EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:082:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 82, 4 ta' Marzu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 82

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
4 ta' Marzu 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 82/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/C 82/02

Kawża C-415/18 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2018 minn CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fid-19 ta’ April 2018 fil-Kawża T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea

2

2019/C 82/03

Kawża C-682/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fis-6 ta’ Novembru 2018 – LF vs Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Kawża C-683/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fis-6 ta’ Novembru 2018 – Elsevier Inc. vs Cyando AG

4

2019/C 82/05

Kawża C-693/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Franza) fid-29 ta’ Ottubru 2018 – Procureur de la République vs X

5

2019/C 82/06

Kawża C-702/18 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2018 minn Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-584/17 – Primart vs EUIPO

6

2019/C 82/07

Kawża C-714/18: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2018 minn ACTC GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-13 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-94/17 – ACTC vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

8

2019/C 82/08

Kawża C-715/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Novembru 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. vs Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Kawża C-751/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (il-Portugall) fit-3 ta’ Diċembru 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Kawża C-761/18 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2018 minn Päivi Leino-Sandberg mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fl-20 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-421/17, Leino-Sandberg vs Il-Parlament

10

2019/C 82/11

Kawża C-766/18 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Diċembru 2018 minn Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-25 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-328/17 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs EUIPO

11

2019/C 82/12

Kawża C-767/18 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Diċembru 2018 mir-Repubblika ta’ Ċipru mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-25 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-384/17 – Ċipru vs EUIPO

12

2019/C 82/13

Kawża C-776/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Erding (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Diċembru 2018 – U.B. u T.V. vs Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Kawża C-801/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil supérieur de la Sécurité sociale (il-Lussemburgu) fid-19 ta’ Diċembru 2018 – EU vs Caisse pour l'avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Kawża C-802/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil supérieur de la Sécurité sociale (il-Lussemburgu) fid-19 ta’ Diċembru 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants vs FV, GW

15

2019/C 82/16

Kawża C-803/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (il-Litwanja) fl-20 ta’ Diċembru 2018 – AAS “BALTA” vs UAB “GRIFS AG”

15

2019/C 82/17

Kawża C-810/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský súd Trnava (is-Slovakkja) fil-21 ta’ Diċembru 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. vs Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Kawża C-817/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 minn Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland et mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-15 ta’ Ottubru 2018 fil-Kawża T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters et vs Il-Kummissjoni

17

2019/C 82/19

Kawża C-828/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal de commerce de Paris (Franza) fl-24 ta’ Diċembru 2018 – Trendsetteuse SARL vs DCA SARL

18

2019/C 82/20

Kawża C-829/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal de grande instance de Paris (Franza) fis-27 ta’ Diċembru 2018 – Crédit Logement SA vs OE

18

2019/C 82/21

Kawża C-833/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de l’entreprise de Liège (il-Belġju) fil-31 ta’ Diċembru 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd vs Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Kawża C-12/19 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2019 minn Mylène Troszczynski mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-8 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-550/17, Troszczynski vs Il-Parlament

20

2019/C 82/23

Kawża C-38/19 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2019 minn Marion Le Pen mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-28 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-161/17, Le Pen vs Il-Parlament

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 82/24

Kawża T-167/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Comune di Milano vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Servizzi ta’ ground handling — Injezzjonijiet ta’ kapital magħmula minn SEA favur Sea Handling — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna — Imputabbiltà lill-Istat — Kriterju ta’ investitur privat — Prinċipju ta’ kontradittorju — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal amministrazzjoni tajba — Aspettattivi leġittimi”)

