EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 408, 12 ta' Novembru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 408

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
12 ta' Novembru 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 408/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 408/02

Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-Awli

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 408/03

Kawża C-358/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative – il-Lussemburgu) – UBS Europe SE, li kienet UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin u oħrajn (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2004/39/KE — Artikolu 54(1) u (3) — Portata tal-obbligu tas-sigriet professjonali impost fuq l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza finanzjarja — Deċiżjoni li tikkonstata t-telf tar-reputazzjoni tajba — Każ li jaqa’ taħt id-dritt kriminali — Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 47 u 48 — Drittijiet tad-difiża — Aċċess għall-fajl”)

5

2018/C 408/04

Kawża C-438/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża, IFP Énergies nouvelles (Appell — Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna implimentata minn Franza — Garanzija illimitata tal-Istat mogħtija lill-Institut Français du Pétrole (IFP) permezz tal-għoti tal-istatus ta’ stabbiliment pubbliku ta’ natura industrijali u kummerċjali (SPIK) — Deċiżjoni li tiddikjara li din il-miżura parzjalment ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat u li parzjalment tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat kompatibbli mas-suq intern, suġġett għall-osservanza ta’ ċerti kundizzjonijiet — Kunċett ta’ “skema ta’ għajnuna” — Preżunzjoni ta’ eżistenza ta’ vantaġġ — Oneru u livell tal-prova)

6

2018/C 408/05

Kawża C-510/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Carrefour Hypermarchés SAS et vs Ministre des Finances et des Comptes publics (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Għajnuna mill-Istat — Artikolu 108(3) TFUE — Regolament (KE) Nru 794/2004 — Skemi ta’ għajnuna nnotifikati — Artikolu 4 — Tibdil lill-għajnuna eżistenti — Żieda sinjifikattiva tad-dħul mit-taxxi allokati għall-finanzjament ta’ skemi ta’ għajnuna meta mqabbel mal-istimi nnotifikati lill-Kummissjoni Ewropea — Limitu ta’ 20 % tal-baġit inizjali)

7

2018/C 408/06

Kawża C-546/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Spanja) – Montte SL vs Musikene (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 267 TFUE — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kwalità ta’ qorti tal-korp ta’ rinviju — Direttiva 2014/24/UE — Proċeduri ta’ għoti ta’ kuntratti pubbliċi — Proċedura miftuħa — Kriterji ta’ għoti — Evalwazzjoni teknika — Limitu minimu ta’ punti — Evalwazzjoni bbażata fuq il-prezz)

7

2018/C 408/07

Kawża C-594/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Enzo Buccioni vs Banca d’Italia (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2013/36/UE — Artikolu 53(1) — Obbligu ta’ sigriet professjonali tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu — Istituzzjoni ta’ kreditu li l-istralċ obbligatorju tagħha ġie ordnat — Żvelar ta’ informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest ta’ proċeduri ċivili jew kummerċjali”)

8

2018/C 408/08

Kawża C-618/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) – Ir-Renju Unit) – Rafal Prefeta vs Secretary of State for Work and Pensions (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-persuni — Artikolu 45 TFUE — Att ta’ Adeżjoni tal-2003 — Kapitolu 2 tal-Anness XII — Possibbiltà għal Stat Membru li jidderoga mill-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 u mill-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2004/38/KE — Ċittadin Pollakk li ma wettaqx perijodu ta’ tnax-il xahar ta’ xogħol irreġistrat fl-Istat Membru ospitanti”)

9

2018/C 408/09

Kawża C-685/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Münster – il-Ġermanja) – EV vs Finanzamt Lippstadt (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 63 sa 65 TFUE — Moviment liberu tal-kapital — Tnaqqis fuq il-profitti taxxabbli — Ishma miżmuma minn kumpannija omm f’kumpannija b’kapital azzjonarju li għandha t-tmexxija tagħha u s-sede tagħha fi Stat terz — Dividendi ddistribwiti lill-kumpannija omm — Possibbiltà ta’ tnaqqis tat-taxxa suġġetta għal kundizzjonijiet iktar stretti mit-tnaqqis fuq il-profitti li ġejjin minn ishma miżmuma f’kumpannija b’kapital azzjonarju rregolata bid-dritt nazzjonali mhux eżentata)

