EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:502:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 502, 13 ta' Diċembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 502

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
13 ta' Diċembru 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 502/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 502/02

Kawża C-186/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – José Cánovas Pardo SL vs Club de Variedades Vegetales Protegidas (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Drittijiet Komunitarji ta’ varjetajiet ta’ pjanti – Regolament (KE) Nru 2100/94 – Artikolu 96 – Kalkolu tat-terminu ta’ preskrizzjoni tal-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 94 u 95 – Bidu tad-dekorrenza – Data tal-għoti tal-protezzjoni Komunitarja kif ukoll tal-għarfien bl-att u bl-identità tal-awtur – Data tat-tmiem tal-aġir inkwistjoni – Atti suċċessivi – Atti kontinwi – Limitazzjoni għall-atti mwettqa iktar minn tliet snin qabel)

2

2021/C 502/03

Kawża C-373/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Finanzamt München Abteilung III vs Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)o – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 132(1)(i) u (j) – Eżenzjonijiet favur ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali – Edukazzjoni tat-tfal jew taż-żgħażagħ, edukazzjoni skolastika jew universitarja – Edukazzjoni skolastika jew universitarja – Lezzjonijiet elementari tal-għawm)

3

2021/C 502/04

Kawża C-583/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 – Belén Bernaldo de Quirós vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Servizz pubbliku – Proċeduri dixxiplinari – Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 3 tal-Anness IX – Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2004) 1588 li tistabbilixxi Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni li Tistabbilixxi d-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni li Jikkonċernaw it-Tmexxija tal-Investigazzjonijiet Amministrattivi u tal-Proċeduri Dixxiplinari – Artikolu 4(4) – Investigazzjoni amministrattiva – Smigħ tal-uffiċjal ikkonċernat – Mandat mogħti lill-Uffiċċju tal-Investigazzjoni u d-Dixxiplina (IDOC) sabiex imexxi dan is-smigħ – Drittijiet tad-difiża – Dritt għal smigħ)

3

2021/C 502/05

Kawża C-662/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 – NRW. Bank vs Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB), Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Unjoni Ekonomika u Monetarja – Unjoni Bankarja – Irkupru u riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ta’ impriżi ta’ investiment – Mekkaniżmu uniku ta’ riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti impriżi tal-investiment (SRM) – Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) – Fond uniku ta’ riżoluzzjoni (SRF) – Iffissar tal-kontribuzzjoni ex ante għas-sena 2016 – Rikors għal annullament – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Tardività – Att li jista’ jiġi kkontestat – Att konfermattiv)

4

2021/C 502/06

Kawża C-683/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Viesgo Infraestructuras Energéticas SL vs Administración General del Estado et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku – Direttiva 2009/72/KE – Artikolu 3(2) u Artikolu 3(6) – Impożizzjoni ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku – Finanzjament ta’ bonus soċjali bil-għan li jiġu protetti l-konsumaturi vulnerabbli – Obbligi ta’ trasparenza u ta’ nondiskriminazzjoni)

4

2021/C 502/07

Kawża C-824/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Varhoven administrativen sad – il-Bulgarija) – TC, UB vs Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol – Direttiva 2000/78/KE – Projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabbiltà – Artikolu 2(2)(a) – Artikolu 4(1) – Artikolu 5 – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 21 u 26 – Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà – Funzjonijiet ta’ membru ta’ ġurija fi proċeduri kriminali – Persuna għamja – Esklużjoni totali mill-parteċipazzjoni fil-kawżi kriminali)

5

2021/C 502/08

Kawża C-825/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Thüringer Finanzgericht – il-Ġermanja) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH vs Hauptzollamt Erfurt (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni doganali – Proċedura ta’ użu aħħari – Awtorizzazzjoni b’effett retroattiv – Regolament (UE) Nru 952/2013 – Kodiċi Doganali tal-Unjoni – Artikolu 211(2) – Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis – Kundizzjonijiet – Regolament (KEE) Nru 2454/93 – Artikolu 294(2) – Portata)

