EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:237:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 237, 20 ta' Ġunju 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 237

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 65
20 ta' Ġunju 2022


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2022/C 237/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2022/C 237/02

Kawża C-401/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-26 ta’ April 2022 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament – Direttiva (UE) 2019/790 – Artikolu 17(4)(b) u (c) in fine – Artikolu 11 u Artikolu 17(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Libertà ta’ espressjoni u tal-informazzjoni – Protezzjoni tal-proprjetà intellettwali – Obbligi imposti fuq il-fornituri ta’ servizzi tal-kondiviżjoni tal-kontenut online – Kontroll awtomatiku minn qabel (filtrazzjoni) tal-kontenut imqiegħed online mill-utenti)

2

2022/C 237/03

Kawża C-666/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-28 ta’ April 2022 – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea, Hyet Sweet SAS (Appell – Dumping – Importazzjonijiet ta’ aspartam li joriġina mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina – Regolamenti Nru 1225/2009 u 2016/1036 – Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis – Artikolu 2(7) – Status ta’ impriża li topera fil-kundizzjonijiet ta’ ekonomija tas-suq – Rifjut – Artikolu 2(10) – Aġġustamenti – Oneru tal-prova – Artikolu 3 – Determinazzjoni tad-dannu – Dmir ta’ diliġenza tal-Kummissjoni Ewropea)

3

2022/C 237/04

Kawża C-79/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tieni Awla) tat-28 ta’ April 2022 – Yieh United Steel Corp. vs Il-Kummissjoni Ewropea, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (Appell – Dumping – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/1429 – Importazzjonijiet ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli irrumblati ċatti fil-kiesaħ li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mit-Tajwan – Dazju antidumping definittiv – Regolament (KE) Nru 1225/2009 – Artikolu 2 – Kalkolu tal-valur normali – Kalkolu tal-ispiża tal-produzzjoni – Telf ta’ produzzjoni – Rifjut ta’ tnaqqis tal-valur tal-metall riċiklabbli – Determinazzjoni tal-valur normali abbażi tal-bejgħ tal-prodott simili intiż għall-konsum domestiku tal-pajjiż esportatur – Esklużjoni tal-bażi ta’ kalkolu li sservi għad-determinazzjoni tal-valur normali tal-bejgħ imwettaq fis-suq intern tal-pajjiż esportatur meta dawn jirrigwardaw prodotti li huma intiżi għall-esportazzjoni)

3

2022/C 237/05

Kawża C-86/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajský soud v Brně – ir-Repubblika Ċeka) – Vinařství U Kapličky s.r.o. vs Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli – Inbid – Regolament (UE) Nru 1308/2013 – Regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni – Artikolu 80 – Prattiki enoloġiċi – Projbizzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni – Artikolu 90 – Importazzjonijiet ta’ nbid – Regolament (KE) Nru 555/2008 – Artikolu 43 – Dokument V I 1 – Ċertifikat ta’ tħejjija ta’ lottijiet ta’ nbid skont il-prattiki enoloġiċi rrakkomandati jew awtorizzati – Valur probatorju – Regolament (UE) Nru 1306/2013 – Artikolu 89(4) – Sanzjonijiet – Kummerċjalizzazzjoni ta’ nbid li ġej minn pajjiż terz – Inbid żviluppat skont prattiki enoloġiċi mhux awtorizzati – Eżenzjoni mir-responsabbiltà – Oneru tal-prova)

4

2022/C 237/06

Kawża C-237/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Federatie Nederlandse Vakbeweging vs Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2001/23/KEE – Artikoli 3 sa 5 – Trasferimenti ta’ impriżi – Żamma tad-drittijiet tal-ħaddiema – Eċċezzjonijiet – Proċedura ta’ insolvenza – “pre-pack” – Sopravivenza ta’ impriża – Trasferiment ta’ (parti minn) impriża wara dikjarazzjoni ta’ falliment ippreċeduta minn pre-pack)