9

2018/C 408/10

Kawża C-26/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 – Birkenstock Sales GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni internazzjonali li tiddenota l-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva li tirrappreżenta disinn ta’ linji mmewġa inkroċjati — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 7(1)(b) — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru distintiv — Disinn ta’ superfiċje)

10

2018/C 408/11

Kawża C-41/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanja) – Isabel González Castro vs Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 92/85/KEE — Artikoli 4, 5 u 7 — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Ħaddiema li qiegħda tredda’ — Xogħol ta’ billejl — Xogħol bix-xift imwettaq parzjalment matul il-lejl — Evalwazzjoni tar-riskji preżenti fil-pożizzjoni tax-xogħol — Miżuri ta’ prevenzjoni — Kontestazzjoni mill-ħaddiema kkonċernata — Direttiva 2006/54/KE — Artikolu 19 — Ugwaljanza fit-trattament — Diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess — Oneru tal-prova)

10

2018/C 408/12

Kawża C-51/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Ítélőtábla – l-Ungerija) – OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt vs Teréz Ilyés, Emil Kiss (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Klawżoli inġusti — Direttiva 93/13/KEE — Kamp ta’ applikazzjoni — Artikolu 1(2) — Dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolamentari obbligatorji — Artikolu 3(1) — Kunċett ta’ “klawżola kuntrattwali li ma kinitx innegozjata individwalment” — Klawżola inkluża fil-kuntratt wara l-konklużjoni tiegħu b’riżultat ta’ intervent mil-leġiżlatur nazzjonali — Artikolu 4(2) — Formulazzjoni ċara u li tinftiehem ta’ klawżola — Artikolu 6(1) — Eżami ex officio, mill-qorti nazzjonali, tan-natura inġusta ta’ klawżola — Kuntratt ta’ self iddenominat f’munita barranija konkluż bejn bejjiegħ jew fornitur u konsumatur)

11

2018/C 408/13

Kawżi Magħquda C-54/17 u C-55/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs Wind Tre SpA, li qabel kienet Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, li qabel kienet Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 2005/29/KE — Prattiki kummerċjali żleali — Artikolu 3(4) — Kamp ta’ applikazzjoni — Artikoli 5, 8 u 9 — Prattiki kummerċjali aggressivi — Punt 29 tal-Anness I — Prattiki kummerċjali aggressivi fiċ-ċirkustanzi kollha — Provvista mhux mitluba — Direttiva 2002/21/KE — Direttiva 2002/22/KE — Servizzi ta’ telekomunikazzjoni — Bejgħ ta’ SIM kards (Subscriber Identity Module, modulu ta’ identifikazzjoni tal-abbonat) li għandhom ċerti servizzi installati u attivati minn qabel — Assenza ta’ informazzjoni minn qabel lill-konsumaturi”)

12

2018/C 408/14

Kawża C-68/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-11 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesarbeitsgericht – il-Ġermanja) – IR vs JQ (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament — Attivitajiet professjonali fi knejjes jew f’organizzazzjonijiet oħrajn li l-etika tagħhom hija bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin — Rekwiżiti professjonali — Attitudni ta’ bona fide u ta’ lealtà lejn l-etika tal-Knisja jew tal-organizzazzjoni — Kunċett — Differenza fit-trattament ibbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin — Tkeċċija ta’ ħaddiem ta’ twemmin Kattoliku, li jeżerċita funzjoni maniġerjali, minħabba li reġa’ żżewweġ biċ-ċivil wara divorzju)

13

2018/C 408/15

Kawża C-69/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Bucureşti – ir-Rumanija) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, li kienet Gamesa Wind România SRL vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Dritt għal tnaqqis — Akkwisti mwettqa minn persuna taxxabbli ddikjarata li hija “inattiva” mill-amministrazzjoni fiskali — Rifjut tad-dritt għal tnaqqis — Prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ newtralità tal-VAT)

