EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:093:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 93, 11 ta' Marzu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 93

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
11 ta' Marzu 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 93/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/C 93/02

Kawża C-310/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Spetsializiran nakazatelen sad – il-Bulgarija) – proċeduri kriminali kontra Petar Dzivev et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 325(1) TFUE — Il-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej — Proċeduri kriminali li jikkonċernaw reati fil-qasam tal-VAT — Prinċipju ta’ effettività — Produzzjoni tal-provi — Interċettazzjonijiet telefoniċi — Awtorizzazzjoni mogħtija minn awtorità ġudizzjarja li ma għandhiex kompetenza — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ dawn l-interċettazzjonijiet bħala provi — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Projbizzjoni)

2

2019/C 93/03

Kawża C-162/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-16 ta’ Jannar 2019 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(1) — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva b’element verbali LUBELSKA — Element dominanti u distintiv)

3

2019/C 93/04

Kawża C-165/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État –Franza) – Morgan Stanley & Co International plc vs Ministre de l’Économie et des Finances (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Is-Sitt Direttiva 77/388/KEE — Direttiva 2006/112/KE — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Oġġetti u servizzi użati kemm għat-tranżazzjonijiet taxxabbli kif ukoll għal tranżazzjonijiet eżenti (oġġetti u servizzi għal użu mħallat) — Determinazzjoni tat-tnaqqis pro rata applikabbli — Fergħa stabbilita fi Stat Membru differenti minn dak tas-sede tal-kumpannija — Spejjeż imwettqa mill-fergħa, iddedikati esklużivament għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet tas-sede — Spejjeż ġenerali tal-fergħa użati għat-twettiq kemm tat-tranżazzjonijiet tagħha kif ukoll għal dawk tas-sede)

3

2019/C 93/05

Kawża C-168/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-17 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kúria – l-Ungerija) – SH vs TG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja — Sensiela ta’ kuntratti intiżi li jikkostitwixxu garanzija favur entità inkluża f’lista ta’ ffriżar ta’ fondi — Ħlas ta’ spejjeż skont kuntratti ta’ kontrogaranzija — Regolament (UE) Nru 204/2011 — Artikolu 5 — Kunċett ta’ “fondi mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ entità msemmija fl-Anness III tar-Regolament Nru 204/2011” — Artikolu 12(1)(c) — Kunċett ta’ “talba abbażi ta’ garanzija” — Kunċett ta’ ‘persuna jew entità li taġixxi f’isem persuna msemmija fl-Artikolu 12(1)(a) u (b))

4

2019/C 93/06

Kawża C-193/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Cresco Investigation GmbH vs Markus Achatzi (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 21 — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Direttiva 2000/78/KE — Artikolu 2(2)(a) — Diskriminazzjoni diretta minħabba r-reliġjon — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tagħti lil ċerti ħaddiema jum wieħed ta’ leave fil-Ġimgħa l-Kbira — Ġustifikazzjoni — Artikolu 2(5) — Artikolu 7(1) — Obbligi tal-persuni li jimpjegaw privati u tal-qrati nazzjonali li jirriżultaw minn inkompatibbiltà tad-dritt nazzjonali mad-Direttiva 2000/78)

6

2019/C 93/07

Kawża C-258/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – E.B. vs Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Artikolu 2 — Attentat ta’ reat ta’ indeċenza mwettaq minn uffiċjal tas-servizz pubbliku fuq minuri ta’ sess maskili — Sanzjoni dixxiplinari adottata matul is-sena 1975 — Irtirar obbligatorju kmieni flimkien ma’ tnaqqis tal-ammont tal-pensjoni — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentament sesswali — Effetti tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE fuq is-sanzjoni dixxiplinari — Modalitajiet ta’ kalkolu tal-pensjoni tal-irtirar imħallsa)

