EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:382:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 382, 20 ta' Settembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 382

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
20 ta' Settembru 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 382/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 382/02

Kawża C-791/91: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Lulju 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Sistema dixxiplinari applikabbli għall-imħallfin – Stat tad-dritt – Indipendenza tal-imħallfin – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva fl-oqsma koperti mid-dritt tal-Unjoni – It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1) TUE – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Ksur dixxiplinari minħabba l-kontenut ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji – Qrati dixxiplinari indipendenti u stabbiliti bil-liġi – Osservanza tat-terminu raġonevoli u tad-drittijiet tad-difiża fil-proċeduri dixxiplinari – Artikolu 267 TFUE – Limitazzjoni tad-dritt u tal-obbligu tal-qrati nazzjonali li jressqu talbiet għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja)

2

2021/C 382/03

Kawża C-911/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Lulju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Fédération bancaire française (FBF) vs Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikoli 263 u 267 TFUE – Att tal-Unjoni mhux vinkolanti legalment – Stħarriġ ġudizzjarju – Linji gwida maħruġa mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) – Arranġamenti għall-governanza u s-sorveljanza tal-prodotti għal prodotti bankarji bl-imnut – Validità – Kompetenza tal-EBA)

3

2021/C 382/04

Kawża C-262/21 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Awwissu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein oikeus – il-Finlandja) – A vs B (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fil-qasam matrimonjali u fil-qasam tar-responsabbiltà tal-ġenituri – Regolament (KE) Nru 2201/2003 – Kamp ta’ applikazzjoni – Punt 11 tal-Artikolu 2 – Kunċett ta’ “tneħħija jew żamma inġusta ta’ wild” – Konvenzjoni ta’ Den Haag tal-25 ta’ Ottubru 1980 – Talba għar-ritorn ta’ wild ta’ età żgħira li tiegħu l-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta – Ċittadini ta’ pajjiż terz – Trasferiment tal-wild u ta’ ommu lejn l-Istat Membru responsabbli għall-eżami ta’ applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 (Dublin III))

4

2021/C 382/05

Kawża C-81/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Bucureşti – ir-Rumanija) – SC Mitliv Exim SRL vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) u Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Drittijiet fundamentali – Prinċipju ne bis in idem – Kumulu ta’ sanzjonijiet kriminali u amministrattivi – Inapplikabbiltà – Obbligi fiskali anċillari – Interessi fuq somma mħallsa mill-persuna taxxabbli fil-kuntest ta’ proċedura kriminali)

5

2021/C 382/06

Kawża C-206/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – ir-Renju Unit) – Eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra VA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Mandat ta’ arrest Ewropew – Deċiżjoni-Qafas 2002/584/ĠAI – Artikolu 8(1)(c) – Mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku ta’ Stat Membru għall-finijiet ta’ proċeduri kriminali abbażi ta’ miżura li ċċaħħad il-libertà maħruġa mill-istess awtorità – Assenza ta’ stħarriġ ġudizzjarju qabel il-konsenja tal-persuna mfittxija – Konsegwenzi – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 47)

5

2021/C 382/07

Kawża C-636/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Lulju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Pécsi Törvényszék – l-Ungerija) – Tolnatext Bt. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kodiċi doganali tal-Unjoni – Artikolu 22(6) – Artikolu 29 – Dritt għal smigħ – Proċeduri mibdija ex officio – Artikolu 53(2) u Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Assenza ta’ informazzjoni dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-bżonn ta’ risposta għad-domanda preliminari għall-finijiet tas-soluzzjoni tat-tilwima fil-kawża prinċipali – Inammissibbiltà manifesta tat-talba għal deċiżjoni preliminari)

6

2021/C 382/08

Kawża C-95/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Frar 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs AirHelp Germany GmbH

6

2021/C 382/09

Kawża C-142/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fil-5 ta’ Marzu 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs AirHelp Germany GmbH

7

2021/C 382/10

Kawża C-173/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Marzu 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs GE

7

2021/C 382/11

Kawża C-302/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castellón de la Plana (Spanja) fit-12 ta’ Mejju 2021 – Casilda vs Banco Cetelem SA

7

2021/C 382/12

Kawża C-312/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Spanja) fid-19 ta’ Mejju 2021 – Tráficos Manuel Ferrer S.L. et vs Daimler AG

9

2021/C 382/13

Kawża C-326/21 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2021 minn PNB Banka AS mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fit-12 ta’ Marzu 2021 fil-Kawża T-50/20, PNB Banka vs BĊE

9

2021/C 382/14

Kawża C-333/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid (Spanja) fis-27 ta’ Mejju 2021 – European Superleague Company, S.L. vs Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) u Fédération internationale de football association (FIFA)

10

2021/C 382/15

Kawża C-335/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla (Spanja) fis-27 ta’ Mejju 2021 – Vicente vs Delia

12

2021/C 382/16

Kawża C-346/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação do Porto (il-Portugall) fl-4 ta’ Ġunju 2021 – ING Luxembourg SA vs VX

13

2021/C 382/17

Kawża C-368/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Ġunju 2021 – R.T. vs Hauptzollamt Hamburg

13

2021/C 382/18

Kawża C-372/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fis-17 ta’ Ġunju 2021 – Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

14

2021/C 382/19

Kawża C-386/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Mons (il-Belġju) fl-24 ta’ Ġunju 2021 – Ryanair DAC vs Happy Flights Srl, li kienet Happy Flights Sprl

