EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 112, 10 ta' April 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 112

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
10 ta' April 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 112/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 112/02

Kawża C-555/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no6 de Murcia – Spanja) – IOS Finance EFC SA vs Servicio Murciano de Salud (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ġlieda kontra l-ħlas tardiv fit-tranżazzjonijiet kummerċjali — Direttiva 2011/7/UE — Tranżazzjonijiet kummerċjali bejn impriżi privati u awtoritajiet pubbliċi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkundizzjona l-irkupru immedjat tal-ammont prinċipali ta’ dejn għar-rinunzja tal-interessi moratorji u għall-kumpens għall-ispejjeż ta’ rkupru)

2

2017/C 112/03

Kawża C-577/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 – Brandconcern BV vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 51(2) — Trade mark verbali LAMBRETTA — Użu ġenwin tat-trade mark — Talba għal revoka — Dikjarazzjoni parzjali ta’ revoka — Komunikazzjoni Nru 2/12 tal-President tal-EUIPO — Limitazzjoni ratione temporis ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja)

3

2017/C 112/04

Opinjoni 3/15: Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-14 ta’ Frar 2017 – Il-Kummisjoni Ewropea (Opinjoni mogħtija skont l-Artikolu 218(11) TFUE — Trattat ta’ Marrakexx biex jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet Pubblikati għal Persuni Għomja, b’Diżabbiltà fil-Vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex Jaqraw Materjal Stampat — Artikolu 3 TFUE — Kompetenza esterna esklużiva tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 207 TFUE — Politika kummerċjali komuni — Aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali — Ftehim internazzjonali li jista’ jolqot xi regoli komuni jew ibiddel il-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom — Direttiva 2001/29/KE — Artikolu 5(3)(b) u (4) — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet favur persuni b’diżabbiltà)

3

2017/C 112/05

Kawża C-90/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tax-xema’ tal-paraffin u suq Ġermaniż tax-xema’ ratba — Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-swieq — Prova tal-ksur — Ġurisdizzjoni sħiħa — Żnaturament tal-provi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Artikolu 23(2) — Kalkolu tal-ammont tal-multa — Prinċipju ta’ legalità — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Prinċipju ta’ proporzjonalità)

4

2017/C 112/06

Kawża C-94/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 – Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Akkordji — Suq Ewropew tax-xema’ tal-paraffin u suq Ġermaniż tax-xema’ ratba — Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-swieq — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prova tal-ksur — Żnaturament tal-provi)

4

2017/C 112/07

Kawża C-95/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 – H&R ChemPharm GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tax-xama’ tal-paraffin u suq Ġermaniż tax-xama’ ratba — Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-swieq — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prova tal-ksur — Żnaturament tal-provi — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Artikolu 23(3) — Kalkolu tal-ammont tal-multa — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Prinċipju ta’ proporzjonalità)

5

2017/C 112/08

Kawża C-219/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Elisabeth Schmitt vs TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Politika industrijali — Direttiva 93/42/KEE — Verifika fuq il-konformità ta’ mezzi mediċi — Korp innotifikat maħtur mill-manifattur — Obbligi ta’ dan il-korp — Proteżijiet tas-sider difettużi — Manifattura bl-użu ta’ silikon — Responsabbiltà tal-korp innotifikat)

5

2017/C 112/09

Kawża C-317/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’Awla) tal-15 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – X vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital — Artikolu 64 TFUE — Moviment tal-kapital lejn jew minn pajjiżi terzi li jinvolvi l-provvista ta’ servizzi finanzjarji — Assi finanzjarji miżmuma f’kont bankarju Svizzeru — Avviż ta’ stima addizzjonali — Terminu għall-ħruġ ta’ stima addizzjonali — Estensjoni tat-terminu għall-ħruġ ta’ stima addizzjonali fil-każ ta’ assi miżmuma barra mill-Istat Membru ta’ residenza)

6

2017/C 112/10

Kawża C-499/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vilniaus miesto apylinkės teismas – il-Litwanja) – W, V vs X Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni fil-qasam tar-responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikoli 8 sa 15 — Ġurisdizzjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment — Regolament (KE) Nru 4/2009 — Artikolu 3(d) — Deċiżjonijiet opposti mogħtija mill-qrati ta’ Stati Membri differenti — Wild li abitwalment jirrisjedi fl-Istat Membru ta’ residenza ta’ ommu — Ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru ta’ residenza tal-missier sabiex tiġi rriformata deċiżjoni li saret res judicata li adottaw preċedentement fir-rigward tar-residenza tal-wild, l-obbligi ta’ manteniment u l-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess — Assenza

