EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:061:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 61, 24 ta’ Frar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 61

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 63
24 ta' Frar 2020


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2020/C 61/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2020/C 61/02

Kawża C-16/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – Michael Dobersberger vs Magistrat der Stadt Wien (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikoli 56 u 57 TFUE – Libertà li jiġu pprovduti servizzi – Direttiva 96/71/KE – Applikabbiltà – Artikolu 1(3)(a) – Kollokament ta’ ħaddiema mwettaq fil-kuntest ta’ provvista ta’ servizzi – Provvista ta’ servizzi abbord ferroviji internazzjonali – Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi obbligi amministrattivi fir-rigward tal-kollokament ta’ ħaddiema)

2

2020/C 61/03

Kawża C-168/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesarbeitsgericht - il-Ġermanja) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG vs Günther Bauer (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Protezzjoni tal-ħaddiema impjegati fil-każ ta’ insolvenza tal-persuna li timpjega – Direttiva 2008/94/KE – Artikolu 8 – Skemi komplementari ta’ previdenza – Protezzjoni tad-drittijiet għal benefiċċji tax-xjuħija – Livell minimu ta’ protezzjoni ggarantita – Obbligu ta’ tpaċija mill-ex persuna li timpjega ta’ tnaqqis tal-pensjoni tal-irtirar professjonali – Organu estern ta’ previdenza – Effett dirett)

3

2020/C 61/04

Kawża C-176/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo, Spanja) – Club de Variedades Vegetales Protegidas vs Adolfo Juan Martínez Sanchís (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Dritt tal-Komunità tal-varjetajiet ta’ pjanti – Regolament (KE) Nru 2100/94 – Artikolu 13(2) u (3) – Effetti tal-protezzjoni – Sistema ta’ protezzjoni mifruxa fuq numru ta’ stadji – Żergħa ta’ kostitwenti tal-varjetajiet u ħsad tal-frott tagħhom – Distinzjoni bejn l-atti magħmula fuq il-kostitwenti tal-varjetajiet u dawk magħmula fuq il-materjal maħsud – Kunċett ta’ “użu mhux awtorizzat ta’ kostitwenti tal-varjetajiet” – Artikolu 95 – Drittijiet provviżorji)

4

2020/C 61/05

Kawża C-263/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Den Haag - il-Pajjiżi l-Baxxi) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers vs Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti tad-drittijiet tal-awtur u ta’ drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni – Direttiva 2001/29/KE – Artikolu 3(1) – Dritt ta’ komunikazzjoni lill-pubbliku – Tqegħid għad-dispożizzjoni – Artikolu 4 – Dritt ta’ distribuzzjoni – Eżawriment – Kotba elettroniċi – Suq virtwali ta’ kotba elettroniċi “użati”)

5

2020/C 61/06

Kawża C-360/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Cargill Deutschland GmbH vs Hauptzollamt Krefeld (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru 1360/2013 – Agrikoltura – Organizzazzjoni komuni tas-swieq – Settur taz-zokkor – Imposta fuq il-produzzjoni – Effett utli – Dritt għar-rimbors tas-somom imħallsa indebitament – Applikabbiltà tar-regoli nazzjonali dwar it-termini ta’ preskrizzjoni – Prinċipju ta’ effettività”)

5

2020/C 61/07

Kawża C-386/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven – il-Pajjiżi Baxxi) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika komuni tas-sajd – Regolamenti (UE) Nri 1303/2013, 1379/2013 u 508/2014 – Organizzazzjonijiet ta’ produtturi ta’ prodotti tas-sajd u tal-akwakultura – Pjanijiet ta’ produzzjoni u ta’ kummerċjalizzazzjoni – Appoġġ finanzjarju għat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet – Kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà tal-infiq – Marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri – Assenza ta’ possibbiltà fid-dritt nazzjonali li titressaq applikazzjoni għal appoġġ)

