EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 25, 21 ta' Jannar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 25

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
21ta' Jannar 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 25/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/C 25/02

Kawżi magħquda C-626/15 u C-659/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-20 ta’ Novembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (C-626/15), – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea C-659/16 (Rikors għal annullament — Deċiżjoni tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (Coreper) — Deċiżjoni li tapprova l-issuġġettar ta’ dokument ta’ riflessjoni lil korp internazzjonali — Ammissibbiltà — Att li jista’ jiġi kkontestat — Kompetenza esklużiva, kondiviża jew komplementari tal-Unjoni Ewropea — Azzjoni tal-Unjoni unikament fi ħdan organu internazzjonali jew parteċipazzjoni tal-Istati Membri flimkien magħha — Konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar — Sajd — Protezzjoni tal-ambjent — Riċerka — Żoni protetti tal-baħar (ŻPB) — Trattat fuq l-Antartiku — Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marini Ħajjin tal-Antartiku — Baħar ta’ Weddell u Baħar ta’ Ross)

2

2019/C 25/03

Kawża C-648/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – l-Italja) – Fortunata Silvia Fontana vs Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 273 — Aġġustament tat-taxxa — Metodu ta’ evalwazzjoni tat-taxxa b’induzzjoni — Dritt għal tnaqqis tal-VAT — Preżunzjoni — Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità — Liġi nazzjonali li tibbaża l-kalkolu tal-VAT fuq id-dħul mill-bejgħ preżunt)

3

2019/C 25/04

Kawża C-664/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Novemrbu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Alba Iulia – ir-Rumanija) – Lucreţiu Hadrian Vădan vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 167, 168, 178 u 273 — Portata tad-dritt għal tnaqqis — Assenza ta’ fatturi — Użu ta’ perizja legali — Oneru tal-prova tad-dritt għal tnaqqis — Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità)

4

2019/C 25/05

Kawża C-29/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-21 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Novartis Farma SpA vs Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Direttiva 2001/83/KE — Il-punt 1 tal-Artikolu 3 — Artikolu 6 — Direttiva 89/105/KEE — Regolament (KE) Nru 726/2004 — Artikoli 3, 25 u 26 — Ippakkjar mill-ġdid ta’ prodott mediċinali sabiex jintuża għal trattament li ma huwiex kopert mill-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tiegħu (off-label) — Teħid ta’ responsabbiltà mis-sistema nazzjonali ta’ assigurazzjoni tas-saħħa)

4

2019/C 25/06

Kawża C-147/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-20 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Constanţa – ir-Rumanija) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas et vs Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 31 — Direttiva 2003/88/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Deroga — Artikolu 1(3) — Direttiva 89/391/KEE — Artikolu 2(2) — Attività ta’ assistent matern)

5

2019/C 25/07

Kawża C-151/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – ir-Renju Unit) – Swedish Match AB vs Secretary of State for Health (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Manufattura, preżentazzjoni u bejgħ tal-prodotti tat-tabakk — Direttiva 2014/40/UE — Artikolu 1(c) u Artikolu 17 — Projbizzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodotti tat-tabakk għall-użu orali — Validità)

6

2019/C 25/08

Kawża C-245/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-21 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spanja) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González vs Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Klawżola 4 — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti li jiġu tterminati kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat meta l-motiv ta’ reklutaġġ ma jkunx għadu jissussisti — Għalliema impjegati għas-sena skolastika — Xoljiment tar-relazzjoni ta’ xogħol fid-data tat-tmiem tal-perijodu ta’ tagħlim — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Direttiva 2003/88/KE)

7

2019/C 25/09

Kawża C-295/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Tranżazzjonijiet taxxabbli — Servizz bi ħlas — Distinzjoni bejn kumpens għad-danni mhux taxxabbli u provvista ta’ servizzi taxxabbli mogħtija wara l-pagament ta’ “kumpens”)

8

2019/C 25/10

Kawża C-452/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de commerce de Liège – il-Belġju) – Zako SPRL vs Sanidel SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Aġenti kummerċjali indipendenti — Direttiva 86/653/KEE — Artikolu 1(2) — Kunċett ta’ “aġent kummerċjali” — Intermedjarju indipendenti li jeżerċita l-attività tiegħu mill-impriża tal-prinċipal — Twettiq ta’ kompiti differenti minn dawk marbuta man-negozjar tal-bejgħ jew tax-xiri tal-merkanzija għall-prinċipal)