7

2019/C 93/08

Kawża C-265/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Jannar 2019 – Il-Kummissjoni Ewropea vs United Parcel Service, Inc., FedEx Corp. (Appell — Kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi — Akkwist ta’ TNT Express minn UPS — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern u mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE — Mudell ekonometriku mfassal mill-Kummissjoni — Nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-emendi li saru għall-mudell ekonometriku — Ksur tad-drittijiet tad-difiża)

7

2019/C 93/09

Kawża C-272/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-23 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – K.M. Zyla vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-ħaddiema — Ugwaljanza fit-trattament — Taxxa fuq id-dħul — Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali — Ħaddiem li telaq mill-Istat Membru ta’ fejn huwa impjegat matul is-sena kalendarja — Applikazzjoni tar-regola pro rata temporis għat-tnaqqis fil-ġbir tal-kontribuzzjonijiet)

8

2019/C 93/10

Kawża C-313/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Jannar 2019 – George Haswani vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 86 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea — Ammissibbiltà — Proċedura ta’ adattament tar-rikors — Ħtieġa ta’ adattament tal-motivi u tal-argumenti — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Għarbija Sirjana — Lista tal-persuni li għalihom japplika l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi — Inklużjoni ta’ isem l-appellant)

9

2019/C 93/11

Kawża C-326/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) vs X, Y u X, Y vs Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) u Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) vs Z (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 1999/37/KE — Dokumenti ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi — Ommissjonijiet fiċ-ċertifikati ta’ reġistrazzjoni — Rikonoxximent reċiproku — Direttiva 2007/46/KE — Vetturi mibnija qabel l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tekniċi fil-livell tal-Unjoni Ewropea — Modifiki li għandhom effett fuq il-karatteristiċi tekniċi tal-vettura)

9

2019/C 93/12

Kawża C-386/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Stefano Liberato vs Luminita Luisa Grigorescu (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet ta’ obbligi ta’ manteniment — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikolu 5(2) — Artikolu 27 — Artikolu 35(3) — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikolu 19 — Lis pendens — Artikolu 22(a) — Artikolu 23(a) — Nuqqas ta’ rikonoxximent tas-sentenzi fil-każ ta’ kuntrarjetà manifesta għall-ordni pubbliku — Artikolu 24 — Projbizzjoni ta’ stħarriġ tal-ġurisdizzjoni tal-qorti ta’ oriġini — Raġuni għan-nuqqas ta’ rikonoxximent ibbażata fuq ksur tar-regoli dwar il-lis pendens — Assenza)

10

2019/C 93/13

Kawża C-387/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Presidenza del Consiglio dei Ministri vs Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna eżistenti u għajnuna ġdida — Klassifikazzjoni — Regolament (KE) Nru 659/1999 — Artikolu 1(b)(iv) u (v) — Prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Applikabbiltà — Sussidji mogħtija qabel il-liberalizzazzjoni ta’ suq inizjalment magħluq għall-kompetizzjoni — Azzjoni għad-danni kontra l-Istat Membru mressqa minn kompetitur tal-kumpannija benefiċjarja)

11

2019/C 93/14

Kawża C-389/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – il-Litwanja) – Proċedura mibdija minn “Paysera LT” UAB, li qabel kienet “EVP International” UAB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Aċċess għall-attività tal-istabbilimenti ta’ flus elettroniċi — Direttiva 2009/110/KE — Artikolu 5(2) u (3) — Regoli fil-qasam ta’ fondi proprji — Fondi proprji meħtieġa għall-eżerċizzju ta’ attivitajiet marbuta mal-ħruġ ta’ flus elettroniċi — Kunċett ta’ “attività marbuta mal-ħruġ ta’ flus elettroniċi” — Ħruġ tal-flus elettroniċi favur il-bejjiegħ bil-valur nominali tal-fondi rċevuti)