23

2019/C 82/25

Kawża T-498/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Deutsche Umwelthilfe vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Dokumenti relatati mal-korrispondenza skambjata bejn il-Kummissjoni u l-impriżi jew il-manifatturi tal-karozzi dwar ir-rifriġerant R1234 użat fil-vetturi bil-mutur — Dokumenti mhux elenkati — Motiv ġdid imqajjem fil-kors tal-kawża — Inammissibbli — Miżura ta’ istruzzjoni li tordna l-produzzjoni tad-dokumenti kontenżjużi konformement mal-Artikolu 104 tar-Regoli tal-Proċedura — Deroga mill-prinċipju tal-kontradittorju — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Interess pubbliku fl-iżvelar — Ibbilanċjar — Regolament (KE) Nru 1367/2006 — Artikolu 6(1) — Interess pubbliku ogħla mill-iżvelar ta’ informazzjoni dwar l-ambjent jew l-emissjonijiet fl-ambjent — Preżunzjoni ġenerali — Rifjut parzjali ta’ aċċess — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

23

2019/C 82/26

Kawża T-677/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Biogaran vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikoli 101 u 102 TFUE — Ftehimiet intiżi sabiex jiġi ttardjat, jew anki ostakolat, id-dħul fis-suq id-dħul fis-suq ta’ verżjonijiet ġeneriċi tal-perindopril — Parteċipazzjoni ta’ sussidjarja fil-ksur imwettaq mill-kumpannija omm — Imputazzjoni tal-ksur — Responsabbiltà in solidum — Ammont massimu tal-multa”)

24

2019/C 82/27

Kawża T-679/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Teva UK et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali maħsub għall-kura ta’ mard kardjovaskulari, fil-verzjoni tagħhom tal-oriġini u tal-ġeneriċi — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Prinċipju ta’ imparzjalità — Konsultazzjoni tal-kumitat konsultattiv fil-qasam tal-akkordji u tal-pożizzjonijiet dominanti — Ftehim ta’ riżiluzzjoni bonarja ta’ tilwim bil-qasam tal-privattivi u ta’ xiri esklużiv — Kompetizzjoni potenzjali — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Konċiljazzjoni bejn id-dritt tal-kompetizzjoni u d-dritt tal-privattivi — Kundizzjonijiet tal-eżenzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE — Multi”)

25

2019/C 82/28

Kawża T-680/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Lupin vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Ftehim ta’ riżoluzzjoni bonarja tat-tilwimiet fil-qasam tal-privattivi — Ftehim ta’ akkwiżizzjoni ta’ teknoloġija — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Konċiljazzjoni bejn dritt tal-kompetizzjoni u dritt tal-privattivi”)

26

2019/C 82/29

Kawża T-682/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Mylan Laboratories u Mylan vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Ftehim ta’ riżoluzzjoni bonarja tat-tilwimiet fil-qasam tal-privattivi — Kompetizzjoni potenzjali — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Konċiljazzjoni bejn dritt tal-kompetizzjoni u dritt tal-privattivi — Imputazzjoni tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Multi”)

26

2019/C 82/30

Kawża T-684/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Krka vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Ftehim ta’ riżoluzzjoni bonarja tat-tilwimiet fil-qasam tal-privattivi — Ftehim ta’ liċenzja — Ftehim ta’ akkwiżizzjoni ta’ teknoloġija — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-effett — Konċiljazzjoni bejn dritt tal-kompetizzjoni u dritt tal-privattivi”)

27

2019/C 82/31

Kawża T-691/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Servier et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikoli 101 u 102 TFUE — Prinċipju ta’ imparzjalità — Konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv fil-qasam tal-akkordji u tal-pożizzjonijiet dominanti — Dritt għal rimedju effettiv — Qosor tat-terminu għall-preżentata tar-rikors fid-dawl tat-tul tad-deċiżjoni kkontestata — Ftehimiet dwar soluzzjoni bonarja dwar it-tilwimiet fil-qasam tal-privattivi — Ftehimiet dwar liċenzja — Ftehimiet dwar akkwist tat-teknoloġija — Ftehim dwar xiri esklużiv — Kompetizzjoni potenzjali — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-effett — Konċiljazzjoni bejn dritt tal-kompetizzjoni u dritt tal-privattivi — Klassifikazzjoni ta’ ksur distinti jew ta’ ksur uniku — Definizzjoni tas-suq rilevanti fil-livell tal-molekola tal-prodott mediċinali kkonċernat — Multi — Kumulu ta’ multi skont l-Artikoli 101 u 102 TFUE — Prinċipju ta’ legalità ta’ delitti u ta’ pieni — Valur tal-bejgħ — Modalitajiet ta’ kalkolu fil-każ ta’ kumulu ta’ ksur fl-istess swieq”)

