Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 276, 6 ta' Awwissu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 276

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
6 ta' Awwissu 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 276/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 276/02

Kawża C-163/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-12 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Den Haag – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas vs van Haren Schoenen BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade marks — Raġunijiet assoluti għal rifjut jew invalidità — Sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodott — Kunċett ta’ “forma” — Kulur — Pożizzjoni fuq parti tal-prodott — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 2 — Artikolu 3(1)(e)(iii))

2

2018/C 276/03

Kawża C-530/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-13 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja “Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Sigurtà ferrovjarja — Direttiva 2004/49/KE — Assenza ta’ adozzjoni tad-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jiżguraw l-indipendenza tal-entità investigattiva”

2

2018/C 276/04

Kawża C-650/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-12 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS vs Skatteministeriet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 49 TFUE — Taxxa fuq il-kumpanniji — Libertà ta’ stabbiliment — Kumpannija residenti — Profitt taxxabbli — Tnaqqis fiskali — Tnaqqis tat-telf imġarrab minn stabbilimenti permanenti residenti — Awtorizzazzjoni — Tnaqqis tat-telf imġarrab minn stabbilimenti permanenti mhux residenti — Esklużjoni — Eċċezzjoni — Sistema fakultattiva ta’ integrazzjoni fiskali internazzjonali)

3

2018/C 276/05

Kawża C-665/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Minister Finansów vs Gmina Wrocław (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu (2)(1)(a) — Provvista ta’ beni mwettqa bi ħlas — Artikolu 14(1) — Traferiment tas-setgħa li wieħed jiddisponi minn beni tanġibbli bħala proprjetarju — Artikolu 14(2)(a) — Trasferiment, permezz tal-ħlas ta’ kumpens, tal-proprjetà ta’ beni li jappartjeni lil komun lit-Teżor Pubbliku fid-dawl tal-kostruzzjoni ta’ triq nazzjonali — Kunċett ta’ “kumpens” — Tranżazzjoni suġġetta għall-VAT)

4

2018/C 276/06

Kawża C-683/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Köln – il-Ġermanja) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände et vs Bundesrepublik Deutschland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika komuni tas-sajd — Regolament (UE) Nru 1380/2013 — Artikolu 11 — Konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar — Protezzjoni tal-ambjent — Konservazzjoni tal-habitats naturali kif ukoll tal-fawna u l-flora selvaġġa — Kompetenza esklużiva tal-Unjoni Ewropea)

4

2018/C 276/07

Kawża C-39/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-14 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Lubrizol France SAS vs Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-merkanzija — Artikoli 28 u 30 TFUE — Taxxi li għandhom effett ekwivalenti — Artikolu 110 TFUE — Taxxa interna — Kontribuzzjoni soċjali ta’ solidarjetà tal-kumpanniji — Taxxa — Bażi taxxabbli — Dħul mill-bejgħ annwali tal-kumpanniji — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 17 — Trasferiment ta’ oġġett fi Stat Membru ieħor — Valur tal-oġġett ttrasferit — Inklużjoni fid-dħul mill-bejgħ globali)

5

2018/C 276/08

Kawża C-169/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino vs Administración del Estado (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 34 u 35 TFUE — Moviment liberu tal-merkanzija — Restrizzjonijiet kwantitattivi — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Protezzjoni tal-majjali — Prodotti ppreparati jew ikkummerċjalizzati fi Spanja — Standards ta’ kwalità għal-laħam, il-perżut, l-ispalla u l-filett tal-majjal Iberiku — Kundizzjonijiet għall-użu tad-denominazzjoni “de cebo” — Titjib tal-kwalità tal-prodotti — Direttiva 2008/120/KE — Kamp ta’ applikazzjoni)

