EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:463:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 463, 5 ta' Diċembru 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 463

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 65
5 ta' Diċembru 2022


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2022/C 463/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2022/C 463/02

Kawża C-344/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal du travail francophone de Bruxelles – il-Belġju) – L.F. vs S.C.R.L. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Direttiva 2000/78/KE – Ħolqien ta’ qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol – Projbizzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin – Regola interna ta’ impriża privata li tipprojbixxi fuq il-post tax-xogħol kwalunkwe manifestazzjoni ta’ twemmin reliġjuż, filosofiku jew politiku – Projbizzjoni li tkopri l-kliem, l-ilbies jew kwalunkwe tip ieħor ta’ manifestazzjoni ta’ dan it-twemmin – Ilbies ta’ ħwejjeġ b’konnotazzjoni reliġjuża)

2

2022/C 463/03

Kawża C-616/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Koln – il-Ġermanja) – M2Beauté Cosmetics GmbH vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Direttiva 2001/83/KE – Il-punt 2(b) tal-Artikolu 1 – Kunċett ta’ “prodott mediċinali skont il-funzjoni” – Assenza ta’ studju xjentifiku – Konoxxenzi xjentifiċi relatati ma’ analogu strutturali – Regolament (KE) Nru 1223/2009 – Prodott kożmetiku – Effetti benefiċi konkreti fuq is-saħħa tal-bniedem – Effetti benefiċi immedjati jew fuq perijodu ta’ żmien – Effetti pożittivi fuq id-dehra)

3

2022/C 463/04

Kawża C-698/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Najwyższy – il-Polonja) – Gmina Wieliszew vs Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Fondi strutturali – Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) – Fond ta’ Koeżjoni – Regolament (KE) Nru 1083/2006 – Regolament (UE) Nru 1303/2013 – Finanzjament mill-Unjoni Ewropea – Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – Regolament (KE) Nru 1290/2005 – Regolament (KE) Nru 1698/2005 – Regolament (UE) Nru 1306/2013 – Ftehim ta’ sussidju – Fondi ttrasferiti lill-benefiċjarju f’kont ta’ bank fallut – Leġiżlazzjoni nazzjonali li ma teskludix dawn il-fondi mill-massa fallimentari ta’ dan il-bank)

4

2022/C 463/05

Kawża C-713/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari taċ-Centrale Raad van Beroep – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank vs X, Y vs Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Artikolu 11(3)(a) u (e) – Persuna residenti fi Stat Membru u li teżerċita attività bħala persuna impjegata fi Stat Membru ieħor – Kuntratt(i) ta’ xogħol konkluż(i) ma’ aġenzija għal xogħol temporanju waħda – Missjonijiet ta’ xogħol temporanju – Intervalli – Determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli matul l-intervalli bejn il-missjonijiet ta’ xogħol temporanju – Tmiem tar-relazzjoni ta’ xogħol)

5

2022/C 463/06

Kawża C-1/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Veliko Tarnovo – il-Bulgarija) – MC vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 273 – Miżuri intiżi sabiex jiġi żgurat il-ġbir korrett tal-VAT – Artikolu 325(1) TFUE – Obbligu tal-ġlieda kontra l-attivitajiet illegali li jippreġudikaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Dejn tal-VAT ta’ persuna ġuridika taxxabbli – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi r-responsabbiltà in solidum tal-maniġer mhux taxxabbli tal-persuna ġuridika – Trasferimenti mwettqa b’mala fide mill-maniġer – Tnaqqis fl-assi tal-persuna ġuridika li jwassal għall-insolvenza – Nuqqas ta’ ħlas tal-ammonti tal-VAT dovuti mill-persuna ġuridika fit-termini previsti – Interessi moratorji – Proporzjonalità)

5

2022/C 463/07

Kawża C-64/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas- Sąd Najwyższy – il-Polonja) – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. vs Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 86/653/KEE – Artikolu 7(1)(b) – Aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom – Tranżazzjoni konkluża ma’ terz li jkun inkiseb bħala klijent preċedentement mill-aġent kummerċjali – Remunerazzjoni – Natura imperattiva jew supplimentari tad-dritt tal-aġent għall-kummissjoni)

