EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 279, 24 ta' Awwissu 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 279

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 63
24 ta' Awwissu 2020


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2020/C 279/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2020/C 279/02

Kawża C-92/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Parlament Ewropew (Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Protokoll dwar il-Lokalità tas-Sede tal-Istituzzjonijiet u ta’ ċerti Organi, Korpi u Dipartimenti tal-Unjoni Ewropea – Parlament Ewropew – Kunċett ta’ “sessjoni tal-baġit” li tinżamm fi Strasbourg (Franza) – Artikolu 314 TFUE – Eżerċizzju tas-setgħa baġitarja matul sessjoni parzjali plenarja addizzjonali fi Brussell (il-Belġju))

2

2020/C 279/03

Kawża C-570/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – HF vs Il-Parlament Ewropew (Appell – Servizz pubbliku – Parlament Ewropew – Membru tal-persunal bil-kuntratt – Artikoli 12a u 24 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Fastidju psikoloġiku – Talba għal assistenza – Dritt għal smigħ – Ċaħda tat-talba għal assistenza – Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni – Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju)

2

2020/C 279/04

Kawża C-729/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – VTB Bank PAO, li kien VTB Bank OAO vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward tal-azzjonijiet tal-Federazzjoni tar-Russja li jiddestabbilixxu s-sitwazzjoni fl-Ukraina – Inklużjoni ta’ isem l-appellanti fuq il-lista tal-entitajiet li għalihom japplikaw miżuri restrittivi – Prinċipju ta’ proporzjonalità – Dritt għall-proprjetà – Dritt li tiġi eżerċita attività ekonomika)

3

2020/C 279/05

Kawża C-730/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – SC vs Eulex Kosovo (Appell – Klawżola ta’ arbitraġġ – Persunal tal-missjonijiet internazzjonali tal-Unjoni Ewropea – Kompetizzjoni interna – Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ xogħol – Att separabbli mill-kuntratt)

4

2020/C 279/06

Kawża C-731/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward tal-azzjoniiet tal-Federazzjoni tar-Russja li jiddestabilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina – Inklużjoni u mbgħad żamma tal-isem tar-rikorrent fuq il-lista tal-entitajiet li japplikaw għalihom il-miżuri restrittivi – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Abbuż ta’ poter – Dritt għall-proprjetà – Ugwaljanza fit-trattament)

4

2020/C 279/07

Kawżi Magħquda C-762/18 u C-37/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tar-Rayonen sad Haskovo – il-Bulgarija, u tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – QH vs Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV vs Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema – Direttiva 2003/88/CE – Artikolu 7 – Ħaddiem imkeċċi illegalment u rreintegrat permezz ta’ deċiżjoni ġudizzjarja fil-funzjonijiet tiegħu – Esklużjoni tad-dritt għal-leave annwali mħallas mhux meħud għall-perijodu bejn it-tkeċċija u r-reintegrazzjoni – Assenza tad-dritt għal kumpens finanzjarju għal leave annwali mhux meħud għall-istess perijodu fil-każ ta’ terminazzjoni sussegwenti tar-relazzjoni ta’ impjieg)

5

2020/C 279/08

Kawża C-835/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Timişoara – ir-Rumanija) – SC Terracult SRL vs Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Rettifika ta’ fattura – Taxxa ffatturata b’mod żbaljat – Rimbors tat-taxxa mħallsa indebitament – Mekkaniżmu tal-awtolikwidazzjoni tal-VAT – Tranżazzjonijiet marbuta ma’ perijodu fiskali li diġà kienu s-suġġett ta’ kontroll fiskali – Newtralità fiskali – Prinċipju ta’ effettività – Proporzjonalità)

6

2020/C 279/09

Kawża C-14/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – Centre satellitaire de l’Union européenne vs KF, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell – Persunal taċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SATCEN) – Membru tal-persunal bil-kuntratt tas-SATCEN – Ilmenti għal fastidju psikoloġiku – Investigazzjoni amministrattiva – Talba għal assistenza – Sospensjoni tal-membru tal-persunal – Proċeduri dixxiplinari – Tneħħija tal-membru tal-persunal – Bord tal-Appelli tas-SATCEN – Għoti ta’ ġurisdizzjoni esklużiva sabiex tittieħed konjizzjoni tat-tilwim tal-persunal tas-SATCEN – Rikors għal annullament – L-ewwel u l-ħames paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE – Rikors għad-danni – Artikolu 268 TFUE – Ġurisdizzjoni tal-qorti tal-Unjoni – Ammissibbiltà – Atti li jistgħu jiġu kkontestati – Natura kuntrattwali tat-tilwima – Artikoli 272 u 274 TFUE – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – L-aħħar sentenza tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24(1) TUE – L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 275 TFUE – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament – Obbligu ta’ motivazzjoni tal-Qorti Ġenerali – Żnaturament tal-fatti u tal-provi – Drittijiet tad-difiża – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba)