6

2018/C 276/09

Kawża C-223/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ġunju 2018 – Lubrizol France SAS vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Tariffa doganali Komuni — Dazji doganali awtonomi fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali — Talbiet għal sospensjonijiet tariffarji — Regolament (UE) Nru 1344/2011 — Sospensjonijiet tariffarji mogħtija — Oġġezzjoni — Regolament (UE) Nru 1387/2013 — Tneħħija tas-sospensjonijiet ikkontestati — Prodotti komparabbli disponibbli fi kwantitajiet suffiċjenti fis-suq tal-Unjoni)

7

2018/C 276/10

Kawża C-421/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’Awla) tat-13 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej vs Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 2(1)(a) — Kamp ta’ applikazzjoni — Tranżazzjonijiet taxxabbli — Provvista ta’ oġġetti magħmula bi ħlas — Trasferiment, minn kumpannija pubblika b’responsabbiltà limitata, ta’ proprjetà immobbli għall-benefiċċju ta’ azzjonist b’korrispettiv għax-xiri mill-ġdid tal-azzjonijiet tiegħu)

8

2018/C 276/11

Kawża C-458/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ Ġunju 2018 – Rami Makhlouf vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Għarbija Sirjana — Miżuri indirizzati fil-konfront ta’ nisa u irġiel tan-negozju influwenti li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fis-Sirja kif ukoll kontra membri influwenti tal-familji Assad u Makhlouf — Drittijiet tad-difiża — Prova tal-fondatezza tal-inklużjoni fil-listi)

8

2018/C 276/12

Kawża C-589/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-7 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – l-Awstrija) Mario Alexander Filippi et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) u Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Assenza ta’ preċiżazzjonijiet suffiċjenti dwar il-kuntest fattwali u ġuridiku tat-tilwima fil-kawża prinċipali kif ukoll ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-bżonn ta’ risposta għad-domanda preliminari — Inammissibbiltà manifesta)

9

2018/C 276/13

Kawża C-402/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-17 ta’ Mejju 2018 – JYSK sp. z o.o. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Rifjut li jingħata kontribut finanzjarju mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali (FEŻR) lill-proġett kbir “Ċentru Ewropew ta’ Servizzi Kondiviżi” — Rikors għal annullament — Impriża responsabbli mit-twettiq tal-proġett — Kundizzjonijiet għall-ammissibbiltà — Nuqqas ta’ inċidenza diretta)

9

2018/C 276/14

Kawża C-481/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Veliko Tarnovo) – il-Bulgarija – Nikolay Yanchev vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Skema ta’ għajnuna awtorizzata mill-Kummissjoni Ewropea — Għajnuna tal-investimenti fil-settur tal-agrikoltura — Eżenzjoni fiskali — Maħfra tat-taxxa fuq il-kumpanniji — Kundizzjonijiet — Rifjut ta’ għoti ta’ għajnuna individwali abbażi ta’ din l-iskema ta’ għajnuna)

10

2018/C 276/15

Kawża C-190/18: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-juge de paix du premier canton de Schaerbeek – il-Belġju) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) vs Gherasim Sorin Rusu (Rikors għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) u l-Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Assenza ta’ partikolaritajiet suffiċjenti dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv tat-tilwima fil-kawża prinċipali u r-raġunijiet li jiġġustifikaw il-ħtieġa li tingħata risposta għad-domandi preliminari — Inammissibbiltà manifesta)

11

2018/C 276/16

Kawża C-166/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Regionale per la Campania (l-Italja) fl-1 ta’ Marzu 2018 – Idroenergia Scrl vs Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Kawża C-249/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ April 2018 – Staatssecretaris van Financiën, parti oħra: CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Kawża C-251/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Noord-Holland (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-12 ta’ April 2018 – Trace Sport vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Kawża C-257/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-13 ta’ April 2018 – M. Güler vs Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Kawża C-258/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-13 ta’ April 2018 – H. Solak vs Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Kawża C-263/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank te ’s-Gravenhage (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-16 ta’ April 2018 – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers vs Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Kawża C-264/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Grondwettelijk Hof (il-Belġju) fit-13 ta’ April 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. vs Ministerraad

