EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 259, 23 ta' Lulju 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 259

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
23 ta' Lulju 2018


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 259/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 259/02

Kawżi magħquda C-85/16 P u C-86/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 – Kenzo Tsujimoto vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Kenzo (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali KENZO ESTATE — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea preċedenti KENZO — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(5) — Raġuni relattiva għal rifjut ta’ reġistrazzjoni — Reputazzjoni — Raġuni ġġustifikata)

2

2018/C 259/03

Kawżi Magħquda C-259/16 u C-260/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – l-Italja) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Servizzi postali fl-Unjoni Ewropea — Direttiva 97/67/KE — Artikoli 2, 7 u 9 — Direttiva 2008/6/KE — Kunċett ta’ “fornitur ta’ servizzi postali” — Impriżi tat-trasport bit-triq, tat-trasport ta’ merkanzija u tal-posta espressa li jipprovdu servizzi ta’ ġbir, ta’ ssortjar, ta’ trasport u ta’ tqassim ta’ oġġetti postali — Awtorizzazzjoni meħtieġa għall-provvista lill-pubbliku ta’ servizzi postali — Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tas-servizz universali)

3

2018/C 259/04

Kawża C-370/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Novara – l-Italja) – Bruno Dell’Acqua vs Eurocom Srl, Regione Lombardia (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Privileġġi u immunitajiet tal-Unjoni Ewropea — Protokoll Nru 7 — Artikolu 1 — Neċessità jew le ta’ awtorizzazzjoni minn qabel tal-Qorti tal-Ġustizzja — Fondi strutturali — Għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea — Proċedura sabiex jinżammu fil-konfront ta’ awtorità nazzjonali ammonti li ġejjin minn din l-għajnuna)

4

2018/C 259/05

Kawża C-382/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Rheinland-Pfalz – il-Ġermanja) – Hornbach-Baumarkt-AG vs Finanzamt Landau (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà ta’ stabbiliment — Taxxa fuq il-kumpanniji — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru — Determinazzjoni tad-dħul taxxabbli tal-kumpanniji — Vantaġġ mogħti ex gratia minn kumpannija residenti lil kumpannija mhux residenti li magħha hija marbuta permezz ta’ rabta ta’ interdipendenza — Korrezzjoni tad-dħul taxxabbli tal-kumpannija residenti — Assenza ta’ korrezzjoni tad-dħul taxxabbli fil-każ ta’ vantaġġ identiku mogħti minn kumpannija residenti lil kumpannija residenti oħra li magħha hija marbuta b’tali rabtiet — Restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment — Ġustifikazzjoni)

5

2018/C 259/06

Kawża C-426/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-29 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – il-Belġju) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW et vs Vlaams Gewest (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-benesseri tal-annimali fil-mument tal-qatla tagħhom — Metodi partikolari ta’ qatla preskritti minn riti reliġjużi — Festa Musulmana tas-sagrifiċċju — Regolament (KE) Nru 1099/2009 — Artikolu 2(k) — Artikolu 4(4) — Obbligu li l-qatla bil-forma ritwali sseħħ f’biċċerija li tissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 — Validità — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 10 — Libertà tar-reliġjon — Artikolu 13 TFUE — Osservanza ta’ użanzi nazzjonali fil-qasam ta’ riti reliġjużi)

5

2018/C 259/07

Kawża C-483/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Törvényszék – l-Ungerija) – Zsolt Sziber vs ERSTE Bank Hungary Zrt (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Artikolu 7(1) — Kuntratti ta’ self iddenominati f’munita barranija — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi rekwiżiti proċedurali speċifiċi sabiex tiġi kkontestata n-natura inġusta — Prinċipju ta’ ekwivalenza — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva)

6

2018/C 259/08

Kawża C-517/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Apelacyjny w Gdańsku – il-Polonja) – Stefan Czerwiński vs Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali — Regolament (KE) Nru 883/2004 — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Artikolu 3 — Dikjarazzjoni tal-Istati Membri skont l-Artikolu 9 — Pensjoni ta’ tranżizzjoni — Klassifikazzjoni — Skemi legali ta’ rtirar kmieni — Esklużjoni tar-regola tal-aggregazzjoni tal-perijodi skont l-Artikolu 66)

