Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 161, 7 ta' Mejju 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 161

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
7 ta' Mejju 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 161/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 161/02

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Marzu 2018 dwar il-jiem ta’ vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji

2

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 161/03

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Marzu 2018 dwar il-vaganzi ġudizzjarji

4


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 161/04

Kawżi Magħquda C-52/16 u C-113/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Marzu 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – “SEGRO” Kft. vs Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth vs Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 63 TFUE — Moviment liberu tal-kapital — Drittijiet ta’ użufrutt fuq art agrikola — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirriżerva l-possibbiltà ta’ akkwist ta’ tali drittijiet fil-futur biss minn membri tal-familja qrib tal-proprjetarju tal-art u li tneħħi, mingħajr ma tipprevedi kumpens, id-drittijiet preċedentement akkwistati minn persuni ġuridiċi jew minn persuni fiżiċi li ma jistgħux jiġġustifikaw rabta parentali mill-qrib mal-imsemmi proprjetarju)

5

2018/C 161/05

Kawża C-127/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 – SNCF Mobilités, li kienet Société nationale des chemins de fer français (SNCF) vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Franċiża, Mory SA, fi stralċ, Mory Team, fi stralċ (Appell — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna implementata mir-Repubblika Franċiża favur Sernam — Għajnuna għar-ristrutturazzjoni u rikapitalizzazzjoni, garanziji u rinunzja tal-krediti minn SNCF fil-konfront ta’ Sernam — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Bejgħ tal-assi f’daqqa — Kunċett ta’ “bejgħ” — Konfużjoni bejn is-suġġett u l-prezz tal-bejgħ tal-assi f’daqqa — Proċedura miftuħa u trasparenti — Kriterju ta’ investitur privat — Applikazzjoni ta’ dan il-prinċipju għal trasferiment tal-assi f’daqqa — Miżuri kumpensatorji)

6

2018/C 161/06

Kawżi magħquda C-274/16, C-447/16 u C-448/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Düsseldorf u tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – flightright GmbH vs Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker vs Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan et vs Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikolu 5(1) — Regolament (UE) Nru 1215/2012 — Il-punt 1 tal-Artikolu 7 — Kunċett ta’ “materji kuntrattwali” — Kuntratt ta’ provvista ta’ servizz — Titjira b’konnessjoni operata minn trasportaturi bl-ajru differenti — Kunċett ta’ “post ta’ eżekuzzjoni” — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Dritt tal-passiġġieri bl-ajru għal kumpens fil-każ li ma jitħallewx jimbarkaw u għal dewmien sostanzjali ta’ titjira — Azzjoni għal kumpens intiża kontra t-trasportatur tal-ajru li jopera mhux iddomiċiljat fuq it-territorju ta’ Stat Membru jew li l-passiġġieri ma għandhom l-ebda rabta kuntrattwali miegħu)

6

2018/C 161/07

Kawża C-284/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Ir-Repubblika Slovakka vs Achmea BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ftehim bilaterali ta’ investiment konkluż fl-1991 bejn ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi u r-Repubblika Federali Ċeka u Slovakka u li għadu applikabbli bejn ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi u r-Repubblika Slovakka — Dispożizzjoni li tippermetti lil investitur ta’ parti kontraenti jadixxi Tribunal Arbitrali fil-każ ta’ tilwima mal-parti kontraenti l-oħra — Kompatibbiltà mal-Artikoli 18, 267 u 344 TFUE — Kunċett ta’ “qorti jew tribunal” — Awtonomija tad-dritt tal-Unjoni)

7

2018/C 161/08

Kawża C-395/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – DOCERAM GmbH vs CeramTec GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali u industrijali — Regolament (KE) Nru 6/2002 — Disinn Komunitarju — Artikolu 8(1) — Karatteristiċi tad-dehra ta’ prodott esklużivament iddettati mill-funzjoni teknika tiegħu — Kriterji ta’ evalwazzjoni — Eżistenza ta’ disinni alternattivi — Teħid inkunsiderazzjoni tal-perspettiva ta’ “osservatur oġġettiv”)

8

2018/C 161/09

Kawża C-494/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale civile di Trapani – l-Italja) – Giuseppa Santoro vs Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Xogħol għal żmien determinat — Kuntratti konklużi ma’ persuna li timpjega li jaqgħu taħt is-settur pubbliku — Miżuri intiżi li jissanzjonaw l-użu abbużiv ta’ kuntratti għal żmien determinat — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

