EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:109:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 109, 7 ta' Marzu 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 109

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 65
7 ta' Marzu 2022


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2022/C 109/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2022/C 109/02

Kawżi magħquda C-177/19 P sa C-179/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Ville de Paris (Franza), Ville de Bruxelles (il-Belġju), Ayuntamiento de Madrid (Spanja), Il-Kummissjoni Ewropea (C-177/19 P), L-Ungerija vs Ville de Paris (Franza), Ville de Bruxelles (il-Belġju), Ayuntamiento de Madrid (Spanja), Il-Kummissjoni Ewropea (C-178/19 P), Il-Kummissjoni Ewropea vs Ville de Paris (Franza), Ville de Bruxelles (il-Belġju), Ayuntamiento de Madrid (Spanja) (C-179/19 P) (Appell – Rikors għal annullament – Ambjent – Approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur – Regolament (UE) 2016/646 – Emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u kummerċjali (Euro 6) – Iffissar, għall-emissjonijiet ta’ ossidi tan-nitroġenu, ta’ valuri li ma għandhomx jinqabżu (NTE) fl-ittestjar tal-emissjonijiet f’sewqan reali (RDE) – Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE – Ammissibbiltà ta’ appell – Entità infra-Statali li għandha setgħat fil-qasam tal-protezzjoni tal-ambjent li tillimita ċ-ċirkulazzjoni ta’ ċerti vetturi – Kundizzjoni li r-rikorrent għandu jkun ikkonċernat direttament)

2

2022/C 109/03

Kawża C-282/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Napoli – l-Italja) – YT et vs Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Direttiva 1999/70/KE – Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat – Klawżoli 4 u 5 – Kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat fis-settur pubbliku – Għalliema tar-reliġjon Kattolika – Kunċett ta’ “raġunijiet oġġettivi” li jiġġustifikaw it-tiġdid ta’ dawn il-kuntratti – Bżonn permanenti ta’ persunal ta’ sostituzzjoni)

3

2022/C 109/04

Kawża C-377/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Benedetti Pietro e Angelo S.S. et vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Settur tal-ħalib u tal-prodotti mill-ħalib – Kwoti – Imposta addizzjonali – Regolament (KE) Nru 1788/2003 – Kunsinni li jaqbżu l-kwantità ta’ referenza disponibbli għall-produttur – Ġbir tal-kontribuzzjoni għall-imposta addizzjonali mix-xerrej – Rimbors tal-imposta żejda – Regolament (KE) Nru 595/2004 – Artikolu 16 – Kriterji għal ridistribuzzjoni tal-imposta żejda)

4

2022/C 109/05

Kawża C-881/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajský soud v Brně – ir-Repubblika Ċeka) – Tesco Stores ČR a.s. vs Ministerstvo zemědělství (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Regolament (UE) Nru 1169/2011 – Punt 2(a) tal-Parti E tal-Anness VII – Informazzjoni dwar il-prodotti tal-ikel lill-konsumaturi – Ittikkettjar u preżentazzjoni tal-prodotti tal-ikel – Direttiva 2000/36/KE – Punt 2(ċ) tal-Parti A tal-Anness I – Prodotti tal-kawkaw u taċ-ċikkulata – Lista ta’ ingredjenti ta’ prodott tal-ikel iddestinat għall-konsumaturi fi Stat Membru)

4

2022/C 109/06

Kawża C-55/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie – il-Polonja) – Proċedura mibdija mill-Minister Sprawiedliwości (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ammissibbiltà – Artikolu 267 TFUE – Kunċett ta’ “qorti nazzjonali” – Tribunal Dixxiplinari tal-Avukatura – Investigazzjoni dixxiplinari miftuħa fir-rigward ta’ avukat – Deċiżjoni tal-Aġent Dixxiplinari li tikkonkludi li ma kienx hemm nuqqas dixxiplinari u li tagħlaq l-investigazzjoni – Rikors tal-Ministru għall-Ġustizzja quddiem it-Tribunal Dixxiplinari tal-Avukatura – Direttiva 2006/123/KE – Servizzi fis-suq intern – Punt 6 tal-Artikolu 4 u Artikolu 10(6) – Skema ta’ awtorizzazzjoni – Irtirar tal-awtorizzazzjoni – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Inapplikabbiltà)

