Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:104:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 104, 19 ta' Marzu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 104

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
19 ta' Marzu 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 104/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 104/02

Kawża C-433/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Jannar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ħalib u prodotti mill-ħalib — Imposta addizzjonali fuq il-ħalib — Snin minn 1995/1996 sa 2008/2009 — Regolament (KE) Nru 1234/2007 — Artikoli 79, 80 u 83 — Regolament (KE) Nru 595/2004 — Artikoli 15 u 17 — Ksur — Assenza ta’ ħlas effettiv tal-imposta fit-termini previsti — Nuqqas ta’ rkupru f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas tal-imposta)

2

2018/C 104/03

Kawża C-179/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – F. Hoffmann-La Roche Ltd et vs Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kompetizzjoni — Artikolu 101 TFUE — Akkordju — Prodotti mediċinali — Direttiva 2001/83/KE — Regolament (KE) Nru 726/2004 — Allegazzjonijiet relatati mar-riskji marbuta mal-użu ta’ prodott mediċinali għal trattament mhux kopert mill-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tiegħu (mingħajr ATS) — Definizzjoni tas-suq rilevanti — Restrizzjoni anċillari — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Eżenzjoni)

3

2018/C 104/04

Kawża C-267/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of Gibraltar – ir-Renju Unit) – The Queen, fuq it-talba ta’ Albert Buhagiar et vs Minister for Justice (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Portata territorjali tad-dritt tal-Unjoni — Artikolu 355(3) TFUE — Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet ta’ adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, tal-Irlanda u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u l-aġġustamenti għat-Trattati — Artikolu 29 — Anness I, Taqsima I, punt 4 — Esklużjoni ta’ Ġibiltà mit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea — Portata — Direttiva 91/477/KEE — Artikolu 1(4) — Artikolu 12(2) — Anness II — Pass Ewropew tal-armi tan-nar — Attivitajiet ta’ kaċċa u ta’ sparar sportiv — Applikabbiltà għat-territorju ta’ Ġibiltà — Obbligu ta’ traspożizzjoni — Assenza — Validità)

4

2018/C 104/05

Kawża C-314/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-25 ta’ Jannar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Trasport — Direttiva 2006/126/KE — Liċenzja tas-sewqan — Definizzjonijiet tal-kategoriji C1 u C kif ukoll D1)

5

2018/C 104/06

Kawża C-360/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Bundesrepublik Deutschland vs Aziz Hasan (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli għall-eżami ta’ applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali ppreżentata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz — Modalitajiet u termini previsti għall-formulazzjoni ta’ rikors għall-finijiet ta’ teħid lura — Ritorn illegali ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz fi Stat Membru li jkun wettaq trasferiment — Artikolu 24 — Proċedura ta’ teħid lura — Artikolu 27 — Rimedju ġudizzjarju — Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju — Fatti sussegwenti għat-trasferiment)

5

2018/C 104/07

Kawża C-367/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Hof van beroep te Brussel – il-Belġju) – Eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra Dawid Piotrowski (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Mandat ta’ arrest Ewropew — Proċeduri ta’ konsenja bejn Stati Membri — Raġunijiet għan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni obbligatorja — Artikolu 3(3) — Minuri — Ħtieġa ta’ verifika tal-età minima għar-responsabbiltà kriminali jew evalwazzjoni każ b’każ tal-kundizzjonijiet addizzjonali previsti mid-dritt tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni għall-prosekuzzjoni jew kundanna ta’ minuri b’mod konkret)

7

2018/C 104/08

Kawża C-473/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – F vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 7 — Rispett tal-ħajja privata u tal-familja — Direttiva 2011/95/UE — Standards minimi dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-istatus ta’ refuġjat jew tal-istatus mogħti permezz tal-protezzjoni sussidjarja — Biża’ ta’ persekuzzjoni minħabba l-orjentazzjoni sesswali — Artikolu 4 — Evalwazzjoni tal-fatti u taċ-ċirkustanzi — Rikors għal perizja — Testijiet psikoloġiċi)

8

2018/C 104/09

Kawża C-498/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Maximilian Schrems vs Facebook Ireland Limited (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikoli 15 u 16 — Ġurisdizzjoni fil-qasam tal-kuntratti konklużi mill-konsumaturi — Kunċett ta’ “konsumatur” — Trasferiment bejn konsumaturi ta’ drittijiet li jistgħu jiġu invokati kontra l-istess professjonist)

