EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:088:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 88, 15 ta' Marzu 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 88

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
15 ta' Marzu 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 88/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 88/02

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Frar 2021 dwar il-jiem ta’ vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji

2

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 88/03

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Frar 2021 dwar il-vaganzi ġudizzjarji

4

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 88/04

Kawża C-595/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Jannar 2021 – The Goldman Sachs Group Inc vs Il-Kummissjoni Ewropea, Prysmian SpA, Prysmian Cavi u Sistemi Srl (Appell – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq Ewropew tal-kejbils tal-elettriku – Tqassim tas-suq fil-kuntest ta’ proġetti – Regolament (KE) Nru 1/2003 – Artikolu 23(2) – Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur ta’ kumpannija lil oħra – Preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti – Entità li tikkontrolla 100 % tad-drittijiet tal-vot assoċjati mal-azzjonijiet ta’ kumpannija oħra)

5

2021/C 88/05

Kawża C-764/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Jannar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Ayuntamiento de Pamplona vs Orange España SAU (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Awtorizzazzjoni ta’ networks u ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi – Taxxa muniċipali għall-okkupazzjoni jew l-użu ta’ proprjetà pubblika – Direttiva 2002/20/KE – Applikazzjoni għall-impriżi li jipprovdu servizzi tat-telefonija fissa u ta’ aċċess għall-internet – Kunċetti ta’ “networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi” u ta’ “servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi” – Artikolu 12 – Taxxi amministrattivi – Artikolu 13 – Ħlasijiet għad-drittijiet tal-użu u d-drittijiet li tiġi installata infrastruttura – Kamp ta’ applikazzjoni – Limitazzjonijiet tal-eżerċizzju tas-setgħa ta’ tassazzjoni tal-Istati Membri)

6

2021/C 88/06

Kawża C-16/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-26 ta’ Jannar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Okręgowy w Krakowie – il-Polonja) – VL vs Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol – Direttiva 2000/78/KE – Artikolu 2(1) u (2)(a) u (b) – “Kunċett ta’ diskriminazzjoni” – Diskriminazzjoni diretta – Diskriminazzjoni indiretta – Diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabbiltà – Differenza fit-trattament fi ħdan grupp ta’ ħaddiema b’diżabbiltà – Għoti ta’ suppliment tas-salarju lill-ħaddiema b’diżabbiltà li ssottomettew, wara data magħżula mill-persuna li timpjega, ċertifikat ta’ rikonoxximent ta’ diżabbiltà – Esklużjoni tal-ħaddiema b’diżabbiltà li jkunu ssottomettew id-dikjarazzjoni tagħhom qabel din id-data)

6

2021/C 88/07

Kawżi magħquda C-229/19 u C-289/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-27 ta’ Jannar 2021 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Gerechtshof te Amsterdam, Gerechtshof Den Haag – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – Dexia Nederland BV vs XXX (C-229/19), Z (C-289/19) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 93/13/KEE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Artikolu 3(1), Artikolu 4(1) u Artikolu 6(1) – Evalwazzjoni tan-natura inġusta ta’ klawżoli kuntrattwali – Klawżola li tistabbilixxi minn qabel il-vantaġġ potenzjali tal-kreditur fil-każ ta’ xoljiment tal-kuntratt – Żbilanċ sinjifikattiv bejn id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet li jirriżultaw mill-kuntratt – Data li fiha l-iżbilanċ għandu jiġi evalwat – Konstatazzjoni tan-natura inġusta ta’ klawżola – Konsegwenzi – Sostituzzjoni ta’ klawżola inġusta b’dispożizzjoni tad-dritt intern ta’ natura supplimentari)

7

2021/C 88/08

Kawża C-361/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Jannar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het bedrijfsleven – il-Pajjiżi l-Baxxi) – De Ruiter vof vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika Agrikola Komuni – Skema ta’ sostenn għall-bdiewa – Regolament (UE) Nru 1306/2013 – Artikolu 97(1) u Artikolu 99(1) – Pagamenti diretti – Tnaqqis u esklużjonijiet f’każ ta’ nuqqas ta’ osservanza tar-regoli ta’ kundizzjonalità – Determinazzjoni tas-sena li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi kkalkolata l-perċentwali tat-tnaqqis – Sanzjonijiet proporzjonati, effettivi u dissważivi – Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 809/2014 – Il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 73(4))