6

2021/C 502/09

Kawża C-29/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Köln – il-Ġermanja) – Biofa AG vs Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru 528/2012 – Artikolu 3(1)(a) u (c) – Kunċetti ta’ “prodott bijoċidali” u ta’ “sustanza attiva” – Kundizzjonijiet – Mod ta’ azzjoni minbarra sempliċi azzjoni fiżika jew mekkanika – Artikolu 9(1)(a) – Approvazzjoni ta’ sustanza attiva – Portata tal-approvazzjoni)

6

2021/C 502/10

Kawżi Magħquda C-45/20 u C-46/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – E vs Finanzamt N (C-45/20) u Z vs Finanzamt G (C-46/20) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 167, Artikolu 168(a), Artikolu 250 u Artikolu 252 – Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa – Proprjetà immobbli – Kamra bħala uffiċċju – Installazzjoni fotovoltajka – Deċiżjoni ta’ assenjazzjoni li tagħti dritt għal tnaqqis – Komunikazzjoni tad-deċiżjoni ta’ assenjazzjoni – Terminu ta’ dekadenza għall-eżerċizzju ta’ dritt għal tnaqqis – Preżunzjoni ta’ assenjazzjoni għall-patrimonju privat tal-persuna taxxabbli fl-assenza ta’ komunikazzjoni tad-deċiżjoni ta’ assenjazzjoni – Prinċipju ta’ newtralità – Prinċipju ta’ ċertezza legali – Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ proporzjonalità)

7

2021/C 502/11

Kawża C-231/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – MT vs Landespolizeidirektion Steiermark (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Libertà li jiġu pprovduti servizzi – Artikolu 56 TFUE – Logħob tal-ażżard – Tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ lotteriji pprojbiti – Sanzjonijiet – Proporzjonalità – Multi ta’ ammont minimu – Kumulu – Assenza ta’ limitu – Piena ta’ priġunerija alternattiva – Kontribuzzjoni proporzjonali għall-ispejjeż tal-proċedura – Artikolu 49(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea)

8

2021/C 502/12

Kawża C-244/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanja) – F.C.I. vs Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 79/7/KEE – Artikolu 3(2) – Ugwaljanza fit-trattament bejn l-irġiel u n-nisa fil-qasam tas-sigurtà soċjali – Benefiċċji tas-superstiti – Pensjoni tar-romol ibbażata fuq relazzjoni ta’ konkubinaġġ – Klawżola ta’ esklużjoni – Validità – Projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess – Benefiċċju li ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 79/7 – Inammissibbiltà – Artikolu 21(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Nondiskriminazzjoni minħabba s-sess – Artikolu 17(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Dritt għall-proprjetà – Sitwazzjoni ġuridika li ma taqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni)

9

2021/C 502/13

Kawża C-360/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Argeş – ir-Rumanija) – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, li kien Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vs NE (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 325 TFUE – Ġlieda kontra l-frodi u attivitajiet illegali oħrajn – Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni – Kunċett ta’ “frodi” – Aġir li jikkostitwixxi ksur matul il-perijodu ta’ durabbiltà ta’ proġett)

9

2021/C 502/14

Kawża C-373/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie – il-Polonja) – A.M. vs Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Agrikoltura – Politika Agrikola Komuni – Skemi ta’ appoġġ dirett – Regoli komuni – Skema ta’ pagament uniku – Regolament (KE) Nru 1120/2009 – Artikolu 2(ċ) – Definizzjoni ta’ “mergħat permanenti” – Newba tal-uċuħ tar-raba’ – Għargħar naturali u perjodiċi ta’ mergħat u ta’ bwar li jinsabu f’żona speċjali ta’ protezzjoni tan-natura)