9

2018/C 104/10

Kawżi Magħquda C-616/16 u C-617/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-TmienAwla) tal-24 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Presidenza del Consiglio dei Ministri et vs Gianni Pantuso et Rinviju għal deċiżjoni preliminari — koordinazzjoni ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari jew amministrattivi dwar attivitajiet ta’ tobba — Direttivi 75/363/KEE u 82/76/KEE — Taħriġ għal tobba speċjalisti — Remunerazzjoni xierqa — Applikazzjoni tad-Direttiva 82/76/KEE għat-taħriġ mibdi qabel it-terminu stabbilit għall-Istati Membri għat-traspożizzjoni tagħha u mitmuma wara din id-data

9

2018/C 104/11

Kawża C-634/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Jannar 2018 – L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) vs European Food SA, Société des produits Nestlé SA (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali FITNESS — Ċaħda tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità)

10

2018/C 104/12

Kawża C-352/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2017 – Petra Dziatkowiak, Thomas Erich Heinz Dziatkowiak vs TUIfly GmbH

11

2018/C 104/13

Kawża C-538/17 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Settembru 2017 minn Thomas Murphy mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fl-4 ta’ Lulju 2017 fil-Kawża T-90/16 – Murphy vs EUIPO

11

2018/C 104/14

Kawża C-617/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-30 ta’ Ottubru 2017 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. vs Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

12

2018/C 104/15

Kawża C-628/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-8 ta’ Novembru 2017 – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów vs Orange Polska S.A.

12

2018/C 104/16

Kawża C-632/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (il-Polonja) fid-9 ta’ Novembru 2017 – Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. vs Jacek Michalski

13

2018/C 104/17

Kawża C-686/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Diċembru 2017 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. vs Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

14

2018/C 104/18

Kawża C-699/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-14 ta’ Diċembru 2017 – Allianz Vorsorgekasse AG

15

2018/C 104/19

Kawża C-700/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Diċembru 2017 – Finanzamt Kyritz vs Wolf-Henning Peters

15

2018/C 104/20

Kawża C-720/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshofs (l-Awstrija) fit-28 ta’ Diċembru 2017 – Mohammed Bilali

16

2018/C 104/21

Kawża C-723/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (il-Belġju) fid-29 ta’ Diċembru 2017 – Lies Craeynest et vs Brussels Hoofdstedelijk Gewest u Brussels Instituut voor Milieubeheer; il-parti l-oħra: Belgische Staat

16

2018/C 104/22

Kawża C-730/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal de première instance francophone de Bruxelles (il-Belġju) fit-28 ta’ Diċembru 2017 – Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich vs Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

17

2018/C 104/23

Kawża C-1/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvja) fit-2 ta’ Jannar 2018 – SIA Oriola Rīga vs Valsts ieņēmumu dienests

18

2018/C 104/24

Kawża C-2/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (il-Litwanja) fit-2 ta’ Jannar 2018 – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

19

2018/C 104/25

Kawża C-3/18 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Jannar 2018 minn Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-23 ta’ Ottubru 2017 fil-Kawża T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) vs Il-Kummissjoni Ewropea

19

2018/C 104/26

Kawża C-18/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fl-10 ta’ Jannar 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek vs Facebook Ireland Limited

21

2018/C 104/27

Kawża C-20/18: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Jannar 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

21

2018/C 104/28

Kawża C-28/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obersten Gerichtshof (l-Awstrija) fis-17 ta’ Jannar 2018 – Verein für Konsumenteninformation vs Deutsche Bahn AG

22

2018/C 104/29

Kawża C-45/18 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Jannar 2018 minn Claire Staelen mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-28 ta’ Novembru 2017 fil-Kawża T-217/11 REV, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

23

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 104/30

Kawża T-412/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Larko vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Bejgħ ta’ ċerti attivi sfruttati minn impriża jew li jappartjenu għaliha fil-kuntest ta’ programm ta’ privatizzazzjoni — Assenza ta’ kontinwità ekonomika — Rikors mill-benefiċċjarju tal-għajnuna — Assenza ta’ interess ġuridiku — Inammissibbiltà”)

