Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:032:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 32, 29 ta' Jannar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 32

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
29ta' Jannar 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 32/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 32/02

Kawża C-214/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-29 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – ir-Renju Unit) – C. King vs The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Direttiva 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Artikolu 7 — Pagament ta’ benefiċċju bħala kumpens għal leave annwali mhux meħud imħallas fi tmiem ir-relazzjoni ta’ xogħol — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tobbliga lill-ħaddiem jieħu l-leave annwali tiegħu mingħajr ma tiġi ddeterminata r-remunerazzjoni għal dan il-leave)

2

2018/C 32/03

Kawża C-265/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale ordinario di Torino – l-Italja) – VCAST Limited vs R.T.I. SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Direttiva 2001/29/KE — Artikolu 5(2)(b) — Eċċezzjoni ta’ kopja privata — Artikolu 3(1) — Komunikazzjoni lill-pubbliku — Mod tekniku speċifiku — Provvista ta’ servizz ta’ reġistrazzjoni vidjo fis-sħaba (cloud computing) ta’ kopji ta’ xogħlijiet protetti mid-drittijiet tal-awtur, mingħajr il-kunsens tal-awtur ikkonċernat — Intervent attiv tal-fornitur tas-servizz fl-imsemmija reġistrazzjoni)

3

2018/C 32/04

Kawża C-514/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-28 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal da Relação de Guimarães – il-Portugall) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade vs José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Assigurazzjoni obbligatorja tar-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur — Direttiva 72/166/KEE — Artikolu 3(1) — Kunċett ta’ “użu ta’ vetturi” — Inċident li seħħ f’azjenda agrikola — Inċident li kien jinvolvi trattur agrikolu wieqaf iżda li l-magna tiegħu kienet mixgħula sabiex tħaddem pompa użata għall-bexx ta’ erbiċida)

3

2018/C 32/05

Kawża C-107/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Pordenone – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Giorgio Fidenato (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Agrikoltura — Ikel u għalf modifikat ġenetikament — Miżuri ta’ urġenza — Miżura nazzjonali intiża sabiex tipprojbixxi l-kultivazzjoni tal-qamħirrum modifikat ġenetikament MON 810 — Adozzjoni u żamma tal-miżura — Regolament (KE) Nru 1829/2003 — Artikolu 34 — Regolament (KE) Nru 178/2002 — Artikoli 53 u 54 — Kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni — Prinċipju ta’ prekawzjoni)

4

2018/C 32/06

Kawża C-476/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-16 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – il-Kroazja) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo vs Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kwalità ta’ “qorti” tal-korp tar-rinviju — Indipendenza — Inammissibbiltà manifesta tat-talba għal deċiżjoni preliminari)

5

2018/C 32/07

Kawża C-491/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-16 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – il-Potugall) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP vs Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) u Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Regolament (KE) Nru 1260/1999 — Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Artikolu 3(1) — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Kunċett ta’ “programm pluriannwali” — Kamp ta’ applikazzjoni)

5

2018/C 32/08

Kawża C-496/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – il-Ġermanja) – l-eżekuzzjoni ta’ mandati ta’ arrest Ewropej maħruġa kontra Pál Aranyosi (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Kwadru 2002/584/JHA — Mandat ta’ arrest Ewropew — Raġunijiet ta’ rifjut ta’ eżekuzzjoni — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 4 — Projbizzjoni ta’ trattament inuman jew degradanti — Kundizzjonijiet ta’ detenzjoni fl-Istat Membru ta’ ħruġ — Annullament tal-mandat ta’ arrest Ewropew mill-awtorità ġudizzjarja ta’ ħruġ — Kwistjoni ta’ natura ipotetika — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

6

2018/C 32/09

Kawża C-615/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-21 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – il-Portugall) – Giovanna Judith Kerr vs Fazenda Pública (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 15(2) u Artikolu 135(1)(f) — Drittijiet ta’ operat ta’ proprjetajiet immobbli — Eżenzjonijiet — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “negozjar”)

7

2018/C 32/10

Kawża C-131/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal da Relação do Porto – il-Portugall) – Hélder José Cunha Martins vs Fundo de Garantia Automóvel (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali — Assenza ta’ domanda li tirrigwarda regola tad-dritt tal-Unjoni minbarra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

