EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:182:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 182, 10 ta' Mejju 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 182

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
10 ta' Mejju 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 182/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 182/02

Teħid tal-ġurament ta’ Membru ġdid tal-Qorti Ġenerali

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 182/03

Kawża C-344/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – Is-Slovenja) – D. J. vs Radiotelevizija Slovenija (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal ħaddiema – Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol – Direttiva 2003/88/KE – Artikolu 2 – Kunċett ta’ “ħin tax-xogħol” – Perijodu ta’ stand by – Xogħol speċifiku li jikkonċerna l-manutenzjoni ta’ trażmettituri tat-televiżjoni li jinsabu ’l bogħod miż-żoni residenzjali – Direttiva 89/391/KEE – Artikoli 5 u 6 – Riskji psikosoċjali – Obbligu ta’ imputazzjoni)

3

2021/C 182/04

Kawża C-365/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Schwerin – il-Ġermanja) – FD vs Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika Agrikola Komuni – Pagamenti diretti – Regolament (UE) Nruo1307/2013 – Artikolu 24 – Bidwi żagħżugħ li jkun ibbenefika mill-ewwel allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament – Artikolu 30(6) – Regolament ta’ Delega (UE) Nru 639/2014 – Artikolu 28(2) – Allokazzjoni supplimentari ta’ drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali)

4

2021/C 182/05

Kawża C-388/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) – MK vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni diretta – Taxxa fuq qligħ kapitali minn proprjetà immobbli – Moviment liberu tal-kapital – Bażi taxxabbli – Diskriminazzjoni – Għażla ta’ tassazzjoni skont l-istess modalitajiet bħar-residenti – Konformità mad-dritt tal-Unjoni)

4

2021/C 182/06

Kawża C-392/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – VG Bild-Kunst vs Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettwali – Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni – Direttiva 2001/29/KE – Artikolu 3(1) – Kunċett ta’ “komunikazzjoni lill-pubbliku” – Inkorporazzjoni, fis-sit internet ta’ terz, ta’ xogħol protett mid-drittijiet tal-awtur permezz tal-proċess ta’ transklużjoni (framing) – Xogħol liberament aċċessibbli bl-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur fis-sit internet tal-liċenzjatarju – Klawżola tal-kuntratt ta’ użu li teżiġi li l-liċenzjatarju jintroduċi miżuri tekniċi effikaċi kontra t-transklużjoni – Legalità – Drittijiet fundamentali – Artikolu 11 u Artikolu 17(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea)

5

2021/C 182/07

KawżaC-400/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-11 ta’ Marzu 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Organizzazzjoni komuni tas-swieq ta’ prodotti agrikoli – Regolament (UE) Nru 1308/2013 – Artikolu 34 TFUE – Prezzijiet tal-bejgħ tal-prodotti agroalimentari – Marġnijiet ta’ profitt minimi li għandhom jiġu applikati fil-kummerċ bl-imnut ta’ dawn il-prodotti)

6

2021/C 182/08

Kawża C-440/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Marzu 2021 – Pometon SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Akkordji – Suq Ewropew tal-barraxa tal-azzar – Parteċipazzjoni f’kuntatti bilaterali u multilaterali bl-għan li jiġu kkoordinati l-prezzijiet fiż-Żona Ekonomika Ewropea kollha – Proċedura “ibrida” li wasslet suċċessivament għall adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ tranżazzjoni u ta’ deċiżjoni fi tmiem proċedura ordinarja – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 41 – Dmir ta’ imparzjalità tal-Kummissjoni Ewropea – Artikolu 48 – Preżunzjoni ta’ innoċenza – Obbligu ta’ motivazzjoni – Ksur uniku u kontinwu – Tul tal-ksur – Ugwaljanza fit-trattament – Ġurisdizzjoni sħiħa)

6

2021/C 182/09

Kawża C-459/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-17 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Ir-Renju Unit) – The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs vs Wellcome Trust Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fiskali – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikoli 43 u 44 – Post tal-provvista tas-servizzi pprovduti lil persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali – Post tal-provvista ta’ servizzi ta’ ġestjoni ta’ investimenti rċevuti minn organizzazzjoni ta’ karità għal attività professjonali mhux ekonomika minn fornituri stabbiliti barra mill-Unjoni)

