktar minn 5 % mill-ammont li jirriżulta mill-kambju. Pajjiż jista’ jżomm mhux mibdul l-ekwivalenti tal-munita nazzjonali għal ammont espress f’euro jekk, fiż-żmien ta’ l-aġġustament annwali previst fil-paragrafu 3, il-kambju ta’ dak l-ammont, qabel ma ngħata għad-dritt, jirriżulta f’zieda ta’ anqas minn 15 % fl-ekwivalenti tal-munita nazzjonali. L-ewkivalenti tal-munita nazzjonali tista’ tinżamm bla ma tinbidel jekk il-kambju jkun jirriżulta fi tnaqqis ta’ dak il-valur ekwivalenti.

5.   L-ammonti espressi f’euro għandhom jiġu riveduti mill-Kumitat ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni fuq talba tal-Komunità jew tal-Kroazja. Meta jwettaq din ir-reviżjoni, il-Kumitat ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jqis kemm huwa mixtieq li jkunu mħarsa l-effetti, f’termini reali, tal-limiti kkonċernati. Għal dan il-għan, jista’ tiddeċiedi li jimmodifika l-ammonti espressi f’euro.

TITOLU VI

ARRANĠAMENTI GĦALL-KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 32

Assistenza reċiproka

1.   L-awtoritajiet tad-dwana ta’ l-Istati Membri tal-Komunità u tal-Kroazja għandhom jipprovdu lil xulxin, permezz tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, eżemplari tat-timbri użati fl-uffiċċji doganali tagħhom għall-ħruġ taċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 flimkien ma’ l-indirizzi ta’ l-awtoritajiet doganali responsabbli li jivverifikaw dawn iċ-ċertifikati u d-dikjarazzjonijiet ta’ fattura.

2.   Sabiex jiżguraw l-applikazzjoni xierqa ta’ dan il-Protokoll, il-Komunità u l-Kroazja għandhom jgħinu lil xulxin, permezz ta’ l-amministrazzjonijiet kompetenti tad-dwana, fil-kontroll ta’ l-awtentiċità taċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew tad-dikjarazzjonijiet ta’ fattura u ta’ l-eżattezza tat-tagħrif mogħti f’dawn id-dokumenti.

Artikolu 33

Verifika ta’ provi ta’ oriġini

1.   Il-verifika sussegwenti tal-provi ta’ l-oriġini għandha titwettaq b’mod każwali jew kull meta l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż ta’ l-importazzjoni jkollhom dubji raġonevoli dwar l-awtentiċità ta’ tali dokumenti, dwar l-istatus tal-prodotti kkonċernati bħala prodotti li joriġinaw jew dwar t-twettiq tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

2.   Għall-għanijiet ta’ l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ paragrafu 1, l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur għandhom jirritornaw iċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 u l-fattura, jekk tkun ġiet sottomessa, id-dikjarazzjoni ta’ fattura, jew kopja ta’ dawn id-dokumenti, lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur filwaqt li jagħtu, fejn ikun xieraq, ir-raġunijiet għall-investigazzjoni. Kull dokument u tagħrif miksub li jissuġġerixxu li t-tagħrif mogħti fil-prova ta’ oriġini huwa żbaljat għandu jintbagħat biex isostni t-talba għal verifika.

3.   Il-verifika għandha ssir mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur. Għal dan il-għan, huma għandu jkollhom id-dritt li jitolbu kull xhieda u li jwettqu kull spezzjoni tal-kontijiet ta’ l-esportatur jew kull stħarriġ ieħor meqjus xieraq.

4.   Jekk l-awtoritajiet tal-pajjiż importatur jiddeċiedu li jissospendu l-għoti ta’ trattament preferenzali lill-prodotti kkonċernati waqt li jistennew ir-riżultati tal-verifika, għandu jiġi offrut ir-rilaxx tal-prodotti lill-importatur bla ħsara għal kull miżura prekawzjonali meqjusa bħala meħtieġa.