5

2022/C 237/07

Kawża C-319/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Meta Platforms Ireland Limited, li kienet Facebook Ireland Limited vs Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali – Regolament (UE) 2016/679 – Artikolu 80 – Rappreżentazzjoni tas-suġġetti tad-data minn assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ lukru – Azzjoni rappreżentattiva mressqa minn assoċjazzjoni għall-ħarsien tal-interessi tal-konsumaturi fl-assenza ta’ mandat u indipendentement minn ksur ta’ drittijiet konkreti ta’ suġġett tad-data – Azzjoni bbażata fuq il-projbizzjoni ta’ prattiki kummerċjali żleali, fuq il-ksur ta’ liġi fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi jew fuq il-projbizzjoni tal-użu ta’ kundizzjonijiet ġenerali invalidi)

6

2022/C 237/08

Kawżi Magħquda C-368/20 u C-369/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-26 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesverwaltungsgericht Steiermark – l-Awstrija) – NW vs Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Moviment liberu tal-persuni – Regolament (UE) 2016/399 – Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen – Artikolu 25(4) – Introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri interni fil-limitu ta’ tul totali massimu ta’ sitt xhur – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi diversi perijodi konsekuttivi ta’ kontrolli li jwasslu għal qbiż ta’ dan it-tul ta’ żmien – Assenza ta’ konformità ta’ tali leġiżlazzjoni mal-Artikolu 25(4) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen fil-każ fejn il-perijodi suċċessivi jkunu bbażati fuq l-istess theddid jew theddida – Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi li jiġi ppreżentat passaport jew karta tal-identità waqt il-kontroll fil-fruntiera interna taħt piena ta’ sanzjoni – Assenza ta’ konformità ta’ tali obbligu mal-Artikolu 25(4) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen meta l-kontroll innifsu jkun kuntrarju għal din id-dispożizzjoni)

7

2022/C 237/09

Kawżi Magħquda C-415/20, C-419/20 u C-427/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg – il-Ġermanja) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG vs Hauptzollamt Hamburg (C-415/20 u C-419/20), Hauptzollamt Kiel (C-427/20) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni doganali – Drittijiet għar-rimbors jew għall-ħlas ta’ somom ta’ flus miġbura jew irrifjutati minn Stat Membru bi ksur tad-dritt tal-Unjoni – Dazji antidumping, dazji fuq l-importazzjoni, ħlasijiet lura fuq l-esportazzjoni u sanzjonijiet pekunjarji – Kunċett ta’ “ksur tad-dritt tal-Unjoni” – Interpretazzjoni jew applikazzjoni żbaljata ta’ dan id-dritt – Konstatazzjoni tal-eżistenza ta’ ksur tal-imsemmi dritt minn qorti tal-Unjoni jew minn qorti nazzjonali – Dritt għall-ħlas ta’ interessi – Perijodu kopert minn dan il-ħlas ta’ interessi)

8

2022/C 237/10

Kawża C-510/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ April 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Artikolu 258 TFUE – Ambjent – Direttiva 2008/56/KE – Politika għall-ambjent marin – Artikolu 5 – Strateġiji marini – Artikolu 17(2) u (3) – Assenza ta’ reviżjoni, fit-termini, tal-evalwazzjoni inizjali u tad-determinazzjoni ta’ status ambjentali tajjeb kif ukoll tal-miri ambjentali – Assenza ta’ komunikazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea, fit-termini, tal-modalitajiet tal-aġġornamenti mwettqa wara reviżjonijiet)

9

2022/C 237/11

Kawża C-531/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – NovaText GmbH vs Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Drittijiet tal-proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Artikolu 3 – Obbligu ġenerali relatat mal-miżuri, mal-proċeduri u mar-rimedji neċessarji sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali – Artikolu 14 – Kunċett ta’ “spejjeż legali raġonevoli u proporzjonati” – Konsulent fil-qasam tal-proprjetà intellettwali – Assenza ta’ possibbiltà ta’ evalwazzjoni, mill-qorti nazzjonali, tan-natura raġonevoli u proporzjonata tal-ispejjeż imposti fuq il-parti li tilfet)