7

2018/C 259/09

Kawża C-526/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2011/92/KE — Evalwazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent ta’ tħaffir ta’ tfittixija jew ta’ riċerka tal-gass shale — Tħaffir fil-fond — Kriterji ta’ selezzjoni — Determinazzjoni tal-limiti)

7

2018/C 259/10

Kawża C-542/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta domstolen – l-Isvezja) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, vs Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel et vs Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2002/92/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “medjazzjoni fl-assigurazzjoni” — Direttiva 2004/39/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “parir dwar l-investiment” — Pariri mogħtija waqt il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u li jikkonċernaw investiment ta’ kapital fil-kuntest ta’ assigurazzjoni tal-ħajja fuq il-kapital — Klassifikazzjoni tal-attività ta’ intermedjarju ta’ assigurazzjoni fl-assenza tal-intenzjoni tiegħu li jikkonkludi kuntratt ta’ assigurazzjoni effettiv)

8

2018/C 259/11

Kawża C-633/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sø- og Handelsretten – id-Danimarka) – Ernst & Young P/S vs Konkurrencerådet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kontroll ta’ operazzjonijiet ta’ konċentrazzjoni bejn impriżi — Regolament (KE) Nru 139/2004 — Artikolu 7(1) — Implimentazzjoni ta’ konċentrazzjoni qabel in-notifika lill-Kummissjoni Ewropea u qabel id-dikjarazzjoni ta’ kompatibbiltà mas-suq komuni — Projbizzjoni — Portata — Kunċett ta’ “konċentrazzjoni” — Xoljiment ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni ma’ terz minn waħda mill-impriżi li huma partijiet fil-konċentrazzjoni)

9

2018/C 259/12

Kawża C-647/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal administratif de Lille – Franza) – Adil Hassan vs Préfet du Pas-de-Calais (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz — Proċeduri ta’ teħid ta’ inkarigu u ta’ teħid lura — Artikolu 26(1) — Adozzjoni u notifikazzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment qabel l-aċċettazzjoni tal-att għall-finijiet ta’ teħid lura mill-Istat Membru rikjest)

9

2018/C 259/13

KawżaC-660/16 u C-661/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Finanzamt Dachau vs Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen vs Erich Wirtl (C-661/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Provvista ta’ oġġetti — Artikolu 65 — Artikolu 167 — Ħlas akkont għall-akkwist ta’ oġġett mhux segwit mill-kunsinna tiegħu — Kundanna kriminali tar-rappreżentanti legali tal-fornitur għal frodi — Insolvenza tal-fornitur — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Kundizzjonijiet — Artikoli 185 u 186 — Aġġustament mill-awtorità fiskali nazzjonali — Kundizzjonijiet)

10

2018/C 259/14

Kawża C-190/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Spanja) – Lu Zheng vs Ministerio de Economía y Competitividad (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kontrolli ta’ flus kontanti deħlin jew ħerġin mill-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 1889/2005 — Kamp ta’ applikazzjoni — Artikolu 63 TFUE — Moviment liberu tal-kapital — Ċittadin ta’ pajjiż terz li jġorr somma kbira mhux iddikjarata ta’ flus kontanti fil-bagalji tiegħu — Obbligu ta’ dikjarazzjoni marbuta mal-ħruġ ta’ din is-somma mit-territorju Spanjol — Sanzjonijiet — Proporzjonalità)

11

2018/C 259/15

Kawża C-251/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ġbir u trattament tal-ilma urban mormi — Direttiva 91/271/KEE — Artikoli 3, 4 u 10 — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 260(2) TFUE — Sanzjonijiet pekunjarji — Pagamenti ta’ penalità u somma f’daqqa)

11

2018/C 259/16

Kawża C-306/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tatabányai Törvényszék – l-Ungerija) – Éva Nothartová vs Sámson József Boldizsár (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (UE) Nru 1215/2012 — Ġurisdizzjoni — Ġurisdizzjoni speċjali — Artikolu 8(3) — Kontrotalba li toriġina jew li ma toriġinax mill-kuntratt jew mill-fatti li fuqhom kienet ibbażata t-talba oriġinali)

12

2018/C 259/17

Kawża C-335/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta Varhoven kasatsionen sad – il-Bulgarija) – Neli Valcheva vs Georgios Babanarakis (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “dritt ta’ aċċess” — Artikolu 1(2)(a) u punti (7) u (10) tal-Artikolu 2 — Dritt ta’ aċċess tan-nanniet)