5.   L-awtoritajiet tad-dwana li jkunu qed jitolbu l-verifika għandhom jiġu mgħarrfa bir-riżultati ta’ din il-verifika kemm jista’ jkun malajr. Dawn ir-riżultati għandhom jindikaw b’mod ċar jekk id-dokumenti kkonċernati humiex awtentiċi u jekk il-prodotti kkonċernati jistgħux ikunu kkunsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità, fil-Kroazja jew f’wieħed mill-pajjiżi jew mit-territorji l-oħra msemmija fl-Artikoli 3 u 4 u jekk jissodisfawx ir-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

6.   Jekk f’każijiet ta’ dubju raġonevoli ma jkunx hemm risposta fi żmien għaxar xhur mid-data tat-talba għal verifika jew jekk ir-risposta ma jkunx fiha tagħrif biżżejjed biex tiġi stabbilita l-awtentiċita tad-dokument in kwistjoni jew l-oriġini vera tal-prodotti, l-awtoritajiet tad-dwana li jagħmlu t-talba għandhom, minbarra f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jiċħdu l-intitolament għall-preferenzi.

Artikolu 34

Soluzzjoni tat-tilwim

Meta jinqala’ tilwim li ma jistax jissolva rigward il-proċeduri ta’ verifika ta’ l-Artikolu 33 bejn l-awtoritajiet tad-dwana li qegħdin jitolbu verifika u l-awtoritajiet tad-dwana li huma responsabbli li jwettqu din il-verifika jew meta titqajjem mistoqsija fir-rigward ta’ l-interpretazzjonu ta’ dan il-Protokoll, tali tilwim għandu jiġi mressaq quddiem il-Kumitat ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni.

Fil-każijiet kollha is-soluzzjoni ta’ tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur għandu jkun skond il-leġislazzjoni tal-pajjiż imsemmi.

Artikolu 35

Penali

Għandhom jiġu imposti penali fuq kull persuna li tfassal, jew tikkaġuna t-tfassil, ta’ dokument li jkun fih tagħrif mhux korrett bil-għan li jinkiseb trattament preferenzjali għal prodotti.

Artikolu 36

Żoni ħielsa

1.   Il-Komunità u l-Kroazja għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-prodotti negozjati taħt il-kappa ta’ prova ta’ oriġini li, waqt it-trasport, jużaw żona ħielsa fit-territorju tagħhom, ma jkunux sostitwiti minn prodotti oħra u ma’ jsirx maniġġar tagħhom ħlief operazzjonijiet normali maħsuba biex jevitaw id-deterjorazzjoni tal-prodotti.

2.   B’deroga mid-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-paragrafu 1, meta prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Kroazja jiġu importati f’żona ħielsa taħt kopertura ta’ prova ta’ oriġini u jgħaddu minn trattament jew ipproċessar, l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom joħorġu ċertifikat ta’ moviment EUR.1 ġdid fuq it-talba ta’ l-esportatur, jekk it-trattament jew l-ipproċessar li għaddew minnu huwa skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

TITOLU VII

CEUTA U MELILLA

Artikolu 37

Applikazzjoni tal-Protokoll

1.   Il-kelma ‘Komunità’ użata fl-Artikolu 2 ma tkoprix Ceuta u Melilla.

2.   Meta prodotti li joriġinaw fil-Kroazja jiġu importati f’Ceuta jew f’Melilla, dawn għandhom igawdu f’kull aspett l-istess sistema doganali bħal dak applikata għal prodotti li joriġinaw mit-territorju doganali tal-Komunità skond il-Protokoll 2 ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja u r-Repubblika Portugiża fil-Komunitajiet Ewropej Il-Kroazja għandha tapplika, fuq il-prodotti importati taħt dan il-ftehim u li joriġinaw f’Ceuta u Melilla l-istess sistema tad-dwana bħal dik applikata fuq prodotti importati minn, u li joriġinaw, fil-Komunità.

3.   Għall-għanijiet ta’ l-applikazzjoni tal-paragrafu 2 li jikkonċerna prodotti li joriġinaw f’Ceuta u Melilla, dan il-Protokoll għandu japplika mutatis mutandis suġġett għall-kondizzjonijiet speċjali stabbiliti fl-Artikolu 38.

