EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:195:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 195, 19 ta' Ġunju 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 195

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
19 ta' Ġunju 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 195/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 195/02

Kawża C-527/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Midden-Nederland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Stichting Brein vs Jack Frederik Wullems, li qed jaġixxi taħt l-isem Filmspeler (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali u industrijali — Direttiva 2001/29/KE — Armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Artikolu 3(1) — Avviż lill-pubbliku — Kunċett — Bejgħ ta’ mediaplayer — Moduli addizzjonali (add-ons) — Pubblikazzjoni ta’ xogħlijiet mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur — Aċċess għal siti tal-internet ta’ streaming — Artikolu 5(1) u (5) — Dritt ta’ riproduzzjoni — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet — Użu legali)

2

2017/C 195/03

Kawża C-564/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Tibor Farkas vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Eżami ex officio ta’ motiv ibbażat fuq il-ksur tal-liġi tal-Unjoni — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Sistema ta’ awtolikwidazzjoni — Artikolu 199(1)(g) — Applikazzjoni biss fil-każ ta’ beni immobbli — Ħlas indebitu tat-taxxa mix-xerrej ta’ oġġetti lill-bejjiegħ b’riżultat ta’ fattura mfassla b’mod żbaljat — Deċiżjoni tal-awtorità fiskali li tikkonstata dejn fiskali taħt ir-responsabbiltà tax-xerrej ta’ oġġetti u li tirrifjuta l-ħlas tat-tnaqqis mitlub minnu, kif ukoll li timponi multa fiskali fuqu)

3

2017/C 195/04

Kawża C-632/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Înalta Curte de Casație şi Justiție – ir-Rumanija) – Costin Popescu vs Guvernul României et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport — Trasport bit-triq — Liċenzja tas-sewqan — Direttiva 2006/126/KE — Artikolu 13(2) — Kunċett ta’ “dritt ta’ sewqan mogħti qabel 19 ta’ Januar 2013” — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi din id-direttiva — Obbligu li tinkiseb liċenzja tas-sewqan impost fuq il-persuni li kellhom l-awtorizzazzjoni sabiex isuqu mopeds mingħajr liċenzja qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din il-leġiżlazzjoni)

4

2017/C 195/05

Kawża C-51/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Noord-Holland – il-Pajjiżi l-Baxxi) Stryker EMEA Supply Chain Services BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Intestaturi tariffarji — Klassifikazzjoni tal-merkanzija — Viti għall-impjanti li huma intiżi sabiex jiddaħħlu fil-ġisem ta’ bniedem għat-trattament ta’ ksur tal-għadam jew għat-tqegħid ta’ protesijiet — Nomenklatura Magħquda — Intestatura 9021 — Regolament ta’ Implementazzjoni (UE) Nru 1212/2014 — Validità)

4

2017/C 195/06

Kawża C-142/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 92/43/KEE — Artikolu 6(3) — Konservazzjoni tal-habitats naturali — Bini tal-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam ta’ Moorburg (il-Ġermanja) — Żoni Natura 2000 fil-kuritur tax-xmara Elbe iktar ’il fuq mill-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ pjan jew ta’ proġett fuq sit protett)

5

2017/C 195/07

Kawża C-464/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ April 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Talba għal aċċess għal dokumenti tal-Kummissjoni — Rifjut — Rikors għal annullament — Artikolu 19 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — Rappreżentanza quddiem il-qrati tal-Unjoni — Avukat li ma għandux il-kwalità ta’ terz fir-rigward tal-appellanti — Inammissibbiltà manifesta tar-rikors — Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

6

2017/C 195/08

Kawża C-625/16 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Marzu 2017 – Anikó Pint vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jirriżultaw mill-Gvern Ungeriż dwar il-proċedura EU Pilot no 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] dwar allegat ksur mill-Ungerija tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Talba ta’ komunikazzjoni ta’ dokumenti — Assenza ta’ risposta tal-Kummissjoni Ewropea)

6

2017/C 195/09

Kawża C-555/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Salerno (l-Italja) fil-31 ta’ Ottubru 2016 – proċeduri kriminali kontra Vincenzo D’Andria u Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Kawża C-581/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Salerno (l-Italja) fis- 16 ta’ Novembru 2016 – proċeduri kriminali kontra Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Kawża C-582/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Salerno (l-Italja) fis-16 ta’ Novembru 2016 – proċeduri kriminali kontra Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Kawża C-610/16 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2016 minn Anastasia-Soultana Gaki mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-19 ta’ Settembru 2016 fil-Kawża T-112/16, Gaki vs Il-Parlament

8

2017/C 195/13

Kawża C-29/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-19 ta’ Jannar 2017 – Novartis Farma SpA vs Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Kawża C-42/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte costituzionale (l-Italja) fis-26 ta’ Jannar 2017 – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Kawża C-101/17 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2017 minn Verus Eood mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fis-7 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-82/14 – Copernicus-Trademarks vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Kawża C-141/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanja) fil-21 ta’ Marzu 2017 – José Luis Cabana Carballo vs Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) u Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Kawża C-145/17 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2017 minn Internacional de Productos Metálicos, S.A. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-25 ta’ Jannar 2017 fil-Kawża T-217/16, Internacional de productos metálicos vs Il-Kummissjoni

