EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:081:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 81, 2 ta' Marzu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 81

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
2 ta' Marzu 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

Il-529 Sessjoni Plenarja tal-KESE fit-18 u d-19 ta' Ottubru 2017

2018/C 81/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-potenzjal ta’ negozji żgħar tal-familja u tradizzjonali sabiex tingħata spinta lill-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku fir-reġjuni” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

2018/C 81/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-finanzjament tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-UE” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

9

2018/C 81/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-irħula u l-bliet iż-żgħar bħala xpruni għall-iżvilupp rurali — sfidi u opportunitajiet” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

16

2018/C 81/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-ġustizzja klimatika” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

22

2018/C 81/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Sħubijiet għall-iżvilupp tal-UE u l-isfida tal-ftehimiet internazzjonali dwar it-taxxa” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

29

2018/C 81/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali fir-reġjun Ewro-Mediterranju” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

37

2018/C 81/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tranżizzjoni lejn ġejjieni Ewropew aktar sostenibbli — strateġija għall-2050” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

44

2018/C 81/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Mudelli ekonomiċi sostenibbli ġodda” (opinjoni esploratorja)

57

2018/C 81/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tassazzjoni tal-ekonomija kollaborattiva — analiżi ta’ politiki fiskali possibbli b’rabta mat-tkabbir tal-ekonomija kollaborattiva” (opinjoni esploratorja mitluba mill-Presidenza Estonjana)

65

2018/C 81/10

Opinjoni tal-Kumitat Eknomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-użu tal-art għall-produzzjoni tal-ikel sostenibbli u s-servizzi tal-ekosistema” (opinjoni esploratorja mitluba mill-Presidenza Estonjana)

72

2018/C 81/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE” (Eżami mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri) (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

81


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

Il-529 Sessjoni Plenarja tal-KESE fit-18 u d-19 ta' Ottubru 2017

2018/C 81/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar a) Pakkett ta’ konformità Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Pjan ta’Azzjoni dwar ir-rinfurzar ta’ SOLVIT: inwasslu l-benefiċċji tas-suq uniku liċ-ċittadini u lin-negozji [COM(2017) 255 final — SDW(2017) 210 final] (b) Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [COM(2017) 256 final — 2017/0086 (COD)] (c) Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati [COM(2017) 257 final — 2017/0087 (COD)]

88

2018/C 81/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom”[COM(2017) 279 final — 2017/0111 (COD)]

95

2018/C 81/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-analiżi ta’ nofs it-terminu tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija dwar is-Suq Uniku Diġitali — Suq Uniku Diġitali Konness għal kulħadd”[COM(2017) 228 final]

102

2018/C 81/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ir-“Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Rapport tal-2016 dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni”(COM(2017) 285 final)

111

2018/C 81/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-Rieżami ta’ nofs it-Terminu tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali”[COM(2017) 292 final]

117

2018/C 81/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Dokument ta’ Riflessjoni dwar l-Approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja”[COM(2017) 291 final]

124

2018/C 81/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Dokument ta’ Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE”[COM(2017) 358 final]

131

2018/C 81/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)”(COM(2017) 343 final — 2017/0143 (COD))

139

2018/C 81/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Dokument ta’ Riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa”[COM(2017) 206] — “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — L-istabbiliment tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali”[COM(2017) 250 final] — “Proposta għal Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali”[COM(2017) 251 final]

145

2018/C 81/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistipola l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li temenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE”[COM(2017) 262 final — 2017/0102(COD)]

160

2018/C 81/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja [COM(2017) 247 final] — Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — L-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti għal bidu tajjeb fil-ħajja [COM(2017) 248 final]

167

2018/C 81/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd”(COM(2017) 0424 final — 2017/0190(COD))

174

2018/C 81/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà — Strateġija għall-implimentazzjoni”(COM(2017) 134 final)

176

2018/C 81/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta’ pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta’ informazzjoni dwar in-nuqqas ta’ ħlas ta’ tariffi tat-triq fl-Unjoni ”[COM(2017) 280 final — 2017/0128 (COD)]

181

2018/C 81/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi”[COM(2017) 275 final — 2017/0114 (COD)] u “Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet dwar taxxi fuq vetturi bil-mutur”[COM(2017) 276 final — 2017/0115 (CNS)]

188

2018/C 81/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — L-Ewropa attiva: Aġenda għal tranżizzjoni soċjalment ġusta lejn mobilità kompetittiva, konnessa u mingħajr ħsara għall-ambjent għal kuħadd”(COM(2017) 283 final)

195

2018/C 81/28

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea — il-Kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli”

201

2018/C 81/29

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar “L-iskambju u l-protezzjoni ta’ data personali fl-era tal-globalizzazzjoni”[COM(2017) 7 final]

209

2018/C 81/30

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għall- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020)”[COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD)]

215

2018/C 81/31

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-politika ekonomika taż-żona tal-euro għall-2017” (opinjoni addizzjonali)

216


MT

 

Top