EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:301:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 301, 27 ta' Awwissu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 301

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
27 ta' Awwissu 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 301/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 301/02

Kawża C-390/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Törvényszék – l-Ungerija) – fil-proċedura kontra Dániel Bertold Lada (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2008/675/ĠAI — Teħid inkunsiderazzjoni, fl-okkażjoni ta’ proċedura kriminali ġdida, ta’ deċiżjoni ta’ kundanna ppronunzjata preċedentement fi Stat Membru ieħor — Proċedura speċjali ta’ rikonoxximent ta’ kundanna kriminali mogħtija fi Stat Membru ieħor — Reviżjoni u tiġdid legali tad-deċiżjoni preċedenti — Prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku — Artikolu 82(1) TFUE)

2

2018/C 301/03

Kawża C-544/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) – ir-Renju Unit) – Marcandi Limited, li taġixxi bl-isem kummerċjali “Madbid” vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 2(1)(ċ) — Ħruġ ta’ “krediti” li jippermettu li wieħed jagħmel offerta f’irkantijiet online — Provvista ta’ servizzi bi ħlas — Operazzjoni minn qabel — Artikolu 73 — Ammont taxxabbli)

3

2018/C 301/04

Kawża C-626/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-4 ta’ Lulju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Rimi ta’ skart f’landfill — Direttiva 1999/31/KE — Landfills eżistenti — Artikolu 14 — Deċiżjoni definittiva dwar it-tkomplija jew le tal-operat — Artikolu 13 — Il-proċedura tal-għeluq — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 260(2) TFUE — Sanzjonijiet pekunjarji — Pagamenti ta’ penalità u somma f’daqqa)

4

2018/C 301/05

Kawża C-27/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos apeliacinis teismas – il-Litwanja) – AB “flyLAL-Lithuanian Airlines”, fi stralċ vs “Starptautiskā lidosta ‘Rīga’” VAS, “Air Baltic Corporation” AS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjonijiet speċjali — Il-punt 3 tal-Artikolu 5 — Materji ta’ delitt jew kważi delitt — Post fejn seħħ il-fatt dannuż — Post fejn tkun seħħet il-ħsara u post tal-fatt li kkawża l-ħsara — Talba għal kumpens għad-dannu allegatament ikkawżat minn aġir antikompetittiv imwettaq fi Stati Membri differenti — Il-punt 5 tal-Artikolu 5 — Operat ta’ fergħa — Kunċett)

4

2018/C 301/06

Kawża C-28/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-4 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal’Østre Landsret – id-Danimarka) – NN A/S vs Skatteministeriet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 49 TFUE — Taxxa fuq il-kumpanniji — Leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali li tissuġġetta t-trasferiment tat-telf imġarrab minn stabbiliment permanenti, li jinsab fit-territorju nazzjonali, ta’ kumpannija stabbilita fi Stat Membru ieħor, lejn kumpannija residenti li tagħmel parti mill-istess grupp, għal kundizzjoni marbuta mal-impossibbilta li t-telf jintuża għall-finijiet ta’ taxxa barranija)

5

2018/C 301/07

Kawża C-43/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 – Liam Jenkinson vs Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, Eulex Kosovo (Appell — Klawżola ta’ arbitraġġ — Persunal tal-missjonijiet internazzjonali tal-Unjoni Ewropea — Ġurisdizzjoni sabiex tittieħed deċiżjoni fuq it-tilwimiet dwar il-kuntratti ta’ xogħol — Kuntratti ta’ reklutaġġ għal żmien determinat suċċessivi — Klawżoli ta’ arbitraġġ li jinnominaw, fl-aħħar kuntratt, il-qrati tal-Unjoni u, fil-kuntratti preċedenti, il-qrati ta’ Brussell (il-Belġju) — Deċiżjoni li ma jiġġeddidx l-aħħar kuntratt — Talba għal klassifikazzjoni mill-ġdid tar-relazzjonijiet kuntrattwali kollha f’“kuntratt għal żmien indeterminat” — Talbiet għal kumpens għal tkeċċija abbużiva — Teħid inkunsiderazzjoni tar-relazzjonijiet kuntrattwali li jippreċedu dan l-aħħar kuntratt — Ġurisdizzjoni tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea)