5

2022/C 109/07

Kawża C-110/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Regione Puglia vs Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Enerġija – Direttiva 94/22/KE – Kundizzjonijiet għall-għoti u għall-eżerċizzju ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, għall-isfruttament u għall-estrazzjoni ta’ idrokarburi – Awtorizzazzjoni għall-prospettar ta’ idrokarburi f’żona ġeografika speċifika għal perijodu partikolari ta’ żmien – Żoni kontigwi – Għoti ta’ diversi awtorizzazzjonijiet lill-istess operatur – Direttiva 2011/92/UE – Artikolu 4(2) u (3) – Evalwazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent)

6

2022/C 109/08

Kawża C-156/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom – ir-Renju Unit) – Zipvit Ltd vs The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 168 – Dritt għal tnaqqis – Provvista ta’ servizzi postali eżenti bi żball – VAT meqjusa integrata fil-prezz kummerċjali tal-provvista għall-finijiet tal-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis – Esklużjoni – Kunċett ta’ VAT “dovuta jew imħallsa”)

6

2022/C 109/09

Kawża C-326/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administratīvā apgabaltiesa – il-Latvja) – “MONO” SIA vs Valsts ieņēmumu dienests (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Dazji tas-sisa – Direttiva 2008/118/KE – Eżenzjoni mid-dazju tas-sisa armonizzata – Prodotti intiżi li jintużaw fil-kuntest ta’ relazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari – Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni stabbiliti mill-Istat Membru ospitanti – Ħlas b’mezzi li ma jkunux flus kontanti)

7

2022/C 109/10

Kawża C-327/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Okręgowy w Opolu – il-Polonja) – Skarb Państwa – Starosta Nyski vs New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2011/7/UE – Ġlieda kontra l-ħlas tardiv fit-tranżazzjonijiet kummerċjali – Kamp ta’ applikazzjoni – Kunċett ta’ “tranżazzjoni kummerċjali” – Awtorità pubblika li taġixxi bħala kreditur ta’ impriża – Esklużjoni – Għoti minn awtorità pubblika ta’ proprjetà immobbli b’użufrutt perpetwu lil impriża bi ħlas ta’ tariffa annwali)

8

2022/C 109/11

Kawża C-351/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 – Liviu Dragnea vs Il-Kummissjoni (Appell – Investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) – Rapporti ta’ investigazzjoni – Talba għall-ftuħ ta’ investigazzjoni dwar it-tmexxija tal-investigazzjonijiet preċedenti mill-OLAF – Applikazzjoni għal aċċess għal dokumenti – Ittra ta’ rifjut – Artikolu 263 TFUE – Deċiżjoni li tista’ tkun suġġetta għal rikors għal annullament – Terminu għall-preżentata tar-rikorsi – Rikors kontra ittra konfermattiva ta’ rapporti ta’ investigazzjoni tal-OLAF – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – Artikolu 6 u Artikolu 7(2) – Obbligu li l-applikant jiġi informat dwar id-dritt tiegħu li jagħmel applikazzjoni konfermatorja)

8

2022/C 109/12

Kawża C-361/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 – YG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Servizz pubbliku – Uffiċjali – Promozzjoni – Eżerċizzju ta’ promozzjoni 2017 – Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss – Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Paragun tal-merti – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament – Obbligu ta’ motivazzjoni)

9

2022/C 109/13

Kawża C-363/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Fővárosi Törvényszék – l-Ungerija) – MARCAS MC Szolgáltató Zrt. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kumpanniji – Taxxa fuq il-kumpanniji – Kontroll fiskali – Kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 51(1) – Implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Assenza – Ir-Raba’ Direttiva 78/660/KEE – Kontabbiltà annwali ta’ ċerti forom ta’ kumpanniji – Kontabilizzazzjoni ta’ dħul minn drittijiet ta’ proprjetà intellettwali – Artikolu 2(3) – Prinċipju ta’ stampa vera u ġusta – Artikolu 31 – Evalwazzjoni tal-entrati inklużi fil-kontijiet annwali – Osservanza tal-prinċipji ta’ kontabbiltà)

9

2022/C 109/14

Kawża C-513/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Adinistrativo – Il-Portugall) – Autoridade Tributária e Aduaneira vs Termas Sulfurosas de Alcafache SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 132(1)(b) – Eżenzjonijiet favur ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali – Eżenzjoni tal-kura fl-isptar u tal-kuri mediċi – Attivitajiet marbuta mill-qrib – Kuri termali – Ammont irċevut għall-istabbiliment ta’ fajl individwali, li jinkludi fajl mediku)

