Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 52, 12 ta' Frar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 52

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
12 ta' Frar 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 52/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 52/02

Kawża C-600/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-5 ta’ Diċembru 2017 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 216(1) TFUE — Artikolu 218(9) TFUE — Stabbiliment tal-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni f’korp stabbilit minn ftehim internazzjonali — Kumitat ta’ Reviżjoni tal-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF) — Emenda tal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) u tal-appendiċijiet tagħha — Kompetenza kondiviża bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha — Kompetenza esterna tal-Unjoni f’qasam li fih l-Unjoni, sa dak iż-żmien, ma tkunx adottat regoli komuni — Validità tad-Deċiżjoni 2014/699/UE — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali)

2

2018/C 52/03

Kawża C-598/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Spanja) – Banco Santander, SA vs Cristobalina Sánchez López (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 93/13/KEE — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Klawżoli inġusti — Setgħat tal-qorti nazzjonali — Effettività tal-protezzjoni rikonoxxuta lill-konsumaturi — Kuntratt ta’ self ipotekarju — Proċedura ta’ eżekuzzjoni extraġudizzjarja tal-garanzija ipotekarja — Proċedura ġudizzjarja ssemplifikata ta’ rikonoxximent tad-drittijiet in rem tal-aġġudikatur

3

2018/C 52/04

Kawża C-61/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) vs Giant (China) Co. Ltd, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Dumping — Regolament (UE) Nru 502/2013 — Importazzjonijiet ta’ roti li joriġinaw miċ-Ċina — Regolament (KE) Nru 1225/2009 — Artikolu 18(1) — Kooperazzjoni — Kunċett ta’ “informazzjoni neċessarja” — Artikolu 9(5) — Talba għal trattament individwali — Riskju ta’ evitar)

3

2018/C 52/05

Kawża C-189/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta förvaltningsdomstolen – l-Isvezja) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck vs Pensionsmyndigheten (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 46(2) — Artikolu 47(1)(d) — Artikolu 50 — Pensjoni ggarantita — Benefiċċju minimu — Kalkolu tad-drittijiet għall-pensjoni)

4

2018/C 52/06

Kawża C-230/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Frankfurt am Main – il-Ġermanja) – Coty Germany GmbH vs Parfümerie Akzente GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kompetizzjoni — Akkordji — Artikolu 101(1) TFUE — Distribuzzjoni selettiva ta’ prodotti kożmetiċi ta’ lussu — Klawżola li tipprojbixxi lid-distributuri milli jużaw terz li ma jkunx awtorizzat fil-kuntest tal-bejgħ bl-internet — Regolament (UE) Nru 330/2010 — Artikolu 4(b) u (c))

5

2018/C 52/07

Kawża C-243/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Spanja) – Antonio Miravitlles Ciurana et vs Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dritt tal-kumpanniji — Direttiva 2009/101/KE — Artikoli 2 u 6 sa 8 — Direttiva 2012/30/UE — Artikoli 19 u 36 — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 20, 21 u 51 — Irkupru ta’ djun li jirriżultaw minn kuntratt ta’ xogħol — Dritt li teżerċita, quddiem l-istess qorti, azzjoni kontra l-kumpannija u l-amministratur tagħha, fil-kwalità tiegħu ta’ persuna responsabbli u kodebitur in solidum tad-djun tal-kumpannija)

6

2018/C 52/08

Kawża C-305/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) – ir-Renju Unit) – Avon Cosmetics Ltd vs The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Punt 1(a) tal-Artikolu 11A — Valur taxxabbli — Artikolu 17 — Dritt għal tnaqqis — Artikolu 27 — Miżuri partikolari ta’ deroga — Deċiżjoni 89/534/KEE — Sistema ta’ kummerċjalizzazzjoni bbażata fuq il-kunsinna ta’ oġġetti permezz ta’ persuni mhux taxxabbli — Impożizzjoni fuq il-valur normali tal-oġġett determinat fl-aħħar stadju ta’ kummerċjalizzazzjoni — Inklużjoni tal-ispejjeż imħallsa mill-persuni msemmija)