6

2018/C 301/08

Kawża C-213/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli li jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ppreżentata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz — Artikol 17, 18, 23 u 24 — Proċedura minn qabel ta’ protezzjoni internazzjonali fi Stat Membru — Applikazzjoni ġdida fi Stat Membru ieħor — Assenza ta’ talba għall-iskopijiet tat-teħid lura fit-termini previsti — Konsenja tal-persuna kkonċernata għall-finijiet ta’ prosekuzzjoni kriminali

7

2018/C 301/09

Kawża C-217/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 – Mast-Jägermeister SE vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) “Appell — Disinni Komunitarji — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ disinni li jirrappreżentaw tazzi — Regolament (KE) Nru 6/2002 — Artikolu 36(1)(ċ) — Rappreżentazzjoni grafika — Artikoli 45 u 46 — Għoti ta’ data tal-preżentazzjoni — Kundizzjonijiet — Regolament (KE) Nru 2245/2002 — Artikolu 4(1)(e) u Artikolu 10(1) u (2)

8

2018/C 301/10

Kawża C-320/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État – Franza) – Marle Participations SARL vs Ministre de l’Économie et des Finances (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 2, 9 u 168 — Attività ekonomika — Interferenza diretta jew indiretta ta’ kumpannija holding fil-ġestjoni tas-sussidjarji tagħha — Kiri ta’ proprjetà immobbli minn kumpannija holding lis-sussidjarja tagħha — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — VAT imħallsa minn kumpannija holding fuq l-ispejjeż sostnuti għall-ksib ta’ ishma f’impriżi oħra)

8

2018/C 301/11

Kawża C-339/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – il-Ġermanja) – Verein für lauteren Wettbewerb eV vs Princesport GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ismijiet ta’ fibri tat-tessut u rekwiżiti korrispondenti dwar l-ittikkettjar u l-immarkar — Regolament (UE) Nru 1007/2011 — Artikoli 7 u 9 — Prodotti tat-tessut puri — Prodotti tat-tessut komposti minn diversi fibri — Modalitajiet ta’ ttikkettjar jew ta’ mmarkar)

9

2018/C 301/12

Kawża C-532/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-4 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Hamburg – il-Ġermanja) – Wolfgang Wirth et vs Thomson Airways Ltd. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 2(b) — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “trasportatur tal-ajru li jopera” — Kuntratt ta’ kiri ta’ ajruplani bl-ekwipaġġ (“wet lease”))

10

2018/C 301/13

Kawża C-325/17 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Windrush Aka LLP vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Jerry Dammers (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark verbali The Specials — Użu ġenwin — Kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark)

11

2018/C 301/14

Kawża C-24/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság) – l-Ungerija – István Bán vs KP 2000 kft., Edit Kovács (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertajiet fundamentali — Artikoli 49 u 63 TFUE — Sitwazzjoni purament interna — Assenza ta’ speċifikazzjonijiet suffiċjenti dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv tat-tilwima fil-kawża prinċipali — Artikolu 53(2) u Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Inammissibbiltà manifesta)

11

2018/C 301/15

Kawża C-130/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – flightright GmbH vs Eurowings GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 5(1)(ċ) — Dritt għal kumpens f’każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira — Rotta differenti li ma tippermettix lil passiġġier li jilħaq id-destinazzjoni finali tiegħu inqas minn sagħtejn wara l-ħin tal-wasla previst mit-titjira annullata — Dewmien bejn sagħtejn u tliet sigħat)

12

2018/C 301/16

Kawża C-40/18 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2018 minn Acquafarm S.L. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-16 ta’ Novemrbu 2017 fil-Kawża T-458/16, Acquafarm vs Il-Kummissjoni

12

2018/C 301/17

Kawża C-170/18 P: Appell ippreżentat fit--2 ta’ Marzu 2018 minn CJ mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fit-13 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-692/16, CJ vs Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

13

2018/C 301/18

Kawża C-297/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fit-2 ta Mejju 2018 – Humbert Jörg Köfler et

14

2018/C 301/19

Kawża C-378/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fit-8 ta Ġunju 2018 – Landwirtschaftskammer Niedersachsen vs Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Kawża C-390/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Franza) fit-13 ta’ Ġunju 2018 – Proċeduri kriminali kontra YA u AIRBNB Ireland UC – partijiet oħra: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Kawża C-394/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte di appello di Napoli (l-Italja) fl-14 ta’ Ġunju 2018 – I.G.I. Srl vs Maria Grazia Cicenia et

