Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 134, 16 ta' April 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 134

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
16 ta' April 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 134/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 134/02

Kawża C-518/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-21 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Bruxelles – il-Belġju) – Ville de Nivelles vs Rudy Matzak (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2003/88/KE — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Artikolu 2 — Kunċetti ta’ “ħin tax-xogħol” u ta’ “perijodu ta’ serħan” — Artikolu 17 — Derogi — Pompiera — Ħin on-call — Stand-by id-dar)

2

2018/C 134/03

Kawża C-16/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-20 ta’ Frar 2018 – Ir-Renju tal-Belġju vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Protezzjoni tal-konsumaturi — Servizzi ta’ logħob tal-azzard onlajn — Protezzjoni tal-konsumaturi u tal-ġugaturi u prevenzjoni tal-logħob tal-azzard fost il-minorenni — Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/478/UE — Att tal-Unjoni mhux legalment vinkolanti — Artikolu 263 TFUE)

3

2018/C 134/04

Kawża C-103/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanja) – Jessica Porras Guisado vs Bankia SA et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 92/85/KEE — Miżuri intiżi biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ta’ ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu — Artikolu 2(a) — Il-punti 1 sa 3 tal-Artikolu 10 — Projbizzjoni ta’ tkeċċija ta’ ħaddiema matul il-perijodu mill-bidu tat-tqala tagħha sat-tmiem tal-leave tal-maternità tagħha — Kamp ta’ applikazzjoni — Każijiet eċċezzjonali li ma humiex konnessi mal-kundizzjoni tal-ħaddiema kkonċernata — Direttiva 98/59/KE — Tkeċċijiet kollettivi — Artikolu 1(1)(a) — Raġunijiet mhux relatati mal-ħaddiema individwali — Ħaddiema tqila li tkeċċiet fil-kuntest ta’ tkeċċija kollettiva — Raġunijiet għat-tkeċċija — Prijorità tal-ħaddiema għaż-żamma tal-pożizzjoni — Prijorità għal klassifikazzjoni mill-ġdid)

3

2018/C 134/05

Kawża C-326/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-21 ta’ Frar 2018 – LL vs Il-Parlament Ewropew (Appell — Rikors għal annullament — Is-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Ammissibbiltà — Terminu għall-preżentata tar-rikors — Komputazzjoni — Ex membru tal-Parlament Ewropew — Deċiżjoni dwar l-irkupru tal-allowance ta’ assistenza parlamentari — Miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament — Artikolu 72 — Proċedura ta’ lment fi ħdan il-Parlament — Notifika tad-deċiżjoni li tikkawża preġudizzju — Posta rreġistrata li ma nġabritx mid-destinatarju tagħha)

4

2018/C 134/06

Kawża C-328/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/271/KEE — Trattament tal-ilma urban mormi — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 260(2) TFUE — Sanzjonijiet pekunjarji — Somma f’daqqa — Pagamenti ta’ penalità)

5

2018/C 134/07

Kawża C-336/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2008/50/KE — Kwalità tal-arja ċirkostanti — Artikolu 13(1) — Artikolu 22(3) — Anness XI — Konċentrazzjonijiet ta’ partiċelli PM10 fl-arja ċirkostanti — Qbiż ta’ valuri limitu f’ċerti żoni u agglomerazzjonijiet — Artikolu 23(1) — Pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja — Perijodu ta’ qbiż “l-iqsar possibbli” — Nuqqas ta’ azzjonijiet xierqa fil-programmi ta’ protezzjoni tal-kwalità tal-arja ċirkostanti — Traspożizzjoni mhux korretta)

6

2018/C 134/08

Kawża C-396/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče Republike Slovenije – is-Slovenja) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (fi stralċ) vs Republika Slovenija (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 184 u 185 — Aġġustament tat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Tibdil fil-fatturi użati biex jiddeterminaw it-tnaqqis — Il-kunċett ta’ ‘tranżazzjonijiet li jibqgħu totalment jew parzjalment mhux imħallsa’ — Impatt ta’ deċiżjoni ta’ omologazzjoni ta’ arranġament ġuridiku li għandu l-awtorità ta’ res judicata)