9

2022/C 237/12

Kawża C-559/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Saarbrücken – il-Ġermanja) – Koch Media GmbH vs FU (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Drittijiet tal-proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Artikolu 14 – Kunċetti ta’ “spejjeż legali” u ta’ “spejjeż oħra” – Intimazzjoni sabiex jiġi żgurat ir-rispett ta’ dritt tal-proprjetà intellettwali permezz ta’ mezzi ekstraġudizzjarji – Onorarji tal-avukat – Klassifikazzjoni – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita l-ammont li jista’ jinġabar ta’ dawn l-ispejjeż taħt ċerti kundizzjonijiet)

10

2022/C 237/13

Kawża C-612/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Cluj – ir-Rumanija) – Happy Education SRL vs Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 132(1)(i) – Eżenzjonijiet favur ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali – Eżenzjonijiet marbuta mal-edukazzjoni tat-tfal jew taż-żgħażagħ, mat-tagħlim skolastiku jew universitarju – Provvista ta’ servizzi edukattivi komplimentari għall-programm skolastiku – Organu rregolat mid-dritt privat li jipprovdi dawn is-servizzi għal finijiet kummerċjali)

11

2022/C 237/14

Kawża C-637/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta förvaltningsdomstolen – l-Isvezja) – Skatteverket vs DSAB Destination Stockholm AB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2006/112/KE – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud – Artikolu 30a(1) – Kunċett ta’ “vawċer” – Artikolu 30a(3) – Kunċett ta’ “vawċer b’użi multipli” – Bejgħ ta’ karta li tagħti lid-detentur tagħha d-dritt li jibbenefika minn diversi provvisti ta’ servizzi turistiċi għal perijodu limitat)

11

2022/C 237/15

Kawża C-642/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – l-Italja) – Caruter s.r.l. vs S.R.R. Messina Provincia SCpA. et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2014/24/UE – Għoti ta’ kuntratti pubbliċi – Artikolu 63 – Użu minn grupp ta’ operaturi ekonomiċi tal-kapaċitajiet ta’ entitajiet oħra – Possibbiltà għall-awtorità kontraenti li teżiġi li ċerti kompiti essenzjali jitwettqu minn parteċipant f’dan il-grupp – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi li l-impriża mandatarja għandha tissodisfa l-kriterji u twettaq il-maġġoranza tas-servizzi tagħha)

12

2022/C 237/16

Kawża C-674/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour constitutionnelle – il-Belġju) – Airbnb Ireland UC vs Région de Bruxelles-Capitale (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Suq intern – Artikolu 114(2) TFUE – Esklużjoni tad-dispożizzjonijiet fiskali des dispositions fiscales – Direttiva 2000/31/KE – Sevizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni – Kummerċ elettroniku – Portal telematiku ta’ intermedjazzjoni immobiljari – Artikolu 1(5)(a) – Esklużjoni mill-qasam tat-tassazzjoni – Definizzjoni – Leġiżlazzjoni reġjonali dwar taxxa fuq l-istabbilimenti ta’ akkomodazzjoni turistika – Dispożizzjoni li tobbliga lill-intermedjarji jikkomunikaw, fuq talba bil-miktub, ċerta data dwar l-operat ta’ dawn l-istabbilimenti lill-amministrazzjoni fiskali bil-għan li jiġu identifikati l-persuni suġġetti għal din it-taxxa – Artikolu 56 TFUE – Assenza ta’ diskriminazzjoni – Assenza ta’ restrizzjoni)

13

2022/C 237/17

Kawża C-44/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht München I – il-Ġermanja) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG vs HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Artikolu 9(1) – Privattiva Ewropea – Miżuri provviżorji – Setgħa tal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali li jagħtu mandat interlokutorju intiż li jipprevjeni kwalunkwe ksur imminenti ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali – Ġurisprudenza nazzjonali li tiċħad it-talbiet għal miżuri provviżorji meta l-validità tal-privattiva inkwistjoni ma tkunx ġiet ikkonfermata, tal-inqas, b’deċiżjoni tal-ewwel istanza mogħtija wara proċedimenti ta’ oppożizzjoni jew ta’ dikjarazzjoni ta’ invalidità – Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi)