28

2019/C 82/32

Kawża T-701/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Niche Generics vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Ftehim ta’ riżoluzzjoni bonarja tat-tilwimiet fil-qasam tal-privattivi — Proċedura amministrattiva — Protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet bejn avukati u klijenti — Kompetizzjoni potenzjali — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Neċessità oġġettiva tar-restrizzjoni — Konċiljazzjoni bejn dritt tal-kompetizzjoni u dritt tal-privattivi — Kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE — Multi — Limitu ta’ 10 % — Imputazzjoni tal-aġir li jikkostitwixxi ksur”)

29

2019/C 82/33

Kawża T-705/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Unichem Laboratories vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-perindopril, prodott mediċinali intiż għall-kura tal-mard kardjovaskulari, fil-verżjonijiet tal-bidu u ġeneriċi tiegħu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Ftehim ta’ riżoluzzjoni bonarja tat-tilwimiet fil-qasam tal-privattivi — Ġurisdizzjoni territorjali tal-Kummissjoni — Imputazzjoni tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Proċedura amministrattiva — Protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet bejn avukati u klijenti — Kompetizzjoni potenzjali — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Neċessità oġġettiva tar-restrizzjoni — Konċiljazzjoni bejn dritt tal-kompetizzjoni u dritt tal-privattivi — Kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE — Multi”)

30

2019/C 82/34

Kawża T-827/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Deutsche Telekom vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq Slovakk ta’ servizzi ta’ telekomunikazzjoni broadband — Aċċess minn impriżi terzi għan-‘netwerk lokali’ tal-operatur storiku f’dan is-suq — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 102 TFUE u tal-Artikolu 54 tal-Ftehim ŻEE — Ksur uniku u kontinwu — Kunċett ta’ ‘abbuż’ — Rifjut ta’ aċċess — Kompressjoni tal-marġni — Kalkolu tal-kompressjoni tal-marġni — Kriterju ta’ kompetitur daqstant effikaċi — Drittijiet tad-difiża — Imputazzjoni lill-kumpannija omm tal-ksur imwettaq mis-sussidjarja tagħha — Influwenza determinanti tal-kumpannija omm fuq il-politika kummerċjali tas-sussidjarja tagħha — Eżerċizzju effettiv — Oneru tal-prova — Kalkolu tal-ammont tal-multa — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Multa distinta imposta biss fuq il-kumpannija omm bħala reċidiva u l-applikazzjoni ta’ koeffiċjent multiplikatur għall-finijiet ta’ dissważjoni”)

30

2019/C 82/35

Kawża T-851/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Slovak Telekom vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq Slovakk ta’ servizzi ta’ telekomunikazzjoni broadband — Aċċess minn impriżi terzi għan-‘netwerk lokali’ tal-operatur storiku f’dan is-suq — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 102 TFUE u tal-Artikolu 54 tal-Ftehim ŻEE — Ksur uniku u kontinwu — Kunċett ta’ ‘abbuż’ — Rifjut ta’ aċċess — Kompressjoni tal-marġni — Kalkolu tal-kompressjoni tal-marġni — Kriterju ta’ kompetitur daqstant effikaċi — Drittijiet tad-difiża — Imputazzjoni lill-kumpannija omm tal-ksur imwettaq mis-sussidjarja tagħha — Influwenza determinanti tal-kumpannija omm fuq il-politika kummerċjali tas-sussidjarja tagħha — Eżerċizzju effettiv — Oneru tal-prova — Kalkolu tal-ammont tal-multa — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006”)

