EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:287:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 287, 31 ta' Awwissu 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 287

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 63
31 ta' Awwissu 2020


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2020/C 287/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2020/C 287/02

Kawża C-452/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel – Spanja) – XZ vs Ibercaja Banco, SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 93/13/KEE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Kuntratt ta’ self ipotekarju – Klawżola ta’ limitazzjoni tal-varjabbiltà tar-rata ta’ interessi (klawżola “ta’ rata minima”) – Kuntratt ta’ novazzjoni – Rinunzja għal azzjonijiet ġudizzjarji kontra l-klawżoli ta’ kuntratt – Assenza ta’ natura obbligatorja)

2

2020/C 287/03

Kawża C-575/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta’ Lulju 2020 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea – Responsabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri – Talba sabiex jinħelsu milli jqiegħdu għad-dispożizzjoni riżorsi proprji – Rikors għal annullament – Ammissibbiltà – Ittra tal-Kummissjoni Ewropea – Kunċett ta’ “att li jista’ jiġi kkontestat” – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Rikors ibbażat fuq arrikkiment indebitu tal-Unjoni)

3

2020/C 287/04

Kawża C-673/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d'appel de Paris – Franza) – Santen SAS vs Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prodott mediċinali għall-użu mill-bniedem – Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari għall-prodotti mediċinali – Regolament (KE) Nruo 469/2009 – Artikolu 3(d) – Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ ċertifikat – Kisba tal-ewwel awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq ta’ prodott bħala prodott mediċinali – Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ applikazzjoni terapewtika ġdida ta’ ingredjent attiv magħruf)

3

2020/C 287/05

Kawżi magħquda C-698/18 u C-699/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Specializat Mureş – ir-Rumanija) – SC Raiffeisen Bank SA vs JB (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA vs KC (C-699/18) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 93/13/KEE – Kuntratt ta’ kreditu li jirrigwarda self personali – Kuntratt eżegwit kompletament – Konstatazzjoni tan-natura inġusta tal-klawżoli kuntrattwali – Azzjoni għall-ħlas lura tal-ammonti indebitament imħallsa fuq il-bażi ta’ klawżola inġusta – Modalitajiet ġudizzjarji – Azzjoni ġudizzjarja ordinarja li ma tistax tiġi preskritta – Azzjoni ġudizzjarja ordinarja personali, patrimonjali u li tista’ tiġi preskritta – Bidu tad-dekorrenza tat-terminu ta’ preskrizzjoni – Mument oġġettiv li fih il-konsumatur isir konxju tal-eżistenza ta’ klawżola inġusta)

4

2020/C 287/06

Kawża C-716/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Timişoara – ir-Rumanija) – CT vs Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Il-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 288 – Skema speċjali għal impriżi żgħar – Metodu ta’ kalkolu tad-dħul mill-bejgħ annwali li jservi bħala referenza għall-applikazzjoni tal-iskema speċjali għal impriżi żgħar – Kunċett ta’ “tranżazzjoni ta’ proprjetà immobbli anċillari” – Kiri ta’ proprjetà immobbli minn persuna li teżerċita diversi professjonijiet liberi)

5

2020/C 287/07

Kawża C-70/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs HM (Appell – Servizz pubbliku – Uffiċjali – Reklutaġġ – Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AST-SC/03/15 – Nuqqas ta’ ammissjoni għall-parteċipazzjoni fl-eżamijiet ta’ kompetizzjoni – Talba għal eżami mill-ġdid – Posta elettronika tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) – Nuqqas mill-EPSO li jibgħat it-talba għal eżami mill-ġdid lill-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni – Motiv ta’ rifjut – Tardività – Klassifikazzjoni tal-posta elettronika tal-EPSO – Deċiżjoni li tiċħad it-talba għal eżami mill-ġdid – Kompetenzi – Assenza ta’ bażi legali – Annullament)