12

2019/C 93/15

Kawża C-419/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Jannar 2019 – Deza, a.s. vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, Ir-Renju tad-Danimarka, Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, Ir-Renju tal-Isvezja, Ir-Renju tan-Norveġja (Appell — Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Regolament REACH) — Anness XIV — Stabbiliment ta’ lista tas-sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni — Inklużjoni fil-lista ta’ sustanzi identifikati bil-ħsieb li jiġu inklużi fl-Anness XIV — Aġġornament tal-inklużjoni tas-sustanza Bis (2 etileżil) ftalat (DEHP) fil-lista — Żbalji ta’ interpretazzjoni u ta’ applikazzjoni tar-Regolament REACH u tal-prinċipju ta’ ċertezza legali — Żnaturament tal-fatti u tal-provi — Portata tal-istħarriġ)

12

2019/C 93/16

Kawża C-430/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG vs Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumatur — Direttiva 2011/83/UE — Kuntratti mill-bogħod — Artikolu 6(1)(h) — Obbligu ta’ informazzjoni dwar id-dritt ta’ rtirar — Artikolu 8(4) — Kuntratt konkluż b’mezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod li jimponi limitazzjonijiet ta’ spazju jew ta’ ħin għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni — Il-kunċett ta’ “limitazzjonijiet ta’ spazju jew ta’ ħin għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni” — Prospett inkluż f’rivista — Karta postali li fiha hyperlink li twassal għall-informazzjoni dwar id-dritt ta’ rtirar)

13

2019/C 93/17

Kawża C-477/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank vs D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (UE) Nru 1231/2010 — Leġiżlazzjoni applikabbli — Ċertifikat A 1 — Artikolu 1 — Estensjoni tal-benefiċċju taċ-ċertifikat A 1 għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment fit-territorju ta’ Stat Membru — Residenza legali — Kunċett)

14

2019/C 93/18

Kawża C-496/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Deutsche Post AG vs Hauptzollamt Köln (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Unjoni doganali — Kodiċi Doganali tal-Unjoni — Artikolu 39 — Status ta’ operatur ekonomiku awtorizzat — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 — It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24(1) — Applikant li ma huwiex persuna fiżika — Kwestjonarju — Ġbir ta’ data personali — Direttiva 95/46/KE — Artikoli 6 u 7 — Regolament (UE) 2016/679 — Artikoli 5 u 6 — Ipproċessar ta’ data personali)

14

2019/C 93/19

Kawża C-639/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa – il-Litwanja) – SIA “KPMG Baltics” li qed taġixxi bħala amministratur ġudizzjarju ta’ AS “Latvijas Krājbanka” vs SIA “Ķipars AI” (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ ħlas u ta’ settlement ta’ titoli — Direttiva 98/26/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “ordni ta’ trasferiment” — Ordni ta’ ħlas mogħtija mid-detentur ta’ kont kurrenti ordinarju lil istituzzjoni ta’ kreditu li sussegwentement ġiet iddikjarata insolventi)

15

2019/C 93/20

Kawża C-661/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court (l-Irlanda) – l-Irlanda) – M.A., S.A., A.Z. vs The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, l-Irlanda (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika tal-ażil — Kriterji u mekkaniżmi għad-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli għall-eżami tal-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Klawżoli diskrezzjonarji — Kriterji ta’ evalwazzjoni)

16

2019/C 93/21

Kawża C-698/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Jannar 2019 – Toni Klement vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 15(1) — Talba għal revoka ta’ trade mark — Trade mark tridimensjonali li tirrappreżenta forma ta’ forn — Użu ġenwin tat-trade mark — Motivazzjoni)

17

2019/C 93/22

Kawża C-74/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus – il-Finlandja) – Proċedura mibdija minn A Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2009/138/KE — Bidu u eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni — Artikolu 13(13) — Kunċett ta’ “Stat Membru li fih ikun jinsab ir-riskju” — Kumpannija, stabbilita fi Stat Membru, li tipprovdi servizzi ta’ assigurazzjoni relatati mar-riskji kuntrattwali marbuta mat-trasformazzjonijiet tal-kumpanniji fi Stat Membru ieħor — Artikolu 157 — Stat Membru ta’ ġbir tat-taxxa fuq il-primjums tal-assigurazzjoni)