9

2019/C 25/11

Kawża C-575/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA vs Ministre de l’Action et des Comptes publics (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital — Taxxa f’ras il-għajn fuq l-ammont gross tad-dividendi ta’ oriġini nazzjonali mqassma lil kumpanniji mhux residenti — Posponiment tat-taxxa fuq id-dividendi mqassma lil kumpannija residenti fil-każ ta’ sena finanzjarja b’telf — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni — Komparabbiltà — Tqassim ibbilanċjat tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri — Effikaċità tal-ġbir tat-taxxa — Proporzjonalità — Diskriminazzjoni”)

10

2019/C 25/12

Kawża C-619/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-21 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Ministerio de Defensa vs Ana de Diego Porras (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Klawżola 4 — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Ġustifikazzjoni — Klawżola 5 — Miżuri intiżi sabiex jipprevjenu l-abbużi li jirriżultaw mill-użu ta’ kuntratti jew ta’ relazzjonijiet ta’ xogħol għal żmien determinat suċċessivi — Kumpens fil-każ ta’ xoljiment ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien indeterminat għal raġuni oġġettiva — Assenza ta’ kumpens mal-iskadenza ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat dovut għal sostituzzjoni interim”)

10

2019/C 25/13

Kawża C-625/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG vs Finanzamt Feldkirch (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 56 u 63 TFUE — Libertà li jiġu pprovduti servizzi u moviment liberu tal-kapital — Stabbilimenti ta’ kreditu — Taxxa ta’ stabbiltà u kontribuzzjoni speċjali għal din it-taxxa ddeterminati abbażi tat-total tal-karta tal-bilanċ mhux ikkonsolidata tal-stabbilimenti ta’ kreditu stabbiliti fl-Awstrija — Inklużjoni tat-tranżazzjonijiet bankarji ta’ natura transkonfinali — Esklużjoni tat-tranżazzjonijiet tas-sussidjarji fi Stat Membru ieħor — Differenza fit-trattament — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni)

11

2019/C 25/14

Kawża C-627/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-22 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Dunajská Streda – is-Slovakkja) – ZSE Energia a.s. vs RG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 861/2007 — Proċedura Ewropea għal talbiet żgħar — Artikolu 2(1) u Artikolu 3(1) — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “partijiet” — Tilwimiet transkonfinali)

12

2019/C 25/15

Kawża C-679/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen – il-Belġju) – Vlaamse Gewest, irrappreżentat mill-Vlaamse regering fil-persuna tal-Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, irrappreżentat mill-Vlaamse regering fil-persuna tal-Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw vs Johannes Huijbrechts (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital — Restrizzjonijiet — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq is-suċċessjoni — Bosk amministrat b’mod sostenbbli — Eżenzjoni — Protezzjoni taż-żoni forestali)

13

2019/C 25/16

Kawża C-713/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – l-Awstrija) – Ahmad Shah Ayubi vs Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2011/95/UE — Standards dwar il-kontenut tal-protezzjoni internazzjonali — Status ta’ refuġjat — Artikolu 29 — Protezzjoni soċjali — Trattament differenti — Refuġjati li jgawdu minn dritt ta’ residenza temporanja)

13

2019/C 25/17

Kawża C-490/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fis-26 ta’ Lulju 2018 – SD vs Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Kawża C-580/18 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2018 minn Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-12 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-41/17 – Lotte Co. Ltd vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

15

2019/C 25/19

Kawża C-618/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di pace di L’Aquila (l-Italja) fl-1 ta’ Ottubru 2018 – Gabriele Di Girolamo vs Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Kawża C-639/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Kiel (il-Ġermanja) fit-12 ta’ Ottubru 2018 – KH vs Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Kawża C-641/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Genova (l-Italja) fit-12 ta’ Ottubru 2018 – LG et vs Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Kawża C-646/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Mercantil de Gerona (l-Ispanjol) fil-15 ta’ Ottubru 2018 – OD vs Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Kawża C-648/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul București (ir-Rumanija) fis-17 ta’ Ottubru 2018 – Autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) vs Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Kawża C-658/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di pace di Bologna (l-Italja) fit-22 ta’ Ottubru 2018 – UX vs Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Kawża C-660/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Ottubru 2018 – Sundair GmbH vs WV et

21

2019/C 25/26

Kawża C-661/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (il-Portugall) fit-22 ta’ Ottubru 2018 – CTT – Correios de Portugal vs Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Kawża C-667/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Grondwettelijk Hof (il-Belġju) fil-25 ta’ Ottubru 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone vs Ministerraad

22

2019/C 25/28

Kawża C-670/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (l-Italja) fid-29 ta’ Ottubru 2018 – CO vs Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Kawża C-672/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fid-29 ta’ Ottubru 2018 – DN vs Ministre de l’Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Kawża C-673/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-cour d’appel de Paris (Franza) fit-30 ta’ Ottubru 2018 – Santen SAS vs Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Kawża C-677/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fil-5 ta’ Novembru 2018 – Amoena Ltd v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Kawża C-678/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-5 ta’ Novembru 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Kawża C-679/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Okresní soud v Ostravě (ir-Repubblika Ċeka) fil-5 ta’ Novembru 2018 – OPR-Finance s.r.o. vs GK

