EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:282:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 282, 20 ta’ Awwissu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 282

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
20 ta' Awwissu 2019


Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

2019/C 282/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew “Lejn qafas legali Ewropew adatt għall-intrapriżi tal-ekonomija soċjali” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

 

OPINJONIJIET

2019/C 282/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew “Għal implimentazzjoni aħjar tal-Pilastru Soċjali, il-promozzjoni ta’ servizzi essenzjali” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

7

2019/C 282/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew “Lejn konverġenza ekonomika u kompetittività aħjar fil-makroreġjuni, bħall-Istrateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju — ir-rwol tar-raggruppamenti transnazzjonali” (opinjoni esploratorja)

14


 

III   Atti preparatorji

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

2019/C 282/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa: analiżi u l-passi li jmiss”(COM(2018) 771 final)

20

2019/C 282/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew (is-Summit taż-Żona tal-Euro), lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Lejn rwol internazzjonali aktar b’saħħtu tal-euro”[COM(2018) 796 final]

27

2019/C 282/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri”(COM(2019) 151 final)

32

2019/C 282/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill — It-tisħiħ ulterjuri tal-Istat tad-Dritt fi ħdan l-Unjoni Is-sitwazzjoni bħalissa u l-passi li jmiss li jistgħu jittieħdu”(COM(2019) 163 final)

39

2019/C 282/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili”(COM(2019) 125 final — 2019/0070(COD))

49

2019/C 282/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni, u lill-Bank Ewropew tal-Investiment Pjaneta Nadifa għall-kulħadd Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima”(COM(2018) 773 final)

51


 

Rettifika

2019/C 282/10

Rettifika tal-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b’mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti”  ( ĠU C 240 , 16.7.2019 )

60


MT

 

Top