7

2021/C 182/10

Kawża C-488/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court (l-Irlanda) – l-Irlanda) – Eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra JR (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali – Mandat ta’ arrest Ewropew – Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI – Kamp ta’ applikazzjoni – Artikolu 8(1)(c) – Kunċett ta’ “sentenza eżekuttiva” – Reat li ta lok għal kundanna mogħtija minn qorti ta’ Stat terz – Ir-Renju tan-Norveġja – Sentenza rrikonoxxuta u eżegwita mill-Istat emittenti skont ftehim bilaterali – Punt 7(b) tal-Artikolu 4 – Raġunijiet fakultattivi għal nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew – Natura extraterritorjali tar-reat)

8

2021/C 182/11

Kawża C-562/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Marzu 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja, l-Ungerija (Appell – Artikolu 107(1) TFUE – Għajnuna mill-Istat – Taxxa Pollakka fis-settur tal-bejgħ bl-imnut – Artikolu 108(2) TFUE – Deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali – Elementi għad-determinazzjoni tas-sistema ta’ referenza – Progressjoni tar-rati – Eżistenza ta’ vantaġġ ta’ natura selettiva – Oneru tal-prova)

9

2021/C 182/12

Kawża KawżaC-572/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (il-Ħames Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021– European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) vs Il-Kummissjoni (Appell – Għajnuna mill-Istat – Is-Seba’ Programm Kwadru għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni – Rakkomandazzjoni 2003/361/KE – Deċiżjoni tal-Panel tal-Validazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-klassifikazzjoni ta’ impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) – Deċiżjoni 2012/838/UE, Euratom – Anness – Punti 1.2.6 u 1.2.7 – Talba għal reviżjoni – Regolament (KE) Nru 58/2003 – Artikolu 22 – Assenza ta’ azzjoni amministrattiva – Relazzjoni bejn it – talba għal reviżjoni u l – azzjoni amministrattiva – Rifjut tal-istatus ta’ SME minkejja l-osservanza formali tal-kriterji tar-Rakkomandazzjoni 2003/361 – Ċertezza legali – Aspettattivi leġittimi – Żvantaġġi li normalment jaffaċċjaw l-SMEs – Assenza)

9

2021/C 182/13

Kawża C-578/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom – Ir-Renju Unit) – X vs Kuoi Travel Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 90/314/KEE – It-tielet inċiż tal-Artikolu 5(2) – Vjaġġi, vaganzi u tours kollox kompriż – Kuntratt għal vjaġġ kollox kompriż konkluż bejn organizzatur tal-vjaġġi u konsumatur – Responsabbiltà tal-organizzatur tal-vjaġġi għall-eżekuzzjoni korretta tal-obbligi li jirriżultaw mill-kuntratt minn fornituri oħrajn ta’ servizzi – Danni li jirriżultaw mill-atti ta’ impjegat ta’ fornitur ta’ servizzi – Eżenzjoni minn responsabbiltà – Avveniment li ma jistax jiġi previst jew imwaqqaf mill-organizzatur tal-vjaġġi jew mill-fornitur ta’ servizzi – Kunċett ta’ “fornitur ta’ servizzi”)

10

2021/C 182/14

KawżaC-580/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Darmstadt – il-Ġermanja) – RJ vs Stadt Offenbach am Main (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema – Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol – Direttiva 2003/88/KE – Artikolu 2 – Kunċett ta’ “ħin tax-xogħol” – Perijodu on-call taħt sistema ta’ stand-by – Pompieri professjonali – Direttiva 89/391/KEE – Artikoli 5 u 6 – Riskji psikosoċjali – Obbligu ta’ prevenzjoni)

11

2021/C 182/15

Kawża C-585/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-17 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Bucureşti – Ir-Rumanija) – Academia de Studii Economice din Bucureşti vs Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema – Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol – Direttiva 2003/88/KE – Artikolu 2 – Kunċett ta’ “ħin tax-xogħol” – Artikolu 3 – Perijodu minimu ta’ mistrieħ ta’ kuljum – Ħaddiema li kkonkludew diversi kuntratti ta’ xogħol ma’ persuna li timpjega unika – Applikazzjoni għall-ħaddiem)

