EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:063:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 63, 20 ta' Frar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 63

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 66
20 ta' Frar 2023


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2023/C 63/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2023/C 63/02

Kawża C-246/21 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 – Il-Parlament Ewropew vs Giulia Moi (Appell – Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament Ewropew – Prinċipju ta’ ne ultra petita – Suġġett tat-tilwima – Drittijiet tad-difiża – Artikolu 232 TFUE – Modus operandi tal-Parlament – Is-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE – Terminu għall-preżentata tar-rikors – Appell inċidentali)

2

2023/C 63/03

Kawża C-279/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – X vs Udlændingenævnet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE – Turkija – Artikolu 9 – Deċiżjoni Nru 1/80 – Artikolu 10(1) – Artikolu 13 – Klawżola ta’ Standstill – Riunifikazzjoni tal-familja – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tintroduċi kundizzjonijiet ġodda iktar restrittivi għall-finijiet tar-riunifikazzjoni tal-familja għall-konjuġi ta’ ċittadini Torok li għandhom permess ta’ residenza permanenti fl-Istat Membru kkonċernat – Impożizzjoni fuq il-ħaddiem Tork ta’ rekwiżit li jgħaddi minn eżami li jikkonferma ċertu livell ta’ għarfien tal-lingwa uffiċjali ta’ dan l-Istat Membru – Ġustifikazzjoni – Għan li tiġi żgurata integrazzjoni b’suċċess)

2

2023/C 63/04

Kawża C-288/21 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 – Universität Koblenz-Landau vs L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) (Appell – Klawżola ta’ arbitraġġ – Programmi Tempus IV – Ftehimiet ta’ sussidju Ecesis, Diusas u Deque – Irregolaritajiet sistemiċi u rikorrenti – Talba għal rimbors sħiħ tal-ammonti mħallsa – Dritt ta’ smigħ – Prinċipju ta’ proporzjonalità – Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi – Talba li tinfetaħ mill-ġdid il-fażi orali tal-proċedura fl-ewwel istanza – Artikolu 113(2)(c) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali)

3

2023/C 63/05

Kawża C-332/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Bucureşti – ir-Rumanija) – Quadrant Amroq Beverages SRL vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fiskali – Direttiva 92/83/KEE – Armonizzazzjoni tal-istrutturi tad-dazji tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku – Dazji tas-sisa – Alkoħol etiliku – Eżenzjonijiet – Artikolu 27(1)(e) – Produzzjoni ta’ ħwawar użati fil-preparazzjoni ta’ prodotti tal-ikel u ta’ xorb mhux alkoħoliku b’qawwa alkoħolika li ma teċċedix il-1,2  % fil-volum – Kamp ta’ applikazzjoni – Prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ effettività)

4

2023/C 63/06

Kawżi magħquda C-383/21 u C-384/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju) – Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) vs Société wallonne du logement (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kuntratti pubbliċi – Direttiva 2014/24/UE – Għoti tal-kuntratt pubbliku mingħajr il-bidu ta’ proċedura ta’ sejħa għal offerti – Kuntratti pubbliċi bejn entitajiet li jappartjenu għas-settur pubbliku – Artikoli 12(3) – Kuntratti pubbliċi li huma s-suġġett ta’ għoti in house – Kunċett ta’ “kontroll simili” – Kundizzjonijiet – Rappreżentanza tal-awtoritajiet kontraenti parteċipanti kollha – Artikoli 12(4) – Kuntratt bejn awtoritajiet kontraenti li jfittxu li jilħqu għanijiet komuni ta’ interess pubbliku – Kunċett ta’ “kooperazzjoni” – Kundizzjonijiet – Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-termini imposti – Effett dirett)

5

2023/C 63/07

Kawża C-392/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Cluj – ir-Rumanija) – TJ vs Inspectoratul General pentru Imigrări (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema – Direttiva 90/270/KEE – Artikolu 9(3) – Xogħol b’apparat ta’ wiri fuq skrin – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-vista tal-għajnejn tal-ħaddiema – Strumenti korrettivi speċjali – Nuċċali – Xiri mill-ħaddiem – Modalitajiet għat-teħid ta’ responsabbiltà tal-ispejjeż mill-persuna li timpjega)