15

2018/C 301/22

Kawża C-395/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fl-14 ta’ Ġunju 2018 – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA vs Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Kawża C-400/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van Cassatie (il-Belġju) fit-18 ta’ Ġunju 2018 – Infohos vs L-Istat Belġjan

17

2018/C 301/24

Kawża C-402/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-15 ta’ Ġunju 2018 – Tedeschi Srl għan-nom tagħha u fil-kwalità ta’ mandatarju ta’ Rti, Consorzio Stabile Istant Service għan-nom tiegħu u fil-kwalità ta’ mandatarju ta’ Rti vs C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Kawża C-405/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka) fid-19 ta’ Ġunju 2018 – AURES Holdings, a.s. vs Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Kawża C-410/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal administratif (il-Lussemburgu) fit-22 ta’ Ġunju 2018 – Nicolas Aubriet vs Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Kawża C-416/18 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2018 minn Mykola Yanovych Azarov mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-26 ta’ April 2018 fil-Kawża T-190/16, Mykola Yanovych Azarov vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

19

2018/C 301/28

Kawża C-421/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fis-27 ta’ Ġunju 2018 – Ordre des avocats du barreau de Dinant vs JN

20

2018/C 301/29

Kawża C-456/18 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Lulju 2018 mill-Ungerija mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-25 ta’ April 2018 fil-Kawżi magħquda T-554/15 u T-555/15, L-Ungerija vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 301/30

Kawża T-643/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – Rogesa vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Skema ta’ skambji ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra — Talba għal aċċess għall-informazzjoni dwar id-determinazzjoni tal-10 % tal-istallazzjonijiet l-iktar effikaċi tal-industrija tal-azzar — Rifjut ta’ aċċess — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni ta’ interessi kummerċjali ta’ terz — Interess pubbliku superjuri — Regolament (KE) Nru 1367/2006 — Kunċett ta’ informazzjoni relatata ma’ emissjonijiet fl-ambjent — Rispett tat-termini”)

23

2018/C 301/31

Kawża T-185/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – Buonotourist vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Impriża li topera netwerks tal-konnessjonijiet permezz tal-karozza tal-linja fir-Reġjun tal-Campania — Vantaġġ — Servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali — Kumpens tariffarju għal obbligi ta’ servizz pubbliku mħallas wara deċiżjoni ta’ qorti li ddeċidiet fl-aħħar istanza — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Għajnuna eżistenti u għajnuna ġdida — Regolament (KEE) Nru 1191/69 — Kundizzjonijiet għal eżenzjoni mill-obbligu ta’ notifika — Artikolu 4(5) u Artikolu 7(6) tar-Regolament (KE) Nru 659/99 — Kompetenzi rispettivi tal-Kummissjoni u tal-qrati nazzjonali fil-qasam tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat — Awtorità ta’ res judicata ta’ sentenza ta’ qorti nazzjonali superjuri — Applikazzjoni ratione temporis tar-regoli tad-dritt sostantiv — Aspettattivi leġittimi — Ċertezza legali”)

24

2018/C 301/32

Kawża T-186/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – CSTP Azienda della Mobilità vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Impriża li topera netwerks ta’ rotot bix-xarabanks fir-Regione Campania — Vantaġġ — Servizz ta’ importanza ekonomika ġenerali — Kumpens tariffarju għal obbligi ta’ servizz pubbliku mogħti wara deċiżjoni ta’ qorti li tiddeċiedi fl-aħħar istanza — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Għajnuna eżistenti u għajnuna ġdida — Regolament (KEE) Nru 1191/69 — Kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni mill-obbligu ta’ notifika — Artikolu 4(5) u Artikolu 7(6) tar-Regolament (KE) Nru 659/99 — Kompetenzi rispettivi tal-Kummissjoni u tal-qrati nazzjonali fil-qasam tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat — Awtorità ta’ res judicata ta’ sentenza ta’ qorti nazzjonali superjuri — Applikazzjoni ratione temporis tar-regoli tad-dritt sostantiv — Aspettattivi leġittimi — Ċertezza legali”)

25

2018/C 301/33

Kawża T-240/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – Klyuyev vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Ukraina — Iffriżar ta’ fondi — Lista ta’ persuni, entitajiet u korpi li fil-konfront tagħhom japplika l-iffriżar ta’ fondi u tar-riżorsi ekonomiċi — Żamma tal-isem tar-rikorrent fil-lista — Bażi legali — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Dritt għall-proprjetà — Dritt għar-reputazzjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità”)

