Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 280, 19 ta’ Awwissu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 280

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
19 ta' Awwissu 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 280/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 280/02

Kawża C-573/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Amsterdam — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra Daniel Adam Popławski (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Mandat ta’ arrest Ewropew — Deċiżjonijiet qafas — Assenza ta’ effett dirett — Supremazija tad-dritt tal-Unjoni — Konsegwenzi — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Il-punt 6 tal-Artikolu 4 — Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI — Artikolu 28(2) — Dikjarazzjoni ta’ Stat Membru li tippermettilu jibqa’ japplika l-istrumenti legali eżistenti fil-qasam tat-trasferiment tal-persuni kkundannati applikabbli qabel il-5 ta’ Diċembru 2011 — Dikjarazzjoni tardiva — Konsegwenzi)

2

2019/C 280/03

Kawża C-597/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Grondwettelijk Hof — il-Belġju) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries et vs Ministerraad (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 132(1)(ċ) — Eżenzjonijiet — Professjonijiet mediċi u paramediċi — Kiroprattika u osteopatija — Artikolu 98 — Punti 3 u 4 tal-Anness III — Prodotti mediċinali u mezzi mediċi — Rata mnaqqsa — Provvista fil-kuntest ta’ interventi jew ta’ trattamenti ta’ natura terapewtika — Rata normali — Provvista fil-kuntest ta’ interventi jew ta’ trattamenti ta’ natura estetika — Prinċipju ta’ newtralità fiskali — Żamma tal-effetti ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni)

3

2019/C 280/04

Kawża C-723/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — il-Belġju) — Lies Craeynest et vs Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2008/50/KE — Artikoli 6, 7, 13 u 23 — Anness III — Evalwazzjoni tal-kwalità tal-arja — Kriterji li jippermettu li jiġi kkonstatat qbiż tal-valuri limitu tad-dijossidu tan-nitroġenu — Kejl bl-użu ta’ punti ta’ kampjunament fissi — Għażla ta’ siti xierqa — Interpretazzjoni tal-valuri mkejla mill-punti ta’ kampjunament — Obbligi tal-Istati Membri — Stħarriġ ġudizzjarju — Intensità tal-istħarriġ — Setgħa li tingħata ordni)

4

2019/C 280/05

Kawża C-729/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2019 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 258 TFUE — Artikolu 49 TFUE — Direttiva 2006/123/KE — Artikolu 15(2) u (3) — Direttiva 2005/36/KE — Artikoli 13, 14, 50 u l-Anness VII — Libertà ta’ stabbiliment — Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali — Regoli nazzjonali dwar il-fornituri ta’ taħriġ tal-medjaturi)

5

2019/C 280/06

Kawża C-159/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-juge de paix du troisième canton de Charleroi — Il-Belġju) — André Moens vs Ryanair Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 5(3) — Kumpens tal-passiġġieri fil-każ ta’ rifjut ta’ imbark u ta’ kanċellazzjoni jew ta’ dewmien twil ta’ titjira — Portata — Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens — Kunċett ta’ “ċirkustanzi straordinarji” — Preżenza ta’ petrol fuq runway ta’ ajruport)

6

2019/C 280/07

Kawża C-247/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2019 — Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Fond Soċjali Ewropew (FSE) — Programm Operattiv taħt l-Objettiv 1 għar-Reġjun ta’ Sicilia (2000-2006) — Tnaqqis tal-kontribuzzjoni finanzjarja inizjalment mogħtija — Regolament (KE) Nru 1260/1999 — Artikolu 39 — Setgħat ta’ kontroll — Verifiki meħtieġa — Korrezzjonijiet finanzjarji — Kalkolu — Metodu b’estrapolazzjoni)

7

2019/C 280/08

Kawża C-348/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato — l-Italja) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Imposta addizzjonali fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib — Regolament (KEE) Nru 3950/92 — It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) — Stabbiliment tal-kontribuzzjoni tal-produtturi għall-ħlas tal-imposta addizzjonali dovuta — Allokazzjoni mill-ġdid tal-kwantitajiet ta’ referenza mhux użati — Miżura nazzjonali li talloka mill-ġdid il-kwantitajiet mhux użati abbażi ta’ kriterji oġġettivi ta’ prijorità)