6

2023/C 63/08

Kawża C-404/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Ordinario di Asti – l-Italja) – WP vs Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Persunal tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) – Trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni miksuba fi skema nazzjonali tal-pensjonijiet lejn l-iskema tal-pensjonijiet BĊE – Artikolu 4(3) TUE – Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali – Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-BĊE – Artikolu 8 tal-Anness IIIa – Assenza ta’ dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali jew ta’ ftehim konkluż bejn l-Istat Membru kkonċernat u l-BĊE)

6

2023/C 63/09

Kawża C-553/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tmien Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Hauptzollamt Hamburg vs Shell Deutschland Oil GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2003/96/KE – Tassazzjoni fuq prodotti enerġetiċi u fuq l-elettriku – Ir-raba’ inċiż tal-Artikolu 5 – Rati tas-sisa ddifferenzjati skont l-użu professjonali, jew le, ta’ dawn il-prodotti – Eżenzjoni u tnaqqis ta’ taxxi fakultattivi – Preżentazzjoni ta’ talba għal tnaqqis fiskali fakultattiv wara l-iskadenza tat-terminu previst għal dan il-għan iżda qabel l-iskadenza tat-terminu ta’ likwidazzjoni tat-taxxa kkonċernata – Prinċipju ta’ ċertezza legali – Prinċipju ta’ effettività – Prinċipju ta’ proporzjonalità)

7

2023/C 63/10

Kawża C-656/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA et vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2008/7/KE – Artikolu 5(2)(a) – Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital – Taxxa tal-boll fuq is-servizzi ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ ishma ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli b’kapital varjabbli)

8

2023/C 63/11

Kawża C-20/22: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État l – Franza) – Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) vs Ministre des Solidarités et de la Santé (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Direttiva 89/105/KEE – Trasparenza tal-miżuri li jirregolaw l-iffissar tal-prezzijiet tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistemi nazzjonali ta’ assigurazzjoni għall-mard – Artikolu 4 – Twaqqif tal-prezzijiet tal-prodotti mediċinali kollha jew ta’ ċerti kategoriji ta’ prodotti mediċinali – Miżura nazzjonali li tikkonċerna biss ċerti prodotti mediċinali meħuda individwalment – Iffissar ta’ prezz massimu ta’ bejgħ ta’ ċerti prodotti mediċinali lill-istabbilimenti tas-saħħa)

9

2023/C 63/12

Kawża C-68/22 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 – Il-Bank Ewropew tal-Investiment vs KL (Appell – Servizz pubbliku – Persunal tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) – Kunċett ta’ “invalidità” – Dikjarazzjoni ta’ kapaċità għax-xogħol – Assenza mhux iġġustifikata – Rikors għal annullament u għad-danni)

10

2023/C 63/13

Kawża C-98/22: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Paris – Franza) – Eurelec Trading SCRL, Scabel SA vs Ministre de l’Économie et des Finances (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali – Regolament (UE) Nru 1215/2012 – Artikolu 1(1) – Kunċett ta’ “materji ċivili u kummerċjali” – Azzjoni ta’ awtorità pubblika intiża sabiex jiġu kkonstatati, issanzjonati u mitmuma prattiki li jirrestrinġu l-kompetizzjoni)

10

2023/C 63/14

Kawża C-204/22: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Úrad pre verejné obstarávanie – is-Slovakkja) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Artikolu 267 TFUE – Kunċett ta’ “qorti jew tribunal” – Kriterji strutturali u funzjonali – Eżerċizzju ta’ funzjonijiet ġudizzjarji u amministrattivi – Obbligu ta’ kooperazzjoni tal-organu tar-rinviju – Direttivi 89/665/KEE u 2014/24/UE – Kuntratti pubbliċi – Korp nazzjonali fil-qasam ta’ kontroll tal-proċeduri ta’ kuntratti pubbliċi – Awtorizzazzjoni sabiex taġixxi ex officio – Setgħa ta’ sanzjoni – Deċiżjonijiet li jistgħu jkunu s-suġġett ta’ azzjoni ġudizzjarja – Assenza ta’ tilwima quddiem l-organu tar-rinviju – Inammissibbiltà manifesta tat-talba għal deċiżjoni preliminari)