6

2018/C 52/09

Kawża C-329/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État – Franza) – Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France vs Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Mezzi mediċi — Direttiva 93/42/KEE — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “mezz mediku” — Marka CE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta s-softwer li jgħin fil-preskrizzjoni medika għal proċedura għaċ-ċertifikazzjoni stabbilita minn awtorità nazzjonali)

7

2018/C 52/10

Kawża C-403/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-13 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Soufiane El Hassani vs Minister Spraw Zagranicznych (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Regolament (KE) Nru 810/2009 — Artikolu 32(3) — Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi — Deċiżjoni li tirrifjuta l-viża — Dritt tal-applikant li jappella minn din id-deċiżjoni — Obbligu ta’ Stat Membru li jiggarantixxi d-dritt għal rimedju ġurizzjarju

8

2018/C 52/11

Kawża C-408/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Bucureşti – ir-Rumanija) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, li qabel kienet Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA vs Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Regolament (KE) Nru 1083/2006 — Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fond Soċjali Ewropew u Fond ta’ Koeżjoni — Kuntratt għall-finanzjament tal-kostruzzjoni ta’ awtostrada konkluż mal-Bank Ewropew għall-Investiment qabel l-adeżjoni tal-Istat Membru mal-Unjoni Ewropea — Kunċett ta’ “irregolarità” fis-sens tar-Regolament Nru 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Kawża C-487/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-13 ta’ Diċembru 2017 – Telefónica SA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Akkordji — Swieq tat-telekomunikazzjoni tal-Portugall u ta’ Spanja — Klawżola ta’ nuqqas ta’ kompetizzjoni li tinsab f’kuntratt konkluż bejn żewġ kumpanniji — Restrizzjoni minħabba l-għan — Drittijiet tad-difiża — Rifjut tas-smigħ tax-xhieda — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti)

10

2018/C 52/13

Kawża C-567/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) – ir-Renju Unit) – Merck Sharp & Dohme Corporation vs Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà industrijali u kummerċjali — Dritt tal-privattivi — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Artikolu 3(b) — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari — Kundizzjonijiet għall-kisba — Artikolu 10(3) — Għoti ta’ ċertifikat jew ċaħda tal-applikazzjoni għal ċertifikat — Direttiva 2001/83/KE — Artikolu 28(4) — Proċedura ddeċentralizzata)

10

2018/C 52/14

Kawża C-630/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Helsingin hallinto-oikeus – il-Finlandja) – proċedura mibdija minn Anstar Oy (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kundizzjonijiet armonizzati ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti għall-kostruzzjoni — Standard armonizzat EN 1090-1:2009+A1:2011 — Kriterji ta’ determinazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ standard adottat mill-Kumitat Ewropew ta’ Standardizzazzjoni (CEN) skont mandat tal-Kummissjoni Ewropea — Partijiet minn riffieda li għandhom jiġu ffissati fil-konkrit qabel it-twebbis tiegħu u użati għall-iffissar ta’ pannelli tal-faċċata u l-appoġġi tal-ġebel għall-qafas tal-bini)

11

2018/C 52/15

Kawża C-636/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Spanja) – Wilber López Pastuzano vs Delegación del Gobierno en Navarra (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Status ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti għat-tul — Direttiva 2003/109/KE — Artikolu 12 — Teħid ta’ deċiżjoni ta’ tneħħija kontra residenti għat-tul — Elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Assenza ta’ teħid inkunsiderazzjoni ta’ dawn l-elementi — Kompatibbiltà)

11

2018/C 52/16

Kawża C-42/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-5 ta’ Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte costituzionale – l-Italja) – Proċeduri kriminali kontra M.A.S., M.B. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 325 TFUE — Sentenza tat-8 ta’ Settembru 2015, Taricco et (C-105/14, EU:C:2015:555) — Proċedura kriminali li tikkonċerna reati fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi termini ta’ preskrizzjoni li jistgħu jwasslu għall-impunità tar-reati — Preġudizzju għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Obbligu li titħalla mhux applikata kull dispożizzjoni tad-dritt intern li tista’ tippreġudika l-obbligi imposti fuq l-Istati Membri mid-dritt tal-Unjoni — Prinċipju ta’ nullum crimen, nulla poena sine lege)