6

2022/C 463/08

Kawżi magħquda C-164/21 u C-318/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa – il-Latvja) – “Baltijas Starptautiskā Akadēmija” SIA (C-164/21), “Stockholm School of Economics in Riga” SIA (C-318/21) vs Latvijas Zinātnes padome (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru 651/2014 – Punt 83 tal-Artikolu 2 – Riferiment dirett u inkundizzjonat għad-dritt tal-Unjoni – Ammissibbiltà tad-domandi – Għajnuna għar-riċerka, għall-iżvilupp u għall-innovazzjoni – Kunċett ta’ “organizzazzjoni ta’ riċerka u ta’ tixrid tal-għarfien” – Istituzzjoni ta’ edukazzjoni ogħla li teżerċita attivitajiet ekonomiċi u mhux ekonomiċi – Determinazzjoni tal-iskop ewlieni)

7

2022/C 463/09

Kawża C-199/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzgericht – l-Awstrija) – DN vs Finanzamt Österreich (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sigurtà soċjali – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Artikoli 67 u 68 – Benefiċċji tal-familja – Dritt għall-benefiċċji abbażi ta’ pensjoni – Persuna li tirċievi pensjonijiet imħallsa minn żewġ Stati Membri – Stat(i) Membru/i li fih/om il-persuna li tirċievi l-pensjoni għandha dritt għall-benefiċċji tal-familja – Regolament (KE) Nru 987/2009 – It-tielet sentenza tal-Artikolu 60(1) – Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprevedi l-għoti ta’ benefiċċji tal-familja lill-ġenitur li jkun laqa’ l-wild fid-dar tiegħu – Astensjoni ta’ dan il-ġenitur li jitlob l-għoti ta’ dawn il-benefiċċji – Obbligu ta’ teħid inkunsiderazzjoni tat-talba mressqa mill-ġenitur l-ieħor – Talba għal rimbors tal-benefiċċji tal-familja mħallsa lill-ġenitur l-ieħor – Ammissibbiltà)

8

2022/C 463/10

Kawża C-256/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht München – il-Ġermanja) – KP vs TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks tal-Unjoni Ewropea – Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 124(a) u (d) – Artikolu 128 – Ġurisdizzjoni tal-qrati tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea – Azzjoni għall-kontrafazzjoni – Kontrotalba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Rinunzja tal-azzjoni għal ksur – Eżitu tal-kontrotalba – Natura awtonoma tal-kontrotalba)

9

2022/C 463/11

Kawża C-355/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Najwyższy – il-Polonja) – Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k. vs Procter & Gamble International Operations SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali – Artikolu 10 – Miżuri korrettivi – Distruzzjoni ta’ merkanzija – Kunċett ta’ “ksur ta’ dritt tal-proprjetà intellettwali” – Merkanzija li għandha trade mark tal-Unjoni Ewropea)

9

2022/C 463/12

Kawża C-397/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Törvényszék – l-Ungerija) – HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fiskali – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Bejgħ mhux suġġett għall-VAT – VAT iffatturata indebitament u mħallsa – Stralċ tal-fornitur – Rifjut tar-rimbors mill-awtorità fiskali lir-riċevitur tal-VAT imħallsa indebitament – Prinċipji ta’ effettività, ta’ newtralità fiskali u ta’ nondiskriminazzjoni)

10

2022/C 463/13

Kawża C-405/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Višje sodišče v Mariboru – is-Slovenja) – FV vs NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 93/13/KEE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Artikolu 3(1) u Artikolu 8 – Kriterji ta’ evalwazzjoni tan-natura inġusta ta’ klawżola kuntrattwali – Żbilanċ sinjifikattiv bejn id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet li jirriżultaw mill-kuntratt – Rekwiżit ta’ bona fide tal-bejjiegħ jew tal-fornitur – Possibbiltà li jiġi ggarantit livell ta’ protezzjoni ogħla minn dak previst mid-Direttiva)