11

2023/C 63/15

Kawża C-464/22: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-8 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court) (l-Irlanda) – Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG u Protect East Meath Limited vs An Bord Pleanála, The Attorney General, l-Irlanda u Louth County Council (Ambjent – Konvenzjoni ta’ Aaarhus – Aċċess għall-ġustizzja – Rekwiżit ta’ proċedura ta’ spiża mhux projbittiva – Kamp ta’ applikazzjoni – Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi mal-liġi proċedurali nazzjonali)

11

2023/C 63/16

Kawża C-543/22: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-8 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court – l-Irlanda) – Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park and District Residents Association Baldoyle vs An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, l-Irlanda, The Attorney General u Fingal County Council (Konvenzjoni ta’ Aarhus – Aċċess għall-ġustizzja – Rekwiżit ta’ proċedura li ma fihiex spiża b’mod projbittiv – Kamp ta’ applikazzjoni – Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi mad-dritt proċedurali nazzjonali)

12

2023/C 63/17

Kawża C-616/22: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-8 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court – l-Irlanda) – GY vs An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande u The Attorney General (Konvenzjoni ta’ Aarhus – Aċċess għall-ġustizzja – Rekwiżit ta’ proċedura ta’ spiża mhux projbittiva – Kamp ta’ applikazzjoni – Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi mal-liġi proċedurali nazzjonali)

12

2023/C 63/18

Kawża C-662/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fid-19 ta’ Ottubru 2022 – Airbnb Ireland UC vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

13

2023/C 63/19

Kawża C-663/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fid-19 ta’ Ottubru 2022 – Expedia Inc. vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/20

Kawża C-664/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fil-21 ta’ Ottubru 2022 – Google Ireland Limited vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/21

Kawża C-665/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fil-21 ta’ Ottubru 2022 – Amazon Services Europe Sàrl vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2023/C 63/22

Kawża C-666/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fil-21 ta’ Ottubru 2022 – EG Vacation Rentals Ireland Limited vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16

2023/C 63/23

Kawża C-667/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fil-21 ta’ Ottubru 2022 – Amazon Services Europe Sàrl vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17

2023/C 63/24

Kawża C-671/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fil-25 ta’ Ottubru 2022 – T GmbH vs Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

19

2023/C 63/25

Kawża C-714/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sofiyski rayonen sad (il-Bulgarija) fit-22 ta’ Novembru 2022 – S.R.G. Vs “Profi Credit Bulgaria” EOOD

19

2023/C 63/26

Kawża C-727/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court (l-Irlanda) fil-25 ta’ Novembru 2022 – Friends of the Irish Environment CLG vs Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

20

2023/C 63/27

Kawża C-733/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fid-29 ta’ Novembru 2022 – Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP vs “Valentina Heights” EOOD

21

2023/C 63/28

Kawża C-737/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fl-1 ta’ Diċembru 2022 – Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S vs BibMedia A/S

22

2023/C 63/29

Kawża C-740/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Itä-Suomen hovioikeus (il-Finlandja) fit-2 ta’ Diċembru 2022 – Endemol Shine Finland Oy

22

2023/C 63/30

Kawża C-746/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék (l-Ungerija) fis-6 ta’ Diċembru 2022 – Slovenské Energetické Strojárne A. S. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2023/C 63/31

Kawża C-777/22 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2022 mill-Bank Ċentrali Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (ir-Raba’ Awla Estiża) fit-12 ta’ Ottubru 2022 fil-Kawża T-502/19, Francesca Corneli vs BĊE

24

2023/C 63/32

Kawża C-781/22 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2022 minn LE mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (l-Ewwel Awla) fis-26 ta’ Ottubru 2022 fil-Kawża T-475/20, LE vs Il-Kummissjoni