10

2022/C 109/15

Kawża C-514/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesarbeitsgericht – Il-Ġermanja) – DS vs Koch Personaldienstleistungen GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 31(2) – Direttiva 2003/88/KE – Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol – Artikolu 7 – Leave annwali – Ħin tax-xogħol – Sahra – Kalkolu tal-ħin tax-xogħol fuq bażi ta’ xahar – Assenza ta’ żieda għas-sahra fil-każ ta’ teħid ta’ leave)

11

2022/C 109/16

Kawża C-683/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ambjent – Direttiva 2002/49/KE – Evalwazzjoni u ġestjoni ta’ ħsejjes ambjentali – Toroq ewlenin u linji ferrovjarji ewlenin – Artikolu 8(2) – Pjanijiet ta’ azzjoni – Artikolu 10(2) – Anness VI – Sunti tal-pjanijiet ta’ azzjoni – Nuqqas ta’ komunikazzjoni lill-Kummissjoni fit-termini previsti)

11

2022/C 109/17

Kawża C-724/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Paget Approbois SAS vs Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Libertà ta’ stabbiliment – Libertà li jiġu pprovduti servizzi – Attivitajiet ta’ assigurazzjoni u ta’ riassigurazzjoni – Direttiva 2009/138/KE – Stralċ tal-impriżi ta’ assigurazzjoni – Artikolu 292 – Effetti tal-proċeduri ta’ stralċ fuq il-kawżi pendenti – Eċċezzjoni għall-applikazzjoni tal-lex concursus – Lex processus)

12

2022/C 109/18

Kawża C-623/21: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Stuttgart – il-Ġermanja) – Société Air France SA vs AQ et (Trasport bl-ajru – Kumpens lill-passiġġieri tal-ajru fil-każ ta’ kanċellazzjoni jew ta’ dewmien twil ta’ titjira – Distinzjoni bejn rifjut ta’ imbark, kanċellazzjoni u dewmien twil fil-każ ta’ rotta differenti li twassal għal dewmien inqas twil mit-titjira inizjalment irriżervata)

13

2022/C 109/19

Kawża C-697/21: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Jannar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – PW vs Eurowings GmbH (Trasport bl-ajru – Kumpens lill-passiġġieri tal-ajru fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira – Modalitajiet ta’ rimbors tal-biljett – Rimbors permezz ta’ voucher tal-ivvjaġġar – Talba għar-rimbors fi flus)

13

2022/C 109/20

Kawża C-548/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Tirol (l-Awstrija) fis-6 ta’ Settembru 2021 – C.G. vs Bezirkshauptmannschaft Landeck

14

2022/C 109/21

Kawża C-725/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vrhovno sodišče Republike Slovenije (is-Slovenja) fit-30 ta’ Novembru 2021 – SOMEO S.A., li kienet PEARL STREAM S.A. vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

14

2022/C 109/22

Kawża C-752/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad – Haskovo (il-Bulgarija) fis-7 ta’ Diċembru 2021 – JP EOOD vs Otdel “Mitnichesko razsledvane i razuznavane” v Teritorialna direktsia “Mitnitsa Burgas”

15

2022/C 109/23

Kawża C-767/21 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Diċembru 2021 minn Jérôme Rivière et mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-6 ta’ Ottubru 2021 fil-Kawża T-88/20, Rivière et vs Il-Parlament

16

2022/C 109/24

Kawża C-788/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Retten i Esbjerg (id-Danimarka) fis-17 ta’ Diċembru 2021 – Skatteministeriet Departementet vs Global Gravity ApS

17

2022/C 109/25

Kawża C-808/21: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka

18

2022/C 109/26

Kawża C-29/22 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2022 minn KS u KD mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-10 ta’ Novembru 2021 fil-Kawża T-771/20, KS u KD vs Il-Kunsill et

18

2022/C 109/27

Kawża C-44/22 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2022 mill-Kummissjoni Ewropea mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-10 ta’ Novembru 2021 fil-Kawża T-771/20, KS u KD vs Il-Kunsill et

19

 