9

2018/C 161/10

Kawża C-560/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší soud České republiky – ir-Repubblika Ċeka) – E.ON Czech Holding AG vs Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Ġurisdizzjoni esklużiva — Il-punt 2 tal-Artikolu 22 — Validità tad-deċiżjonijiet tal-organi tal-kumpanniji jew tal-persuni ġuridiċi li għandhom is-sede tagħhom fit-territorju ta’ Stat Membru — Ġurisdizzjoni esklużiva tal-qrati ta’ dan l-Istat Membru — Deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali ta’ kumpannija li tordna t-trasferiment obbligatorju tat-titoli tal-azzjonisti minoritarji ta’ din il-kumpannija lill-azzjonist maġġoritarju tagħha u li tistabbilixxi l-ammont tal-korrispettiv li għandu jitħallas lilhom minn dan tal-aħħar — Proċedura ġudizzjarja li għandha l-għan li tistħarreġ in-natura raġonevoli tal-korrispettiv)

9

2018/C 161/11

Kawża C-579/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Marzu 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Appell — Għajnuna mill-Istat — Kunċett ta’ “għajnuna” — Kunċett ta’ “vantaġġ ekonomiku” — Prinċipju ta’ operatur privat f’ekonomija tas-suq — Kundizzjonijiet għall-applikabbiltà u għall-applikazzjoni — Kriżi finanzjarja — Interventi suċċessivi ta’ salvataġġ ta’ bank — Teħid inkunsiderazzjoni jew le, matul l-evalwazzjoni tat-tieni intervent, tar-riskji li jirriżultaw mill-impenji meħuda mill-Istat Membru matul l-ewwel intervent)

10

2018/C 161/12

Kawża C-651/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa – il-Latvja) – DW vs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Allowance tal-maternità — Kalkolu tal-ammont fuq il-bażi tad-dħul tal-persuna assigurata matul perijodu ta’ referenza ta’ tnax-il xahar — Persuna li kienet, matul dan il-perijodu, fis-servizz ta’ istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi l-iffissar tal-ammont inkwistjoni għal 70 % tal-bażi medja ta’ kontribuzzjoni ta’ assigurazzjoni — Restrizzjoni għall-moviment liberu tal-ħaddiema — Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali)

11

2018/C 161/13

Kawża C-31/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État – Franza) – Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA vs Ministre de l'Économie et des Finances (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2003/96/KE — Tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku — Artikolu 14(1)(a) — Prodotti ta’ enerġija użati fil-produzzjoni ta’ elettriku — Obbligu ta’ eżenzjoni — Artikolu 15(1)(ċ) — Prodotti ta’ enerġija użati fil-produzzjoni konġunta ta’ sħana u ta’ enerġija — Fakultà ta’ eżenzjoni jew ta’ tnaqqis tal-livell ta’ tassazzjoni — Gass naturali intiż għall-koġenerazzjoni ta’ sħana u ta’ elettriku)

11

2018/C 161/14

Kawża C-64/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-8 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal da Relação do Porto – il-Portugall) – Saey Home & Garden NV/SA vs Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA “Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni u eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (UE) Nru 1215/2012 — Artikolu 25 — Eżistenza ta’ klawżola li tattribwixxi ġurisdizzjoni — Ftehim verbali mingħajr konferma bil-miktub — Klawżola inkluża fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ imsemmija fil-fatturi — Punt 1(b) tal-Artikolu 7 — Kuntratt ta’ konċessjoni kummerċjali bejn kumpanniji stabbiliti f’żewġ Stati Membri differenti li jikkonċerna s-suq ta’ Stat Membru ieħor — It-tieni inċiż tal-Artikolu 7(1)(b) — Determinazzjoni tal-qorti li għandha ġurisdizzjoni — Post ta’ eżekuzzjoni tal-obbligazzjoni karatteristika ta’ tali kuntratt”

12

2018/C 161/15

Kawża C-159/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-7 ta’ Marzu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Constanţa – ir-Rumanija) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius vs Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Annullament tar-reġistrazzjoni tal-VAT — Obbligu ta’ ħlas tal-VAT miġbura fil-perijodu li matul tiegħu n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT ikun annullat — Nuqqas ta’ rikonoxximent tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT marbuta ma’ akkwisti li saru matul dan il-perijodu)

13

2018/C 161/16

Kawża C-642/17 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2017 minn Arrigoni SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-22 ta’ Settembru 2017 fil-Kawża T-454/16 – Arrigoni vs EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

14

2018/C 161/17

Kawża C-67/18 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Jannar 2018 minn Dominique Bilde mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fid-29 ta’ Novembru 2017 fil-Kawża T-633/16, Bilde vs Il-Parlament

14

2018/C 161/18

Kawża C-70/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-2 ta’ Frar 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vs A et