25

2023/C 63/33

Kawża C-787/22 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Diċembru 2022 minn “Sistem ecologica” production, trade and services d.o.o. Srbac mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-19 ta’ Ottubru 2022 fil-Kawża T-81/21, “Sistem ecologica” production, trade and services d.o.o. vs Il-Kummissjoni

26

2023/C 63/34

Kawża C-789/22 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2022 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla Estiża) fit-12 ta’ Ottubru 2022 fil-Kawża T-502/19, Francesca Corneli vs BĊE

27

2023/C 63/35

Kawża C-797/22P P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2022 mir-Repubblika Ellenika. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-19 ta’ Ottubru 2022 fil-Kawża T-850/19, Il-Greċja vs Il-Kummissjoni

28

 

Il-Qorti Ġenerali

2023/C 63/36

Kawża T-586/14 REV II: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings vs Il-Kummissjoni (“Dumping – Importazzjonijiet ta’ ħġieġ solari li joriġina miċ-Ċina – Artikolu 2(8) sa (10), Artikoli 19 u 20 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 [li saru l-Artikolu 2(8) sa (10), Artikoli 19 u 20 tar-Regolament (UE) 2016/1036] – Dritt ta’ aċċess għal dokumenti kunfidenzjali – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Drittijiet tad-difiża”)

30

2023/C 63/37

Kawża T-111/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Dicembru 2022 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia et vs Il-Kummissjoni (“Sussidji – Importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092 – Dazju kumpensatorju definittiv – Punt 1(a) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/1037 – Kontribuzzjoni finanzjarja – Punt 2 tal-Artikolu 3 tar-Regolament 2016/1037 – Benefiċċju – Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament 2016/1037 – Kalkolu tal-ammont ta’ sussidji kumpensabbli – Punt 1(a)(iv) u l-punt 2 tal-Artikolu 3 tar-Regolament 2016/1037 – Azzjoni li ‘tinkariga’ organu privat bit-twettiq ta’ funzjoni li tikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja jew li ‘tordnalu’ jagħmel dan – Remunerazzjoni inqas minn adegwata – Appoġġ għad-dħul jew għall-prezzijiet – Artikolu 28(5) tar-Regolament 2016/1037 – Użu tal-informazzjoni disponibbli – Punt 2 tal-Artikolu 3 u l-Artikolu 6(d) tar-Regolament 2016/1037 – Benefiċċju – Artikolu 8(8) tar-Regolament 2016/1037 – Theddida ta’ dannu sostanzjali għall-industrija tal-Unjoni – Artikolu 8(5) u (6) tar-Regolament 2016/1037 – Rabta kawżali – Analiżi ta’ attribuzzjoni – Analiżi ta’ nuqqas ta’ attribuzzjoni”)

31

2023/C 63/38

Kawża T-126/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Autoridad Portuaria de Bilbao vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat – Settur tal-port – Skema ta’ eżenzjoni mit-taxxa tal-kumpanniji implimentata minn Spanja għal portijiet fil-provinċja ta’ Biscay – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern – Għajnuna eżistenti – Vantaġġ – Oneru tal-prova – Natura selettiva – Effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri – Distorsjoni tal-kompetizzjoni – Miżuri xierqa”)

31

2023/C 63/39

Kawża T-138/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – PT Ciliandra Perkasa vs Il-Kummissjoni (“Sussidji – Importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092 – Dazju kumpensatorju definittiv – Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2016/1037 – Twaqqigħ tal-prezzijiet – Pressjoni fuq il-prezzijiet – Artikolu 8(5) tar-Regolament 2016/1037 – Rabta kawżali – Punt 2 tal-Artikolu 3 u l-Artikolu 6(d) tar-Regolament 2016/1037 – Benefiċċju – Punt 1(a)(i) u l-punt 2 tal-Artikolu 3 tar-Regolament 2016/1037 – Trasferiment dirett ta’ fondi – Artikolu 7 tar-Regolament 2016/1037 – Kalkolu tal-ammont tal-benefiċċju – Artikolu 8(1) u (8) tar-Regolament 2016/1037 – Theddida ta’ dannu sostanzjali – Drittijiet tad-difiża”)