14

2018/C 408/16

Kawża C-98/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Akkordji — Suq Ewropew tal-ismart card chips Netwerk ta’ kuntatti bilaterali — Skambji ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni “minħabba l-għan” — Ksur uniku u kontinwu — Parteċipazzjoni fil-ksur u għarfien, minn parteċipant f’parti mill-kuntatti bilaterali, ta’ kuntatti bilaterali oħra — Stħarriġ ġudizzjarju)

15

2018/C 408/17

Kawża C-99/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 – Infineon Technologies AG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Akkordji — Suq Ewropew tal-ismart card chips — Netwerk ta’ kuntatti bilaterali — Skambji ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva — Kontestazzjoni dwar l-awtentiċità tal-provi — Drittijiet tad-difiża — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni “minħabba l-għan” — Ksur uniku u kontinwu — Stħarriġ ġudizzjarju — Ġurisdizzjoni sħiħa — Portata — Kalkolu tal-ammont tal-multa)

15

2018/C 408/18

Kawża C-109/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Spanja) – Bankia SA vs Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2005/29/KE — Prattiki kummerċjali żleali tal-impriżi fil-konfront tal-konsumaturi — Kuntratt ta’ self b’garanzija ipotekarja — Proċedura ta’ eżekuzzjoni ipotekarja — Evalwazzjoni mill-ġdid ta’ proprjetà immobbli qabel il-bejgħ bis-subbasta tagħha — Validità tal-istrument eżekuttiv — Artikolu 11 — Mezzi adegwati u effettivi kontra l-prattiki kummerċjali żleali — Qorti nazzjonali pprojbita milli tevalwa l-eżistenza ta’ prattiki kummerċjali żleali — Impossibbiltà li l-proċedura ta’ eżekuzzjoni ipotekarja tiġi sospiża — Artikoli 2 u 10 — Kodiċi ta’ kondotta tajba — Assenza ta’ natura legalment vinkolanti ta’ dan il-kodiċi)

16

2018/C 408/19

Kawża C-114/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 – Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Televiżjoni diġitali — Għajnuna għat-tnedija tat-televiżjoni diġitali terrestri fiż-żoni remoti u inqas urbanizzati tal-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (il-Komunità awtonoma ta’ Castilla-La Mancha, Spanja) — Sussidju favur operaturi ta’ pjattaformi tat-televiżjoni diġitali terrestri — Deċiżjoni li tiddikjara l-miżuri ta’ għajnuna parzjalment inkompatibbli mas-suq intern — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Vantaġġ — Servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali — Definizzjoni — Marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri)

17

2018/C 408/20

Kawża C-137/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – il-Belġju) – proċedura kriminali kontra Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttivi 2006/123/KE, 2007/23/KE u 2013/29/UE — Tqegħid fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi — Moviment liberu tal-oġġetti pirotekniċi li huma konformi mar-rekwiżiti ta’ dawn id-direttivi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi restrizzjonijiet għall-ħażna u l-bejgħ tal-imsemmija oġġetti — Sanzjonijiet kriminali — Skema ta’ awtorizzazzjoni doppja — Direttiva 98/34/KE — Kunċett ta’ “regolament tekniku”)

17

2018/C 408/21

Kawża C-172/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Klawżoli ta’ arbitraġġ — Ftehim Pocemon konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Kwadru għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) — Spejjeż eliġibbli — Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea — Obbligu ta’ rimbors tas-somom imħallsa — Kontrotalba)

18

2018/C 408/22

Kawża C-173/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Klawżoli ta’ arbitraġġ — Ftehim Doc@Hand konkluż fil-kuntest tas-Sitt Proramm Kwadru għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2002-2006) — Spejjeż eliġibbli — Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea — Obbligu ta’ rimbors tas-somom imħallsa — Kontrotalba)

19

2018/C 408/23

Kawża C-175/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X vs Belastingdienst/Toeslagen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika komuni fil-qasam tal-ażil u tal-protezzjoni sussidjarja — Direttiva 2005/85/KE — Artikolu 39 — Direttiva 2008/115/KE — Artikolu 13 — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 18, Artikolu 19(2) u Artikolu 47 — Dritt għal rimedju effettiv — Prinċipju ta’ non-refoulement — Deċiżjoni li tiċħad applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali u li timponi l-obbligu ta’ ritorn — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għat-tieni livell ta’ azzjoni ġudizzjarja fil-qasam tal-ażil — Effett sospensiv ipso jure limitat għall-appell fl-ewwel istanza)

