EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 270, 12 ta’ Awwissu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 270

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
12 ta' Awwissu 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 270/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 270/02

Kawża C-458/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Saarbrücken — il-Ġermanja) — proċeduri kriminali kontra K.P. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Ġlieda kontra t-terroriżmu — Miżuri restrittivi adottati kontra ċerti persuni u entitajiet — Iffriżar ta’ fondi — Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK — Artikolu 1(4) u (6) — Regolament (KE) Nru 2580/2001 — Artikolu 2(3) — Deċiżjoni tal-Kunsill li żżomm organizzazzjoni fuq il-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet involuti f’atti terroristiċi — Validità)

2

2019/C 270/03

Kawża C-612/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) — ir-Renju Unit) — C & J Clark International Ltd vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Antidumping — Interpretazzjoni u validità ta’ regolamenti li jimponu mill-ġdid dazji antidumping wara l-għoti, mill-Qorti tal-Ġustizzja, ta’ sentenza li tiddikjara invalidità — Bażi legali — Nuqqas ta’ retroattività — Preskrizzjoni)

3

2019/C 270/04

Kawża C-591/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Ġunju 2019 — Ir-Repubblika tal-Awstrija vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 18, 34, 56 u 92 TFUE — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprevedi tariffa għall-użu tal-infrastrutturi għall-vetturi bil-mutur privati — Sitwazzjoni li fiha s-sidien ta’ vetturi rreġistrati f’dan l-Istat Membru jibbenefikaw minn eżenzjoni tat-taxxa fuq il-vetturi bil-mutur ta’ ammont li jikkorrispondi għal din it-tariffa)

4

2019/C 270/05

Kawża C-607/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ l’ Högsta förvaltningsdomstolen — L-Isvezja) — Skatteverket vs Memira Holding AB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-kumpanniji — Grupp ta’ kumpanniji — Libertà ta’ stabbiliment — Tnaqqis tat-telf subit minn sussidjarja mhux residenti — Kunċett ta’ “telf definittiv” — Amalgamazzjoni-assorbiment tas-sussidjarja mill-kumpannija omm — Leġiżlazzjoni tal-Istat ta’ residenza tas-sussidjarja li tipprovdi għat-tnaqqis tat-telf fil-kuntest ta’ amalgamazzjoni biss lill-entità li tkun sostnietu)

5

2019/C 270/06

Kawża C-608/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ l’Högsta förvaltningsdomstolen — l-Isvezja) — Skatteverket/Holmen AB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-kumpanniji — Grupp ta’ kumpanniji — Libertà ta’ stabbiliment — Tnaqqis tat-telf subit minn sussidjarja mhux residenti — Kunċett ta’ “telf definittiv” — Applikazzjoni lil sussidjarja — Leġiżlazzjoni tal-Istat ta’ residenza tal-kumpannija omm li tirrikjedi li din tkun proprejtarja diretta tas-sussidjarja — Leġiżlazzjoni tal-Istat ta’ residenza tas-sussidjarja li tillimita l-imputazzjoni tat-telf u li tipprojbixxih fis-sena tal-istralċ)

6

2019/C 270/07

Kawża C-660/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2019 — RF vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għal annullament — Komunikazzjoni tar-rikors permezz tal-faks — Preżentata wara l-iskadenza tat-terminu għall-preżentata tal-oriġinal tar rikors fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali — Dewmien fil-kunsinna tal-posta — Kunċett ta’ “forza maġġuri jew ta’ każ fortuwitu”)

7

2019/C 270/08

Kawża C-682/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Verwaltungsgericht Berlin — il-Ġermanja) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ambjent — Direttiva 2003/87/KE — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra — Impjant ta’ trattament ta’ gass naturali — Irkupru tal-kubrit — “Proċess Claus” — Produzzjoni ta’ elettriku f’apparat awżiljarju — Produzzjoni ta’ sħana — Emissjoni ta’ diossidu tal-karbonju (CO2) inerenti — Artikolu 2(1) — Kamp ta’ applikazzjoni — Anness I — Attività ta’ “kombustjoni ta’ karburanti” — Artikolu 3(u) — Kunċett ta’ “ġeneratur tal-elettriku” — Artikolu 10a(3) u (4) — Sistema tranżitorja ta’ allokazzjoni armonizzata ta’ kwoti ta’ emissjonijiet mingħajr ħlas — Deċiżjoni 2011/278/UE — Kamp ta’ applikazzjoni — Artikolu 3(c) — Kunċett ta’ “subinstallazzjoni ta’” parametru referenzjarju tas-sħana)