32

2023/C 63/40

Kawża T-143/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – PT Pelita Agung Agrindustri u PT Permata Hijau Palm Oleo vs Il-Kummissjoni (“Sussidji – Importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092 – Dazju kumpensatorju definittiv – Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2016/1037 – Twaqqigħ tal-prezzijiet – Pressjoni fuq il-prezzijiet – Artikolu 8(5) tar-Regolament 2016/1037 – Rabta kawżali – Punt 1(a)(iv u l-punt 2 tal-Artikolu 3 tar-Regolament 2016/1037 – Azzjoni li ‘tinkariga’ organu privat mit-twettiq ta’ funzjoni li tikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja jew li ‘tordnalu’ jagħmel dan – Remunerazzjoni inqas minn adegwata – Appoġġ għad-dħul jew għall-prezzijiet – Punt 2 tal-Artikolu 3 u Artikolu 6(d) tar-Regolament 2016/1037 – Benefiċċju – Punt 1(a)(i) u l-punt 2 tal-Artikolu 3 tar-Regolament 2016/1037 – Trasferiment dirett ta’ fondi – Artikolu 7 tar-Regolament 2016/1037 – Kalkolu tal-ammont tal-benefiċċju – Artikolu 8(1) u (8) tar-Regolament 2016/1037 – Theddida ta’ dannu sostanzjali – Drittijiet tad-difiża”)

33

2023/C 63/41

Kawża T-526/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Devin vs EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea DEVIN – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Karattru deskrittiv – Isem ġeografiku – Assenza ta’ kuntrarjetà mal-ordni pubbliku – Assenza ta’ trade mark ta’ natura li tqarraq lill-pubbliku – Artikolu 7(1)(c), (f) u (g) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c), (f) u (g) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Karattru distintiv miksub permezz tal-użu – Artikolu 7(3) u Artikolu 52(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(3) u Artikolu 59(2) tar-Regolament 2017/1001) – Rikors inċidentali”)

33

2023/C 63/42

Kawża T-533/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Green Power Technologies vs Entreprise commune “Technologies numériques clés” (Klawżola ta’ arbitraġġ – Is-Seba’ Programm Qafas għal azzjonijiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku u demostrazzjoni (2007-2013) – Kuntratti ta’ sussidji – Spejjeż eliġibbli – Rapport tal-OLAF li kkonstata natura mhux eliġibbli ta’ ċerti spejjeż esposti – Rimbors tas-somom imħallsa – Oneru tal-prova – Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 – Kontrotalba)

34

2023/C 63/43

Kawża T-687/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Jinan Meide Casting et vs Il-Kummissjoni (“Dumping – Importazzjonijiet ta’ fittings tal-fondut għal tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli, li joriġinaw miċ-Ċina – Impożizzjoni mill-ġdid tad-dazju antidumping definittiv – Ċertezza legali – Aspettattivi leġittimi – Nuqqas ta’ retroattività – Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 (li sar l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/1036) – Proporzjonalità – Reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet – Artikolu 14(5) tar-Regolament Nru 1225/2009 (li sar l-Artikolu 14(5) tar-Regolament 2016/1036)”)

35

2023/C 63/44

Kawża T-753/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Green Power Technologies vs Il-Kummissjoni (Kontrotalba – Is-Seba’ Programm Qafas għall-azzjonijiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ demostrazzjoni (2007-2013) – Kuntratt ta’ sussidju – Spejjeż eliġibbli – Rapport tal-OLAF li kkonstata natura mhux eliġibbli ta’ ċerti spejjeż sostnuti – Rimbors tas-somom imħallsa – Oneru tal-prova – Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Arrikkiment indebitu – Rikors għal annullament – Rapport tal-OLAF – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà)

36

2023/C 63/45

Kawża T-182/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – PKK vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda kontra l-PKK fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu – Iffriżar ta’ fondi – Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK – Regolament (KE) Nru 2580/2001 – Applikabbiltà għas-sitwazzjonijiet ta’ kunflitt armat – Grupp terroristiku – Bażi fattwali tad-deċiżjonijiet ta’ ffriżar ta’ fondi – Deċiżjoni meħuda minn awtorità kompetenti – Awtorità ta’ Stat terz – Eżami mill-ġdid – Obbligu ta’ motivazzjoni – Proporzjonalità – Drittijiet tad-difiża – Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva”)