19

2018/C 408/24

Kawża C-176/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – il-Polonja) – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej vs Mariusz Wawrzosek (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KE — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Direttiva 2008/48/KE — Proċedura ta’ ordni għal ħlas ibbażata fuq ċedola li tiggarantixxi l-obbligi li jirriżultaw minn ftehim ta’ self għall-konsumatur)

20

2018/C 408/25

Kawża C-180/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X, Y vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika komuni fil-qasam tal-ażil u tal-protezzjoni sussidjarja — Direttiva 2013/32/UE — Artikolu 46 — Direttiva 2008/115/KE — Artikolu 13 — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 18, Artikolu 19(2) u Artikolu 47 — Dritt għal rimedju effettiv — Prinċipju ta’ non-refoulement — Deċiżjoni li tiċħad applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali u li timponi l-obbligu ta’ ritorn — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għat-tieni livell ta’ azzjoni ġudizzjarja fil-qasam tal-ażil — Effett sospensiv ipso jure limitat għall-appell fl-ewwel istanza)

21

2018/C 408/26

Kawża C-214/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Alexander Mölk vs Valentina Mölk (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Protokoll ta’ Den Haag dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi ta’ manteniment — Artikolu 4(3) — Talba għall-ħlas ta’ manteniment imressqa mill-kreditur tal-manteniment quddiem l-awtorità kompetenti tal-Istat ta’ residenza abitwali tad-debitur — Deċiżjoni li għandha l-awtorità ta’ res judicata — Talba sussegwenti mressqa mid-debitur quddiem l-istess awtorità sabiex jitnaqqas il-manteniment stabbilit — Dehra tal-kreditur — Determinazzjoni tal-liġi applikabbli)

21

2018/C 408/27

Kawża C-287/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresní soud v Českých Budějovicích – Ir-Repubblika Ċeka) – Česká pojišťovna a.s. vs WCZ spol. s r.o. (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dritt tal-kumpanniji — Ġlieda kontra l-ħlas tardiv fit-tranżazzjonijiet kummerċjali — Direttiva 2011/7/UE — Artikolu 6(1) u (3) — Rimbors tal-ispejjeż ta’ rkupru ta’ dejn — Spejjeż li jirriżultaw mit-tfakkir mibgħut minħabba l-ħlas tardiv tad-debitur”)

22

2018/C 408/28

Kawża C-304/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Helga Löber vs Barclays Bank plc (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Ġurisdizzjoni speċjali — Punt 3 tal-Artikolu 5 — Ġurisdizzjoni f’materji ta’ delitt jew kważi-delitt — Post fejn l-avveniment dannuż seħħ jew jista’ jseħħ — Konsumatur, iddomiċiljat fi Stat Membru, li xtara, permezz ta’ bank stabbilit f’dan l-Istat Membru, titoli maħruġa minn bank stabbilit fi Stat Membru ieħor — Ġurisdizzjoni sabiex jinstema’ r-rikors ippreżentat minn dan il-konsumatur għar-responsabbiltà delittwali ta’ dan il-bank)

23

2018/C 408/29

Kawża C-312/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesarbeitsgericht Hamm – il-Ġermanja) – Surjit Singh Bedi vs Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Artikolu 2(2) — Projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabbiltà — Ftehim kollettiv dwar is-sigurtà soċjali — Allowance addizzjonali temporanja mħallsa favur ex impjegati ċivili mal-forzi alleati fil-Ġermanja — Waqfien tal-ħlas ta’ din l-allowance meta l-persuna kkonċernata tissodisfa l-kundizzjonijiet għall-benefiċċju ta’ pensjoni ta’ rtirar antiċipata għal persuni b’diżabbiltà, skont l-iskema legali tal-assigurazzjoni għal pensjoni)