32

2019/C 82/36

Kawża T-111/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ryanair u Airport Marketing Services vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ftehimiet konklużi mis-Syndicat mixte des aéroports de Charente ma’ Ryanair u mas-sussidjarja tagħha Airport Marketing Services — Servizzi tal-ajruport — Servizzi ta’ kummerċjalizzazzjoni — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Imputabbiltà lill-Istat — Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija — Vantaġġ — Kriterju ta’ investitur privat — Irkupru — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Dritt ta’ aċċess għall-fajl — Dritt għal smigħ”)

33

2019/C 82/37

Kawża T-165/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ryanair u Airport Marketing Services vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ftehimiet konklużi mill-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija ta’ Pau-Béarn ma’ Ryanair u mas-sussidjarja tagħha Airport Marketing Services — Servizzi tal-ajruport — Servizzi ta’ kummerċjalizzazzjoni — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Imputabbiltà lill-Istat — Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija — Vantaġġ — Kriterju ta’ investitur privat — Irkupru — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Dritt ta’ aċċess għall-fajl — Dritt għal smigħ”)

34

2019/C 82/38

Kawża T-284/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – AlzChem vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Industrija tal-kimika — Deċiżjoni li jitkompla l-operat ta’ impriża matul il-proċedura ta’ falliment — Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat — Rikors għal annullament — Inċidenza individwali — Ammissibbiltà — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Kriterju ta’ kreditur privat — Imputabbiltà lill-Istat — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

34

2019/C 82/39

Kawża T-558/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Iran Insurance vs Il-Kunsill (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran — Iffriżar ta’ fondi — Inklużjoni u żamma tal-isem tar-rikorrenti fuq il-listi ta’ persuni u ta’ entitajiet li għalihom japplikaw miżuri restrittivi — Dannu materjali — Dannu morali”)

35

2019/C 82/40

Kawża T-559/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Post Bank Iran vs Il-Kunsill (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran — Iffriżar ta’ fondi — Inklużjoni u żamma tal-isem tar-rikorrenti fuq il-listi ta’ persuni u entitajiet li għalihom japplikaw miżuri restrittivi — Danni morali”)

36

2019/C 82/41

Kawża T-591/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Transavia Airlines vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kuntratt ta’ servizzi tal-ajruport u ta’ servizzi ta’ kuumerċjalizzazzjoni — Ftehim konkluż mill-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija ta’ Pau-Béarn ma’ Transavia — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajununa mill-Istat — Imputabbiltà lill-Istat — Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija — Vantaġġ — Kriterju ta’ investitur privat — Irkupru — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Dritt ta’ aċċess għall-fajl — Dritt għal smigħ”)

37

2019/C 82/42

Kawża T-630/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Scandlines Danmark u Scandlines Deutschland vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Finanzjament pubbliku tal-konnessjoni fissa bil-ferrovija u bit-triq tal-Fehmarn Belt — Għajnuna individwali — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat u li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni u effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri — Kundizzjonijiet ta’ kompatibbiltà — Għajnuna intiża għat-twettiq ta’ proġett importanti ta’ interess Ewropew komuni — Neċessità tal-għajnuna — Effett ta’ inċentiv — Proporzjonalità tal-għajnuna — Diffikultajiet serji li jiġġustifikaw il-ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali — Obbligu ta’ motivazzjoni — Komunikazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat intiża sabiex tippromwovi it-twettiq ta’ proġetti importanti ta’ interess Ewropew komuni”)

37

2019/C 82/43

Kawża T-631/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Stena Line Scandinavia vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Finanzjament pubbliku tal-konnessjoni fissa bil-ferrovija u bit-triq tal-Fehmarn Belt — Għajnuna individwali — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat u li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni u effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri — Kundizzjonijiet ta’ kompatibbiltà — Għajnuna intiża għat-twettiq ta’ proġett importanti ta’ interess Ewropew komun — Neċessità tal-għajnuna — Effett ta’ inċentiv — Proporzjonalità tal-għajnuna — Diffikultajiet serji li jiġġustifikaw il-ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali — Obbligu ta’ motivazzjoni — Komunikazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat intiża sabiex tippromwovi it-twettiq ta’ proġetti importanti ta’ interess Ewropew komuni”)

