EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:338:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 338, 25 ta' Settembru 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 338

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 66
25 ta' Settembru 2023


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2023/C 338/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2023/C 338/02

Kawża C-64/23 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Frar 2023 minn Neoperl AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla Estiża) fis-7 ta’ Diċembru 2022 fil-Kawża T-487/21 – Neoperl AG vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

2

2023/C 338/03

Kawża C-114/23, Sapira: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Polonja) fis-27 ta’ Frar 2023 – Proċeduri kriminali kontra KB

2

2023/C 338/04

Kawża C-115/23, Jurckow: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Polonja) fis-27 ta’ Frar 2023 – Proċeduri kriminali kontra RZ

3

2023/C 338/05

Kawża C-123/23, Kosieski: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Polonja) fis-6 ta’ Marzu 2023 – Proċeduri kriminali kontra AN

3

2023/C 338/06

Kawża C-160/23, Oczka: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Polonja) fil-15 ta’ Marzu 2023 – Proċeduri kriminali kontra CG

4

2023/C 338/07

Kawża C-256/23, ECHA: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, (il-Ġermanja) fl-20 ta’ April 2023 – Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) vs Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

5

2023/C 338/08

Kawża C-290/23, ECHA: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Mejju 2023 – Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi vs B. GmbH

5

2023/C 338/09

Kawża C-320/23, Bundesarbeitskammer: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fl-24 ta’ Mejju 2023 – DocLX Travel Events GmbH vs Bundesarbeitskammer

6

2023/C 338/10

Kawża C-330/23, Aldi Süd: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fil-25 ta’ Mejju 2023 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. vs Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG

7

2023/C 338/11

Kawża C-349/23, Zetschek: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Karlsruhe (il-Ġermanja) fis-6 ta’ Ġunju 2023 – HB vs Bundesrepublik Deutschland

7

2023/C 338/12

Kawża C-350/23, Agrarmarkt Austria: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fis-7 ta’ Ġunju 2023 – Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

8

2023/C 338/13

Kawża C-386/23, Novel Nutriology: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Ġunju 2023 – Novel Nutriology GmbH vs Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

9

2023/C 338/14

Kawża C-390/23, Rzecznik Finansowy: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fis-27 ta’ Ġunju 2023 – Rzecznik Finansowy

10

2023/C 338/15

Kawża C-414/23, Metsä Fibre: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Helsingin hallinto-oikeus (il-Finlandja), fis-6 ta’ Lulju 2023 – Metsä Fibre Oy

11

2023/C 338/16

Kawża C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab – Afdeling Schackenborgvænge: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fis-6 ta’ Lulju 2023 – Slagelse Almennyttige Boligselskab – Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ u RK vs MV, EH, LI, AQ, LO u Social-, Bolig- og Ældreministeriet

11

2023/C 338/17

Kawża C-460/23, Kinshasa: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bologna (l-Italja) fil-21 ta’ Lulju 2023 – proċeduri kriminali kontra OB

12

2023/C 338/18

Kawża C-505/23: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Awwissu 2023 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

13

2023/C 338/19

Kawża C-512/23: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Awwisu 2023 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

14

2023/C 338/20

Kawża C-519/23: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2023 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

15

 

Il-Qorti Ġenerali

2023/C 338/21

Kawża T-215/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – SMA Mineral vs Il-Kummissjoni (“Ambjent – Direttiva 2003/87/KE – Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra – Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra – Installazzjoni li tuża prodott intermedju kopert minn parametru referenzjarju ta’ prodott – Ċaħda ta’ data relatata mal-allokazzjoni ta’ kwoti mingħajr ħlas li tikkonċerna din l-installazzjoni – Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni”)

17

2023/C 338/22

Kawża T-244/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Luossavaara-Kiirunavaara vs Il-Kummissjoni (“Ambjent – Direttiva 2003/87/KE – Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra – Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra – Installazzjonijiet li jipproduċu prodott li ma huwiex kopert minn parametru referenzjarju ta’ prodott – Assenza ta’ sostitwibbiltà diretta bejn il-prodotti – Ċaħda ta’ data relatata mal-allokazzjoni ta’ kwoti mingħajr ħlas li tikkonċerna dawk l-installazzjonijiet – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni – Ugwaljanza fit-trattament – Dmir ta’ diliġenza – Obbligi u impenji internazzjonali tal-Unjoni – Eċċezzjoni ta’ illegalità”)

17

2023/C 338/23

Kawża T-269/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Arctic Paper Grycksbo vs Il-Kummissjoni (“Ambjent – Direttiva 2003/87/KE – Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra – Miżuri ta’ implimentazzjoni nazzjonali – Allokazzjoni tranżitorja bla ħlas ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra – Deċiżjoni li tiġi eskluża installazzjoni li tuża esklużivament il-bijomassa – Obbligu ta’ diliġenza – Dritt għal smigħ – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Ugwaljanza fit-trattament – Aspettattivi leġittimi – Eċċezzjoni ta’ illegalità – Punt 1 tal-Anness I għad-Direttiva 2003/87”)

18

2023/C 338/24

Kawża T-109/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Schneider vs EUIPO – Frutaria Innovation (frutania) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva frutania – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti Frutaria – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

19

2023/C 338/25

Kawża T-243/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Pshonka vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukraina – Iffriżar ta’ fondi – Lista ta’ persuni, entitajiet u organi li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi – Żamma ta’ isem ir-rikorrent fuq il-lista – Obbligu tal-Kunsill li jivverifika li d-deċiżjoni ta’ awtorità ta’ Stat terz ingħatat b’rispett tad-drittijiet tad-difiża u tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva”)

