EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:436:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 436, 3 ta' Diċembru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 436

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
3 ta' Diċembru 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 436/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 436/02

Kawża C-207/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-2 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Tarragona – Spanja) – Proċedura mibdija minn Ministerio Fiscal (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Komunikazzjonijiet elettroniċi — Ipproċessar ta’ data personali — Direttiva 2002/58/KE — Artikoli 1 u 3 — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi — Protezzjoni — Artikoli 5 u 15(1) — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 7 u 8 — Data pproċessata fil-kuntest tal-provvista ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Aċċess mill-awtoritajiet nazzjonali għad-data għal finijiet ta’ investigazzjoni — Livell ta’ gravità tal-ksur li jista’ jiġġustifika l-aċċess għad-data)

2

2018/C 436/03

Kawża C-571/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad – Varna – il-Bulgarija) – Nikolay Kantarev vs Balgarska Narodna Banka (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Skemi ta’ garanzija għal depożiti — Direttiva 94/19/KE — Artikolu 1(3)(i) — Artikolu 10(1) — Kunċett ta’ “depożitu mhux disponibbli” — Responsabbiltà ta’ Stat Membru għal danni kkawżati liċ-ċittadini minn ksur tad-dritt tal-Unjoni — Ksur suffiċjentement serju tad-dritt tal-Unjoni — Awtonomija proċedurali tal-Istati Membri — Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali — Artikolu 4(3) TUE — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

3

2018/C 436/04

Kawża C-652/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ l’Administrativen sad Sofia-grad – Il-Bulgarija) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov vs Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika komuni fil-qasam tal-ażil u tal-protezzjoni sussidjarja — Standards marbuta mal-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfatti miċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew mill-persuni mingħajr Stat sabiex ikun jistgħu jibbenefikaw minn protezzjoni internazzjonali — Direttiva 2011/95/UE — Artikoli 3, 4, 10 u 23 — Applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali ppreżentati separatament minn membri ta’ familja waħda — Evalwazzjoni individwali — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ theddid li jaffettwa membru tal-familja fil-kuntest tal-evalwazzjoni individwali tal-applikazzjoni ta’ membru ieħor tal-familja — Standards iktar favorevoli li jistgħu jinżammu jew jiġu adottati mill-Istati Membri sabiex jestendu l-ażil jew il-protezzjoni sussidjarja għall-membri tal-familja tal-benefiċċjarju ta’ protezzjoni internazzjonali — Evalwazzjoni tal-motivi tal-persekuzzjoni — Parteċipazzjoni ta’ ċittadin tal-Azerbajġan fil-preżentazzjoni ta’ rikors kontra pajjiżu quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem — Regoli proċedurali komuni — Direttiva 2013/32/UE — Artikolu 46 — Dritt għal rimedju effettiv — Eżami sħiħ u ex nunc — Motivi tal-persekuzzjoni jew elementi fattwali li ma ġewx żvelati quddiem l-awtorità responsabbli għad-determinazzjoni iżda invokati fil-kuntest tar-rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni adottata minn din l-awtorità)

4

2018/C 436/05

Kawża C-668/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/40/KE — Emissjonijiet minn sistemi ta’ klimatizzazzjoni ta’ vetturi bil-mutur — Artikolu 5(4) u (5) — Direttiva 2007/46/KE — Approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur — Artikoli 12, 19, 30 u 46 — Vetturi mhux konformi mar-rekwiżiti tekniċi — Responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali)

6

2018/C 436/06

Kawża C-12/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Cluj – ir-Rumanija) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei vs Maria Dicu (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Direttiva 2003/88/KE — Dritt għal-leave annwali mħallas — Direttiva 2010/18/UE — Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri [parentali] — Leave parentali mhux meqjus li huwa perijodu ta’ xogħol effettiv)

