EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:490:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 490, 6 ta' Diċembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 490

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
6 ta' Diċembru 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 490/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 490/02

Kawża C-668/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Artikolu 258 TFUE – Direttiva 91/271/KEE – Ġbir u trattament tal-ilma urban mormi – Artikoli 3 sa 5 u 10 – Assenza ta’ sistemi ta’ ġbir tal-ilma mormi f’ċerti żoni – Assenza ta’ trattament sekondarju jew ta’ trattament ekwivalenti tal-ilma urban mormi f’ċerti żoni – Bini u operat ta’ impjanti tat-trattament – Kontroll tal-iskariki li ġejjin minn tali impjanti – Żoni sensittivi – Trattament iktar rigoruż tal-ilma mormi)

2

2021/C 490/03

Kawża C-717/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Törvényszék – l-Ungerija) – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 90(1) – Tnaqqis tal-ammont taxxabbli fil-każ ta’ tnaqqis tal-prezz wara l-mument li fih it-tranżazzjoni tkun twettqet – Kontribuzzjonijiet imħallsa minn impriża farmaċewtika lill-organu statali ta’ assigurazzjoni għall-mard – Artikolu 273 – Formalitajiet amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis – Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità)

6

2021/C 490/04

Kawża C-882/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Barcelona – Spanja) – Sumal, S.L. vs Mercedes Benz Trucks España, S.L. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kompetizzjoni – Kumpens għad-dannu kkawżat minn prattika pprojbita mill-Artikolu 101(1) TFUE – Determinazzjoni tal-entitajiet responsabbli għall-ħlas tal-kumpens – Azzjoni għad-danni diretta kontra s-sussidjarja ta’ kumpannija omm u mressqa wara deċiżjoni li tikkonstata l-parteċipazzjoni ta’ din l-unika kumpannija omm f’akkordju – Kunċett ta’ impriża – Kunċett ta’ “unità ekonomika”)

7

2021/C 490/05

Kawża C-13/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Bruxelles – il-Belġju) – Top System SA vs État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati – Protezzjoni ġuridika tal-programmi tal-kompjuter – Direttiva 91/250/KEE – Artikolu 5 – Eċċezzjonijiet għall-atti suġġetti għal restrizzjonijiet – Atti meħtieġa sabiex ix-xerrej leġittimu jkun jista’ jikkorreġi żbalji – Kunċett – Artikolu 6 – Dekumpilazzjoni – Kundizzjonijiet)

8

2021/C 490/06

Kawża C-35/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Korkein oikeus – il-Finlandja) – proċeduri kriminali kontra A (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ċittadinanza tal-Unjoni – Dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqalqu liberament fit-territorju tal-Istati Membri – Artikolu 21 TFUE – Direttiva 2004/38/KE – Artikoli 4 u 5 – Obbligu li wieħed ikollu karta tal-identità jew passaport – Regolament (KE) Nru 562/2006 (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) – Anness VI – Qsim tal-fruntiera marittima ta’ Stat Membru fuq dgħajsa ta’ rikreazzjoni – Reġim ta’ sanzjonijiet applikabbli fil-każ ta’ moviment bejn Stati Membri mingħajr karta tal-identità jew passaport – Reġim kriminali ta’ multi ta’ kuljum – Kalkolu tal-multa abbażi tad-dħul fix-xahar medju tal-awtur tar-reat – Proporzjonalità – Severità tal-piena fir-rigward tal-ksur)

9

2021/C 490/07

Kawża C-119/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa (Senāts) – il-Latvja) – Līga Šenfelde vs Lauku atbalsta dienests (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika Agrikola Komuni – Finanzjament mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – Programm nazzjonali ta’ żvilupp rurali 2014-2020 – Regolament (UE) Nru 1305/2013 – Artikolu 19(1)(a) – Għajnuna sabiex jiġu stabbiliti negozji għall-bdiewa żgħażagħ – Għajnuna għall-iżvilupp ta’ azjendi agrikoli żgħar – Akkumulazzjoni ta’ għajnuna – Possibbiltà li l-akkumulazzjoni tiġi rrifjutata)

