EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:013:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 13, 15 ta' Jannar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 13

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
15ta' Jannar 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/C 13/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 13/02

Kawża C-542/17 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2017 minn Allstate Insurance Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-5 ta’ Lulju 2017 fil-Kawża T-3/16 – Allstate Insurance Company vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

2

2018/C 13/03

Kawża C-545/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-18 ta’ Settembru 2017 – Mariusz Pawlak vs Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3

2018/C 13/04

Kawża C-547/17 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2017 minn Basic Net SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fl-20 ta’ Lulju 2017 fil-Kawża T-612/15 – Basic Net vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ tliet strixxi vertikali)

4

2018/C 13/05

Kawża C-566/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (il-Polonja) fis-26 ta’ Settembru 2017 – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach vs Szef Krajowej Administracji Skarbowej

5

2018/C 13/06

Kawża C-581/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Baden-Württemberg (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Ottubru 2017 – Martin Wächtler vs Finanzamt Konstanz

5

2018/C 13/07

Kawża C-585/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill–Verwaltungsgerichtshof (l–Awstrija) fil–5 ta’ Ottubru 2017 – Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

6

2018/C 13/08

Kawża C-605/17: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka

7

2018/C 13/09

Kawża C-609/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Työtuomioistuin (il-Finlandja) fl-24 ta’ Ottubru 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry vs Hyvinvointialan liitto ry

8

2018/C 13/10

Kawża C-610/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Työtuomioistuin (il-Finlandja) fl-24 ta’ Ottubru 2017 – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry vs Satamaoperaattorit ry

8

2018/C 13/11

Kawża C-627/15: Digriet tal-President tat-Tieni Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Ottubru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Judecătoria Câmpulung – ir-Rumanija) – Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu vs SC Banca Transilvania SA, li kienet SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung

9

2018/C 13/12

Kawża C-2/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ottubru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Stuttgart – il-Ġermanja) – Staatsanwaltschaft Stuttgart vs J. S. R.

10

2018/C 13/13

Kawża C-346/16: Digriet tal-President tas-Sitt Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta Lulju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Kehl – il-Ġermanja) – C, fil-preżenza ta’: Staatsanwaltschaft Offenburg

10

2018/C 13/14

Kawża C-19/17: Digriet tal-President tat-Tmien Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta’ Ottubru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Okręgowy we Wrocławiu – il-Polonja) – Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego vs Gmina Trzebnica

10

2018/C 13/15

Kawża C-74/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta Settembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Jonathan Heintges vs Germanwings GmbH

10

2018/C 13/16

Kawża C-196/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Settembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Hannover – il-Ġermanja) – Kathrin Meyer vs TUIfly GmbH

11

2018/C 13/17

Kawża C-276/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta Settembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Hannover – il-Ġermanja) – Michael Siegberg vs TUIfly GmbH

11

2018/C 13/18

Kawża C-400/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta’ Ottubru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Dolj – ir-Rumanija) – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/ vs SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

11

2018/C 13/19

Kawża C-418/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Ottubru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Nürnberg – il-Ġermanja) – Andreas Fabri, Elisabeth Mathes vs Sun Express Deutschland GmbH

11

 

Il-Qorti Ġenerali

2018/C 13/20

Kawża T-140/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Novembru 2017 – Aurora vs CPVO – SESVanderhave (M 02205) [“Drittijiet ta’ varjetajiet ta’ pjanti — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Varjetà ta’ pitravi għaz-zokkor M 02205 — Artikolu 20(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2100/94 — Artikolu 7 tar-Regolament Nru 2100/94 — Karattru distint tal-varjetà kandidata — Eżami tekniku — Proċedura quddiem il-Bord tal-Appell — Obbligu li jiġu evalwati b’kura u b’imparzjalità l-provi rilevanti kollha tal-każ ineżami — Setgħa ta’ riforma”]

12

2018/C 13/21

Kawża T-452/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2017 – Petrov et vs Il-Parlament (“Membru tal-Parlament Ewropew — Rifjut ta’ aċċess għall-bini tal-Parlament — Ċittadin ta’ Stat Membru — Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini etniċi — Diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità — Ammissibbiltà ta’ motiv — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-opinjonijiet politiċi — Ugwaljanza fit-trattament — Użu ħażin ta’ poter”)

12

2018/C 13/22

Kawża T-618/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2017 – Voigt vs Il-Parlament (“Membru tal-Parlament Ewropew — Rifjut li jkun disponibbli bini tal-Parlament — Ċittadini ta’ Stati terzi — Rifjut ta’ aċċess għall-bini tal-Parlament — Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini etnika — Diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità — Ammissibbiltà ta’ motiv — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-opinjonijiet politiċi”)

