EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 168, 29 ta' Mejju 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 168

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
29 ta' Mejju 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 168/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 168/02

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Marzu 2017 dwar il-jiem ta’ vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji

2

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 168/03

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ April 2017 dwar il-vaganzi ġudizzjarji

4


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 168/04

Kawża C-598/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ April 2017 – L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea vs Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(4) — Artikolu 65(1) u (2) — Trade mark verbali LAGUIOLE — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità bbażata fuq dritt preċedenti, miksub bis-saħħa tad-dritt nazzjonali — Applikazzjoni tad-dritt nazzjonali mill-EUIPO — Rwol tal-qorti tal-Unjoni)

5

2017/C 168/05

Kawża C-217/15 u C-350/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ April 2017 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 2 u 273 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi sanzjoni amministrattiva u sanzjoni kriminali għall-istess fatti, relatati mal-ommissjoni tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 50 — Prinċipju ta’ ne bis in idem — Identità tal-persuna mħarrka jew issanzjonata — Assenza)

5

2017/C 168/06

Kawża C-298/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwanja) – UAB “Borta” vs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Rinvinju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/17/KE — Kuntratt li ma jilħaqx il-limitu previst minn din id-direttiva — Artikoli 49 u 56 TFUE — Limitazzjoni fl-użu tas-subkuntrattar — Preżentazzjoni ta’ offerta konġunta — Kapaċitajiet professjonali tal-offerenti — Emendi tal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt)

6

2017/C 168/07

Kawża C-336/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-6 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbetsdomstolen – l-Iżvezja) – Unionen vs Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2001/23/KE — Artikolu 3 — Żamma tad-drittijiet tal-ħaddiema f’każ ta’ trasferiment ta’ impriżi — Ftehimiet kollettivi applikabbli għaċ-ċessjonarja u għaċ-ċedenti — Terminu ta’ preavviż supplementari mogħti lill-ħaddiema mkeċċija — Teħid inkunsiderazzjoni tas-servizz imwettaq maċ-ċedenti

7

2017/C 168/08

Kawża C-337/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-4 ta’ April 2017 – L-Ombudsman Ewropew vs Claire Staelen (Appell — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea — Trattament mill-Ombudsman Ewropew ta’ lment dwar il-ġestjoni ta’ lista ta’ kandidati xierqa li tirriżulta minn kompetizzjoni ġenerali — Ksur tal-obbligu ta’ diliġenza — Kunċett ta’ “ksur suffiċjentement serju” ta’ regola tad-dritt tal-Unjoni — Dannu morali — Telf ta’ fiduċja fl-uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew)

8

2017/C 168/09

Kawżi Magħquda C-376/15 P u C-377/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tal-5 ta’ April 2017 – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Appell — Dumping — Regolament ta’ Implementazzjoni (UE) Nru 924/2012 — Importazzjoni ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina — Regolament (KE) Nru 1225/2009 — Artikolu 2(10) u (11) — Esklużjoni ta’ ċerti tranżazzjonijiet tal-esportazzjoni għall-finijiet tal-kalkolu tal-marġni ta’ dumping — Paragun xieraq bejn il-prezz tal-esportazzjoni u l-valur normali fil-każ ta’ importazzjonijiet minn pajjiż li ma għandux ekonomija tas-suq)

8

2017/C 168/10

Kawża C-391/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – Spanja) – Marina del Mediterráneo SL et vs Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Proċeduri ta’ reviżjoni — Direttiva 89/665/KEE — Artikolu 1(1) — Artikolu 2(1) — Deċiżjoni tal-awtorità kontraenti rigward l-ammissjoni ta’ operatur ekonomiku sabiex jagħmel offerta — Deċiżjoni li ma tistax tiġi kkontestata skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli)

9

2017/C 168/11

Kawżi magħquda C-435/15 u C-666/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-22 ta’ Marzu 2017 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg – il-Ġermanja, Rechtbank Noord-Holland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – GROFA GmbH vs Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA vs Inspecteur van de Belastingdienst vs Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Intestaturi tariffarji — Klassifikazzjoni tal-merkanzija — Vidjowkameras — Nomenklatura Magħquda — Subintestaturi 8525 80 30, 8525 80 91 u 8525 80 99 tan-Nomenklatura Magħquda — Noti ta’ spjegazzjoni — Interpretazzjoni — Regolamenti ta’ Implementazzjoni (UE) Nru 1249/2011 u (UE) Nru 876/2014 — Interpretazzjoni — Validità)