24

2018/C 104/31

Kawża T-423/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Larko vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija mill-Greċja — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Kriterju tal-investitur privat — Ammont ta’ għajnuna li għandha tiġi rkuprata — Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ garanziji”)

24

2018/C 104/32

Kawża T-216/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2018 – Dôvera zdravotná poist’ovňa vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Korpi ta’ assigurazzjoni għall-mard — Żieda tal-kapital, ħlas lura ta’ djun, sussidji u skema ta’ugwalizzazzjoni tar-Riskju — Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Kunċett ta’ impriża u ta’ attività ekonomika — Prinċipju ta’ solidarjetà — Kontroll mill-Istat — Attività ta’ natura ekonomika — Kompetizzjoni fir-rigward il-kwalità — Preżenza ta’ operaturi li għandhom għan lukrattiv — Riċerka, użu u distribuzzjoni ta’ benefiċċji — Żball ta’liġi — Żball ta’ evalwazzjoni”)

25

2018/C 104/33

Kawża T-235/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2018 – Pari Pharma vs EMA (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokument miżmum mill-EMA u prodott fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali Vantobra — Deċiżjoni li terz jingħata l-aċċess għad-dokumenti — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Assenza ta’ preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità”)

26

2018/C 104/34

Kawża T-477/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – European Dynamics Luxembourg et vs ECHA (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċeduri ta’ sejħa għal offerti — Provvisti ta’ servizzi informatiċi għall-applikazzjonijiet tal-ECHA — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Kriterji ta’ għoti — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

27

2018/C 104/35

Kawża T-506/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Il-Greċja vs Il-Kummissjoni (“FAEG u FAEŻR — Spejjeż esklużi mill-finanzjament — Spejjeż magħmula mill-Greċja — Korrezzjonijiet finanzjarji b’rata fissa — Skema ta’ għajnuna skont is-superfiċji — Kunċett ta’ mergħat permanenti — Kundizzjonijiet ta’ impożizzjoni ta’ korrezzjoni b’rata fissa ta’ 25 % — Komunikazzjoni previsa fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006 — Artikolu 31(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 — Kundizzjonalità — Stħarriġ tar-rekwiżiti leġiżlattivi fil-qasam ta’ ġestjoni — Stħarriġ tal-kundizzjonijiet tajbin agrikoli u ambjentali — Obbligu ta’ motivazzjoni — Tnaqqis ta’ korrezzjoni annwali permezz ta’ sentenza tal-Qorti Ġenerali”)

27

2018/C 104/36

Kawża T-518/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Franza vs Il-Kummissjoni (“FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Programm għall-iżvilupp rurali eżagonali — Miżuri ta’ għajnuna għall-iżvilupp rurali — Żoni ta’ żvantaġġi naturali — Korrezzjoni finanzjarja fissa — Infiq imwettaq minn Franza — Kontrolli fuq il-post — Kriterju ta’ addebitu — Għadd tal-annimali — Żieda tar-rata ta’ korrezzjoni fissa minħabba li n-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kien rikorrenti — Garanziji proċedurali”)

28

2018/C 104/37

Kawża T-611/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2018 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Werrej tal-fajl tal-Kummissjoni dwar proċedura għall-applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE — Rifjut ta’ aċċess — Obbligu ta’ motivazzjoni — Obbligu ta’ informazzjoni dwar ir-rimedji ġudizzjarji — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-għanijiet tal-attivitajiet ta’ investigazzjoni — Preżunjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità”)

29

2018/C 104/38

Kawża T-718/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2018 – PTC Therapeutics International vs EMA (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokument miżmum mill-EMA u prodott fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali Translarna — Deċiżjoni li terz jingħata l-aċċess għad-dokument — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Assenza ta’ preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità”)

30

2018/C 104/39

Kawża T-729/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2018 – MSD Animal Health Innovation u Intervet international vs EMA (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokument miżmum mill-EMA u prodott fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali veterinarju Bravecto — Deċiżjoni li terz jingħata l-aċċess għal dokumenti — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Assenza ta’ preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità”)

31

2018/C 104/40

Kawża T-105/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Philip Morris Brands vs EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel — Trade mark internazzjonali figurattiva preċedenti Marlboro — Raġuni relattiva għal rifjut — Reputazzjoni — Produzzjoni ta’ provi għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell — Setgħa diskrezzjonali tal-Bord tal-Appell — Artikolu 76(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 95(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Regola 50(1) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”)

