EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:445:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 445, 10 ta' Diċembru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 445

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
10 ta' Diċembru 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 445/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 445/02

Kawża C-442/18 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Lulju 2018 minn Bank Ċentrali Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-26 ta’ April 2018 fil-Kawża T-251/15, Espírito Santo Financial (Il-Portugall) vs Il-Bank Ċentrali Ewropew

2

2018/C 445/03

Kawża C-506/18 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Awwissu 2018 mill-Parlament Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-17 ta’ Mejju 2018 fil-Kawża T-566/16 – Josefsson vs Il-Parlament Ewropew

3

2018/C 445/04

Kawża C-527/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Awwissu 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. vs KIA Motors Corporation

4

2018/C 445/05

Kawża C-528/18: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Awwissu 2018 minn Outsource Professional Services Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-31 ta’ Mejju 2018 fil-Kawża T-340/16: Flatworld Solutions Pvt Ltd vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

4

2018/C 445/06

Kawża C-584/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ċipru) fid-19 ta’ Settembru 2018 – D. Z. vs Blue Air – Airline Management Solutions S.R.L.

5

2018/C 445/07

Kawża C-595/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 minn The Goldman Sachs Group Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-12 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-419/14, The Goldman Sachs Group vs Il-Kummissjoni Ewropea

6

2018/C 445/08

Kawża C-605/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (l-Awstrija) fil-25 ta’ Settembru 2018 – Adler Real Estate AG et

7

2018/C 445/09

Kawża C-613/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Tributário de Lisboa (il-Portugall) fit-28 ta’ Settembru 2018 – Estado do Canadá vs Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 445/10

Kawża C-614/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka

8

2018/C 445/11

Kawża C-615/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Kehl (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Settembru 2018 – Proċeduri kriminali kontra UY

9

2018/C 445/12

Kawża C-621/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Session, Edinburgh (ir-Renju Unit) fit-3 ta’ Ottubru 2018 – Andy Wightman et vs Secretary of State for Exiting the European Union

10

2018/C 445/13

Kawża C-636/18: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

10

2018/C 445/14

Kawża C-638/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija

11

2018/C 445/15

Kawża C-642/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

12

2018/C 445/16

Kawża C-664/18: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

12

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 445/17

Kawża T-435/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Bacardi vs EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea 42 BELOW — Trade mark figurattiva nazzjonali preċedenti mhux irreġistrata VODKA 42 — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Użu fil-kummerċ — Applikazzjoni tad-dritt nazzjonali mill-EUIPO”)

14

2018/C 445/18

Kawża T-299/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Nova vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta' arbitraġġ — Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tal-proġett pilota intiż sabiex jinħoloq netwerk ta’ kuntatti u ta’ diskussjonijiet bejn muniċipalitajiet dwar l-esperjenzi u l-aħjar prattiki fil-qasam tar-risistemazzjoni u tal-integrazzjoni tar-refuġjati — Assenza ta’ evalwazzjoni oġġettiva tar-riżultati tal-proġett — Proporzjonalità — Rimbors tas-somom imħallsa — Miżuri istruttorji — Kontrotalba”)

14

2018/C 445/19

Kawża T-477/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Epsilon International vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratti konklużi fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas għall-Attivitajiet ta’ Riċerka, ta’ Żvilupp Teknoloġiku u ta’ Dimostrazzjoni (2007-2013) — Interess ġuridiku — Spejjeż eliġibbli — Sospensjoni tal-ħlas — Talba għal annullament — Deċiżjoni li r-rikorrenti titniżżel fid-database ċentrali tas-Sistema ta’ Individwazzjoni u ta’ Esklużjoni Bikrija (EDES) — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà”)

15

2018/C 445/20

Kawża T-63/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Grupo Orenes vs EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Bingo VIVA! Slots — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti vive bingo — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Suġġett tat-tilwima)

16

2018/C 445/21

Kawża T-162/17 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Fernández González vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanji — Artikolu 2(c) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti li jikkonċerna impjieg bħala membru tal-persunal temporanju skont l-Artikolu 2(b) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg — Ċħid ta’ kandidatura — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg — Responsabbiltà — Telf ta’ opportunità”)

16

2018/C 445/22

Kawża T-261/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Bayer vs EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SALOSPIR — Trade marks tal-Unjoni Ewropea figurattivi preċedenti li jirrappreżentaw strixxi ta’ kuluri u nazzjonali preċedenti Aspirin — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Reputazzjoni — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001) — Użu fil-kummerċ ta’ sinjal li l-portata tiegħu ma hijiex biss lokali — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament 2017/1001)”)

17

2018/C 445/23

Kawża T-400/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2018 – Deza vs Il-Kummissjoni (“Ambjent u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem — Regolament (KE) Nru 1272/2008 — Klassifikazzjoni, ittikkettar u imballaġġ ta’ ċerti sustanzi — Regolament (UE) 2017/776 — Klassifikazzjoni tal-antrakinon — Sustanza li l-potenzjal karċinoġenu tagħha għall-bniedem huwa preżunt — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Kunċett ta’ sustanza — Ċertezza legali — Dritt għall-proprjetà”)

18

2018/C 445/24

Kawża T-594/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ottubru 2018 – Pharma Mar vs Il-Kummissjoni

18

2018/C 445/25

Kawża T-596/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2018 – ZL vs EUIPO

20

2018/C 445/26

Kawża T-604/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2018 – Google u Alphabet vs Il-Kummissjoni

21

2018/C 445/27

Kawża T-609/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2018 – Fujifilm Recording Media vs EUIPO – iTernity (d:ternity)

22

2018/C 445/28

Kawża T-624/18: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2018 – Gres de Aragón vs EUIPO (GRES ARAGÓN)

23

2018/C 445/29

Kawża T-629/18: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2018 – mobile.de vs EUIPO (rappreżentazzjoni ta’ karozza f’bużżieqa tal-komiks)

23

2018/C 445/30

Kawża T-631/18: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2018 – Herholz Vertrieb vs EUIPO (#)

24


MT

 

Top