7

2018/C 436/07

Kawża C-56/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad – il-Bulgarija) – Bahtiyar Fathi vs Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Fruntieri, ażil u immigrazzjoni — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Artikolu 3 — Determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli mill-eżami ta’ talba għal protezzjoni internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz — Eżami ta’ applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali mingħajr deċiżjoni espliċita dwar id-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli biex jeżamina — Direttiva 2011/95/UE — Artikoli 9 u 10 — Motivi ta’ persekuzzjoni abbażi tar-reliġjon — Prova — Leġiżlazzjoni Iranjana dwar l-apostasija — Direttiva 2013/32/UE — Artikolu 46(3) — Rikors effettiv)

7

2018/C 436/08

Kawża C-73/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-2 ta’ Ottubru 2018 – Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Parlament Ewropew (Rikors għal annullament — Dritt istituzzjonali — Protokoll dwar il-Lokalità tas-Sede tal-Istituzzjonijiet u ta’ ċerti Organi, Korpi u Dipartimenti tal-Unjoni Ewropea — Il-Parlament Ewropew — Kunċett ta’ “sessjoni tal-baġit” li tinżamm fi Strasbourg (Franza) — Artikolu 314 TFUE — Eżerċizzju tas-setgħa baġitarja matul sessjoni parzjali plenarja addizzjonali fi Brussell (il-Belġju))

8

2018/C 436/09

Kawża C-105/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad – Varna – il-Bulgarija) – Komisia za zashtita na potrebitelite vs Evelina Kamenova (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 2005/29/KE — Artikolu 2(b) u (d) — Direttiva 2011/83/UE — Artikolu 2(2) — Kunċetti ta’ “kummerċjant” u ta’ “prattiki kummerċjali)

9

2018/C 436/10

Kawża C-191/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte vs ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Direttiva 2007/64/KE — Servizzi ta’ ħlas fis-suq intern — Kunċett ta’ “kont ta’ ħlas” — Inklużjoni eventwali ta’ kont ta’ tfaddil li jippermetti lill-utent tiegħu jagħmel trasferimenti u ġbid ta’ flus permezz ta’ kont kurrenti miftuħ f’ismu)

10

2018/C 436/11

Kawża C-242/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA vs Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ambjent — Promozzjoni tal-użu tal-enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli — Bijolikwidi użati għal installazzjoni termoelettrika — Direttiva 2009/28/KE — Artikolu 17 — Kriterji tas-sostenibbiltà tal-bijolikwidi — Artikolu 18 — Sistemi nazzjonali ta’ ċertifikazzjoni tas-sostenibbiltà — Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/438/UE — Skemi volontarji ta’ ċertifikazzjoni tas-sostenibbiltà tal-bijokarburanti u tal-bijolikwidi approvati mill-Kummissjoni Ewropea — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi l-obbligu għall-operaturi intermedjarji li jippreżentaw ċertifikati ta’ sostenibbiltà — Artikolu 34 TFUE — Moviment liberu tal-merkanzija)

10

2018/C 436/12

Kawża C-337/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ l’Sąd Okręgowy w Szczecinie – il-Polonja) – Feniks Sp. z o.o. vs Azteca Products & Services SL (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Regolament (UE) Nru 1215/2012 — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali — Ġurisdizzjonijiet speċjali — Artikolu 7(1)(a) — Kunċett ta’ “kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ kuntratt” — Actio pauliana)

11

2018/C 436/13

Kawża C-379/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Proċedura mressqa mis-Società Immobiliare Al Bosco Srl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali — Terminu previst fid-dritt tal-Istat Membru mitlub sabiex jiġi eżegwit digriet li jordna s-sekwestru kawtelatorju — Applikabbiltà ta’ dan it-terminu għal strument li jordna s-sekwestru kawtelatorju miksub fi Stat Membru ieħor u ddikjarat eżekuttiv fl-Istat Membru mitlub)

12

2018/C 436/14

Kawża C-384/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N vs Budapest Rendőrfőkapitánya (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Trasport bit-triq — Dispożizzjonijiet fiskali — Direttiva 1999/62/KE — Ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi — Pedaġġ — Obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi — Multa b’rata fissa — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Applikabbiltà diretta tad-Direttiva)