17

2019/C 93/23

Kawża C-102/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Köln – il-Ġermanja) – Kawża mressqa minn Klaus Manuel Maria Brisch (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (UE) Nru 650/2012 — Artikolu 65(2) — Ċertifikat ta’ suċċessjoni Ewropew — Talba għal ċertifikat — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nruo1329/2014 — Natura obbligatorja jew fakultattiva ta’ formola stabbilita skont l-Artikolu 1(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni Nru 1329/2014)

18

2019/C 93/24

Kawża C-551/18 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Cassatie – il-Belġju) – eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra IK (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Mandat ta’ arrest Ewropew u proċeduri ta’ konsenja bejn Stati Membri — Mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ għall-finijiet ta’ eżekuzzjoni ta’ piena li ċċaħħad il-libertà — Kontenut u forma — Artikolu 8(1)(f) — Assenza ta’ indikazzjoni tal-piena addizzjonali — Validità — Konsegwenzi — Effett fuq id-detenzjoni)

18

2019/C 93/25

Kawża C-292/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (il-Ġermanja) fis-27 ta’ April 2018 – Petra Breyer, Heiko Breyer vs Sundair GmbH

19

2019/C 93/26

Kawża C-308/18 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Mejju 2018 minn Schniga GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-23 ta’ Frar 2018 fil-Kawża T-445/16, Schniga GmbH vs L-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)

19

2019/C 93/27

Kawża C-444/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fis-6 ta’ Lulju 2018 – Fluctus s.r.o. et

20

2019/C 93/28

Kawża C-463/18 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2018 minn CeramTec GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-3 ta’ Mejju 2018 fil-Kawża T-193/17 – CeramTec GmbH vs EUIPO

20

2019/C 93/29

Kawża C-553/18 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Awwissu 2018 minn Lion’s Head Global Partners LLP mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-294/17 – Lion’s Head Global Partners LLP vs EUIPO

20

2019/C 93/30

Kawża C-554/18 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Awwissu 2018 minn Lion’s Head Global Partners LLP mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-310/17 – Lion’s Head Global Partners LLP vs EUIPO

21

2019/C 93/31

Kawża C-608/18 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2018 mir-Repubblika ta’ Ċipru mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-13 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-825/16: Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs EUIPO

21

2019/C 93/32

Kawża C-609/18 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2018 mir-Repubblika ta’ Ċipru mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-13 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-847/16: – Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs EUIPO

22

2019/C 93/33

Kawża C-612/18 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 minn ClientEarth mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-11 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-644/16, ClientEarth vs Il-Kummissjoni

23

2019/C 93/34

Kawża C-726/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (l-Italja) fit-22 ta’ Novembru 2018 – FW, GY vs U.T.G. – Prefettura di Lucca

25

2019/C 93/35

Kawża C-729/18 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2018 minn VTB Bank PAO, li kienet VTB Bank OAO mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-734/14, VTB Bank vs Il-Kunsill

25

2019/C 93/36

Kawża C-732/18 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2018 minn PAO Rosneft Oil Company, li kienet NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, li kienet RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-715/14, PAO Rosneft Oil Company vs Il-Kunsill

26

2019/C 93/37

Kawża C-749/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour administrative (il-Lussemburgu) fit-30 ta’ Novembru 2018 – B, C, D vs Administration des contributions directes

27

2019/C 93/38

Kawża C-750/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-3 ta’ Diċembru 2018 – A, B vs C

29

2019/C 93/39

Kawża C-758/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Korneuburg (l-Awstrija) fit-30 ta’ Novembru 2018 – Bulgarian Air Charter Limited vs NE

29

2019/C 93/40

Kawża C-796/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Diċembru 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH vs Stadt Köln

30

2019/C 93/41

Kawża C-813/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 minn Deza, a.s. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fl-24 ta’ Ottubru 2018 fil-Kawża T-400/17, Deza vs Il-Kummissjoni

31

2019/C 93/42

Kawża C-823/18 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2018 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-18 ta’ Ottubru 2018 fil-Kawża T-640/16, GEA Group AG vs Il-Kummissjoni