36

2023/C 63/46

Kawża T-296/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – SU vs EIOPA (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Kuntratt għal żmien determinat – Nuqqas ta’ tiġdid – Proċedura ta’ tiġdid – Teħid inkunsiderazzjoni tar-rapporti ta’ evalwazzjoni – Rapport ta’ evalwazzjoni mhux iffinalizzat – Responsabbiltà – Dannu materjali – Telf ta’ opportunità – Dannu morali – Ġurisdizzjoni sħiħa – Eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti Ġenerali”)

37

2023/C 63/47

Kawża T-312/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – SY vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Reklutaġġ – Avviż ta’ kompetizzjoni – Kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/374/19 – Deċiżjoni li isem ir-rikorrent ma jiġix inkluż fil-lista ta’ riżerva tal-kompetizzjoni – Rikors għal annullament – Tibdil tal-avviż ta’ kompetizzjoni wara li saru parzjalment it-testijiet ta’ ammissjoni – Nuqqas ta’ bażi legali – Aspettattivi leġittimi – Ċertezza legali – Forza maġġuri – Ugwaljanza fit-trattament – Benefiċċju ta’ arranġamenti speċjali – Organizzazzjoni mill-bogħod tal-eżamijiet – Rata għolja ta’ suċċess tal-kandidati interni – Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni”)

38

2023/C 63/48

Kawża T-346/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Jannar 2023 – Hecht Pharma vs EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Gufic – Użu ġenwin tat-trade mark – Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Użu pubbliku u lejn l-estern – Importanza tal-użu – Natura u forma tal-użu – Użu għall-prodotti li għalihom hija rreġistrata t-trade mark”)

39

2023/C 63/49

Kawża T-358/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 14 ta’ Diċembru 2022 – Hotel Cipriani vs EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea CIPRIANI FOOD – Użu ġenwin tat-trade mark – Natura tal-użu – Artikolu 18(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Importanza tal-użu – Artikolu 58(1)(a) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

40

2023/C 63/50

Kawża T-440/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Dicembru 2022 – TM vs BĊE (“Servizz pubbliku – Persunal tal-BĊE – Reklutaġġ – Avviż ta’ pożizzjoni vakanti – Proċedura biex timtela pożizzjoni [informazzjoni kunfidenzjali redatta] – Kriterji ta’ selezzjoni – Esperjenza professjonali – Ċaħda ta’ kandidatura – Ħatra ta’ kandidat ieħor – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Użu ħażin ta’ poter – Interess tas-servizz – Responsabbiltà – Danni materjali u morali”)

40

2023/C 63/51

Kawża T-490/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Vanhoudt vs BEI (“Servizz pubbliku – Persunal tal-BEI – Reklutaġġ – Avviż ta’ pożizzjoni vakanti – Ċaħda ta’ kandidatura – Nomina ta’ kandidat ieħor – Obbligu ta’ motivazzjoni – Irregolarità tal-proċedura ta’ reklutaġġ – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Responsabbiltà”)

41

2023/C 63/52

Kawża T-530/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Pierre Lannier vs EUIPO – Pierre Lang Trading (PL) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta l-ittri kbar ‘P’ u ‘L’ superimposti – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta arranġament rifless tal-ittri kbar ‘P’ u ‘L’ superimposti – Ammissibbiltà tar-rikors quddiem il-Bord tal-Appell – Locus standi – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

42

2023/C 63/53

Kawża T-553/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Agrarfrost vs EUIPO – McCain (Forma ta’ smiley) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark tridimensjonali tal-Unjoni Ewropea – Forma ta’ smiley – Użu ġenwin tat-trade mark – Punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 18(1) u l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Natura tal-użu – Assenza ta’ tibdil tal-karattru distintiv”)