Artikolu 38

Kundizzjonijiet speċjali

1.   Sakemm ikunu ġew trasportati direttament skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13, dawn li ġejja għandhom jiġu meqjusa bħala:

(1)

prodotti li joriġinaw f’Ceuta u Melilla:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma f’Ċeuta u f’Melilla;

(b)

prodotti miksuba minn Ceuta u Melilla li, fil-fabbrikazzjoni tagħhom, huma użati prodotti oħra barra dawk msemmija f’(a), sakemm:

(i)

l-imsemmija prodotti għaddew minn ħidma jew ipproċessar biżżejjed skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6;

jew

(ii)

Dawk il-prodotti li joriġinaw fil-Kroazja jew fil-Komunità, sakemm ikun sarilhom xogħol jew ipproċessar li jmur lilhinn minn dawk l-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7;

(2)

prodotti li joriġinaw fil-Kroazja:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma fil-Kroazja;

(b)

prodotti miksuba fil-Kroazja li, fil-fabbrikazzjoni tagħhom, huma użati prodotti oħra barra dawk msemmija f’(a), sakemm:

(i)

l-imsemmija prodotti għaddew minn ħidma jew ipproċessar biżżejjed skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6;

jew

(ii)

dawk il-prodotti jkunu joriġinaw f’Ceuta u Melilla jew fil-Komunità, sakemm ikunu ġew suġġetti għal ħidma jew ipproċessar li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7

2.   Ceuta u Melilla għandhom jitqiesu bħala territorju wieħed.

3.   L-esportatur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandhom iniżżlu ‘Kroazja’ u ‘Ceuta u Melilla’ fil-kaxxa nru 2 taċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew fuq id-dikjarazzjonijiet ta’ fattura. Barra minn dan, fil-każ ta’ prodotti li joriġinaw f’Ceuta u Melilla, dan għandu jiġi indikat fil-Kaxxa nru 4 taċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew fuq id-dikjarazzjonijiet ta’ fattura.

4.   L-awtoritajiet tad-dwana Spanjoli għandhom ikunu responsabbli għall-applikazzjoni tal-Protokoll f’Ceuta u Melilla.

TITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 39

Emendi għall-Protokoll

Il-Kunsill ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista’ jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

ANNESS I

NOTI TA’ INTRODUZZJONI GĦAL-LISTA FL-ANNESS II

Nota 1:

Il-lista tistabbilixxi l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-prodotti kollha li għandhom ikunu ikkunsidrati bħala suffiċjentament maħduma jew ipproċessati skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6 tal-Protokoll.

Nota 2:

2.1.

L-ewwel żewġ kolonni fil-lista jiddeskrivu l-prodott miksub. L-ewwel kolonna tagħti n-numru ta’ l-intestatura jew in-numru tal-kapitolu użat fis-Sistema Armonizzata u t-tieni kolonna tagħti d-deskrizzjoni ta’ merkanzija użata f’dik is-sistema għal dik l-intestatura jew dak il-kapitolu. Għal kull daħla fl-ewwel żewġ kolonni hemm speċifikata regola fil-kolonna 3 jew 4. Fejn, f’xi każijiet, id-daħla fl-ewwel kolonna hija ppreċeduta minn ‘ex’, dan ifisser li r-regoli fil-kolonna 3 jew 4 japplikaw biss għall-parti ta’ dik l-intestatura kif deskritta fil-kolonna 2.

2.2.

Meta diversi numri ta’ intestatura ikunu miġbura flimkien fil-kolonna 1 jew meta jingħata numru ta’ kapitolu u għalhekk id-deskrizzjoni tal-prodotti fil-kolonna 2 tingħata f’termini ġenerali, ir-regoli ta’ ħdejha fil-kolonna 3 jew 4 japplikaw għall-prodotti kollha li, fis-Sistema Armonizzata, huma kklassifikati taħt l-intestaturi tal-kapitolu jew f’xi waħda mill-intestaturi miġbura flimkien fil-kolonna 1.

2.3.

Fejn hemm regoli differenti fil-lista li japplikaw għal prodotti differenti f’intestatura, kull inċiż ikun fih d-deskrizzjoni ta’ dik il-parti ta’ l-intestatura koperta mir-regoli ta’ ħdejha fil-kolonna 3 jew 4.