13

2018/C 259/18

Kawża C-390/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 – Irit Azoulay et vs Il-Parlament Ewropew (Appell — Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Allowances tal-familja — Allowance tal-edukazzjoni — Rifjut tar-rimbors tal-ispejjeż tal-edukazzjoni — Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea)

13

2018/C 259/19

Kawżi magħquda C-519/17 P u C-522/17 P sa C-525/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ Mejju 2018 – L’Oréal vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Guinot SAS (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni tat-trade marks verbali MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO u MASTER DRAMA — Trade mark figurattiva preċedenti nazzjonali MASTERS COLORS PARIS — Ċaħda tal-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni — Insuffiċjenza ta’ motivazzjoni — Eżami ex officio mill-qorti)

14

2018/C 259/20

Kawża C-537/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-31 ta’ Mejju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Berlin – il-Ġermanja) – Claudia Wegener vs Royal Air Maroc SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 3(1) — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “titjira b’konnessjoni” — Titjira li titlaq minn ajruport li jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru, b’konnessjoni f’ajruport li jinsab fi Stat terz, li d-destinazzjoni finali tagħha tkun ajruport ieħor f’dan l-Istat terz)

15

2018/C 259/21

Kawża C-50/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fid-29 ta’ Jannar 2018 – Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Kawża C-64/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fl-1 ta’ Frar 2018 – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Kawża C-73/18 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Frar 2018 minn Cotécnica, S.C.C.L. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-20 ta’ Novembru 2017 fil-Kawża T-465/16 – Cotécnica vs EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Kawża C-140/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fit-22 ta’ Frar 2018 – Humbert Jörg Köfler et

17

2018/C 259/25

Kawża C-146/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fit-23 ta’ Frar 2018 – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Kawża C-148/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fit-23 ta’ Frar 2018 – Humbert Jörg Köfler et

18

2018/C 259/27

Kawża C-214/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Sopocie (il-Polonja) fis-26 ta’ Marzu 2018 – H.W.

19

2018/C 259/28

Kawża C-260/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Polonja) fis-16 ta’ April 2018 – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak vs Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Kawża C-271/18 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ April 2018 mir-Repubblika tas-Slovakkja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-5 ta’ Frar 2018 fil-Kawża T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa vs Il-Kummissjoni

20

2018/C 259/30

Kawża C-273/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvija) fl-20 ta’ April 2018 – SIA “Kuršu zeme”

22

2018/C 259/31

Kawża C-277/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (il-Portugall) fl-24 ta’ April 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda vs Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Kawża C-278/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fl-24 ta’ April 2018 – Manuel Jorge Sequeira Mesquita vs Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Kawża C-279/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanja) fl-24 ta’ April 2018 – Magdalena Molina Rodríguez vs Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Kawża C-281/18 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ April 2018 minn Repower AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-21 ta’ Frar 2018 fil-Kawża T-727/16 – Repower vs EUIPO

24

2018/C 259/35

Kawża C-283/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Provincial de Almería (Spanja) fil-25 ta’ April 2018 – Liliana Beatriz Moya Privitello u Sergio Daniel Martín Durán vs Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Kawża C-291/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel București (Ir-Rumanija) fis-26 ta’ April2018 – Grup Servicii Petroliere SA vs Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Kawża C-293/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanja) fis-26 ta’ April 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia vs Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Kawża C-295/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação do Porto (il-Portugall) fit-30 ta’ April 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA vs Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Kawża C-321/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (il-Belġju) fid-9 ta’ Mejju 2018 – Terre wallonne ASBL vs Région wallonne

28

2018/C 259/40

Kawża C-345/18 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2018 minn Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA u Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-15 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-211/16, Caviro Distillerie et vs Il-Kummissjoni

28

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 259/41

Kawżi magħquda T-568/16 u T-599/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2018 – Spagnolli et vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Mewt ta’ konjuġi uffiċjal — Aventi kawża tal-uffiċjal defunt — Pensjoni tas-superstiti — Pensjoni tal-orfni — Tibdil tal-post tal-uffiċjal, konjuġi superstitu — Adattament tas-salarju — Metodu tal-kalkolu tal-pensjonijiet tas-superstiti u tal-orfni — Artikolu 81a tar-Regolamenti tal-Persunal — Avviż ta’ tibdil tad-drittijiet tal-pensjoni — Att li jikkawża preġudizzju fis-sens tal-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikolu 85 tar-Regolamenti tal-Persunal — Irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament — Kundizzjonijiet — Talba għad-danni materjali u morali”)