32

2019/C 93/43

Kawża C-832/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Helsingin hovioikeus (il-Finlandja) fil-21 ta’ Diċembru 2018 – A et vs Finnair Oyj

33

2019/C 93/44

Kawża C-2/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Riigikohus (l-Estonja) fl-4 ta’ Jannar 2019 – A. P. vs Riigiprokuratuur

34

2019/C 93/45

Kawża C-5/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fl-4 ta’ Jannar 2019 – “Оvergas Mrezhi” AD u Sdruzhenie s nestopanska tsel “Bulgarian Gas Association” vs Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

34

2019/C 93/46

Kawża C-8/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fis-7 ta’ Jannar 2019 – Proċeduri kriminali kontra RH

35

2019/C 93/47

Kawża C-60/19 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2019 minn Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-27 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés vs Il-Parlament

36

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 93/48

Kawża T-400/10 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – Hamas vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu — Iffriżar ta’ fondi — Possibbiltà li awtorità ta’ stat terz tiġi kklassifikata bħala awtorità kompetenti fis-sens tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK — Bażi fattwali tad-deċiżjonijiet ta’ ffriżar ta’ fondi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball ta’ evalwazzjoni — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal proprjeta”)

38

2019/C 93/49

Kawża T-298/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – East West Consulting vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni — Stat terz — Kuntratt pubbliku nazzjonali — Ġestjoni deċentralizzata — Deċiżjoni 2008/969/KE, Euratom — Sistema ta’ Twissijiet Bikrija (EWS) — Attivazzjoni ta’ twissija fl-EWS — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni — Rifjut ta’ approvazzjoni ex ante tal-Kummissjoni — Assenza ta’ għoti tal-kuntratt — Ġurisdizzjoni tal-Qorti Ġenerali — Ammissibbiltà tal-provi — Assenza ta’ bażi legali tat-twissija — Drittijiet tad-difiża — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi — Rabta kawżali — Dannu materjali u morali — Telf tal-kuntratt — Telf ta’ opportunità li jinkisbu kuntratti oħrajn”)

40

2019/C 93/50

Kawża T-348/16 OP: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2019 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis vs ERCEA (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Is-Seba’ Programm Qafas għall-azzjonijiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ demostrazzjoni — Proġett Minatran — Spejjeż eliġibbli — Kumpens — Sentenza mogħtija fil-kontumaċja — Oppożizzjoni”)

40

2019/C 93/51

Kawża T-412/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2019 – Bena Properties vs Il-Kunsill (Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dritt għall-unur u għar-rispett tar-reputazzjoni — Dritt għall-proprjetà — Preżunzjoni tal-innoċenza — Proporzjonalità”)

41

2019/C 93/52

Kawża T-413/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2019 – Cham vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dritt għall-unur u għar-reputazzjoni — Dritt għall-proprjetà — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Proporzjonalità”)

42

2019/C 93/53

Kawża T-525/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – GQ et vs Il-Kummissjoni “Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 — Tipi ta’ pożizzjonijiet — Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni fit-tipi ta’ pożizzjonijiet — Artikolu 31 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Assistenti fi tranżizzjoni — Promozzjoni skont l-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal awtorizzata biss fil-linja ta’ karriera li tikkorrispondi għat-tip ta’ pożizzjoni okkupata — Aċċess għat-tip ta’ pożizzjoni ta’ ‘assistent f’livell għoli’ (AST 10) esklużivament skont il-proċedura tal-Artikolu 4 u tal-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Ugwaljanza fit-trattament — Telf tal-eliġibbiltà għall-promozzjoni għall-grad AST 10 — Aspettattivi leġittimi”