6

2020/C 287/08

Kawża C-76/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta' Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Varhoven administrativen sad – il-Bulgarija) – Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya “Mitnitsi”, li qabel kien Mitnitsa Aerogara Sofia vs “Curtis Balkan” EOOD (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni doganali – Kodiċi Doganali tal-Komunità – Artikolu 32(1)(c) – Regolament (KEE) Nru 2454/93 – Artikolu 157(2), Artikolu 158(3), u Artikolu 160 – Determinazzjoni tal-valur doganali – Aġġustament – Drittijiet relatati għall-merkanzija li għandhom jiġu vvalutati – Drittijiet li jikkostitwixxu “kundizzjoni tal-bejgħ” tal-merkanzija li qed tkun ivvalutata – Drittijiet imħallsa mix-xerrej lill-kumpannija parent tiegħu bħala korrispettiv għall-provvista tan- “know-how” neċessarja għall-manifattura ta’ prodotti lesti – Merkanzija miksuba mingħand terzi u li tikkostitwixxi komponenti li għandhom jiġu inkorporati fil-prodotti liċenzjati)

6

2020/C 287/09

Kawża C-81/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Cluj- ir-Rumanija) – NG, OH vs SC Banca Transilvania SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 93/13/KEE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Kamp ta’ applikazzjoni – Artikolu 1(2) – Kunċett ta’ “Dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolamentari imperattivi” – Dispożizzjonijiet supplenti – Kuntratt ta’ self redatt f’munita barranija – Klawżola dwar ir-riskju tal-kambju)

7

2020/C 287/10

Kawża C-86/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona – Spanja) – SL vs Vueling Airlines SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport bl-ajru – Konvenzjoni ta’ Montreal – Artikolu 17(2) – Responsabbiltà tat-trasportaturi bl-ajru fil-qasam tal-bagalji rreġistrati – Telf stabbilit ta’ bagalja rreġistrata – Dritt għal kumpens – Artikolu 22(2) – Limiti ta’ responsabbiltà fil-każ tad-distruzzjoni, tat-telf, tad-dannu jew tad-dewmien tal-bagalji – Assenza ta’ informazzjoni dwar il-bagalja mitlufa – Oneru tal-prova – Awtonomija proċedurali tal-Istati Membri – Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

8

2020/C 287/11

Kawża C-104/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Donex Shipping and Forwarding BV vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika kummerċjali komuni – Dumping – Dritt antidumping impost fuq l-importazzjonijiet ta’ qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina – Regolament (KE) Nru 91/2009 – Validità – Regolament (KE) Nru 384/96 – Artikolu 2(10) u (11) – Drittijiet tad-difiża)

8

2020/C 287/12

Kawża C-199/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – il-Polonja) – RL sp. z o.o. vs J.M. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ġlieda kontra l-ħlas tardiv fit-tranżazzjonijiet kummerċjali – Direttiva 2011/7/UE – Kunċett ta’ “tranżazzjoni kummerċjali” – Provvista ta’ servizzi – Artikolu 2(1) – Kuntratt ta’ kiri – Ħlasijiet perjodiċi – Skedi ta’ ħlas li jipprevedu l-ħlas bin-nifs – Artikolu 5 – Portata)

9

2020/C 287/13

Kawża C-241/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 – George Haswani vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja – Miżuri indirizzati kontra negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja – Lista tal-persuni li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi – Inklużjoni ta’ isem ir-rikorrent – Rikors għal annullament u għad-danni)

10

2020/C 287/14

Kawża C-257/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Prinċipji li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu – Direttiva 2009/18/KE – Artikolu 8(1) – Partijiet li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu f’kunflitt mal-kompitu fdat lill-korp investigattiv – Membri tal-korp investigattiv li jeżerċitaw, parallelament, funzjonijiet oħra – Nuqqas ta’ twaqqif ta’ korp investigattiv indipendenti”)

10

2020/C 287/15

Kawża C-264/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof- il-Ġermanja) – Constantin Film Verleih GmbH vs YouTube LLC, Google Inc. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati – Pjattaforma ta’ filmati online – Upload ta’ film mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju – Azzjoni relatata ma’ preġudizzju għal dritt ta’ proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Artikolu 8 – Dritt tar-rikorrenti għal informazzjoni – Artikolu 8(2)(a) – Kunċett ta’ “indirizzi” – Indirizz tal-posta elettronika, indirizz IP u numru tat-telefon – Esklużjoni)