11

2022/C 463/14

Kawża C-431/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Finanzgericht Bremen – il-Ġermanja) – X GmbH & Co. KG vs Finanzamt Bremen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Libertà ta’ stabbiliment u libertà li jiġu pprovduti servizzi – Taxxa fuq il-kumpanniji – Determinazzjoni tad-dħul taxxabbli tal-kumpanniji – Tranżazzjonijiet relatati ma’ barra mill-pajjiż – Obbligu ta’ dokumentazzjoni fiskali tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn persuni li għandhom rabtiet ta’ interdipendenza – Stima u żieda tad-dħul taxxabbli bħala sanzjoni)

12

2022/C 463/15

Kawża C-437/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Liberty Lines SpA vs Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport – Regolament (KEE) Nru 3577/92 – Artikoli 1 u 4 – Regolament (KE) Nru 1370/2007 – Artikolu 1 – Għoti dirett ta’ kuntratti għal servizz pubbliku – Servizzi pubbliċi ta’ trasport marittimu mgħaġġel ta’ passiġġieri – Assimilazzjoni ma’ servizzi ta’ trasport ferrovjarju bil-baħar)

12

2022/C 463/16

Kawża C-593/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Ottubru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – il-Belġju) – NY vs Herios SARL (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 86/653/KEE – Artikolu 17(2)(a) – Aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom – Terminazzjoni tal-kuntratt ta’ aġenzija mill-prinċipal – Indennizz għal tkeċċija – Subaġenzija – Dritt tas-subaġent proporzjonalment għall-indennizz għal tkeċċija dovut lill-aġent prinċipali li jikkorrispondi għall-klijentela mogħtija mis-subaġent)

13

2022/C 463/17

Kawża C-79/22 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Frar 2022 minn Carlos Correia de Matos mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fis-17 ta’ Diċembru 2021 fil-Kawża T-719/22, Correia de Matos vs Il-Kummissjoni

14

2022/C 463/18

Kawża C-446/22 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Lulju 2022 minn Fidelity National Information Services, Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fl-4 ta’ Mejju 2022 fil-Kawża T-237/21 – Fidelity National Information Services vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) – IFIS (FIS)

14

2022/C 463/19

Kawża C-533/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Argeş (ir-Rumanija) fid-9 ta’ Awwissu 2022 – SC Adient Ltd & Co.Kg vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

14

2022/C 463/20

Kawża C-540/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Awwissu 2022 – SN et vs Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

15

2022/C 463/21

Kawża C-549/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Awwissu 2022 – X vs Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

16

2022/C 463/22

Kawża C-572/22 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Awwissu 2022 minn Ana Carla Mendes de Almeida mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fit-13 ta’ Ġunju 2022 fil-Kawża T-334/21, Mendes de Almeida vs Il-Kunsill

17

2022/C 463/23

Kawża C-585/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-7 ta’ Settembru 2022 – X BV vs Staatssecretaris van Financiën

17

2022/C 463/24

Kawża C-590/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Wesel (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Settembru 2022 – AT, BT vs PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

18

2022/C 463/25

Kawża C-596/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Minden (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Settembru 2022 – J.O. vs Kreis Gütersloh

18

2022/C 463/26

Kawża C-598/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fis-16 ta’ Settembru 2022 – Società Italiana Imprese Balneari Srl vs Comune di Rosignano Marittimo et

19

2022/C 463/27

Kawża C-651/22: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

20

2022/C 463/28

Kawża C-668/22: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Is-Slovakkja

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2022/C 463/29

Kawża T-421/17 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Leino-Sandberg vs Il-Parlament (Aċċess għal dokumenti – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Dokument dwar id-deċiżjoni li tirrifjuta lil terz l-aċċess sħiħ għat-tabelli tat-trilogi li jirrelataw mal-Proposta ta’ Regolament tal-Parlament u tal-Kunsill dwar l-Europol u li jħassru d-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI – Rifjut ta’ aċċess – It-tieni inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-proċeduri ġudizzjarji u tal-opinjonijiet legali)

