EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:285:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 285, 13 ta' Awwissu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 285

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
13 ta' Awwissu 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 285/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 285/02

Kawża C-557/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2009/147/KE — Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi — Qabda u żamma ta’ għasafar ħajjin — Speċi li jagħmlu parti mill-familja tal-għasafar tal-għana — Projbizzjoni — Sistema derogatorja nazzjonali — Setgħa ta’ deroga tal-Istati Membri — Kundizzjonijiet)

2

2018/C 285/03

Kawża C-5/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta Ġunju 2018 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Deċiżjoni (UE) 2015/1814 — Determinazzjoni tal-bażi legali — Teħid inkunsiderazzjoni tal-effetti tal-att — Assenza — Artikolu 192(1) TFUE — L-ewwel subparagrafu (c) tal-Artikolu 192(2) TFUE — Miżuri ta’ “effett sinjifikattiv” tal-għażla ta’ Stat Membru bejn diversi sorsi ta’ enerġija u fuq l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija — Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali — Artikolu 15 TUE — Kompetenzi tal-Kunsill Ewropew — Prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Analiżi tal-impatt)

3

2018/C 285/04

Kawża C-15/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vs Ewald Baumeister (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2004/39/KE — Artikolu 54(1) — Portata tal-obbligu ta’ sigriet professjonali li jaqa’ fuq l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza finanzjarja — Kunċett ta’ “informazzjoni kunfidenzjali”)

3

2018/C 285/05

Kawża C-181/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju) – Sadikou Gnandi vs État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Ritorn taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jinsabu f’soġġorn irregolari — Direttiva 2008/115/KE — Il-punt 2 tal-Artikolu 3 — Kunċett ta’ “soġġorn irregolari” — Artikolu 6 — Adozzjoni ta’ deċiżjoni li tordna r-ritorn qabel l-eżitu tal-azzjoni kontra ċ-ċaħda tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali mill-awtorità responsabbli — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 18, Artikolu 19(2) u Artikolu 47 — Prinċipju ta’ non-refoulement — Dritt għal rimedju effettiv — Awtorizzazzjoni li jibqa’ fi Stat Membru)

4

2018/C 285/06

Kawża C-480/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – Fidelity Funds et vs Skatteministeriet (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital u libertà tal-pagamenti — Restrizzjonijiet — Tassazzjoni tad-dividendi mħallsa lill-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) — Dividendi mħallsa minn kumpanniji residenti fi Stat Membru lil UCITS mhux residenti — Eżenzjoni tad-dividendi mħallsa minn kumpanniji residenti fi Stat Membru lil UCITS residenti — Ġustifikazzjonijiet — Tqassim ibbilanċjat tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri — Koerenza tas-sistema fiskali — Proporzjonalità”)

5

2018/C 285/07

Kawża C-543/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/676/KEE — Artikolu 5(5) u (7) — Punti 1 sa 3 u 5 tal-Parti A tal-Anness II — Punti 1 sa 3 tal-paragrafu 1 u l-paragrafu 2 tal-Anness III — Protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli — Insuffiċjenza tal-miżuri fis-seħħ — Miżuri addizzjonali jew azzjonijiet imsaħħa — Reviżjoni tal-programm ta’ azzjoni — Limitazzjoni tal-applikazzjoni — Fertilizzazzjoni bbilanċjata — Perijodi ta’ applikazzjoni — Kapaċità tal-kontenituri tal-ħażna tad-demel — Applikazzjoni fuq l-artijiet b’xaqliba wieqfa u fuq uċuħ iffriżati jew koperti bil-borra)

6

2018/C 285/08

Kawża C-681/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group vs Orifarm GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali u industrijali — Liġi dwar il-Privattivi — Atti ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tal-2003, l-2005 u l-2012 — Mekkaniżmu Speċifiku — Applikabbiltà għall-importazzjonijiet paralleli — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Prodott protett b’ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari fi Stat Membru u kkummerċjalizzat mill-proprjetarju tal-privattiva bażika fi Stat Membru ieħor — Eżawriment tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u industrjali — Assenza ta’ privattiva bażika fl-Istati Membri ġodda — Regolament (KE) Nru 1901/2006 — Estensjoni tal-perijodu ta’ protezzjoni)