10

2017/C 168/12

Kawża C-488/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 2008/50/KE — Kwalità tal-arja ċirkostanti — Artikolu 13(1) — Anness XI — Valuri limitu ta’ kuljum u annwali applikabbli għall-konċentrazzjonijiet ta’ PM10 — Qbiż sistematiku u persistenti tal-valuri limitu — Artikolu 22 — Posponiment tat-termini stabbiliti sabiex jintlaħqu ċerti valuri limitu — Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni — Artikolu 23(1) — Pjanijiet relatati mal-kwalità tal-arja — Perijodu ta’ qbiż “l-iqsar possibbli” — Miżuri adegwati — Elementi ta’ evalwazzjoni)

11

2017/C 168/13

Kawżi Magħquda C-497/15 u C-498/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-22 ta’ Marzu 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15) vs Budapest Rendőrfőkapitánya Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Trasport bit-triq — Dispożizzjonijiet fiskali — Direttiva 1999/62/KE — Ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi — Pedaġġ — Obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi — Multa b’rata fissa — Proporzjonalità

12

2017/C 168/14

Kawża C-544/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-4 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Berlin – il-Ġermanja) – Sahar Fahimian vs Bundesrepublik Deutschland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Direttiva 2004/114/KE — Artikolu 6(1)(d) — Kundizzjonijiet ta’ ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi — Rifjut ta’ ammissjoni — Kunċett ta’ “theddida għas-sigurtà pubblika” — Marġni ta’ diskrezzjoni)

12

2017/C 168/15

Kawża C-638/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší správní soud – Ir-Republika Ċeka) – Eko-Tabak s.r.o. vs Generální ředitelství cel (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2011/64/UE — Artikolu 2(1)(c) — Artikolu 5(1)(a) — Kunċetti ta’ “tabakk għat-tipjip”, ta’ “tabakk li ġie mqatta’ jew maqsum” u ta’ “ipproċessar industrijali”)

13

2017/C 168/16

Kawża C-665/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-22 ta’ Marzu 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Trasport — Liċenzja tas-sewqan — Network ta’ liċenzji tas-sewqan tal-Unjoni Ewropea — Użu u rabta man-network tal-Unjoni)

14

2017/C 168/17

Kawża C-668/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret – id-Danimarka) – Jyske Finans A/S vs Ligebehandlingsnævnet, li qiegħed jaġixxi għal Ismar Huskic (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ugwaljanza fit-trattament bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etnika — Direttiva 2000/43/KE — Artikolu 2(2)(a) u (b) — Stabbiliment ta’ kreditu li jitlob prova addizzjonali ta’ identità, fil-forma ta’ kopja ta’ passaport jew ta’ permess ta’ residenza, lill-persuni li jitolbu self għax-xiri ta’ karozza u li identifikaw ruħhom permezz tal-liċenzja tas-sewqan tagħhom li tindika pajjiż tat-twelid li ma huwiex Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew tal-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Ħieles)

14

2017/C 168/18

Kawża C-58/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-6 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Titjib tas-sigurtà fil-portijiet — Direttiva 2005/65/KE — Artikolu 2(3) u Artikoli 6, 7 u 9 — Ksur — Assenza ta’ evalwazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet — Konfini tal-portijiet, pjan tas-sigurtà tal-portijiet u uffiċjal tas-sigurtà tal-portijiet — Assenza ta’ definizzjoni)

15

2017/C 168/19

Kawżi Magħquda C-124/16, C-188/16 u C-213/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Marzu 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht München, Landgericht München I – il-Ġermanja) – proċeduri kriminali kontra Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Direttiva 2012/13/UE — Dritt għall-informazzjoni fil-kuntest ta’ proċeduri kriminali — Dritt għal informazzjoni dwar l-akkuża — Tifsira ta’ digriet kriminali — Modalitajiet — Nomina obbligatorja ta’ mandatarju — Persuna akkużata li ma hijiex residenti u li ma tgħix f’post fiss — Terminu ta’ oppożizzjoni li jibda jiddekorri mill-mument tan-notifika lill-mandatarju)

15

2017/C 168/20

Kawża C-153/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-6 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ħażna mhux xierqa ta’ kwantità kbira ta’ tyres użati — Skart li ma jirrispettax ir-rekwiżiti ffissati mid-Direttivi 2008/98/KE u 1999/31/KE — Perikolu persistenti u kontinwu għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem)

16

2017/C 168/21

Kawża C-83/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-2 ta’ Marzu 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad) – il-Bulgarija – “Heta Asset Resolution Bulgaria” OOD vs Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) u l-Artikolu 99 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kodiċi Doganali — Dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni a posteriori — Kunċett ta’ “prova suffiċjenti” — Evalwazzjoni tan-natura suffiċjenti ta’ dokumenti ta’ sostenn)

