Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:403:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 403, 9 ta' Novembru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 403

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
9 ta' Novembru 2018


Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 403/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.9117 — Saudi Aramco/Arlanxeo) ( 1 )

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2018/C 403/02

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2018 li taħtar il-membri tal-Kumitat Xjentifiku u Tekniku

2

2018/C 403/03

Il-lista tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa — Rapport mill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta (Tassazzjoni tal-Intrapriżi) li jissuġġerixxi emendi għall-Annessi tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2017, inkluż it-tneħħija ta’ ġurisdizzjoni waħda

4

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 403/04

Rata tal-kambju tal-euro

7

2018/C 403/05

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Novembru 2018 li tissostitwixxi membru tal-grupp tal-Partijiet Interessati tal-Pjattaforma REFIT

8

2018/C 403/06

Avviż tal-Kummissjoni li jemenda l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna mill-Istat fis-setturi tal-agrikoltura u tal-forestrija u fiż-żoni rurali mill-2014 sal-2020

10

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2018/C 403/07

Rapport Speċjali Nru 28/2018 — “Il-maġġoranza tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni integrati f’Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok għal titjib”

11

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2018/C 403/08

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

12

2018/C 403/09

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

12

2018/C 403/10

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

13

2018/C 403/11

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

13

2018/C 403/12

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

14

2018/C 403/13

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

14

2018/C 403/14

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

15


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 403/15

Is-sejħa għall-applikazzjonijiet tal-2018 għall-“Il-Premju Altiero Spinelli għall-Komunikazzjoni”

16

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 403/16

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ppubblikata skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 fil-Każ AT.40023 — Aċċess transfruntier għat-TV bi ħlas ( 1 )

17


 

Rettifika

2018/C 403/17

Rettifika għall-Iskemi ta’ identifikazzjoni elettronika notifikati skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern ( ĠU C 401, 7.11.2018 )

20


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 

Top