7

2018/C 285/09

Kawża C-1/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte di Appello di Torino – l-Italja) – Petronas Lubricants Italy SpA vs Livio Guida (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nruo44/2001 — Ġurisdizzjoni fil-qasam tal-kuntratti individwali ta’ xogħol — Artikolu 20(2) — Persuna li timpjega li ġiet imħarrka quddiem il-qrati tal-Istat Membru li fih hija ddomiċiljata — Kontrotalba tal-persuna li timpjega — Determinazzjoni tal-qorti li għandha ġurisdizzjoni)

8

2018/C 285/10

Kawża C-20/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kammergericht Berlin – il-Ġermanja) – kawża mressqa minn Vincent Pierre Oberle (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (UE) Nru 650/2012 — Artikolu 4 — Ġurisdizzjoni ġenerali ta’ qorti ta’ Stat Membru sabiex tiddeċiedi dwar suċċessjoni fl-intier tagħha — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-ġurisdizzjoni internazzjonali fir-rigward tal-istabbiliment ta’ ċertifikati nazzjonali tas-suċċessjoni — Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni”)

8

2018/C 285/11

Kawża C-108/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Vilniaus apygardos administracinis teismas – il-Litwajna) – UAB “Enteco Baltic” vs Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 143(1)(d) u Artikolu 143(2) — Eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni — Importazzjoni segwita b’kunsinna intra-Komunitarja — Kundizzjonijiet — Prova tal-ispedizzjoni jew tat-trasport tal-merkanzija lejn Stat Membru ieħor — Trasport taħt l-iskema ta’ sospensjoni ta’ dazji tas-sisa — Trasferiment tas-setgħa li wieħed jiddisponi mill-merkanzija lix-xerrej — Frodi fiskali — Assenza ta’ obbligu tal-awtorità kompetenti sabiex tgħin lill-persuna taxxabbli tiġbor l-informazzjoni meħtieġa sabiex tiġi prodotta prova li l-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni huma ssodisfatti)

9

2018/C 285/12

Kawża C-307/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Mejju 2017 – EUflight.de GmbH vs TUIfly GmbH

10

2018/C 285/13

Kawża C-311/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Mejju 2017 – Jeannine Wieczarkowiecz vs TUIfly GmbH

11

2018/C 285/14

Kawża C-316/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Mejju 2017 – Rainer Hadamek et vs TUIfly GmbH

11

2018/C 285/15

Kawża C-317/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Mejju 2017 – Gerhard Schneider u Christa Schneider vs TUIfly GmbH

11

2018/C 285/16

Kawża C-353/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Iris Michardt u Detlef Michardt vs TUIfly GmbH

12

2018/C 285/17

Kawża C-354/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Birgit Förg vs TUIfly GmbH

12

2018/C 285/18

Kawża C-355/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Lutz Leupolt vs TUIfly GmbH

12

2018/C 285/19

Kawża C-356/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Johannes Büker u Ursula Münsterteicher vs TUIfly GmbH

13

2018/C 285/20

Kawża C-357/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Lydia Wieczorek u Paul Wieczorek vs TUIfly GmbH

13

2018/C 285/21

Kawża C-358/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Walter Langguth u Elke Langguth vs TUIfly GmbH

13

2018/C 285/22

Kawża C-359/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Marcel Lutz et vs TUIfly GmbH

14

2018/C 285/23

Kawża C-360/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Nicole Hofmann vs TUIfly GmbH

14

2018/C 285/24

Kawża C-361/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Ole Feuser vs TUIfly GmbH

14

2018/C 285/25

Kawża C-362/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Boris Feuser vs TUIfly GmbH

15

2018/C 285/26

Kawża C-394/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ġunju 2017 – Ines Ewen vs TUIfly GmbH

15

2018/C 285/27

Kawża C-403/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Lulju 2017 – Petra Nünemann vs TUIfly GmbH

15

2018/C 285/28

Kawża C-409/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Lulju 2017 – Barbara Yvette Müller et vs TUIfly GmbH

16

2018/C 285/29

Kawża C-429/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Lulju 2017 – Bially et vs TUIfly GmbH

16

2018/C 285/30

Kawża C-274/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeits- und Sozialgericht Wien (l-Awstrija) fit-23 ta’ April 2018 – Minoo Schuch-Ghannadan vs Medizinische Universität Wien

16

2018/C 285/31

Kawża C-282/18 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ April 2018 minn The Green Effort Ltd mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-23 ta’ Frar 2018 fil-Kawża T-794/17, The Green Effort Ltd vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

