EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 294, 20 ta' Awwissu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 294

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
20 ta' Awwissu 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 294/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 294/02

Kawża C-203/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Dirk Andres, li qed jaġixxi bħala amministratur tal-proċedura ta’ falliment ta’ Heitkamp BauHolding GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Appell — Għajnuna mill-Istat — Leġiżlazzjoni fiskali Ġermaniża dwar ċerti riportar ta’ telf għas-snin fiskali futuri (“klawżola ta’ ristrutturazzjoni”) — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Persuna individwalment ikkonċernata — Artikolu 107(1) TFUE — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Kundizzjoni dwar is-selettività — Determinazzjoni tal-qafas ta’ referenza — Klassifikazzjoni ġuridika tal-fatti)

2

2018/C 294/03

Kawża C-208/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Dirk Andres (amministratur fallimentari ta’ Heitkamp BauHolding GmbH), Il-Kummissjoni Ewropea (Apell — Għajnuna mill-Istat — Leġiżlazzjoni fiskali Ġermaniża dwar ċerti trasferimenti ta’ telf fuq is-snin fiskali futuri (“skema għar-riport”) — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Persuna individwalment ikkonċernata — Artikolu 107(1) TFUE — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Kundizzjoni dwar is-selettività — Determinazzjoni tal-kuntest ta’ riferiment — Klassifikazzjoni ġuridika tal-fatti)

3

2018/C 294/04

Kawża C-209/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Lowell Financial Services GmbH, li kienet GFKL Financial Services AG, il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Leġiżlazzjoni fiskali Ġermaniża li tikkonċerna r-riport tas-self lejn is-snin fiskali futuri (“klawsola ta’ ristrutturazzjoni”) — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Persuna individwalment ikkonċernata — Artikolu 107(1) TFUE — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Kundizzjoni dwar is-selettività — Determinazzjoni tal-kuntest ta’ riferiment — Klassifikazzjoni ġuridika tal-fatti)

4

2018/C 294/05

Kawża C-219/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Lowell Financial Services GmbH, li kienet GFKL Financial Services AG vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (“Appell — Għajnuna mill-Istat — Leġiżlazzjoni fiskali Ġermaniża dwar ċerti rapporti ta’ telf fis-snin fiskali futuri (“klawżola ta’ risanament”) — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Peruna individwalment ikkonċernata — Article 107(1) TFUE — Kunċett ta’ “għajuna mill-Istat” — Rekwiżit dwar is-selettività — Determinazzjoni tal-kuntest ta’ riferiment — Klassifikazzjoni ġuridika tal-fatti)

5

2018/C 294/06

Kawża C-451/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-26 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom – ir-Renju Unit) – MB vs Secretary of State for Work and Pensions (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 79/7/KEE — Ugwaljanza fit-trattament bejn irġiel u nisa fil-qasam tas-sigurtà soċjali — Skema nazzjonali tal-pensjonijiet tal-Istat — Kundizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-bidla fil-ġeneru — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta dan ir-rikonoxximent għall-annullament ta’ żwieġ preċedenti għal din il-bidla fil-ġeneru — Rifjut li tingħata pensjoni tal-irtirar tal-Istat lil persuna li tkun biddlet il-ġeneru tagħha fl-età tal-irtirar għal persuni tal-ġeneru miksub — Diskriminazzjoni diretta bbażata fuq is-sess)

5

2018/C 294/07

Kawża C-564/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 – L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) vs Puma SE (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(5) — Artikolu 76 — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Regolament (KE) Nru 2868/95 — Regola 19 — Regola 50(1) — Eżistenza ta’ deċiżjonijiet preċedenti tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) li jirrikonoxxu r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ dawn id-deċiżjonijiet fi proċedimenti sussegwenti ta’ oppożizzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Obbligi proċedurali tal-Bordijiet tal-Appell tal-EUIPO)

6

2018/C 294/08

Kawża C-635/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Definizzjoni tas-suġġett tar-rikors — Għajnuna finanzjarja fil-qasam tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) — Settur tat-trasport għall-perijodu 2014-2020 — Sejħiet għas-sottomissjoni ta’ proposti — Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) — Ittra li tinforma lill-appellanti biċ-ċaħda tal-proposta tagħha — Deċiżjoni ulterjuri tal-Kummissjoni Ewropea li tistabbilixxi l-lista tal-proposti magħżula — Protezzjoni ġudizzjarja effettiva)