12

2018/C 436/15

Kawża C-416/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 49 u 63 kif ukoll t-tielet paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE — Impożizzjoni ta’ sensiela ta’ taxxi — Differenza fit-trattament skont l-Istat ta’ residenza tas-sottosussidjarja — Ħlas lura tat-taxxa minn ras il-għajn miġbura indebitament — Rekwiżiti dwar il-provi li juru tali rimbors — Limitazzjoni tad-dritt għall-rimbors — Diskriminazzjoni — Qorti nazzjonali li tiddeċiedi fl-aħħar istanza — Obbligu ta’ rinviju preliminari)

13

2018/C 436/16

Kawża C-478/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Cluj – ir-Rumanija) – IQ vs JP (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni fil-qasam tar-responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikolu 15 — Trasferiment lil qorti f’pożizzjoni aħjar sabiex tieħu konjizzjoni tal-kawża — Kamp ta’ applikazzjoni — Artikolu 19 — Lis pendens)

14

2018/C 436/17

Kawża C-599/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2392 — Senjalazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti ta’ ksur attwali jew potenzjali tar-regolament dwar l-abbuż tas-suq — Assenza ta’ komunikazzjoni jew nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

14

2018/C 436/18

Kawża C-45/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2018 – Claire Staelen vs L-Ombudsman Ewropew (Appell — Talba għal reviżjoni — Kundizzjonijiet għall-ammissibbiltà)

15

2018/C 436/19

Kawża C-353/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (ir-Rumanija) fit-30 ta’ Mejju 2018 – SC Beny Alex SRL vs Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

Kawża C-507/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-2 ta’ Awwissu 2018 – NH vs Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

16

2018/C 436/21

Kawża C-513/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (l-Italja) fit-3 ta’ Awwissu 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa vs Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

Kawża C-515/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (l-Italja) fis-6 ta’ Awwissu 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

Kawża C-519/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fis-7 ta’ Awwissu 2018 – TB vs Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

Kawża C-521/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fis-6 ta’ Awwissu 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari et vs Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

Kawża C-541/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Awwissu 2018 – AS vs Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

Kawża C-544/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Upper Tribunal (ir-Renju Unit) fl-20 ta’ Awwissu 2018 – HM Revenue & Customs vs HD

20

2018/C 436/27

Kawża C-548/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Saarländisches Oberlandesgericht (il-Ġermanja) fit-23 ta’ Awwissu 2018 – BGL BNP Paribas SA vs TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

Kawża C-550/18: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awwissu 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

21

2018/C 436/29

Kawża C-552/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-29 ta’ Awwissu 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno vs Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

Kawża C-557/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hamburg (il-Ġermanja) fil-31 ta’ Awwissu 2018 – Eurowings GmbH vs JJ u KI

22

2018/C 436/31

Kawża C-559/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Baden-Württemberg (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Settembru 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH vs Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

Kawża C-564/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fis-7 ta’ Settembru 2018 – LH vs Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

Kawża C-565/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (l-Italja) fis-6 ta’ Settembru 2018 – Société Générale S.A. vs Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

Kawża C-569/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-11 ta’ Settembru 2018 – Caseificio Cirigliana Srl et vs Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali et

24

2018/C 436/35

Kawża C-572/18 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Settembru 2018 minn thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-2 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo vs Il-Kummissjoni Ewropea

25

2018/C 436/36

Kawża C-588/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja) fl-20 ta’ Settembru 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) vs Grupo de Empresas DIA S.A. u Twins Alimentación S.A.

26

2018/C 436/37

Kawża C-592/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-21 ta’ Settembru 2018 – Darie B.V. vs Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

Kawża C-593/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 minn ABB Ltd, ABB AB mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-12 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-445/14, ABB Ltd, ABB AB vs Il-Kummissjoni Ewropea

27

2018/C 436/39

Kawża C-599/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 minn Silec Cable SAS, General Cable Corp. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-12 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-438/14: Silec Cable, General Cable vs Il-Kummissjoni

28

2018/C 436/40

Kawża C-600/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fl-24 ta’ Settembru 2018 – UTEP 2006. SRL vs Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