2.4.

Fejn, għal dħul fl-ewwel żewġ kolonni, hija speċifikata regola fiż-żewġ kolonni 3 u 4, l-esportatur jista’ jagħżel, bħala alternattiva, li japplika jew ir-regola stabbilita fil-kolonna 3 jew dik dikjarata fil-kolonna 4. Jekk ma tingħata l-ebda regola ta’ orġini fil-kolonna 4, għandha tiġi applikata r-regola stabbilita fil-kolonna 3.

Nota 3:

3.1.

Id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6 tal-Protokoll, dwar prodotti li jkunu kisbu status ta’ oriġini li huma użati fil-manifattura ta’ prodotti oħra, għandhom japplikaw irrispettivament minn jekk l-istatus inkiseb fil-fabbrika fejn jintużaw dawn il-prodotti jew f’fabbrika oħra f’parti kontraenti.

Eżempju:

Magna ta’ l-intestatura 8407, li għaliha r-regola tgħid li l-valur tal-materjali li ma joriġinawx li jistgħu jiġu inkorporati ma jistax ikun aktar minn 40 % tal-prezz ex-works, hija magħmula minn ‘liga ta’ l-azzar oħra, iffurmata b’mod mhux irfinut fil-forġa’ ta’ l-intestatura ex ex 7224.

Jekk dan ix-xogħol tal-forġa jkun sar fil-Komunità minn ingott li ma joriġinax, tkun diġà kisbet status ta’ oriġini permezz tar-regola ta’ l-intestatura ex ex 7224 fil-lista. Ix-xogħol tal-forġa jista’ mbagħad jgħodd bħala li joriġina fil-kalkolu tal-valur għall-magna irrispettivament minn jekk ġietx prodotta fl-istess fabbrika jew f’fabbrika oħra fil-Komunità. Il-valur ta’ l-ingott li ma joriġinax mhuwiex għalhekk meqjus meta jingħadd il-valur tal-materjali li ma joriġinawx li ġew użati.

3.2.

Ir-regola fil-lista tirrappreżenta l-ammont minimu ta’ ħidma jew ipproċessar meħtieġ u t-twettiq ta’ aktar ħidma jew ipproċessar jagħti wkoll stat ta’ oriġini; min-naħa l-oħra, it-twettiq ta’ anqas ħidma jew ipproċessar ma jistax jagħti stat ta’ oriġini. Għalhekk jekk regola tipprovdi li jista’ jintuża materjal li ma joriġinax f’ċertu livell tal-manifattura, l-użu ta’ dan il-materjali fi stadju aktar kmieni tal-manifattura huwa permess u l-użu ta’ dan il-materjal fi stadju aktar tard mhuwiex.

3.3.

Bla ħsara għan-Nota 3.2, meta regola tuża l-espressjoni ‘Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura’, allura materjali ta’ kwalunkwe intestatura(i) (anke materjali ta’ l-istess deskrizzjoni u intestatura bħala l-prodott) jistgħu jintużaw, soġġetti, madankollu, għal xi limitazzjonijiet speċifiċi li jista’ jkun hemm fir-regola.

Madankollu, l-espressjoni ‘Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra taħt l-intestatura …’ jew ‘Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra ta’ l-istess intestatura tal-prodott’ tfisser li jistgħu jintużaw materjali ta’ kwalunkwe intestatura(i), ħlief dawk bl-istess deskrizzjoni tal-prodott kif tidher fil-kolonna 2 tal-lista.

3.4.

Fejn regola fil-lista tispeċifika li prodott jista’ jiġi fabbrikat minn aktar minn materjal wieħed, dan ifisser li jistgħu jintużaw materjal wieħed jew aktar. Ma tirrikjedix li jintużaw kollha.

Eżempju:

Ir-regola għal tessuti ta’ l-intestaturi 5208 sa 5212 tipprovdi li jistgħu jintużaw fibri natural u li materjali kimiċi, fost materjali oħra, jistgħu wkoll jintużaw. Dan ma jfissirx li t-tnejn iridu jintużaw; huwa possibbli li jintuża wieħed jew l-ieħor, jew it-tnejn.