8

2021/C 88/09

Kawżi Magħquda C-422/19 u C-423/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-26 ta’ Jannar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19) vs Hessischer Rundfunk (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika ekonomika u monetarja – Artikolu 2(1) u Artikolu 3(1)(c) TFUE – Politika monetarja – Kompetenza esklużiva tal-Unjoni – Artikolu 128(1) TFUE – Protokoll Nru 4 tal-Istatuti tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew – L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 16 – Kunċett ta’ ‘valuta legali’ – Effetti – Obbligu ta’ aċċettazzjoni ta’ karti tal-flus iddenominati f’euro – Regolament (KE) Nru 974/98 – Possibbiltà għall-Istati Membri li jipprevedu restrizzjonijiet għall-ħlasijiet permezz ta’ karti u muniti iddenominati f’euro – Kundizzjonijiet – Leġiżlazzjoni reġjonali li teskludi l-ħlas fi flus ta’ kontribuzzjoni awdjoviżiva lil organu reġjonali rregolat mid-dritt pubbliku tax-xandir”)

9

2021/C 88/10

Kawża C-466/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ Jannar 2021 – Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Kompetizzjoni – Abbuż ta’ pożizzjoni dominanti – Suq tal-baseband chipsets UMTS – Regolament (KE) Nru 1/2003 – Artikolu 18(3) – Deċiżjoni li tintalab informazzjoni – Natura neċessarja tal-informazzjoni mitluba – Proporzjonalità – Oneru tal-prova – Awtoinkriminazzjoni)

10

2021/C 88/11

Kawża C-649/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Jannar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Spetsializiran nakazatelen sad – Il-Bulgarija) – proċeduri kriminali kontra IR (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Direttiva 2012/13/UE – Artikoli 4 sa 7 – Dikjarazzjonijiet ta’ drittijiet li jinsabu fl-Annessi I u II – Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI – Dritt għall-informazzjoni fil-kuntest ta’ proċeduri kriminali – Ittra tad-drittijiet mal-arrest – Dritt għall-informazzjoni dwar l-akkużi – Dritt ta’ aċċess għall-atti tal-proċess – Persuna arrestata b’eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew fl-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni)

10

2021/C 88/12

Kawża C-787/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Jannar 2021 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikoli 306 sa 310 – Skema speċjali tal-aġenziji tal-ivvjaġġar – Applikazzjoni għat-tipi kollha ta’ klijenti – Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi s-servizzi ta’ vvjaġġar ipprovduti lil persuni taxxabbli li jużawhom għall-impriża tagħhom – Artikolu 73 – Valur taxxabli – Determinazzjoni ta’ valur taxxabbli globali għal gruppi ta’ servizzi jew għas-servizzi kollha pprovduti matul perijodu ta’ tassazzjoni – Inkompatibbiltà)

11

2021/C 88/13

Kawża C-266/20 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2020 minn ZU mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-31 ta’ Marzu 2020 fil-Kawża T-499/19, ZU vs EEAS

11

2021/C 88/14

Kawża C-390/20 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2020 minn HZ bħala stralċjarju ta’ etc-gaming GmbH u OX bħala stralċjarju ta’ Casino-Equipment Vermietungs GmbH mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-16 ta’ Ġunju 2020 fil-Kawża T-803/19, etc-gaming GmbH u Casino-Equipment Vermietungs GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea

12

2021/C 88/15

Kawża C-404/20 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Awwissu 2020 minn Brands Up OÜ mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-25 ta’ Ġunju 2020 fil-Kawża T-651/19 – Brands Up OÜ vs EUIPO

12

2021/C 88/16

Kawża C-652/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Bucureşti (ir-Rumanija) fit-2 ta’ Diċembru 2020 – HW, ZF, MZ vs Allianz Elementar Versicherungs AG

12

2021/C 88/17

Kawża C-657/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia n.o 1 de Cazalla de la Sierra (Spanja) fl-4 ta’ Diċembru 2020 – Caixabank SA vs ZN, SD, AH