7

2019/C 280/09

Kawża C-407/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Višje sodišče v Mariboru — Is-Slovenja) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar vs Addiko Bank d.d. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Proċedura ta’ eżekuzzjoni forzata ta’ kreditu ipotekarju — Att notarili direttament infurzabbli — Stħarriġ ġudizzjarju tal-klawżoli inġusti — Sospensjoni tal-eżekuzzjoni forzata — Nuqqas ta’ kompetenza tal-qorti adita bit-talba għal eżekuzzjoni forzata — Protezzjoni tal-konsumatur — Prinċipju ta’ effettività — Interpretazzjoni konformi)

8

2019/C 280/10

Kawża C-518/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresní soud v Českých Budějovicích — ir-Repubblika Ċeka) — RD vs SC (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 805/2004 — Titolu eżekuttiv Ewropew għad-djun mhux ikkontestati — Ċertifikazzjoni ta’ deċiżjoni ġudizzjarja bħala titolu eżekuttiv Ewropew — Standards minimi applikabbli għall-proċeduri relatati mad-djun mhux ikkontestati — Konvenut mingħajr indirizz magħruf li ma jidhirx fis-seduta)

9

2019/C 280/11

Kawża C-619/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Ġunju 2019 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1) TUE — L-istat tad-dritt — Protezzjoni ġudizzjarja effettiva fl-oqsma koperti mid-dritt tal-Unjoni — Prinċipji ta’ irremovabbiltà u ta’ indipendenza tal-imħallfin — Tnaqqis tal-età tal-irtirar tal-imħallfin tal-Qorti Suprema — Applikazzjoni għall-imħallfin fil-kariga — Possibbiltà ta’ tkomplija tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tal-imħallef lil hinn minn din l-età suġġetta għall-kisba ta’ awtorizzazzjoni li tirriżulta mid-deċiżjoni diskrezzjonali tal-President tar-Repubblika”)

9

2019/C 280/12

Kawża C-131/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-11 ta’ April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Vanessa Gambietz vs Erika Ziegler (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dritt tal-kumpanniji — Ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali — Direttiva 2011/7/UE — Artikolu 6 — Kumpens għall-ispejjeż tal-irkupru — Ħlas ta’ somma fissa u ta’ kumpens raġonevoli — Tnaqqis mis-somma fissa tal-ispejjeż sostnuti sabiex jitqabbad avukat qabel ma tiġi adita qorti)

10

2019/C 280/13

Kawża C-293/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Galicia) — Spanja — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia vs Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim — qafas ETUC, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien iddeterminat — Kalwżoli 2 u 3 — Kunċett ta’ “ħaddiem għal żmien iddeterminat” — Klawżola 4 — Prinċipju ta’ non-diskriminazzjoni — Paragunabbiltà tas-sitwazzjonijiet — Ġustifikazzjoni — Kumpens f’każ ta’ rexxissjoni ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien mhux iddeterminat għal raġuni oġġettiva — Assenza ta’ kumpens fl-iskadenza ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien iddeterminat ta’ qabel id-dottorat)

11

2019/C 280/14

Kawża C-646/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta’ April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spanja) — OD vs Ryanair DAC (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (UE) Nru 1215/2012 — Determinazzjoni tal-qorti li għandha ġurisdizzjoni sabiex tieħu konjizzjoni ta’ talba għal kumpens għal titjira mdewma — Artikolu 26 — Estensjoni taċita — Ħtieġa għall-konvenut li jidher għas-seduta)

12

2019/C 280/15

Kawża C-657/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta’ April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Općinski sud u Novom Zagrebu) — il-Kroazja — Hrvatska radiotelevizija vs TY (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 805/2004 — Titolu eżekuttiv Ewropew — Nutara li jaġixxu fil-kuntest ta’ proċeduri ta’ eżekuzzjoni forzata abbażi ta’ dokument awtentiku — Proċeduri mhux kontradittorji — Artikolu 18 TFUE — Diskriminazzjoni inversa — Assenza ta’ konnesjoni mad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