7

2019/C 270/09

Kawża C-1/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa — il-Latvja) — “Oribalt Rīga” SIA, li kienet “Oriola Rīga” SIA vs Valsts ieņēmumu dienests (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Unjoni doganali — Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Artikolu 30(2)(b) u (ċ) — Regolament (KEE) Nru 2454/93 — Artikolu 152(1)(a) u (b) — Determinazzjoni tal-valur doganali tal-merkanzija — Kunċett ta’ “merkanzija simili” — Prodotti mediċinali — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ kull element li jista’ jkollu effett fuq il-valur ekonomiku tal-prodott mediċinali kkonċernat — Terminu ta’ 90 jum li fih il-merkanzija importata għandha tinbiegħ fl-Unjoni Ewropea — Terminu finali — Assenza ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-iskontijiet kummerċjali)

8

2019/C 270/10

Kawża C-41/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — l-Italja) — Meca Srl vs Comune di Napoli (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2014/24/UE — Artikolu 57(4)(c) u (g) — Għoti ta’ kuntratti pubbliċi — Motivi fakultattivi ta’ esklużjoni mill-parteċipazzjoni għal proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt — Kondotta professjonali serjament skorretta li tqajjem dubji dwar l-integrità tal-operatur ekonomiku — Xoljiment ta’ kuntratt preċedenti minħabba nuqqasijiet fit-twettiq tal-eżekuzzjoni tiegħu — Rikors li jipprekludi lill-awtorità kontraenti milli tevalwa n-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kuntrattwali sakemm tiġi konkluża l-proċedura ġudizzjarja)

9

2019/C 270/11

Kawża C-72/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spanja) — Daniel Ustariz Aróstegui vs Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Il-punt 1 tal-klawżola 4 — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Is-settur pubbliku tat-tagħlim — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tagħti suppliment ta’ remunerazzjoni biss lill-għalliema li huma impjegati fil-kuntest ta’ relazzjoni ta’ xogħol għal żmien indeterminat bħala uffiċjali permanenti — Esklużjoni ta’ għalliema impjegati bħala membri tal-persunal bil-kuntratt impjegati fis-servizz pubbliku għal żmien determinat — Kunċett ta’ “raġunijiet oġġettivi” — Karatteristiċi inerenti għall-istatus ta’ uffiċjal permanenti)

10

2019/C 270/12

Kawża C-100/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Línea Directa Aseguradora SA vs Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ċivili li tirriżulta mill-użu ta’ vetturi bil-mutur — Direttiva 2009/103/KE — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3 — Kunċett ta’ “użu ta’ vetturi” — Dannu materjali kkawżat lil proprjetà immobbli minn ħruq ta’ vettura pparkjata fil-parkeġġ privat ta’ din il-proprjetà — Kopertura mill-assigurazzjoni obbligatorja)

11

2019/C 270/13

Kawża C-291/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel București — ir-Rumanija) — Grup Servicii Petroliere SA vs Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 148(a) u (ċ) — Eżenzjonijiet marbuta mat-trasport internazzjonali — Kunsinna ta’ pjattaformi għat-tħaffir offshore li kapaċi jerfgħu lilhom innifishom — Kunċett ta’ “bastiment użat għan-navigazzjoni f’ibħra internazzjonali” — Portata)

12

2019/C 270/14

Kawża C-404/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeidsrechtbank Antwerpen — il-Belġju) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vs WTG Retail BVBA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2006/54/KE — Ugwaljanza fit-trattament bejn irġiel u nisa — Aċċess għall-impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol — Artikolu 24 — Protezzjoni mill-miżuri ta’ ritaljazzjoni — Ċaħda ta’ kandidata għall-impjieg minħabba t-tqala tagħha — Ħaddiem li intervjena favur din il-kandidata — Tkeċċija tal-ħaddiem)

12

2019/C 270/15

Kawża C-313/19 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ April 2019 mill-Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-14 ta’ Frar 2019 fil-Kawża T-125/18, Associazione GranoSalus vs Il-Kummissjoni