Kawża C-602/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 minn Star Television Productions Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-797/17 – Star Television Productions vs EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

30

2018/C 436/42

Kawża C-616/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal d’instance d’Épinal (Franza) fl-1 ta’ Ottubru 2018 – Cofidis SA vs YU, ZT

30

2018/C 436/43

Kawża C-622/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fl-4 ta’ Ottubru 2018 – AR vs Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

Kawża C-633/18 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Ottubru 2018 minn Apple Distribution International mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-27 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-101/17, Apple Distribution International vs Il-Kummissjoni Ewropea

31

2018/C 436/45

Kawża C-635/18: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ottubru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

32

2018/C 436/46

Kawża C-650/18: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2018 – L-Ungerija vs Il-Parlament Ewropew

33

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 436/47

Kawża T-79/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2018 – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Sistema ta’ għajnuna marbuta mal-akkwist issussidjat jew mat-tpoġġija għad-dispożizzjoni bla ħlas ta’ żoni naturali — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern fi tmiem il-fażi preliminari ta’ eżami — Assenza ta’ proċedura ta’ investigazzjoni formali — Locus standi — Kunċett ta’ parti kkonċernata — Ammissibbiltà — Ksur ta’ drittijiet proċedurali — Diffikultajiet serji — Effett sostanzjali tal-pożizzjoni kompetittiva tal-impriżi f’kompetizzjoni”)

34

2018/C 436/48

Kawża T-364/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2018 – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava et vs Il-Kummissjoni (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti pajpijiet u tubi mingħajr saldatura, tal-ħadid jew tal-azzar, li joriġinaw miċ-Ċina — Bdil tal-kodiċi addizzjonali TARIC minn kumpannija — Rikors għal annullament — Att li jista’ jiġi kkontestat — Inċidenza diretta — Inċidenza individwali — Ammissibbiltà — Effetti ta’ sentenza ta’ annullament — Regola tal-parallelliżmu tar-rekwiżiti formali”)

35

2018/C 436/49

Kawża T-387/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2018 – Terna vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna finanzjarja — Proġetti ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks tal-enerġija trans-Ewropej — Determinazzjoni tal-ammont finali tal-għajnuna finanzjarja — Rapport tal-awditjar li jidentifika irregolaritajiet — Spejjeż mhux eliġibbli — Obbligu ta’ motivazzjoni — Aspettattivi leġittimi — Proporzjonalità”)

36

2018/C 436/50

Kawża T-567/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Ottubru 2018 – McCoy vs Il-Kumitat tar-Reġjuni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Marda kkaġunata mix-xogħol — Oriġini professjonali tal-marda — Il-ħames paragrafu tal-Artikolu 78 tar-Regolamenti tal-Persunal — Kumitat tal-Invalidità — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà — Danni morali”)

36

2018/C 436/51

Kawża T-605/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2018 – OY vs Il-Kummissjoni (“Servizz Pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Artikolu 3b tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Impenji — Klassifikazzjoni fi grad — Teħid inkunsiderazzjoni tal-esperjenza professjonali — Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni tal-Artikolu 79(2) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg”)

37

2018/C 436/52

Kawża T-640/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2018 – GEA Group vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Stabilizzaturi termiċi — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Deċiżjoni li temenda d-deċiżjoni inizjali — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Multi — Limitu massimu ta’ 10 % — Grupp ta’ kumpanniji — Ugwaljanza fit-trattament”)

37

2018/C 436/53

Kawża T-7/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2018 – John Mills vs EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea MINERAL MAGIC — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

38

2018/C 436/54

Kawża T-8/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ottubru 2018 – Golden Balls vs EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea GOLDEN BALLS — Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea BALLON D’OR — Raġuni relattiva għal rifjut — Vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

39

2018/C 436/55

Kawża T-10/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2018 – Proof IT vs EIGE (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Talba għal servizzi maqsuma f’żewġ lottijiet — Servizzi marbuta mas-sit internet — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Kriterji ta’ għoti — Trasparenza — Ugwaljanza fit-trattament — Żball manifest ta' evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