10

2021/C 502/15

Kawża C-464/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2021 – KF vs Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (Appell – Dritt istituzzjonali – Persunal taċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SATCEN) – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Modalitaliet tal-investigazzjoni amministrattiva fir-rigward tal-parti rikorrenti – Ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni – Eżekuzzjoni tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-25 ta’ Ottubru 2018, KF vs SATCEN (T-286/15, EU:T:2018:718) – Rikorsi għal annullament u għal kumpens)

11

2021/C 502/16

Kawża C-27/21 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2021 minn Ramón González Calvet u Joan González Calvet mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-17 ta’ Novembru 2020 fil-Kawża T-257/20, González Calvet vs SRB

11

2021/C 502/17

Kawża C-145/21 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2021 minn José María Castillejo Oriol mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (l-Ewwel Awla) fil-11 ta’ Frar 2021 fil-Kawża T-696/20, Castillejo Oriol vs Spanja u l-Kummissjoni

11

2021/C 502/18

Kawża C-225/21 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Marzu 2021 minn Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-3 ta’ Frar 2021 fil-Kawża T-701/20, Segura del Oro Pulido vs Il-Kummissjoni

12

2021/C 502/19

Kawża C-497/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSchleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (il-Qorti Amministrattiva ta’ Schleswig-Holstein, il-Ġermanja) fit-13 ta’ Awwissu 2021 – SI et vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

12

2021/C 502/20

Kawża C-580/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Settembru 2021 – EEW Energy from Waste Großräschen GmbH vs MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

13

2021/C 502/21

Kawża C-593/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fl-24 ta’ Settembru 2021 – NY vs Herios SARL

13

2021/C 502/22

Kawża C-595/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Settembru 2021 – LSI – Germany GmbH vs Freistaat Bayern

14

2021/C 502/23

Kawża C-600/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fit-28 ta’ Settembru 2021 – QE vs Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

15

2021/C 502/24

Kawża C-607/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (il-Belġju) fit-30 ta’ Settembru 2021 – XXX vs État belge

15

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 502/25

Kawża T-191/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna finanzjarja – Is-Sitt Programm kwadru tal-Komunità Ewropea dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, l-iżvilupp tekonoloġiku u dimostrazzjoni li jikkontribwixxu għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u għall-innovazzjoni (2002 sal-2006) – Kuntratt li jikkonċerna għajnuna finanzjarja tal-Unjoni favur proġett fil-qasam tal-kollaborazzjoni medika – Deċiżjoni li tifforma titolu eżekuttiv – Kompetenza tal-Kummissjoni – Ftehimiet ta’ sussidju – Irkupru ta’ parti mill-għajnuna finanzjarja mħallsa – Klawżola ta’ arbitraġġ – Spejjeż eliġibbli – Aspettattivi leġittimi”)

17

2021/C 502/26

Kawża T-240/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Polskie Linie Lotnicze “LOT” vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Konċentrazzjonijiet – Trasport bl-ajru – Deċiżjoni li tiddikjara operazzjoni ta’ konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u mal-Ftehim ŻEE – Suq inkwistjoni – Evalwazzjoni tal-effetti tal-operazzjoni fuq il-kompetizzjoni – Assenza ta’ impenn – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

17

2021/C 502/27

Kawża T-296/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Polskie Linie Lotnicze “LOT” vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Konċentrazzjonijiet – Trasport bl-ajru – Deċiżjoni li tiddikjara operazzjoni ta’ konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u mal-Ftehim ŻEE – Suq inkwistjoni – Evalwazzjoni tal-effetti tal-operazzjoni fuq il-kompetizzjoni – Impenji – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

18

2021/C 502/28

Kawżi magħquda T-671/18 u T-140/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – ZU vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Trasferiment fl-interess tas-servizz – Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal – Fastidju psikoloġiku – Artikolu 25 tar-Regolamenti tal-Persunal – Obbligu ta’ motivazzjoni – Drittijiet tad-difiża u dritt għal smigħ – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u dmir ta’ premura – Artikolu 22a tar-Regolamenti tal-Persunal – Użu ħażin ta’ poter – Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal – Talba għal assistenza – Ċaħda tat-talba – Proċedura ta’ evalwazzjoni 2017 – Rapport ta’ evalwazzjoni – Proċedura ta’ promozzjoni 2018 – Proposta li ma tingħatax promozzjoni – Responsabbiltà”)