13

2021/C 88/18

Kawża C-669/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fit-8 ta’ Diċembru 2020 – Veridos GmbH vs Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

13

2021/C 88/19

Kawża C-689/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sofijski rayonen sad (il-Bulgarija) fit-18 ta’ Diċembru 2020 – “Banka DSK” EAD vs RP

14

2021/C 88/20

Kawża C-710/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Okresný súd Bratislava I (is-Slovakkja) fid-29 ta’ Diċembru 2020 – Proċeduri kriminali kontra AM

16

2021/C 88/21

Kawża C-711/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší správním soudem (ir-Repubblika Ċeka) fil-31 ta’ Diċembru 2020 – TanQuid Polska Sp. z. o. o. vs Generální ředitelství cel

16

2021/C 88/22

Kawża C-720/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Cottbus (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Diċembru 2020 – RO, irrappreżentat għal finijiet legali, vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

17

2021/C 88/23

Kawża C-721/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kammergericht Berlin (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Diċembru 2020 – DB Station & Service AG vs ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

18

2021/C 88/24

Kawża C-1/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Veliko Tarnovo (il-Bulgarija) fl-4 ta’ Jannar 2021 – MC vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

18

2021/C 88/25

Kawża C-7/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bezirksgericht Bleiburg (l-Awstrija) fit-8 ta’ Jannar 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG vs CB et

19

2021/C 88/26

Kawża C-8/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2021 – Germanwings GmbH vs KV

20

2021/C 88/27

Kawża C-9/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2021 – AX vs Deutsche Lufthansa AG

20

2021/C 88/28

Kawża C-10/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs TZ

21

2021/C 88/29

Kawża C-11/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs IY u TP

21

2021/C 88/30

Kawża C-12/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2021 – Deutsche Lufthansa AG vs FL

22

2021/C 88/31

Kawża C-17/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (Senāts) (il-Latvja) fil-11 ta’ Jannar 2021 – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija vs SIA “GM”

22

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 88/32

Kawża T-699/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jannar 2021 – Il-Polonja vs Il-Kummissjoni (“Ambjent – Direttiva 2010/75/UE – Emissjonijiet industrijali – Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1442 – Impjanti kbar tal-kombustjoni – Konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) – Artikolu 16(4) u (5) TUE – Artikolu 3(2) u (3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-Dispożizzjonijiet Tranżitorji – Applikazzjoni tal-liġi ratione temporis – Komitoloġija”)

25

2021/C 88/33

Kawża T-691/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jannar 2021 – KPN vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Konċentrazzjonijiet – Suq Olandiż tas-servizzi televiżivi u tas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet – Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u l-Ftehim ŻEE – Suq inkwistjoni – Effetti vertikali – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

26

2021/C 88/34

Kawża T-9/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jannar 2021 – ClientEarth vs BEI (“Ambjent – Finanzjament ta’ impjant elettriku bijomassa f’Galicia – Deliberazzjoni tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI li tapprova l-finanzjament – Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali – Artikoli 9 u 10 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus – Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 – Talba għal eżami mill-ġdid intern – Ċaħda tat-talba bħala inammissibbli – Ammissibbiltà ta’ motiv ta’ difiża – Obbligu ta’ motivazzjoni – Kunċett ta’ att adottat taħt il-liġi ambjentali – Kunċett ta’ att li jipproduċi effett legalment vinkolanti u estern”)

26

2021/C 88/35

Kawża T-382/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jananr 2021 – Turk Hava Yollari vs EUIPO – Sky (skylife) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali skylife – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti SKY – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

27

2021/C 88/36

Kawża T-817/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jannar 2021 – Olimp Laboratories vs EUIPO – OmniVision (Hydrovision) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattivi tal-Unjoni Ewropea Hydrovision – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Hylo-Vision – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

28

2021/C 88/37

Kawża T-829/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – Palírna U Zeleného stromu vs EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea BLEND 42 VODKA – Trade marks verbali tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali figurattiva preċedenti 42 BELOW – Raġuni relattivi għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Pubbliku rilevanti – Xebh tal-prodotti u tas-servizzi – Xebh tas-sinjali – Evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