22

2022/C 463/30

Kawża T-502/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Corneli vs BĊE (“Unjoni Ekonomika u Monetarja – Unjoni Bankarja – Ristrutturazzjoni u riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu – Miżuri ta’ intervent bikri – Deċiżjoni tal-BĊE li Banca Carige SpA titqiegħed taħt amministrazzjoni temporanja – Rikors għal annullament – Rikors ippreżentat minn azzjonist – Locus standi – Interess distint minn dak tal-bank – Ammissibbiltà – Żball ta’ liġi fid-determinazzjoni tal-bażi legali – Interpretazzjoni konformi tad-dritt nazzjonali mill-qorti tal-Unjoni – Limitu – Projbizzjoni li d-dritt nazzjonali jiġi interpretat contra legem”)

22

2022/C 463/31

Kawża T-552/19 OP: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Malacalza Investimenti vs BĊE (“Aċċess għal dokumenti – Deċiżjoni 2004/258/KE – Deċiżjoni tal-BĊE li jqiegħed lil Banca Carige taħt amministrazzjoni temporanja – Rifjut ta’ aċċess – Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni protetta bħala tali bis-saħħa tad-dritt tal-Unjoni – Preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità – Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ persuna fiżika jew ġuridika speċifika, inkluż fir-rigward tal-proprjetà intellettwali – Kunċett ta’ informazzjoni kunfidenzjali – Obbligu ta’ motivazzjoni – Oppożizzjoni”)

23

2022/C 463/32

Kawża T-627/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – LAICO vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja – Iffriżar ta’ fondi – Lista ta’ persuni, entitajiet u organi li fir-rigward tagħhom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi – Żamma ta’ isem ir-rikorrenti fuq il-lista – Żball ta’ evalwazzjoni”)

24

2022/C 463/33

Kawża T-711/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – Puma vs EUIPO – CMS (CMS Italy) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva CMS Italy – Trade marks figurattivi internazzjonali preċedenti li jirrappreżentaw felin jaqbeż lejn ix-xellug u trade mark figurattiva internazzjonali preċedenti PUMA – Raġuni relattiva għal rifjut – Ħsara għar-reputazzjoni – Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001] – Xebh bejn is-sinjali – Prova tar-reputazzjoni – Evalwazzjoni globali”)

25

2022/C 463/34

Kawża T-761/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – European Dynamics Luxembourg vs BĊE (“Kuntratti pubbliċi – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Esklużjoni mill-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt – Offerta anormalment baxxa – Tentattivi sabiex il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jiġi indebitament influwenzat – Nuqqas ta’ osservanza tar-regoli ta’ komunikazzjoni – Proporzjonalità – Obbligu ta’ motivazzjoni – Użu ħażin ta’ poter – Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

26

2022/C 463/35

Kawża T-83/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Van Walle vs ECDC (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Persunal tal-ECDC – Deċiżjoni li ma jiġġeddidx il-kuntratt – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Użu ħażin ta’ poter – Obbligu ta’ premura – Dritt għal smigħ – Rikors għal annullament u għad-danni”)

26

2022/C 463/36

Kawża T-88/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Paesen vs SEAE (“Servizz pubbliku – Uffiċjal – Persunal tas-SEAE assenjat f’pajjiż terz – Kap ta’ delegazzjoni – Perijodu ta’ prova maniġerjali – Rapport finali ta’ evalwazzjoni tal-perijodu ta’ prova maniġerjali – Att li ma jikkawżax preġudizzju – Inammissibbiltà – Assenjazzjoni mill-ġdid għal kariga mhux maniġerjali fis-sede tas-SEAE – Obbligu ta’ motivazzjoni – Dritt għal smigħ – Kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni għall-kapijiet ta’ delegazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 5028/2, tad 9 ta’ Settembru 2008, dwar il-persunal maniġerjali intermedju – Nuqqas ta’ inklużjoni ta’ dokumenti fil-fajl personali – Interess tas-servizz – Użu ħażin ta’ poter – Talba għal assistenza – Deċiżjoni li tiċħad it-talba – Responsabbiltà”)

27

2022/C 463/37

Kawża T-168/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – Magnatec vs EUIPO (Blu ċar) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea li tikkonsisti fi sfumatura ta’ blu ċar – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Limitazzjoni tal-prodotti suġġetti għall-applikazzjoni għal trade mark – Artikolu 49(1) tar-Regolament 2017/1001 – Rekwiżiti ta’ kjarezza u ta’ preċiżjoni – Artikolu 33(2) tar-Regolament 2017/1001 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001”)