7

2020/C 279/10

Kawża C-18/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – WM vs Stadt Frankfurt am Main (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Direttiva 2008/115/KE – Standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment – Kundizzjonijiet ta’ detenzjoni – Artikolu 16(1) – Detenzjoni f’faċilità korrettiva għal finijiet ta’ tneħħija – Ċittadin ta’ pajjiżi terzi li jirrappreżenta theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà pubblika)

7

2020/C 279/11

Kawża C-24/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-25 ta’ Ġunju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad voor Vergunningsbetwistingen – il-Belġju) – A et vs Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2001/42/KE – Stima tal-effetti fuq l-ambjent – Permess ta’ żvilupp urban għall-installazzjoni u għall-użu ta’ eoliċi – Artikolu 2(a) – Kunċett ta’ “pjanijiet u programmi” – Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta’ permess stabbiliti b’digriet u ċirkulari – Artikolu 3(2)(a) – Atti nazzjonali li jiddefinixxu qafas li fih l-implimentazzjoni ta’ proġetti tista’ tiġi awtorizzata fil-futur – Assenza ta’ evalwazzjoni ambjentali – Żamma tal-effetti tal-atti nazzjonali u tal-permessi maħruġa abbażi tagħhom wara li tkun ġiet ikkonstatata n-nuqqas ta’ konformità ta’ dawn l-atti mad-dritt tal-Unjoni – Kundizzjonijiet)

8

2020/C 279/12

Kawża C-116/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – Gregor Schneider vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (Appell – Servizz Pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Riorganizzazzjoni interna tad-dipartimenti tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) – Assenjazzjoni mill-ġdid – Bażi legali – Artikolu 7 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Interess tas-servizz – Bidliet sostanzjali tal-kompiti – Kwalifika – Trasferiment – Bidla fil-pożizzjoni – Użu ħażin ta’ poter – Dritt għal smigħ – Obbligu ta’ motivazzjoni – Dritt għal smigħ xieraq – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea)

9

2020/C 279/13

Kawża C-131/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs CX (Appell – Servizz pubbliku – Proċedura dixxiplinari – Drittijiet tad-difiża – Dritt għal smigħ – Anness IX tar-Regolamenti tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 4 – Possibbiltà għall-uffiċjal li ma jistax jinstema’ li jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu bil-miktub jew li jkollu rappreżentant – Artikolu 22 – Smigħ tal-uffiċjal mill-Awtorità tal-Ħatra qabel l-adozzjoni tas-sanzjoni dixxiplinari – Allegata inkapaċità mill-uffiċjal li jinstema’ kif ukoll li jagħmel osservazzjonijiet bil-miktub jew li jkollu rappreżentant – Evalwazzjoni tal-provi mediċi – Nuqqas ta’ risposta mill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għal argumenti invokati fl-ewwel istanza)

10

2020/C 279/14

Kawża C-215/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus – il-Finlandja) – proċedura mressqa minn Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Provvista ta’ servizzi – Artikolu 135(1)(l) – Eżenzjoni mill-VAT – Kiri ta’ proprjetajiet immobbli – Kunċett ta’ “proprjetajiet immobbli” – Esklużjoni – Artikolu 47 – Post fejn jitwettqu tranżazzjonijiet taxxabbli – Forniment tas-servizzi relatati ma’ proprjetà immobbli – Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 282/2011 – Artikoli 13b u 31a – Armarji – Servizzi ta’ hosting fiċ-ċentru ta’ data)

10

2020/C 279/15

Kawża C-231/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – ir-Renju Unit) – Blackrock Investment Management (UK) Limited vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Eżenzjonijiet – Artikolu 135(1)(g) – Eżenzjonijiet mill-immaniġġar ta’ fondi speċjali ta’ investiment – Provvista ta’ unika użata għall-immaniġġjar ta’ fondi speċjali ta’ investiment u ta’ fondi oħra)

11

2020/C 279/16

Kawża C-380/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vs Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 2013/11/UE – Soluzzjoni extraġudizzjarja ta’ tilwim – Artikolu 13(1) u (2) – Informazzjoni obbligatorja – Aċċessibbiltà għall-informazzjoni)