10

2021/C 490/08

Kawża C-136/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari taż-Zalaegerszegi Járásbíróság – l-Ungerija) – Proċedura marbuta mar-rikonoxximent u mal-eżekuzzjoni ta’ sanzjoni pekunjarja imposta fuq LU (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Deċiżjoni Qafas 2005/214/ĠAI – Eżekuzzjoni ta’ sanzjonijiet pekunjarji – Prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku – Artikolu 5(1) – Reati li jagħtu lok għar-rikonoxximent u għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ sanzjoni mingħajr verifika tal-kriminalità doppja tal-fatt – Artikolu 5(3) – Reati li fir-rigward tagħhom l-Istat Membru għandu l-possibbiltà li jissuġġetta r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ sanzjoni għall-kriminalità doppja tal-fatt – Stħarriġ mill-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni tal-klassifikazzjoni legali mogħtija lir-reat mill-Istat Membru emittenti fiċ-ċertifikat li jakkumpanja d-deċiżjoni ta’ sanzjoni)

10

2021/C 490/09

Kawża C-272/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Sebastian Veit vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (Appell – Servizz pubbliku – Persunal tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) – Remunerazzjoni – Kompetizzjoni – Ugwaljanza fit-trattament bejn kandidati interni u esterni – Klassifikazzjoni fi skala)

11

2021/C 490/10

Kawża C-338/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – il-Polonja) – Proċedura dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ piena pekunjarja imposta fuq D.P. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Rikonoxximent reċiproku – Sanzjonijiet pekunjarji – Deċiżjoni Kwadru 2005/214/ĠAI – Raġuni ta’ nuqqas ta’ rikonoxximent u ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni – Artikolu 20(3) – Deċiżjoni li timponi sanzjoni pekunjarja – Rispett tad-drittijiet tad-difiża – Notifika tad-dokumenti f’lingwa mhux mifhuma mill-persuna kkundannata – Traduzzjoni tal-elementi essenzjali tad-deċiżjoni)

11

2021/C 490/11

Kawża C-408/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Danilo Poggiolini vs Il-Parlament Ewropew (Appell – Dritt istituzzjonali – Status uniku ta’ deputat Ewropew – Deputati Ewropej eletti f’kostitwenzi Taljani – Bidla tad-drittijiet tal-pensjoni – Att li jikkawża preġudizzju – Pożizzjoni provviżorja – Effetti legali awtonomi)

12

2021/C 490/12

Kawża C-431/20 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Carlo Tognoli et vs Il-Parlament Ewropew (Appell – Dritt istituzzjonali – Status uniku ta’ deputat Ewropew – Deputati Ewropej eletti f’kostitwenzi Taljani – Bidla tad-drittijiet tal-pensjoni – Att li jikkawża preġudizzju – Pożizzjoni provviżorja – Effetti legali awtonomi)

13

2021/C 490/13

Kawża C-581/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Varhoven kasatsionen sad (il-Bulgarija) – il-Bulgarija) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad vs TOTO SpA – Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Regolament (UE) Nru 1215/2012 – Artikolu 1(1) – Materji ċivili u kummerċjali – Artikolu 35 – Miżuri provviżorji u kawtelatorji – Azzjoni bbażata fuq kuntratt ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni ta’ triq rapida pubblika konkluż bejn awtorità pubblika u żewġ kumpanniji rregolati mid-dritt privat – Talba għal miżuri provviżorji relatata mal-penalitajiet u mal-garanziji li jirriżultaw minn dan il-kuntratt – Deċiżjoni għal miżuri provviżorji diġà mogħtija minn qorti li għandha ġurisdizzjoni sabiex tiddeċiedi fuq il-mertu”)

14

2021/C 490/14

Kawża C-613/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesgericht Salzburg – l-Awstrija) – CS vs Eurowings GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 261/2004 – Artikolu 5(3) – Regoli komuni fil-qasam tal-kumpens u tal-assistenza lill-passiġġieri fil-każ ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjira – Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens – Kunċett ta’ “ċirkustanzi straordinarji” – Strajk tal-persunal tal-kumpannija tal-ajru – Strajk tal-persunal ta’ sussidjarja b’solidarjetà mal-persunal tal-kumpannija omm)

15

2021/C 490/15

Kawża C-419/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (il-Polonja) fit-8 ta’ Lulju 2021 – X sp. z o.o., sp. k. vs Z

15

2021/C 490/16

Kawża C-453/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Lulju 2021 – X-FAB Dresden GmbH & Co. KG vs FC