12

2017/C 195/18

Kawża C-154/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Litwanja) fis-27 ta’ Marzu 2017 – SIA “E LATS”

14

2017/C 195/19

Kawża C-169/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-3 ta’ April 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino vs Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

14

2017/C 195/20

Kawża C-181/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

15

2017/C 195/21

Kawża C-205/17: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

16

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 195/22

Kawża T-512/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Green Source Poland vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — FEŻR — Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 — Rifjut li jingħata kontribut finanzjarju għal proġett kbir — Impriża responsabbli mit-twettiq tal-proġett — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”]

17

2017/C 195/23

Kawża T-744/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Meta Group vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratti ta’ sussidju konklużi fil-kuntest tas-sitt programm qafas dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2002-2006) — Kuntratti ta’ sussidju konklużi fil-kuntest tal-programm qafas għall-innovazzjoni u l-kompetittività (2007-2013) — Rimbors tas-sommom imħallsa — Ammont li għad irird jitħallas mill-ammont totali tal-kontibuzzjoni finanzjarja mogħtija lir-rikorrenti — Spejjeż eliġibbli — Responsabbiltà kuntrattwali”)

17

2017/C 195/24

Kawża T-264/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta April 2017 – Gameart vs Il-Kummissjoni [“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jikkonċernaw proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Dokumenti stabbiliti minn Stat Membru — Talba għal aċċess għad-dokumenti mibgħuta lill-Istat Membru — Trasferiment tat-talba għal aċċess lill-Kummissjoni — Rifjut ta’ aċċess — Kompetenza tal-Kummissjoni — Dokument li joriġina minn istituzzjoni — Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001”]

18

2017/C 195/25

Kawża T-375/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017 – Germanwings vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna favur kumpannija tal-ajru li tuża l-ajruport ta’ Zweibrücken — Vantaġġ — Imputabbiltà lill-Istat — Obbligu ta’ motivazzjoni — Aspettattivi leġittimi — Aċċes għal dokumenti — Dokumenti relatati ma’ proċedura ta’ stħarriġ ta’ għajnuna mill-Istat — Rifjut li jingħata aċċess għad-dokumenti mitluba — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-għanijiet tal-attivitajiet ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni u ta’ awditjar”)

19

2017/C 195/26

Kawża T-403/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – JYSK vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — FEŻR — Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 — Rifjut ta’ għoti ta’ kontribut finanzjarju għal proġett kbir — Impriża responsabbli mit-twettiq tal-proġett — Nuqqas ta’ inċidenza diretta — Inammissibbiltà”]

20

2017/C 195/27

Kawża T-622/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017 – Deere vs EUIPO (EXHAUST-GARD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea EXHAUST-GARD — Raġuni relattiva għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

20

2017/C 195/28

Kawża T-681/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2017 – Environmental Manufacturing vs EUIPO – Société Elmar Wolf (Rappreżentazzjoni ta’ ras ta’ lupu) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta ras ta’ lupu — Trade mark figurattiva internazzjonali preċedenti Outils WOLF — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

21

2017/C 195/29

Kawża T-721/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017 – BASF vs EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedura għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea DINCH — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament KE Nru 207/2009 — Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009”)

21

2017/C 195/30

Kawża T-25/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Haw Par vs EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trademark tal-Unjoni Ewropea figurattiva GELENKGOLD — Trademark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti li tirrappreżenta tigra — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Awtorità ta’ res judicata — Karattru distintiv imsaħħaħ tat-trade mark preċedenti miksub permezz tal-Użu — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Dritt għal smiegħ — It-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Serje ta’ trade marks”)

22

2017/C 195/31

Kawża T-36/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2017 – Enercon vs EUIPO – Gamesa Eólica (Sfumaturi ta’ aħdar) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea li tikkonsisti fi sfumaturi ta’ aħdar — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009”]

23

2017/C 195/32

Kawża T-97/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Kasztantowicz vs EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali GEOTEK — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Regola 40(5) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Prova tal-użu ġenwin tat-trade mark — Tardività — Regola 61(2) u (3) u Regola 65(1) tar-Regolament Nru 2868/95 — Notifika tat-terminu mogħti lid-detentur permezz ta’ fax — Assenza ta’ fatti li jistgħu jikkontestaw ir-rapport ta’ trażmissjoni pprovdut mill-EUIPO — Artikolu 78 tar-Regolament Nru 207/2009 — Regola 57 tar-Regolament Nru 2868/95 — Talba għas-smiegħ ta’ xhieda — Marġni ta’ diskrezzjoni tal-EUIPO”]

23

2017/C 195/33

Kawża T-132/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2017 – PayPal vs EUIPO – Hub Culture (VENMO) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea VENMO — Mala fide — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

24

2017/C 195/34

Kawża T-200/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2017 – Gfi PSF vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Servizzi ta’ żvilupp, manutenzjoni, evoluzzjoni u għajnuna għas-siti tal-Internet — Ċaħda ta’ offerta ta’ offerent — Offerta rċevuta diġà miftuħa — Artikolu 111(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju”)