7

2017/C 112/11

Kawża C-503/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Secretario de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer – Spanja) – Ramón Margarit Panicello vs Pilar Hernández Martínez Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 267 TFUE — Reġistratur — Kunċett ta’ qorti jew tribunal nazzjonali — Ġurisdizzjoni obbligatorja — Eżerċizzju ta’ funzjonijiet ġudizzjarji — Indipendenza — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja

8

2017/C 112/12

Kawża C-507/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van Koophandel te Gent- il-Belġju) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd vs Petersime NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Aġenti kummerċjali indipendenti — Direttiva 86/653/KEE — Koordinazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri — Liġi ta’ traspożizzjoni Belġjana — Kuntratt ta’ aġenzija kummerċjali — Prinċipal stabbilit fil-Belġju u aġent stabbilit fit-Turkija — Klawżola ta’ għażla tad-dritt Belġjan — Liġi inapplikabbli — Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Kompatibbiltà)

8

2017/C 112/13

Kawża C-592/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – ir-Renju Unit) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs vs British Film Institute (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Artikolu 13A(1)(n) — Eżenzjonijiet ta’ ċertu provvisti ta’ servizzi kulturali — Assenza ta’ effett dirett — Determinazzjoni tal-provvisti ta’ servizzi kulturali eżentati — Setgħa diskrezzjonali tal-Istati Membri)

9

2017/C 112/14

Kawża C-641/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Handelsgericht Wien – l-Awstrija) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH vs Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali — Direttiva 2006/115/KE — Artikolu 8(3) — Dritt esklużiv tal-organizzazzjonijiet tax-xandir — Komunikazzjoni lill-pubbliku — Postijiet aċċessibbli għall-pubbliku fuq ħlas ta’ miżata għad-dħul — Komunikazzjoni tax-xandiriet permezz ta’ settijiet tat-televiżjoni installati fil-kmamar ta’ lukanda)

10

2017/C 112/15

Kawża C-145/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Gerechtshof Amsterdam – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Aramex Nederland BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 2658/87 — Unjoni doganali u tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Validità — Regolament (UE) Nru 301/2012 — Intestaturi 8703 u 8711 — Vettura bi tliet roti msejħa “Spyder”)

10

2017/C 112/16

Kawża C-578/16 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče Republike Slovenije –is-Slovenja) – C. K., H. F., A. S. vs Republika Slovenija (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Fruntieri, ażil u immigrazzjoni — Sistema ta’ Dublin — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Trattamenti inumani jew degradanti — Trasferiment ta’ applikant għall-ażil marid b’mod gravi lejn l-Istat responsabbli mill-eżami tal-applikazzjoni tiegħu — Assenza ta’ raġunijiet serji sabiex jitwemmen li jeżistu difetti sistemiċi kkonfermati f’dan l-Istat Membru — Obbligi imposti fuq l-Istat Membru li għandu jipproċedi bit-trasferiment)

11

2017/C 112/17

Kawża C-28/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-12 ta’ Jannar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kúria – L-Ungerija)– Magyar Villamos Művek Zrt. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 2, 9, 26, 167, 168 u 173 — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Persuna taxxabbli li twettaq kemm attivitajiet ekonomiċi kif ukoll attivitajiet mhux ekonomiċi — Kumpannija holding li tipprovdi servizzi mingħajr ħlas lis-sussidjarji tagħha)

12

2017/C 112/18

Kawża C-280/16 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Jannar 2017 – Amrita Soc. coop. arl et vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Protezzjoni sanitarja tal-pjanti — Direttiva 2000/29/KE — Protezzjoni kontra l-introduzzjoni u t-tixrid ġewwa l-Unjoni Ewropea ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għal prodotti tal-pjanti — Deċiżjoni ta’ Implementazzjoni (UE) 2015/789 — Miżuri intiżi li jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid fl-Unjoni tax-Xylella fastidiosa (Wells et Raju) — Rikors għal annullament — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE — Att regolatorju — Miżuri ta’ implementazzjoni — Persuna kkonċernata individwalment)