23

2018/C 408/30

Kawża C-332/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Riigikohus – l-Estonja) – Starman AS vs Tarbijakaitseamet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 2011/83/UE — Artikolu 21 — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Komunikazzjoni bit-telefon — Prattika ta’ fornitur ta’ servizzi ta’ telekomunikazzjoni li tikkonsisti f’li jiġi offrut lill-klijenti tiegħu li jkunu diġà kkonkludew kuntratt numru ta’ assistenza speed dial suġġett għal tariffa ogħla mit-tariffa bażika)

24

2018/C 408/31

Kawża C-343/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – il-Belġju) – Fremoluc NV vs Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) et (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertajiet fundamentali — Artikoli 21, 45, 49 u 63 TFUE — Direttiva 2004/38/KE — Artikoli 22 u 24 — Dritt ta’ prelazzjoni ta’ aġenzija pubblika fuq artijiet li jinsabu fl-ambitu territorjali tagħha bil-għan li tinbena akkomodazzjoni soċjali — Akkomodazzjoni mogħtija bi prijorità lil persuni privati li jippreżentaw ‘rabta soċjali, ekonomika jew soċjokulturali sostanzjali’ mal-parti tat-territorju li tikkorrispondi mal-imsemmi ambitu — Sitwazzjoni li l-elementi kollha tagħha huma limitati ġewwa Stat Membru — Inammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari”)

25

2018/C 408/32

Kawża C-369/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Shajin Ahmed vs Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Fruntieri, ażil u immigrazzjoni — Status ta’ refuġjat jew status mogħti mill-protezzjoni sussidjarja — Direttiva 2011/95/UE — Artikolu 17 — Esklużjoni mill-istatus mogħti mill-protezzjoni sussidjarja — Kawżi — Kundanna għal delitt serju — Determinazzjoni tas-serjetà abbażi tal-piena inflitta skont id-dritt nazzjonali — Ammissibbiltà — Neċessità ta’ evalwazzjoni individwali”)

25

2018/C 408/33

Kawża C-372/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Noord-Holland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Vision Research Europe BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Intestaturi tariffarji — Klassifikazzjoni tal-merkanzija — Kamera li għandha memorja volatili, bil-konsegwenza li r-reġistrazzjoni ta’ immaġni fil-kamera jintilfu meta tittieħed immaġni oħra jew meta l-kamera tintefa — Nomenklatura Magħquda — Subintestaturi 8525 80 19 u 8525 80 30 — Noti ta’ spjega — Interpretazzjoni — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 113/2014 — Interpretazzjoni — Validità)

26

2018/C 408/34

Kawża C-373/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 – Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Kompetizzjoni — Ċaħda ta’ lment mill-Kummissjoni Ewropea — Nuqqas ta’ interess tal-Unjoni Ewropea”)

27

2018/C 408/35

Kawża C-448/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajský súd v Prešove – is-Slovakkja) – EOS KSI Slovensko s.r.o. vs Ján Danko, Margita Danková (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Klawżoli inġusti — Artikolu 4(2) u Artikolu 5 — Obbligu li l-klawżoli jiġu fformulati b’mod ċar u li jinftiehem — Artikolu 7 — Kawża mressqa quddiem qorti minn persuni jew organizzazzjonijiet li għandhom interess leġittimu li jipproteġu lill-konsumaturi kontra l-użu ta’ klawżoli inġusti — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-possibbiltà għal assoċjazzjoni għall-protezzjoni tal-konsumaturi li tintervjeni fil-proċedura għall-kunsens tal-konsumatur — Kreditu għall-konsum — Direttiva 87/102/KEE — Artikolu 4(2) — Obbligu li tiġi indikata r-rata perċentwali annwali ta’ imposta fil-kuntratt miktub — Kuntratt li jinkludi biss formola matematika għall-kalkolu tar-rata perċentwali annwali ta’ imposta mingħajr l-elementi meħtieġa sabiex jitwettaq dan il-kalkolu)