28

2022/C 463/38

Kawża T-174/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Agrofert vs Il-Parlament (“Aċċess għal dokumenti – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Dokumenti relatati mal-investigazzjoni kontra l-ex Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka għal użu abbużiv tal-fondi Ewropej u kunflitti ta’ interessi potenzjali – Rifjut ta’ aċċess – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-iskopijiet ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni u ta’ awditu – Tmiem parzjali tal-interess ġuridiku – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni parzjali – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

28

2022/C 463/39

Kawża T-222/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Shopify vs EUIPO – Rossi et (Shoppi) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Shoppi – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti SHOPIFY – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Assenza ta’ karattru distintiv imsaħħaħ tat-trade mark preċedenti – Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u mill-Euratom (Brexit)”)

29

2022/C 463/40

Kawża T-311/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – SV vs BEI (“Servizz pubbliku – Persunal tal-BEI – Evalwazzjoni tal-prestazzjoni – Promozzjoni – Azzjoni amministrattiva – Proċedura speċjali applikabbli għad-deċiżjonijiet ta’ evalwazzjoni – Regola ta’ konkordanza bejn l-azzjoni amministrattiva u r-rikors sussegwenti – Intensità tal-istħarriġ – Obbligu ta’ motivazzjoni – Dritt għal smigħ – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Responsabbiltà”)

30

2022/C 463/41

Kawża T-352/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Oi Dromoi tis Elias vs Il-Kummissjoni (“Dritt istituzzjonali – Selezzjoni tal-imsieħba għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ Europe Direct (2021-2025) fil-Greċja – Proċedura ta’ sejħa għal proposti – Kriterji ta’ eliġibbiltà – Ċaħda ta’ kandidatura”)

30

2022/C 463/42

Kawża T-429/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – Aldi Einkauf vs EUIPO – Cantina sociale Tollo (ALDIANO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ALDIANO – Trade marks tal-Unjoni Ewropea u reġistrazzjoni internazzjonali verbali preċedenti ALDI – Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Artikolu 64 tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

31

2022/C 463/43

Kawża T-454/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – G-Core Innovations vs EUIPO – Coretransform (G CORELABS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva G CORELABS – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti CORE – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1011)”)

31

2022/C 463/44

Kawża T-496/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Vasallo Andrés vs Il-Parlament (“Dritt isituzzjonali – Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament – Petizzjoni relatata mas-sistema dixxiplinarja għall-impjegati pubbliċi fi Spanja – Kwistjoni li ma taqax fl-oqsma ta’ attivitatijiet tal-Unjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni – Kunflitt ta’ interessi – Impatt tat-tqegħid online tal-istatus ta’ petizzjoni fuq il-portal tal-internet tal-petizzjonijiet tal-Parlament”)

32

2022/C 463/45

Kawża T-517/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Grieger vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Impenn ta’ assenjazzjoni mill-ġdid għal pożizzjoni ta’ middle management fi tmiem is-sekondar – Talba għal assenjazzjoni mill-ġdid – Interess tas-servizz – Obbligu ta’ motivazzjoni – Aspettattivi leġittimi – Dmir ta’ premura”)

33

2022/C 463/46

Kawża T-524/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Saure vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Korrispondenza tal-Kummissjoni ma’ AstraZeneca u mal-awtoritajiet Ġermaniżi dwar il-kwantitajiet u t-termini ta’ kunsinna ta’ vaċċini kontra l-COVID 19 – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-proċeduri ġudizzjarji – Dokumenti li ġew prodotti fil-kuntest ta’ proċedura ġudizzjarja magħluqa fil-mument tal-adozzjoni tad-deċiżjoni li tirrifjuta l-aċċess għalihom – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-ħajja privata u l-integrità tal-individwu – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ terz”)

33

2022/C 463/47

Kawża T-537/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – bett1.de vs EUIPO – XXXLutz Marken (BODY STAR) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali BODY STAR – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti Bodyguard – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti Bodyguard – Raġuni relattiva għal rifjut – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