7

2018/C 134/09

Kawżi Magħquda C-398/16 u C-399/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 49 u 54 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq il-kumpanniji — Vantaġġi marbuta mal-istabbiliment ta’ entità fiskali unika — Esklużjoni tal-gruppi transkonfinali)

7

2018/C 134/10

Kawża C-545/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) – ir-Renju Unit) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Intestaturi tariffarji — Vetturi bil-mutur għat-trasport ta’ merkanzija — Subintestaturi 8704 10 10 u 8704 21 91 — Regolament (UE) 2015/221 — Validità)

8

2018/C 134/11

Kawża C-572/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Berlin – il-Ġermanja) – INEOS Köln GmbH vs Bundesrepublik Deutschland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ambjent — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea — Direttiva 2003/87/KE — Artikolu 10a — Deċiżjoni 2011/278/UE — Regoli tranżitorji li jikkonċernaw l-allokazzjoni armonizzata ta’ kwoti ta’ emissjoni mingħajr ħlas — Perijodu 2013-2020 — Talba għal allokazzjoni — Data żbaljata — Korrezzjoni — Terminu ta’ dekadenza)

9

2018/C 134/12

Kawża C-628/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzgericht l-Awstrija) – Kreuzmayr GmbH vs Finanzamt Linz (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Kunsinni suċċessivi li jirrigwardaw l-istess oġġetti — Post tat-tieni kunsinna — Informazzjoni tal-ewwel fornitur — Numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT — Dritt għal tnaqqis — Aspettattivi leġittimi tal-persuna taxxabbli fir-rigward tal-eżistenza tal-kundizzjonijiet tad-dritt għat-tnaqqis)

9

2018/C 134/13

Kawża C-132/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Peugeot Deutschland GmbH vs Deutsche Umwelthilfe eV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Direttiva 2010/13/UE — Definizzjonijiet — Kunċett ta’ “servizz tal-media awdjoviżiva” — Kamp ta’ applikazzjoni — Kanal ta’ vidjos promozzjonali mudelli ta’ vetturi ġodda partikolari disponibbli fuq YouTube)

10

2018/C 134/14

Kawża C-182/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kúria – l-Ungerija) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 2(1)(ċ), Artikolu 9 u Artikolu 13(1) — Nuqqas ta’ ssuġġettar — Kunċett ta’ “korp irregolat mid-dritt pubbliku” — Kumpannija kummerċjali li hija miżmuma 100 % minn komun, inkarigata b’ċerti kompiti pubbliċi li għalihom dan il-komun huwa responsabbli — Determinazzjoni ta’ dawn il-kompiti u r-remunerazzjoni tagħhom f’kuntratt konkluż bejn din il-kumpannija u l-imsemmi komun)

11

2018/C 134/15

Kawża C-185/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-22 ta’ Frar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad – Varna – il-Bulgarija) – Mitnitsa Varna vs “SAKSA” ООD (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tal-merkanzija — Standard armonizzat Ewropew EN 590:2013 — Subintestatura 2710 19 43 tan-Nomenklatura Magħquda — Kriterji rilevanti fid-dawl tal-klassifikazzjoni ta’ merkanzija bħala żjut tal-gass)

11

2018/C 134/16

Kawża C-658/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (il-Polonja) fl-24 ta’ Novembru 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Kawża C-698/17: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2017 minn Toni Klement mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-211/14 – Toni Klement vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Kawża C-711/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hamburg (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Diċembru 2017 – Anke Hartog vs British Airways plc

14

2018/C 134/19

Kawża C-727/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (il-Polonja) fid-29 ta’ Diċembru 2017 – ECO-WIND Construction S.A., bis-sede f’Varsavja vs Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Kawża C-9/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Karlsruhe (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Jannar 2018 – Proċeduri kriminali kontra Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Kawża C-71/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (id-Danimarka) fit-2 ta’ Frar 2018 – Skatteministeriet (il-Ministeru għat-Taxxa, id-Danimarka) vs KPC Herning