7

2018/C 294/09

Kawża C-2/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanja) – Instituto Nacional de la Seguridad Social vs Jesús Crespo Rey (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni — Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Regolament (KE) Nru 883/2004 — Anness XI, Taqsima “Spanja”, punt 2 — Pensjoni tal-irtirar — Metodu ta’ kalkolu — Ammont teoretiku — Bażi ta’ kontribuzzjoni rilevanti — Ftehim Speċjali — Għażla tal-bażi ta’ kontribuzzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tobbliga lill-ħaddiem jikkontribwixxi skont il-bażi ta’ kontribuzzjoni minima)

7

2018/C 294/10

Kawża C-57/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Spanja) – Eva Soraya Checa Honrado vs Fondo de Garantía Salarial (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Protezzjoni tal-ħaddiema impjegati fil-każ ta’ insolvenza tal-persuna li timpjega — Direttiva 2008/94/KE — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3 — Ħlas żgurat mill-istituzzjoni ta’ garanzija — Kumpens għad-danni għat-terminazzjoni tar-relazzjoni ta’ impjieg — Trasferiment tal-post ta’ xogħol li jeżiġi bidla ta’ residenza tal-ħaddiem — Bidla ta’ element essenzjali tal-kuntratt ta’ xogħol — Terminazzjoni tal-kuntratt ta’ xogħol mill-ħaddiem — Prinċipju ta’ ugwaljanza u ta’ nondiskriminazzjoni)

8

2018/C 294/11

Kawża C-90/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) – Turbogás Produtora Energética SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2003/96/KE — Tassazzjoni fuq prodotti tal-enerġija u fuq l-elettriku — It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 21(5) — Entità li tipproduċi l-elettriku għall-użu tagħha stess — Produtturi tal-elettriku żgħar — Artikolu 14(1)(a) — Prodotti tal-enerġija għall-użu fil-produzzjoni tal-elettriku — Obbligu ta’ eżenzjoni)

9

2018/C 294/12

Kawża C-230/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn vs Udlændingestyrelsen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ċittadinanza tal-Unjoni — Artikolu 21(1) TFUE — Direttiva 2004/38/KE — Dritt li jiċċaqilqu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri — Dritt ta’ residenza ta’ ċittadin ta’ Stat terz, membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni, fl-Istat Membru fejn dan iċ-ċittadin għandu n-nazzjonalità tiegħu — Dħul ta’ dan il-membru tal-familja fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat wara r-ritorn f’dan l-Istat Membru taċ-ċittadin tal-Unjoni)

9

2018/C 294/13

Kawża C-246/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju) – Ibrahima Diallo vs État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 10(1) — Applikazzjoni għal permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni — Ħruġ — Terminu — Adozzjoni u notifika tad-deċiżjoni — Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ osservanza tat-terminu ta’ sitt xhur — Awtonomija proċedurali tal-Istati Membri — Prinċipju ta’ effettività)

10

2018/C 294/14

Kawża C-364/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad – Varna – il-Bulgarija) – “Varna Holideis” EOOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Kunsinna ta’ proprjetà immobbli mwettqa qabel l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija mal-Unjoni Ewropea — Nullità tal-kuntratt ta’ bejgħ ikkonstatata wara l-adeżjoni — Obbligu ta’ aġġustament tat-tnaqqis inizjali — Interpretazzjoni — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

11

2018/C 294/15

Kawżi Magħquda C-459/17 u C-460/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Ġunju 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) vs Ministre de l’Action et des Comptes publics (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Kundizzjonijiet materjali tad-dritt għal tnaqqis — Kunsinna effettiva tal-merkanzija)

11

2018/C 294/16

Kawża C-512/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – il-Polonja) – proċedura mibdija minn HR (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikolu 8(1) — Residenza abitwali tal-minuri — Tarbija — Ċirkustanzi determinanti għall-istabbiliment tal-post ta’ din ir-residenza)

12

2018/C 294/17

Kawża C-731/17 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2017 minn Nap Innova Hoteles, S.L. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-4 ta’ Diċembru fil-Kawża T- 2017, Nap Innova Hoteles vs JUR

13

2018/C 294/18

Kawża C-118/18 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2018 minn Hochmann Marketing GmbH, li kienet Bittorrent Marketing GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-771/15 – Hochmann Marketing vs EUIPO

13

2018/C 294/19

Kawża C-318/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (il-Belġju) fil-11 ta’ Mejju 2018 – Oracle Belgium BVBA vs L-Istat Belġjan

14

2018/C 294/20

Kawża C-331/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský súd v Prešove (ir-Repubblika Slovakka) fit-22 ta’ Mejju 2018 – TE vs Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Kawża C-341/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-24 ta’ Mejju 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vs J. et