34

2022/C 463/48

Kawża T-539/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – the airscreen company vs EUIPO – Moviescreens Rental (airframe) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark figurattiva airframe – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Assenza ta’ karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001”)

35

2022/C 463/49

Kawża T-572/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Copal Tree Brands vs EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea COPAL TREE – Trade mark figurattiva nazzjonali preċedenti COMPAL – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Xebh bejn is-sinjali – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

36

2022/C 463/50

Kawża T-589/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Serrano Velázquez vs Il-Parlament (“Dritt istituzzjonali – Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament – Petizzjoni dwar il-ksur mill-awtoritajiet Spanjoli tad-dritt tal-Unjoni fil-qasam tad-drittijiet fundamentali – Deċiżjoni li tiċħad il-petizzjoni mingħajr azzjoni ulterjuri – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

36

2022/C 463/51

Kawża T-599/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – bett1.de vs EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Body-Star – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti Bodyguard – Raġuni relattiva għal rifjut – Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001, moqri flimkien mal-Artikolu 8(1)(b) tal-istess regolament”)

37

2022/C 463/52

Kawża T-618/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – WV vs CdT (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Leave tal-mard – Assenzi mhux iġġustifikati – Xoljiment tal-kuntratt mingħajr preavviż – Artikolu 16 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg – Artikolu 48(b) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg – Responsabbiltà”)

37

2022/C 463/53

Kawża T-652/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – L. Oliva Torras vs EUIPO – Mecánica del Frío (Tagħmir ta’ gganċjar għall-vetturi) (“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta apparat ta’ agganċjar ta’ tagħmir ta’ refriġerazzjoni jew ta’ klimatizzazzjoni fuq vettura bil-mutur – Raġunijiet ta’ invalidità – Novità – Karattru individwali – Artikoli 5 u 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Żvelar tad-disinn preċedenti – Artikolu 7 tar-Regolament Nru 6/2002 – Portata tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn preċedenti prodott wara t-tressiq tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Artikolu 28(1)(b)(i), (v) u (vi) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002”)

38

2022/C 463/54

Kawża T-656/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – H/2 Credit Manager vs EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea H/2 CAPITAL PARTNERS – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea HCapital – Raġuni relattiva għal rifjut – Pubbliku rilevanti – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Xebh tas-sinjali – Xebh tas-servizzi – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

39

2022/C 463/55

Kawża T-663/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Zegers vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Pensjoni tal-irtirar – Trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni nazzjonali – Kundizzjoni ta’ kisba qabel id-dħul fis-servizz tal-Unjoni – Teħid inkunsiderazzjoni mill-awtorità nazzjonali ta’ perijodu sussegwenti għad-dħul fis-servizz tal-Unjoni”)

39

2022/C 463/56

Kawża T-696/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – Les Bordes Golf International vs EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea LES BORDES – Trade mark figurattiva internazzjonali preċedenti li tinkludi figura li tikkonsisti b’mod partikolari minn ras ta’ ċerv – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) ta’ Regolament (UE) 2017/1001”)

40

2022/C 463/57

Kawża T-752/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Associação do Socorro e Amparo vs EUIPO – De Bragança (quis ut Deus) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva quis ut Deus – Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark – Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

40

2022/C 463/58

Kawża T-802/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – just organic.com vs EUIPO (JUST ORGANIC) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unoni Ewropea JUST ORGANIC – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

41

2022/C 463/59

Kawża T-58/22: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – Labaš vs EUIPO (FRESH) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea FRESH – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001”)

42

2022/C 463/60

Kawża T-738/18 RENV: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Settembru 2022 – Dragnea vs Il-Kummissjoni (“Investigazzjonijiet esterni tal-OLAF – Rifjut ta’ aċċess għall-fajl tal-investigazzjonijiet tal-OLAF – Irtirar u sostituzzjoni tal-att ikkontestat – Għajbien tas-suġġett tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

42

2022/C 463/61

Kawża T-517/19 INTP: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – Homoki vs Il-Kummissjoni (“Interpretazzjoni tas-sentenza – Inammissibbiltà”)