19

2023/C 338/26

Kawża T-244/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Pshonka vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukraina – Iffriżar ta’ fondi – Lista ta’ persuni, entitajiet u organi li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi – Żamma ta’ isem ir-rikorrent fuq il-lista – Obbligu tal-Kunsill li jivverifika li d-deċiżjoni ta’ awtorità ta’ Stat terz ingħatat b’rispett tad-drittijiet tad-difiża u tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva”)

20

2023/C 338/27

Kawża T-315/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Yayla Türk vs EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Sütat – Raġuni assoluta ta’ invalidità – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Dritt għal smigħ”)

21

2023/C 338/28

Kawża T-434/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Topas vs EUIPO – Tarczyński (VEGE STORY) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea VEGE STORY – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti végé’ – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

22

2023/C 338/29

Kawża T-663/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Mood Media Netherlands vs EUIPO – Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea RADIO MOOD In-store Radio, made easy – Trade mark figurattivi tal-Unjoni Ewropea preċedenti MOOD:MIX – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

22

2023/C 338/30

Kawża T-664/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – Mood Media Netherlands vs EUIPO – Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea VIDEO MOOD Digital Signage, made easy – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti MOOD:MIX – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

23

2023/C 338/31

Kawża T-222/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Lulju 2023 – Arysta Lifescience vs EFSA (“Miżuri provviżorji – Aċċess għal dokumenti – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Dokumenti dwar il-proċedura ta’ tiġdid tal-approvazzjoni ta’ sustanza attiva – Dokumenti maħruġa minn terz – Deċiżjoni li terz jingħata aċċess għad-dokumenti – Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Kunċett ta’ ‘informazzjoni li tirrigwarda emissjonijiet fl-ambjent’ – Regolament (KE) Nru 1367/2006 – Fumus boni juris – Urġenza – Ibbilanċjar tal-interessi”)

24

2023/C 338/32

Kawża T-226/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Lulju 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri provviżorji – Talba għal ordni – Nuqqas ta’ urġenza)

24

2023/C 338/33

Kawża T-227/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Lulju 2023 – Mylan Ireland vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri provviżorji – Talba għal ordni – Nuqqas ta’ urġenza)

25

2023/C 338/34

Kawża T-228/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Lulju 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri provviżorji – Talba għal ordni – Nuqqas ta’ urġenza)

26

2023/C 338/35

Kawża T-256/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Lulju 2023 – Mylan Ireland vs Il-Kummissjoni (“Miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri provviżorji – Mandat ta’ inibizzjoni – Nuqqas ta’ urġenza”)

26

2023/C 338/36

Kawża T-257/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Lulju 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri provviżorji – Talba għal ħruġ ta’ ordni – Nuqqas ta’ urġenza”)

27

2023/C 338/37

Kawża T-258/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Lulju 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri proviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri proviżorji – Talba għal tneħħija – Nuqqas ta’ urġenza)

28

2023/C 338/38

Kawża T-278/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Lulju 2023 – Zentiva u Zentiva Pharma vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq – Talba għal miżuri provviżorji – Talba għal ordni – Nuqqas ta’ urġenza)

29

2023/C 338/39

Kawża T-286/23 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Lulju 2023 – OT vs Il-Kunsill (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna – Iffriżar tal-fondi – Talba għal miżuri provviżorji – Nuqqas ta’ urġenza”)

29

2023/C 338/40

Kawża T-350/23: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2023 –Kargins vs Il-Kummissjoi

30

2023/C 338/41

Kawża T-389/23: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2023 – Raiffeisen Bank International vs SRB

31

2023/C 338/42

Kawża T-462/22: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Awwissu 2023 – ePlus vs EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

32

2023/C 338/43

Kawża T-463/22: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Awwissu 2023 – ePlus vs EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

33

2023/C 338/44

Kawża T-477/23: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Lulju 2023 – DZ Bank vs SRB

34

2023/C 338/45

Kawża T-480/23: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu 2023 – Plahotniuc vs Il-Kunsill

35

2023/C 338/46

Kawża T-481/23: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Awwissu 2023 – Banco Credibom vs SRB

36

2023/C 338/47

Kawża T-483/23: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Lulju 2023 – Deutsche Kreditbank vs SRB

36

2023/C 338/48

Kawża T-484/23: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Lulju 2023 – DZ Bank vs SRB

38

2023/C 338/49

Kawża T-485/23: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Lulju 2023 – Deutsche Bank vs SRB

38

2023/C 338/50

Kawża T-486/23: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Lulju 2023 – Bayerische Landesbank vs SRB

39

2023/C 338/51

Kawża T-487/23: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Lulju 2023 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale vs SRB

40

2023/C 338/52

Kawża T-488/23: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Lulju 2023 – BHW Bausparkasse vs SRB

40

2023/C 338/53

Kawża T-497/23: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Awwissu 2023 – Fidia farmaceutici vs EUIPO – Vorwarts Pharma (HYALERA)

41

2023/C 338/54

Kawża T-499/23: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Awwissu 2023 – Enterprise Holdings vs EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

42

2023/C 338/55

Kawża T-500/23: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Awwissu 2023 – Enterprise Holdings vs EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

43

2023/C 338/56

Kawża T-501/23: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Awwissu 2023 – Listan vs EUIPO (Silent Loop)

43

2023/C 338/57

Kawża T-502/23: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Awwissu 2023 – HX vs Il-Kunsill

44

2023/C 338/58

Kawża T-506/23: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Awwissu 2023 – Freistaat Bayern vs EUIPO – BSGE (Neuschwanstein)

45


MT

 

Top