3.5.

Fejn regola fil-lista tispeċifika li prodott għandu jiġi fabbrikat minn materjal partikolari, il-kondizzjoni ovvjament ma twaqqafx l-użu ta’ materjali oħra li, minħabba n-natura inerenti tagħhom, ma jistgħux jissodisfaw ir-regola. (Ara wkoll in-Nota 6.2 fir-rigward tat-tessuti).

Eżempju:

Ir-regola għal ikliet ippreparati ta’ l-intestatura 1904, li teskludi speċifikament l-użu ta’ ċereali u d-derivati tagħhom, ma twaqqafx l-użu ta’ mluħ minerali, kimiċi u addittivi oħra li mhumiex prodotti miċ-ċereali.

Madankollu, dan ma japplikax għal prodotti li, għalkemm ma jistgħux jiġu fabbrikati minn materjali partikolari speċifikati fil-lista, jistgħu jiġu prodotti minn materjal ta’ l-istess natura fi stadju aktar kmieni ta’ fabbrikazzjoni.

Eżempju:

Fil-każ ta’ oġġett ta’ l-ilbies ta’ l-ex Kapitolu 62 magħmul minn materjali mhux minsuġa, jekk huwa permess l-użu biss ta’ ħjut mibruma li ma joriġinawx għal din il-klassi ta’ oġġett, mhux possibbli li tibda minn drapp mhux minsuġ – anki jekk drappijiet mhux minsuġa ma jistgħux, normalment, isiru mill-ħjut mibruma. F’każijiet bħal dawn, il-materjali tal-bidu normalment ikunu fl-istadju ta’ qabel il-ħajt – jiġifieri l-istadju tal-fibri.

3.6.

Fejn, f’regola fil-lista, huma mogħtija żewġ perċentwali għall-valur massimu ta’ materjali li ma joriġinawx li jistgħu jkunu użati, allura dawn il-perċentwali ma jistgħux jingħaddu flimkien. Fi kliem ieħor, il-valur massimu użat tal-materjali kollha li ma joriġinawx ma jista’ qatt jaqbeż l-għola tal-perċentwali mogħtija. Barra minn hekk, il-perċentwali individwali ma jistgħux jinqabzu, fir-rigward tal-materjali partikolari li għalihom japplikaw.

Nota 4:

4.1.

Il-kliem ‘fibri naturali’ huwa użat fil-lista biex jirreferi għal fibri li mhumiex fibri artifiċjali jew sintetiċi. Huma limitati għall-istadju ta’ qabel ma jinbarmu l-fibri, jinkludu l-iskart u, sakemm mhux speċifikat mod ieħor, jinkludu fibri naturali li ġew imqardxa, mimxuta jew ipproċessati b’xi mod ieħor iżda mhux mibruma.

4.2.

Il-kliem ‘fibri naturali’ jinkludu xagħar iż-żiemel ta’ l-intestatura 0503, ħarir ta’ l-intestaturi 5002 u 5003 kif ukoll fibri tas-suf u suf ta’ l-annimali fin jew oħxon ta’ l-intestaturi 5101 sa 5105, fibri tal-qoton ta’ l-intestaturi 5201 sa 5203 u fibri veġetali oħra ta’ l-intestaturi 5301 sa 5305.

4.3.

Il-kliem ‘polpa tat-tessut’, ‘materjali kimiċi’ u ‘materjali li minnhom issiru il-karta’ huma użati fil-lista biex jiddeskrivu l-materjali, li mhumiex klassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63, li jistgħu jintużaw biex jiffabbrikaw fibri jew ħjut artifiċjali, sintetiċi jew tal-karta.

4.4.

Il-kliem ‘fibri bażiċi magħmula mill-bniedem’ huwa użat fil-lista biex jirreferi għal filament tow sintetiku jew artifiċjali, fibri bażiċi jew skart, ta’ l-intestatura 5501 sa 5507.

Nota 5:

5.1.