27

2018/C 408/36

Kawża C-466/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Trento – l-Italja) – Chiara Motter vs Provincia autonoma di Trento (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Klawżola 4 — Settur pubbliku — Għalliema tas-sekondarja — Reklutaġġ fis-servizz pubbliku permanenti ta’ ħaddiema impjegati għal żmien determinat permezz ta’ proċedura ta’ reklutaġġ ibbbażata fuq kwalifiki — Determinazzjoni tal-anzjanità — Teħid inkunsiderazzjoni parzjali tal-perijodi ta’ servizz imwettqa fil-kuntest ta’ kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat)

28

2018/C 408/37

Kawża C-513/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Köln – il-Ġermanja) – Proċedura mibdija minn Josef Baumgartner (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport — Trasport bit-triq — Regolament (KE) Nru 561/2006 — L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 19(2) — Sanzjoni amministrattiva għal ksur imwettaq fit-territorju tal-Istat Membru tas-sede ta’ impriża, imposta mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, li fih ġie kkonstatat dan il-ksur”)

29

2018/C 408/38

Kawża C-518/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – Stefan Rudigier (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq — Regolament (KE) Nru 1370/2007 — Artikolu 5(1) — Għoti ta’ kuntratti pubbliċi għal servizzi — Artikolu 7(2) — Obbligu li tiġi ppubblikata ċerta informazzjoni mhux iktar tard minn sena qabel il-bidu tal-proċedimenti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — Konsegwenzi tal-assenza ta’ pubblikazzjoni — Annullament tas-sejħa għal offerti — Direttiva 2014/24/UE — Artikolu 27(1) — Artikolu 47(1) — Direttiv 2014/25/UE — Artikolu 45(1) — Artikolu 66(1) — Avviż ta’ kuntratt)

30

2018/C 408/39

Kawża C-555/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-20 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – 2M-Locatel A/S vs Skatteministeriet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 2658/87 — Unjoni doganali u tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Subintestaturi 8528 71 13 u 8528 71 90 — Apparat li jista’ jirċievi, jiddekodifika u jipproċessa sinjali tat-televiżjoni trażmessi fuq protokoll tal-internet)

30

2018/C 408/40

Kawża C-601/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Hamburg – il-Ġermanja) – Dirk Harms et vs Vueling Airlines SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 8(1) — Rimbors tal-prezz tal-biljett fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira — Kummissjoni rċevuta minn persuna li taġixxi bħala intermedjarju bejn il-passiġġier u t-trasportatur tal-ajru waqt ix-xiri tal-biljett — Inklużjoni)

31

2018/C 408/41

Kawża C-310/18 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Spetsializiran nakazatelen sad – il-Bulgarija) – proċeduri kriminali kontra Emil Milev (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Direttiva (UE) 2016/343 — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Referenzi pubbliċi għall-ħtija — Rimedji ġudizzjarji — Proċeduri ta’ stħarriġ tal-legalità ta’ miżura ta’ detenzjoni provviżorja”)

32

2018/C 408/42

Kawżi magħquda C-325/18 PPU u C-375/18 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal – l-Irlanda) – Hampshire County Council vs C.E., N.E. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Ħtif internazzjonali ta’ minuri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikolu 11 — Talba għar-ritorn — Konvenzjoni ta’ Den Haag tal-25 ta’ Ottubru 1980 — Applikazzjoni għal dikjarazzjoni tas-saħħa eżekuttiva — Rikors — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Dritt għal rimedju effettiv — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Digriet ta’ exequatur — Eżekuzzjoni qabel in-notifika tiegħu)

32

2018/C 408/43

Kawża C-327/18 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court (l-Irlanda) – l-Irlanda) – Eżekuzzjoni ta’ mandati ta’ arrest Ewropej maħruġa kontra RO (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Mandat ta’ arrest Ewropew — Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI — Motivi ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 50 TUE — Mandat maħruġ mill-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ Stat Membru li jkun beda l-proċedura ta’ rtirar mill-Unjoni Ewropea — Inċertezza fir-rigward tas-sistema applikabbli għar-relazzjonijiet bejn dan l-Istat u l-Unjoni wara l-irtirar)