43

2019/C 93/54

Kawża T-526/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – FZ et vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 — Tipi ta’ pożizzjonijiet — Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni fit-tipi ta’ pożizzjonijiet — Artikolu 30 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Amministraturi fi tranżizzjoni (AD 13) — Amministraturi (AD 12) — Promozzjoni skont l-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal awtorizzata biss fil-linja ta’ karriera li tikkorrispondi għat-tip ta’ pożizzjoni okkupata — Aċċess għat-tip ta’ pożizzjoni ta’ ‘kap ta’ unità jew ekwivalenti’ jew ta’ ‘konsulent jew ekwivalenti’ esklużivament skont il-proċedura tal-Artikolu 4 u tal-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Ugwaljanza fit-trattament — Telf tal-eliġibbiltà għall-promozzjoni għall-grad superjuri — Aspettattivi leġittimi”)

44

2019/C 93/55

Kawża T-540/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – FZ et vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 — Tipi ta’ pożizzjonijiet — Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni fit-tipi ta’ pożizzjonijiet — Artikolu 30 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Amministraturi fi tranżizzjoni (AD 13) — Amministraturi (AD 12) — Promozzjoni skont l-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal awtorizzata biss fil-perkors tal-karriera li tikkorrispondi mat-tip ta’ impjieg okkupat — Aċċess għat-tip ta’ impjieg ta’ ‘kap ta’ diviżjoni jew ekwivalenti’ jew ta’ ‘konsulent jew ekwivalenti’ esklużivament skont l-proċedura tal-Artikolu 4 u tal-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunċett ta’ att li jikkawża preġudizzju — Att konfermattiv — Lis alibi pendens — Osservanza tar-rekwiżiti relatati mal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà”)

45

2019/C 93/56

Kawżi magħquda T-641/16 RENV u T-137/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Kakol vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta’ kompetizzjoni — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ ammissjoni ta’ kandidat sabiex jipparteċipa għall-eżamijiet taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni — Nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ titoli jew ta’ diplomi — Ammissjoni għal kompetizzjoni preċedenti — Kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni simili — Regoli ta’ konkordanza bejn ir-rikors u l-ilment — Awtorità ta’ res judicata — Nuqqas ta’ osservanza tal-proċedura amministrattiva preliminari — Kompetenza tal-awtur tal-att — Talba għad-danni)

46

2019/C 93/57

Kawża T-750/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – FV vs Il-Kunsill (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Artikolu 42c tar-Regolamenti tal-Persunal — Għoti ta’ leave fl-interess tas-servizz — Ugwaljanza fit-trattament — Projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq l-età — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà”)

47

2019/C 93/58

Kawża T-881/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2019 – HJ vs EMA (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanji — Inammissibbiltà parzjali — Talba sabiex tingħata ordni — Aċċess tal-uffiċjali għall-fajl individwali tagħhom — Artikoli 26 u 26a tar-Regolamenti tal-Persunal — Aċċess għad-dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Fajl individwali magħmul aċċessibbli għal-membri kollha tal-persunal tal-EMA — Protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data ta’ natura personali mill-istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni — Responsabbiltà — Danni morali”)

47

2019/C 93/59

Kawża T-46/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 14 ta’ Diċembru 2018 – TDH Group vs EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva Pet Cuisiine — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 2017/1001]”)

48

2019/C 93/60

Kawża T-111/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2019 – Computer Market vs EUIPO (COMPUTER MARKET) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea COMPUTER MARKET — Raġuni assoluta għal rifjut — Tardività fil-preżentata tal-att tar-rikors — Inammissibbiltà tar-rikors quddiem il-Bord tal-Appell — Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Regola 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 [li sar l-Artikolu 23(1)(b) tar-Regolament Delegat (UE) 2018/625]”)

49

2019/C 93/61

Kawża T-128/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – Torné vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal tal-2014 — Leave għal raġunijiet personali — Reklutaġġ simultanju bħala membru tal-persunal temporanju — Miżuri tranżitorji li jirrigwardaw ċerti modalitajiet ta’ kalkolu tad-drittijiet għall-pensjoni — Talba għal deċiżjoni antiċipata — Att li jikkawża preġudizzju — Skop tal-miżuri tranżitorji — Applikazzjoni ratione personae — Dħul fis-servizz”)