43

2022/C 463/62

Kawża T-45/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – KRBL vs EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Skadenza tar-reġistrazzjoni internazzjonali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni – Tmiem tas-suġġett tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

43

2022/C 463/63

Kawżi magħquda T-101/21 u T-213/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Settembru 2022 – Primagra u Mlékárna Hlinsko vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej – FEŻR – Fondi ta’ Koeżjoni – FSE – Regolament (UE) Nru 1303/2013 – Ittra dwar is-segwitu ta’ rakkomandazzjonijiet ifformulati mill-Kummissjoni fil-verifika tagħha dwar l-allegati konflitti ta’ interessi – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Att preparatorju – Inammissibbiltà”)

44

2022/C 463/64

Kawża T-514/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ottubru 2022 – Associazione “Terra Mia Amici No Tap” vs BEI (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni – Ambjent – Finanzjament tal-pipeline tal-gass trans-Adrijatiku – Deliberazzjoni tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI li tapprova l-finanzjament – Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 – Talba għal reviżjoni interna – Tweġiba sussegwenti għall-preżentata tar-rikors – Talba għal ordni – Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni – Eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

44

2022/C 463/65

Kawża T-518/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Settembru 2022 – European Paper Packaging Alliance vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament – Ambjent – Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss – Direttiva (UE) 2019/904 – Tnaqqis tal-effett ta’ ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent – Att li ma jistax ikun is-suġġett ta’ rikors – Inammissibbiltà)

45

2022/C 463/66

Kawża T-624/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Settembru 2022 – Primagran vs EUIPO – Primagaz (prımagran) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea prımagran – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti PRIMA – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 27(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2018/625 – Artikolu 95(1) tar-Regolament 2017/1001 – Projbizzjoni ta’ reformatio in pejus – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

46

2022/C 463/67

Kawża T-653/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2022 – Callaway vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Politika agrikola komuni – Katalgu komuni ta’ varjetajiet ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli – Varjetajiet ta’ pjanti – Produttur tal-varjetà ta’ qanneb Finola – Żoni kkultivati fil-Polonja – Varjetajiet ta’ qanneb eliġibbli għal sostenn finanzjarju li jaqa’ taħt il-politika agrikola komuni – Kontenut ta’ tetrahydrocannabinol (THC) – Awtorizzazzjoni mogħtija lill-Polonja li tipprekludi l-kummerċjalizzazzjoni tal-varjetà Finola fit-territorju tagħha – Nuqqas ta’ interess dirett – Inammissibbiltà”)

46

2022/C 463/68

Kawża T-697/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2022 – FC vs EUAA (Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanji – Proċedura dixxiplinari – Ċaħda tat-talba ta’ sospensjoni tal-proċedura dixxiplinari sakemm jingħataw id-deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali f’kawżi relatati – Għoti tad-deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali fil-kawżi magħquda fil-mori tal-kawża – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

47

2022/C 463/69

Kawża T-788/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Settembru 2022 – TDK Foil Italy vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Politika kummerċjali – Dumping – Importazzjoni ta’ prodotti illaminati ċatti tal-aluminju li joriġinaw miċ-Ċina – Dazju anti-dumping definittiv – Importatur indipendenti – Nuqqas ta’ inċidenza individwali – Inammissibbiltà”)

48

2022/C 463/70

Kawża T-1/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2022 – Airoldi Metalli vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Dumping – Importazzjoni ta’ prodotti llaminati ċatti li joriġinaw miċ-Ċina – Impożizzjoni ta’ dazju antidumping definittiv – Importatur – Att regolatorju li jinkludi miżuri ta’ eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ inċidenza individwali – Inammissibbiltà”)

48

2022/C 463/71

Kawża T-41/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ottubru 2022 – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Riżoluzzjoni tal-Parlament dwar l-ewwel anniversarju tal-projbizzjoni de facto tal-abort fil-Polonja – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà”)