13

2018/C 13/23

Kawża T-403/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2017 – Stada Arzneimittel vs EUIPO – Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Immunostad — Trade mark nazzjonali preċedenti ImmunoStim — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh tat-trade marks — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Parti sinjifikattiva tal-pubbliku rilevanti — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 94 tar-Regolament 2017/1001)”]

14

2018/C 13/24

Kawża T-465/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2017 – Cotécnica vs EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea cotecnica OPTIMA — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea visán Optima PREMIUM PETFOOD — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

14

2018/C 13/25

Kawża T-558/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Novembru 2017 – von Blumenthal et vs BEI (“Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Riforma tas-sistema ta’ remunerazzjoni u ta’ progressjoni salarjali — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Ugwaljanza fit-trattament — Responsabbiltà”)

15

2018/C 13/26

Kawża T-617/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Novembru 2017 – PF vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2015 — Artikolu 43 u Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Obbligu ta’ motivazzjoni — Eżami komparattiv tal-merti — Użu tal-lingwi fil-kuntest tal-funzjonijiet eżerċitati minn amministraturi assenjati f’funzjonijiet lingwistiċi u minn amministraturi assenjati f’funzjonijiet mhux lingwistiċi — Assenzi ġġustifikati — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

16

2018/C 13/27

Kawża T-652/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Novembru 2017 – HD vs Il-Parlament (“Appell — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Allowances tal-familja — Allowance tal-edukazzjoni — Projbizzjoni tal-kumulu ta’ allowances tal-istess natura — Talba għal irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament — Protezzjoni tad-data personali — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

16

2018/C 13/28

Kawża T-771/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Novembru 2017 – Toontrack Music vs EUIPO (EZMIX) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea EZMIX — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Ugwaljanza fit-trattament u prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

17

2018/C 13/29

Kawża T-564/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Novembru 2017 – Bowles vs BĊE (“Servizz pubbliku — Persunal tal-BĊE — Remunerazzjoni — Żieda fis-salarju — Membri tal-Kumitat tal-Persunal — Eliġibbiltà — Rikors għal annullament — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għad-danni — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

17

2018/C 13/30

Kawża T-784/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2017 – Pilla vs Il-Kummissjoni u EACEA (“Rikors għal annullament u għad-danni — Miżuri provviżorji — Talba għal għajnuna legali mressqa wara l-preżentata ta’ rikors — Programm ‘Creative Europe (2014-2020)’ — Sejħa għal proposti dwar is-sostenn għal azzjoni preparatorja — Deċiżjoni li tiċħad il-kandidatura għan-nuqqas ta’ osservanza ta’ kriterju ta’ eliġibbiltà — Sussidji disponibbli biss għall-persuni ġuridiċi — Ksur tar-rekwiżiti formali — Assenza tal-imputabbiltà tal-atti lill-ECEA — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

18

2018/C 13/31

Kawża T-391/17 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2017 – Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Dritt istituzzjonali — Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej — Protezzjoni tal-minoritajiet nazzjonali u lingwistiċi u tisħiħ tad-diversità kulturali u lingwistika fl-Unjoni — Prinċipju ta’ attribuzzjoni — Talba ta’ sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Assenza ta’ urġenza”)

19

2018/C 13/32

Kawża T-618/17: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Settembru 2017 – Activa Minoristas del Popular vs BĊE u SRB

19

2018/C 13/33

Kawża T-711/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2017 – Spinoit vs Il-Kummissjoni et

20

2018/C 13/34

Kawża T-717/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2017 – Chioreanu vs ERCEA

21

2018/C 13/35

Kawża T-724/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2017 – The Vianel Group vs EUIPO – Viania Dessous (VIANEL)

21

2018/C 13/36

Kawża T-725/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2017 – Clestra Hauserman vs Il-Parlament

22

2018/C 13/37

Kawża T-726/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2017 – Commune de Fessenheim et vs Il-Kummissjoni

23

2018/C 13/38

Kawża T-730/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2017 – Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

24

2018/C 13/39

Kawża T-732/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2017 – Dreute vs Il-Parlament

25

2018/C 13/40

Kawża T-733/17: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2017 – GMPO vs Il-Kummissjoni

26

2018/C 13/41

Kawża T-736/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ottubru 2017 – Lincoln Global vs EUIPO (FLEXCUT)

27

2018/C 13/42

Kawża T-741/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ottubru 2017 – Trasys International u Axianseu Digital Solutions vs EASA

27

2018/C 13/43

Kawża T-742/17: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2017 – Kim et vs Il-Kunsill

28

2018/C 13/44

Kawża T-743/17: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2017 – Bischoff vs EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE)

29

2018/C 13/45

Kawża T-437/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Novembru 2017 – Oy Karl Fazer vs EUIPO – Kraft Foods Belgium Intellectual Property (MIGNON)

29


MT

 

Top