40

2018/C 436/56

Kawża T-26/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ottubru 2018 – Jalkh vs Il-Parlament (“Privileġġi u immunitajiet — Membru tal-Parlament Ewropew — Deċiżjoni li titneħħa l-immunità parlamentari — Rabta mal-funzjonijiet ta’ membru tal-Parlament — Ugwaljanza fit-trattament — Ċertezza legali — Aspettattivi leġittimi — Proċedura ta’ tneħħija tal-immunità — Drittijiet tad-difiża — Użu ħażin ta’ poter — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

40

2018/C 436/57

Kawża T-27/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ottubru 2018 – Jalkh vs Il-Parlament (“Privileġġi u immunitajiet — Membru tal-Parlament Ewropew — Deċiżjoni ta’ tneħħija tal-immunità parlamentari — Rabta mal-funzjonijiet ta’ membru parlamentari — Ugwaljanza fit-trattament — Ċertezza legali — Aspettattivi leġittimi — Proċedura ta’ tneħħija tal-immunità — Drittijiet tad-difiża — Użu ħażin ta’ poter — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

41

2018/C 436/58

Kawża T-109/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2018 – FCA US vs EUIPO – Busbridge (VIPER) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea VIPER — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti VIPER — Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti — Prodotti li għalihom intużat it-trade mark preċedenti — Iimportanza tal-użu tat-trade mark preċedenti — Artikolu 57(2) u (3) tar-Regolament KE Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 64(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

41

2018/C 436/59

Kawża T-164/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2018 – Apple and Pear Australia u Star Fruits Diffusion vs EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea WILD PINK — Trade marks verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali PINK LADY — Trade marks figurattivi preċedenti tal-Unjoni Ewropea Pink Lady — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001)”)

42

2018/C 436/60

Kawża T-171/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2018 – M & K vs EUIPO – Genfoot (KIMIKA) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Aplikazzjoni għal trade mark tal — Unjoni Ewropea verbali KIMIKA — Trade mark verbali preċedenti tal — Unjoni Ewropea KAMIK — Raġunijiet relattivi għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Użu ġenwin — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 47(2) u (3) tar-Regolament Nru 2017/1001))

43

2018/C 436/61

Kawża T-367/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2018 – Linak vs EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Forma ta’ kolonna użata għall-irfiegħ li topera bl-elettriku) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja rreġistrata li tirrappreżenta kolonna użata għall-irfiegħ li topera bl-elettriku — Trade mark Komunitarja preċedenti — Raġuni għal invalidità — Assenza ta’ karattru individwali — Utent avżat — Assenza ta’ impressjoni globali differenti — Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

44

2018/C 436/62

Kawża T-368/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta Ottubru 2018 – Linak vs EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Forma ta’ kolonna elevatriċi li taħdem bl-elettriku) (“Disinni Komunitarji — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinni Komunitarji rreġistrati li jirrappreżentaw kolonna elevatriċi li taħdem bl-elettriku — Disinn Komunitarju preċedenti — Raġuni għal invalidità — Assenza ta’ karattru individwali — Utent attent — Assenza ta’ impressjoni globali differenti — Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

44

2018/C 436/63

Kawża T-444/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2018 – CompuGroup Medical vs EUIPO – Medion (life coins) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali life coins — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti LIFE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

45

2018/C 436/64

Kawża T-533/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2018 – Next design+produktion vs EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva nuuna — Trade marks tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti NANU u NANU-NANA — Raġuni relattiva għal rifjut — Evalwazzjoni tal-probabbiltà a’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Kumplimentarjetà tal-prodotti — Prinċipji ta’ awtonomija u ta’ indipendenza tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Prinċipji ta’ legalità u ta’ amministrazzjoni tajba — Ċertezza legali”)

46

2018/C 436/65

Kawża T-548/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2018 – VF International vs EUIPO – Virmani (ANOKHI) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ Oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva ANOKHI — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti kipling — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti li tirrappreżenta s-siluwett ta’ xadina — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikoli 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b)tar-Regolament (UE) 2017/2001) — Ħsara lir-reputazzjoni — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001)”)