33

2018/C 408/44

Kawża C-241/17 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-12 ta’ Settembru 2018 – Holistic Innovation Institute, SLU vs L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea fil-qasam tar-riċerka — Is-Seba’ Programm Kwadru għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (2007-2013) — Proġetti Inachus u ZONeSEC — Deċiżjoni li tirrifjuta l-parteċipazzjoni tar-rikorrenti — Rikors għal annullament u għad-danni)

34

2018/C 408/45

Kawża C-539/17 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018 – Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) — Ftehim ta’ għotja — Spejjeż mhux eliġibbli — Deċiżjoni ta’ rkupru mill-Kummissjoni Ewropea — Rikors tal-benefiċjarju quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea abbażi tal-Artikolu 272 TFUE — Appell manifestament infondat)

35

2018/C 408/46

Kawża C-23/18 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2018 minn Ccc Event Management GmbH mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-7 ta’ Novembru 2017 fil-Kawża T-363/17, Ccc Event Management GmbH vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

35

2018/C 408/47

Kawża C-411/18 P: Appell minn Romantik Hotels & Restaurants AG ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2018 mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla’) fil-25 ta’ April 2018 fil-Kawża T-213/17 – Romantik Hotels & Restaurants AG vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

36

2018/C 408/48

Kawża C-448/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht München I (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Lulju 2018 – WA vs Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Kawża C-466/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Linz (l-Awstrija) fis-17 ta’ Lulju 2018 – DS vs Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Kawża C-514/18 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Awwissu 2018 mil-Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fis-7 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-72/17 – Gabriele Schmid vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

37

2018/C 408/51

Kawża C-516/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Nürnberg (il-Ġermanja) fis-6 ta’ Awwissu 2018 – QE vs Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Kawża C-520/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Belġju) fit-2 ta’ Awwissu 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX vs Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Kawża C-523/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja) fit-8 ta’ Awwissu 2018 – Engie Cartagena S.L. vs Ministerio para la Transición Ecológica (li qabel kien, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Kawża C-540/18 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2018 minn HX mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fid-19 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-408/16, HX vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

41

2018/C 408/55

Kawża C-562/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal d’instance de Sens (Franza) fit-30 ta’ Awwissu 2018 – X

42

2018/C 408/56

Kawża C-575/18 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Settembru 2018 mir-Repubblika Ċeka mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-28 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-147/15, Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

43

2018/C 408/57

Kawża C-611/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 minn Pirelli & C. SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-12 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-455/14, Pirelli & C. vs Il-Kummissjoni

43

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 408/58

Kawża T-10/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – GABO:mi vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Is-Sitt u s-Seba’ programmi-qafas għall-azzjonijiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’dimostrazzjoni (2002-2006 u 2007-2013) — Ittri li jitolbu l-ħlas lura lil parti tas-sussidji mogħtija — Nota ta’ debitu — Kumpens tal-krediti — Adattazzjoni tar-rikors — Ammissibbiltà — Natura eliġibbli tal-ispejjeż — Fondi miżmuma f’trust — Dmir li jitniżżlu l-ispejjeż fil-kontijiet tal-kuntrattur — Konformità mar-regoli tal-kontabilità użati fl-Istat fejn huwa stabbilit il-kuntrattur — Ċertezza legali — Aspettattivi leġittimi — Governanza tajba — Trasparenza — Dritt għal smigħ — Proporzjonalità)

46

2018/C 408/59

Kawża T-260/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – L-Isvezja vs Il-Kummissjoni (“FAEG u FAEŻR — spejjeż esklużi mill-finanzjament — Għajnuna diretta diżakkoppjata — Spezzjonijiet fuq il-post — Telerilevament — Evalwazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju — Miżuri korrettivi li għandhom jiġu adottati mill-Istat Membru kkonċernat — Valutazzjoni tad-danni finanzjarji — Proporzjonalità”)

47

2018/C 408/60

Kawża T-33/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Amicus Therapeutics UK u Amicus Therapeutics vs EMA (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokument miżmum mill-EMA li fihom informazzjoni pprovduta mir-rikorrenti fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali Galafold — Deċiżjoni li terz jingħata l-aċċess għal dokument — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Assenza ta’ preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità”)