14

2022/C 237/18

Kawża C-72/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa (Senāts) – il-Latvja) – SIA “PRODEX” vs Valsts ieņēmumu dienests (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni doganali – Tariffa doganali komuni – Nomenklatura Magħquda – Intestaturi tariffarji – Subintestatura 4418 20 – Portata – Bibien u ċ-ċaċċiżi, x-xambrelli u s-sollijiet tagħhom – Pannelli MDF u l-gwarniċi – Regola ġenerali 2(a), l-ewwel parti, għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda – Oġġett mhux komplut jew mhux mitmum – Kunċett)

14

2022/C 237/19

Kawża C-86/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Spanja) – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León vs Delia (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-ħaddiema – Artikolu 45 TFUE – Regolament (UE) Nru 492/2011 – Artikolu 7(2) – Ugwaljanza fit-trattament – Sistema nazzjonali ta’ rikonoxximent tal-karriera professjonali tal-professjonisti tas-saħħa – Nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-esperjenza professjonali miksuba fi ħdan id-dipartimenti tas-saħħa ta’ Stat Membru ieħor – Ostakolu)

15

2022/C 237/20

Kawża C-89/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – il-Litwanja) – UAB “Romega” vs Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Leġiżlazzjoni dwar l-ikel – Regolament (KE) Nru 2073/2005 – Kriterji mikrobijoloġiċi applikabbli għall-prodotti tal-ikel – Artikolu 1 – Anness I – Laħam frisk tat-tjur – Kontroll, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-preżenza tas-salmonelli elenkati fil-punt 1.28 tal-Kapitolu I ta’ dan l-anness – Kontroll tal-preżenza ta’ mikroorganiżmi patoġeniċi oħra – Regolament (KE) Nru 178/2002 – Artikolu 14(8) – Setgħa diskrezzjonali tal-awtoritajiet nazzjonali – Portata)

16

2022/C 237/21

Kawża magħquda C-160/21 u C-217/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Veliko Tarnovo – il-Bulgarija) –“Nikopolis AD Istrum 2010” EOOD (C-160/21), “Agro – eko 2013” EOOD (C-217/21) vs Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond “Zemedelie” (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika Agrikola Komuni – Skemi ta’ appoġġ dirett – Regolament (UE) Nru 1306/2013 – Pagamenti lill-benefiċjarji – Artikolu 75 – Terminu għall-pagament – Osservanza – Assenza – Rifjut impliċitu tal-applikazzjoni għal għajnuna)

16

2022/C 237/22

Kawża C-251/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa (Senāts) – il-Latvja) – “Piltenes meži” SIA vs Lauku atbalsta dienests (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – Regolament (UE) Nru 1305/2013 – Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-FAEŻR – Artikolu 30 – Pagamenti abbażi ta’ Natura 2000 – Kamp ta’ applikazzjoni – Talba għal għajnuna abbażi ta’ mikroriżerva maħluqa f’foresta li ma tagħmilx parti min-network Natura 2000, bil-għan li tikkontribwixxi sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni ta’ speċi ta’ għasfur selvaġġ – Regolament (UE) Nru 702/2014 – Eżenzjoni skont il-kategorija ta’ ċerti għajnuniet għas-setturi agrikoli u forestali – Applikazzjoni għall-għajnuna kkofinanzjata permezz ta’ riżorsi tal-Unjoni Ewropea – Nuqqas ta’ applikazzjoni għall-impriżi f’diffikultà)

17

2022/C 237/23

Kawża C-277/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC) et vs Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru 549/2013 – Sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea – Punt 20.15 tal-Anness A – Kontroll eżerċitat minn istituzzjoni tal-kontijiet nazzjonali fuq awtoritajiet ta’ organizzazzjoni tal-istabbilimenti edukattivi kkostitwiti fil-forma ta’ istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ lukru – Stabbilimenti edukattivi li jgawdu minn finanzjament pubbliku u minn libertà ta’ tagħlim iggarantita mill-Kostituzzjoni – It-tieni sentenza tal-punt 20.15 tal-Anness A – Kunċett ta’ “intervent pubbliku f’forma ta’ regolamenti ġenerali applikabbli għall-unitajiet kollha li jaħdmu fl-istess attività” – Portata – L-ewwel sentenza tal-punt 20.15 tal-Anness A – Inċiż (b) tal-punt 2.39, inċiż (b) tal-punt 20.15, u inċiż (h) tal-punt 20.309 tal-Anness A – Kunċett ta’ “regolazzjoni eċċessiva” – Portata)