16

2021/C 490/17

Kawża C-499/21 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Awissu 2021 minn Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fit-8 ta’ Ġunju 2021 fil-Kawża T-252/20 Silver et v il-Kunsill

17

2021/C 490/18

Kawża C-504/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Stade (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Awwissu 2021 – rikorrenti 1 et vs Bundesrepublik Deutschland

18

2021/C 490/19

Kawża C-527/21 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Awwissu 2021 minn XC mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-10 ta’ Frar 2021 fil-Kawża T-488/18, XC vs Il-Kummissjoni

20

2021/C 490/20

Kawża C-543/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fil-31 ta’ Awwissu 2021 – Verband Sozialer Wettbewerb eV vs famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

21

2021/C 490/21

Kawża C-553/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Settembru 2021 – Hauptzollamt Hamburg vs Shell Deutschland Oil GmbH

22

2021/C 490/22

Kawża C-571/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Settembru 2021 – RWE Power Aktiengesellschaft vs Hauptzollamt Duisburg

22

2021/C 490/23

Kawża C-594/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Frankfurt am Main (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Settembru 2021 – VB vs Sixt Leasing SE

23

2021/C 490/24

Kawża C-601/21: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

23

2021/C 490/25

Kawża C-602/21: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

24

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 490/26

Kawża T-646/16 P-RENV-RX: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Simpson vs Il-Kunsill (“Appell – Servizz pubbliku – Uffiċjali – Rifjut tal-Kunsill li jikklassifika mill-ġdid lill-persuna kkonċernata, wara li għadda minn kompetizzjoni ġenerali, fil-grad previst fl-avviż ta’ kompetizzjoni – Ċaħda tar-rikors fuq il-mertu – Appell – Annullament – Sentenza tal-appell eżaminata mill-ġdid mill-Qorti tal-Ġustizzja u annullata – Kawża mibgħuta lura lill-Qorti Ġenerali bħala qorti tal-appell – Obbligu ta’ motivazzjoni – Ugwaljanza fit-trattament”)

26

2021/C 490/27

Kawża T-827/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Aeris Invest vs BĊE (“Aċċess għal dokumenti – Deċiżjoni 2004/258/KE – Dokumenti relatati mal-adozzjoni ta’ skema ta’ riżoluzzjoni fil-konfront ta’ Banco Popular Español – Rifjut parzjali ta’ aċċess – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tad-deliberazzjonijiet tal-korpi deċiżjonali tal-BĊE – Dokumenti li jirriflettu r-riżultat tad-deliberazzjonijiet tal-korpi deċiżjonali tal-BĊE – Obbligu ta’ motivazzjoni – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni jew fi Stat Membru – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni protetta bħala tali skont id-dritt tal-Unjoni – Kunċett ta’ informazzjoni kunfidenzjali – Preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità – Derogi mill-obbligu tas-sigriet professjonali – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali”)

26

2021/C 490/28

Kawża T-15/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – OCU vs BĊE (“Aċċess għal dokumenti – Deċiżjoni 2004/258/KE – Dokumenti relatati mal-adozzjoni ta’ dispożittiv ta’ riżoluzzjoni fir-rigward ta’ Banco Popular Español – Rifjut ta’ aċċess – Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni protetta bħala tali bis-saħħa tad-dritt tal-Unjoni – Kunċett ta’ informazzjoni kunfidenzjali – Derogi mill-obbligu ta’ sigriet professjonali – Drittijiet tad-difiża”)

27

2021/C 490/29

Kawżi T-351/18 u T-584/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Ukrselhosprom PCF u Versobank vs BCE (“Politika ekonomika u monetarja – Superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu – Kompiti speċifiċi ta’ superviżjoni mogħtija lill-BĊE – Deċiżjoni ta’ rtirar tal-awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu – Ksur tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu – Ammissibbiltà – Kompetenzi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK) tal-Istati Membri parteċipanti u tal-BĊE fi ħdan il-mekkaniżmu superviżorju uniku (MSU) – Ugwaljanza fit-trattament – Proporzjonalità – Protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi – Ċertezza legali – Użu ħażin ta’ poter – Drittijiet tad-difiża – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