15

2018/C 276/23

Kawża C-265/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fis-17 ta’ April 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vs Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Kawża C-269/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fid-19 ta’ April 2018 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S, partijiet oħra fil-proċedura: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Kawża C-285/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (il-Litwanja) fil-25 ta’ April 2018 – Kauno miesto savivaldybė u Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Kawża C-288/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ April 2018 – X BV vs Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Kawża C-298/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (il-Ġermanja) fit-2 ta’ Mejju 2018 – Reiner Grafe u Jürgen Pohle vs Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH u OSL Bus GmbH

19

2018/C 276/28

Kawża C-302/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (il-Belġju) fl-4 ta’ Mejju 2018 – X vs Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Kawża C-314/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-8 ta’ Mejju 2018 – Openbaar Ministerie vs SF

21

2018/C 276/30

Kawża C-329/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvja) fis-17 ta’ Mejju 2018 – Valsts ieņēmumu dienests vs SIA “Altic”

21

2018/C 276/31

Kawża C-335/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sofiyski gradski sad (il-Bulgarija) fit-23 ta’ Mejju 2018 – Proċeduri kriminali kontra AK

22

2018/C 276/32

Kawża C-336/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad – Sofia (il-Bulgarija) fit-23 ta’ Mejju 2018 – Proċeduri kriminali kontra EP

23

2018/C 276/33

Kawża C-342/18 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Mejju 2018 minn Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-15 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo vs Il-Kummissjoni

24

2018/C 276/34

Kawża C-358/18 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2018 mir-Repubblika tal-Polonja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-15 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-507/15, Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni

25

2018/C 276/35

Kawża C-363/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fl-4 ta’ Ġunju 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd vs Ministre de l’Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Kawża C-371/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (ir-Renju Unit) fis-6 ta’ Ġunju 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited vs Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Kawża C-379/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Ġunju 2018 – Deutsche Lufthansa AG vs Land Berlin

28

2018/C 276/38

Kawża C-393/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (ir-Renju Unit) fl-14 ta’ Ġunju 2018 – UD vs XB

29

2018/C 276/39

Kawża C-432/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ April 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanja) – Carolina Minayo Luque vs Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Kawża C-538/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Frankfurt am Main – il-Ġermanja) – Kevin Joseph Devine vs Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Kawża C-631/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta April 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Rechtbank Noord-Holland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Kawża C-686/16 P: Digriet tal-President tat-Tieni Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Mejju 2018 – Meissen Keramik GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Kawża C-71/17: Digriet tal-President tat-Tieni Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal de Justiça – il-Portugall) – David Vicente Fernandes vs Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Kawża C-141/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanja) – José Luis Cabana Carballo vs Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Kawża C-303/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ April 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Headlong Limited vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Kawża C-371/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ April 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Uber BV vs Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Kawża C-381/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Marzu 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Kroazja, sostnuta minn: Ir-Repubblika Franċiża

32

2018/C 276/48

Kawża C-382/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-24 ta’ Mejju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

32

2018/C 276/49

Kawża C-415/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ April 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Kroazja, sostnuta minn: Ir-Repubblika Franċiża

32

2018/C 276/50

Kawża C-491/17: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom – ir-Renju Unit) – Hoteles Pinero Canarias SL vs Keefe, adult nieqes minn kapaċità legali, irrappreżentat fil-proċedura minn Eyton

32

2018/C 276/51

Kawża C-615/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ April 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Eurowings GmbH vs Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Kawża C-645/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Frankfurt am Main – il-Ġermanja) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland vs Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Kawża C-711/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Hamburg – il-Ġermanja) – Anke Hartog vs British Airways plc

33

2018/C 276/54

Kawża C-721/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Hannover – il-Ġermanja) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov vs Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Kawża C-7/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ April 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanja) – Modesto Jardón Lama vs Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Kawża C-27/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija, sostnuta minn: Ir-Repubblika Franċiża

34

2018/C 276/57

Kawża C-57/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesarbeitsgericht – il-Ġermanja) – AX vs BW

34

2018/C 276/58

Kawża C-87/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Mejju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