11

2020/C 287/16

Kawża C-272/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Wiesbaden- il-Ġermanja) – VQ vs Land Hessen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 267 TFUE – Kunċett ta’ “qorti” – Protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali – Regolament (UE) Nru 2016/679 – Kamp ta’ applikazzjoni – Artikolu 2(2)(a) – Kunċett ta’ “attività li ma taqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni” – Artikolu 4(7) – Kunċett ta’ “kontrollur” – Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament ta’ Stat Federali ta’ Stat Membru – Artikolu 15 – Dritt ta’ aċċess tal-persuna kkonċernata)

11

2020/C 287/17

Kawża C-297/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V. vs Kreis Nordfriesland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Responsabbiltà ambjentali – Direttiva 2004/35/KE – It-tieni inċiż tat-tielet paragrafu tal-Anness I – Dannu li ma jistax jiġi kklassifikat bħala “danni sinjifikattivi” – Kunċett ta’ “ma’ l-amministrazzjoni normali ta’ siti, kif imfissra fir-rekord jew dokumenti mmirati tal-ambjenti naturali jew kif (ikkunsidrati) qabel mill-proprjetarji jew operaturi” – Artikolu 2(7) – Il-kunċett ta’ “attività tax-xogħol” – Attività li hija eżerċitata fl-interess tal-kollettività bis-saħħa ta’ trasferiment legali ta’ missjoni – Inklużjoni jew nuqqas ta’ inklużjoni)

12

2020/C 287/18

Kawża C-343/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesgericht Klagenfurt – l-Awstrija) – Verein für Konsumenteninformation vs Volkswagen AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Regolament (UE) Nru 1215/2012 – Artikolu 7(2) – Ġurisdizzjoni f’materji ta’ delitt jew kważi-delitt – Post fejn seħħ il-fatt dannuż – Post fejn seħħet il-ħsara – Manipulazzjoni tad-data dwar l-emmissjoni tal-gassijiet tal-egżost ta’ magni mmanifatturati minn manifattur tal-vetturi bil-mutur)

13

2020/C 287/19

Kawża C-374/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – HF vs Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Aġġustament tat-tnaqqis – Varjazzjoni fid-dritt għal tnaqqis – Beni ta’ investiment użat fl-istess ħin għal tranżazzjonijiet taxxabbli u għal tranżazzjonijiet eżentati – Tmiem tal-attività li tagħti dritt għat-tnaqqis – Użu residwu u esklużiv għal tranżazzjonijiet eżentati)

13

2020/C 287/20

Kawża C-391/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Varhoven administrativen sad – il-Bulgarija) – “Unipack” АD vs Direktor na Teritorialna direktsiya “Dunavska” kam Agentsiya “Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni Doganali – Kodiċi Doganali tal-Unjoni – Regolament Delegat (UE) 2015/2446 – Artikolu 172(2) – Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ użu aħħari – Effett retroattiv – Kunċett ta’ “ċirkustanzi eċċezzjonali” – Emenda tal-klassifikazzjoni tariffarja – Tmiem tal-validità ta’ deċiżjoni dwar informazzjoni tariffarja vinkolanti)

14

2020/C 287/21

Kawżi magħquda C-608/18 P, C-609/18 P u C-767/18 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta’ April 2020 – Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD (Appell – Trade mark al-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Invalidità tat-trade mark invokata mill-opponent – Appelli li ma għadx għandhom skop – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

15

2020/C 287/22

Kawża C-709/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċizjoni preliminari tas-Špecializovaný trestný súd – is-Slovakkja) – proċeduri kriminali kontra UL, VM (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) u Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Direttiva (UE) 2016/343 – Artikoli 3 u 4 – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 47 u 48 – Riferimenti pubbliċi għall-ħtija – Qorti nazzjonali – Aċċettazzjoni permezz ta’ digriet tal-istqarrija ta’ ħtija ta’ wieħed miż-żewġ koimputati għar-reati indikati fl-att ta’ akkuża – Eżami tal-ħtija tat-tieni koimputat li jistqarr li ma huwiex ħati – Kundanna mill-istess qorti li aċċettat l-istqarrija ta’ ħtija)

15

2020/C 287/23

Kawża C-153/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Köln – il-Germanja) – FZ vs DER Touristik GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 261/2004 – Artikolu 12 – Package tour – Dewmien twil ta’ titjira – Kumpens tal-passiġġiera – Kumpens addizzjonali – Dritt tal-passiġġier għat-tnaqqis tal-prezz tal-vjaġġ)