12

2020/C 279/17

Kawża C-477/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Wien – l-Awstrija) – IE vs Magistrat der Stadt Wien (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Konservazzjoni tal-habitats naturali kif ukoll tal-fawna u l-flora selvaġġa – Direttiva 92/43/KEE – Artikolu 12(1) – Sistema ta’ protezzjoni stretta tal-ispeċi ta’ annimali – Anness IV – Cricetus cricetus (ħamster komuni) – Postijiet ta’ mistrieħ u siti ta’ tgħammir – Deterjorazzjoni jew qerda – Postijiet abbandunati)

12

2020/C 279/18

Kawża C-684/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – mk advokaten GbR vs MBK Rechtsanwälte GbR (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 5(1) – Użu fil-kummerċ ta’ sinjal identiku jew simili għal trade mark ta’ ħaddieħor għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili għal dawk li għalihom din it-trade mark hija rreġistrata – Portata tal-kelma “jużaw” – Reklam imqiegħed online fuq sit internet fuq ordni ta’ persuna li topera fil-kummerċ u wara riprodott fuq siti internet oħra)

13

2020/C 279/19

Kawża C-36/20 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana – Spanja) – proċedura li tikkonċerna lil VL (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari – Politika tal-ażil u tal-immigrazzjoni – Proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali – Direttiva 2013/32/UE – Artikolu 6 – Aċċess għall-proċedura – Applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali magħmula lil awtorità kompetenti taħt il-liġi nazzjonali sabiex tirreġistra tali applikazzjonijiet – Applikazzjoni magħmula lil awtoritajiet oħra li x’aktarx jirċievu tali applikazzjonijiet iżda li ma għandhomx, taħt il-liġi nazzjonali, kompetenza sabiex jirreġistrawhom – Kunċett ta’ “awtoritajiet oħra” – Artikolu 26 – Detenzjoni – Standards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali – Direttiva 2013/33/UE – Artikolu 8 – Detenzjoni tal-applikant – Raġunijiet għad-detenzjoni – Deċiżjoni li qiegħdet applikant f’detenzjoni minħabba nuqqas ta’ post ta’ akkomodazzjoni f’ċentru ta’ akkoljenza umanitarja)

14

2020/C 279/20

Kawża C-319/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sofiyski gradski sad (il-Bulgarija) fis-17 ta’ April 2019 – KPKONPI vs ZV, AX, “Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM” ООD

14

2020/C 279/21

Kawża C-798/19 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Ottubru 2019 minn Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-5 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-337/19 – Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël vs Il-Kummissjoni u Il-Kunsill tal-Ewropa

16

2020/C 279/22

Kawża C-893/19 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2019 minn Roxtec AB mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fl-24 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-261/18, Roxtec vs EUIPO – Wallmax

16

2020/C 279/23

Kawża C-80/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Bucureşti (ir-Rumanija) fit-12 ta’ Frar 2020 – Wilo Salmson France SAS vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

17

2020/C 279/24

Kawża C-81/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Bucureşti (ir-Rumanija) fit-12 ta’ Frar 2020 – SC Mitliv Exim SRL vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Kawża C-99/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Alba Iulia (ir-Rumanija) fl-24 ta’ Frar 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing vs Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Kawża C-116/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Timişoara (ir-Rumanija) fit-28 ta’ Frar 2020 – S. C. Avio Lucos SRL vs Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

19

2020/C 279/27

Kawża C-145/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fl-24 ta’ Marzu 2020 – DS vs Porsche Inter Auto GmbH & Co KG u Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Kawża C-148/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Köln (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Marzu 2020 – AC vs Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Kawża C-149/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Köln (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Marzu 2020 – DF vs Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Kawża C-150/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Köln (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Marzu 2020 – BD vs Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Kawża C-152/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Mureş (ir-Rumanija) fit-30 ta’ Marzu 2020 – DG, EH vs SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Kawża C-157/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-3 ta’ April 2020 – FI vs Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Kawża C-177/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fis-7 ta’ April 2020 – “Grossmania” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. vs Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Kawża C-178/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék [li qabel kienet Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija)] fis-7 ta’ April 2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft vs Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Kawża C-189/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fil-5 ta’ Mejju 2020 – Laudamotion GmbH vs Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Kawża C-190/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fil-5 ta’ Mejju 2020 – DocMorris NV vs Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Kawża C-197/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Mejju 2020 – KAHL GmbH & Co KG vs Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Kawża C-210/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-30 ta’ Marzu 2020 – Rad Service Srl Unipersonale et vs Del Debbio SpA et

27

2020/C 279/39

Kawża C-215/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Wiesbaden (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Mejju 2020 – JV vs Bundesrepublik Deutschland