14

2021/C 382/20

Kawża C-388/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Erfurt (il-Ġermanja) fit-23 ta’ Ġunju 2021 – A vs B

15

2021/C 382/21

Kawża C-396/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht München I (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Ġunju 2021 – KT, NS vs FTI Touristik GmbH

16

2021/C 382/22

Kawża C-398/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-28 ta Ġunju 2021 – Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris vs Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

16

2021/C 382/23

Kawża C-413/21 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2021 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Hames Awla) fil-21 ta’ April 2021 fil-Kawża T-322/19, El-Qaddafi vs Il-Kunsill

17

2021/C 382/24

Kawża C-441/21 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Lulju 2021 minn Ryanair DAC mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla Estiża) fid-19 ta’ Mejju 2021 fil-Kawża T-628/20, Ryanair vs Il-Kummissjoni (Spanja; Covid-19)

18

2021/C 382/25

Kawża C-442/21 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2021 minn ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-5 ta’ Mejju 2021 fil-Kawża T-561/18, ITD u Danske Fragtmænd vs Il-Kummissjoni

19

2021/C 382/26

Kawża C-444/21: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Lulju 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

19

2021/C 382/27

Kawża C-454/21 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2021 minn Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla Estiża) fit-12 ta’ Mejju 2021 fil-Kawżi magħquda T-516/18 u T-525/18, Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu et vs Il-Kummissjoni

21

2021/C 382/28

Kawża C-478/21 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Awwissu 2021 minn China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (ir-Raba’ Awla Estiża) fid-19 ta’ Mejju 2021 fil-Kawża T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products et vs Il-Kummissjoni

22

2021/C 382/29

Kawża C-345/20: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Ġunju 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

23

2021/C 382/30

Kawża C-629/20: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – il-Ġermanja) – Deutsche Lufthansa AG vs LE

23

2021/C 382/31

Kawża C-9/21: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – il-Ġermanja) – AX vs Deutsche Lufthansa AG

23

2021/C 382/32

Kawża C-37/21: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Hamburg – il-Ġermanja) – flightright GmbH vs Ryanair DAC

23

2021/C 382/33

Kawża C-106/21: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – il-Ġermanja) – Deutsche Lufthansa AG vs BC

24

2021/C 382/34

Kawża C-182/21: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta’ Ġunju 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Nokia Technologies Oy vs Daimler AG, fil-preżenza ta’: Continental Automotive GmbH et

24

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 382/35

Kawża T-866/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Lulju 2021 Ryanair u Laudamotion vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 1008/2008 – Regoli dwar id-distribuzzjoni tat-traffiku bejn l-ajruporti ta’ Schiphol u ta’ Lelystad – Prijorità fl-attribuzzjoni ta’ slots lill-ajruport ta’ Lelystad – Att regolatorju li jinkludi miżuri ta’ eżekuzzjoni – Assenza ta’ inċidenza individwali – Inammissibbiltà”)

25

2021/C 382/36

Kawża T-79/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2021 – AI vs ECDC (“Rikors għal annullament u għad-danni – Servizz pubbliku – Persunal tal-ECDC – Fastidju psikoloġiku – Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal – Preġudizzju għall-onorabbiltà – Talba għal assistenza – Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal – Ċaħda tat-talba – Dritt għal smigħ – Assenza ta’ bidu ta’ prova – Dmir ta’ premura – Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

25

2021/C 382/37

Kawża T-455/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Lulju 2021 – Roxtec vs EUIPO – Wallmax (Rappreżentazzjoni ta’ kaxxa oranġjo li fiha seba’ ċrieki suwed konċentriċi) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta kaxxa oranġjo li fiha seba’ ċrieki suwed konċentriċi – Raġuni assoluta għal rifjut – Sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodott neċessarju għall-ksib ta’ riżultat tekniku – Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

26

2021/C 382/38

Kawża T-230/21 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Lulju 2021 – Jalkh vs Il-Parlament (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament Ewropew – Privileġġi u immunitajiet – Tneħħija tal-immunità parlamentari – Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ urġenza”)

27

2021/C 382/39

Kawża T-449/21: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2021 – Natixis vs Il-Kummissjoni

27

2021/C 382/40

Kawża T-458/21: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Awwissu 2021 – Quantic Dream vs EUIPO – Quentia (Q)

28

2021/C 382/41

Kawża T-459/21: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Awwissu 2021 – Calrose Rice vs EUIPO – Ricegrowers (Sunwhite)

29

2021/C 382/42

Kawża T-465/21: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2021 – Ionfarma vs EUIPO – LG Electronics (AION)

30

2021/C 382/43

Kawża T-466/21: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2021 – Baumberger vs EUIPO – Nube (Lío)

31

2021/C 382/44

Kawża T-467/21: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2021 – DBM Videovertrieb vs EUIPO – Nube (Lío)

31

2021/C 382/45

Kawża T-472/21: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2021 – RTE vs ACER

32

2021/C 382/46

Kawża T-474/21: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2021 – Schenk Italia vs EUIPO – Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (AMICONE)

33

2021/C 382/47

Kawża T-477/21: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu 2021 – Glaxo Group vs EUIPO – Cipla Europe (Forma ta’ inalatur)

34

2021/C 382/48

Kawża T-478/21: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu 2021 – Les Éditions P. Amaury vs EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR)

35

2021/C 382/49

Kawża T-482/21: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu 2021 – TenneT TSO u TenneT TSO vs ACER

35

2021/C 382/50

Kawża T-49/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Lulju 2021 – PZ vs Il-Kummissjoni

37


MT

 

Top