18

2022/C 237/24

Kawża C-286/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ April 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ambjent – Direttiva 2008/50/KE – Kwalità tal-arja ambjentali – Artikolu 13(1) u Anness XI – Qbiż sistematiku u persistenti tal-valuri limitu stabbiliti għall-mikropartiċelli (PM10) f’ċerti żoni ta’ Franza – Artikolu 23(1) – Anness XV – Perijodu “l-iqsar possibbli” li fih jinqabżu l-valuri limitu – Miżuri xierqa)

19

2022/C 237/25

Kawża C-804/21 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein oikeus – il-Finlandja) – C, CD vs Syyttäjä (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Mandat ta’ arrest Ewropew – Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI – Artikolu 23(3) – Rekwiżit ta’ intervent mill-awtorità ġudizzjarja ta’ eżekuzzjoni – Artikolu 6(2) – Dipartimenti tal-pulizija – Esklużjoni – Forza maġġuri – Kunċett – Ostakoli ġuridiċi għall-konsenja – Azzjonijiet legali mressqa mill-persuna rikjesta – Applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali – Esklużjoni – Artikolu 23(5) – Skadenza tat-termini previsti għall-konsenja – Konsegwenzi – Ħelsien – Obbligu li tiġi adottata kull miżura oħra neċessarja sabiex tiġi evitata l-ħarba)

20

2022/C 237/26

Kawżi maqgħuda C-306/19, C-512/19, C-595/19 u C-608/20 sa C-611/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta' Marzu 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- l-Italja) – Milis Energy SpA vs Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (C-306/19), Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl /Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-512/19), Fototre Srl vs Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-595/19), Interporto di Trieste SpA (C-608/20), Soelia SpA (C-609/20), Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo (C-610/20 u C-611/20) vs Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Ambjent – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 16 u 17 – Prinċipji taċ-ċertezza legali u tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi – Trattat tal-Karta tal-Enerġija – Artikolu 10 – Applikabbiltà – Direttiva 2009/28/KE – Artikolu 3(3)(a) – Promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli – Produzzjoni ta’ enerġija elettrika minn installazzjonijiet solari fotovoltajċi – Modifika ta’ skema ta’ għajnuna)

21

2022/C 237/27

Kawża C-464/21: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-26 ta' April 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Spanja) – QL vs Universitat de Barcelona (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal_Qorti tal-Ġustizzja – Politika soċjali – Direttiva 1999/70/KE – Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat – Kuntratti suċċessivi ta’ xogħol għal żmien determinat fis-settur pubbliku – Klawżola 2 u Klawżola 3(1) – Kamp ta’ applikazzjoni – Kunċett ta’ ‘ħaddiem għal żmien determinat’”)

22

2022/C 237/28

Kawża C-420/21 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2021 minn Valvis Holding SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-12 ta’ Mejju 2021 fil-Kawża T-638/19, Sun Stars & Sons vs EUIPO – Valvis Holding

23

2022/C 237/29

Kawża C-761/21 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Diċembru 2021 minn St. Hippolyt Holding GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fl-20 ta’ Ottubru 2021 fil-Kawża T-351/20 – St. Hippolyt vs EUIPO – Raisioaqua

23

2022/C 237/30

Kawża C-762/21 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Diċembru 2021 minn St. Hippolyt Holding GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fl-20 ta’ Ottubru 2021 fil-Kawża T-352/20 – St. Hippolyt vs EUIPO – Elephant

23

2022/C 237/31

Kawża C-1/22 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Jannar 2022 minn José María Castillejo Oriol mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-8 ta’ Novembru 2021 fil-Kawża T-419/21, Castillejo Oriol vs Il-Kummissjoni

24

2022/C 237/32

Kawża C-90/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (il-Litwanja) fl-10 ta’ Frar 2022 – “Gjensidige” ADB

24

2022/C 237/33

Kawża C-100/22 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Frar 2022 minn KY mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl- 1 ta’ Diċembru 2021 fil-Kawża T-433/20 KY vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

25

2022/C 237/34

Kawża C-112/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Napoli (l-Italja) fis-17 ta’ Frar 2022 – Proċeduri kriminali kontra CU