19

2021/C 502/29

Kawża T-434/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Rosca vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Reklutaġġ – Avviż ta’ kompetizzjoni – Kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/363/18 – Deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li r-rikorrenti ma titħalliex tgħaddi għall-fażi segwenti tal-kompetizzjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal – Ugwaljanza fit-trattament”)

19

2021/C 502/30

Kawża T-790/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Novolipetsk Steel vs Il-Kummissjoni (“Miżuri li l-Unjoni tista’ tadotta fir-rigward tal-effett ikkombinat ta’ miżuri antidumping jew antisussidji u ta’ miżuri ta’ salvagwardja – Importazzjoni ta’ prodotti ċatti b’laminazzjoni kiesħa tal-azzar u ta’ prodotti ċatti b’laminazzjoni termali tal-ħadid, azzar mhux illigat jew liga oħra tal-azzar – Modifika tal-leġiżlazzjonijiet li jistabbilixxu miżuri antidumping jew antisussidji fuq prodotti li huma s-suġġett ta’ miżuri ta’ salvagwardja – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

20

2021/C 502/31

Kawża T-823/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – JMS Sports vs EUIPO – Inter-Vion (Elastiku tax-xagħar f’forma spirali) (“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta elastiku tax-xagħar f’forma spirali – Żvelar ta’ disinni preċedenti – Żvelar fuq l-internet – Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Opportunitajiet ugwali għall-partijiet – Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

21

2021/C 502/32

Kawża T-112/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Intis vs EUIPO – Televes (TELEVEND) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea TELEVEND – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea TELEVES – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

21

2021/C 502/33

Kawża T-210/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Square vs EUIPO ($ Cash App) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva $ Cash App – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Dritt għal smigħ – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001 – Ugwaljanza fit-trattament u prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba)

22

2021/C 502/34

Kawża T-211/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Square vs EUIPO ($ Cash App) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva $ Cash App – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Dritt għal smigħ – Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001)

22

2021/C 502/35

Kawża T-351/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 20 ta’ Ottubru 2021 – St. Hippolyt vs EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea Vital like nature – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea VITAL – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

23

2021/C 502/36

Kawża T-352/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – St. Hippolyt vs EUIPO – Elephant (Strong like nature) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea Strong like nature – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea STRONG NATURE – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

24

2021/C 502/37

Kawża T-356/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Jiruš vs EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea Racing Syndicate – Trade mark internazzjonali verbali preċedenti SYNDICATE – Produzzjoni ta’ provi għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell – Artikolu 95(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001]”]

24

2021/C 502/38

Kawża T-559/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Yadex International vs EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva PINAR Süzme Peynir – Trade mark internazzjonali figurattiva preċedenti Süzme Peynir – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

25

2021/C 502/39

Kawża T-560/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Yadex International vs EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Trade mark internazzjonali figurattiva preċedenti Süzme Peynir – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

25

2021/C 502/40

Kawża T-596/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Roller vs EUIPO – Flex Equipos de Descanso (DORMILLO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva DORMILLO – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti DORMILON – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

26

2021/C 502/41

Kawża T-597/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Roller vs EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali Dormillo – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti DORMILON – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

27

2021/C 502/42

Kawża T-74/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ottubru 2021 – IJ vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku – Artikolu 100 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg – Riżerva medika ta’ perijodu ta’ ħames snin – Ilment quddiem l-Ombudsman – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Tardività – Assenza ta’ fatti ġodda u sostanzjali – Inammissibbiltà”)