26

2019/C 25/34

Kawża C-687/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fis-7 ta’ Novembru 2018 – SY vs Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Kawża C-688/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fis-6 ta’ Novembru 2018 – Proċeduri kriminali kontra TX u UW

28

2019/C 25/36

Kawża C-689/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Dioikitiko Protodikeio Patron (il-Greċja) fil-5 ta’ Novembru 2018 – XT vs Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Kawża C-703/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fit-12 ta’ Novembru 2018 – Healthspan Limited vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Kawża C-704/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fit-12 ta’ Novembru 2018 – Proċeduri kriminali kontra LD, ME, NF, OG, PH u RI

30

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 25/39

Kawżi magħquda T-202/10 RENV II u T-203/10 RENV II: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Stichting Woonlinie et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Akkomodazzjoni soċjali — Skema ta’ għajnuna favur kumpanniji ta’ akkomodazzjoni soċjali — Għajnuna eżistenti — Impenji tal-Istat Membru — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 — Servizz ta’ importanza ekonomika ġenerali — Artikolu 106(2) TFUE — Definizzjoni tal-funzjoni ta’ servizz pubbliku”)

31

2019/C 25/40

Kawża T-207/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Deutsche Telekom vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Sistema fiskali li tippermetti lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’impriżi fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru parzjali tagħha — Dispożizzjoni li tippermetti lis-sistema tkompli tapplika parzjalment — Talba li ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Persistenza tal-interess ġuridiku — Aspettattivi leġittimi — Assigurazzjonijiet preċiżi mogħtija mill-Kummissjoni — Leġittimità tal-aspettattivi — Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis tal-aspettattivi leġittimi”)

32

2019/C 25/41

Kawża T-219/10 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – World Duty Free Group vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’kumpanniji fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Selettività — Sistema ta’ riferiment — Deroga — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni tad-differenza fit-trattament — Impriżi benefiċjarji tal-miżura — Aspettattivi leġittimi”)

33

2019/C 25/42

Kawża T-227/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Banco Santander vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’kumpanniji fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Selettività — Sistema ta’ riferiment — Deroga — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni tad-differenza fit-trattament — Impriżi benefiċjarji tal-miżura — Aspettattivi leġittimi”)

34

2019/C 25/43

Kawża T-239/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Sigma Alimentos Exterior vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’kumpanniji fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Selettività — Sistema ta’ riferiment — Deroga — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni tad-differenza fit-trattament”)

34

2019/C 25/44

Kawża T-399/11 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Banco Santander u Santusa vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’kumpanniji fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Selettività — Sistema ta’ riferiment — Deroga — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni tad-differenza fit-trattament — Impriżi benefiċjarji tal-miżura — Aspettattivi leġittimi”)

35

2019/C 25/45

Kawża T-405/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novmbru 2018 – Axa Mediterranean vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’kumpanniji fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Selettività — Sistema ta’ riferiment — Deroga — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni tad-differenza fit-trattament — Impriżi benefiċjarji tal-miżura — Aspettattivi leġittimi”)

36

2019/C 25/46

Kawża T-406/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill-impriżi fiskalment iddomiċiljati fi Spanja jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta minn akkwisti ta’ ishma f’kumpanniji fiskalment iddomiċiljati barra mill-pajjiż — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Selettività — Sistema ta’ riferiment — Deroga — Differenza fit-trattament — Ġustifikazzjoni tad-differenza fit-trattament — Impriżi benefiċjarji tal-miżura — Aspettattivi leġittimi”)

37

2019/C 25/47

Kawża T-487/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – CHEMK u KF vs Il-Kummissjoni (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ ferrosiliċju li joriġina mir-Russja — Dazju antidumping definittiv — Eżami mill-ġdid tal-iskadenza tal-miżuri — Determinazzjoni tal-prezz ta’ esportazzjoni — Entità ekonomika unika — Dazju antidumping mgħoddi fuq il-prezzijiet ta’ bejgħ mill-ġdid fl-Unjoni — Applikazzjoni ta’ metodu differenti minn dak użat matul investigazzjoni preċedenti — Kontinwazzjoni jew deher mill-ġdid tad-dumping u tad-dannu — Artikolu 2(9), Artikolu 3 u Artikolu 11(9) u (10) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 (li saru l-Artikolu 2(9), l-Artikolu 3 u l-Artikolu 11(9) u (10) tar-Regolament (UE) 2016/1036))