Meta, għal prodott partikolari fil-lista, issir referenza għal din in-Nota, il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-kolonna 3 m’għandhomx jiġu applikati għal xi materjali tat-tessuti bażiċi użati fil-manifattura ta’ dan il-prodott u li, meta jittieħdu flimkien, jirrappreżentaw 10 % jew anqas mill-piż totali tal-materjali bażiċi tat-tessuti kollha użati. (Ara wkoll in-Noti 5.3 u 5.4 hawn taħt.)

5.2.

Madankollu, it-tolleranza msemmija fin-Nota 5.1 tista’ tiġi applikata biss għal prodotti mħallta li jkunu saru minn żewġ materjali bażiċi tat-tessut jew aktar.

Dawn li ġejjin huma l-materjali bażiċi tat-tessut:

ħarir,

suf,

xagħar oħxon ta’ l-annimali,

xagħar fin ta’ l-annimali,

xagħar iż-żiemel,

qoton,

materjali għall-manifattura tal-karta u karta,

kittien,

qanneb veru,

ġuta jew fibri tessili tat-tilju oħra,

sisal u fibri oħra tat-tessuti tan-nisel Agave,

ġewż ta’ l-indi, abaka, ramie u fibri ta’ l-insiġ tal-ħaxix oħrajn,

filamenti sintetiċi magħmula mill-bniedem,

filamenti artifiċjali magħmula mill-bniedem,

filamenti li jgħaddi minnhom l-elettriku,

fibri bażiċi sintetiċi tal-polipropilin magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tal-polijester magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tal-polijamid magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tal-poljakrilonitril magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tal-polijamid magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tal-politetraflworetilin magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tas-sulfat tal-polifenilin magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi tal-klorur tal-polivinil magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi sintetiċi oħrajn magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi artifiċjali tal-viżkożju magħmula mill-bniedem,

fibri bażiċi artifiċjali oħrajn magħmula mill-bniedem,

ħjut magħmula minn polijuretejn segmentat b’segmenti flessibbli tal-polijeter, sew jekk mibruma u anki jekk le,

ħjut magħmula minn polijuretejn segmentat b’segmenti flessibbli tal-polijester, sew jekk mibruma u anki jekk le,

prodotti ta’ l-intestatura 5605 (ħjut metallizzati) li jinkorporaw strixxa li tikkonsisti f’qalba ta’ fojl ta’ l-aluminju jew qalba ta’ strixxa tal-plastik, kemm jekk miksija bit-trab ta’ l-aluminju u kemm jekk le, b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ strixxi rqaq tal-plastik permezz ta’ kolla trasparenti jew kulurita.

prodotti oħrajn ta’ l-intestatura 5605;

Eżempju:

Ħajt, ta’ l-intestatura 5205, magħmul minn fibri tal-qoton ta’ l-intestatura 5203 u fibri bażiċi sintetiċi ta’ l-intestatura 5506, huwa ħajt imħallat. Għalhekk, fibri bażiċi sintetiċi li ma joriġinawx u ma jissodisfawx ir-regoli dwar l-oriġini (li jirrikjedu l-manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessut) jistgħu jintużaw, sakemm il-piż totali tagħhom ma jkunx aktar minn 10 % tal-piż totali tal-ħjut mibruma.

Eżempju:

Drapp tas-suf, ta’ l-intestatura 5112 magħmul minn ħajt tas-suf ta’ l-intestatura Nru 5107 u ħajt sintetiku minn fibri bażiċi ta’ l-intestatura 5509 huwa drapp imħallat. Għalhekk, ħjut mibruma sintetiċi li ma jissodisfawx ir-regoli dwar l-oriġini (li jirrikjedu manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessut), jew ħjut mibruma tas-suf li ma jissodisfawx ir-regoli tdwar l-oriġini (li jirrikjedu manifattura minn fibri naturali li ma jkunux mqardxa, mimxuta jew ippreparati għall-brim b’xi mod ieħor), jew taħlita tat-tnejn, jistgħu jintużaw sakemm il-piż totali tagħhom ma jkunx aktar minn 10 % tal-piż totali tat-tessut.