31

2018/C 104/41

Kawża T-208/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2018 – Ranocchia vs ERCEA [“Riċerka u żvilupp teknoloġiku — Sejħiet għal proposti u attivitajiet relatati taħt il-Programm ta’ Ħidma ERC 2015 — Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) — Orizzont 2020 — Deċiżjoni tal-ERCEA li tiddikjara li l-proposta ppreżentata mir-rikorrent ma hijiex eliġibbli — Proġett dwar l-identifikazzjoni tal-algoritmi matematiċi li jiffaċilitaw il-qari u l-analiżi ta’ ċerti manuskritti antiki — Użu ħażin ta’ poter — Żball ta’ fatt — Żball ta’ liġi — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”]

32

2018/C 104/42

Kawża T-212/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2017 – El Corte Inglés vs EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva FRee STyLe — Raġuni assoluta għal rifjut — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 95 tar-Regolament 2017/1001) — Ugwaljanza fit-trattament”]

33

2018/C 104/43

Kawża T-213/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 5 ta’ Diċembru 2017 – El Corte Inglés vs EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Marque FREE STYLE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Ugwaljanza fit-trattament”)

33

2018/C 104/44

Kawża T-457/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Aldi Einkauf vs EUIPO – Schwamm & Cie. (Le Coq de France) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Le Coq de France — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti le coq — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tal-prodotti u tas-servizzi — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 2017/1001)”]

34

2018/C 104/45

Kawża T-775/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2018 – Kondyterska korporatsiia “Roshen” vs EUIPO – Krasnyiy oktyabr (Rappreżentazzjoni ta’ gamblu tal-ilma ħelu) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva li tirrappreżenta gamblu tal-ilma ħelu — Reġistrazzjoni internazzjonali preċedenti tat-trade mark figurattiva РАКОВЫЕ ШЕЙКИ — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

35

2018/C 104/46

Kawża T-793/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2018 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret vs EUIPO – Zaharieva (Kaxxa ta’ preżentazzjoni għall-kornets) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta kaxxa ta’ preżentazzjoni għall-kornets — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Bulgarija preċedenti — Raġunijiet għal invalidità — Użu, fid-disinn sussegwenti, ta’ sinjal distintiv li l-proprjetarju għandu d-dritt jipprojbixxi l-użu tiegħu — Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 62 tar-Regolament Nru 6/2002 — Obbligu ta’ diliġenza — Artikolu 63(1) tar-Regolament Nru 6/2002”)

35

2018/C 104/47

Kawża T-794/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2018 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret vs EUIPO – Zaharieva (Ippakkjar għall-kornets tal-ġelat) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta kornet tal-ġelat — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Bulgarija preċedenti — Raġunijiet għal invalidità — Użu, fid-disinn sussegwenti, ta’ sinjal distintiv li l-proprjetarju għandu d-dritt jipprojbixxi l-użu tiegħu — Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 62 tar-Regolament Nru 6/2002 — Obbligu ta’ diliġenza — Artikolu 63(1) tar-Regolament Nru 6/2002”)

36

2018/C 104/48

Kawża T-795/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2018 – Krasnyiy oktyabr vs EUIPO – Kondyterska korporatsiia “Roshen” (CRABS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva CRABS — Reġistrazzjoni internazzjonali preċedenti tat-trade mark figurattiva РАКОВЫЕ ШЕЙКИ — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

37

2018/C 104/49

Kawża T-851/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2018 – Access Info Europe vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dikjarazzjonijiet UE-Turkija tat-8 u t-18 ta’ Marzu 2016 — Implementazzjoni mill-Unjoni Ewropea jew mill-Istati Membri tal-miżuri previsti — Dokumenti redatti jew riċevuti mis-servizz legali ta’ istituzzjoni — Opinjonijiet legali — Analiżi dwar il-legalità tal-miżuri previsti fil-kuntest tal-implementazzjoni tad-dikjarazzjoni UE-Turkija tat-8 ta’ Marzu 2016 — Rifjut ta’ aċċess — Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tar-relazzjonijiet internazzjonali — It-tieni inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni ta’ opinjonijiet legali”)