37

2019/C 25/48

Kawża T-113/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – RFA International vs Il-Kummissjoni (“Dumping — Importazzjonijiet tal-ferrosiliċju li joriġina mir-Russja — Ċaħda tat-talbiet għar-rimbors tad-dazji antidumping imħallsa — Determinazzjoni tal-valur normali u tal-prezz ta’ esportazzjoni — Entità ekonomika waħda — Riperkussjoni tad-dazju antidumping fuq il-prezz tal-bejgħ mill-ġdid fl-Unjoni — Applikazzjoni ta’ metodu differenti minn dak użat f’investigazzjoni preċedenti — Artikolu 2(9) u Artikolu 11(9) u (10) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 (li saru l-Artikolu 2(9) u l-Artikolu 11(9) u (10) tar-Regolament (UE) 2016/1036) — Artikolu 18.3.1 tal-Ftehim Antidumping tal-WTO”)

38

2019/C 25/49

Kawża T-854/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2018 – Barata vs Il-Parlament (“Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2015 — Proċedura ta’ ċertifikazzjoni — Esklużjoni mil-lista definittiva tal-uffiċjali awtorizzati li jsegwu programm ta’ taħriġ — Artikolu 45a tar-Regolamenti tal-Persunal — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Drittijiet tad-difiża)

39

2019/C 25/50

Kawża T-546/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – Haufe-Lexware vs EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Leshare — Trade mark internazzjonali pverbali preċedenti LEXWARE — Reġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE 2017/1001) — Xebh tas-sinjali”)

39

2019/C 25/51

Kawża T-790/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2018 – St. Andrews Links vs EUIPO (ST ANDREWS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ST ANDREWS — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Oriġini ġeografika — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

40

2019/C 25/52

Kawża T-791/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2018 – St. Andrews Links vs EUIPO (ST ANDREWS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ST ANDREWS — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Oriġini ġeografika — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

41

2019/C 25/53

Kawża T-831/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2018 – DRH Licensing & Managing vs EUIPO – Merck (Flexagil) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Flexagil — Użu ġenwin tat-trade mark — It-tieni paragrafu (a) tal-Artikolu 18(1) u l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 — Forma li tvarja permezz tal-elementi li jbiddlu l-karattru distintiv”)

41

2019/C 25/54

Kawża T-36/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2018 – Asahi Intecc vs EUIPO – Celesio (Celeson) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali Celeson — Trade mark verbali internazzjonali preċedenti CELESIO — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

42

2019/C 25/55

Kawża T-646/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2018 – Bonnafous vs Il-Kummissjoni

42

2019/C 25/56

Kawża T-653/18: Rikors ippreżentat fit-31 ta’ Ottubru 2018 – Armani vs EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Kawża T-654/18: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Ottubru 2018 – Armani vs EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Kawża T-655/18: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ottubru 2018 – Aupicon et vs SEAE

45

2019/C 25/59

Kawża T-658/18: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Ottubru 2018 – Hästens Sängar vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ disinn tal-kwadri)

46

2019/C 25/60

Kawża T-661/18: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2018 – Securitec vs Il-Kummissjoni

46

2019/C 25/61

Kawża T-663/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2018 – Nissin Foods Holdings vs EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Kawża T-666/18: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2018 – 6Minutes Media vs EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Kawża T-668/18: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2018 – 6Minutes Media vs EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Kawża T-669/18: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2018 – Neoperl vs EUIPO (rappreżantazzjoni ta’ erba’ toqob mimlija f’immaġni ta’ toqba normali)

50

2019/C 25/65

Kawża T-672/18: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2018 – Pyke vs EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Kawża T-674/18: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy vs Il-Kummissjoni

51

2019/C 25/67

Kawża T-675/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2018 – Trifolio-M et vs EFSA

52

2019/C 25/68

Kawża T-678/18: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2018 – Società agricola Giusti Dal Col vs EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Kawża T-679/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Novembru 2018 – Showroom vs EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Kawża T-680/18: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2018 – SLL Service vs EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Kawża T-681/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2018 – “Korporaciya “Masternet” vs EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Kawża T-682/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2018 – Twitter vs EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Kawża T-683/18: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2018 – Conte vs EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Kawża T-685/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2018 – Apple vs EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Kawża T-686/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2018 – LegalCareers vs EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Kawża T-687/18: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2018 – Pilatus Bank vs BĊE

59

2019/C 25/77

Kawża T-688/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf vs EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Kawża T-689/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2018 – Executive Selling vs EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Kawża T-695/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2018 – Werner vs EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Kawża T-697/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2018 – Aldi vs EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Kawża T-700/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2018 – Kalypso Media Group vs EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


MT

 

Top