Eżempju:

Tessut minsuġ bil-pil, ta’ l-intestatura 5802, magħmul minn ħjut mibruma tal-qoton ta’ l-intestatura 5205 u tessut tal-qoton ta’ l-intestatura 5219, ikun prodott imħallat biss jekk it-tessut tal-qoton innifsu jkun tessut imħallat magħmul minn ħjut mibruma kklassifikati taħt żewġ intestaturi separati, jew jekk il-hjut mibruma tal-qoton użati jkunu taħlita huma stess.

Eżempju:

Kieku t-tessut minsuġ bil-pil ikkonċernat kien magħmul minn ħjut mibruma tal-qoton ta’ l-intestatura 5205 u tessut sintetiku ta’ l-intestatura 5407, allura, ovvjamant, il-ħjut mibruma użati jkunu żewġ materjali bażiċi tat-tessut separati u t-tessut minsuġ bil-pil ikun, għalhekk, prodott imħallat.

5.3.

Fil-każ ta’ prodotti li jinkorporaw ‘ħjut magħmula minn polijuretejn segmentat b’segmenti flessibbli tal-polijeter, sew jekk mibruma u anki jekk le’, din it-tolleranza hija 20 % fir-rigward ta’ dawn il-ħjut.

5.4.

Fil-każ ta’ prodotti li jinkorporaw ‘strixxa li tikkonsisti f’qalba ta’ fojl ta’ l-aluminju jew qalba ta’ strixxa tal-plastik, kemm jekk miksija bit-trab ta’ l-aluminju u kemm jekk le, b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ strixxi rqaq tal-plastik permezz ta’ kolla trasparenti jew kulurita’ din it-tolleranza hija ta’ 30 % fir-rigward ta’ din l-istrixxa.

Nota 6:

6.1.

Fejn, fil-lista, issir riferenza għal din in-Nota, materjali tat-tessut (bl-eċċezzjoni ta’ kisi u kisi minn ġewwa), li ma jissodisfawx ir-regola dikjarata fil-lista f’kolonna 3 għall-prodott maħdum konċernat jistgħu jintużaw, basta iżda li huma klassifikati f’intestatura oħra għajr tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jaqbiżx it-8 % tal-prezz ta’ l-ex works tal-prodott.

6.2.

Bla ħsara għan-Nota 6.3, materjali li mhumiex klassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 jistgħu jintużaw b’mod ħieles fil-fabbrikazzjoni ta’ prodotti tat-tessut, kemm jekk ikun fihom tessuti u kemm jekk le.

Eżempju:

Jekk regola fil-lista tipprovdi li, għal oġġett tat-tessut partikolari (bħal qalziet), għandu jintuża l-ħajt, dan ma jwaqqfx l-użu ta’ oġġetti tal-metall, bħalma huma buttuni, minħabba li l-buttuni mhumiex klassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63. Għall-istess raġuni, dan ma jwaqqafx l-użu ta’ waħħala li jiżżerżqu (żippijiet) għalkemm waħħala li jiżżerżqu (żippijiet) ikunu normalment jinkludu tessuti.

6.3.

Meta tapplika regola ta’ perċentwali, il-valur tal-materjali li mhumiex klassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 għandu jitqies meta jiġi kkalkulat il-valur tal-materjali li ma joriġinawx inkorporati.

Nota 7:

7.1.

Għall-finijiet ta’ l-intestaturi ex ex 2707, 2713 sa 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 u ex ex 3403, il-‘proċessi speċifiċi’ huma dawn li ġejjin:

(a)

distillazzjoni bil-vakwu;

(b)

distillazzjni mill-ġdid bi proċess ta’ frazzjonazzjoni b’reqqa kbira;

(ċ)

cracking;

(d)

formazzjoni mill-ġdid;

(e)

estrazzjoni permezz ta’ solventi selettivi;

(f)

il-proċess li jinkludi l-operazzjonijiet kollha li ġejjin: l-ipproċessar bl-aċtu sulfuriku (spirtu tal-melħ) ikkonċentrat, anidridu ta’ l-oleum jew tal-kubrit; newtralizzazzjoni b’aġenti alkalini; tneħħija tal-kulur jew purifikazzjoni bi trab naturali attiv, trab attivat, faħam tal-kannol jew boksajt attivat;

(g)

polimerizzazzjoni

(h)

alkilazzjoni;

(i)

isomerizzazzjoni.