6

2020/C 61/08

Kawża C-389/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – il-Belġju) – Brussels Securities SA vs État belge (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sistema fiskali komuni applikabbli għall-kumpanniji omm u kumpanniji sussidjarji ta’ Stati Membri differenti – Direttiva 90/435/KEE – Prevenzjoni tat-taxxa doppja – L-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1) – Projbizzjoni li jiġu ntaxxati l-profitti rċevuti – Inklużjoni tad-dividend imqassam mis-sussidjarja mill-bażi taxxabbli tal-kumpannija omm – Tnaqqis tad-dividend imqassam mill-bażi taxxabbli tal-kumpannija omm u t-trasferiment tal-eċċess għas-snin taxxabbli sussegwenti ta’ tassazzjoni li ġejjin mingħajr limitazzjoni ratione temporis – Ordni ta’ imputazzjoni tat-tnaqqis fiskali fuq il-profitti – Telf ta’ vantaġġ fiskali”)

7

2020/C 61/09

Kawża C-390/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris - France) – proċeduri kriminali kontra X (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2000/31/KE – Servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni – Direttiva 2006/123/KE – Servizzi – Tqegħid f’kuntatt bejn ospitanti, professjonisti jew individwi privati, li jkollhom akkomodazzjoni għall-kiri ma’ persuni li jfittxu dan it-tip ta’ akkomodazzjoni – Klassifikazzjoni – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta għal ċerti restrizzjonijiet l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ aġent immobiljari – Direttiva 2000/31/KE – It-tieni inċiż tal-Artikolu 3(4)(b) – Obbligu li jiġu kkomunikati miżuri li jirrestrinġu l-libertà li jiġu pprovduti servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni – Nuqqas ta’ komunikazzjoni – Infurzabbiltà – Proċeduri kriminali b’kostituzzjoni ta’ parti ċivili)

8

2020/C 61/10

Kawża C-442/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Il-Bank Ċentrali Ewropew vs Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Appell – Rifjut li jingħata l-aċċess għad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) – Protokoll dwar l-Istatuti tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE – Artikolu 10(4) – Kunfidenzjalità tal-laqgħat – Riżultat tad-deliberazzjonijiet – Possibbiltà ta’ żvelar – Deċiżjoni 2004/258/KE – Aċċess għad-dokumenti tal-BĊE – Artikolu 4(1)(a) – Kunfidenzjalità tad-deliberazzjonijiet – Preġudizzju għall-protezzjoni tal-interess pubbliku)

9

2020/C 61/11

Kawża C-447/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Najvyšší súd Slovenskej republiky - is-Slovakkja) – UB vs Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sigurtà soċjali – Koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Artikolu 3 – Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae – Benefiċċju tax-xjuħija – Moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni Ewropea – Regolament (UE) Nru 492/2011 – Artikolu 7 – Ugwaljanza fit-trattament tal-ħaddiema nazzjonali u tal-ħaddiema migranti – Vantaġġi soċjali – Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tirriżerva l-għoti ta’ “allowance għar-rappreżentanti sportivi” biss għaċ-ċittadini ta’ dan l-Istat)

10

2020/C 61/12

Kawża C-477/18 u C-478/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18) vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (KE) Nru 882/2004 – Artikolu 27(1) u (4) – Punti 1 u 2 tal-Anness VI – Kontrolli uffiċjali tal-għalf u tal-prodotti tal-ikel – Finanzjament – Tariffi dovuti fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali – Kalkolu – Kunċett ta’ “persunal responsabbli għall-kontrolli uffiċjali” – Inklużjoni tal-persunal amministrattiv u ta’ appoġġ – Possibbiltà li jiġu ffatturati perijodi ta’ ħmistax-il minuta mitluba mill-biċċerija għall-finijiet ta’ kontrolli uffiċjali iżda mhux maħduma – Kundizzjonijiet)

11

2020/C 61/13

Kawża C-523/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Nacional - Spanja) – Engie Cartagena S.L. vs Ministerio para la Transición Ecológica, anciennement Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Suq intern tal-elettriku – Regoli komuni – Direttiva 2003/54/KE – Artikolu 3(2) – Direttiva 2009/72 – Artikolu 3(2) – Obbligi ta’ servizz pubbliku – Kunċett – Leġiżlazzjoni nazzjonali – Finanzjament tal-programmi ta’ effiċjenza tal-enerġija – Indikazzjoni ta’ produtturi tal-enerġija elettrika – Kontribuzzjoni obbligatorja)