16

2018/C 161/19

Kawża C-72/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Spanja) fil-5 ta’ Frar 2018 – Daniel Ustariz Aróstegui vs Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Kawża C-84/18 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2018 minn Sophie Montel mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fid-29 ta’ Novembru 2017 fil-Kawża T-634/16, Sophie Montel vs Il-Parlament

17

2018/C 161/21

Kawża C-86/18: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Frar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

19

2018/C 161/22

Kawża C-87/18: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Frar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

20

2018/C 161/23

Kawża C-88/18: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Frar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

20

2018/C 161/24

Kawża C-95/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fid-9 ta’ Frar 2018 – Sociale Verzekeringsbank, partijiet oħra fil-proċedura: F. van den Berg u H.D. Giesen

21

2018/C 161/25

Kawża C-96/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fid-9 ta’ Frar 2018 – Sociale Verzekeringsbank, parti oħra fil-proċedura: C.E. Franzen

22

2018/C 161/26

Kawża C-100/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-12 ta’ Frar 2018 – Línea Directa Aseguradora S.A. vs Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Kawża C-103/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Domingo Sánchez Ruiz vs Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Kawża C-105/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) vs Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Kawża C-106/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Energía de Galicia (Engasa) S.A. vs Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Kawża C-107/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Duerocanto S.L. vs Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Kawża C-108/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U. vs Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Kawża C-109/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica vs Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Kawża C-110/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – José Manuel Burgos Pérez u María del Amor Guinea Bueno vs Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Kawża C-111/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Endesa Generación S.A. vs Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Kawża C-112/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) vs Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Kawża C-113/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Parc del Segre S.A. et vs Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Kawża C-117/18 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2018 minn PGNiG Supply & Trading GmbH mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-14 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea

33

2018/C 161/38

Kawża C-119/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Telefónica Móviles España S.A.U. vs Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Kawża C-120/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja) fit-13 ta’ Frar 2018 – Orange España S.A.U. vs Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Kawża C-121/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja) fl-14 ta’ Frar 2018 – Vodafone España S.A.U. vs Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Kawża C-123/18 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2018 minn HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-13 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

37

2018/C 161/42

Kawża C-132/18 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2018 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-5 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-728/16, Tuerck vs Il-Kummissjoni

38

2018/C 161/43

Kawża C-142/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-cour d’appell de Bruxelles (il-Belġju) fit-23 ta’ Frar 2018 – Skype Communications Sàrl vs Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Kawża C-145/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-23 ta’ Frar 2018 – Regards Photographiques SARL vs Ministre de l’Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Kawża C-149/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação de Lisboa (il-Portugall) fis-26 ta’ Frar 2018 – Agostinho da Silva Martins vs Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Kawża C-152/18 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2018 minn Crédit mutuel Arkéa mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla Estiża) fit-13 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-712/15 – Crédit mutuel Arkéa vs Il Bank Ċentrali Ewropew

41

2018/C 161/47

Kawża C-153/18 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2018 minn Crédit mutuel Arkéa mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla Estiża) fit-13 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-52/16 – Crédit mutuel Arkéa vs Il Bank Ċentrali Ewropew

42

2018/C 161/48

Kawża C-202/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Marzu 2018 – Ilmārs Rimšēvičs vs Ir-Repubblika tal-Latvja

43

2018/C 161/49

Kawża C-238/18: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2018 – Il-Bank Ċentrali Ewropew vs Ir-Repubblika tal-Latvja

44

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 161/50

Kawża T-540/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Marzu 2018 – De Capitani vs Il-Parlament (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jirrigwardaw proċedura leġiżlattiva pendenti — Trilogi — Tabelli b’erba’ kolonni li jikkonċernaw il-proposta ta’ regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Europol u li jħassar id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI — Rifjut parzjali ta’ aċċess — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Ammissibbiltà — L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(3) tar-Regolament Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-proċess deċiżjonali — Assenza ta’ preżunzjoni ġenerali ta’ rifjut ta’ aċċess għat-tabelli b’erba’ kolonni stabbiliti fil-kuntest tat-trilogi”)

46

2018/C 161/51

Kawża T-242/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Marzu 2018 – Stavytskyi vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukraina — Iffriżar ta’ fondi — Lista tal-persuni, tal-entitajiet u tal-organi li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Żamma ta’ isem ir-rikorrent fil-lista — Obbligu ta’ motivazzjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Proporzjonalità — Bażi legali — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

47

2018/C 161/52

Kawża T-442/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Marzu 2018 – Šroubárna Ždánice vs Il-Kunsill [“Talba għar-rimbors tad-dazji antidumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw miċ-Ċina jew ikkunsinjati mill-Malasja — Regolament (KE) Nru 91/2009 u Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 723/2011 — Ġurisdizzjoni tal-qorti nazzjonali — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti Ġenerali”]