25

2022/C 237/35

Kawża C-129/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Darmstadt (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Frar 2022 – EF vs Stadt Offenbach am Main

27

2022/C 237/36

Kawża C-130/22 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2022 minn DD mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-21 ta’ Diċembru 2021 fil-Kawża T-703/19, DD vs FRA

27

2022/C 237/37

Kawża C-162/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fit-3 ta’ Marzu 2022 – A. G. vs Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą

28

2022/C 237/38

Kawża C-178/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bolzano (l-Italja) fit-8 ta’ Marzu 2022 – Proċeduri kriminali kontra persuni mhux magħrufa

29

2022/C 237/39

Kawża C-181/22 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Marzu 2022 minn Nemea Bank plc mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla Estiża) fl-20 ta’ Diċembru 2021 fil-Kawża T-321/17, Niemelä et vs ECB

30

2022/C 237/40

Kawża C-182/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht München (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Marzu 2022 – JU vs Scalable Capital GmbH

30

2022/C 237/41

Kawża C-184/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Marzu 2022 – IK vs KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

31

2022/C 237/42

Kawża C-185/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Marzu 2022 – CM vs KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

33

2022/C 237/43

Kawża C-189/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht München (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Marzu 2022 – SO vs Scalable Capital GmbH

34

2022/C 237/44

Kawża C-193/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fil-11 ta’ Marzu 2022 – TR, UQ vs FTI Touristik GmbH

35

2022/C 237/45

Kawża C-206/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Marzu 2022 – TF vs Sparkasse Südpfalz

36

2022/C 237/46

Kawża C-218/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Lecce (l-Italja) fl-24 ta’ Marzu 2022 – BU vs Comune di Copertino

36

2022/C 237/47

Kawża C-223/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Napoli (l-Italja) fid-29 ta’ Marzu 2022 – Proċeduri kriminali kontra ND

37

2022/C 237/48

Kawża C-227/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad – Gabrovo (il-Bulgarija) fil-31 ta’ Marzu 2022 – IL vs Regionalna direktsia “Avtomobilna administratsia” Pleven

38

2022/C 237/49

Kawża C-228/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fl-1 ta’ April 2022 – flightright GmbH vs Eurowings GmbH

38

2022/C 237/50

Kawża C-234/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tallinna Halduskohus (l-Estonja) fl-4 ta’ April 2022 – Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ u Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus vs Keskkonnaagentuur

39

2022/C 237/51

Kawża C-248/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court (l-Irlanda) fit-8 ta’ April 2022 – Z.K. u M.S. vs The Minister for Justice and Equality

40

2022/C 237/52

Kawża C-249/22: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fil-11 ta’ April 2022 – BM vs Gebühren Info Service GmbH (GIS)

41

2022/C 237/53

Kawża C-256/22 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ April 2022 minn Pilatus Bank plc mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla Estiża) fit-2 ta’ Frar 2022 fil-Kawża T-27/19, Pilatus Bank u Pilatus Holding vs BĊE

41

2022/C 237/54

Kawża C-291/22 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Mejju 2022 mid-Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-2 ta’ Marzu 2022 fil-Kawża T-556/20, D & A Pharma vs Il-Kummissjoni u EMA

42

 

Il-Qorti Ġenerali

2022/C 237/55

Kawżi T-335/18, T-338/18 u T-327/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – Mubarak et vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Eġittu – Miżuri diretti kontra persuni responsabbli għal miżapproprjazzjoni ta’ fondi pubbliċi u kontra persuni u entitajiet assoċjati – Iffriżar ta’ fondi – Lista ta’ persuni, entitajiet u organi li fir-rigward tagħhom japplika l-iffriżar ta’ fondi – Żamma ta’ isem ir-rikorrenti fil-lista – Drittijiet tad-difiża – Obbligu tal-Kunsill li jivverifika li d-deċiżjoni ta’ awtorità ta’ Stat terz tkun ittieħdet b’rispett għad-drittijiet tad-difiża u għad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Żball ta’ liġi – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