12

2020/C 61/14

Kawża C-532/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – GN, irrappreżentata legalment minn HM vs ZU, bħala stralċjarju ta’ Niki Luftfahrt GmbH (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport bl-ajru – Konvenzjoni ta’ Montréal – Artikolu 17(1) – Responsabbiltà tat-trasportaturi bl-ajru f’każ ta’ inċident – Kunċett ta’ ‘inċident’ – Inġenju tal-ajru matul it-titjira – Qlib ta’ tazza tal-kafè mqiegħda fuq il-mejda li tingħalaq ta’ sît – Feriti fiżiċi kkawżati lill-passiġġier”)

13

2020/C 61/15

Kawża C-582/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Vicas Corp vs Il-Kummissjoni Ewropea, Furukawa Electric Co. Ltd (Appell – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq Ewropew tal-kejbils tal-elettriku taħt l-art u taħt il-baħar – Tqassim tas-suq fil-kuntest ta’ proġetti – Multi – Linji gwida għall-kalkolu tal-multi tas-sena 2006 – Determinazzjoni tal-piż relattiv tal-parteċipanti Ewropej u ta’ dawk mhux Ewropej fl-akkordju – Parteċipazzjoni ta’ impriżi Ewropej f’diversi livelli tal-akkordju – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament)

13

2020/C 61/16

Kawża C-589/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea, Viscas Corp. (Appell – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq Ewropew tal-kejbils tal-elettriku taħt l-art u taħt il-baħar – Tqassim tas-suq fil-kuntest ta’ proġetti – Multi – Linji gwida għall-kalkolu tal-multi tas-sena 2006 – Determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament)

14

2020/C 61/17

Kawża C-590/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Fujikura Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea, Viscas Corp. (Appell – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq Ewropew tal-kejbils tal-elettriku taħt l-art u taħt il-baħar – Tqassim tas-suq fil-kuntest ta’ proġetti – Multi – Linji gwida għall-kalkolu tal-multi tas-sena 2006 – Determinazzjoni tal-piż relattiv tal-parteċipanti Ewropej u ta’ dawk mhux Ewropej fl-akkordju – Parteċipazzjoni ta’ impriżi Ewropej f’diversi livelli tal-akkordju – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament)

15

2020/C 61/18

Kawża C-666/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d'appel de Paris - Franza) – IT Development SAS vs Free Mobile SAS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettwali – Rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Protezzjoni legali ta’ programmi tal-kompjuter – Direttiva 2009/24/KE – Kuntratt ta’ liċenzja ta’ softwer – Tibdil mhux awtorizzat tal-kodiċi sors ta’ programm tal-kompjuter minn persuna liċenzjata bi ksur tal-kuntratt ta’ liċenzja – Azzjoni għal ksur eżerċitata mill-awtur tas-softwer kontra l-persuna liċenzjata – Natura tas-sistema ta’ responsabbiltà applikabbli)

15

2020/C 61/19

Kawża C-715/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof - il-Ġermanja) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. vs Finanzamt Cuxhaven (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 98 – Possibbiltà għall-Istati Membri li japplikaw rata mnaqqsa ta’ VAT għal ċerti kunsinni ta’ oġġetti u provvisti ta’ servizzi – Punt 12 tal-Anness III – Rata mnaqqsa ta’ VAT applikabbli għall-kiri ta’ spazji f’siti ta’ kkampjar u ta’ spazji f’parks għall-karavani – Kwistjoni tal-applikabbiltà ta’ din ir-rata mnaqqsa għall-kiri ta’ postijiet għall-irmiġġ tad-dgħajjes f’marina – Paragun mal-kiri ta’ spazji għall-ipparkjar ta’ vetturi – Ugwaljanza fit-trattament – Prinċipju ta’ newtralità fiskali)

16

2020/C 61/20

Kawża C-752/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – il-Ġermanja) – Deutsche Umwelthilfe eV vs Freistaat Bayern (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Artikolu 6, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 47 u l-Artikolu 52(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Direttiva 2008/50/KE – Tniġġis atmosferiku – Kwalità tal-arja ċirkostanti – Pjan dwar il-kwalità tal-arja – Valuri ta’ limitu għad-diossidu tan-nitroġenu – Obbligu li jiġu adottati miżuri xierqa għal perijodu ta’ qbiż minimu – Obbligu għall-qrati nazzjonali li jieħdu kull miżura neċessarja – Rifjut minn gvern reġjonali li jikkonforma ruħu ma’ ordni ġudizzjarja – Detenzjoni intiża kontra rappreżentanti politiċi għoljin jew uffiċjali għoljin tar-reġjun ikkonċernat – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Dritt għal-libertà personali – Bażi legali – Proporzjonalità)