7.2.

Għall-iskopijiet ta’ l-intestaturi 2710, 2711 u 2712, il-‘proċessi speċifiċi’ huma dawn li ġejjin:

(a)

distillazzjoni bil-vakwu;

(b)

distillazzjni mill-ġdid bi proċess ta’ frazzjonazzjoni b’reqqa kbira;

(ċ)

cracking;

(d)

formazzjoni mill-ġdid;

(e)

estrazzjoni permezz ta’ solventi selettivi;

(f)

il-proċess li jinkludi l-operazzjonijiet kollha li ġejjin: l-ipproċessar bl-aċtu sulfuriku (spirtu tal-melħ) ikkonċentrat, anidridu ta’ l-oleum jew tal-kubrit; newtralizzazzjoni b’aġenti alkalini; tneħħija tal-kulur jew purifikazzjoni bi trab naturali attiv, trab attivat, faħam tal-kannol jew boksajt attivat;

(g)

polimerizzazzjoni

(h)

alkilazzjoni;

(i)

isomerizzazzjoni.

(j)

fir-rigward ta’ żjut tqal ta’ l-intestatura ex ex 2710 biss, l-eliminazzjoni tal-kubrit bl-idroġenu, li jirriżulta fi tnaqqis ta’ mill-inqas 85 % tal-kontenut f’kubrit tal-prodotti pproċessati (metodu ASTM D 1266-59 T);

(k)

fir-rigward tal-prodotti ta’ l-intestatura 2710 biss, it-tneħħija tal-pitrolji bi proċcess ieħor għajr il-filtrazzjoni;

(l)

fir-rigward ta’ żjut tqal ta’ l-intestatura ex ex 2710 biss, trattament bl-idroġenu bi pressjoni ta’ aktar minn 20 bar u b’temperatura ta’ aktar minn 250 oC bl-użu ta’ katalist, ħlief biex jitneħħa l-kubrit, meta l-idroġenu jikkostitwixxi element attiv f’reazzjoni kimika. It-trattament ulterjuri, bl-idroġenu, ta’ żjut lubrikanti ta’ l-intestatura 2710 (eż. it-tlestija bl-ilma – hydrofinishing – jew it-tneħħija tal-kulur) sabiex, speċjalment, ikun hemm titjib fil-kulur jew l-istabbiltà, m’għandhomx, madankollu, jitqiesu bħala proċess speċifiku;

(m)

fir-rigward ta’ żjut karburanti ta’ l-intestatura ex ex 2710 biss, distillazzjoni atmosferika, sakemm anqas minn 30 % ta’ dawn il-prodotti jiddistillaw, bil-volum, inkluż it-telf, f’300 oC, permezz tal-metodu ASTM D 86;

(n)

fir-rigward ta’ żjut tqal minbarra żjut tal-gass u żjut karburanti ta’ l-intestatura ex ex 2710 biss, trattament permezz ta’ brush-discharge elettrika ta’ frekwenza għolja;

(o)

fir-rigward ta’ prodotti mhux maħduma (barra mill-vażelina, l-ozokerite, ix-xama’ tal-lignite jew ix-xama’ tal-pit, ix-xama’ tal-pitrolju li fihom, bil-piż, anqas minn0,75 % żejt) ta’ l-intestatura ex ex 2712 biss, it-tneħħija taż-żejt permezz ta’ kristallizzazzjoni frazzjonali.

7.3.

Għall-iskopijiet ta’ l-intestaturi ex ex 2707, 2713 sa 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 u ex ex 3403, operazzjonijiet sempliċi bħal tindif, tferriegħ, tneħħija tal-melħ, separazzjoni ta’ l-ilma, filtrazzjoni, kulur, immarkar, determinazzjoni tal-kontenut ta’ kubrit bħala riżultat ta’ taħlit ta’ prodotti b’kontenut ta’ kubrit differenti, jew kull taħlita ta’ dawn l-operazzjonijiet jew operazzjonijiet simili, ma jagħtux