26

2018/C 301/34

Kawża T-644/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – ClientEarth vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti tal-Kummissjoni li jikkonċernaw il-kompatibbiltà mad-dritt tal-Unjoni tal-mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn investituri u Stati u tas-sistema ġudizzjarja tal-investimenti li jinsabu fil-ftehimiet kummerċjali tal-Unjoni — Rifjut parzjali ta’ aċċess — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-interess pubbliku f’dak li jikkonċerna r-relazzjonijiet internazzjonali — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-pariri legali — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-proċess deċiżjonali — Interess pubbliku superjuri”)

27

2018/C 301/35

Kawża T-707/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 11 ta’ Lulju 2018 – Enoitalia vs EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) [“Trade mark tal – Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal – Unjoni Ewropea ANTONIO RUBINI — Trade mark tal – Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti RUTINI — Raġuni relattiva għal rifjut — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh bejn is – sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar – Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l – Artikolu 8(1)(b) tar – Regolament (UE) 2017/1001]”]

27

2018/C 301/36

Kawża T-13/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – Europa Terra Nostra vs Il-Parlament (“Dritt istituzzjonali — Parlament Ewropew — Deċiżjoni li tagħti sussidju lil fondazzjoni politika — Prefinanzjament iffissat għal 33 % tal-ammont massimu tas-sussidju mogħti — Obbligu li tipprovdi garanzija bankarja ta’ prefinanzjament — Regolament Finanzjarju — Regoli li jimplementaw ir-Regolament Finanzjarju — Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f’livell Ewropew — Proporzjonalità — Użu ħażin ta’ poter”)

28

2018/C 301/37

Kawża T-16/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – APF vs Il-Parlament (“Dritt istituzzjonali — Parlament Ewropew — Deċiżjoni li tagħti sussidju lil partit politiku — Prefinanzjament iffissat għal 33 % tal-ammont massimu tas-sussidju mogħti — Obbligu li tipprovdi garanzija bankarja ta’ prefinanzjament — Regolament Finanzjarju — Regoli li jimplementaw ir-Regolament Finanzjarju — Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f’livell Ewropew — Proporzjonalità — Użu ħażin ta’ poter”)

29

2018/C 301/38

Kawża T-54/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – CLF vs Il-Parlament (“Dritt istituzzjonali — Parlament Ewropew — Deċiżjoni li tagħti sussidju lil partit politiku — Prefinanzjament iffissat għal 33 % tal-ammont massimu tas-sussidju mogħti — Obbligu li tipprovdi garanzija bankarja ta’ prefinanzjament — Regolament Finanzjarju — Regoli li jimplementaw ir-Regolament Finanzjarju — Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f’livell Ewropew — Proporzjonalità — Użu ħażin ta’ poter”)

29

2018/C 301/39

Kawża T-57/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – Pegasus vs Il-Parlament (“Dritt istituzzjonali — Parlament Ewropew — Deċiżjoni li tagħti sussidju lil fondazzjoni politika — Prefinanzjament iffissat għal 33 % tal-ammont massimu tas-sussidju mogħti — Obbligu li tipprovdi garanzija bankarja ta’ prefinanzjament — Regolament Finanzjarju — Regoli li jimplementaw ir-Regolament Finanzjarju — Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f’livell Ewropew — Proporzjonalità — Użu ħażin ta’ poter”)

30

2018/C 301/40

Kawża T-694/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Lulju 2018 – Link Entertainment vs EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti AVORY — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Xebh tas-servizzi — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

31

2018/C 301/41

Kawża T-147/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea — Responsabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri — Talba għal disponibbiltà ta’ riżorsi proprji — Ittra tal-Kummissjoni — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà)

31

2018/C 301/42

Kawża T-478/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea — Responsabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri — Obbligu li jitħallas lill-Kummissjoni l-ammont li jikkorrispondi għal telf ta’ riżorsi proprji — Ittra tal-Kummissjoni — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà)

32

2018/C 301/43

Kawża T-452/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ġunju 2018 – TL vs KEPD (“Rikors għal annullament — Protezzjoni tad-data personali — Disponibbiltà għall-pubbliku tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ġenerali — Talba għal anonimat u tneħħija minn fuq l-internet ta’ sentenza tal-Qorti Ġenerali — Att li ma jistax jiġi ppreżentat rikors fil-konfront tiegħu — Att konfermattiv — Assenza ta’ fatti ġodda u sostanzjali — Inammissibbiltà manifesta”)