30

2018/C 259/42

Kawża T-597/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2018 – OW vs EASA (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Assenjazzjoni fl-interess tas-servizz — Trasferiment lejn pożizzjoni ġdida — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Dritt tad-difiża — Użu ħażin ta' poter”)

31

2018/C 259/43

Kawża T-882/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2018 – Sipral World vs EUIPO – La Dolfina (DOLFINA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedura ta’ skadenza — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea DOLFINA — Assenza ta’ użu ġewnwin mit-trade mark — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Obbliu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 94 tar-Regolament 2017/1001)”)

31

2018/C 259/44

Kawża T-72/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2018 – Schmid vs EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva Steirisches Kürbiskernöl — Indikazzjoni ġeografika protetta — Artikolu 15, Artikolu 51(1)(a) u Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru l-Artikolu 18, l-Artikolu 58(1)(a) u l-Artikolu 62(1) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Użu ġenwin tat-trade mark — Użu bħala trade mark”)

32

2018/C 259/45

Kawża T-136/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ġunju 2018 – Cotécnica vs EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva cotecnica MAXIMA — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti MAXIM Alimento Superpremium — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

33

2018/C 259/46

Kawża T-165/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2018 – Emcur vs EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea EMCURE — Trade marks verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea u Nazzjonali EMCUR — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh tal-prodotti u tas-servizzi — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

33

2018/C 259/47

Kawża T-294/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2018 – Lion’s Head Global Partners vs EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali Lion’s Head — Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea LION CAPITAL — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

34

2018/C 259/48

Kawża T-369/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2018 – Winkler vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Trasferiment ta’ drittijiet għall-pensjoni nazzjonali — Deċiżjoni li tiffissa n-numru ta’ snin tas-servizz pensjonabbli — Terminu raġonevoli — Dritt għal smigħ — Ċertezza legali — Ugwaljnza fit-trattament — Aspettattivi leġittimi — Responsabbiltà”)

35

2018/C 259/49

Kawża T-375/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ġunju 2018 – Fenyves vs EUIPO (Blue) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Blue — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(c) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001)”)

35

2018/C 259/50

Kawża T-456/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2018 – Lupu vs EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Djili soy original DS — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti DJILI — Raġuni relattiva għal rifjut — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

36

2018/C 259/51

Kawża T-608/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ġunju 2018 – Grupo Bimbo vs EUIPO DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

36

2018/C 259/52

Kawża T-280/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2018 – ABLV Bank vs BUR

37

2018/C 259/53

Kawża T-281/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2018 – ABLV Bank vs BĊE

38

2018/C 259/54

Kawża T-282/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2018 – Bernis et vs BUR

39

2018/C 259/55

Kawża T-283/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2018 – Bernis u Oħrajn vs BĊE

40

2018/C 259/56

Kawża T-299/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Mejju 2018 – Strabag Belgium vs Il-Parlament

41

2018/C 259/57

Kawża T-304/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2018 – MLPS vs Il-Kummissjoni

42

2018/C 259/58

Kawża T-308/18: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2018 – Hamas vs Il-Kunsill

43

2018/C 259/59

Kawża T-310/18: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2018 – EPSU u Willem Goudriaan vs Il-Kummissjoni

44

2018/C 259/60

Kawża T-320/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2018 – WD vs EFSA

45

2018/C 259/61

Kawża T-324/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2018 – VI.TO. vs EUIPO – Bottega (Forma ta’ flixkun kulur id-deheb)

46

2018/C 259/62

Kawża T-331/18: Rikors ippreżentat fil-31 ta Mejju 2018 – Szécsi u Somossy vs Il-Kummissjoni

46

2018/C 259/63

Kawża T-332/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2018 – Marry Me Group vs EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Kawża T-333/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2018 – Marry Me Group vs EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Kawża T-335/18: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2018 – Mubarak et vs Il-Kunsill

48

2018/C 259/66

Kawża T-338/18: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2018 – Saleh Thabet vs Il-Kunsill

49

2018/C 259/67

Kawża T-349/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Hauzenberger vs EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Kawża T-350/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2018 – Euronet Consulting vs Il-Kummissjoni

50

2018/C 259/69

Kawża T-353/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2018 – Promeco vs EUIPO Aerts (oġġetti ta’ fuq il-mejda)

51


MT

 

Top