11

2021/C 182/16

Kawża C-596/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Marzu 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija, Ir-Repubblika tal-Polonja (Appell – Artikolu 107(1) TFUE – Għajnuna mill-Istat – Taxxa Ungeriża fuq ir-reklamar ibbażata fuq id-dħul mill-bejgħ – Elementi għad-determinazzjoni tas-sistema ta’ referenza – Progressjoni tar-rati – Dispożittiv tranżitorju ta’ tnaqqis parzjali ta’ telf ittrasferit – Eżistenza ta’ vantaġġ ta’ natura selettiva – Oneru tal-prova)

12

2021/C 182/17

Kawża C-652/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Milano – L-Italja) – KO vs Consulmarketing SpA, li falliet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Direttiva 1999/70/KE – Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat – Klawżola 4 – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni – Raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw trattament differenti tal-ħaddiema għal żmien determinat – Direttiva 98/59/KE – Tkeċċija kollettiva – Leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni li għandha tingħata lil ħaddiem vittma ta’ tkeċċija kollettiva irregolari – Applikazzjoni ta’ skema ta’ protezzjoni inqas vantaġġuża għall-kuntratti għal żmien determinat konklużi qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, ikkonvertiti f’kuntratti għal żmien indeterminat wara din id-data)

13

2021/C 182/18

Kawża C-708/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf – Il-Ġermanja) – Von Aschenbach & Voss GmbH vs Hauptzollamt Duisburg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Dazju antidumping definittiv – Fuljetti tal aluminju li joriġinaw miċ-Ċina – Fuljetti tal-aluminju ftit modifikati – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/271 – Ammissibbiltà – Assenza ta’ preżentata ta’ rikors għal annullament mir-rikorrent fil-kawża prinċipali – Locus standi għall-annullament)

13

2021/C 182/19

Kawża C-739/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court – l-Irlanda) – VK vs An Bord Pleanála (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Libertà li jiġu pprovduti servizzi mill-avukati – Direttiva 77/249/KEE – Artikolu 5 – Obbligu għal avukat li jipprovdi servizzi u li jirrappreżenta klijent fil-kuntest ta’ proċedura ġudizzjarja nazzjonali li jaġixxi flimkien ma’ avukat li jipprattika quddiem il-qorti adita – Limiti)

14

2021/C 182/20

Kawża C-802/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-11 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Firma Z vs Finanzamt Y (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 90(1) – Tnaqqis tal-ammont taxxabbli – Prinċipji ddefiniti fis-sentenza tal-24 ta’ Ottubru 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Kunsinni ta’ prodotti mediċinali – Għoti ta’ skont – Natura ipotetika tad-domanda preliminari – Inammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari)

15

2021/C 182/21

Kawża C-812/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-11 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta förvaltningsdomstolen – L-Isvezja) – Danske Bank A/S vs Skatteverket (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 9 – Persuna taxxabbli – Kunċett – Artikolu 11 – Grupp tal-VAT – Stabbiliment prinċipali li jappartjeni għal grupp tal-VAT li l-fergħa tiegħu ma tagħmilx parti minnu – Stabbiliment prinċipali li jipprovdi servizzi lill-fergħa u li jimputalha l-ispejjeż ta’ dawn is-servizzi)

15

2021/C 182/22

Kawża C-895/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-18 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – il-Polonja) – A. vs Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni indiretta – VAT – Direttiva 2006/112/KE – Akkwist intra-Komunitarju ta’ oġġetti – Tnaqqis tat-taxxa tal-input dovuta fuq tali akkwist – Rekwiżiti formali – Rekwiżiti sostantivi – Terminu għall-preżentata tad-dikjarazzjoni fiskali – Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità)