17

2020/C 61/21

Kawża C-696/19: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2019 minn Andreas Hauzenberger mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-11 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-349/18 – Andreas Hauzenberger vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

17

2020/C 61/22

Kawża C-855/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fit-22 ta’ Novembru 2019 – G. Sp. z o.o. vs Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

18

2020/C 61/23

Kawża C-866/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fis-27 ta’ Novembru 2019 – SC vs Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

19

2020/C 61/24

Kawża C-903/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fl-10 ta’ Diċembru 2019 – DQ vs Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics

20

2020/C 61/25

Kawża C-906/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fil-11 ta’ Diċembru 2019 – FO vs Ministère public

21

2020/C 61/26

Kawża C-911/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-13 ta’ Diċembru 2019 – Fédération bancaire française (FBF) vs Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2020/C 61/27

Kawża T-812/14 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – BPC Lux 2 et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat – Għajnuna mill-awtoritajiet Portugiżi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjoni finanzjarja Banco Espírito Santo – Ħolqien u kapitalizzazzjoni ta’ bank tranżitorju – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Assenza ta’ interess ġuridiku – Inammissibbiltà)

23

2020/C 61/28

Kawża T-14/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Il-Greċja vs Il-Kummissjoni (FEAGA u Feader – Spejjeż esklużi mill-finanzjament – Għajnuna diretta diżakkoppjata – korrezzjoni finanzjarja b’rata fissa – Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 – Artikolu 12 tar- Regolament Delegat (UE) Nruo907/2014 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Evalwazzjoni tad-dannu – Proporzjonalità)

24

2020/C 61/29

Kawża T-67/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Probelte vs Il-Kummissjoni (Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – Sustanza attiva 8-idrossikwinolina – Applikazzjoni għall-modifika tal-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni – Proċedura ta’ klassifikazzjoni u ta’ ttikkettjar armonizzati – Dritt għal smigħ – Aspettattivi leġittimi – Żball manifest ta’ evalwazzjoni)

24

2020/C 61/30

Kawża T-211/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Vanda Pharmaceuticals vs Il-Kummissjoni (“Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Talba għal awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali Fanaptum – iloperidone – Deċiżjoni ta’ rifjut tal-Kummissjoni – Regolament (KE) Nru 726/2004 – Evalwazzjoni xjentifika tar-riskji u tal-benefiċċji ta’ prodott mediċinali – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Proporzjonalità – Ugwaljanza fit-trattament”)

25

2020/C 61/31

Kawża T-457/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Zotkov vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Remunerazzjoni – Allowance tal-familja – Talba għall-assimilazzjoni ta’ persuna għal wild dipendenti – Kundizzjonijiet għall-għoti – Elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni – fil-kalkolu tal-manteniment – Żball ta’ liġi)

26

2020/C 61/32

Kawża T-501/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 19 ta’ Diċembru 2019 – Currency One vs EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedura għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea CINKCIARZ – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru distintiv – Assenza ta’ karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Kelma peġġorattiva li hija marbuta mal-prodotti jew mas-servizzi inkwistjoni”)

27

2020/C 61/33

Kawża T-509/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni (“FEAGA u Feader – Spejjeż esklużi mill-finanzjament – Termini applikabbli bejn diversi żjarat tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni – Tħabbir ta’ verifiki fuq il-post – Avviż impliċitu – Artikoli 25 u 26 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 809/2014 – Korrezzjoni finanzjarja b’rata fissa”)

27

2020/C 61/34

Kawża T-589/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Vins el Cep vs EUIPO Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea MIM NATURA – Reġistrazzjonijiet internazzjonali verbali u figurattivi u trade mark nazzjonali verbali preċedenti MM, MM u MUMM – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

28

2020/C 61/35

Kawża T-624/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Diċembru 2019 – Gres de Aragón vs EUIPO (GRES ARAGÓN) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva GRES ARAGÓN – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball ta’ liġi)