13

2019/C 270/16

Kawża C-336/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Grondwettelijk Hof (il-Qorti Kostituzzjonali, il-Belġju) fit-18 ta’ April 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België et, Unie Moskeeën Antwerpen VZW u Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG u KH, Executief van de Moslims van België et, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial u Congrès juif européen VZW et, partijiet oħra: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA et u Centraal Israëlitisch Consistorie van België et, Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Kawża C-360/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-3 ta’ Mejju 2019 — Crown Van Gelder BV vs Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Kawża C-361/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-3 ta’ Mejju 2019 — De Ruiter vof vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Affaire C-372/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Ondernemingsrechtbank Antwerpen (il-Belġju) fl-10 ta’ Mejju 2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) vs Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Kawża C-384/19: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Mejju 2019 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

18

2019/C 270/21

Kawża C-387/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Belġju) fis-17 ta’ Mejju 2019 — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel vs Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Kawża C-388/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (il-Portugall) fis-17 ta’ Mejju 2019 — MK vs Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Kawża C-392/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Mejju 2019 — VG Bild-Kunst vs Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Kawża C-401/19: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Mejju 2019 — Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

21

2019/C 270/25

Kawża C-403/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'État (Franza) fl-24 ta’ Mejju 2019 — Société Générale SA vs Ministre de l’Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Kawża C-437/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour administrative (il-Lussemburgu) fil-31 ta’ Mejju 2019 — L-Istat tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu vs L

23

2019/C 270/27

Kawża C-441/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-12 ta’ Ġunju 2019 — TQ vs Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Kawża C-445/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (Id-Danimarka) fis-6 ta’ Ġunju 2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd. vs TV2/Danmark A/S u Ir-Renju tad-Danimarka

24

2019/C 270/29

Kawża C-475/19 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Ġunju 2019 mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-10 ta’ April 2019 fil-Kawża T-229/17, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

25

2019/C 270/30

Kawża C-498/19 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2019 minn Rumanija mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-30 ta’ April 2019 fil-Kawża T-530/18, Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni

27

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 270/31

Kawża T-488/18: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2019 — XC vs Il-Kummissjoni

29

2019/C 270/32

Kawża T-236/19: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize vs Il-Kummissjoni u EACEA

30

2019/C 270/33

Kawża T-297/19: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2019 — Dragomir vs Il-Kummissjoni

31

2019/C 270/34

Kawża T-330/19: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2019 — PNB Banka et vs BĊE

32

2019/C 270/35

Kawża T-344/19: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2019 — Front Polisario vs Il-Kunsill

33

2019/C 270/36

Kawża T-356/19: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2019 — Front Polisario vs Il-Kunsill

35

2019/C 270/37

Kawża T-358/19: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2019 — Groupe Canal + vs Il-Kummissjoni

35

2019/C 270/38

Kawża T-367/19: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ġunju 2019 — Camerin vs Il-Kummissjoni

36

2019/C 270/39

Kawża T-368/19: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2019 — Datenlotsen Informationssysteme vs Il-Kummissjoni

37

2019/C 270/40

Kawża T-375/19: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ġunju 2019 — Pisoni vs Il-Parlament

39

2019/C 270/41

Kawża T-377/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2019 — Topcart vs EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Kawża T-378/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2019 — Topcart vs EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Kawża T-379/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation vs EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Kawża T-380/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation vs EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

Kawża T-381/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2019 — adp Gauselmann vs EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Kawża T-382/19: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2019 — Turk Hava Yollari vs EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Kawża T-383/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2019 — CI et vs Il-Parlament u l-Kunsill

45

2019/C 270/48

Kawża T-385/19: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2019 — Mazzone vs Il-Parlament

46

2019/C 270/49

Kawża T-388/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Puigdemont i Casamajó and Comín i Oliveres vs Il-Parlament

47

2019/C 270/50

Kawża T-389/19: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2019 — Coppo Gavazzi vs Il-Parlament

48

2019/C 270/51

Kawża T-390/19: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2019 — Muscardini vs Il-Parlament

50

2019/C 270/52

Kawża T-391/19: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2019 — Vinci vs Il-Parlament

50

2019/C 270/53

Kawża T-392/19: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2019 — Mantovani vs Il-Parlament

51

2019/C 270/54

Kawża T-400/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 — Iccrea Banca vs CRU

52


MT

 

Top