13

2017/C 112/19

Kawża C-137/16 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Marzu 2017 minn Juozas Edvardas Petraitis mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-18 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-460/15, Petraitis vs Il-Kummissjoni

13

2017/C 112/20

Kawża C-501/16: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2016 minn Monster Energy Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fl-14 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-429/15: Monster Energy vs EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)

14

2017/C 112/21

Kawża C-502/16 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2016 minn Monster Energy Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fl-14 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-567/15: Monster Energy vs EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (RAPPREŻENTAZZJONI TA’ KAXXA SEWDA B’ERBA’ LINJI BOJOD)

14

2017/C 112/22

Kawża C-625/16 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2016 minn Anikó Pint kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) mogħti fl-14 ta’ Novembru 2016 fil-Kawża T-660/16, Anikó Pint vs Il-Kummissjoni Ewropea

14

2017/C 112/23

Kawża C-665/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fit-22 ta’ Diċembru 2016 – Ministru tal-Finanzi vs Komun ta’ Wrócław

15

2017/C 112/24

Kawża C-1/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte di Appello di Torino (l-Italja) fit-2 ta’ Jannar 2017 – Petronas Lubricants Italy SpA vs Livio Guida

15

2017/C 112/25

Kawża C-3/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-3 ta’ Jannar 2017 – Sporting Odds Limited vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Kawża C-11/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Jannar 2017 – Thomas Hübner vs LVM Lebensversicherungs AG

18

2017/C 112/27

Kawża C-20/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kammergericht Berlin (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Jannar 2017 – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Kawża C-21/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší soud České republiky (ir-Repubblika Ċeka) fit-18 ta’ Jannar 2017 – Catlin Europe SE vs O. K. Trans Praha spol. s r. o.

19

2017/C 112/29

Kawża C-24/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-18 ta’ Jannar 2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

20

2017/C 112/30

Kawża C-31/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-23 ta’ Jannar 2017 – Sucrerie de Toury SA vs Ministre de l’économie et des finances

21

2017/C 112/31

Kawża C-39/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fil-25 ta’ Jannar 2017 – Lubrizol France SAS vs Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Kawża C-40/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Jannar 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG vs Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

Kawża C-47/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-1 ta’ Frar 2017 – X vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Kawża C-48/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-3 ta’ Frar 2017 – X vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Kawża C-49/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fl-1 ta’ Frar 2017 – Koppers Denmark ApS vs Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Kawża C-56/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fit-3 ta’ Jannar 2017 – Bahtiar Fathi vs/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

Kawża C-59/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-3 ta’ Frar 2017 – SCI Château du Grand Bois vs Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Kawża C-64/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação do Porto (il-Portugall) fis-7 ta’ Frar 2017 – Saey Home & Garden NV/SA vs Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

28

2017/C 112/39

Kawża C-67/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rayonen sad Varna (il-Bulgarija) fis-7 ta’ Frar 2017 – Todor Iliev vs Blagovesta Ilieva

30

2017/C 112/40

Kawża C-88/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (qorti suprema) (il-Finlandja) fis-17 ta’ Frar 2017 – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy vs Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Kawża C-349/15: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Jannar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Castellón – Spanja) – Banco Popular Español SA vs Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

Kawża C-381/15: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Jannar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Zamora – Spanja) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez vs Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Kawża C-34/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Jannar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Spanja) – Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García vs Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Kawża C-352/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Jannar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Navarra – Spanja) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor vs Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 112/45

Kawża T-40/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Frar 2017 – ASPLA u Armando Álvarez vs L-Unjoni Ewropea (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Speċifikazzjoni tar-rikors — Preskrizzjoni — Ammissibbiltà — Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Terminu raġonevoli għall-prolazzjoni ta’ sentenza — Danni materjali — Interessi fuq l-ammont tal-multa mhux imħallas — Spejjeż ta’ garanzija bankarja — Rabta kawżali”)

33

2017/C 112/46

Kawża T-369/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Frar 2017 – Hernández Zamora vs EUIPO – Rosen Tantau (Paloma) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Paloma — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea Paloma — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