34

2018/C 276/59

Kawża C-88/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Mejju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

35

2018/C 276/60

Kawża C-196/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Ġunju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) – Raúl Vítor Soares de Sousa vs Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 276/61

Kawża T-259/13 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Franza vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ‘Garanzija’ — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Miżuri ta’ għajnuna għall-iżvilupp rurali — Żoni ta’ żvantaġġi naturali — Korrezzjoni finanzjarja fissa — Infiq imwettaq minn Franza — Kriterju ta’ tagħbija — Kontrolli fuq il-post”)

36

2018/C 276/62

Kawża T-104/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – KV vs Il-Kummissjoni (“Ftehimiet ta’ sussidju konklużi fil-kuntest tal-programm ta’ azzjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ matul il-ħajja (2007-2013) — Proġetti ‘Green Business is Smart Business’ u ‘LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT’ — Spejjeż mhux eliġibbli — Rikors għal annullament — Inkompetenza tal-Kummissjoni”)

36

2018/C 276/63

Kawżi magħquda T-306/15 u T-484/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – KV vs EACEA (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehimiet ta’ sussidju konklużi fil-kuntest tal-programm ta’ azzjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja (2007-2013) — Proġetti NEST u ‘This is IT’ — Spejjeż mhux eliġibbli — Klassifikazzjoni mill-ġdid tar-rikorsi”)

37

2018/C 276/64

Kawża T-537/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Deutsche Post vs EUIPO – Verbis Alfa et EasyPack (InPost) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva InPost — Trade marks tal-Unjoni Ewropea figurattivi preċedenti INFOPOST u ePOST u nazzjonali verbali preċedenti POST — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Assenza ta’ dannu għar-reputazzjoni u assenza ta’ taħlit — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001) — Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

38

2018/C 276/65

Kawża T-227/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Ġunju 2018 – Haverkamp IP vs EUIPO – Sissel (Tapit tas-saqajn) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta tapit tas-saqajn — Disinn preċedenti — Raġuni għal invalidità — Assenza ta’ karattru individwali — Utent avżat — Grad ta’ libertà tal-kreatur — Prova tas-saturazzjoni tal-iktar teknoloġiji avvanzati — Assenza ta’ impressjoni globali differenti — Artikolu 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Artikolu 63(1) tar-Regolament Nru 6/2002”)

39

2018/C 276/66

Kawża T-228/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Ġunju 2018 – Haverkamp IP vs EUIPO – Sissel (xtajta taċ-ċagħaq bħala disinn tal-wiċċ) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta xtajta taċ-ċagħaq bħala disinn tal-wiċċ — Disinn preċedenti — Raġuni għal invalidità — Assenza ta’ novità — Artikolu 5 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

39

2018/C 276/67

Kawża T-325/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – České dráhy vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni li tordna spezzjoni — Proporzjonalità — Assenza ta’ natura arbitrarja — Obbligu ta’ motivazzjoni — Indizji suffiċjentement serji — Ċertezza legali — Aspettattivi leġittimi — Dritt għar-rispett tal-ħajja privata — Drittijiet tad-difiża”)

40

2018/C 276/68

Kawża T-619/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Sicignano vs EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri “a giacchett’e capri”) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedmenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea GiCapri ‘a giacchett’e capri’ — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea CAPRI — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

41

2018/C 276/69

Kawża T-621/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – České dráhy vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni li tordna spezzjoni — Spezzjoni ordnata fuq il-bażi ta’ informazzjoni minn spezzjoni oħra — Proporzjonalità — Obbligu ta motivazzjoni — Dritt għar-rispett tal-ħajja privata — Drittijiet tad-difiża”)

41

2018/C 276/70

Kawża T-739/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Akant Monika i Zbigniew Harasym vs EUIPO – Hunter Douglas Holding (COSIMO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali COSIMO — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti COSIFLOR — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Prova tal-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti — Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 47(2) tar-Regolament 2017/1001)”)