7

2018/C 32/11

Kawża C-232/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-21 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Budai Központi Kerületi Bíróság – l-Ungerija) – VE vs WD (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) u Artikolu 93 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KE — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Kuntratt ta’ self, f’munita barranija — Assenza ta’ preċiżazzjonijiet suffiċjenti dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv tal-kawża prinċipali kif ukoll ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-ħtieġa ta’ risposta għad-domandi preliminari — Inammissibbiltà manifesta)

8

2018/C 32/12

Kawża C-243/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-16 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – il-Portugal – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP vs António da Silva Rodrigues (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) u Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Regolament (KE) Nru 1260/1999 — Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Artikolu 3(1) — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Kunċett ta’ “programm pluriannwali” — Kamp ta’ applikazzjoni)

8

2018/C 32/13

Kawża C-259/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-21 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Budai Központi Kerületi Bíróság – l-Ungerija) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi vs Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2), u l-Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Protezzjoni tal-konsumaturi — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Kuntratt ta’ kreditu ddenominat f’munita barranija — Assenza ta’ preċiżazzjonijiet suffiċjenti li jirrigwardaw il-kuntest fattwali u leġiżlattiv tal-kawża prinċipali kif ukoll ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-ħtieġa ta’ risposta għad-domandi preliminari — Inammissibbiltà manifesta)

9

2018/C 32/14

Kawża C-314/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-23 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Varhoven administrativen sad – il-Bulgarija) – “Geocycle Bulgaria” EOOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ effettività — Sistema ta’ awtolikwidazzjoni — Rifjut tad-dritt li titnaqqas il-VAT tal-input lid-destinatarju tal-fattura — Deċiżjoni tal-awtoritajiet fiskali li tistabbilixxi taxxa għax-xerrej ta’ oġġett)

10

2018/C 32/15

Kawża C-486/17: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ Novembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – l-Italja) – Olympus Italia Srl vs Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi għal xogħolijiet, għal provvisti u għal servizzi — Direttiva 2014/24/UE — Artikolu 4 — Ammont tal-limiti minimi tal-kuntratti pubbliċi — Kuntratti li jista’ jkollhom interess transkonfinali ċert — Talba manifestament inammissibbli)

10

2018/C 32/16

Kawża C-453/17 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2017 minn Laure Camerin kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Ġunju 2017 fil-Kawża T-647/16, Camerin vs Il-Parlament

11

2018/C 32/17

Kawża C-467/17 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Awwissu 2017 mis-Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fis-6 ta’ Ġunju 2017 fil-Kawża T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio vs Il-Parlament u Il-Kunsill

11

2018/C 32/18

Kawża C-593/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Ottubru 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG vs Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Kawża C-624/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof Den Haag (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-6 ta’ Novembru 2017 – Proċeduri kriminali kontra Tronex BV

12

2018/C 32/20

Kawża C-629/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal de Justiça (il-Portugall) fit-18 ta’ Ottubru 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA vs Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Kawża C-637/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (il-Portugall) fil-15 ta’ Novembru 2017 – Cogeco Communications Inc vs Sport TV Portugal et

14

2018/C 32/22

Kawża C-662/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Vrhovno sodišče Republike Slovenije fis-27 ta’ Novembru 2017 – E.G. vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

15

2018/C 32/23

Kawża C-663/17 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2017 mill-Bank Ċentrali Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (it-Tieni Awla) fl-24 ta’ Novembru 2017 fil-Kawża T-247/16, Fursin u oħrajn vs il-Bank Ċentrali Ewropew

16

2018/C 32/24

Kawża C-664/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Areios Pagos (il-Greċja) fis-27 ta’ Novembru 2017 – Ellinika Nafpigeia AE vs Panagiotis Anagnostopoulos et

17

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 32/25

Kawża T-401/11 P RENV-RX: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – Missir Mamachi di Lusignano et vs Il-Kummissjoni “Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Qtil ta’ uffiċjal u tal-konjuġi tiegħu — Regola ta’ konkordanza bejn it-talba, l-ilment u r-rikors għad-danni — Obbligu li tiġi żgurata s-sigurtà tal-persunal fis-servizz tal-Unjoni — Rabta kawżali — Danni materjali — Responsabbiltà in solidum — Teħid inkunsiderazzjoni tal-benefiċċji previsti fir-Regolamenti tal-Persunal — Dannu morali — Responsabbiltà ta’ istituzzjoni fid-dannu morali ta’ uffiċjal deċedut — Responsabbiltà ta’ istituzzjoni fid-dannu morali tal-aventi kawża ta’ uffiċjal deċedut”