38

2019/C 82/44

Kawża T-53/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ryanair u Airport Marketing Services vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ftehimiet konklużi mill-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija ta’ Nîmes-Uzès-Le Vigan ma’ Ryanair u s-sussidjarja tagħha Airport Marketing Services — Servizzi tal-ajruport — Servizzi ta’ kummerċjalizzazzjoni — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajununa mill-Istat — Imputabbiltà lill-Istat — Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija — Benefiċċju — Kriterju ta’ investitur privat — Irkupru — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Dritt ta’ aċċess għall-fajl — Dritt għal smigħ”)

39

2019/C 82/45

Kawża T-77/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ryanair u Airport Marketing Services vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ftehimiet konklużi mal-kumpannija tal-ajru Ryanair u s-sussidjarja tagħha Airport Marketing Services — Servizzi ajruportwali — Servizzi ta’ marketing — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Kriterju ta’ de investitur privat — Irkupru — Selettività”)

40

2019/C 82/46

Kawża T-165/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ryanair u Airport Marketing Services vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ftehimiet konklużi mal-kumpannija tal-ajru Ryanair u s-sussidjarja tagħha Airport Marketing Services — Servizzi ajruportwali — Servizzi ta’ kummerċjalizzazzjoni — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Kriterju tal-investitur privat — Irkupru — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Aċċess għall-fajl — Dritt għal smigħ”)

41

2019/C 82/47

Kawża T-290/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Fruits de Ponent vs Il-Kummissjoni (Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Agrikoltura — Swieq tal-ħawħ u tan-nuċiprisk — Perturbazzjonijiet li batew s-swieq matul l-istaġun 2014 — Embargo Russu — Miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ appoġġ għall-produtturi — Regolamenti ta’ Delega (UE) Nri 913/2014 u 923/2014 — Dispożizzjonijiet legali li għandhom l-għan li jagħtu drittijiet lill-individwi — Dmir ta’ diliġenza u prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Ksur suffiċjentement serju — Rabta ta' kawżalità)

42

2019/C 82/48

Kawżi magħquda T-339/16, T-352/16 u T-391/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles u Ayuntamiento de Madrid vs Il-Kummissjoni (“Ambjent — Regolament (UE) 2016/646 — Emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa tal-vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) — Iffissar, għall-emissjonijiet ta’ ossidi tan-nitroġenu, ta’ valuri li ma għandhomx jinqabżu (NTE), matul testijiet f’kundizzjonijiet ta’ sewqan reali (RDE) — Rikors għal annullament — Setgħat ta’ awtorità muniċipali dwar il-protezzjoni tal-ambjent li jillimitaw iċ-ċirkulazzjoni ta’ ċerti vetturi — Inċidenza diretta — Ammissibbiltà — Nuqqas ta’ kompetenza tal-Kummissjoni — Osservanza tar-regoli legali superjuri — Modulazzjoni ratione temporis tal-effetti ta’ annullament — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Kumpens għal ħsara allegata ta’ immaġni u ta’ reputazzjoni”)

42

2019/C 82/49

Kawża T-530/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Schubert et vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni u l-pensjonijiet ta’ uffiċjali u ta’ aġenti oħra — Regolamenti (UE) Nru 422/2014 u 423/2014 — Aġġustamenti tas-salarji u l-pensjonijiet għall-2011 u l-2012 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Proporzjonalità — Aspettattivi leġittimi — Regoli dwar id-djalogu soċjali”)

43

2019/C 82/50

Kawżi magħquda T-543/16 u T-544/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Carpenito et vs Il-Kunsill (“Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni u tal-pensjonijiet ta’ uffiċjali u membri tal-persunal oħra — Regolamenti (UE) Nru 422/2014 u 423/2014 — Aġġustamenti tas – salarji u tal – pensjonijiet għas – snin 2011 u 2012 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Proporzjonalità — Aspettativi leġittimi — Regoli dwar id-djalogu soċjali”)