17

2018/C 285/32

Kawża C-289/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fis-26 ta’ April 2018 – KAMU Passenger & IT Services GmbH vs Türk Hava Yollari A.O. – T.H.Y. Turkish Airlines

19

2018/C 285/33

Kawża C-299/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-2 ta’ Mejju 2018 – Stefan Neldner vs Eurowings GmbH

19

2018/C 285/34

Kawża C-301/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Bonn (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Meju 2018 – Thomas Leonhard vs DSL Bank

20

2018/C 285/35

Kawża C-322/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fl-14 ta’ Mejju 2018 – Schiaffini Travel SpA vs Comune di Latina

20

2018/C 285/36

Kawża C-324/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-15 ta’ Mejju 2018 – Sicilville Srl vs Comune di Brescia

21

2018/C 285/37

Kawża C-332/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2018 minn Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-13 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE vs Il-Kummissjoni Ewropea

22

2018/C 285/38

Kawża C-333/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-23 ta’ Mejju 2018 – Lombardi Srl vs Comune di Auletta et

23

2018/C 285/39

Kawża C-337/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-23 ta’ Mejju 2018 – Via Lattea Scrl et vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

23

2018/C 285/40

Kawża C-338/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-23 ta’ Mejju 2018 – Cooperativa Novalat Scrl et vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

24

2018/C 285/41

Kawża C-339/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-23 ta’ Mejju 2018 – Veneto Latte Scrl et vs Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

25

2018/C 285/42

Kawża C-347/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Milano (l-Italja) fit-28 ta’ Mejju 2018 – Avv. Alessandro Salvoni vs Anna Maria Fiermonte

26

2018/C 285/43

Kawża C-352/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spanja) fit-30 ta’ Mejju 2018 – Jaime Cardus Suárez vs Catalunya Caixa S.A.

26

2018/C 285/44

Kawża C-368/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Justice de paix du troisième canton de Charleroi (il-Belġju) fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Frank Casteels vs Ryanair DAC, li kienet Ryanair Ltd

27

2018/C 285/45

Kawża C-369/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Justice de paix du troisième canton de Charleroi (il-Belġju) fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Giovanni Martina vs Ryanair DAC, li kienet Ryanair Ltd

28

2018/C 285/46

Kawża C-372/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-cour administrative d’appel de Nancy (Franza) fis-7 ta’ Ġunju 2018 – Ministre de l’Action et des Comptes publics vs Raymond Dreyer u martu

29

2018/C 285/47

Kawża C-376/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd Slovenskej republiky (is-Slovakkja) fis-7 ta’ Ġunju 2018 – Slovenské elektrárne a.s. vs Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

30

2018/C 285/48

Kawża C-384/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

31

2018/C 285/49

Kawża C-434/18: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

31

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 285/50

Kawża T-309/18: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2018 – Adis Higiene vs EUIPO – Farecla Products (G3 EXTRA PLUS)

33

2018/C 285/51

Kawża T-330/18: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2018 – Carvalho et vs Il-Parlament u Il-Kunsill

34

2018/C 285/52

Kawża T-337/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2018 – Laboratoire Pareva vs Il-Kummissjoni

36

2018/C 285/53

Kawża T-347/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2018 – Laboratoire Pareva u Biotech3D vs Il-Kummissjoni

37

2018/C 285/54

Kawża T-355/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2018 – Spanja vs Il-Kummissjoni

38

2018/C 285/55

Kawża T-374/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ġunju 2018 – Labiri vs KESE

38

2018/C 285/56

Kawża T-385/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2018 – Aldi vs EUIPO – Crone (CRONE)

39

2018/C 285/57

Kawża T-387/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2018 – Delta-Sport vs EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT)

40

2018/C 285/58

Kawża T-389/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2018 – Nonnemacher vs EUIPO – Ingram (WKU)

41

2018/C 285/59

Kawża T-390/18: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2018 – Nonnemacher vs EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

41

2018/C 285/60

Kawża T-392/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta Ġunju 2018 – Innocenti vs EUIPO – Gemelli (Innocenti)

42

2018/C 285/61

Kawża T-398/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2018 – Pielczyk vs EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

43

2018/C 285/62

Kawża T-410/18: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2018 – Silgan Closures u Silgan Holdings vs Il-Kummissjoni

44


MT

 

Top