Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:095:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 95, 27 ta' Marzu 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 95

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
27 ta' Marzu 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 95/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 95/02

Kawża C-342/16 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2016 minn AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-19 ta’ April 2016 fil-Kawża T-326/14 – Novomatic vs EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Kawża C-371/16 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2016 minn L’Oréal SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-28 ta’ April 2016 fil-Kawża T-144/15, L’Oréal vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Kawża C-401/16 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2016 minn Market Watch Franchise & Consulting Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-13 ta’ Mejju 2016 fil-Kawża T-62/15 – Market Watch vs EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Kawża C-402/16 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2016 minn Market Watch Franchise & Consulting Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-13 ta’ Mejju 2016 fil-Kawża T-312/15 – Market Watch vs EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Kawża C-410/16 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2016 minn Syndial SpA – Attività Diversificate mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-25 ta’ Mejju 2016 fil-Kawża T-581/15, Syndial vs Il-Kummissjoni

3

2017/C 95/07

Kawża C-440/16 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2016 minn Staywell Hospitality Group Pty Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-2 ta’ Ġunju 2016 fil-Kawżi magħquda T-510/14 u T-536/14 – STAYWELL HOSPITALITY GROUP AND SHERATON INTERNATIONAL IP v EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Kawża C-469/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2016 – Mauro Infante vs Ir-Repubblika Taljana

4

2017/C 95/09

Kawża C-485/16 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2016 minn Universal Protein Supplements Corp. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ Ġunju 2016 fil-Kawżi T-727/14 u T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS vs EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Kawża C-628/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzgericht (l-Awstrija) fil-5 ta’ Diċembru 2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Kawża C-8/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal de Justiça (il-Portugall) fid-9 ta’ Jannar 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA vs Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Kawża C-13/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-12 ta’ Jannar 2017 – Fédération des entreprises de la beauté vs Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 95/13

Kawżi magħquda T-828/14 u T-829/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Frar 2017 – Antrax It vs EUIPO – Vasco Group (Termosifuni għal radjaturi) [“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinni Komunitarji rreġistrati li jirrappreżentaw termosifuni għal radjaturi — Disinni preċedenti — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Artikolu 1 quinquies tar-Regolament (KE) Nru 216/96 — Artikolu 41(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Prinċipju ta’ imparzjalità — Kompożizzjoni tal-Bord tal-Appell — Raġuni għal invalidità — Assenza ta’ karattru individwali — Artikolu 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Eżekuzzjoni mill-EUIPO ta’ sentenza ta’ annullament ta’ deċiżjoni tal-Bordijiet tal-Appell tiegħu — Saturazzjoni tal-eċċellenza — Data ta’ evalwazzjoni”]

7

2017/C 95/14

Kawża T-98/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Frar 2017 – Tubes Radiatori vs EUIPO – Antrax It (Radiateurs) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju li jirrapreżenta radjatur — Disinn preċedenti — Raġuni għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Assenza ta’ karattru individwali — Artikolu 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002 — Eżekuzzjoni mill-EUIPO ta’ sentenza ta’ annullament ta’ deċiżjoni tal-bordijiet tal-appell tagħha — Dritt għal smigħ — Stedina sabiex jiġi ppreżentati provi u osservazzjonijiet wara sentenza ta’ annullament tal-Qorti Ġenerali — Saturazzjoni tal-istat l-iktar avvanzat”)

8

2017/C 95/15

Kawża T-271/15 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Frar 2017 – LD vs EUIPO (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rapport ta’ evalwazzjoni — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2011/2012 — Żnaturament tal-fatti — Żball ta’ liġi — Abbuż ta’ fiduċja — Aspettattivi leġittimi”)

8

2017/C 95/16

Kawża T-568/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Frar 2017 – Morgese et vs EUIPO [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ Oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva 2 STAR — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti ONE STAR — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

9

2017/C 95/17

Kawża T-688/15 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Frar 2017 – Schönberger vs Il-Qorti tal-Awdituri (Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2011 — Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss fil-grad AD 13 — Ċaħda tar-rikors fl-ewwel istanza, wara li l-Qorti Ġenerali bgħatet lura l-kawża, għaliex parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat — Possibbiltà ta’ promozzjoni)

10

2017/C 95/18

Kawża T-15/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Frar 2017 – Pandalis vs EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Cystus — Dikjarazzjoni parzjali ta’ revoka — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark”]

10

2017/C 95/19

Kawża T-30/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Frar 2017 – M. I. Industries vs EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Trade marks tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti INSTINCT u NATURE’S VARIETY — Użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Natura tal-użu — Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Regola 22(3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”]

11

2017/C 95/20

Kawża T-270/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Frar 2017 – Kerstens vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ċaħda ta’ rikors fl-ewwel istanza — Atti kontra d-dinjità tas-servizz pubbliku — Disseminazzjoni ta’ proposti inġurjużi fil-konfront ta’ uffiċjal ieħor — Proċedura dixxiplinari — Investigazzjoni fil-forma ta’ eżami tal-fatti — Sanzjoni dixxiplinari ta’ ċanfira — Irregolarità proċedurali — Konsegwenzi tal-irregolarità”)

12

2017/C 95/21

Kawża T-900/16: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2017 – Casual Dreams vs EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Kawża T-11/17: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Jannar – RK vs Il-Kunsill

13

2017/C 95/23

Kawża T-21/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2017 – RL vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

14

2017/C 95/24

Kawża T-29/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2017 – RQ vs Il-Kummissjoni

15

2017/C 95/25

Kawża T-41/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2017 – Lotte vs EUIPO – Nestlé Schöller (rappreżentazzjoni ta’ koala)

16

2017/C 95/26

Kawża T-43/17: Rikors ippreżentat fl -24 ta’ Jannar 2017 – No Limits vs EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Kawża T-44/17: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Jannar 2017 – Camomilla vs EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Kawża T-47/17: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2017 – Yotrio Group vs EUIPO (Iffissar ta’ ċirku aħdar fuq sieq)

18

2017/C 95/29

Kawża T-49/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2017 – Spanja vs Il-Kummissjoni

19

2017/C 95/30

Kawża T-53/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2017 – Austrian Power Grid vs ACER

21

2017/C 95/31

Kawża T-63/17: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Frar 2017 – Grupo Orenes vs EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Kawża T-84/17: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2017 – Consorzio IB Innovation vs Il-Kummissjoni

24

2017/C 95/33

Kawża T-88/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Frar 2017 – Spanja vs Il-Kummissjoni

25


 

Rettifika

2017/C 95/34

Rettifika tal-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali fil-Kawża F-104/15: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-20 ta’ Lulju 2016 – U (*) -vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Pensjoni tas-superstiti — Artikoli 18 u 20 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Konjuġi superstiti ta’ ex uffiċjal — Eliġibbiltà — It-tieni żwieġ — Ugwaljanza fit-trattament bejn uffiċjali) ( ĠU C 364, 3.10.2016 , kif ippubblikat mill-ġdid għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data personali)

26

2017/C 95/35

Rettifika tal-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali fil-Kawża T-695/16 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2016 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fl-20 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża F-104/15, U (*) vs Il-Kummissjoni ( ĠU C 441, 28.11.2016 , kif ippubblikat mill-ġdid għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data personali)

26


MT

 

Top