16

2020/C 287/24

Kawża C-338/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-11 ta’ Marzu 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – l-Italja) – Telecom Italia SpA vs Regione Sardegna (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Għajnuna mill-Istat – Artikolu 108 TFUE – Regolament (KE) Nru 659/1999 – Irkupru tal-għajnuna mill-Istat Membru fuq inizjattiva tiegħu stess – Regolament (KE) Nru 794/2004 – Rata ta’ interessi applikabbli)

17

2020/C 287/25

Kawża C-390/19 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ April 2020 – Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni Ewropea, ir-Repubblika Franċiża, l-Ungerija (Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Fond Ewropew ta’ Garanzija għall-Agrikoltura (FAEG) – Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – Settur taz-zokkor – Infiq eskluż mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea – Infiq magħmul mir-Repubblika Taljana – Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

17

2020/C 287/26

Kawża C-399/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tad-29 ta’ April 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni vs BT Italia SpA et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi – Direttiva 2002/20/KE – Artikolu 12 – Ħlasijiet amministrattivi imposti fuq l-impriżi li jipprovdu servizz jew netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi – Spejjeż amministrattivi tal-awtorità regolatorja nazzjonali li jistgħu jiġu koperti minn taxxa – Rendikont annwali tal-ispejjeż amministrattivi u tas-somma totali tal-ħlasijiet miġbura)

18

2020/C 287/27

Kawżi magħquda C-415/19 u C-417/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Blumar SpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19), Commerciale Gicap SpA (C-417/19 / Agenzia delle Entrate (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Għajnuna mogħtija mill-Istati – Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tiddikjara skema ta’ għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi l-possibbiltà li tingħata għajnuna taħt l-iskema awtorizzata f’każ ta’ nuqqas ta’ osservanza ta’ kundizzjoni mhux prevista fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni)

19

2020/C 287/28

Kawża C-553/19 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-2 ta’ April 2020 – International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Manifattura, preżentazzjoni u bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk u ta’ prodotti relatati – Twaqqif u tħaddim ta’ sistema ta’ traċċabbiltà tal-prodotti tat-tabakk – Regolament delegat u atti ta’ implimentazzjoni – Rikors għal annullament – Ammissibbiltà – Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE – Nuqqas ta’ inċidenza diretta – It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 256(1) TFUE – L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 168(1)(d), u Artikolu 169(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Assenza ta’ identifikazzjoni preċiża tal-punti ta’ motivi kkritikati tas-sentenza appellata u ta’ argumenti legali speċifiċi insostenn tal-appell – Argumenti intiżi sabiex jinkiseb mill-Qorti tal-Ġustizzja sempliċi eżami mill-ġdid tal-argumenti ppreżentati fl-ewwel istanza – Appell manifestament inammissibbli)

19

2020/C 287/29

Kawża C-554/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ġunju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Kehl – il-Ġermanja) proċeduri kriminali kontra FU (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Regolament (UE) 2016/399 – Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen – Artikoli 22 u 23 – Tneħħija tal-kontrolli mal-fruntieri interni fiż-żona Schengen – Kontrolli fit-territorju ta’ Stat Membru – Miżuri li għandhom effett ekwivalenti għal dak ta’ kontrolli fuq il-fruntieri – Kontrolli tal-identità viċin fruntiera interna taż-żona Schengen – Possibbiltajiet ta’ kontrolli indipendentement mill-aġir tal-persuna kkonċernata jew mill-eżistenza ta’ ċirkustanzi speċjali – Qafas nazzjonali dwar l-intensità, il-frekwenza u s-selettività tal-kontrolli)

20

2020/C 287/30

Kawża C-618/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA vs Regione Campania (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Kuntratti pubbliċi – Direttiva 2014/24/UE – Artikolu 12(4) – Għoti tal-kuntratt lil stabbiliment pubbliku mhux ekonomiku mingħajr sejħa għal offerti – Kuntratt għal servizzi marbuta mal-ġestjoni tat-taxxa fuq il-vetturi bil-mutur – Esklużjoni marbuta mal-kuntratti li jaqgħu taħt il-kooperazzjoni bejn entitajiet pubbliċi – Kundizzjonijiet)