16

2021/C 182/23

Kawża C-900/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux vs Ministre de la Transition écologique et solidaire (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Direttiva 2009/147/KE – Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi – Artikoli 5 u 8 – Projbizzjoni li wieħed jirrikorri għal kwalunkwe metodu ta’ qbid tal-għasafar – Artikolu 9(1) – Awtorizzazzjoni sabiex isir użu b’deroga minn tali metodu stabbilit permezz ta’ użanza tradizzjonali – Kundizzjonijiet – Assenza ta’ soluzzjoni sodisfaċenti oħra – Ġustifikazzjoni tal-assenza ta’ “soluzzjoni sodisfaċenti oħra” permezz tas-sempliċi preżervazzjoni ta’ dan il-metodu tradizzjonali – Selettività tal-qbid – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tawtorizza l-qbid ta’ għasafar permezz tal-użu ta’ kolla)

17

2021/C 182/24

Kawża C-941/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajský soud vs Ostravě – ir-Repubblika Ċeka) – Samohýl group a.s. vs Generální ředitelství cel (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tariffa Doganali Komuni – Klassifikazzjoni tariffarja – Nomenklatura Magħquda – Intestaturi tariffarji 3004 u 3808 – Interpretazzjoni – Regolament (KE) Nru 455/2007 – Soluzzjoni spot-on għall-qtates kontra l-infestazzjonijiet tal-bergħud u tal-qurdien – Effetti terapewtiċi jew profilattiċi)

17

2021/C 182/25

Kawża C-949/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – Il-Polonja) – M.A. vs Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kontrolli fil-fruntieri, ażil u immigrazzjoni – Politika tal-viżi – Konvenzjoni li timplimenta l-ftehim ta’ Schengen – Artikolu 21(2a) – Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Artikolu 47 – Dritt għal rimedju effettiv – Rifjut ta’ viża għal residenza għal żmien twil mill-Konslu – Obbligu għal Stat Membru li jiżgura rikors quddiem qorti kontra deċiżjoni ta’ rifjut ta’ tali viża)

18

2021/C 182/26

Kawża C-48/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – Il-Polonja) – UAB “P” vs Dyrektor Izby Skarbowej w B. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 203 – Taxxi ffatturati inkorrettament – Bona fide tal-persuna li toħroġ il-fattura – Riskju ta’ telf ta’ dħul mit-taxxa – Obbligi tal-Istati Membri li jipprevedu l-possibbiltà ta’ regolarizzazzjoni tat-taxxa ffatturata inkorrettament – Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità)

19

2021/C 182/27

Kawża C-96/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – L-Italja) – Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ vs Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Saħħa pubblika – Artikolu 168 TFUE – Direttiva 2002/98/KE – Standards ta’ kwalità u sigurtà ta’ demm tal-bniedem u ta’ komponenti tad-demm – Għan intiż li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem – Artikolu 4(2) u Artikolu 9(2) – Ċentri tad-demm – Persuna responsabbli – Kundizzjonijiet minimi ta’ kwalifikazzjoni – Possibbiltà li Stat Membru jipprevedi sistema iktar rigoruża – Marġni ta’ diskrezzjoni rriżervat lill-Istati Membri)

20

2021/C 182/28

Kawża C-112/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-11 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju) – M. A. vs État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2008/115/KE – Artikolu 5 – Deċiżjoni ta’ ritorn – Missier wild minuri, ċittadin tal-Unjoni Ewropea – Teħid inkunsiderazzjoni tal-aħjar interessi tal-wild meta tiġi adottata d-deċiżjoni ta’ ritorn)

20

2021/C 182/29

Kawża C-648/20 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Marzu 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Westminster Magistrates’ Court – Ir-Renju Unit) – Eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra PI (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Mandat ta’ arrest Ewropew – Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI – Artikolu 8(1)(c) – Mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ta’ Stat Membru għal finijiet ta’ prosekuzzjoni kriminali abbażi ta’ miżura li ċċaħħad il-libertà maħruġa mill-istess awtorità – Assenza ta’ stħarriġ ġudizzjarju qabel il-konsenja tal-persuna rikjesta – Konsegwenzi – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea)