28

2021/C 490/30

Kawża T-655/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Aupicon et vs SEAE (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Membri tal-persunal temporanju – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Remunerazzjoni – Persunal tas-SEAE assenjat f’pajjiż terz – Artikolu 10 tal-Anness X tar-Regolamenti tal-Persunal – Evalwazzjoni annwali tal-allowance għall-kundizzjonijiet tal-għajxien – Linji gwida dwar l-istabbiliment tal-allowance għall-kundizzjonijiet tal-għajxien – Deċiżjoni li tistabbilixxi l-allowance tal-kundizzjonijiet tal-għajxien imħallsa lill-persunal assenjat fil-Gana għal 20 % – Nuqqas ta’ stabbiliment tal-kwestjonarju meħtieġ mil-linji gwida – Irregolarità proċedurali – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

29

2021/C 490/31

Kawża T-153/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – European Union Copper Task Force vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – Sustanza attiva ‘komposti tar-ram’ – Tiġdid tal-approvazzjoni għall-finijiet tat-tqegħid fis-suq – Sustanzi kandidati għas-sostituzzjoni – Rikors għal annullament – Ammissibbiltà – Assoċjazzjonijiet – Proporzjonalità – Prinċipju ta’ prekawzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Perizja”)

30

2021/C 490/32

Kawża T-279/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Settembru 2021 – Front Polisario vs Il-Kunsill (Relazzjonijiet barranin – Ftehimiet internazzjonali – Ftehim Ewro-Mediterranju ta’ Assoċjazzjoni KE-Marokk – Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju – Deċiżjoni li tapprova l-konklużjoni tal-ftehim – Rikors għal annullament – Ammissibbiltà – Locus standi in judicio – Inċidenza diretta – Inċidenza individwali fuq ir-rikorrent – Kamp ta’ applikazzjoni territorjali – Ġurisdizzjoni – Interpretazzjoni tad-dritt internazzjonali magħmula mill-Qorti tal-Ġustizzja – Prinċipju ta’ awtodeterminazzjoni – Prinċipju tal-effett relattiv tat-trattati – Invokabbiltà – Kunċett ta’ kunsens – Implimentazzjoni – Setgħa diskrezzjonali – Limiti – Żamma tal-effetti tad-deċiżjoni kkontestata)

30

2021/C 490/33

Kawżi Magħquda T-344/19 u T-356/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Settembru 2021 – Front Polisario vs Il-Kunsill (Relazzjonijiet barranin – Ftehimiet internazzjonali – Ftehim Ewro-Mediterranju ta’ Assoċjazzjoni KE-Marokk – Ftehim ta’ Sħubija fil-qasam tas-sajd sostenibbli bejn l-Unjoni u l-Marokk – Protokoll ta’ implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija – Skambju ta’ ittri li jakkumpanjaw il-Ftehim ta’ sħubija – Deċiżjoni ta’ konklużjoni – Regolament dwar it-tqassim tal-possibbiltajiet ta’ sajd bejn l-Istati Membri – Rikors għal annullament – Ammissibbiltà – Locus standi in judicio – Inċidenza diretta – Inċidenza individwali fuq ir-rikorrent – Kamp ta’ applikazzjoni territorjali – Ġurisdizzjoni – Interpretazzjoni tad-dritt internazzjonali magħmula mill-Qorti tal-Ġustizzja – Prinċipju ta’ awtodeterminazzjoni – Prinċipju tal-effett relattiv tat-trattati – Invokabbiltà – Kunċett ta’ kunsens – Implimentazzjoni – Setgħa diskrezzjonali – Limiti – Żamma tal-effetti tad-deċiżjoni kkontestata)

31

2021/C 490/34

Kawża T-1/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali fit-13 ta’ Ottubru 2021 – M. I. Industries vs EUIPO – Natural Instinct (INSTINCT) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali INSTINCT – Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark – Importanza tal-użu – Evalwazzjoni globali tal-provi – Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

32

2021/C 490/35

Kawża T-12/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Schneider vs EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Frutaria – Użu ġenwin tat-trade mark – Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Prova tal-użu ġenwin – Natura tal-użu”)

33

2021/C 490/36

Kawża T-22/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – IB vs EUIPO (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċeduri dixxiplinari – Sospensjoni tal-proċedura ta’ invalidità matul il-proċedura dixxiplinari – Tneħħija minn pożizzjoni – Proċedura ta’ invalidità li ma għadx għandha skop wara t-tneħħija minn pożizzjoni – Rikors għal annullament – Att li jikkawża preġudizzju – Ammissibbiltà – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Dmir ta’ premura – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