44

2022/C 237/56

Kawża T-508/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat – Skema ta’ għajnuna implimentata mill-Gvern tal-Ġibiltà rigward it-taxxa fuq il-kumpanniji – Eżenzjoni fiskali għal dħul iġġenerat minn interessi u minn royalties ta’ proprjetà intellettwali – Deċiżjonijiet fiskali antiċipati favur impriżi multinazzjonali – Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Vantaġġ selettiv – Dritt li jiġu ppreżentati osservazzjonijiet”)

45

2022/C 237/57

Kawża T-634/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – FC vs EASO (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Proċedura predixxiplinari – Sospensjoni, żamma tar-remunerazzjonu u projbizzjoni ta’ aċċess għall-bini u għall-apparat tal-EUAA – Rapport tal-OLAF – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Dritt għal smigħ – Prinċipju ta’ imparzjalità – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni – Drittijiet tad-difiża – Responsabbiltà – Rabta stretta mat-talbiet għal annullament”)

46

2022/C 237/58

Kawża T-392/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2022 – Flašker vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat – Miżuri mogħtija mis-Slovenja lil netwerk muniċipali ta’ spiżeriji – Fażi preliminari ta’ eżami – Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat u, possibbilment, il-preżenza ta’ għajnuna eżistenti – Deċiżjoni adottata mingħajr ma tinfetaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE – Diffikultajiet serji”)

47

2022/C 237/59

Kawża T-425/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – KU vs SEAE (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Persunal tas-SEAE – Fastidju psikoloġiku – Investigazzjoni amministrattiva – Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal – Talba għal assistenza – Ċaħda tat-talba – Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball ta’ evalwazzjoni – Terminu raġonevoli – Responsabbiltà”)

47

2022/C 237/60

Kawża T-750/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2022 – Correia vs KESE (“Servizz pubbliku – Persunal tal-KESE – Membri tal-persunal temporanji – Talba għall-kostituzzjoni mill-ġdid tal-karriera – Talba miċħuda – Rikors għal annullament – Regolarità tal-proċedura prekontenzjuża – Terminu għat-tressiq ta’ lment – Interess ġuridiku – Ammissibbiltà – Ugwaljanza fit-trattament – Ċertezza legali – Prospetti raġonevoli ta’ karriera – Assenza ta’ dritt għal kostituzzjoni mill-ġdid tal-karriera – Obbligu li jitwettaq eżami komparattiv tal-merti – Responsabbiltà – Danni morali”)

48

2022/C 237/61

Kawża T-68/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2022 – QA vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas għall-azzjonijiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) – Rapport ta’ verifika – Lingwaġġ – Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi – Proporzjonalità – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

49

2022/C 237/62

Kawża T-208/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – Dorit-DFT vs EUIPO – Erwin Suter (DORIT) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali DORIT – Ismijiet ta’ kumpanniji nazzjonali preċedenti – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ użu fil-kummerċ ta’ sinjal li l-portata tiegħu ma huwiex biss lokali – Artikolu 8(4) u Artikolu 52(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 60(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

49

2022/C 237/63

Kawża T-219/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – Agora Invest vs EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea TRAMOSA – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti TRAMO, SA TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS, S.A. – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(1) u Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 (li saru l-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 18(1) u Artikolu 47(2) u (3) tar-Regolament 2017/1001) – Forma li tinbidel permezz ta’ elementi li ma jibdlux il-karattru distintiv”)

50

2022/C 237/64

Kawża T-276/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ April 2022 – Moio vs EUIPO – Paul Hartmann (moio.care) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea moio.care – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Molicare – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)

51

2022/C 237/65

Kawża T-6/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Marzu 2022 – Advanced Organic Materials vs EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Irtirar tal-oppożizzjoni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2022/C 237/66

Kawża T-226/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Marzu 2022 – Retail Royalty vs EUIPO – Fashion Energy (Rappreżentazzjoni ta’ ajkla) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ kanċellazzjoni – Irtirar tat-talba għal revoka – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

52

2022/C 237/67

Kawża T-265/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Marzu 2022 – Sunshine Smile vs EUIPO (PlusDental+) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Revoka tad-deċiżjoni kkontestata – Tmiem tas-suġġett tal-kawża – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

52

2022/C 237/68

Kawża T-343/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Marzu 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development vs EUIPO – Aruba (ARUBA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