21

2021/C 182/30

Kawża C-701/19 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Frar 2021 – Pilatus Bank plc vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Appell manifestament infondat – Politika ekonomika u monetarja – Superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu – Miżuri ta’ sospensjoni adottati mill-awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali – Ħatra ta’ persuna ta’ kuntatt – Komunikazzjoni kundizzjonali mal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) – Irtirar tal-awtorizzazzjoni qabel il-preżentata tar-rikors – Rikors għal annullament – Inammissibbiltà – Assenza ta’ espożizzjoni suffiċjentement ċara u preċiża tal-motivi allegati quddiem il-Qorti Ġenerali – Assenza ta’ turija ta’ interess ġuridiku – Klassifikazzjoni żbaljata ta’ att preparatorju – Sostituzzjoni tal-motivi)

22

2021/C 182/31

Kawża C-755/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju – T.H.C. vs Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Politika ta’ ażil – Proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali – Direttiva 2013/32/UE – Artikolu 46 – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 47 – Dritt għal rimedju effettiv – Rikors kontra deċiżjoni ta’ ċaħda ta’ applikazzjoni sussegwenti għal protezzjoni internazzjonali bħala inammissibbli – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Detenzjoni)

22

2021/C 182/32

Kawża C-321/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Barcelona – Spanja) – CDT, SA vs MIMR, HRMM (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Protezzjoni tal-konsumaturi – Effetti ratione temporis ta’ sentenza – Direttiva 93/13/KE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Setgħat tal-qorti nazzjonali fil-preżenza ta’ klawżoli kklassifikati bħala “inġusti” – Klawżola ta’ skadenza antiċipata – Tħassir parzjali tal-kontenut ta’ klawżola inġusta – Prinċipju ta’ ċertezza legali – Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi)

23

2021/C 182/33

Kawża C-378/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – l-Awstrija) – Stadtapotheke E vs Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 47 – Dritt għal qorti imparzjali – Talba għal konċessjoni ta’ spiżerija ġdida – Obbligu li tintalab perizja mill-assoċjazzjoni tal-ispiżjara – Libertà professjonali u dritt għax-xogħol – Libertà tal-intrapriża – Dritt għall-proprjetà – Kundizzjonijiet għall-ħolqien ta’ spiżerija ġdida – Proporzjonalità – Assenza ta’ implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Artikolu 53(2) u l-Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni manifest tal-Qorti tal-Ġustizzja)

24

2021/C 182/34

Kawża C-639/20 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2020 minn CEDC International sp. z o.o. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-23 ta’ Settembru 2020 fil-Kawża T-796/16 – CEDC International vs EUIPO – Underberg

24

2021/C 182/35

Kawża C-697/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fil-21 ta’ Diċembru 2020 – W. G. vs Dyrektor Izby Skarbowej w L.

25

2021/C 182/36

Kawża C-698/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fil-21 ta’ Diċembru 2020 – Gmina Wieliszew vs Amministratur tal-massa fallimentari ta’ Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa f’Wołomin, fi stralċ

25

2021/C 182/37

Kawża C-715/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (il-Polonja) fit-18 ta’ Diċembru 2020 – KL vs X sp. z o.o.

26

2021/C 182/38

Kawża C-722/20 P: Appell ippreżentat fil-31 ta’ Diċembru 2020 minn Ultrasun AG mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fl-20 ta’ Ottubru 2020 fil-Kawża T-805/19 – Ultrasun AG vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

27

2021/C 182/39

Kawża C-28/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Łodzi (il-Polonja) fil-15 ta’ Jannar 2021 – TM vs EJ

27

2021/C 182/40

Kawża C-44/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht München (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Jannar 2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG vs HARTING Deutschland GmbH & Co. KG u Harting Electric GmbH & Co. KG

27

2021/C 182/41

Kawża C-64/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-2 ta’ Frar 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. vs Bank Handlowy w Warszawie S.A.