12

2019/C 280/16

Kawża C-834/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — il-Portugall) — Rolibérica Lda vs Autoridade para as Condições do Trabalho (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Trasport bit-triq — Regolament (KE) Nru 561/2006 — Artikolu 4(i) — Kunċett ta’ “ġimgħa” — Perijodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa — Metodi ta’ kalkolu)

13

2019/C 280/17

Kawża C-680/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obvodní soud pro Prahu 5 (ir-Repubblika Ċeka) fil-5 ta’ Novembru 2018 — HJ vs II

14

2019/C 280/18

Kawża C-739/18: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2018 minn Chefaro Ireland DAC mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-905/16 — Chefaro Ireland DAC vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

14

2019/C 280/19

Kawża C-819/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 minn Next design+produktion GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-18 ta’ Ottubru 2018 fil-Kawża T-533/17 — Next design+produktion GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

15

2019/C 280/20

Kawża C-31/19 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2019 minn Seven SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-21 ta’ Novembru 2019 fil-Kawża T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial vs EUIPO — Seven

15

2019/C 280/21

Kawża C-36/19 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2019 minn Daico International BV mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-22 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-356/17: Daico International vs EUIPO — American Franchise Marketing

16

2019/C 280/22

Kawża C-221/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Gdańsku (il-Polonja) fil-11 ta’ Marzu 2019 — Proċeduri kriminali kontra AV

16

2019/C 280/23

Kawża C-222/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Opatowie (il-Polonja) fit-8 ta’ Marzu 2019 — BW vs D.R.

17

2019/C 280/24

Kawża C-252/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Opatowie (il-Polonja) fl-20 ta’ Marzu 2019 — QL S.A. w B. vs C.G.

18

2019/C 280/25

Kawża C-289/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof Den Haag (il-Pajjiżi l-Baxxi) fid-9 ta’ April 2019 — Dexia Nederland BV vs Z

18

2019/C 280/26

Kawża C-314/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanja) fis-16 ta’ April 2019 — R.C.C. vs M.O.L.

19

2019/C 280/27

Kawża C-335/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fl-24 ta’ April 2019 — E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. Vs Minister Finansów

20

2019/C 280/28

Kawża C-342/19 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ April 2019 minn Fabio De Masi u Yanis Varoufakis mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-12 ta’ Marzu 2019 fil-Kawża T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

20

2019/C 280/29

Kawża C-356/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (il-Polonja) fit-3 ta’ Mejju 2019 — Delfly sp. z o.o. vs Travel Service Polska sp. z o.o.

22

2019/C 280/30

Kawża C-370/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Mejju 2019 — GE vs Société Air France

23

2019/C 280/31

Kawża C-383/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (il-Polonja) fil-15 ta’ Mejju 2019 — Powiat Ostrowski vs Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

23

2019/C 280/32

Kawża C-391/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fil-21 ta’ Mejju 2019 — “Unipack” АD vs Direktor na Teritorialna direktsiya “Dunavska” kam Agentsiya “Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

24

2019/C 280/33

Kawża C-406/19 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Mejju 2019 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fl-20 ta’ Marzu 2019 fil-Kawża T-237/17, Spanja vs Il-Kummissjoni

25

2019/C 280/34

Kawża C-439/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Satversmes tiesa (il-Latvja) fil-11 ta’ Ġunju 2019 — B vs Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

Kawża C-450/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (il-Finlandja) fit-13 ta’ Ġunju 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

Kawża C-454/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Heilbronn (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Ġunju 2019 — Proċeduri kriminali kontra ZW

27

2019/C 280/37

Kawża C-456/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Svea Hovrätt (L-Isvezja) fl-14 ta’ Ġunju 2019 — Östgötatrafiken AB vs Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

Kawża C-459/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (ir-Renju Unit) fis-17 ta’ Ġunju 2019 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs vs Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

Kawża C-463/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil de prud’hommes de Metz (Franza) fit-18 ta’ Ġunju 2019 — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle vs Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

Kawża C-467/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fid-19 ta’ Ġunju 2019 — Proċeduri kriminali kontra QR

29

2019/C 280/41

Kawża C-470/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court (l-Irlanda) fis-17 ta’ Ġunju 2019 — Friends of the Irish Environment Limited vs Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