46

2018/C 436/66

Kawża T-581/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2018 – Asics vs EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Rappreżentazzjoni ta’ erba’ linji msallba) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta erba’ linji msallba — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta elissi — Motivi relattivi għal rifjut — Artikolu 75 u Artikolu 76(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru l-Artikolu 94 u l-Artikolu 95(1) tar-Regolament (UE) Nru 2017/1001] — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 2017/1001) — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001)”)

47

2018/C 436/67

Kawża T-644/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2018 – DNV GL vs EUIPO (Sustainablel) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Sustainablel — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2001]”]

48

2018/C 436/68

Kawża T-672/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Ottubru 2018 – Mamas and Papas vs EUIPO – Wall-Budden (Cot bumper tat-tfal) (“Disinn jew trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ invalidità — Disinn jew trade mark Komunitarja rreġistrata li tirrappreżenta cot bumper tat-tfal — Eżami ex officio mill – Bord tal – Appell tal – fatti li jikkostitwixxu l – iżvelar — Prinċipju ta’ kontinwità fonzjonali — Provi insuffiċjenti għall-istabbiliment tal-iżvelar”)

48

2018/C 436/69

Kawża T-788/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ottubru 2018 – Szabados vs EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea MicroSepar — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea SeparSolidaria — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

49

2018/C 436/70

Kawża T-822/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ottubru 2018 – Weber-Stephen Products vs EUIPO (iGrill) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea iGrill — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

50

2018/C 436/71

Kawża T-413/17 INTP: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2018 – Karl Storz vs EUIPO (3D) (“Proċedura — Interpretazzjoni ta’ sentenza — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

50

2018/C 436/72

Kawża T-506/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Ottubru 2018 – Makhlouf vs Il-Kunsill (“Rikors għal annullament — Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s – Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid – dritt”)

51

2018/C 436/73

Kawża T-33/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Ottubru 2018 – Pracsis u Conceptexpo Project vs Il-Kummissjoni u EACEA (“Rikors għal annullament u rikors għad-danni — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Rikors amministrattiv quddiem il-Kummissjoni — Att purament confermattiv — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà)

51

2018/C 436/74

Kawża T-549/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2018 – Hexal vs EMA

52

2018/C 436/75

Kawża T-564/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 – Bernis et vs BĊE

53

2018/C 436/76

Kawża T-567/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 – VE vs ESMA

54

2018/C 436/77

Kawża T-569/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen vs EUIPO (Kordes’ Rose Monique)

54

2018/C 436/78

Kawża T-576/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – Crédit agricole vs BĊE

55

2018/C 436/79

Kawża T-577/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – Crédit agricole Corporate and Investment Bank vs BĊE

56

2018/C 436/80

Kawża T-578/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – CA Consumer Finance vs BĊE

56

2018/C 436/81

Kawża T-584/18: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2018 – Ukrselhosprom PCF u Versobank vs BĊE

57

2018/C 436/82

Kawża T-585/18: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2018 – Şanli vs Il-Kunsill

59

2018/C 436/83

Kawża T-595/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2018 – Berliner Stadtwerke vs EUIPO (berlinGas)

59

2018/C 436/84

Kawża T-602/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2018 – Ayuntamiento de Enguera vs Il-Kummissjoni

60

2018/C 436/85

Kawża T-603/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Settembru 2018 – ZE vs Il-Parlament Ewropew

61

2018/C 436/86

Kawża T-607/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2018 – Essity Hygiene and Health vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ werqa)

62

2018/C 436/87

Kawża T-617/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru 2018 – ZH vs ECHA

63

2018/C 436/88

Kawża T-619/18: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2018 – TUIfly vs Il-Kummissjoni

63

2018/C 436/89

Kawża T-613/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ottubru 2018 – alfavet Tierarzneimittel vs EUIPO – Millet Innovation (Epibac)

64

2018/C 436/90

Kawża T-871/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Ottubru 2018 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor vs INEA

64

2018/C 436/91

Kawża T-96/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ottubru 2018 – Cabell vs EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

64


MT

 

Top