24

2017/C 195/35

Kawża T-224/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 5 ta’ Mejju 2017 – Messe Friedrichshafen vs EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Out Door — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti OUTDOOR PRO — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009”]

25

2017/C 195/36

Kawża T-446/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017– CC vs Il-Parlament (“Appell — Servizz pubbliku — Reklutaġġ — Avviż ta’ kompetizzjoni — Kompetizzjoni ġenerali — Żbalji fil-ġestjoni tal-lista tal-kandidati li għaddew — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Produzzjoni ta’ provi ġodda — Dannu materjali — Ugwaljanza fit-trattament — Żnaturament tal-fatti — Telf ta’ opportunità”)

26

2017/C 195/37

Kawża T-569/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ April 2017 – OU vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Proċeduri dixxiplinari — Sospensjoni — Somma miżmuma fir-rigward tar-remunerazzjoni — Twiddiba — Rimbors — Artikolu 24(4) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal”)

26

2017/C 195/38

Kawża T-580/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2017 – Azoulay et vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Membri tal-persunal temporanju — Remunerazzjoni — Allowances tal-familja — Allowance tal-edukazzjoni — Rifjut ta’ rimbors tal-ispejjeż skolastiċi — Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Aspettattivi leġittimi — Ugwaljanza fit-trattament — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

27

2017/C 195/39

Kawża T-588/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2017 – HN vs Il-Kummissjoni [“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regoli ġodda dwar il-karriera u l-promozzjoni lejn il-gradi AD 13 u AD 14 — Uffiċjali fil-grad AD 12 — Eżerċizzju ta’ responsabbiltajiet partikolari — Artikolu 30(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Proċedura ta’ promozzjoni 2014 — Talba għal klassifikazzjoni f’pożizzjoni tat-tip ‘konsulent jew ekwivalenti’ — Assenza ta’ tweġiba mill-Awtorità tal-Ħatra — Proċedura ta’ promozzjoni 2015 — Applikazzjoni ġdida għal klassifikazzjoni f’pożizzjoni tat-tip ‘konsulent jew ekwivalenti’ jew ‘kap tal-unità jew ekwivalenti’ — Ċaħda mill-Awtorità tal-Ħatra — Natura konfermattiva tar-rifjut ta’ klassifikazzjoni f’pożizzjoni tat-tip ‘konsulent jew ekwivalenti’ — Rekwiżiti marbuta mal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà”]

28

2017/C 195/40

Kawża T-381/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2017 – Düll vs EUIPO – Cognitect (DaToMo) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ annullament — Irtirar tal-applikazzjoni għal revoka — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

28

2017/C 195/41

Kawża T-123/17 R: Digriet tal-Viċi President tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte vs ACER (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Enerġija — Deċiżjoni tal-ACER li tiċħad talba għal intervent fil-Każ A-001-2017(konsolidat) — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

29

2017/C 195/42

Kawża T-158/17 R: Digriet tal-Viċi President tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ April 2017 – Post Telecom vs BEI (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni permezz ta’ netwerk metropolitan għall-bini u għall-uffiċċji tal-Grupp tal-BEI fil-Lussemburgu — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

30

2017/C 195/43

Kawża T-159/17: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Marzu 2017 – Claro Sol Cleaning vs EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Kawża T-202/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Marzu 2017 – Calhau Correia de Paiva vs Il-Kummissjoni

31

2017/C 195/45

Kawża T-203/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2017 – GY vs Il-Kummissjoni

32

2017/C 195/46

Kawża T-206/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2017 – Argus Security Projects vs Il-Kummissjoni u EUBAM

33

2017/C 195/47

Kawża T-216/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2017 – Mabrouk vs Il-Kunsill

34

2017/C 195/48

Kawża T-222/17: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2017 – Recylex et vs Il-Kummissjoni

34

2017/C 195/49

Kawża T-228/17: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry vs Il-Kummissjoni

35

2017/C 195/50

Kawża T-229/17: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2017 – Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

37

2017/C 195/51

Kawża T-234/17: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2017 – Siberian Vodka vs EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Kawża T-235/17: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2017 – Dometic Sweden vs EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Kawża T-238/17: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2017 – Gugler vs EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Kawża T-239/17: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2017 – Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

40

2017/C 195/55

Kawża T-241/17: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2017 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni

41

2017/C 195/56

Kawża T-246/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik vs EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Kawża T-247/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ April 2017 – Azarov vs Il-Kunsill

43

2017/C 195/58

Kawża T-250/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2017 – avanti vs EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Kawża T-251/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2017 – Robert Bosch vs EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Kawża T-252/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2017 – Robert Bosch vs EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Kawża T-253/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2017 –Der Grüne Punkt vs EUIPO – Halston Properties (Rappreżentazzjoni ta’ ċirku b’żewġ vleġeġ)

45


 

Rettifika

2017/C 195/62

Rettifika għall-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali dwar il-Kawża T-232/16 P ( ĠU C 63, 27.2.2017 )

47


MT

 

Top