49

2019/C 93/62

Kawża T-160/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Jannar 2019 – RY vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Artikolu 2(ċ) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra — Kuntratt għal żmien indeterminat — Tkeċċija — Tkissir tar-rabta ta’ fiduċja — Dritt għal smigħ — Oneru tal-prova”)

50

2019/C 93/63

Kawża T-464/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – TP vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Żamma mis-salarju — Pensjoni tal-manteniment mogħtija minn qorti nazzjonali fil-kuntest ta’ proċedura ta’ divorzju — Kooperazzjoni legali mal-istanzi ġudizzjarji nazzjonali — Kompetenza limitata — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal — -Kodiċi Ewropew ta' Kondotta Amministrattiva Tajba — Regola ta’ konkordanza — Att li jikkawża preġudizzju — Talba għad-danni — Osservanza tal-proċedura prekontenzjuża”)

51

2019/C 93/64

Kawża T-477/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2019 – Haswani vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Proporzjonalità — Żball ta’ evalwazzjoni”)

51

2019/C 93/65

Kawża T-489/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2019 – Windspiel Manufaktur vs EUIPO (Rappreżentazzjoni tal-pożizzjoni ta’ għeluq ta’ flixkun) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta għeluq ta’ flixkun — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

52

2019/C 93/66

Kawża T-572/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – UC vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2015 — Rapport ta’ evalwazzjoni — Attribuzzjoni tal-punti ta’ mertu — Obbligu ta’ motivazzjoni — Dritt għal smigħ — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà — Danni morali”)

53

2019/C 93/67

Kawża T-576/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2019 – Mas Que Vinos Global vs EUIPO – JESA (EL SEÑORITO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali EL SEÑORITO — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti SEÑORITA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

53

2019/C 93/68

Kawża T-671/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2019 – Turbo-K International vs EUIPO – Turbo-K (TURBO-K) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea TURBO-K — Trade marks preċedenti mhux irreġistrati TURBO-K — Raġuni relattiva għal rifjut — Użu fil-kummerċ ta’ sinjal li l-portata tiegħu ma hijiex biss lokali — Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Sistema tal-azzjoni tal-‘common law’ kontra l-abbuż tad-denominazzjoni (action for passing off) — ‘Goodwill’”)

54

2019/C 93/69

Kawża T-761/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – UR vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/322/16 għar-reklutaġġ ta’ amministraturi fil-qasam tal-awditjar (AD 5/AD 7) — Kundizzjonijiet ta’ ammissjoni — Diploma meħtieġ — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal”)

55

2019/C 93/70

Kawża T-801/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – Dermatest vs EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Assenza ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (c), u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c), u (3) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

55

2019/C 93/71

Kawża T-802/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – Dermatest vs EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Assenza ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (c), u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c), u (3) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

56

2019/C 93/72

Kawża T-803/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – Dermatest vs EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea ORIGINAL excellent dermatest — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Assenza ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (c), u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c), u (3) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

57

2019/C 93/73

Kawża T-832/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Jannar 2019 – achtung! vs EUIPO (achtung!) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni internazzjonali li tiddenota l-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva achtung! — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

57

2019/C 93/74

Kawża T-7/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2018 – Inforsacom Logicalis vs EUIPO (Business and technology working as one) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Business and technology working as one — Trade mark komposta minn slogan publiċitarju — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

58

2019/C 93/75

Kawża T-30/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Yado vs EUIPO – Dvectis CZ (Imħadda ta’ fuq siġġu) (“Disinni Komunitarji — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinni Komunitarji Nruo 2371591-0001 (Imħadda ta’ fuq siġġu) — Inammissibbiltà tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell — Inviju ta’ dokument lill-EUIPO permezz tal-formola tal-kuntatt — Inviju ta’ dokument lill-EUIPO permezz tal-posta elettronikau bil-fax”)

58

2019/C 93/76

Kawża T-40/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 17 ta’ Jannar 2019 – Ecolab USA vs EUIPO (SOLIDPOWER) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali SOLIDPOWER — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”]