29

2020/C 61/36

Kawża T-647/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – ZQ vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku – Uffiċjali – Fastidju psikoloġiku – Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal – Talba għal assistenza — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal – Ċaħda ta’ talba – Terminu raġonevoli – Assenza ta’ prova prima facie – Obbligu ta’ motivazzjoni – Responsabbiltà)

30

2020/C 61/37

Kawża T-690/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Sony Interactive Entertainment Europe vs EUIPO – Vieta Audio (Vita) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Vita – Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali tad-deċiżjoni preċedenti – Artikolu 65(6) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 72(6) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Awtorità ta’ res judicata”)

30

2020/C 61/38

Kawża T-729/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – El Corte Inglés vs EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea LLOYD – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti LLOYD’S – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Assenza ta’ xebh tal-prodotti u tas-servizzi – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

31

2020/C 61/39

Kawża T-743/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Japan Tobacco vs EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva I.J. TOBACCO INDUSTRY – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti JTi – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

32

2020/C 61/40

Kawża T-28/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Karlovarské minerální vody vs EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea VERITEA – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 — Obbligu ta’ motivazzjoni)

33

2020/C 61/41

Kawża T-40/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Amigüitos pets & life vs EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea ONE – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001”)

33

2020/C 61/42

Kawża T-54/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 19 ta’ Diċembru 2019 – Nosio vs EUIPO (BIANCOFINO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea BIANCOFINO – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 94 tar-Regolament 2017/1001”)

34

2020/C 61/43

Kawża T-69/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Südwestdeutsche Salzwerke vs EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea Bad Reichenhaller Alpensaline – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

35

2020/C 61/44

Kawża T-175/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vs EUIPO (eVoter) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea eVoter – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Karattru deskrittiv – Nuqqas ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

36

2020/C 61/45

Kawża T-270/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Amazon Technologies vs EUIPO (ring) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva ring – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)

36

2020/C 61/46

Kawża T-188/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Diċembru 2019 – repowermap.org vs EUIPO – Repower (REPOWER) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali REPOWER – Revoka tad-deċiżjoni kkontestata – Tmiem tas-suġġett tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

37

2020/C 61/47

Kawża T-394/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2019 – Kipper vs Il-Kummissjoni (Prestatarju ta’ servizzi indipendenti tal-Kummissjoni (free-lance) – Talba intiża għall-benefiċċju minn diversi allowances soċjali mogħtija lill-uffiċjali fil-Kategorija B – Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni)

38

2020/C 61/48

Kawża T-756/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Diċembru 2019 – AG vs Europol (Rikors għal annullament – Servizz pubbliku – Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1889 dwar ix-xoljiment tal-fond tal-pensjoni tal-Europol – Irregolarità tal-proċedura prekontenzjuża – Inammissibbiltà)

38

2020/C 61/49

Kawża T-763/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Diċembru 2019 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Għajnuna mill-Istat – Għajnuna allegatament illegali implimentata mill-Ungerija favur impriżi li jimpjegaw ħaddiema b’diżabbiltà – Allegati deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jiddikjaraw il-miżura ta’ għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Bidu tad-dekorrenza – Konoxxenza miksuba – Prova – Obbligu ta’ diliġenza – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà”)

39

2020/C 61/50

Kawża T-12/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Diċembru 2019 – Nowhere vs EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) (“Trademark tal-Unjoni Ewropea – Revoka tad-deċiżjoni kkontestata – Tmiem tal-iskop tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

40

2020/C 61/51

Kawża T-66/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Diċembru 2019 – Vlaamse Gemeenschap u Vlaams Gewest vs Il-Parlament u l-Kunsill (“Rikors għal annullament – Suq intern – Libertajiet Fundamentali – Regolament (UE) 2018/1724 – Stabbiliment ta’ gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi – Awtorità infrastatali – Locus standi – Inċidenza individwali – Inammissibbiltà”)

40

2020/C 61/52

Kawża T-74/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – DK Company vs EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva DENIM HUNTER – Revoka tad-deċiżjoni kkontestata – Tmiem tas-suġġett tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

41

2020/C 61/53

Kawża T-154/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Diċembru 2019 – ZU vs SEAE (“Rikors għal annullament – Servizz pubbliku – Uffiċjali – Spejjeż ta’ missjoni – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Att li ma jikkawżax preġudizzju – Irregolarità tal-proċedura prekontenzjuża – Rikors prematur – Inammissibbiltà”)