53

2022/C 237/69

Kawża T-345/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Marzu 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development vs EUIPO – Aruba (ARUBA NETWORKS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

54

2022/C 237/70

Kawża T-797/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Marzu 2022 – Gustopharma Consumer Health vs EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXORIGINAL) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Irtirar tal-oppożizzjoni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

54

2022/C 237/71

Kawża T-798/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Marzu 2022 – Gustopharma Consumer Health vs EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXFORTE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Irtirar tal-oppożizzjoni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

55

2022/C 237/72

Kawża T-522/21: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Jannar 2022 – XH vs Il-Kummissjoni

55

2022/C 237/73

Kawża T-173/22: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2022 – T-Systems International vs Il-Kummissjoni

56

2022/C 237/74

Kawża T-196/22: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2022 – Mariani vs Il-Parlament

57

2022/C 237/75

Kawża T-200/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2022 – Il-Polonja vs Il-Kummissjoni

58

2022/C 237/76

Kawża T-203/22: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ April 2022 – Il-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni

59

2022/C 237/77

Kawża T-206/22: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2022 – Makhlouf vs Il-Kunsill

59

2022/C 237/78

Kawża T-207/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2022 – Mhana vs Il-Kunsill

60

2022/C 237/79

Kawża T-208/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2022 – Makhlouf vs Il-Kunsill

61

2022/C 237/80

Kawża T-209/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2022 – Makhlouf vs Il-Kunsill

62

2022/C 237/81

Kawża T-212/22: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ April 2022 – Prigozhina vs Il-Kunsill

62

2022/C 237/82

Kawża T-217/22: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2022 – Lifestyle Equities vs EUIPO – Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB)

63

2022/C 237/83

Kawża T-218/22: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ April 2022 – Roxtec vs EUIPO – Wallmax (Rappreżentazzjoni ta’ kwadru blu li fih tmien ċirki konċentriċi suwed)

64

2022/C 237/84

Kawża T-219/22: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ April 2022 – Wallmax vs EUIPO – Roxtec (Rappreżentazzjoni ta’ kwadru blu li fih tmien ċirki konċentriċi suwed)

65

2022/C 237/85

Kawża T-220/22: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2022 – CiviBank vs BĊE

65

2022/C 237/86

Kawża T-221/22: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2022 – Pharmaselect International vs EUIPO – OmniActive Health Technologies (LUTAMAX)

66

2022/C 237/87

Kawża T-222/22: Rikors ippreżentat fit-22 ta April 2022 – Engineering – Ingegneria Informatica vs Il-Kummissjoni u REA

67

2022/C 237/88

Kawża T-228/22: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ April 2022 – Casablanca Clothing vs EUIPO – Adrien (CASABLANCA TENNIS CLUB)

68

2022/C 237/89

Kawża T-231/22: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2022 – Growth Finance Plus vs EUIPO (doglover)

69

2022/C 237/90

Kawża T-232/22: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2022 – Growth Finance Plus vs EUIPO (catlover)

69

2022/C 237/91

Kawża T-233/22: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2022 – Islentyeva vs Il-Kunsill

70

2022/C 237/92

Kawża T-234/22: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2022 – Ismailova vs Il-Kunsill

71

2022/C 237/93

Kawża T-235/22: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2022 – Russian Direct Investment Fund vs Il-Kunsill

72

2022/C 237/94

Kawża T-236/22: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2022 – Intel Corporation vs Il-Kummissjoni

73

2022/C 237/95

Kawża T-239/22: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2022 – Cherusci vs EUIPO – LexDellmeier (RIALTO)

75

2022/C 237/96

Kawża T-242/22: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2022 – OmniActive Health Technologies vs EUIPO – Pharmaselect International (LUTAMAX)

75

2022/C 237/97

Kawża T-245/22: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2022 – PGTEX Morocco vs Il-Kummissjoni

76

2022/C 237/98

Kawża T-246/22: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2022 – PGTEX Morocco vs Il-Kummissjoni

77

2022/C 237/99

Kawża T-253/22: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Mejju 2022 – Groschopp vs EUIPO (Sustainability through Quality)

78


MT

 

Top