48

2018/C 408/61

Kawża T-123/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Settembru 2018 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte vs ACER (“Enerġija — Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-ACER — Ċaħda tat-talba għal intervent — Interess dirett u attwali fi tmiem il-proċedura — Obbligu ta’ motivazzjoni — Dritt għal smigħ”)

48

2018/C 408/62

Kawża T-146/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Settembru 2018 – Mondi vs ACER (“Enerġija — Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-ACER — Ċaħda tat-talba għal intervent — Interess dirett u attwali fi tmiem il-proċedura — Dritt għal smigħ”)

49

2018/C 408/63

Kawża T-180/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – EM Research Organization vs EUIPO – Christoph Fischer et al (EM) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali EM — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar- Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

50

2018/C 408/64

Kawża T-182/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Novartis vs EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea AKANTO — Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea KANTOS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

50

2018/C 408/65

Kawża T-233/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni (“FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Infiq magħmul mill-Portugall — Ħlas dirett — Programm POSEI — Eċċess tal-limiti — Dewmien fil-ħlas — L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament Nru 885/2006 — Korrezzjoni finanzjarja doppja — Drittijiet tad-difiża — Proporzjonalità”)

51

2018/C 408/66

Kawża T-238/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Gugler vs EUIPO – Gugler France (GUGLER) “Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva GUGLER — Isem tal-kumpannija nazzjonali preċedenti Gugler France — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Probabbiltà ta’ konfużjoni”

52

2018/C 408/67

Kawża T-328/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva BBQLOUMI — Trade mark tal-Unjoni Ewropea kollettiva verbali preċedenti HALLOUMI — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

52

2018/C 408/68

Kawża T-384/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Ċipru vs EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea BBQLOUMI — Trade mark ta’ ċertifikazzjoni verbali preċedenti tar-Renju Unit HALLOUMI — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

53

2018/C 408/69

Kawża T-457/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2018 – Medisana vs EUIPO (happy life) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali happylife — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

54

2018/C 408/70

Kawża T-488/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Settembru 2018 – Ghost – Corporate Management vs EUIPO (Dry Zone) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Dry Zone — Terminu ta’ appell — Tardività — Inammissibbiltà tar-rikors ippreżentat quddiem il-Bord tal-Appell — Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Assenza ta’ avveniment aċċidentali jew ta’ forza maġġuri — Obbligu ta’ viġilanza u ta’ diliġenza — Aspettativa leġittima”)

54

2018/C 408/71

Kawża T-668/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Settembru 2018 – Maico Holding vs EUIPO – Eico (Eico) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trademark tal-Unjoni Ewropea verbali Eico — Trademark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti MAICO — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

55

2018/C 408/72

Kawża T-528/18: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Settembru 2018 – XI vs Il-Kummissjoni

55

2018/C 408/73

Kawża T-530/18: Rikors ippreżentat fis-7 ta Settembru 2018 – Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni

56

2018/C 408/74

Kawża T-541/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Settembru 2018 – Changmao Biochemical Engineering vs Il-Kummissjoni

57

2018/C 408/75

Kawża T-558/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 – Lupu vs EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Kawża T-563/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 – YP vs Il-Kummissjoni

59

2018/C 408/77

Kawża T-570/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – YQ vs Il-Kummissjoni

60

2018/C 408/78

Kawża T-571/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – YR vs Il-Kummissjoni

60

2018/C 408/79

Kawża T-572/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – YS vs Il-Kummissjoni

61

2018/C 408/80

Kawża T-573/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2018 – Hickies vs EUIPO (Forma ta’ lazz taż-żraben)

62

2018/C 408/81

Kawża T-581/18: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2018 – ND (*1)  u OE (*1) vs Il-Kummissjoni

62


(*1)Informazzjoni mħassra jew mibdula fil-qafas ta’ protezzjoni ta’ data personali u/jew kunfidenzjalità.

 


MT

 

Għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data personali u/jew kunfidenzjalità, xi informazzjoni li tinsab f’din il-ħarġa ma tistax tibqa’ tiġi żvelata, u għalhekk ġiet ippubblikata verżjoni awtentika ġdida.

Top