19

2018/C 32/26

Kawża T-249/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Diċembru 2017 – JT vs EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea QUILAPAYÚN — Raġuni relattiva għal rifjut — Trade mark magħrufa sew — Artikolu 8(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(2)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Proprjetarju tat-trade mark”)

20

2018/C 32/27

Kawża T-771/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2017 – Hochmann Marketing vs EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea bittorrent — Artikolu 76(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar Artikolu 95(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Assenza ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-provi prodotti quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001)”)

21

2018/C 32/28

Kawża T-35/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2017 – Sony Computer Entertainment Europe vs EUIPO – Vieta Audio (Vita) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Vita — Użu ġenwin tat-trade mark — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Użu flimkien mal-prodotti kkonċernati — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

21

2018/C 32/29

Kawża T-61/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – Coca-Cola vs EUIPO – Mitico (Master) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Master — Trade marks tal-Unjoni Ewropea figurattivi preċedenti Coca-Cola u nazzjonali figurattiva preċedenti C — Raġuni relattiva għal rifjut — Vantaġġ indebitament miksub mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti — Provi dwar l-użu kummerċjali, barra mill-Unjoni, ta’ sinjal li jinkludi t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni — Deduzzjonijiet loġiċi — Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali ta’ deċiżjoni preċedenti — Artikolu 8(5) u Artikolu 65(6) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru Artikolu 8(5) u Artikolu 72(6) tar-Regolament (UE) Nru 2017/1001]”)

22

2018/C 32/30

Kawża T-120/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2017 – Tulliallan Burlington vs EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva Burlington — Trade marks verbali nazzjonali preċedenti BURLINGTON u BURLINGTON ARCADE — Trade marks figurattivi preċedenti tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali BURLINGTON ARCADE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Użu fil-kummerċ ta’ sinjal li s-sinjifikat tiegħu ma huwiex biss lokali — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 2017/1001) — Vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 2017/1001)”)

23

2018/C 32/31

Kawża T-121/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2017 – Tulliallan Burlington vs EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva BURLINGTON THE ORIGINAL — Trade marks nazzjonali verbali preċedenti BURLINGTON u BURLINGTON ARCADE — Trade marks figurattivi preċedenti tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali BURLINGTON ARCADE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Użu fil-kummerċ ta’ sinjal li s-sinjifikat tiegħu ma huwiex biss lokali — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 2017/1001) — Vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 2017/1001)””)

24

2018/C 32/32

Kawża T-122/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2017 – Tulliallan Burlington vs EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva BURLINGTON — Trade marks verbali nazzjonali preċedenti BURLINGTON u BURLINGTON ARCADE — Trade marks figurattivi tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali preċedenti BURLINGTON ARCADE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Użu fil-kummerċ ta’ sinjal li l-portata tiegħu ma hijiex biss lokali — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament 2017/1001) — Profitt indebitu mill-karattru distintiv jew mill-popolarità tat-trade marks preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001)”)

24

2018/C 32/33

Kawża T-123/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2017 – Tulliallan Burlington vs EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali BURLINGTON — Trade marks verbali nazzjonali preċedenti BURLINGTON u BURLINGTON ARCADE — Trade marks figurattivi tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali preċedenti BURLINGTON ARCADE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Użu fil-kummerċ ta’ sinjal li l-portata tiegħu ma hijiex biss lokali — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament 2017/1001) — Profitt indebitu mill-karattru distintiv jew mill-popolarità tat-trade marks preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001)”)

25

2018/C 32/34

Kawża T-125/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Diċembru 2017 – Léon Van Parys vs Il-Kummissjoni (“Unjoni doganali — Importazzjoni ta’ banana li toriġina mill-Ekwador — Irkupru a posteriori ta’ dazji fuq l-importazzjoni — Talba għal maħfra tad-dazji fuq l-importazzjoni — Deċiżjoni adottata wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali ta’ deċiżjoni preċedenti — Terminu raġonevoli”)