16

2018/C 134/22

Kawża C-90/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Visoki upravni sud (il-Kroazja) fit-8 ta’ Frar 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) vs Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Kawża C-129/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court of the United Kingdom (ir-Renju Unit) fid-19 ta’ Frar 2018 – SM vs Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 134/24

Kawża T-166/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2018 – Gramberg vs EUIPO – Mahdavi Sabet (Għata għal telefon ċellulari) (“Disinn Komunitarju — Proċediment għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta għata għal telefon ċellulari — Żvelar tad-disinn — Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

18

2018/C 134/25

Kawża T-222/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2018 – Hansen Medical vs EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea MAGELLAN — Użu serju — Oneru tal-prova — Artikolu 15 u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru l-Artikolu 18 u l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 2017/1001] — Irregolarità proċedurali mwettqa mid-diviżjoni tal-kanċellazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 94 tar-Regolament Nru 2017/1001] — Proċedura orali — Artikolu 77 tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 96 tar-Regolament Nru 2017/1001]”)

19

2018/C 134/26

Kawża T-307/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2018 – CEE Bankwatch Network vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għad-dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti relatati ma’ deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti self Euratom favur il-programm għat-titjib tas-sigurtà tar-reatturi nukleari fl-Ukraina — Rifjut parzjali ta’ aċċss — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-interess pubbliku fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Interess pubbliku superjuri — Regolament (KE) Nru 1367/2006 — Applikazzjoni għad-dokumenti relatati mad-deċiżjonijiet meħuda fil-kuntest tat-Trattat KEEA”)

19

2018/C 134/27

Kawża T-338/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2018 – Zink vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Allowance tal-espatrijazzjoni — Nuqqas ta’ ħlas tal-allowance għal diversi snin wara żball amministrattiv — Artikolu 90(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Terminu raġonevoli”)

20

2018/C 134/28

Kawża T-260/15 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Frar 2018 – Iberdrola vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna prevista mil-leġiżlazzjoni fiskali Spanjola — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

21

2018/C 134/29

Kawża T-764/17: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo vs Il-Kummissjoni

21

2018/C 134/30

Kawża T-50/18: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Jannar 2018 – Tassi vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

22

2018/C 134/31

Kawża T-51/18: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Jannar 2018 – Kleani vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

22

2018/C 134/32

Kawża T-61/18: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Frar 2018 – Rodriguez Prieto vs Il-Kummissjoni

23

2018/C 134/33

Kawża T-63/18: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2018 – Torro Entertainment vs EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Kawża T-65/18: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2018 – Venezwela vs Il-Kunsill

24

2018/C 134/35

Kawża T-66/18: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2018 – Tsapakidou vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

25

2018/C 134/36

Kawża T-76/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2018 – CN vs Il-Parlament

25

2018/C 134/37

Kawża T-77/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2018 – VE vs ESMA

26

2018/C 134/38

Kawża T-79/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2018 – Bekat vs EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Kawża T-82/18: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Frar 2018 – Husky CZ vs EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Kawża T-83/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2018 – CH vs Il-Parlament

28

2018/C 134/41

Kawża T-88/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Gruppo Armonie vs EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Kawża T-89/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Guiral Broto vs EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Kawża T-90/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Guiral Broto vs EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Kawża T-91/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2018 – Equity Cheque Capital Corporation vs EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Kawża T-94/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Multifit Tiernahrungs vs EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Kawża T-96/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Cabell vs EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Kawża T-97/18: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2018 – DeepMind Technologies vs EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Kawża T-98/18: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2018 – Multifit Tiernahrungs vs EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Kawża T-99/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Stamatopoulos vs ENISA

34

2018/C 134/50

Kawża T-102/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – Knauf vs EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Kawża T-103/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2018 – S & V Technologies vs EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Kawża T-104/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Frar 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation vs REA

36

2018/C 134/53

Kawża T-105/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Frar 2018 – Deray vs EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Kawża T-107/18: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2018 – Aytekin vs EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Kawża T-116/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Frar 2018 – Franza vs Il-Kummissjoni

39

2018/C 134/56

Kawża T-288/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Frar 2018 – Alcan France vs Il-Kummissjoni

39


MT

 

Top