EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:425:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 425, 20 ta' Ottubru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 425

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
20 ta' Ottubru 2021


Werrej

Paġna

 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW
SESSJONI 2020–2021
Seduti tat-23 sas-26 ta’ Novembru 2020
TESTI ADOTTATI

1


 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew

 

L-Erbgħa 24 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/01

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar l-indirizzar tar-rati ta' persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea (2020/2802(RSP))

2

2021/C 425/02

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar is-sistema Schengen u l-miżuri meħuda matul il-kriżi tal-COVID-19 (2020/2801(RSP))

7

 

Il-Ħamis 25 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/03

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2020 Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (2020/2021(INI))

10

2021/C 425/04

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku (2019/2190(INI))

19

2021/C 425/05

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2020 dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-media: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi (2020/2009(INI))

28

2021/C 425/06

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa (2020/2076(INI))

43

2021/C 425/07

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija (2020/2111(INI))

63

2021/C 425/08

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2020 dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna (2019/2184(INI))

73

 

Il-Gimgħa 26 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/09

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Novembru 2020 dwar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1511 tas-16 ta' Ottubru 2020 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltametrina, dikamba, difenokonażol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, żjut tal-paraffina, picloram, prosulfocarb, kubrit, triflusulfuron u tritosulfuron (2020/2853(RSP))

87

2021/C 425/10

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Novembru 2020 dwar l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li japprova l-carbendazim bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tipi ta' prodotti 7 u 10 (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

92

2021/C 425/11

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej (2020/2088(INI))

98

2021/C 425/12

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali għas-snin 2018-2019 (2019/2199(INI))

107

2021/C 425/13

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Novembru 2020 dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalist Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

126

2021/C 425/14

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Novembru 2020 dwar is-sitwazzjoni fl-Etjopja (2020/2881(RSP))

132

2021/C 425/15

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar il-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja, b'mod partikolari l-qtil ta' Raman Bondarenko (2020/2882(RSP))

137

2021/C 425/16

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP))

143

2021/C 425/17

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Novembru 2020 dwar il-projbizzjoni de facto tad-dritt għall-abort fil-Polonja (2020/2876(RSP))

147

2021/C 425/18

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar ir-Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE (2020/2761(RSP))

155

 

OPINJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew

 

L-Erbgħa 24 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/19

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Novembru 2020 dwar il-ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (2020/2238(INS))

161


 

III   Atti preparatorji

 

Il-Parlament Ewropew

 

It-Tlieta 23 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/20

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2020 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (kumpilazzjoni ta' xhieda) (riformulazzjoni) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

162

2021/C 425/21

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Novembru 2020 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) (riformulazzjoni) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

163

 

L-Erbgħa 24 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/22

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew ((N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

164

2021/C 425/23

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

166

2021/C 425/24

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward tad-diżastri naturali u jipprovdi għal pagament minn qabel lill-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja fir-rigward ta' emerġenza tas-saħħa pubblika (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

168

2021/C 425/25

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD))

170

 

Il-Ħamis 25 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/26

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-25 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
Emenda 9 sakemm ma jkunx indikat mod ieħor

171

 

Il-Gimgħa 26 ta’ Novembru 2020

2021/C 425/27

P9_TA(2020)0324
L-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))
P9_TC1-COD(2020)0176
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Novembru 2020 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2020/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta’ kwoti oħra tal-importazzjoni

184

2021/C 425/28

P9_TA(2020)0333
Eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))
P9_TC1-COD(2020)0253
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Novembru 2020 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2020/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerta merkanzija

185

2021/C 425/29

P9_TA(2020)0334
Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta’ ċerti oġġetti b’użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 billi tingħata Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta’ ċerti oġġetti b’użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))
P9_TC1-COD(2020)0313
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Novembru 2020 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2020/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Anness IIa għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 fir-rigward tal-għoti ta' Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta’ ċerti oġġetti b’użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

186

2021/C 425/30

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE fir-rigward ta’ miżuri temporanji b’rabta mat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-vaċċini tal-COVID-19 u ma’ apparat mediku dijanjostiku in vitro b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS))

187


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

***

Proċedura ta' approvazzjoni

***I

Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari

***II

Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari

***III

Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att)

Emendi tal-Parlament:

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa . Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.

MT

 

Top