34

2017/C 112/47

Kawża T-441/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Frar 2017 – European Dynamics Luxembourg et vs AEM (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt-qafas multiplu f’kaskata EMA/2012/10/ICT — Provvista ta’ servizzi esterni fil-qasam tal-applikazzjonijiet tas-softwer — Talba għal provvista ta’ servizzi indirizzata lir-rikorrenti — Ċaħda tal-kandidati proposti mir-rikorrenti — Proporzjonalità — Klassifikazzjoni mill-ġdid parzjali tar-rikors — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

34

2017/C 112/48

Kawża T-596/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Frar 2017 – Batmore Capital vs EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva POCKETBOOK — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti POCKET — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

35

2017/C 112/49

Kawża T-142/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Frar 2017 – Dröge et vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — Dikjarazzjoni ta’ intenzjoni u żewġ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-modalitajiet ta’ aċċess għad-dokumenti dwar in-negozjati tal-partenarjat transatlantiku ta’ kummerċ u ta’ investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti (TTIP) — Dritt ta’ aċċess tal-kollaboraturi tal-membri tal-parlamenti nazzjonali għal ċerti dokumenti kunfidenzjali tan-negozjati tat-TTIP — Atti li ma jistgħux jiġu kkontestati — Inammissibbiltà”]

36

2017/C 112/50

Kawża T-153/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Frar 2017 – Acerga vs Il-Kunsill (“Rikors għal annullament — Sajd — Konservazzjoni tar-riżorsi tal-ħut — Opportunitajiet ta’ sajd ta’ ċerti stokkijiet u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni — Assoċjazzjoni — Nuqqas ta’ interess individwali — Att li jinkludi miżuri ta’ eżekuzzjoni — Inammissibbiltà”)

36

2017/C 112/51

Kawża T-593/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2017 – Stips vs Il-Kummissjoni (“Rikors għad-danni — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Assenza ta’ talba fis-sens tal-Artikolu 90(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Inammissibbiltà manifesta”)

37

2017/C 112/52

Kawża T-598/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Frar 2017 – Pipiliagkas vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Assenjazzjoni — Trasferiment fl-interess tas-servizz — Assenjazzjoni mill-ġdid tar-rikorrent — Eżekuzzjoni ta’ sentenza — Proċedura prekontenzjuża — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà”)

38

2017/C 112/53

Kawża T-645/16 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Frar 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank vs BUR (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni — Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni — Kontribuzzjonijiet ex ante — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

38

2017/C 112/54

Kawża T-55/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Jannar 2017 – Healy vs Il-Kummissjoni

39

2017/C 112/55

Kawża T-56/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2017 – PO et vs SEAE

39

2017/C 112/56

Kawża T-71/17: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2017 – France.com vs EUIPO – France (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Kawża T-73/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Frar 2017 – RS vs Il-Kummissjoni

41

2017/C 112/58

Kawża T-79/17: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2017 – Schoonjans vs Il-Kummissjoni

42

2017/C 112/59

Kawża T-80/17: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2017 – Steiniger vs EUIPO – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Kawża T-89/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Frar 2017 – Erwin Müller vs EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Kawża T-94/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Frar 2017 – ACTC vs EUIPO – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Kawża T-95/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Frar 2017 – King.com vs EUIPO – TeamLava (Skrin ta’ wiri u ikoni)

45

2017/C 112/63

Kawża T-96/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Frar 2017 – King.com vs EUIPO – (TeamLava (Animated icons)

45

2017/C 112/64

Kawża T-97/17: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2017 – Franmax vs EUIPO – R. Seelig & Hille (her- bea)

46

2017/C 112/65

Kawża T-105/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2017 – HSBC Holdings et vs Il-Kummissjoni

46

2017/C 112/66

Kawża T-106/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2017 – JPMorgan Chase et vs Il-Kummissjoni

47

2017/C 112/67

Kawża T-125/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2017 – BASF Grenzach vs ECHA

48

2017/C 112/68

Kawża T-267/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta Frar 2017 – Tarmac Trading vs Il-Kummissjoni

50

2017/C 112/69

Kawża T-349/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Frar 2017 – Bank Saderat Iran vs Il-Kunsill

50

2017/C 112/70

Kawża T-596/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Frar 2017 – HP vs Il-Kummissjoni u eu-LISA

50

2017/C 112/71

Kawża T-635/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Frar 2017 – IPA vs Il-Kummissjoni

51

2017/C 112/72

Kawża T-908/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2017 – Starbucks (HK) vs EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

51


MT

 

Top