EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:196:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 196, 8 ta' Ġunju 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 196

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
8 ta' Ġunju 2018


Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 196/01

Avviż tal-Kummissjoni dwar il-mistoqsijiet u t-tweġibiet relatati mal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi

1

2018/C 196/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8902 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)  (1 )

15

2018/C 196/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8918 — AEA Investors/BCI/Springs)  (1 )

15


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2018/C 196/04

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol taż-żgħażagħ fl-indirizzar tal-isfidi demografiċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea

16

2018/C 196/05

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ħtieġa li l-wirt kulturali jitpoġġa fuq quddiem fil-politiki kollha tal-UE

20

2018/C 196/06

Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-valuri komuni tal-UE permezz tal-isport

23

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 196/07

Rata tal-kambju tal-euro

27

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2018/C 196/08

Proċeduri ta’ stralċ — Deċiżjoni biex jinfetħu proċeduri ta’ stralċ fir-rigward ta’ Alpha Insurance A/S (Pubblikazzjoni li saret skont l-Artikolu 280 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassikurazzjoni (Solvibbiltà II))

28

2018/C 196/09

Ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri tal-UE (PNR) — Lista ta’ Stati Membri li jkunu ddeċidew dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-PNR għal titjiriet fl-UE kif hemm imsemmi fl-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2016/681 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta' data tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (passenger name record, PNR) għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità serja (Jekk Stat Membru jiddeċiedi li japplika din id-Direttiva għal titjiriet fl-UE, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-miktub. Stat Membru jista' jagħti jew jirrevoka tali notifika fi kwalunkwe mument. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik in-notifika u kwalunkwe revoka tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea)

29

2018/C 196/10

Modifika ta’ Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) — Rekt Eurométropol Lille–Kortrijk–Tournai

30


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 196/11

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.8957 — Silver Lake/ZPG) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata  (1 )

32

2018/C 196/12

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim u Help Net Farma) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata  (1 )

34


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 

Top