59

2019/C 93/77

Kawża T-91/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2019 – Equity Cheque Capital Corporation vs EUIPO (DIAMOND CARD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva DIAMOND CARD — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

60

2019/C 93/78

Kawża T-368/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2019 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret vs EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ETI Bumbo — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea BIMBO — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Pubbliku rilevanti — Xebh tas-sinjali — Karattru distintiv tat-trade mark preċedenti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

60

2019/C 93/79

Kawża T-160/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2019 – Theodorakidi vs EUIPO – Benopoulou (THYREOS VASSILIKI) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea THYREOS VASSILIKI — Dikjarazzjoni ta’ invalidità — Dritt għall-isem Vassiliki fil-Ġreċja — Raġuni relattiva ta’ invalidità ibbażata fuq il-ksur ta’ dritt għall-isem — Artikolu 60(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

61

2019/C 93/80

Kawża T-304/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Jannar 2018 – MLPS vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament u għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Twaqqif ta’ ilment — Rifjut tal-Kummissjoni li tibda proċedura bbażata fuq l-Artikolu 7 TUE — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Nuqqas ta’ inċidenza — Inammissibbiltà)

61

2019/C 93/81

Kawża T-331/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2019 – Szécsi u Somossy vs Il-Kummissjoni (“Rikors għad-danni — Dritt istituzzjonali — Nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni milli tiegħu miżuri xierqa sabiex tiżgura ruħha mill-osservanza, mill-qrati Ungeriżi, tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2005/29/KE u tar-regola ta’ traspożizzjoni nazzjonali relatata miegħu — Inammissibbiltà”)

62

2019/C 93/82

Kawża T-436/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Jannar 2019 – Prigent vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Twaqqif ta’ ilment — Rifjut tal-Kummissjoni li tibda proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Nuqqas ta’ inċidenza diretta — Inammissibbiltà)

62

2019/C 93/83

Kawża T-557/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Jannar 2019 – LG Electronics vs EUIPO – Beko (BECON) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Retrait de l’opposition — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

63

2019/C 93/84

Kawża T-574/18 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Jannar 2019 – Agrochem-Maks vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva oksasulfuron — Nuqqas ta’ tiġdid tal-approvazzjoni għall-finijiet ta’ tqegħid fis-suq — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi”)

64

2019/C 93/85

Kawża T-751/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 – Daimler vs Il-Kummissjoni

64

2019/C 93/86

Kawża T-755/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2018 – FL Brüterei M-V et vs Il-Kummissjoni

65

2019/C 93/87

Kawża T-756/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2018 – AG vs Europol

67

2019/C 93/88

Kawża T-760/18: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2018 – Intercontinental Exchange Holdings vs EUIPO – New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

68

2019/C 93/89

Kawża T-6/19: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2019 – Irish Wind Farmers’ Association et vs Il-Kummissjoni

69

2019/C 93/90

Kawża T-10/19: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2019 – United States Seafoods vs EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

69

2019/C 93/91

Kawża T-17/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – AE vs Il-Parlament

70

2019/C 93/92

Kawża T-21/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – Pablosky vs EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

71

2019/C 93/93

Kawża T-23/19: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Jannar 2019 – Limango vs EUIPO – Consolidated Artists (limango)

72

2019/C 93/94

Kawża T-24/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – INC u Consorzio Stabile Sis vs Il-Kummissjoni

73

2019/C 93/95

Kawża T-29/19: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2019 – Idea Groupe vs EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

73

2019/C 93/96

Kawża T-35/19: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2019 – Benavides Torres vs Il-Kunsill

74

2019/C 93/97

Kawża T-36/19: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Jannar 2019 – PE Digital vs EUIPO – Spark Networks Services (ElitePartner)

75

2019/C 93/98

Kawża T-40/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2019 – Amigüitos pets & life vs EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

76

2019/C 93/99

Kawża T-44/19: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Jannar 2019 – Globalia Corporación Empresarial vs EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club)

77

2019/C 93/100

Kawża T-46/19: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2019 – Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea

78


MT

 

Top