28

2021/C 182/42

Kawża C-76/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Frar 2021 – Wacker Chemie AG vs Bundesrepublik Deutschland irrappreżentat mill-Umweltbundesamt

28

2021/C 182/43

Kawża C-77/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék (l-Ungerija) fit-8 ta’ Frar 2021 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. vs Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

30

2021/C 182/44

Kawża C-83/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-9 ta’ Frar 2021 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd vs Agenzia delle Entrate

30

2021/C 182/45

Kawża C-98/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Frar 2021 – Finanzamt R vs W-GmbH

32

2021/C 182/46

Kawża C-99/21 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2021 minn Danske Slagtermestre mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fl-1 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-486/18, Danske Slagtermestre vs Il-Kummissjoni Ewropea

32

2021/C 182/47

Kawża C-106/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Frar 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs BC

33

2021/C 182/48

Kawża C-107/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Frar 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs ZR

34

2021/C 182/49

Kawża C-110/21 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2021 minn Universität Bremen mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-660/19, Universität Bremen vs L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

34

2021/C 182/50

Kawża C-116/21 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2021 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-243/18, VW vs Il-Kummissjoni

35

2021/C 182/51

Kawża C-117/21 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2021 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-315/19, BT vs Il-Kummissjoni

36

2021/C 182/52

Kawża C-118/21 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2021 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (is-Seba’ Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-442/17 RENV, RN vs Il-Kummissjoni

37

2021/C 182/53

Kawża C-120/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Frar 2021 – LB vs TO

39

2021/C 182/54

Kawża C-122/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Il-Litwanja) fis-26 ta’ Frar 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited vs Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

39

2021/C 182/55

Kawża C-123/21 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2021 minn Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (it-Tielet Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-541/18, Changmao Biochemical Engineering vs Il-Kummissjoni

40

2021/C 182/56

Kawża C-128/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fis-26 ta’ Frar 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. vs Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

41

2021/C 182/57

Kawża C-130/21 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2021 minn Lukáš Wagenknecht mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-17 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-350/20, Wagenknecht vs Il-Kummissjoni

42

2021/C 182/58

Kawża C-131/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Budai Központi Kerületi Bíróság (l-Ungerija) fit-2 ta’ Marzu 2021 – Proċeduri kriminali kontra KI

44

2021/C 182/59

Kawża C-135/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Marzu 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs GD u WT

44

2021/C 182/60

Kawża C-138/21 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2021 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-315/19, BT vs Il-Kummissjoni

45

2021/C 182/61

Kawża C-139/21 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2021 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-243/18, VW vs Il-Kummissjoni

46

2021/C 182/62

Kawża C-147/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-8 ta’ Marzu 2021 – Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France vs Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

47

2021/C 182/63

Kawża C-149/21 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2021 minn Fakro sp. z o.o. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-515/18, Fakro vs Il-Kummissjoni

48

2021/C 182/64

Kawża C-506/19: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Frar 2021 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

49

2021/C 182/65

Kawża C-737/19: Digriet tal-President tas-Seba’ Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal administratif de Montreuil – Franza) – Bank of China Limited vs Ministre de l’Action et des Comptes publics

49

2021/C 182/66

Kawża C-558/20: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – Il-Ġermanja) – PR, BV vs Germanwings GmbH

49

2021/C 182/67

Kawża C-8/21: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – Il-Ġermanja) – Germanwings GmbH vs KV

50

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 182/68

Kawża T-719/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2021 – FMC vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – Sustanza attiva flupirsulfuron-metil – Nuqqas ta’ tiġdid tal-inklużjoni fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 – Proċedura ta’ evalwazzjoni – Proposta ta’ klassifikazzjoni ta’ sustanza attiva – Prinċipju ta’ prekawzjoni – Drittijiet tad-difiża – Ċertezza legali – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Proporzjonalità – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Aspettattivi leġittimi”)

51

2021/C 182/69

Kawża T-585/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2021 – EJ vs BEI (“Servizz pubbliku – Persunal tal-BEI – Remunerazzjoni – Spejjeż tat-trasport – Allowance doppja għall-wild dipendenti – Wild b’mard serju – Limitazzjoni tal-benefiċċju retroattiva tat-teħid tar-responsabbiltà għal dawn l-ispejjeż u għal din l-allowance doppja – Terminu raġonevoli – Dmir ta’ premura – Rikors għal annullament u għad-danni”)

51

2021/C 182/70

Kawża T-739/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Marzu 2021 – Productos Jamaica vs EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