16

2018/C 294/22

Kawża C-344/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeidshof te Gent (il-Belġju) fil-25 ta’ Mejju 2018 – ISS Facility Services NV v Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Kawża C-348/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-28 ta’ Mejju 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Kawża C-349/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vredegerecht te Antwerpen (il-Belġju) fit-30 ta’ Mejju 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) vs Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Kawża C-350/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vredegerecht te Antwerpen (il-Belġju) fit-30 ta’ Mejju 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) vs Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Kawża C-351/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vredegerecht te Antwerpen (il-Belġju) fit-30 ta’ Mejju 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) vs Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Kawża C-354/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Bacău (ir-Rumanija) fit-30 ta’ Mejju 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu vs SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Kawża C-355/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Salzburg (l-Awstrija) fil-31 ta’ Mejju 2018 – Barbara Rust-Hackner vs Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Kawża C-356/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Salzburg (l-Awstrija) fil-31 ta’ Mejju 2018 – Christian Gmoser vs Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Kawża C-357/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Salzburg (l-Awstrija) fil-31 ta’ Mejju 2018 – Bettina Plackner vs Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Kawża C-359/18 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2018 mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-22 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland vs EMA

23

2018/C 294/32

Kawża C-364/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (l-Italja) fl-4 ta’ Ġunju 2018 – Eni SpA vs Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Kawża C-365/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (l-Italja) fl-4 ta’ Ġunju 2018 – Shell Italia E & P SpA vs Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente

25

2018/C 294/34

Kawża C-366/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Social de Madrid (Spanja) fil-5 ta’ Ġunju 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero vs UTE Luz Madrid Centro (komposta mill-kumpanniji kummerċjali SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. u Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Kawża C-367/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fl-4 ta’ Ġunju 2018 – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz u Luis Salas Fernández (bħala werriet ta’ Lucía Sánchez de la Peña) vs Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Kawża C-373/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (il-Portugall) fis-7 ta’ Ġunju 2018 – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas vs Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Kawża C-377/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fit-8 ta’ Ġunju 2018 – Proċeduri kriminali kontra AH et

27

2018/C 294/38

Kawża C-380/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, parti oħra fil-proċedura: E.P.

28

2018/C 294/39

Kawża C-381/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2018 – G.S., parti oħra fil-proċedura: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Kawża C-382/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2018 – V.G., parti oħra fil-proċedura: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Kawża C-383/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (il-Polonja) fil-11 ta Ġunju 2018 – Lexitor Sp. z o.o vs Spółdzielczej Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

30

2018/C 294/42

Kawża C-385/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-11 ta’ Ġunju 2018 – Arriva Italia Srl et vs Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Kawża C-386/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Kawża C-387/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (il-Polonja) fit-12 ta’ Ġunju 2018 – Delfarma Sp. z o.o. vs Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Kawża C-389/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (il-Belġju) fit-13 ta’ Ġunju 2018 – Brussels Securities SA vs ir-Renju tal-Belġju

32

2018/C 294/46

Kawża C-397/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanja) fil-15 ta’ Ġunju 2018 – Ana María Páez Juárez vs Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Kawża C-398/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanja) fil-15 ta’ Ġunju 2018 – Antonio Bocero Torrico vs Instituto Nacional de la Seguridad Social u Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Kawża C-399/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjizi l-Baxxi) fit-18 ta’ Ġunju 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV vs Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Kawża C-401/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský soud v Praze (Ir-Repubblika Ċeka) fit-18 ta’ Ġunju 2018 – Herst, s.r.o. vs Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Kawża C-403/18 P: Appell ippreżentat fl-14 ta Ġunju 2018 minn Alcogroup u Alcodis mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-10 ta’ April 2018 fil-Kawża T-274/14, Alcogroup u Alcodis vs Il-Kummissjoni

37

2018/C 294/51

Kawża C-407/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Višje sodišče v Mariboru (is-Slovenja) fil-21 ta’ Ġunju 2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar vs Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Kawża C-440/18 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2018 minn Verein Deutsche Sprache e.V. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-23 ta’ April fil-Kawża T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. vs Il-Kummissjoni Ewropea

38

2018/C 294/53

Kawża C-443/18: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

39

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 294/54

Kawżi magħquda T-379/10 RENV u T-381/10 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Lulju 2018 – Keramag Keramische Werke et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Franċiż tal-installazzjonijiet sanitarji għall-kmamar tal-banju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Parteċipazzjoni fl-akkordju ta’ ċerti entitajiet — Evalwazzjoni mill-ġdid tal-provi”)

41

2018/C 294/55

Kawża T-222/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Lulju 2018 – Deluxe Entertainment Services Group vs EUIPI (deluxe) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva deluxe — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 2017/1001] — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nruo207/2009[li sar l-Artikolu 94 tar-Regolament 2017/1001]”)