Kawża C-472/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fl-20 ta’ Ġunju 2019 — Vert Marine SAS vs Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

31

2019/C 280/43

Kawża C-489/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kammergericht Berlin (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Ġunju 2019 — proċeduri kriminali kontra NJ

31

2019/C 280/44

Kawża C-50/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesverwaltungsgericht Steiermark — l-Awstrija) — Mijo Meštrović vs Bezirkshauptmannschaft Murtal, fil-preżenza ta’: Finanzpolizei

32

2019/C 280/45

Kawża C-69/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ April 2019 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja, sostnuta minn: Ir-Renju tal-Belġju, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Ir-Repubblika Franċiża

32

2019/C 280/46

Kawża C-391/18: Digriet tal-President tad-Disa’ Awla tat-8 ta’ April 2019 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Kroazja

33

2019/C 280/47

Kawża C-437/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari taSąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — il-Polonja) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach vs Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, fil-preżenza ta’: NJ

33

2019/C 280/48

Kawża C-758/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta April 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Landesgericht Korneuburg — l-Awstrija) — Bulgarian Air Charter Limited vs NE

33

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 280/49

Kawża T-542/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2019 — BEI vs Is-Sirja (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ self ‘Port of Tartous’ Nru 22057 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ftehim — Rimbors tas-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja”)

34

2019/C 280/50

Kawża T-543/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2019 — BEI vs Is-Sirja (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ self ‘Syrian Healthcare’ Nru 21595 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ftehim — Rimbors tas-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja”)

35

2019/C 280/51

Kawża T-588/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2019 — BEI vs Is-Sirja (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ self ‘Euphrates Drainage and Irrigation’ Nru 80211 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ftehim — Rimbors tas-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja”)

36

2019/C 280/52

Kawża T-589/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2019 — BEI vs Is-Sirja (Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ self “Aleppo Tall Kojak Road Project” Nru 60136 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ftehim — Rimbors tas-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja)

37

2019/C 280/53

Kawża T-590/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2019 — BEI vs Is-Sirja (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ self ‘Water Supply Sweida Region’ Nru 80212 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ftehim — Rimbors tas-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja”)

38

2019/C 280/54

Kawża T-591/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2019 — BEI vs Is-Sirja (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ self ‘Water Supply Deir Ez Zor Region’ Nru 80310 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ftehim — Rimbors tas-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja”)

39

2019/C 280/55

Kawża T-244/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ġunju 2019 — Synergy Hellas vs Il-Kummissjoni (“Riċerka u żvilupp teknoloġiku — Regolament finanzjarju — Sitt Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2002-2006) — Ftehim ta’ sussidju J-Web — Deċiżjoni li teżegwixxi rkupru — Proporzjonalità — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

40

2019/C 280/56

Kawża T-299/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ġunju 2019 — Strabag Belgium vs Il-Parlament (“Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Xogħlijiet minn kuntrattur ġenerali fuq il-bini tal-Parlament Ewropew fi Brussell — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerenti oħra — Offerta anormalment baxxa — Rikors għal annullament — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

40

2019/C 280/57

Kawża T-652/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ġunju 2019 — Porus vs EUIPO (oral Dialysis) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali oral Dialysis — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

41

2019/C 280/58

Kawża T-306/19: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2019 — Graanhandel P. van Schelven vs Il-Kummissjoni

42

2019/C 280/59

Kawża T-393/19: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2019 — Catasta vs Il-Parlament

43

2019/C 280/60

Kawża T-394/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Zecchino vs Il-Parlament

43

2019/C 280/61

Kawża T-395/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Tognoli vs Il-Parlament

44

2019/C 280/62

Kawża T-396/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Allione vs Il-Parlament

45

2019/C 280/63

Kawża T-397/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Novati vs Il-Parlament

45

2019/C 280/64

Kawża T-398/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Paciotti vs Il-Parlament

46

2019/C 280/65

Kawża T-403/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Fantuzzi vs Il-Parlament

47

2019/C 280/66

Kawża T-404/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Lavarra vs Il-Parlament

47

2019/C 280/67

Kawża T-405/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Malerba vs Il-Parlament

48


MT

 

Top