17

2017/C 168/22

Kawża C-232/16 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Marzu 2017 – Simet SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Għajnuna mill-Istat — Settur tat-trasport — Servizzi ta’ trasport interreġjonali b’kowċ — Regolament (KEE) Nru 1191/69 — Dritt għal kumpens fir-rigward tal-piżijiet finanzjarji li jirriżultaw mill-eżekuzzjoni ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku — Deċiżjoni ġudizzjarja nazzjonali — Għajnuna inkompatibbli mas-suq intern)

17

2017/C 168/23

Kawża C-497/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Marzu 2017 (talba għal deċizjoni preliminari tan-Nejvyšší soud České republiky – ir-Repubblika Ċeka) – proċeduri kriminali kontra Juraj Sokáč (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Prekursuri tad-droga — Regolament (KE) Nru 273/2004 — Artikolu 2(a) — Kunċett ta’ “sustanza skedata” — Esklużjoni tal-prodotti mediċinali — Direttiva 2001/83/KE — Artikolu 1(2) — Kunċett ta “prodott mediċinali” — Prodott mediċinali li fih l-efedrina jew il-psewdoefedrina — Regolament (KE) Nru 111/2005 — Artikolu 2(a) — Kunċett ta’ “sustanza skedata” — Anness — Inklużjoni tal-prodotti mediċinali li fihom l-efedrina jew il-psewdoefedrina — Assenza ta’ effett fuq il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 273/2004)

18

2017/C 168/24

Kawża C-515/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-15 ta’ Marzu 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Versailles – Franza) – Enedis, SA vs Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Artikoli 107 u 108 TFUE — Għajnuna mill-Istat — Kunċett ta’ “intervent mill-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat” — Elettriku minn enerġija solari — Obbligu ta’ xiri bi prezz ogħla mill-prezz tas-suq — Kumpens sħiħ — Assenza ta’ komunikazzjoni minn qabel)

19

2017/C 168/25

Kawża C-14/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-11 ta’ Jannar 2017 – VAR Srl vs Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Kawża C-83/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fil-15 ta’ Frar 2017 – KP, irrappreżentata minn ommha vs LO

20

2017/C 168/27

Kawża C-99/17 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2017 minn Infineon Technologies AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-15 ta’ Diċembru 2016 fil-Kawża T-758/14, Infineon Technologies AG vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2017/C 168/28

Kawża C-100/17 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2017 minn Gul Ahmed Textile Mills Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-15 ta’ Diċembru 2016 fil-Kawża T-199/04 RENV: Gul Ahmed Textile Mills Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

21

2017/C 168/29

Kawża C-104/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Pitești (ir-Rumanija) fis-27 ta’ Frar 2017 – SC Cali Esprou SRL vs Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Kawża C-113/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd Slovenskej republiky QJ (is-Slovakkja) fis-16 ta’ Marzu 2017 – QJ vs Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Kawża C-120/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Satversmes tiesa (il-Latvja) fis-7 ta’ Marzu 2017 – Administratīvā rajona tiesa vs Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Kawża C-131/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação do Porto (il-Portugall) fit-13 ta’ Marzu 2017 – Hélder José Cunha Martins vs Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Kawża C-136/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fil-15 ta’ Marzu 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D. vs Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Kawża C-156/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-27 ta’ Marzu 2017 – Köln-Aktienfonds Deka vs Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Kawża C-157/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-27 ta’ Marzu 2017 – X vs Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Kawża C-172/17 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ April 2017 minn ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-25 ta’ Jannar 2017 fil-Kawża T-768/14, ANKO vs Il-Kummissjoni Ewropea

27

2017/C 168/37

Kawża C-173/17 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ April 2017 minn ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-25 ta’ Jannar 2017 fil-Kawża T-771/14, ANKO vs Il-Kummissjoni Ewropea

28

2017/C 168/38

Kawża C-184/17 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ April 2017 minn International Management Group (IMG) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-2 ta’ Frar 2017 fil-Kawża T-381/15, IMG vs Il-Kummissjoni

29

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 168/39

Kawża T-201/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Marzu 2017 – Printeos vs Il-Kummissjoni

30

2017/C 168/40

Kawża T-207/17: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2017 – Senetic vs EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Kawża T-208/17: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2017 – Senetic vs EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Kawża T-209/17: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ April 2017 – ZGS vs EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Kawża T-213/17: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2017 – Romantik Hotels & Restaurants vs EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Kawża T-215/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2017 – Pear Technologies vs EUIPO – Apple (PEAR)

33


MT

 

Top