Il-Qorti Ġenerali

2022/C 109/28

Kawża T-321/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Diċembru 2021 – Niemelä et vs BĊE (Rikors għal annullament – Politika ekonomika u monetarja – Sorveljanza prudenzjali tal-istabbilimenti ta’ kreditu – Missjonijiet speċifiċi ta’ sorveljanza fdati lill-BĊE – Deċiżjoni ta’ rtirar tal-awtorizzazzjoni ta’ stabbiliment ta’ kreditu – Sostituzzjoni tal-att ikkontestat fil-mori tal-kawża – Tmiem tas-suġġett tal-kawża – Telf tal-interess ġuridiku – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni – Rikors għad-danni – Inammissibbiltà manifesta)

21

2022/C 109/29

Kawża T-682/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2021 – Legero Schuhfabrik vs EUIPO – Rieker Schuh (Żarbun) (“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta żarbun – Disinni nazzjonali u Komunitarju preċedenti prodotti wara t-tressiq tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Artikolu 28(1)(b)(v) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002 – Raġunijiet għal invalidità – Assenza ta’ novità – Assenza ta’ karattru individwali – Grad ta’ libertà tad-disinjatur – Assenza ta’ impressjoni globali differenti – Artikoli 5 u 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

22

2022/C 109/30

Kawża T-683/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2021 – Legero Schuhfabrik vs EUIPO – Rieker Schuh (Żarbun) (“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta żarbun – Disinni nazzjonali u Komunitarju preċedenti prodotti wara l-introduzzjoni tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Artikolu 28(1)(b)(v) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002 – Raġunijiet għal invalidità – Assenza ta’ novità – Assenza ta’ karattru individwali – Grad ta’ libertà tal-kreatur – Assenza ta’ impressjoni globali differenti – Artikoli 5 u 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

22

2022/C 109/31

Kawża T-684/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2021 – Legero Schuhfabrik vs EUIPO – Rieker Schuh (Żarbuna) (“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta żarbuna – Disinni nazzjonali u Komunitarji preċedenti prodotti wara l-preżentata tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Artikolu 28(1)(b)(v) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002 – Raġunijiet għal invalidità – Assenza ta’ novità – Assenza ta’ natura individwali – Grad ta’ libertà tad-disinjatur – Assenza ta’ impressjoni globali differenti – Artikoli 5 u 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

23

2022/C 109/32

Kawża T-734/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2021 – Boquoi Handels vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ kristall tas-silġ fuq sfond ċirkulari blu) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal figurattiv li jirrappreżenta kristall tas-silġ fuq sfond ċirkulari blu – Ċaħda parzjali tal-applikazzjoni – Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

23

2022/C 109/33

Kawża T-785/21: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2021 – SC Ha Ha Ha Production vs EUIPO – The Smiley Company (SMILEY)

24

2022/C 109/34

Kawża T-803/21: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2021 – NQ vs Il-Kunsill et

25

2022/C 109/35

Kawża T-4/22: Rikors ippreżentat fil-4 ta’ Jannar 2022 – Puma vs EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)

26

2022/C 109/36

Kawża T-11/22: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2022 – Medivet Group vs EUIPO (MEDIVET)

27

2022/C 109/37

Kawża T-12/22: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2022 – Hasco TM vs EUIPO – Esi (NATURCAPS)

27

2022/C 109/38

Kawża T-22/22: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2022 – AL vs Il-Kunsill

28

2022/C 109/39

Kawża T-26/22: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2022 – CIMV vs Il-Kummissjoni

30

2022/C 109/40

Kawża T-27/22: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Jannar 2022 – Innovaciones Cosmético Farmacéuticas vs EUIPO – Benito Oliver (th pharma)

30

2022/C 109/41

Kawża T-28/22: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Jannar 2022 – Ryanair vs Il-Kummissjoni

31

2022/C 109/42

Kawża T-32/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2022 – Vyatsky Plywood Mill vs Il-Kummissjoni

32

2022/C 109/43

Kawża T-34/22: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2022 – Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses et vs Il-Kummissjoni

33

2022/C 109/44

Kawża T-45/22: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2022 – Weider Germany vs EUIPO – Den i Nosht (YIPPIE!)

34

2022/C 109/45

Kawża T-46/22: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2022 – Esedra vs Il-Parlament

34

2022/C 109/46

Kawża T-836/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Diċembru 2021 – Première Vision vs EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

35


MT

 

Top