26

2018/C 32/35

Kawża T-250/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2017 – Spadafora vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ċaħda ta’ rikors tal-ewwel istanza bħala manifestament inammissibbli u bħala manifestament infondat — Talba għal annullament — Impjieg ta’ kap ta’ unità ‘Konsulenza legali’ fi ħdan l-OLAF — Proċedura ta’ selezzjoni — Bord ta’ preselezzjoni — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ristretta ta’ kandidati proposti bil-ħsieb tal-intervista finali mal-Awtorità tal-Ħatra — Imparzjalità — Talba għal kumpens — Telf ta’ opportunità — Kawża fi stat li tiġi deċiża”)

26

2018/C 32/36

Kawża T-332/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – Colgate-Palmolive vs EUIPO (360o) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea 360o — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament 2017/1001]”)

27

2018/C 32/37

Kawża T-333/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – Colgate-Palmolive vs EUIPO (360o) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva 360o — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Karattru distintiv miksub bl-użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 2017/1001)”)

28

2018/C 32/38

Kawża T-622/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2017 – sheepworld vs EUIPO (Alles wird gut) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Alles wird gut — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

28

2018/C 32/39

Kawża T-728/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2017 – Tuerck vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni nazzjonali — Apprezzament tal-kapital bejn id-data tal-applikazzjoni għal trasferiment u dik tat-trasferiment effettiv”)

29

2018/C 32/40

Kawża T-815/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2017 – For Tune vs EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea opus AETERNATUM — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti OPUS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

29

2018/C 32/41

Kawża T-893/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2017 – Xiaomi vs EUIPO – Apple (MI PAD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali MI PAD — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti IPAD — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Xebh tal-prodotti u tas-servizzi)

30

2018/C 32/42

Kawża T-562/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Novembru 2017 – Federcaccia Toscana et vs Il-Kummissjoni (“Ambjent — Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi — Speċi li jistgħu jkunu suġġetti għall-kaċċa — Kundizzjonijiet li għandhom jiġu osservati mil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali dwar il-kaċċa — Armonizzazzjoni tal-kriterji ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(4) tad-Direttiva 2009/147/KE — Perijodu magħluq għall-kaċċa fit-Toscana”)

31

2018/C 32/43

Kawża T-702/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2017 – BikeWorld vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Rappreżentanza minn avukat li ma għandux il-kwalità ta’ terz — Inammissibbiltà”)

31

2018/C 32/44

Kawża T-886/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Novembru 2017 – Nf Nails In Vogue vs EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Revoka tad-deċiżjoni kkontestata — Tmiem tal-iskop tat-tilwima — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

32

2018/C 32/45

Kawża T-91/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2017 – L vs Il-Parlament

32

2018/C 32/46

Kawża T-737/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2017 – Wattiau vs Il-Parlament

33

2018/C 32/47

Kawża T-740/17: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2017 – DEI vs Il-Kummissjoni

33

2018/C 32/48

Kawża T-746/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2017 – TrekStor vs EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Kawża T-747/17: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2017 – UPF vs Il-Kummissjoni

35

2018/C 32/50

Kawża T-751/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Novembru 2017 – Commune de Fessenheim et vs Il-Kummissjoni

36

2018/C 32/51

Kawża T-755/17: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2017 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs ECHA

37

2018/C 32/52

Kawża T-757/17: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2017 – Kerstens vs Il-Kummissjoni

38

2018/C 32/53

Kawża T-761/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Novembru 2017 – UR vs Il-Kummissjoni

39

2018/C 32/54

Kawża T-770/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2017 – Beats Electronics vs EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Kawża T-775/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2017 – Estampaciones Rubí vs Il-Kummissjoni

40

2018/C 32/56

Kawża T-778/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2017 – Autostrada Wielkopolska vs Il-Kummissjoni

41

2018/C 32/57

Kawża T-784/17: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2017 – Strabag Belgium vs Il-Parlament

43

2018/C 32/58

Kawża T-785/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2017 – Ilhan vs EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Kawża T-787/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2017 – Parfümerie Akzente vs EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Kawża T-788/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2017 – Szabados vs EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Kawża T-796/17: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2017 – Mouldpro vs EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


MT

 

Top