21

2020/C 287/31

Kawża C-628/19 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-6 ta’ Mejju 2020 – Csanád Szegedi vs Il-Parlament Ewropew (Appell – Il-Parlament Ewropew – Regolamenti dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri tal-Parlament Ewropew – Allowance ta’ assistenza parlamentari – Irkupru ta’ somom imħallsa indebitament)

21

2020/C 287/32

Kawża C-643/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-25 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Central Administrativo Norte – il-Portugall) – Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA vs Município de Peso da Régua (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Direttiva 2014/24/UE – Kuntratti pubbliċi – Direttiva 2014/23/UE – Konċessjonijiet ta’ servizzi – Assenza ta’ punti ta’ fatt u ta’ liġi li jippermettu li tingħata risposta utli għad-domanda preliminari – Inammissibbiltà)

22

2020/C 287/33

Kawża C-692/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ April 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Watford Employment Tribunal – ir-Renju Unit) – B vs Yodel Delivery Network Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Direttiva 2003/88/KE – Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol – Kunċett ta’ “ħaddiem” – Impriża ta’ distribuzzjoni ta’ pakketti – Klassifikazzjoni tal-persuni li jiddistribwixxu l-pakketti mqabbda fuq il-bażi ta’ ftehim ta’ servizzi – Possibbiltà għall-persuna li tiddistribwixxi l-pakketti li tqabbad subappaltaturi u li tipprovdi servizzi simili fl-istess ħin lil terz)

22

2020/C 287/34

Kawża C-723/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd vs Agenzia delle Entrate (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Kiri ta’ propjetà immobbli għal perijodi ta’ inqas minn tletin jum – Portal telematiku marbut ma’ proprjetà immobbli – Inammissibbiltà manifesta)

23

2020/C 287/35

Kawża C-756/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ April 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) – Ramada Storax SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikoli 90 u 273 – Valur taxxabbli – Tnaqqis – Nuqqas ta’ ħlas – Insolvenza tad-debitur iddomiċiljat barra mill-pajjiż – Deċiżjoni mogħtija minn qorti ta’ Stat Membru ieħor li tiċċertifika n-natura irrekuperabbli tad-djun mitluba – Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità”)

24

2020/C 287/36

Kawża C-766/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Marzu 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – il-Portugall) – QE, RD vs SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Inammissibbiltà manifesta – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 261/2004 – Artikolu 5(3) – Kumpens lill-passiġġieri fil-każ ta’ rifjut ta’ imbark u ta’ kanċellazzjoni jew ta’ dewmien twil ta’ titjira – Portata – Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens – Kunċett ta’ “ċirkustanzi straordinarji” – Ħsara mxerrda tas-sistema ta’ riforniment ta’ karburant ta’ ajruport)

24

2020/C 287/37

Kawża C-853/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Poprad – is-Slovakkja) – IM vs Sting Reality s.r.o. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) u Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 2005/29/KE – Prattiki kummerċjali żleali tal-inpriżi fil-konfront tal-konsumaturi – Artikoli 8 u 9 – Prattiki kummerċjali aggressivi – Direttiva 93/13/KEE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti mal-konsumatur – Klawżola li hija s-suġġett ta’ negozju individwali – Setgħat tal-qorti nazzjonali)

25

2020/C 287/38

Kawża C-17/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-28 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – l-Italja) – MC vs Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) – Perfettura di Foggia (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) u Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja Inammissibbiltà manifesta – Prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni Eworpea – Dritt għal amministrazzjoni tajba – Dritt tad-difiża – Dritt għal smigħ – Att adottat mill-prefettura li jipprojbixxi l-attività minħabba suspett ta’ infiltrazzjoni tal-mafja – Leġiżlazzjoni li ma tipprevedix proċedura kontradittorja)

26

2020/C 287/39

Kawża C-575/19 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Lulju 2019 minn GMP-Orphan (GMPO) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fis-16 ta’ Mejju 2019 fil-Kawża T-733/17, GMPO vs Il-Kummissjoni

26

2020/C 287/40

Kawża C-747/19 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2019 minn Jorge Minguel Rosellò mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-524/19

27

2020/C 287/41

Kawża C-61/20 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2020 minn Billa AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-4 ta’ Diċembru 2019 fil-Kawża T-524/18, Billa AG vs EUIPO