27

2020/C 279/40

Kawża C-216/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Mejju 2020 – C.E. Roeper GmbH vs Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Kawża C-220/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Uffiċċju tal-Imħallef tal-paci ta’ Lanciano (l-Italja) fit-28 ta’ Mejju 2020 – XX vs OO

29

2020/C 279/42

Kawża C-222/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Wiesbaden (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Mejju 2020 – OC vs Bundesrepublik Deutschland

30

2020/C 279/43

Kawża C-224/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sø- og Handelsretten (id-Danimarka) fid-29 ta’ Mejju 2020 – Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S u H. Lundbeck A/S vs Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S u 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Kawża C-232/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (il-Ġermanja) fit-3 ta’ Ġunju 2020 – NP vs Daimler AG

33

2020/C 279/45

Kawża C-248/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta förvaltningsdomstolen (l-Isvezja) fid-9 ta’ Ġunju 2020 – Skatteverket vs Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Kawża C-252/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Ġunju 2020 – CY vs Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Kawża C-255/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Regionale del Lazio (l-Italja) fl-10 ta’ Ġunju 2020 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta vs Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Kawża C-257/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fid-9 ta’ Ġunju 2020 – “Viva Telecom Bulgaria” EOOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofija

36

2020/C 279/49

Kawża C-262/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rayonen sad Lukovit (il-Bulgarija) fil-15 ta’ Ġunju 2020 – VB vs Glavna direktsia “Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

37

2020/C 279/50

Kawża C-263/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Korneuburg (l-Awstrija) fil-15 ta’ Ġunju 2020 – Airhelp Limited vs Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Kawża C-270/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Korneuburg (l-Awstrija) fit-18 ta’ Ġunju 2020 – AG et vs Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Kawża C-275/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ġunju 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

39

2020/C 279/53

Kawża C-287/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hamburg (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ġunju 2020 – EL u CP vs Ryanair Designated Activity Company

39

 

Il-Qorti Ġenerali

2020/C 279/54

Kawża T-330/20: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2020 – ACMO et vs BUR

41

2020/C 279/55

Kawża T-338/20: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2020 – KI vs eu-LISA

42

2020/C 279/56

Kawża T-358/20: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2020 – Net Technologies Finland vs REA

42

2020/C 279/57

Kawża T-377/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2020 – KN vs KESE

43

2020/C 279/58

Kawża T-384/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2020 – Aÿfadi vs Il-Kummissjoni

44

2020/C 279/59

Kawża T-389/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ġunju 2020 – KO vs Il-Kummissjoni

45

2020/C 279/60

Kawża T-390/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2020 – Scandlines Danmark u Scandlines Deutschland vs Il-Kummissjoni

45

2020/C 279/61

Kawża T-391/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2020 – Stena Line Scandinavia vs Il-Kummissjoni

46

2020/C 279/62

Kawża T-393/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ġunju 2020 – Front Polisario vs Il-Kunsill

48

2020/C 279/63

Kawża T-397/20: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2020 – Allergan Holdings France vs EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM)

50

2020/C 279/64

Kawża T-403/20: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ġunju 2020 – Wuxi Suntech Power vs Il-Kummissjoni

50

2020/C 279/65

Kawża T-408/20: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Lulju 2020 – KR vs Il-Kummissjoni

52

2020/C 279/66

Kawża T-409/20: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2020 – KS vs Frontex

52

2020/C 279/67

Kawża T-417/20: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2020 – Esteves Lopes Granja vs EUIPO – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Kawża T-418/20: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2020 – GitLab vs EUIPO – Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Kawża T-419/20: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2020 – Deutsche Kreditbank vs SRB

55

2020/C 279/70

Kawża T-424/20: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2020 – Portigon vs SRB

55

2020/C 279/71

Kawża T-426/20: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2020 – Techniplan vs Il-Kummissjoni

56

2020/C 279/72

Kawża T-427/20: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2020 – Max Heinr.Sutor vs SRB

57

2020/C 279/73

Kawża T-428/20: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2020 – Deutsche Hypothekenbank vs SRB

58

2020/C 279/74

Kawża T-429/20: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2020 – Sedus Stoll vs EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Kawża T-430/20: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2020 – KV vs Il-Kummissjoni

60

2020/C 279/76

Kawża T-431/20: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2020 – UniCredit Bank vs SRB

61

2020/C 279/77

Kawża T-433/20: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2020 – KY vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

62

2020/C 279/78

Kawża T-436/20: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2020 – Sedus Stoll vs EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Kawża T-437/20: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2020 – Ultrasun vs EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Kawża T-450/20: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2020 – Tempora vs Il-Parlament

64


MT

 

Top