12

2018/C 52/17

Kawża C-66/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-14 Diċembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – il-Polonja) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś vs DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 805/2004 — Kamp ta’ applikazzjoni — Titolu eżekuttiv Ewropew għad-debiti mhux ikkontestati — Titoli eżekuttivi li jistgħu jiġu ċċertifikati bħala titolu eżekuttiv Ewropew — Deċiżjoni dwar l-ammont tal-ispejjeż legali li tinsab f’sentenza li ma tirrigwardax debitu mhux ikkontestat — Esklużjoni)

13

2018/C 52/18

Kawża C-344/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-30 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Torino – l-Italja) – IJDF Italy Srl vs Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti li d-debitur prinċipali u l-garanti jitressqu quddiem l-istess qorti — Deroga mir-regoli li jistabbilixxu l-forum tal-konsumatur — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja)

13

2018/C 52/19

Kawża C-622/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vilniaus apygardos administracinis teismas (il-Litwanja) fit-3 ta’ Novembru 2017 – Baltic Media Alliance Ltd vs Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Kawża C-626/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di Pace di Roma (l-Italja) fit-3 ta’ Novembru 2017 – Alberto Rossi et vs Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Kawża C-634/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Oldenburg (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Novembru 2017 – ReFood GmbH & Co. KG vs Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Kawża C-638/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fil-15 ta’ Novembru 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vs UAB Skonis ir kvapas

16

2018/C 52/23

Kawża C-639/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvja) fil-15 ta’ Novembru 2017 – SIA “KPMG Baltics”, likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” administratore

17

2018/C 52/24

Kawża C-643/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fis-17 ta’ Novembru 2017 – GE Power Controls Portugal – Unipessoal Lda vs Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Kawża C-644/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-17 ta’ Novembru 2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Kawża C-646/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Brindisi (l-Italja) fis-17 ta’ Novembru 2017 – proċeduri kriminali kontra Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Kawża C-647/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta förvaltningsdomstolen (l-Isvezja) fl-20 ta’ Novembru 2017 – Skatteverket vs Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Kawża C-650/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundespatentgericht (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Novembru 2017 – QH

20

2018/C 52/29

Kawża C-657/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-24 ta’ Novembru 2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Kawża C-659/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fl-24 ta’ Novembru 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) vs Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Kawża C-667/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (l-Italja) fl-24 ta’ Novembru 2017 – Francesca Cadeddu vs Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari et

22

2018/C 52/32

Kawża C-672/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (il-Portugall) fit-28 ta’ Novembru 2017 – Tratave-Tratamento de Águas Residuais do Ave SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Kawża C-675/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-30 ta’ Novembru 2017 – Ministero della Salute vs Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Kawża C-683/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal de Justiça (il-Portugall) fis-6 ta’ Diċembru 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA vs G-Star Raw CV

23

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 52/35

Kawża T-505/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – L-Ungerija vs Il-Kummissjoni (“FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Regolamenti (KE) Nri 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 u 1122/2009 — Infiq imġarrab mill-Ungerija — Kundizzjonalità — Kontroll tal-kundizzjonijiet statutorji fil-qasam tal-ġestjoni — Kontroll tal-kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba — Korrezzjonijiet b’rata fissa u speċifiċi — Riskju għall-Fondi”)

25

2018/C 52/36

Kawża T-304/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – bet365 Group vs EUIPO – Hansen (BET 365) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea BET 365 — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Prova — Użu tat-trade mark għal diversi finijiet — Artikolu 7(3) u Artikolu 52(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 59(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

26

2018/C 52/37

Kawża T-609/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – PB vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Tobba għas-sit ta’ Lussemburgu — Rifjut ta’ ammissjoni għall-eżamijiet taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni — Limitazzjoni tal-għażla tat-tieni lingwa għal numru ristrett ta’ lingwi uffiċjali tal-Unjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà — Dannu morali)

26

2018/C 52/38

Kawża T-792/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 14 ta’ Diċembru 2017 – N & C Franchise vs EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea OJO sunglasses — Trade mark verbali internazzjonali preċedenti oio — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