47

2018/C 161/53

Kawża T-579/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Marzu 2018 – HJ vs EMA (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg — Klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat għal kuntratt għal żmien indeterminat — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dmir ta’ premura — Obbligu ta’ motivazzjoni — Dritt għal smigħ — Rapport ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

48

2018/C 161/54

Kawża T-734/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Marzu 2018 – Argyraki vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Kalkolu tas-snin ta’ servizz — Teħid inkunsiderazzjoni tal-perijodi ta’ servizz imwettqa bħala membru tal-persunal awżiljarju — Kundizzjonijiet — Bażi legali”)

49

2018/C 161/55

Kawża T-60/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Marzu 2018 – Safe Skies vs EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea TSA LOCK — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru distintiv — Assenza ta’ karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b), (c) u (g) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b), (c) u (g) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

50

2018/C 161/56

Kawża T-272/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Marzu 2018 – Webgarden vs EUIPO (Dating Bracelet) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Dating Bracelet — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Prassi preċedenti tal-EUIPO — Ugwaljanza fit-trattament — Ċertezza legali”]

50

2018/C 161/57

Kawża T-246/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Marzu 2018 – Aurora Group Danmark vs EUIPO – Retail Distribution (PANZER) (“Trade Mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2018/C 161/58

Kawża T-567/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Marzu 2018 – Disney Enterprises vs EUIPO – Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2018/C 161/59

Kawża T-46/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2018 – Comune di Milano vs Il-Kunsill (“Astensjoni”)

52

2018/C 161/60

Kawża T-109/18: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Frar 2018 – VI vs Il-Kummissjoni

53

2018/C 161/61

Kawża T-115/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2018 – Tomasz Kawałko Trofeum vs EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

Kawża T-129/18: Rikors ippreżentat fil-01 ta’ Marzu 2018 – HMV (Brands) vs EUIPO – Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

Kawża T-140/18: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2018 – LMP Lichttechnik Vertriebs vs EUIPO (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

Kawża T-143/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – Société générale vs BĊE

56

2018/C 161/65

Kawża T-144/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – Crédit Agricole et vs BĊE

57

2018/C 161/66

Kawża T-145/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – Confédération nationale du Crédit mutuel et vs BĊE

57

2018/C 161/67

Kawża T-146/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – BPCE et vs BĊE

58

2018/C 161/68

Kawża T-149/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – Arkéa Direct Bank et vs BĊE

58

2018/C 161/69

Kawża T-150/18: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – BNP Paribas vs BĊE

59

2018/C 161/70

Kawża T-156/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2018 – Legutko u Poręba vs Il-Parlament

59

2018/C 161/71

Kawża T-163/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Amisi Kumba vs Il-Kunsill

60

2018/C 161/72

Kawża T-164/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Kampete vs Il-Kunsill

61

2018/C 161/73

Kawża T-165/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Kahimbi Kasagwe vs Il-Kunsill

61

2018/C 161/74

Kawża T-166/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Ilunga Luvoyo vs Il-Kunsill

62

2018/C 161/75

Kawża T-167/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Kanyama vs Il-Kunsill

63

2018/C 161/76

Kawża T-168/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Numbi vs Il-Kunsill

63

2018/C 161/77

Kawża T-169/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Kibelisa Ngambasai vs Il-Kunsill

64

2018/C 161/78

Kawża T-170/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Kande Mupompa vs Il-Kunsill

64

2018/C 161/79

Kawża T-171/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Boshab vs Il-Kunsill

65

2018/C 161/80

Kawża T-172/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Akili Mundos vs Il-Kunsill

65

2018/C 161/81

Kawża T-173/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Ramazani Shadary vs Il-Kunsill

66

2018/C 161/82

Kawża T-174/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Mutondo vs Il-Kunsill

67

2018/C 161/83

Kawża T-175/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Ruhorimbere vs Il-Kunsill

67

2018/C 161/84

Kawża T-176/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Mende Omalanga vs Il-Kunsill

68

2018/C 161/85

Kawża T-177/18: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2018 – Kazembe Musonda vs Il-Kunsill

68

2018/C 161/86

Kawża T-180/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Marzu 2018 – VJ vs SEAE

69

2018/C 161/87

Kawża T-181/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Marzu 2018 – Multifit Tiernahrungs vs EUIPO (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

Kawża T-185/18: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2018 – Lucchini vs Il-Kummissjoni

70

2018/C 161/89

Kawża T-191/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Marzu 2018 – Rietze vs EUIPO – Volkswagen (Vetturi)

71

2018/C 161/90

Kawża T-192/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Marzu 2018 – Rietze vs EUIPO – Volkswagen (Vetturi)

72


MT

 

Top