33

2018/C 301/44

Kawża T-476/17 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2018 – Arysta LifeScience Netherlands vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva diflubenzuron — Kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni għat-tqegħid fis-suq — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi”)

34

2018/C 301/45

Kawża T-577/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Lulju 2018 – thyssenkrupp Electrical Steel u thyssenkrupp Electrical Steel Ugo vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Unjoni Doganali — Awtorizzazzjoni tal-ipproċessar attiv — Riskju ta’ effett ħażin għall-interessi essenzjali tal-produtturi tal-Unjoni — Artikolu 211(6) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 — Eżami tal-kundizzjonijiet ekonomiċi — Portata tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà)

34

2018/C 301/46

Kawża T-719/17 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2018 – FMC vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1496 — Nuqqas ta’ tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi”)

35

2018/C 301/47

Kawża T-757/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Kerstens vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Proċeduri dixxiplinari — Sanzjoni dixxiplinari — Eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fuq appell — Irtirar tad-deċiżjoni li timponi ċanfira — Ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri dixxiplinarji li jwasslu għas-sanzjoni annullata — Rikors għal annullament — Att li ma jikkawżax preġudizzju — Rikors għad-danni — Nuqqas ta’ osservanza tal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà manifesta”)

36

2018/C 301/48

Kawża T-784/17 RII: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Strabag Belgium vs Il-Parlament (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Digriet li jagħti s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li tiġi miċħuda l-offerta tar-rikorrenti u li l-kuntratt relatat ma’ kuntratt qafas ta’ xogħlijiet ta’ impriża ġenerali għall-bini tal-Parlament fi Brussell jiġi attribwit lil ħames offerenti — Talba għal modifika — Artikolu 159 tar-Regoli tal-Proċedura — Inammissibbiltà”)

36

2018/C 301/49

Kawża T-29/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Lulju 2018 – Planet vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti dwar il-kuntratt ‘Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)’ — Rifjut impliċitu ta’ aċċess — Deċiżjoni espliċita adottata wara l-preżentata tar-rikors — Irtirar tal-att ikkontestata — Tilwima li ma għadx għandha skop — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

37

2018/C 301/50

Kawża T-104/18 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Lulju 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation vs REA (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007–2013) — Irkupru tas-somom imħallsa — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urgenza”)

38

2018/C 301/51

Kawża T-244/18 R: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Lulju 2018 – Synergy Hellas vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-Sitt Programm Qafas għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni (2002–2006) — Irkupru tas-sommom imħallsa — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

38

2018/C 301/52

Kawża T-299/18 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Strabag Belgium vs Il-Parlament (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Żmien ta’ stennija — Offerta anormalment baxxa — Fumus boni juris — Nuqqas ta’ urġenza”)

39

2018/C 301/53

Kawża T-352/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Germann Avocats u XJ (*1) vs Il-Kummissjoni

39

2018/C 301/54

Kawża T-397/18: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2018 – Hugo’s Hotel vs EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Kawża T-400/18: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Lulju 2018 – Landesbank Baden-Württemberg vs BUR

41

2018/C 301/56

Kawża T-403/18: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Lulju 2018 – Pharmadom vs EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Kawża T-414/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Lulju 2018 – Hypo Vorarlberg Bank vs SRB

42

2018/C 301/58

Kawża T-424/18: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Lulju 2018 – Puma vs EUIPO – Carrefour (Rappreżentazzjoni ta’ linji msallba)

43

2018/C 301/59

Kawża T-427/18: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2018 – Geske vs EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Kawża T-434/18: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2018 – Vans vs EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Kawża T-447/18: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Lulju 2018 – TUIfly vs Il-Kummissjoni

45

2018/C 301/62

Kawża T-742/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Lulju 2018 – Kim et vs Il-Kunsill

47


(*1)Informazzjoni mħassra jew mibdula fil-qafas ta’ protezzjoni ta’ data personali u/jew kunfidenzjalità.

 


MT

 

Għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data personali u/jew kunfidenzjalità, xi informazzjoni li tinsab f’din il-ħarġa ma tistax tibqa’ tiġi żvelata, u għalhekk ġiet ippubblikata verżjoni awtentika ġdida.

Top