EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:468:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 468, tad-19 ta' Novembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 468

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
19 ta' Novembru 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

IL-PARLAMENT EWROPEW
SESSJONI 2020-2021
Dati tas-seduti: 5-8 ta' Ottubru 2020
BRUSSELL

2021/C 468/01

Minuti tas-seduta tal-5 ta' Ottubru 2020

1

2021/C 468/02

Minuti tas-seduta tas-6 ta' Ottubru 2020

31

2021/C 468/03

Minuti tas-seduta tas-7 ta' Ottubru 2020

370

2021/C 468/04

Minuti tas-seduta tat-8 ta' Ottubru 2020

646


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' Konsultazzjoni

***

Proċedura ta' Approvazzjoni

***I

Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja: l-ewwel qari

***II

Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja: it-tieni qari

***III

Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att)

Abbrevjazzjonijiet użati għall-Kumitati Parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġits

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

DROI

Sottokumitat għad-“Drittijiet tal-Bniedem”

SEDE

Sottokumitat għas-“Sigurtá u d-Difiża”

Abbrevjazzjonijiet użati għall-Gruppi Politiċi

PPE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

S&D

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Renew

Grupp Renew Europe

ID

Grupp Identità u Demokrazija

Verts/ALE

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

ECR

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

GUE/NGL

Grupp tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Aħdar Nordiku

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top