42

2018/C 294/56

Kawża T-616/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Lulju 2018 – Transtec vs Il-Kummissjoni (“FEŻ — Pajjiżi AKP — Ftehim ta’ Cotonou — Programm ta’ sostenn għall-inizjattivi kulturali fil-pajjiżi Afrikani li jitkellmu bil-Portugiż — Somom imħallsa mill-Kummissjoni lill-entità responsabbli għall-eżekuzzjoni finanzjarja tal-programm fil-Ginea Bissaw — Irkupru wara awditu finanzjarju — Tpaċija ta’ djun — Proporzjonalità — Arrikkiment indebitu — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

42

2018/C 294/57

Kawża T-88/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Lulju 2018 – Spanja vs Il-Kummissjoni “FAEŻR — L-aħħar sena finanzjarja ta’ implimentazzjoni tal-perijodu ta’ programmazzjoni 2007 – 2013 — Clearance tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri — Deċiżjoni li tiddikjara li ċertu ammont ma jistax jerġa’ jintuża fil-kuntest tal-programm għall-iżvilupp rurali tal-Komunità Awtonoma ta’ Extremadura — Metodu ta’ kalkolu — Artikolu 69(5b) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 — Aspettattivi leġittimi”

43

2018/C 294/58

Kawża T-98/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Mejju 2018 – RT vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leave tal-mard — Artikolu 59(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Regoli interni dwar il-kontroll tal-assenzi matul ix-xogħol u dwar il-kontrolli perjodiċi tal-persistenza tal-mard — Ċertifikat mediku — Assenza ta’ firma u ta’ timbru tat-tabib — Konsultazzjoni medika mill-bogħod permezz tal-internet — Rifjut ta’ aċċettazzjoni”)

44

2018/C 294/59

Kawża T-218/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2018 – HF vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal — Talba għal assistenza — Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal — Fastidju psikoloġiku — Kumitat Konsultattiv dwar il-Fastidju u l-Prevenzjoni tiegħu fuq il-Post tax-Xogħol — Deċiżjoni li tiċħad it-talba għal assistenza — Dritt għal smigħ — Prinċipju ta’ kontradittorju — Ċaħda ta’ komunikazzjoni tal-opinjoni tal-kumitat konsultattiv u d-depożizzjonijiet ta’ smigħ ta’ xhieda — Tul tal-proċedura amministrattiva — Terminu raġonevoli”)

45

2018/C 294/60

Kawżi T-402/17 u T-403/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Lulju 2018 – Vienna International Hotelmanagement vs EUIPO (Vienna House u VIENNA HOUSE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjonijiet għal trade marks tal-Unjoni Ewropea verbali Vienna House u figurattiva VIENNA HOUSE — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament 2017/1001]”)

45

2018/C 294/61

Kawża T-322/18: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2018 – García Ruiz vs Il-Parlament

46

2018/C 294/62

Kawża T-341/18: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2018 – NEC Corporation vs Il-Kummissjoni

47

2018/C 294/63

Kawża T-342/18: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2018 – Nichicon Corporation vs Il-Kummissjoni

48

2018/C 294/64

Kawża T-343/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2018 – Tokin Corporation vs Il-Kummissjoni

50

2018/C 294/65

Kawża T-344/18: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2018 – Rubycon u Rubycon Holdings vs Il-Kummissjoni

51

2018/C 294/66

Kawża T-351/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Ukrselhosprom PCF and Versobank vs BĊE

51

2018/C 294/67

Kawża T-363/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Nippon Chemi-Con Corporation vs Il-Kummissjoni

52

2018/C 294/68

Kawża T-380/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2018 – Intas Pharmaceuticals vs EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Kawża T-383/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta Ġunju 2018 – Sta*Ware EDV Beratung vs EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Kawża T-386/18: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2018 – Iccrea Banca vs Il-Kummissjoni u BUR

56

2018/C 294/71

Kawża T-393/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2018 – Mellifera vs Il-Kummissjoni

57

2018/C 294/72

Kawża T-399/18: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2018 – TrekStor vs EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Kawża T-404/18: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Lulju 2018 – Zhadanov vs EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Kawża T-405/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2018 – Holmer Dahl vs BUR

59

2018/C 294/75

Kawża T-412/18: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Lulju 2018 – mobile.de vs EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost “Rezon” (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Kawża T-413/18: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2018 – Portigon vs BUR

61

2018/C 294/77

Kawża T-415/18: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2018 – Silgan Closures u Silgan Holdings vs Il-Kummissjoni

62

2018/C 294/78

Kawża T-421/18: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2018 – Bauer Radio vs EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Kawża T-423/18: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2018 – Fissler vs EUIPO (vita)

64


MT

 

Top