27

2018/C 52/39

Kawża T-21/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – RL vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2015 — Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad AD 10, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2015 — Trasferiment interistituzzjonali — Sistema prorata temporis — Eżami komparattiv tal-merti — Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal — Responsabbiltà”)

28

2018/C 52/40

Kawża T-559/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – Durazzo vs SEAE (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2014 — Atti li ma jikkawżax preġudizzju — Inammissibbiltà manifesta — Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss — Artikolu 43 u Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Eżami komparattiv tal-merti — Teħid inkunsiderazzjoni tar-rapporti ta’ evalwazzjoni għall-finijiet tal-promozzjoni — Evalwazzjonijiet esklużivament letterali — Assenza ta’ metodu li jippermetti l-komparabbiltà tar-rapporti ta’ evalwazzjoni għall-finijiet tal-promozzjoni — Rikors manifestament fondat”)

28

2018/C 52/41

Kawża T-849/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – PGNiG Supply & Trading vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Suq intern tal-gass naturali — Direttiva 2009/73/KE — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni għar-regoli tal-Unjoni tal-modalitajiet ta’ tħaddim tal-pipeline tal-gass OPAL dwar l-aċċess minn terzi u r- regolamentazzjoni tariffarja — Nuqqas ta’ inċidenza diretta — Inammissibbiltà)

29

2018/C 52/42

Kawża T-853/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – Techniplan vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Teħid ta’ pożizzjoni mill-Kummissjoni — Rikors għad-danni — Nuqqas ta’ osservanza ta’ rekwiżiti formali — Talba għal ordni — Inammissibbiltà manifesta — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni”)

30

2018/C 52/43

Kawża T-284/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2017 – Le Pen vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament u għad-danni — Dritt istituzzjonali — Membru tal-Parlament Ewropew — Privileġġi u immunitajiet — Deċiżjoni ta’ tneħħija tal-immunità parlamentari — Tmiem tal-interess ġuridiku — Ma hemmx lok, parzjalment, li tingħata deċiżjoni — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat id-dritt”)

30

2018/C 52/44

Kawża T-475/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – Rogesa vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Regolament (KE) Nru 1367/2006 — Dokumenti dwar installazzjoni li tipproduċi taħlita ta’ pritkuni u minerali sinterizzati — Rifjut impliċitu ta’ aċċess — Deċiżjoni espliċita adottata qabel il-preżentata tar-rikors — Talba għall-konstatazzjoni li ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Interess ġuridiku — Inammissibbiltà manifesta”)

31

2018/C 52/45

Kawża T-768/17: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções et vs BĊE

31

2018/C 52/46

Kawża T-780/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2017 – US vs BĊE

34

2018/C 52/47

Kawża T-793/17: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Diċembru 2017 – Bruel vs Il-Kummissjoni u SEAE

35

2018/C 52/48

Kawża T-805/17: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Diċembru 2017 – BASF vs ECHA

36

2018/C 52/49

Kawża T-806/17: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Diċembru 2017 – BASF u REACH & colours vs ECHA

37

2018/C 52/50

Kawża T-811/17: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2017 – Classic Media vs EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Kawża T-812/17: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2017 – Seco Belgium u Vinçotte vs Il-Parlament

39

2018/C 52/52

Kawża T-813/17: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Diċembru 2017 – Nerantzaki vs Il-Kummissjoni

39

2018/C 52/53

Kawża T-814/17: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Diċembru 2017 – Lietuvos geležinkeliai vs Il-Kummissjoni

40

2018/C 52/54

Kawża T-821/17: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2017 – Vitromed vs EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Kawża T-825/17: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2017 – Carbon System Verwaltungs vs EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Kawża T-826/17: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2017 – TeamBank vs EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Kawża T-831/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Diċembru 2017 – DRH Licensing & Managing vs EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Kawża T-305/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – Airdata vs Il-Kummissjoni

44

2018/C 52/59

Kawża T-234/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2017 – Meissen Keramik vs EUIPO

44

2018/C 52/60

Kawża T-451/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Diċembru 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie vs Il-Kummissjoni

44


MT

 

Top