42

2018/C 276/71

Kawża T-71/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – France.com vs EUIPO – France (FRANCE.com) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva FRANCE.com — Trade mark internazzjonali figurattiva preċedenti France — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE 2017/1001)”)

43

2018/C 276/72

Kawża T-78/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 26 ta’ Ġunju 2018 – Jumbo Africa vs EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ nullità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea JUMBO — Raġuni assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Karattru deskrittiv akkwistat bl-użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament 2017/1001) — Artikolu 52(1)(a) u (2) tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 59(1)(a) u (2) tar-Regolament 2017/1001]”]

43

2018/C 276/73

Kawża T-211/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ġunju 2018 – Amplexor Luxembourg vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Klassifikazzjoni ta’ offerenti fi proċedura ta’ kaskata — Trattament ta’ opinjonijiet bil-għan li jiġu ppubblikati fis-Suppliment għall-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — Ugwaljanza fit-trattament tal-offerenti — Newtralizzazzjoni tal-vantaġġ tal-kontraent preżenti — Abbuż ta’ poter”)

44

2018/C 276/74

Kawża T-362/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ġunju 2018 – NCL vs EUIPO (FEEL FREE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali FEEL FREE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

45

2018/C 276/75

Kawża T-556/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2018 – Staropilsen vs EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea STAROPILSEN; STAROPLZEN — Trade marks verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali STAROPRAMEN — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

45

2018/C 276/76

Kawża T-657/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – Anabi Blanga vs EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea HPC POLO — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea preċedenti POLO — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Karattru distintiv — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

46

2018/C 276/77

Kawża T-691/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2018 – hoechstmass Balzer vs EUIPO (Forma ta’ kaxxetta għal żagarella nnumerata tal-kejl) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea tridimensjonali — Forma ta’ kaxxetta għal żagarella nnumerata tal-kejl — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

46

2018/C 276/78

Kawża T-156/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – L vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Assistent parlamentari akkreditat — Xoljiment tal-kuntratt — Lis pendens — Inammissibbiltà”)

47

2018/C 276/79

Kawża T-587/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – Unigroup vs EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali nailicin — Trade mark verbali preċedenti tal-Benelux NAILCLIN — Raġuni relattiva għal rifjut — Kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tat-trade mark preċedenti — Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 [li sar l-Artikolu 7(2)(a)(ii) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/1430] — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ dokument ippreżentat konġuntement mal-att ta’ oppożizzjoni — Regola 19(4) tar-Regolament Nru 2868/95 [li sar l-Artikolu 7(5) tar-Regolament Delegat 2017/1430] — Rikors manifestament infondat fid-dritt”]

48

2018/C 276/80

Kawża T-258/18: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2018 – Brunke vs Il-Kummissjoni

48

2018/C 276/81

Kawża T-316/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2018 – Mediaservis vs Il-Kummissjoni

49

2018/C 276/82

Kawża T-318/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2018 – Amazon EU u Amazon.com vs Il-Kummissjoni

51

2018/C 276/83

Kawża T-358/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2018 – J. García Carrión vs EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Kawża T-359/18: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2018 – Unifarco vs EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Kawża T-361/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2018 – APEDA vs EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Kawża T-366/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2018 – Pet King Brands vs EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Kawża T-367/18: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2018 – Sixsigma Networks Mexico vs EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Kawża T-368/18: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2018 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret vs EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Kawża T-369/18: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2018 – Napolitano vs Il-Kummissjoni

57

2018/C 276/90

Kawża T-371/18: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems vs EASA

58

2018/C 276/91

Kawża T-378/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2018 – NHS vs EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Kawża T-381/18: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2018 – Engel vs EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Kawża T-487/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ġunju 2018 – UE vs Il-Kummissjoni

61

2018/C 276/94

Kawża T-620/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ġunju 2018 – Teollisuuden Voima vs Il-Kummissjoni

61

2018/C 276/95

Kawża T-148/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ġunju 2018 – UE vs Il-Kummissjoni

61


MT

 

Top