34

2021/C 490/37

Kawża T-43/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – AV u AW vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċeduri dixxiplinari – Tnaqqis fil-grad – Drittijiet tad-difiża – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

34

2021/C 490/38

Kawża T-88/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – Rivière et vs Il-Parlament (Dritt istituzzjonali – Parlament – Miżura adottata mill-President tal-Parlament li tipprojbixxi l-bnadar nazzjonali fuq id-desk tad-deputati – Regoli ta’ kondotta tad-deputati – Artikolu 10(3) tar-Regolament Intern tal-Parlament Ewropew – Att li ma jistax jiġi appellat – Inammissibbiltà)

35

2021/C 490/39

Kawża T-121/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – IP vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Investigazzjoni tal-OLAF – Rimbors ta’ spejjeż mediċi – Sanzjoni dixxiplinari – Xoljiment tal-kuntratt mingħajr preavviż – Artikolu 10(h) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal – Reċidiva – Artikolu 27 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal – Deċiżjoni li tilqa’ talba intiża sabiex ma jitħalla ebda riferiment għal sanzjoni preċedenti fil-fajl personali – Artikolu 26 tar-Regolamenti tal-Persunal – Natura mhux infurzabbli fir-rigward tal-uffiċjal, u mhux invokabbli kontra dan tal-aħħar, ta’ sanzjoni li ma għad fadal ebda riferiment għaliha fil-fajl personali”)

35

2021/C 490/40

Kawża T-124/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – M/S. Indeutsch International vs EUIPO – 135 Kirkstall (Rappreżentazzjoni ta’ disinn forma ta’ żigużajg bejn żewġ linji paralleli) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta disinn forma ta’ żigużajg bejn żewġ linji paralleli – Raġuni assoluta għal rifjut – Disinn li jista’ jikkostitwixxi trade mark tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001] – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001] – Obbligu li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors – Artikolu 71(1) tar-Regolament 2017/1001 – Rikors inċidentali”)

36

2021/C 490/41

Kawża T-219/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – JK vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Persunal tal-Kummissjoni fis-servizz mas-SEAE – Talba għal assistenza – Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal – Deċiżjoni impliċita ta’ ċaħda ta’ talba – Deċiżjoni ta’ ċaħda tal-ilment – Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal – Awtorità tal-Ħatra kompetenti – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

37

2021/C 490/42

Kawża T-429/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Sedus Stoll vs EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Sedus ergo+ – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti ERGOPLUS – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

37

2021/C 490/43

Kawża T-436/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Sedus Stoll vs EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Sedus ergo+ – Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti ERGOPLUS – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

38

2021/C 490/44

Kawża T-523/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Setarcos Consulting vs EUIPO (Blockchain Island) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Blockchain Island – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

39

2021/C 490/45

Kawża T-591/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Unimax Stationery vs EUIPO – Mitsubishi Pencil (UNI-MAX) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea UNI-MAX – Trade marks figurattivi preċedenti tal-Unjoni Ewropea uni u uni-ball – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001])

39

2021/C 490/46

Kawża T-668/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2021 – NZ vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku – Uffiċjali – Reklutaġġ – Kompetizzjoni interna COM/1/AD 10/18 – Deċiżjoni li isem ir-rikorrenti ma jiġix inkluż fil-lista ta’ riżerva tal-kompetizzjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni – Sigriet tax-xogħlijiet tal-bord tal-għażla – Setgħa diskrezzjonali wiesgħa tal-Bord tal-Għażla – Assenza ta’ komunikazzjoni tal-marki intermedjarji u l-kunsiderazzjoni tal-elementi li jifformaw it-test orali)

40

2021/C 490/47

Kawża T-712/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Škoda Investment vs EUIPO – Škoda Auto (Rappreżentazzjoni ta’ vleġġa b’ġewnaħ) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta vleġġa b’ġewnaħ – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta vleġġa b’ġewnaħ – Raġuni relattiva għal rifjut – Ċaħda parzjali tal-oppożizzjoni – Limitazzjoni tal-portata tal-oppożizzjoni fil-kuntest tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell – Irtirar parzjali tal-oppożizzjoni – Raġuni mqajma ex officio mill-Bord tal-Appell – Projbizzjoni li jiddeċiedi ultra petita”)