42

2023/C 63/54

Kawża T-636/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Eurol vs EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedura għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Reġistrazzjoni internazzjonali li ssemmi l-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva eurol LUBRICANTS – Trade mark preċedenti nazzjonali EUROLLUBRICANTS – Prova tal-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Artikoli 15 u 57 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li saru l-Artikoli 18 u 64 tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Użu bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark – Assenza ta’ bidla tal-karattru distintiv – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001)”)

43

2023/C 63/55

Kawża T-18/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali fl-14 ta’ Diċembru 2022 – Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret vs EUIPO – Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti Newport – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

44

2023/C 63/56

Kawża T-46/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Esedra vs Il-Parlament (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Ġestjoni sħiħa taċ-ċentru ta’ akkoljenza tat-tfal żgħar tal-Parlament fi Brussell – Ċaħda tal-offerta ta’ offerent – Offerta anormalment baxxa – Konformità ta’ offerta mal-kundizzjonijiet previsti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni”)

44

2023/C 63/57

Kawża T-735/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2022 – CX vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċeduri dixxiplinari – Revoka – Deċiżjoni li titnaqqas ir-remunerazzjoni tar-rikorrent – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

45

2023/C 63/58

Kawża T-52/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2022 – CX vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċedura dixxiplinari – Tneħħija minn pożizzjoni – Deċiżjoni ta’ reintegrazzjoni – Talba għal annullament – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni – Talba għal kumpens – Telf ta’ opportunità li jiġi promoss – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

45

2023/C 63/59

Kawża T-280/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2022 – CX vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċedura dixxiplinarja – Revoka – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

46

2023/C 63/60

Kawża T-675/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2022 – Leonardo vs Frontex (“Aċċess għal dokumenti – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Servizz ta’ sorveljanza mill-ajru – Sistema ta’ inġenju tal-ajru ppilotat mill-bogħod – Rifjut ta’ aċċess – Talba li ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni mressqa miż-żewġ partijiet prinċipali – Assenza ta’ rinunzja – Amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

47

2023/C 63/61

Kawża T-522/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2022 – XH vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Promozzjoni – Eżerċizzju ta’ promozzjoni 2020 – Deċiżjoni li tirrifjuta li timmodifika l-fajl Sysper 2 tar-rikorrenti – Deċiżjoni li ma tiġix promossa r-rikorrenti – Termini għall-preżentata ta’ rikors – Natura ta’ ordni pubbliku – Punt ta’ tluq – Talba għal għajnuna legali – Sospensjoni tat-termini – Komputazzjoni tat-termini – Tardività – Każ fortuwitu jew forza maġġuri – Żball skużabbli – Inammissibbiltà”)

47

2023/C 63/62

Kawża T-709/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2022 – WhatsApp Ireland vs Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (“Rikors għal annullament – Protezzjoni tad-data personali – Abbozz ta’ deċiżjoni tal-awtorità superviżorja ewlenija – Soluzzjoni tat-tilwim bejn awtoritajiet superviżorji mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data – Deċiżjoni vinkolanti – Artikolu 60(4) u Artikolu 65(1)(a) tar-Regolament (UE) 2016/679 – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Att preparatorju – Nuqqas ta’ inċidenza diretta”)

48

2023/C 63/63

Kawża T-717/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – ICA Traffic vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Kuntratti pubbliċi – Proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta’ avviż dwar kuntratt – Provvista ta’ robots tad-diżinfezzjoni lil sptarijiet Ewropej fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 – Kwantità massima tal-prodotti li kellhom jiġu pprovduti fil-kuntest ta’ ftehim qafas – Att li jaqa’ f’kuntest purament kuntrattwali – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà”)

49

2023/C 63/64

Kawża T-721/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2022 – Sunrise Medical u Sunrise Medical Logistics vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Unjoni doganali – Tariffa doganali komuni – Nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika – Klassifikazzjoni fin-Nomenklatura Maqgħuda – Subintestaturi tariffarji – Att regolatorju li jinkludi miżuri ta’ eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ interess individwali – Inammissibbiltà”)