27

2021/C 502/43

Kawża T-100/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ottubru 2021 – Junqueras i Vies vs Il-Parlament (Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Privileġġi u immunità – Talba intiża għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità – Deċiżjoni tal-President tal-Parlament li ma jagħtix segwitu għal din it-talba – Assenza ta’ interess ġuridiku – Inammissibbiltà)

28

2021/C 502/44

Kawża T-208/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ottubru 2021 – JH vs Europol (“Rikors għad-danni – Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Europol – Saħħa probatorja tal-provi – Assenza ta’ att li jikkawża preġudizzju – Irregolarità tal-proċedura prekontenzjuża – Inammissibbiltà”)

28

2021/C 502/45

Kawża T-613/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2021 – Junqueras i Vies vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Teħid ta’ nota mill-Parlament tal-elezzjoni ta’ deputat Ewropew wara li s-siġġu ta’ deputat ieħor sar vakanti – Locus standi – Kunċett ta’ ‘destinatarju’ ta’ deċiżjoni – Nuqqas ta’ inċidenza diretta – Assenza ta’ att regolatorju ta’ portata ġenerali – Inammissibbiltà”)

29

2021/C 502/46

Kawża T-19/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ottubru 2021 – Amazon.com et vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Kompetizzjoni – Abbuż minn pożizzjoni dominanti – Bejgħ online – Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta’ investigazzjoni – Kamp ta’ applikazzjoni territorjali tal-investigazzjoni – Esklużjoni tal-Italja – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Att preparatorju – Inammissibbiltà”)

30

2021/C 502/47

Kawża T-497/21 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Girardi vs EUIPO (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Rappreżentanza professjonali – Talba għal sospensjoni tal-urġenza – Nuqqas ta’ urġenza”)

30

2021/C 502/48

Kawża T-554/21: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Settembru 2021 – European Lotto and Betting vs EUIPO – Tipp24 Services (Cash4Life)

31

2021/C 502/49

Kawża T-567/21: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2021 – WG vs EUIPO

31

2021/C 502/50

Kawża T-592/21: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2021 – Kakuzo vs EUIPO – Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

33

2021/C 502/51

Kawża T-611/21: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk vs EUIPO – ESSAtech (Apparat ta’ kontroll mill-bogħod [wireless] (Aċċessorji għal -))

34

2021/C 502/52

Kawża T-612/21: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk vs EUIPO – ESSAtech (Apparat ta’ kontroll mill-bogħod [wireless] (Aċċessorji għal -))

34

2021/C 502/53

Kawża T-634/21: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2021 – Rimini Street vs EUIPO (WE DO SUPPORT)

35

2021/C 502/54

Kawża T-648/21: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2021 – YD vs FRA

36

2021/C 502/55

Kawża T-656/21: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ottubru 2021 – H/2 Credit Manager vs EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

37

2021/C 502/56

Kawża T-664/21: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2021 – YF vs EFCA

37

2021/C 502/57

Kawża T-667/21: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru 2021 – BAWAG PSK vs BĊE

38

2021/C 502/58

Kawża T-672/21: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2021 – Grupa “LEW” vs EUIPO – Lechwerke (GRUPALEW.)

39

2021/C 502/59

Kawża T-676/21: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2021 – Target Brands vs EUIPO – The Art Company B & S (art class)

39

2021/C 502/60

Kawża T-677/21: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2021 – TL vs Il-Kummissjoni Ewropea

40

2021/C 502/61

Kawża T-678/21: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2021 – Mendes vs EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

41

2021/C 502/62

Kawża T-680/21: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2021 – Funline International vs EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

41

2021/C 502/63

Kawża T-714/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2021 – Smiths Group u Siti 1 vs Il-Kummissjoni

42

2021/C 502/64

Kawża T-719/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2021 – Northgate u Northgate Europe vs Il-Kummissjoni

42

2021/C 502/65

Kawża T-731/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2021 – Arris Global vs Il-Kummissjoni

42


MT

 

Top