40

2021/C 490/48

Kawża T-732/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Freundlieb vs EUIPO (CRYSTAL) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali CRYSTAL – Assenza ta’ applikazzjoni għat-tiġdid tar-reġistrazzjoni tat-trade mark – Tħassir tat-trade mark mal-iskadenza tar-reġistrazzjoni – Applikazzjoni għal restitutio in integrum – Artikolu 104 tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Dmir ta’ viġilanza – Assenza ta’ kontroll – Nuqqas ta’ osservanza tat-termini”)

41

2021/C 490/49

Kawża T-733/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Freundlieb vs EUIPO (BANDIT) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali BANDIT – Assenza ta’ applikazzjoni għat-tiġdid tar-reġistrazzjoni tat-trade mark – Tħassir tat-trade mark mal-iskadenza tar-reġistrazzjoni – Applikazzjoni għal restitutio in integrum – Artikolu 104 tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Dmir ta’ viġilanza – Assenza ta’ kontroll – Nuqqas ta’ osservanza tat-termini”)

42

2021/C 490/50

Kawża T-45/21: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ottubru 2021 – Ciano Trading & Services CT & S et vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Forniment sostenibbli ta’ ikel għall-Kummissjoni fi Brussell u fl-akwati tagħha – Annullament tas-sejħa għall-offerti – Aspettattivi leġittimi – Abbuż ta’ liġi”)

42

2021/C 490/51

Kawża T-633/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Settembru 2021 – CNMSE et vs Il-Parlament u Il-Kunsill (“Rikors għal annullament – Saħħa pubblika – Regolament (UE) 2020/1043 – Twettiq ta’ provi kliniċi ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li fihom OĠM – Trattament jew prevenzjoni tal-marda coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Kunċett ta’ att leġiżlattiv – Kunċett ta’ att regolatorju – Nuqqas ta’ inċidenza individwali – Inammissibbiltà”)

43

2021/C 490/52

Kawża T-648/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2021 – NB vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (“Rikors għal annullament – Servizz pubbliku – Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix innominat fil-grad AST 10 – Terminu għat-tressiq ta’ lment – Tardività – Inammissibbiltà manifesta”)

44

2021/C 490/53

Kawża T-124/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2021 – Mariana et vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Regolament (UE, Euratom) 2020/2223 – Kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u effikaċja tal-investigazzjonijiet tal-OLAF – Nuqqas ta’ inċidenza individwali – Att mhux regolatorju – Inammissibbiltà”)

44

2021/C 490/54

Kawża T-148/21 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ottubru 2021 – Paccor Packaging vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji – Ambjent – Direttiva (UE) 2019/904 – Tnaqqis tal-impatt ta’ ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent – Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) 2020/2151 – Speċifikazzjonijiet armonizzati relatati mal-immarkar ta’ tazzi għax-xorb – Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ urġenza)

45

2021/C 490/55

Kawża T-563/21: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Settembru 2021 – Zaytsev vs Il-Kunsill

45

2021/C 490/56

Kawża T-564/21: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Settembru 2021 – Bremino-Grupp vs Il-Kunsill

46

2021/C 490/57

Kawża T-566/21: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2021 – Steinbach International vs Il-Kummissjoni

47

2021/C 490/58

Kawża T-586/21: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Settembru 2021 – Swords vs Il-Kummissjoni

48

2021/C 490/59

Kawża T-628/21: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2021 – Tequila Revolución vs EUIPO – Horizons Group (Londra) (Revolution Vodka)

49

2021/C 490/60

Kawża T-650/21: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2021 – Casa International vs EUIPO – Interstyle (casa)

50

2021/C 490/61

Kawża T-662/21: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2021 – Troy Chemical Company vs Il-Kummissjoni

51

2021/C 490/62

Kawża T-665/21: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2021 – Civitta Eesti vs Il-Kummissjoni

51

2021/C 490/63

Kawża T-391/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Settembru 2021 – Stena Line Scandinavia vs Il-Kummissjoni

52

2021/C 490/64

Kawża T-285/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ottubru 2021 – Alliance française de Bruxelles-Europe et vs Il-Kummissjoni

52


MT

 

Top