49

2023/C 63/65

Kawża T-751/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2022 – EMS vs EUIPO (AIRFLOW) (“Rikors għal annullament – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali AIRFLOW – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Rikors manifestament infondata fid-dritt”)

50

2023/C 63/66

Kawża T-110/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Kremer vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Pensjoni tal-irtirar – Drittijiet għall-pensjoni miksuba qabel id-dħul fis-servizz tal-Unjoni – Trasferiment lejn l-iskema tal-Unjoni – Akkreditazzjoni tas-snin ta’ servizz – Rikors għal annullament – Talba għar-rimbors tal-kapital ittrasferit li ma tax lok għal akkreditazzjoni”)

50

2023/C 63/67

Kawża T-111/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2022 – Baert vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Pensjoni tal-irtirar – Drittijiet għall-pensjoni miksuba qabel id-dħul fis-servizz tal-Unjoni – Trasferiment lejn l-iskema tal-Unjoni – Akkreditazzjoni tas-snin ta’ servizz – Rikors għal annullament – Talba għar-rimbors tal-kapital ittrasferit li ma tax lok għal akkreditazzjoni – Terminu għat-tressiq ta’ ilment – Arrikkiment indebitu – Inammissibbiltà manifesta”)

51

2023/C 63/68

Kawża T-116/22 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Novembru 2022 – Belavia vs Il-Kunsill (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Bjelorussja – Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ urġenza”)

52

2023/C 63/69

Kawża T-264/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Diċembru 2022 – Suicha vs EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea MK MARKTOMI MARKTOMI – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea MK MICHAEL KORS – Raġuni relattiva ta’ invalidità – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

52

2023/C 63/70

Kawża T-311/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2022 – AMO Development vs EUIPO (Strumenti mediċi) (“Disinn Komunitarju – Disinni Komunitarji li jirrappreżentaw strumenti mediċi – Assenza ta’ talba għal tiġdid – Tħassir ta’ disinni fl-iskadenza tar-reġistrazzjoni – Rikors għal restitutio in integrum – Artikolu 67 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Dmir ta’ diliġenza – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

53

2023/C 63/71

Kawża T-713/22: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2022 – Portumo Madeira et vs Il-Kummissjoni

54

2023/C 63/72

Kawża T-720/22: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2022 – Nova Ship Invest vs Il-Kummissjoni

55

2023/C 63/73

Kawża T-724/22: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2022 – Neottolemo vs Il-Kummissjoni

56

2023/C 63/74

Kawża T-725/22: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2022 – Register.com vs Il-Kummissjoni

56

2023/C 63/75

Kawża T-760/22: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2022 – TB vs ENISA

57

2023/C 63/76

Kawża T-786/22: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2022 – Frajese vs Il-Kummissjoni

58

2023/C 63/77

Kawża T-788/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2022 – PT vs Il-Kummissjoni

60

2023/C 63/78

Kawża T-790/22: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2022 – Sberbank Europe vs BĊE

60

2023/C 63/79

Kawża T-797/22: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Diċembru 2022 – Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles et vs Il-Kunsill

61

2023/C 63/80

Kawża T-798/22: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2022 – Ordre des avocats à la cour de Paris u Couturier vs Il-Kunsill

62

2023/C 63/81

Kawża T-803/22: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2022 – TZ vs Il-Kunsill

64

2023/C 63/82

Kawża T-830/22: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2022 – Il-Polonja vs Il-Kummissjoni Ewropea

64

2023/C 63/83

Kawża T-831/22: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Dicembru 2022 – TO vs AUEA

65

2023/C 63/84

Kawża T-3/23: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Jannar 2023 – UA vs AUEA

66

2023/C 63/85

Kawża T-5/23: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2023 – Illumina vs Il-Kummisjoni

67

2023/C 63/86

Kawża T-780/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Diċembru 2022 – Smith & Nephew USD u Smith & Nephew USD One vs Il-Kummissjoni

68

2023/C 63/87

Kawża T-76/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2022 – Schwa-Medico vs EUIPO – Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

68

2023/C 63/88

Kawża T-443/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2022 – PV vs L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

68


MT

 

Top