38

2018/C 104/50

Kawża T-852/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2018 – Access Info Europe vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dikjarazzjonijiet UE-Turkija tat-8 u t-18 ta’ Marzu 2016 — Implementazzjoni mill-Unjoni Ewropea jew mill-Istati Membri tal-miżuri previsti — Dokumenti redatti jew riċevuti mis-servizz legali ta’ istituzzjoni — Opinjonijiet legali — Analiżi dwar il-legalità tal-miżuri previsti fil-kuntest tal-implementazzjoni tad-dikjarazzjoni UE-Turkija tat-18 ta’ Marzu 2016 — Rifjut ta’ aċċess — Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tar-relazzjonijiet internazzjonali — It-tieni inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni ta’ opinjonijiet legali”)

39

2018/C 104/51

Kawża T-102/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Frar 2018 – Cantina e oleificio sociale di San Marzano vs EUIPO – Miguel Torres (SANTORO) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SANTORO — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti SANGRE DE TORO — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

39

2018/C 104/52

Kawżi magħquda T-125/13, T-152/13 u T-167/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2018 – L-Italja vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Servizzi ta’ groundhandling — Kontribuzzjonijiet ta’ kapital imwettqa minn SEA favur Sea Handling — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Tħassir parzjali — Rinunzja — Ma hemmx parzjalment lok li tingħata deċiżjoni — Tneħħija mir-reġistru tal-impriżi”)

40

2018/C 104/53

Kawża T-845/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Jannar 2018 – QG vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Spanjoli favur ċerti ċerti klabbs tal-futbol — Rata preferenzjali applikata fil-kuntest taxxa fuq il-kumpanniji — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Assenza ta’ interess ġuridiku — Inammissibbiltà manifesta”)

41

2018/C 104/54

Kawża T-846/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Jannar 2018 – QF vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Spanjoli favur ċerti ċerti klabbs tal-futbol — Rata preferenzjali applikata fil-kuntest taxxa fuq il-kumpanniji — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Assenza ta’ interess ġuridiku — Inammissibbiltà manifesta”)

42

2018/C 104/55

Kawża T-812/17 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Jannar 2018 – Seco Belgium u Vinçotte vs Il-Parlament (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — kuntratti pubbliċi — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Irtirar tal-att ikkontestat — Ma hemmx lok, parzjalment, li tingħata deċiżjoni — Talba ta’ ordni — Nuqqas ta’ urġenza”)

42

2018/C 104/56

Kawża T-10/18: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2018 – Eesti Apteekide Ühendus vs Il-Kummissjoni

43

2018/C 104/57

Kawża T-17/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2018 – Delfant Hoylaerts vs Il-Kummissjoni

44

2018/C 104/58

Kawża T-21/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2018 – Il-Polonja vs Il-Kummissjoni

45

2018/C 104/59

Kawża T-22/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2018 – Il-Bulgarija vs Il-Kummissjoni

46

2018/C 104/60

Kawża T-25/18: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2018 – PAN Europe vs Il-Kummissjoni

47

2018/C 104/61

Kawża T-36/18: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Jannar 2018 – Asahi Intecc vs EUIPO – Celesio (Celeson)

48

2018/C 104/62

Kawża T-37/18: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Jannar 2018 – Stirlinx Arkadiusz Kamusiński vs EUIPO – Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)

49

2018/C 104/63

Kawża T-40/18: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2018 – Ecolab USA vs EUIPO (SOLIDPOWER)

50

2018/C 104/64

Kawża T-43/18: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2018 – Rietze vs EUIPO – Volkswagen (Voitures)

50

2018/C 104/65

Kawża T-45/18: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2018 – Novenco Building & Industry vs EUIPO – Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO)

51

2018/C 104/66

Kawża T-55/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2018 – NGV vs EUIPO (LIEBLINGSWEIN)

52

2018/C 104/67

Kawża T-56/18: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2018 – NGV vs EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

52

2018/C 104/68

Kawża T-57/18: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2018 – NGV vs EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

53

2018/C 104/69

Kawża T-60/18: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2018 – Hangzhou Lezoo traveling equipment vs EUIPO – Promotional Traders (GREEN HERMIT)

53

2018/C 104/70

Kawża T-740/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2018 – Stips vs Il-Kummissjoni

54

2018/C 104/71

Kawża T-850/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Jannar 2018 – QE vs Eurojust

54

2018/C 104/72

Kawża T-311/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2018 – Stips vs Il-Kummissjoni

55


MT

 

Top