44

2019/C 82/51

Kawża T-591/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Wahlström vs Frontex (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Frontex — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat — Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Dmir ta’ premura — Użu ta’ rapport ta’ evalwazzjoni annwali — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbilità — Spejjeż — Ekwità — Artikolu 135(1) tar-Regoli ta’ Proċedura”)

45

2019/C 82/52

Kawża T-632/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Haeberlen vs ENISA (“Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Adattament annwali tar-remunerazzjoni u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri l-oħra tal-persunal — Regolamenti (UE) Nri 422/2014 u 423/2014 — Adattament tas-salarji u tal-pensjonijiet għas-snin 2011 u 2012 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Proporzjonalità — Aspettattivi leġittimi — Regoli dwar id-djalogu soċjali”)

46

2019/C 82/53

Kawża T-672/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 13 ta’ Diċembru 2018 – C=Holdings vs EUIPO – Trademarkers (C=commodore) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Reġistrazzjoni internazzjonali li ssemmi l-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva C=commodore — Talba għal revoka tal-effetti tar-reġistrazzjoni internazzjonali — Artikolu 158(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 198(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001] — Assenza ta’ użu ġenwin li jikkonċerna ċerti prodotti u servizzi koperti mir-reġistrazzjoni internazzjonali — Eżistenza ta’ raġunijiet siewja għal nuqqas ta’ użu”]

47

2019/C 82/54

Kawża T-689/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Pipiliagkas vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Assenjazzjoni — Deċiżjoni b’effett retroattiv — Artikolu 22a tal-Istatut — Awtorità li ma kellhiex kompetenza — Responsabbiltà — Kumpens għad-danni materjali u morali”)

47

2019/C 82/55

Kawża T-743/16 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – CX vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sanzjoni dixxiplinari — Revoka — Drittijiet tad-difiża — Dmir ta’ premura — Artikolu 22(1) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikoli 41 u 52 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Responsabbiltà — Realtà tad-dannu — Rabta kawżali”)

48

2019/C 82/56

Kawża T-830/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Monolith Frost vs EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea PLOMBIR — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Eżami tal-fatti — Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 95(1) tar-Regolament 2017/1001) — Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

49

2019/C 82/57

Kawża T-247/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Azarov vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Ukraina — Iffriżar ta’ fondi — Lista ta’ persuni, entitajiet u korpi li fir-rigward tagħhom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Żamma ta’ isem ir-rikorrent fuq il-lista — Dritt għall-proprjetà — Dritt li tiġi eżerċitata attività ekonomika — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

50

2019/C 82/58

Kawża T-274/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Monster Energy vs EUIPO – Bösel (MONSTER DIP) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea MONSTER DIP — Trade marks preċedenti verbali u figurattivi tal-Unjoni Ewropea u sinjal mhux irreġistrat użat fil-kummerċ li jinkludu kollha l-element verbali “monster” — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Assenza ta’ probabbiltà ta’ assoċjazzjoni qarrieqa — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament 2017/1001) — Assenza ta’ probabbiltà ta’ dilwizzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001))

50

2019/C 82/59

Kawża T-537/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – De Loecker vs SEAE (“Servizz Pubbliku — SEAE — Membri tal-persunal temporanju — Fastidju psikoloġiku — Talba għal assistenza — Ċaħda tat-talba — Dritt għal smigħ — Responsabbiltà”)

51

2019/C 82/60

Kawża T-609/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Franza vs Il-Kummissjoni [“FAEG — Infiq eskluż mill-finanzjament — Infiq magħmul minn Franza — Ħlasijiet lura fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur — Korrezzjonijiet finanzjarji b’rata fissa — Regolamenti (KE) Nru 1290/2005 u (UE) Nru 1306/2013 — Kwalità tajba, ġenwina u li tista’ tiġi kkummerċjalizzata — Kontrolli — Proporzjonalità”]