52

2021/C 182/71

Kawża T-50/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Marzu 2021 – PNB Banka vs BĊE (“Politika ekonomika u monetarja – Superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu – Proċedura ta’ insolvenza – Rifjut tal-BĊE li jilqa’ t-talba tal-Bord tad Diretturi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu intiża sabiex tingħata struzzjoni lill amministratur legali tal-imsemmija istituzzjoni li jagħti lill-avukat imqabbad minn dan il-bord l-aċċess għall-bini, għall-informazzjoni, għall-persunal u għar riżorsi ta’ din l-istituzzjoni – Kompetenza tal-awtur tal-att – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

53

2021/C 182/72

Kawża T-160/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2021 – 3M Belgium vs ECHA (“Rikors għal annullament – REACH – Identifikazzjoni tal-aċidu perfluwobutanesulfoniku (PFBS) u tal-imluħ tiegħu bħala sustanza ta’ tħassib serju ħafna – Inklużjoni ta’ lista ta’ sustanzi identifikati bil-għan ta’ inklużjoni eventwali fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Artikolu 59(10) tar-Regolament Nru 1907/2006 – Artikolu 59 tar-Regoli tal-Proċedura – Inammissibbiltà”)

53

2021/C 182/73

Kawża T-426/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Marzu 2021 – Techniplan vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament u għad-danni – FEŻ – Artikolu 76(d) tar-Regoli tal-Proċedura – Ksur ta’ rekwiżiti formali – Inammissibbiltà”)

54

2021/C 182/74

Kawża T-742/20 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2021 – Indofil Industries (Netherlands) vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – Regolament (KE) Nru 1107/2009 – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2087 – Nuqqas ta’ tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva mancozeb – Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ urġenza”)

55

2021/C 182/75

Kawża T-45/21 R: Digriet tal-Viċi President tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Marzu 2021 – Ciano Trading & Services CT & S et vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Kuntratti pubbliċi – Talba għal miżuri provviżorji – Inammissibbiltà – Nuqqas ta’ urġenza”)

55

2021/C 182/76

Kawża T-713/20: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2020 – OQ vs Il-Kummissjoni

56

2021/C 182/77

Kawża T-100/21: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2021 – Sánchez-Gavito León vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

57

2021/C 182/78

Kawża T-102/21: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2021 – Bastion Holding et vs Il-Kummissjoni

58

2021/C 182/79

Kawża T-129/21: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2021 – Colombani vs SEAE

59

2021/C 182/80

Kawża T-133/21: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2021 – QK vs BĊE

59

2021/C 182/81

Kawża T-140/21: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2021 – Apologistics vs EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de)

60

2021/C 182/82

Kawża T-141/21: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2021 – Shakutin vs Il-Kunsill

61

2021/C 182/83

Kawża T-146/21: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2021 – Vetpharma Animal Health vs EUIPO – Deltavit (DELTATIC)

61

2021/C 182/84

Kawża T-149/21: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2021 – UGA Nutraceuticals vs EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA)

62

2021/C 182/85

Kawża T-150/21: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2021 – Hangzhou Dingsheng Industrial Group et vs Il-Kummissjoni

63

2021/C 182/86

Kawża T-152/21: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Marzu 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France u DOM/TOM vs Il-Kummissjoni

63

2021/C 182/87

Kawża T-155/21: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Marzu 2021 – Völkl vs EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)

64

2021/C 182/88

Kawża T-156/21: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Marzu 2021 – Völkl vs EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)

65

2021/C 182/89

Kawża T-159/21: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Marzu 2021 –Bustos vs EUIPO – Bicicletas Monty (motwi)

66

2021/C 182/90

Kawża T-405/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Marzu 2021 – Yavorskaya vs Il-Kunsill et

66

2021/C 182/91

Kawża T-162/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Marzu 2021 – UPL Europe u Indofil Industries (Netherlands) vs EFSA

67


 

Rettifika

2021/C 182/92

Rettifika tal-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali dwar il-Kawża T-87/21 ( ĠU C 110, 29.3.2021 )

68


MT

 

Top