27

2020/C 287/42

Kawża C-183/20 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ April 2020 minn Fabryki Mebli “Forte” S.A. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fis-27 ta’ Frar 2020 fil-Kawża T-159/19 – Bog-Fran vs EUIPO – Fabryki Mebli “Forte”

27

2020/C 287/43

Kawża C-193/20 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2020 minn Dekoback GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fil-5 ta’ Marzu 2020 fil-Kawża T-80/19 – Dekoback GmbH vs EUIPO

27

2020/C 287/44

Kawża C-271/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Ġunju 2020 – Aurubis AG vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

28

2020/C 287/45

Kawża C-280/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sofiyski rayonen sad (il-Bulgarija) fil-25 ta’ Ġunju 2020 – ZN vs Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

28

2020/C 287/46

Kawża C-282/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fis-26 ta’ Ġunju 2020 – Proċeduri kriminali kontra ZX

29

2020/C 287/47

Kawża C-286/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hamburg (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Ġunju 2020 – GC, WG vs Société Air France SA

30

2020/C 287/48

Kawża C-291/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ġunju 2020 – XQ vs Deutsche Lufthansa AG

30

2020/C 287/49

Kawża C-292/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ġunju 2020 – KS vs Deutsche Lufthansa AG

30

 

Il-Qorti Ġenerali

2020/C 287/50

Kawża T-133/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ġunju 2020 – Off-White vs EUIPO (OFF-WHITE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea OFF-WHITE – Ċaħda parzjali tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Karattru deskrittiv – Assenza ta’ karattru distintiv – Isem ta’ kulur – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

32

2020/C 287/51

Kawża T-553/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2020 – Perfect Bar vs EUIPO (PERFECT BAR) (“Rikors għal annullament – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea PERFECT BAR – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali ta’ deċiżjoni preċedenti – Artikolu 72(6) tar-Regolament 2017/1001 – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

32

2020/C 287/52

Kawża T-846/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2020 – Golden Omega vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Unjoni doganali – Tariffa doganali komuni – Nomenklatura tat-tariffa – Klassifikazzjoni fin-Nomenklatura Magħquda – Att leġiżlattiv li fih miżuri ta’ implimentazzjoni – Nuqqas ta’ inċidenza individwali – Inammissibbiltà”)

33

2020/C 287/53

Kawża T-364/20: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2020 – Id-Danimarka vs Il-Kummissjoni

33

2020/C 287/54

Kawża T-420/20: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe vs EUIPO – Huawei Technologies (GT8)

35

2020/C 287/55

Kawża T-421/20: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe vs EUIPO – Huawei Technologies (GT3)

36

2020/C 287/56

Kawża T-422/20: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe vs EUIPO – Huawei Technologies (GT5)

37

2020/C 287/57

Kawża T-423/20: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe vs EUIPO – Huawei Technologies (GT9)

38

2020/C 287/58

Kawża T-434/20: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2020 – Włodarczyk vs EUIPO – Ave Investment (dziandruk)

39

2020/C 287/59

Kawża T-451/20: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2020 – Facebook Ireland vs Il-Kummissjoni

39

2020/C 287/60

Kawża T-452/20: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2020 – Facebook Ireland vs Il-Kummissjoni

40

2020/C 287/61

Kawża T-453/20: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Lulju 2020 – KZ vs Il-Kummissjoni

41

2020/C 287/62

Kawża T-454/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Lulju 2020 – Garment Manufacturers Association in Cambodia vs Il-Kummissjoni

42

2020/C 287/63

Kawża T-456/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Lulju 2020 – LA vs Il-Kummissjoni

43

2020/C 287/64

Kawża T-458/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Lulju 2020 – SBG vs EUIPO – VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY)

44

2020/C 287/65

Kawża T-459/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Lulju 2020 – SBG vs EUIPO – VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

44

2020/C 287/66

Kawża T-460/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Lulju 2020 – SBG vs EUIPO – VF International (Geographical Norway)

45

2020/C 287/67

Kawża T-461/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Lulju 2020 – SBG vs EUIPO – VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY)

46

2020/C 287/68

Kawża T-465/20: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2020 – Ryanair vs Il-Kummissjoni

46


MT

 

Top