28

2021/C 88/38

Kawża T-830/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – Palírna U Zeleného stromu vs EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea BLEND 42 VODKA – Trade marks verbali tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali figurattiva preċedenti 42 BELOW – Raġuni relattivi għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Pubbliku rilevanti – Xebh tal-prodotti u tas-servizzi – Xebh tas-sinjali – Evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

29

2021/C 88/39

Kawża T-831/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – Palírna U Zeleného stromu vs EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA – Trade marks verbali tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali figurattiva preċedenti 42 BELOW – Raġuni relattivi għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Pubbliku rilevanti – Xebh tal-prodotti u tas-servizzi – Xebh tas-sinjali – Evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

30

2021/C 88/40

Kawża T-287/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Jannar 2021 – Eggy Food vs EUIPO (EGGY FOOD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva EGGY FOOD – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

30

2021/C 88/41

Kawża T-734/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – Junqueras i Vies vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Privileġġi u immunitajiet – Talba sabiex tittieħed b’mod urġenti inizjattiva sabiex tikkonferma l-immunità ta’ deputat Ewropew – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà”)

31

2021/C 88/42

Kawża T-533/20 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2021 – Green Power Technologies vs Il-Kummissjoni u Entreprise commune ECSEL (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Ftehim ta’ sussidji konklużi fil-kuntest tas-Seba’ Programm Kwadru għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) – Rimbors ta’ somom imħallsa – Talba għal miżuri provviżorji – Nuqqas ta’ urġenza”)

32

2021/C 88/43

Kawża T-580/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – KC vs Il-Kummissjoni (“Rikors għad-danni – Għajnuna mill-Istat – Ilment – Nuqqas ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali – Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni li tagħti drittijiet lill-individwi – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

32

2021/C 88/44

Kawża T-761/20: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2020 – European Dynamics Luxembourg vs ECB

33

2021/C 88/45

Kawża T-765/20: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Diċembru 2020 – The Floow vs Il-Kummissjoni

33

2021/C 88/46

Kawża T-005/21: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2021 – Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt vs EEA

34

2021/C 88/47

Kawża T-26/21: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2021 – Apple vs EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)

35

2021/C 88/48

Kawża T-27/21: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2021 – Apple vs EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)

36

2021/C 88/49

Kawża T-28/21: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2021 – Apple v EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)

37

2021/C 88/50

Kawża T-32/21: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Jannar 2021 – Daw vs EUIPO (Muresko)

37

2021/C 88/51

Kawża T-41/21: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2021 – QD vs Il-Parlament

38

2021/C 88/52

Kawża T-45/21: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2021 – Ciano Trading & Services CT & S et vs Il-Kummissjoni

39

2021/C 88/53

Kawża T-46/21: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2021 – El Corte Inglés vs EUIPO – Yajun (PREMILITY)

40

2021/C 88/54

Kawża T-47/21: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2021 – Cepewa vs EUIPO – Out of the blue (LIEBLINGSMENSCH)

41

2021/C 88/55

Kawża T-48/21: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2021 – Cepewa vs EUIPO – Out of the blue (Lieblingsmensch)

41

2021/C 88/56

Kawża T-54/21: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2021 – OHB System vs Il-Kummissjoni

42

2021/C 88/57

Kawża T-57/21: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2021 – L-Ungerija vs Il-Kummissjoni

43

2021/C 88/58

Kawża T-66/21: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Frar 2021 – Precisis AG vs EUIPO – Easee (EASEE)

44

2021/C 88/59

Kawża T-67/21: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Frar 2021 – ultra air vs EUIPO – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

45

2021/C 88/60

Kawża T-64/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2021 – Entreprise commune ECSEL vs Personal Health Institute International

45

2021/C 88/61

Kawża T-545/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Jannar 2021 – Global Steel Wire et vs Il-Kummissjoni

46

2021/C 88/62

Kawża T-16/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – Hub Culture vs EUIPO – PayPal (VEN)

46

2021/C 88/63

Kawża T-166/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – JD vs BEI

46

2021/C 88/64

Kawża T-478/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Jannar 2021 – Bigben Connected vs EUIPO – Forsee Power (FORCE POWER)

46


MT

 

Top