52

2019/C 82/61

Kawża T-706/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – UP vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Marda gravi — Talba għal żmien parzjali fuq bażi medika — Ċaħda tat-talba — Prinċipju ta’ projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabbiltà — Dritt għal smigħ — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Dmir ta’ premura — Responsabbiltà”)

52

2019/C 82/62

Kawża T-743/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Bischoff vs EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea CARACTÉRE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru deskrittiv — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 2017/1001]”)

53

2019/C 82/63

Kawża T-821/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2018 – Vitromed vs EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea VITROMED Germany — Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Vitromed — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001))

53

2019/C 82/64

Kawża T-76/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – CN vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Assistenti Parlamentari Akkreditati — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal — Talba għal assistenza — Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal — Fastidju psikoloġiku — Kumitat Konsultattiv kompetenti għall-ilmenti ta’ fastidju bejn l-Assistenti Parlamentari Akkreditati u l-Membri tal-Parlament Ewropew u l-prevenzjoni tiegħu fil-post tax-xogħol — Deċiżjoni ta’ ċaħda tat-talba għal assistenza — Dritt għal smigħ — Prinċipju ta’ kontradittorju — Rifjut ta’ komunikazzjoni tal-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv u tal-minuti tas-smigħ tax-xhieda — Rifjut tal-istituzzjoni konvenuta li tikkonforma ruħha ma’ miżura istruttorja tal-Qorti Ġenerali”)

54

2019/C 82/65

Kawża T-83/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – CH vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Assistenti parlamentari akkreditati — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal — Talba għal assistenza — Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal — Fastidju psikoloġiku — Kumitat Konsultattiv dwar il-fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fuq il-post tax-xogħol li jindirizza ilmenti kontra assistenti parlamentari akkrediti ma’ membri tal-Parlament Ewropew — Deċiżjoni ta’ ċaħda tat-talba għal assistenza — Dritt għal smigħ — Prinċipju ta’ kontradittorju — Rifjut ta’ komunikazzjoni tal-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv u tal-minuti tas-seduti tax-xhieda — Rifjut tal-istituzzjoni konvenuta li tikkonforma ma’ miżura istruttorja tal-Qorti Ġenerali”)

55

2019/C 82/66

Kawża T-94/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Multifit vs EUIPO (fit+fun) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea fit+fun — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

55

2019/C 82/67

Kawża T-98/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Multifit vs EUIPO (MULTIFIT) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea MULTIFIT — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

56

2019/C 82/68

Kawża T-102/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Knauf vs EUIPO (upgrade your personality) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali upgrade your personality — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Slogan ta’ reklamar — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

56

2019/C 82/69

Kawża T-745/18: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2018 – Covestro Deutschland vs Il-Kummissjoni

57

2019/C 82/70

Kawża T-750/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 – Briois vs Il-Parlament

58

2019/C 82/71

Kawża T-758/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 – ABLV Bank vs SRB

59

2019/C 82/72

Kawża T-2/19: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2019 – Algebris (UK) u Anchorage Capital Group vs SRB

60

2019/C 82/73

Kawża T-5/19: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2019 – Clatronic International vs EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Kawża T-19/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – Fastweb vs Il-Kummissjoni

61

2019/C 82/75

Kawża T-20/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – Pablosky vs EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Kawża T-21/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – Pablosky vs EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Kawża T-22/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – Noguer Enríquez et vs Il-Kummissjoni

65

2019/C 82/78

Kawża T-28/19: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2019 – Karlovarské minerální vody vs EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Kawża T-30/19: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2019 – CRIA u CCCMC vs Il-Kummissjoni

67

2019/C 82/80

Kawża T-37/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2019 – Cimpress Schweiz vs EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Kawża T-42/19: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Jannar 2019 – Volkswagen vs EUIPO (CROSS)

69


MT

 

Għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data personali u/jew kunfidenzjalità, xi informazzjoni li tinsab f’din il-ħarġa ma tistax tibqa’ tiġi żvelata, u għalhekk ġiet ippubblikata verżjoni awtentika ġdida.

Top