42

2020/C 61/54

Kawża T-192/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Diċembru 2019 – Ceramica Flaminia vs EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva goclean – Revoka tad-deċiżjoni kkontestata – Artikolu 103 tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Tmiem tas-suġġett tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

43

2020/C 61/55

Kawża T-210/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Diċembru 2019 – Società Agricola Tenuta di Rimale et vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament - Politika agrikola komuni – Regoli vinkolanti dwar ir-regolamentazzjoni tal-provvista tal-ġobon b'denominazzjoni ta’ oriġini protetta – Ċaħda tat-talba ta’ atti ta’ implimentazzjoni – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà)

43

2020/C 61/56

Kawża T-297/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Diċembru 2019 – Dragomir vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali – L-Istat tad-dritt – Indipendenza tal-ġustizzja – Dritt għal smigħ xieraq – Protezzjoni tad-data personali – Nuqqas ta’ adozzjoni mill-Kummissjoni ta’ miżuri intiżi sabiex jiġi żgurat li r-Rumanija tosserva l-obbligi tagħha – Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

44

2020/C 61/57

Kawża T-319/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Diċembru 2019 – Gollnisch vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Regolamenti dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri tal-Parlament Ewropew – Modifika tal-iskema ta’ pensjoni komplimentari volontarja – Att regolatorju – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Dewmien – Att mhux suġġett għal rikors – Nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti formali – Inammissibbiltà”)

45

2020/C 61/58

Kawża T-360/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Jalkh vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew – Att li ma jistax jiġi kkonstestat – Att preparatorju – Inammissibbiltà”)

46

2020/C 61/59

Kawża T-654/19 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2019 – FF vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Dritt istituzzjonali – Responsabbiltà tal-Unjoni – Ritratt ta’ raġel użat bħala avviż relatat mas-saħħa – Rikors għad-danni – Talba għal miżuri provviżorji – Neċessità – Inammissibbiltà”)

46

2020/C 61/60

Kawża T-411/18: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2019 – WM vs Il-Kummissjoni

47

2020/C 61/61

Kawża T-827/19: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Diċembru 2019 – Gaspar vs Il-Kummissjoni

48

2020/C 61/62

Kawża T-846/19: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2019 – Golden Omega vs Il-Kummissjoni

48

2020/C 61/63

Kawża T-851/19: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2019 – Body Attack Sports Nutrition vs EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK)

49

2020/C 61/64

Kawża T-857/19: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2019 – Dehousse vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

50

2020/C 61/65

Kawża T-862/19: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2019 – Brasserie St Avold vs EUIPO (Forma ta’ flixkun)

51

2020/C 61/66

Kawża T-863/19: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2019 – Production Christian Gallimard vs EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)

52

2020/C 61/67

Kawża T-864/19: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2019 – AI et vs ECDC

53

2020/C 61/68

Kawża T-865/19: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2019 – Nevinnomysskiy Azot u NAK “Azot” vs Il-Kummissjoni

53

2020/C 61/69

Kawża T-869/19: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2019 – Tetra vs EUIPO – Neusta next (Wave)

54

2020/C 61/70

Kawża T-876/19: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2019 – Broadcom vs Il-Kummissjoni

55

2020/C 61/71

Kawża T-877/19: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2019 – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler vs EUIPO – Tigges (TOOLINEO)

56

2020/C 61/72

Kawża T-878/19: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2019 – Bende vs EUIPO — Julius-K9 (K-9)

57

2020/C 61/73

Kawża T-879/19: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2019 – Sumol + Compal Marcas vs EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

57

2020/C 61/74

Kawża T-884/19: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2019 – Folschette et vs Il-Kummissjoni

58

2020/C 61/75

Kawża T-886/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2019 – Design Light & Led Made in Europe e Design Luce & Led Made in Italy vs Il-Kummissjoni

59

2020/C 61/76

Kawża T-15/20: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2020 – Skyliners vs EUIPO – Sky (SKYLINERS)

60

2020/C 61/77

Kawża T-16/20: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2020 – Hub Culture vs EUIPO – PayPal (VEN)

61

2020/C 61/78

Kawża T-270/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2019 – O’Flynn et vs Il-Kummissjoni

62


MT

 

Top