49

2022/C 463/72

Kawża T-53/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2022 – Collard vs ID (“Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Sospensjoni u esklużjoni ta’ deputat mill-grupp politiku tiegħu – Rikorrent li waqaf milli jwieġeb għat-talbiet tal-Qorti Ġenerali – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

49

2022/C 463/73

Kawża T-54/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2022 – Rivière vs ID (“Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Sospensjoni u esklużjoni ta’ diputat mill-grupp politiku tiegħu – Rikorrent li waqaf milli jirrispondi għat-talbiet tal-Qorti Ġenerali – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

50

2022/C 463/74

Kawża T-101/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2022 – OG et vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Regolament Delegat (UE) 2022/503 – Regolament Delegat (UE) 2021/2288 – Regolament (UE) 2021/953 – Ċertifikat COVID diġitali tal-UE – Moviment liberu tal-persuni – Restrizzjonijiet – Nuqqas ta’ inċidenza diretta – Inammissibbiltà”)

51

2022/C 463/75

Kawża T-103/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2022 – ON vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Regolament Delegat (UE) 2021/2288 – Regolament (UE) 2021/953 – Ċertifikat COVID diġitali tal-UE – Moviment liberu tal-persuni – Restrizzjonijiet – Nuqqas ta’ inċidenza diretta – Inammissibbiltà”)

51

2022/C 463/76

Kawża T-134/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Settembru 2022 – OO vs BEI (“Servizz pubbliku – Persunal tal-BEI – Remunerazzjoni – Allowance tal-espatrijazzjoni mnaqqas bin-nofs – Dikjarazzjoni tar-remunerazzjoni – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Inammissibbiltà”)

52

2022/C 463/77

Kawża T-165/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2022 – Saure vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Aċċess għal dokumenti – Rifjut ta’ aċċess – Lis pendens – Inammissibbiltà”)

52

2022/C 463/78

Kawża T-281/22 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Settembru 2022 – Xpand Consortium et vs Il-Kummissjoni (“Miżuri provviżorji – Kuntratti pubbliċi għal servizzi – Provvista ta’ Servizzi ta’ Żvilupp, Implimentazzjoni, Manutenzjoni/Operazzjonijiet, Pariri u Konsulenza fis-Sistemi tat-TI taż-Żamma tal-Kontijiet/il-Finanzi u Finanzjarji – Talba għal miżuri provviżorji – Nuqqas ta’ urġenza”)

53

2022/C 463/79

Kawża T-416/22 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2022 – Fresenius Kabi Austria et vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Direttiva 2001/83/KE – Awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali li fihom is-sustanza attiva ‘soluzzjonijiet għall-infużjoni ta’ hydroxyethyl starch (HES)’ – Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ urġenza”)

53

2022/C 463/80

Kawża T-581/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2022 – ECE Group vs EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)

54

2022/C 463/81

Kawża T-593/22: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2022 – RM vs Il-Parlament

55

2022/C 463/82

Kawża T-630/22: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2022 – Topper Argentina vs EUIPO – Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper)

56

2022/C 463/83

Kawża T-631/22: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ottubru 2022 – Beijing Unicorn Technology vs EUIPO – WD Plus (Ċirku b’żewġ ponot li jaqtgħu)

56

2022/C 463/84

Kawża T-639/22: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru 2022 – VF International vs EUIPO – Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

57

2022/C 463/85

Kawża T-645/22: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2022 – C. & S. vs EUIPO – Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

58

2022/C 463/86

Kawża T-646/22: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2022 – Piaggio & C. vs EUIPO – e-bility (Scooter)

58

2022/C 463/87

Kawża T-647/22: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2022 – Puma vs EUIPO – Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Shoes)

59

2022/C 463/88

Kawża T-649/22: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2022 – Shammout vs Il-Kunsill

60

2022/C 463/89

Kawża T-653/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2022 – Silex vs Il-Kummissjoni

60

2022/C 463/90

Kawża T-335/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ottubru 2022 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

61

2022/C 463/91

Kawża T-11/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ottubru 2022 – Medivet Group vs EUIPO (MEDIVET)

61

2022/C 463/92

Kawża T-138/22: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ottubru 2022 – HCP vs EUIPO – Timm Health Care (PYLOMED)

62


MT

 

Top